PDA

View Full Version : Liberalist_nl is de tiende forummer van de week


Pluche
3 juli 2007, 21:58
Jaani_Dushman heeft zijn opvoger gekozen, de gelukkige is Liberalist_NL.

Liberalist_NL omschrijft zichzelf als volgt:

Zelfbeschrijving. Daar zijn twee aspecten van, een persoonlijke, en een maatschappelijke visie.

Maatschappelijke visie: Ik beschouw mezelf een progressief liberaal, streef naar de grootst mogelijke vrijheid op maatschappelijk en economisch vlak, maar deins niet terug om voor onderwijs e.d., veel geld over de balk te smijten. Voor Vlaanderen zie ik onafhankelijkheid als een essentie, gezien België niet werkt simpelweg om het feit dat Vlamingen en Franstaligen het nergens over eens kunnen worden en de economische, niet te vergeten culturele verschillen te groot zijn. Op termijn zie ik wel een Groot-Nederland ontstaan, op voorwaarde dat het niet die naam verkrijgt. Vlaanderen moet dan wel de vragende partij zijn.

Persoonlijk: Ben een gymnasiast, hopelijk op weg naar het volgende jaar (weet ik donderdag meer over :wink: ), woonachtig in Apeldoorn. Ben al een lange tijd lid van D66, maar ben als lid niet erg actief.

Pluche
4 juli 2007, 10:05
Liberalist_NL een korte vraag:

Waarom ben je lid van D66?

Derk de Tweede
4 juli 2007, 10:21
Liberalist_NL een korte vraag:

Waarom ben je lid van D66?

Een zwak voor de zwakkeren! :sleeping:

Brandaan
4 juli 2007, 10:38
Wij hebben eeen totaal verschillende visie op Europa, misschien kunt u het een en ander toelichten over uw ideale Europa.

Liberalist, wat is uw toekomstvisie voor de EU? Hoe ziet u de ideale politieke structuur van de EU? Welke beleidstreinen mogen/moeten van u naar de EU worden overgeheveld? Welke landen mogen van u nog toetreden tot de EU? Hoe ziet u de toekomst van de ministaatjes in een eengeworden Europa, is dat leuke folklore of moeten deze belastingparadijzen verplicht kunnen worden om EU-regelgevinmg over te nemen?

Tot zover Europa, dan nog een persoonlijk vraagje: weet u al wat u na uw school gaat doen?

liberalist_NL
4 juli 2007, 10:43
Liberalist_NL een korte vraag:

Waarom ben je lid van D66?
Ik ben destijds lid geworden van D66 vanwege de aantrekkingskracht die de partij op jongeren heeft. Hun altijd toekomstgerichte visie, die voor sommigen iets te progressief is, sprak en spreekt mij nog altijd aan. Vandaar dat een liberaal als ik perfect bij D66 terecht kan, en de VVD dus links laat liggen. ;-)

Firestone
4 juli 2007, 10:48
Een vrij vanzelfsprekende vraag, denk ik:

Wat kom je zoeken op een Belgisch/Vlaams forum (niet dat mij dat stoort of zo ;))?

En daarbij aansluitend, zit je op een vergelijkbaar Nederlands forum, en zo ja, zijn er interessante verschillen tussen Belgische/Vlaamse fora en Nederlandse fora?

liberalist_NL
4 juli 2007, 10:56
Wij hebben eeen totaal verschillende visie op Europa, misschien kunt u het een en ander toelichten over uw ideale Europa.

Liberalist, wat is uw toekomstvisie voor de EU? Hoe ziet u de ideale politieke structuur van de EU? Welke beleidstreinen mogen/moeten van u naar de EU worden overgeheveld? Welke landen mogen van u nog toetreden tot de EU?

Zoals ik het zie kan Europa het beste een confederale constructie krijgen, doch zou een Europa zonder staatsverband ook goed mogelijk zijn. In mijn optiek moet Europa zich zeer terughoudend opstellen waar het binnenlandse politiek betreft, zoals gezondheidszorg, onderwijs, pensioenen en sociale zekerheid, en zelfs bindende regelgeving. Maar waar Europa zeer nuttig kan blijken te zijn is op internationaal gebied. Defensie en buitenlands beleid behoren Europees geregeld te worden, omdat de Europese lidstaten niet in hun eentje deze belangen kunnen waarmaken. Oorlog en verdediging, en economische belangenbehartiging horen bij de grootmachten, de kleintjes doen niet mee. Vandaar dat Europa dit gemeenschappelijk moet doen. Verder moeten, net zoals in de VS, de lidstaten meer ruimte krijgen eigen regelgeving door te voeren. In Europa wordt teveel bindend verklaard, mogen lidstaten geen eisen stellen aan bepaalde producten (bijvoorbeeld de verplichte roetfilter, of het verbruik van gloeilampen). Hoewel ik erg positief tegenover Europa sta, zie ik ook de nadelen. Er is veel regelneverij, het is duur, er is teveel herverdeling en protectionisme, en de besluitvorming is te traag. Iets wat de grondwet had kunnen oplossen.

Dan, welke lidstaten zouden er nog bij mogen? Ik heb de neiging kandidaat-lidstaten snel een kans te geven. Transcontinentale landen zijn daarbij voor mij geen uitzondering. Wanneer Turkije of Georgië ooit zullen willen toetreden, moet daar geen bezwaar tegen zijn, waar dat godsdienst e.d. betreft. Verder benadrukt het het multiculturele en seculiere karakter van Europa, als er tegenwerkende krachten zijn zoals de Islam, binnen Europa. Het zou een mooi teken van tolerantie zijn. Er zijn ook mensen die tegen toetreding van Marokko bij de EU zijn. Dat ben ik ook, Marokko is geenszins Europa. Echter, een soort economische unie waarbij het land toch zou kunnen profiteren van de vrijhandel kan misschien op termijn, als die afspraken er al niet zijn.

Hoe ziet u de toekomst van de ministaatjes in een eengeworden Europa, is dat leuke folklore of moeten deze belastingparadijzen verplicht kunnen worden om EU-regelgevinmg over te nemen?

Wat bedoelt u precies met eengeworden? Want het is niet mijn bedoeling alle lidstaten tot één Europa om te smeden, dat zou ik vreselijk vinden. Ik denk dat u doelt op staatjes als San Marino en Andorra? Deze landen horen meestal niet bij de EU, die profiteren teveel van hun bankgeheim en hun gunstige belastingtarieven. Wanneer ze bij de EU zouden willen horen, moeten ze inderdaad regelgeving overnemen. Anders geen volledige toegang.

Tot zover Europa, dan nog een persoonlijk vraagje: weet u al wat u na uw school gaat doen?
Ik heb net gehoord dat ik over ben, naar de 6e klas. Ik hoop een internationale economische studie te kunnen doen, misschien in Utrecht.

liberalist_NL
4 juli 2007, 11:00
Een vrij vanzelfsprekende vraag, denk ik:

Wat kom je zoeken op een Belgisch/Vlaams forum (niet dat mij dat stoort of zo ;))?

Al Googlende kwam ik hier terecht, ik zou eigenlijk niet meer weten hoe. Eigenlijk vond ik de thema's op het hoofdscherm wel interessant. Zeker de communautaire thema's, daar had ik eerder nog niet van gehoord. Nu post ik daar aanzienlijk minder. Toch is dit een leuker forum omdat de lay-out prettig is, het niet al te druk is, er ook serieuze forummers zijn, en het is een wat anders dan die Nederlandse politiek.

En daarbij aansluitend, zit je op een vergelijkbaar Nederlands forum, en zo ja, zijn er interessante verschillen tussen Belgische/Vlaamse fora en Nederlandse fora?
Ik post wel vaak op het FOK!Forum, rubriek politiek, er zijn inderdaad zeer veel verschillen. Zo posten Nederlanders veel vaker onzin. Dat is wel leuk, en dat doe ik zelf hier ook nog wel eens, maar op gegeven moment wil je ook dat mensen serieus op je berichten reageren. Hier kan dat. ;-)

evilbu
4 juli 2007, 13:38
Ik zat net te denken : een forumsessie met Liberalist, wanneer zien we dat een keer, en ik had dat ook met Jaani :cheer:

Nu goed:

Liberalist, moest jij in Vlaanderen of het Brussels Gewest wonen, waarop zou jij op 10 juni gestemd hebben?

Informeer jij je ook buiten dit forum over Vlaanderen, en de geschiedenis en politiek? Ik bedoel, zoek jij ook nog op andere sites of zoek je zaken op in boeken?

Zou jij bereid zijn om het koningshuis van Nederland te laten vallen om de (con)federatie Vlaanderen+Nederland te bekomen?

Hoe vaak ben jij al in Vlaanderen geweest en hoe vaak doe je dat nu? (eendagstrip of met overnachting)? En wat zijn je ervaringen (met de Vlamingen?)

Denk jij dat de verschillen tussen Vlamingen en Nederlanders een te zwaar obstakel zijn?

Wat vind je zelf van de laatste regeringsdeelname van D66? Vind jij dat ze goed bestuurd hebben? Vind je hun beslissingen in verband met de val van het kabinet en Ayaan Hirsi Ali verstandig of te betreuren?

liberalist_NL
4 juli 2007, 13:58
Ik zat net te denken : een forumsessie met Liberalist, wanneer zien we dat een keer, en ik had dat ook met Jaani :cheer:

Nu goed:

Liberalist, moest jij in Vlaanderen of het Brussels Gewest wonen, waarop zou jij op 10 juni gestemd hebben?

Lijst Dedecker.

Informeer jij je ook buiten dit forum over Vlaanderen, en de geschiedenis en politiek? Ik bedoel, zoek jij ook nog op andere sites of zoek je zaken op in boeken?

Zoals de meeste jeugd in Nederland (en waarschijnlijk ook Vlaanderen), heel veel Wikipedia. In mijn geschiedenisboeken van school heb ik de hele Nederlandse geschiedenis geleerd, hoewel we die in de klas maar zeer kort (te kort) behandeld hebben. Voor mijn aardrijkskunde praktische opdracht heb ik (onderwerp: territoriale conflicten) België gekozen, een nogal interessant onderwerp. Verder kom ik veel te weten op dit forum, en raadpleeg ik bronnen die men mij hier aanraadt.

Zou jij bereid zijn om het koningshuis van Nederland te laten vallen om de (con)federatie Vlaanderen+Nederland te bekomen?

Los van het feit dat het bij een confederatie niet nodig is, zou ik best bereid zijn het Nederlandse Koningshuis op te geven. Echter, daarvoor zullen wel maatregelen genomen moeten worden (krijgen we een president, wat wordt de nationale feestdag, enz.)

Hoe vaak ben jij al in Vlaanderen geweest en hoe vaak doe je dat nu? (eendagstrip of met overnachting)? En wat zijn je ervaringen (met de Vlamingen?)

Hoewel ik vaker in Wallonië kom (aangetrouwde familie ;-) ), kom ik regelmatig in Vlaanderen om de steden te bezoeken. Ik geloof dat een keer in het half jaar toch wel normaal is. Dingen die ik nog graag zie: Oostende, Gent, en Brugge. Normaal gesproken ga ik met mijn ouders daarheen, maar die hebben al die steden al gezien. Mijn ervaringen in Vlaanderen zijn zeer goed. Je vergeet regelmatig dat je in het buitenland bent, omdat de gelijkenis groot is, groter nog dan met bijvoorbeeld Limburgers (mijn vader is Limburger). Vlamingen hebben wel meer gevoel voor gezelligheid, en lijken me wat rustiger en minder snel hun mond voorbijpratend (misschien ook verstandiger).

Denk jij dat de verschillen tussen Vlamingen en Nederlanders een te zwaar obstakel zijn?

Nee, zeker niet. Ik denk dat die verschillen vooral in de koppen van de mensen zitten. Immers, het voelt bij internederlandse programma's (zoals Dancing on Ice) is nogal ongemakkelijk. We voelen alsof we elkaar iets te bewijzen hebben, alsof we iets verschuldigd zijn. Althans dat is mijn optiek. Nederlanders en Vlamingen gaan te weinig met elkaar om, om in te zien dat die verschillen in werkelijkheid marginaal zijn.

Wat vind je zelf van de laatste regeringsdeelname van D66? Vind jij dat ze goed bestuurd hebben? Vind je hun beslissingen in verband met de val van het kabinet en Ayaan Hirsi Ali verstandig of te betreuren?
Ik heb op een aantal terreinen kritiek op D66:
-Er hadden betere resultaten uit de coalitieonderhandelingen kunnen komen.
-D66 had eruit moeten stappen toen bleek dat de democratische hervormingen niet door konden gaan.
-D66 had het kabinet moeten laten vallen toen de missie naar Afghanistan doorging (terwijl D66 later nog gelijk heeft gekregen over die missie).

Toch is het goed dat D66 uiteindelijk het gedrag van Verdonk niet meer tolereerde en eruitstapte. Het programma voor de toekomst ziet er goed uit, het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat de plannen van D66 de meest duurzame groei teweegbrengen. Helaas zijn voor die veranderingen verregaande maatregelen nodig. En het moet helaas nog maar blijken of D66, wanneer ze weer eens deelneemt, dat ook zal waarmaken.:-(

evilbu
4 juli 2007, 15:22
Lijst Dedecker.
Is dat niet een beetje te populistisch voor jou?

Toch is het goed dat D66 uiteindelijk het gedrag van Verdonk niet meer tolereerde en eruitstapte. Het programma voor de toekomst ziet er goed uit, het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat de plannen van D66 de meest duurzame groei teweegbrengen. Helaas zijn voor die veranderingen verregaande maatregelen nodig. En het moet helaas nog maar blijken of D66, wanneer ze weer eens deelneemt, dat ook zal waarmaken.:-(
Dimitri is nochtans niet erg voor D66, het zou een partij zonder mening zijn?


Liberalist, wat vind jij van die canon? Ik hoorde net dat die verplichte kost nu wordt, vanaf volgend jaar?
(Ik zag gisteren een studenten op de nederlandse televisie die voor docente studeerde, en Willem de Zwijger niet herkende :oops: )

evilbu
4 juli 2007, 15:32
En, vrij persoonlijk als dat kan, hoe komt het dat jij al achttien bent, als jij nu naar je laatste jaar middelbaar gaat?

liberalist_NL
4 juli 2007, 15:46
Is dat niet een beetje te populistisch voor jou?

Zoals je weet sta ik achter de Vlamingen die onafhankelijkheid nastreven. Ik ben dan zelf wel niet populistisch, maar Lijst Dedecker is de enige consequent liberale partij in Vlaanderen.

Dimitri is nochtans niet erg voor D66, het zou een partij zonder mening zijn?

Dat is het imago van de partij. Wie het programma leest, komt tot andere conclusies.

Liberalist, wat vind jij van die canon? Ik hoorde net dat die verplichte kost nu wordt, vanaf volgend jaar?
(Ik zag gisteren een studenten op de nederlandse televisie die voor docente studeerde, en Willem de Zwijger niet herkende :oops: )
Ik weet het niet. Volgens mij kan veel beter gewoon de nadruk worden gelegd op nationale geschiedenis, en minder op WOI en WOII. Althans, dat is waar minstens de helft van mijn geschiedenisuren mee heb doorgebracht. We hebben in totaal maar 1 maand vaderlandse geschiedenis gehad, niet voldoende. Zo'n canon kan natuurlijk nooit volstaan.

liberalist_NL
4 juli 2007, 15:46
En, vrij persoonlijk als dat kan, hoe komt het dat jij al achttien bent, als jij nu naar je laatste jaar middelbaar gaat?
Jaartje extra in de kleuterklas. ;-)

Boadicea
4 juli 2007, 16:01
Vraagje: wat vind je van het Belgische politiek systeem? Daarmee bedoel ik dat we eigenlijk 3 regeringen hebben voor 1 land.

evilbu
4 juli 2007, 16:04
Vraagje: wat vind je van het Belgische politiek systeem? Daarmee bedoel ik dat we eigenlijk 3 regeringen hebben voor 1 land.
Zes eigenlijk, en zelfs zeven parlementen als je wil.:-(


Zoals je weet sta ik achter de Vlamingen die onafhankelijkheid nastreven. Ik ben dan zelf wel niet populistisch, maar Lijst Dedecker is de enige consequent liberale partij in Vlaanderen.

NVA is geen optie?
Het Vlaams Belang is voor jou geen optie?8O

Althans, dat is waar minstens de helft van mijn geschiedenisuren mee heb doorgebracht. We hebben in totaal maar 1 maand vaderlandse geschiedenis gehad, niet voldoende. Zo'n canon kan natuurlijk nooit volstaan.
Wij deden prehistorie+feniciërs, mesopotamië...-> grieken en romeinen->middeleeuwen->nieuwe tijd->verlichting->twintigste eeuw, en daarbij werd altijd aan de Nederlanden/België natuurlijk heel veel aandacht besteed. Hoezo, slechts een maand vaderlandse geschiedenis?

liberalist_NL
4 juli 2007, 16:11
Vraagje: wat vind je van het Belgische politiek systeem? Daarmee bedoel ik dat we eigenlijk 3 regeringen hebben voor 1 land.
Eigenlijk vind ik het maar een rommeltje. Het is een compromis geworden waar zowel Vlamingen en Walen eigenlijk niet goed in kunnen leven. Vlamingen en Walen kunnen het niet eens worden over hoe het land geregeerd moet worden. Economisch is er ook geen enkele gelijkenis meer. Ik denk dat het niet zo gek is om te stellen dat dit systeem niet levensvatbaar is.

liberalist_NL
4 juli 2007, 16:14
NVA is geen optie?
Het Vlaams Belang is voor jou geen optie?8O

NVA is in een kartel waar weinig kans is op verwezelijking en bovendien heeft het geen uitgesproken economisch beleid (verbeter me als het niet zo is).
Het Vlaams Belang heeft harde vreemdelingenstandpunten en een geschiedenis waar je niet blij van wordt.

Wij deden prehistorie+feniciërs, mesopotamië...-> grieken en romeinen->middeleeuwen->nieuwe tijd->verlichting->twintigste eeuw, en daarbij werd altijd aan de Nederlanden/België natuurlijk heel veel aandacht besteed. Hoezo, slechts een maand vaderlandse geschiedenis?
Als je het zo bekijkt... maar dan nog, je moet maar hoog onderwijs hebben. De meeste Nederlanders hebben VMBO en daar heb je dat echt niet allemaal.

Pluche
4 juli 2007, 16:22
PS mensen ik heb liberalist_NL een dag te vroeg forummer van de week gemaakt, julie kunnnen nog altijd vragen stellen aan Jaani_Dushman!

evilbu
4 juli 2007, 16:25
Als je het zo bekijkt... maar dan nog, je moet maar hoog onderwijs hebben. De meeste Nederlanders hebben VMBO en daar heb je dat echt niet allemaal.
ASO, het meest theoretische van de drie in het Vlaams onderwijssysteem:| (ASO, TSO, BSO), maar voor de rest is geschiedenis binnen ASO voor allen hetzelfde.
Nu goed, ik vind eigenlijk dat ik de echt interessante dingen niet heb gezien, in ruil voor droge kost die ik vergeten ben.
Zo viel ik een paar jaar geleden uit de lucht toen ik hoorde dat Moldavië in het interbellum bij Roemenië was, en dat Zweden en Noorwegen een land waren tot 1905 (toch nog recente historie te noemen).
Misschien willen ze niet dat we beseffen dat landjes opsplitsen en dergelijke helemaal niet zo uitzonderlijk is?8-)Liberalist, je weet ondertussen vast dat Brussel de grote twistappel is, en eigenlijk wat België op misschien zelfs perverse wijze bijeenhoudt.
Hoe zie jij de toekomst van Brussel in, nu binnen België , en na de eventuele splitsing? Wat zou jij willen doen, en wat denk je dat er gaat gebeuren?
Zou jij Brussel uitbreiden, ten koste van Vlaanderen?

liberalist_NL
4 juli 2007, 16:40
Liberalist, je weet ondertussen vast dat Brussel de grote twistappel is, en eigenlijk wat België op misschien zelfs perverse wijze bijeenhoudt.
Hoe zie jij de toekomst van Brussel in, nu binnen België ,

De Franstalige politici zullen natuurlijk een uitbreiding van het Brusselse gewest willen. De Vlamingen zullen dit niet accepteren. Het zal wel een tijdje blijven zoals het is denk ik, zeker zolang België bestaat.

en na de eventuele splitsing? Wat zou jij willen doen, en wat denk je dat er gaat gebeuren?

Dan zijn talloze scenario's denkbaar. Ik weet helaas te weinig over hoe de Brusselse bevolking daar zelf over zou denken. Eerlijk gezegd vind ik een onafhankelijke stadsstaat het meest denkbare, met natuurlijk belangrijke relaties met zowel het onafhankelijke Vlaanderen als het onafhankelijke Wallonië.

Zou jij Brussel uitbreiden, ten koste van Vlaanderen?
Neen, Vlaanderen heeft al genoeg gebied moeten afstaan aan de Franstaligen. Delen van Vlaanderen opgeven betekent dat de Vlaamse bevolking daar zal verdwijnen, althans cultureel gezien.

liberalist_NL
4 juli 2007, 16:45
Vanavond ben ik weg mensen. Officieel ben ik nog niet forummer van de week, maar vond het toch leuk even te antwoorden.

AdrianHealey
4 juli 2007, 20:27
LDD leunt dichter aan bij VVD.
Spirit leunt dichter aan bij D66.
Waarom dan LDD?

En ik hoop op inhoudelijk, liever dan gevoelsmatige argumenten.

John Rawls of Nozick?

liberalist_NL
5 juli 2007, 09:03
LDD leunt dichter aan bij VVD.
Spirit leunt dichter aan bij D66.
Waarom dan LDD?

En ik hoop op inhoudelijk, liever dan gevoelsmatige argumenten.

Ik weet niet precies wat u met gevoelsmatig bedoelt, maar ik zal toch proberen zo goed mogelijk proberen antwoord te geven. Spirit was vroeger een Vlaams-nationalistische partij. Echter, in het kartel met de SP.a klinkt dat geluid totaal niet door. De partij moge dan wel liberaal en progressief zijn, het komt er in feite op neer dat de partij een aanhangsel is van de sociaal-democraten. En zeg nou zelf, die hebben het de afgelopen jaren niet geweldig gedaan. Een van de kernpunten die partijen als Spirit zouden moeten hebben is duurzaamheid. Daar heb ik niets van teruggezien.

Lijst Dedecker is in zekere zin progressief omdat de man grootste economische en staatkundige hervormingen nastreeft. Net als hij ben ik van mening dat een gunstig fiscaal klimaat ten goede van iedereen komt, maar toch zou ik persoonlijk minder ver daarin gaan. Hij wil het beste voor Vlaanderen, iets wat je van andere delen van de liberale familie niet direct kan zeggen, die doen mee voor de postjes. Laten we het erop houden dat LDD het beste liberale alternatief in handbereik is.

John Rawls of Nozick?
Rawls. Die heeft een realistischer en een minder anarchistische visie. Ook benadrukt hij in zijn werken de nood naar rationaliteit. Niks tegen in te brengen.

lomeanor
5 juli 2007, 09:53
Beste Liberalist_NL,

Toen u op dit forum aankwam was uw houding tegenover de kwestie België/Vlaanderen anders dan vandaag.

Ik had graag geweten waarom u eertijds die overtuiging had en wat u van overtuiging heeft doen veranderen.

Dank,

Lomeanor.

liberalist_NL
5 juli 2007, 10:02
Beste Liberalist_NL,

Toen u op dit forum aankwam was uw houding tegenover de kwestie België/Vlaanderen anders dan vandaag.

Ik had graag geweten waarom u eertijds die overtuiging had en wat u van overtuiging heeft doen veranderen.

U weet dat ik een tijdje met de BUB heb gesympathiseerd. En ik begrijp nog steeds wel waarom. België is een ingewikkeld, zeer eigenaardig opgebouwd land, en een manier om dat te laten werken is door het systeem te versimpelen. Ik dacht destijds, en nu nog steeds, dat taal geen argument mag zijn om het land te splitsen.
Echter, nu ik België wat beter ken, met al haar konkels en labyrinthen, kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat Vlaanderen en Wallonië totaal andere motieven hebben om België te behouden. De Walen willen transfers, de Vlamingen willen Brussel niet kwijt. Verder is er nog een of ander nostalgisch element. Het probleem bij decentraliserende staatshervorming is dat niemand concessies wil doen, en het probleem bij centraliserende staatshervorming is dat, net als bij het vorige, de belangen in het gedrang komen (de Walen willen wél zelfbestuur én de transfers behouden). België stemt als twee verschillende landen, en daar moet dan maar een regering uit gesmeed worden. Niet een makkelijk karwei. Verder zijn er enorme mentaliteitsverschillen; Walen zijn socialistischer, Vlamingen liberaler en ondernemingsgezinder. Als gevolg hiervan zijn enorme welvaartsverschillen ontstaan. Het is voor deze twee landen die samen een land vormen dus essentieel dat ze deze door zichzelf gedwongen samenwerking stopzetten.

Dank,

Lomeanor.
Graag gedaan,

Liberalist_NL

lomeanor
5 juli 2007, 10:07
Bedankt voor uw duidelijke antwoord.

Dronkoers
5 juli 2007, 17:00
Liberalist_NL, Gij als rasechte Nederlander... welke plaatsen zul je mij zoals aanraden om te bezoeken in Nederland?

liberalist_NL
5 juli 2007, 17:12
Liberalist_NL, Gij als rasechte Nederlander... welke plaatsen zul je mij zoals aanraden om te bezoeken in Nederland?
Ik ben nog jong, en heb nog lang niet alles gezien. Maar aangezien ik weet wat jouw genre van lievelingsstad is zal ik wel een paar voorbeeldjes geven ;-) :
-Amsterdam; prachtig, levendig, en cultureel heel bevredigend
-Leiden; Amsterdam in het klein, rustiger en pittoresker, vind ik zelf
-Arnhem; Ideale terrasjesstad, ik ben er een keer voor een week geweest en van de Korenmarkt (cafétjes) kwam ik niet vaak af.:-D
-Utrecht; Heeft alles, is eigenlijk net een soort Hollands Antwerpen. ;-)

Voor Brabanttips (en andere provincies) moet je bij medeforummers zijn. Nederlanders genoeg op dit forum. :-)

Hertog van Gelre
5 juli 2007, 17:18
U weet dat ik een tijdje met de BUB heb gesympathiseerd. En ik begrijp nog steeds wel waarom. België is een ingewikkeld, zeer eigenaardig opgebouwd land, en een manier om dat te laten werken is door het systeem te versimpelen. Ik dacht destijds, en nu nog steeds, dat taal geen argument mag zijn om het land te splitsen.
Echter, nu ik België wat beter ken, met al haar konkels en labyrinthen, kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat Vlaanderen en Wallonië totaal andere motieven hebben om België te behouden. De Walen willen transfers, de Vlamingen willen Brussel niet kwijt. Verder is er nog een of ander nostalgisch element. Het probleem bij decentraliserende staatshervorming is dat niemand concessies wil doen, en het probleem bij centraliserende staatshervorming is dat, net als bij het vorige, de belangen in het gedrang komen (de Walen willen wél zelfbestuur én de transfers behouden). België stemt als twee verschillende landen, en daar moet dan maar een regering uit gesmeed worden. Niet een makkelijk karwei. Verder zijn er enorme mentaliteitsverschillen; Walen zijn socialistischer, Vlamingen liberaler en ondernemingsgezinder. Als gevolg hiervan zijn enorme welvaartsverschillen ontstaan. Het is voor deze twee landen die samen een land vormen dus essentieel dat ze deze door zichzelf gedwongen samenwerking stopzetten.

Graag gedaan,

Liberalist_NL
Je berichten zijn serieuzer dan voorheen. Wat is er gebeurd?

liberalist_NL
5 juli 2007, 17:21
Je berichten zijn serieuzer dan voorheen. Wat is er gebeurd?
Het FOK! Forum heeft mij geleerd dat ik blij moet zijn dat er ook nog fora zijn waar wel af en toe serieus gereageerd wordt.

Linkse Vogel
5 juli 2007, 21:30
Zoals je weet sta ik achter de Vlamingen die onafhankelijkheid nastreven. Ik ben dan zelf wel niet populistisch, maar Lijst Dedecker is de enige consequent liberale partij in Vlaanderen.

Dat is het imago van de partij. Wie het programma leest, komt tot andere conclusies.

Ik weet het niet. Volgens mij kan veel beter gewoon de nadruk worden gelegd op nationale geschiedenis, en minder op WOI en WOII. Althans, dat is waar minstens de helft van mijn geschiedenisuren mee heb doorgebracht. We hebben in totaal maar 1 maand vaderlandse geschiedenis gehad, niet voldoende. Zo'n canon kan natuurlijk nooit volstaan.

Maar LDD is wel alles behalve links. Progressief zijn ze ook niet echt, ik zou ze daar ongeveer int midden plaatsen.

liberalist_NL
6 juli 2007, 08:52
Maar LDD is wel alles behalve links. Progressief zijn ze ook niet echt, ik zou ze daar ongeveer int midden plaatsen.
Een partij moet wat mij betreft progressief zijn, met een duidelijke toekomstvisie dus, en niet betuttelend. Over economisch beleid valt te redetwisten. Ik ben in ieder geval niet het soort liberaal dat gelijk bij aantreden in de regering de uitkeringen verlaagt.

lomeanor
6 juli 2007, 09:33
Maar LDD is wel alles behalve links. Progressief zijn ze ook niet echt, ik zou ze daar ongeveer int midden plaatsen.

Ethisch gezien is Dedecker erg progressief hoor.

lomeanor
6 juli 2007, 09:36
Een partij moet wat mij betreft progressief zijn, met een duidelijke toekomstvisie dus, en niet betuttelend. Over economisch beleid valt te redetwisten. Ik ben in ieder geval niet het soort liberaal dat gelijk bij aantreden in de regering de uitkeringen verlaagt.

En daar zit je denk ik goed bij Dedecker: ethisch progressief, gezond liberaal, niet betuttelend en progressief op vlak van staatshervorming (werken aan de toekomst in plaats van vasthouden aan structuren uit het verleden die gebleken hebben niet te werken).

Nog een vraagje: ben je in Nederland erg geëngageerd in de politiek of gewoon een sympathisant?

liberalist_NL
6 juli 2007, 09:49
En daar zit je denk ik goed bij Dedecker: ethisch progressief, gezond liberaal, niet betuttelend en progressief op vlak van staatshervorming (werken aan de toekomst in plaats van vasthouden aan structuren uit het verleden die gebleken hebben niet te werken).

Nog een vraagje: ben je in Nederland erg geëngageerd in de politiek of gewoon een sympathisant?
Het is niet alsof ik erg actief ben binnen de partij, of functies vervul. Daarvoor heb ik het met mezelf veel te druk. Ik heb echter wel de ambitie na school politiek actief te worden, hetzij op lokaal niveau, hetzij op een hogere schaal.

AdrianHealey
6 juli 2007, 17:38
Een partij moet wat mij betreft progressief zijn, met een duidelijke toekomstvisie dus, en niet betuttelend. Over economisch beleid valt te redetwisten. Ik ben in ieder geval niet het soort liberaal dat gelijk bij aantreden in de regering de uitkeringen verlaagt.

Wij gaan nog goede vrienden worden.

evilbu
6 juli 2007, 18:31
Liberalist, de Franstaligen maken er de sport van om consequent over "apprendre le flamand" te spreken, en maken zichzelf graag wijs dat Nederlanders en Vlamingen Engels onder mekaar moeten praten.
Wat is jouw ervaring? Je schreef net dat je in Vlaamse steden je niet in het buitenland voelt, door de taalverwantschap? Heb jij vaak moeite om Vlamingen te begrijpen?

Doe jij extra moeite om je onder te dompelen via de televisie in de Vlaamse actualiteit en cultuur? Ik begrijp dat jij enkel Een en Ketnet/Canvas kan ontvangen op de kabel? Hoe vaak bekijk je die zenders?
En hoe goed ken jij Jan Decleir, K3 -Plop-Samson en Gert (:-o ), Bart Peeters,....

Liberalist, Dimitri heeft hier al geschreven dat hij vindt dat er in het onderwijs te weinig aandacht is voor de taalgenoten en dat er een soort (eventueel gemeenschappelijk met de andere (deel)staten?) basispakket zou moeten komen. Wat denk jij daarvan?
Ik zou bijvoorbeeld denken aan een minimum van geschiedenis van Nederland, Vlaanderen (Unie van Utrecht...), de Afrikaners in Zuid-Afrika, een (mag heel beknopt zijn) korte inleiding tot de basis van Fries en Afrikaans,.....

liberalist_NL
6 juli 2007, 18:57
Liberalist, de Franstaligen maken er de sport van om consequent over "apprendre le flamand" te spreken, en maken zichzelf graag wijs dat Nederlanders en Vlamingen Engels onder mekaar moeten praten.
Wat is jouw ervaring? Je schreef net dat je in Vlaamse steden je niet in het buitenland voelt, door de taalverwantschap? Heb jij vaak moeite om Vlamingen te begrijpen?

Niet alleen door het taalverwantschap, zeker ook door andere zaken, zoals redelijk gelijk welvaartpeil, inrichting, dezelfde commercie, en dan natuurlijk nog dezelfde taal en cultuur (die delen we immers). Ik heb geen moeite Vlaams te verstaan, als er gewoon AN wordt gesproken. Maar zo'n West-Vlaams dialect is echt niet te begrijpen. Maar aan de andere kant zijn Limburgs en Achterhoeks dat ook niet. ;-)

Doe jij extra moeite om je onder te dompelen via de televisie in de Vlaamse actualiteit en cultuur? Ik begrijp dat jij enkel Een en Ketnet/Canvas kan ontvangen op de kabel? Hoe vaak bekijk je die zenders?

Neen, extra moeite doe ik niet. Als er iets leuks op komt kijk ik gewoon, net zoals bij elke andere zender. Ik vind het een enorm gemis dat wij elkaars commerciëlen niet kunnen ontvangen. Op gebied van films en succesvolle binnenlandse en buitenlandse series, scoren die nog altijd beter dan de publieke omroep. De Vlaamse publieke omroep mag dan uit slechts twee zenders bestaan, echte kwaliteit is het wel. Een documentaire op Canvas kijk ik wel eens. In de verkiezingstijd heb ik veel de Vlaamse omroepen gevolgd, in Nederland is het alleen maar van: België dit, België dat, met als uitgangspunt dat niemand er eigenlijk iets van snapt. De gemiddelde Nederlander weet volgens mij niet dat Guy Verhofstadt een liberaal is, dat wordt er dan ook elke keer bijgezegd.

En hoe goed ken jij Jan Decleir, K3 -Plop-Samson en Gert (:-o ), Bart Peeters,....

Toch wel redelijk, Samson en Gert is mij met de paplepel ingegoten, ik word altijd helemaal nostalgisch als ik die burgemeester zie.:-)
K3 ken ik, maar wil ik niet kennen. Idem dito voor kabouter Plop. Bart Peeters komt hier best regelmatig op TV. Jan Decleir, nog nooit van gehoord.:| Maar ook vele Vlaamse groepjes of andere artiesten hebben hier bekendheid, zoals Kate Ryan, Milk inc., of Lasgo (hoewel de laatste jaren Lasgo nogal afwezig is). Belle Perez niet te vergeten met haar leuke nummer 1 hit.;-)

Liberalist, Dimitri heeft hier al geschreven dat hij vindt dat er in het onderwijs te weinig aandacht is voor de taalgenoten en dat er een soort (eventueel gemeenschappelijk met de andere (deel)staten?) basispakket zou moeten komen. Wat denk jij daarvan?
Ik zou bijvoorbeeld denken aan een minimum van geschiedenis van Nederland, Vlaanderen (Unie van Utrecht...), de Afrikaners in Zuid-Afrika, een (mag heel beknopt zijn) korte inleiding tot de basis van Fries en Afrikaans,.....
Dimitri heeft hier een punt. Maar het erge is, is dat het probleem veel algemener is. In het Nederlandse onderwijs ligt de nadruk vrijwel uitsluitelijk op WO1 en WO2. Het is goed dat iedereen daar een beetje een beeld bij heeft, maar ik heb verspreid over 3 jaarlagen, 3 keer datzelfde onderwerp gehad en getoetst gekregen! En dit terwijl we slechts in een weekje snel door de hoofdstuk ''de Nederlanden'' heen zijn gehuppeld. In de aardrijkskundelessen wordt bij mij wel veel over Vlaanderen (en de kwestie) lesgegeven, maar dat is volgens mij alleen maar omdat de leraar zelf Zeeuws-Vlaams is, en zich dus verwant voelt. Wat mij betreft mag de kennis over de verwante talen ook wat omhoog, maar daar moet zeker niet de nadruk op liggen.

duveltje382
6 juli 2007, 19:07
Ik ga nu een rare vraag stellen, zouden Homo's niet meer bereiken als ze allemaal zo open zouden praten/schrijven als U, en met Uw respect naar andere mensen toe,waar ik een grenzeloze bewondering voor heb
duveltje382

liberalist_NL
6 juli 2007, 19:19
Ik ga nu een rare vraag stellen, zouden Homo's niet meer bereiken als ze allemaal zo open zouden praten/schrijven als U, en met Uw respect naar andere mensen toe,waar ik een grenzeloze bewondering voor heb
duveltje382
Dat ligt er maar helemaal aan. Zou het Vlaams nog bestaan als de Vlamingen daar niet keihard voor hadden gevochten? Respect moet je altijd hebben vind ik, ongeacht hoe iemand denkt of doet, zolang je daar zelf maar geen problemen van ondervindt. Ik weet nu eenmaal van mezelf dat ik een grenzeloos geduld heb als het gaat om mensen te overtuigen, niet iedereen of alle politici hebben dat.

Nu over uw stelling of men meer zou bereiken met een wat diplomatiekere aanpak. Het is niet zo, dat homoseksuelen allemaal verenigd zijn, alsof ze allemaal in parades meelopen, of dat ze zich als doorgedraaide schoolmeisjes gedragen. Dat is slechts een clichébeeld, je kunt dus niet zeggen: ''Ze'' moeten geduldiger reageren, of ''ze'' moeten niet zoveel eisen. Onder de heteroseksuelen zitten natuurlijk evenveel schreeuwlelijken en blaaskaken. De drang naar rechten voor homoseksuelen is vanuit de progressieve partijen zelf gekomen vanuit het gelijkheidsbeginsel. Een goede zaak, als je het mij vraagt. Dat sommige mensen daar problemen mee hebben respecteer ik, maar ze moeten zelf niet voor problemen gaan zorgen.

duveltje382
6 juli 2007, 20:40
Dat ligt er maar helemaal aan. Zou het Vlaams nog bestaan als de Vlamingen daar niet keihard voor hadden gevochten? Respect moet je altijd hebben vind ik, ongeacht hoe iemand denkt of doet, zolang je daar zelf maar geen problemen van ondervindt. Ik weet nu eenmaal van mezelf dat ik een grenzeloos geduld heb als het gaat om mensen te overtuigen, niet iedereen of alle politici hebben dat.

Nu over uw stelling of men meer zou bereiken met een wat diplomatiekere aanpak. Het is niet zo, dat homoseksuelen allemaal verenigd zijn, alsof ze allemaal in parades meelopen, of dat ze zich als doorgedraaide schoolmeisjes gedragen. Dat is slechts een clichébeeld, je kunt dus niet zeggen: ''Ze'' moeten geduldiger reageren, of ''ze'' moeten niet zoveel eisen. Onder de heteroseksuelen zitten natuurlijk evenveel schreeuwlelijken en blaaskaken. De drang naar rechten voor homoseksuelen is vanuit de progressieve partijen zelf gekomen vanuit het gelijkheidsbeginsel. Een goede zaak, als je het mij vraagt. Dat sommige mensen daar problemen mee hebben respecteer ik, maar ze moeten zelf niet voor problemen gaan zorgen.

Heel juist van U,dat geld ook voor hetro's hé,het is eigenlijk voor iedereen die aan een discussie deelneemt

evilbu
7 juli 2007, 13:03
Liberalist, in welke mate hebben jij en jouw omgeving gehoor gekregen van volgende (voor ons) belangrijke gebeurtenissen:

- de ontvoerde meisjes en de arrestatie van Dutroux (1995-1996)
- de dioxinecrisis (1999)
- de MP3moord in Brussel en de schietpartij van Hans Van Temsche in Antwerpen(2006)

Liberalist, welke coalitie zou jij na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2006 zelf verkozen hebben? Is CU-CDA-PVDA volgens jou ook de beste keuze?

liberalist_NL
7 juli 2007, 13:32
Liberalist, in welke mate hebben jij en jouw omgeving gehoor gekregen van volgende (voor ons) belangrijke gebeurtenissen:

- de ontvoerde meisjes en de arrestatie van Dutroux (1995-1996)

Is hier zéér uitvoerig in het nieuws geweest. Zelfs ik, die toen nog zo jong was, ken hier nog het een en ander van. Het is dermate belangrijk geweest omdat Dutroux nog steeds mede het imago van Wallonië in Nederland bepaalt.

- de dioxinecrisis (1999)

Deze is mij minder bekend, hoewel ik er wel van gehoord heb. Volgens mij is er maar een of twee keer iets over in het nieuws gezegd, maar ja, dit is ook al weer acht jaar geleden, toen was ik tien. ;-)

- de MP3moord in Brussel en de schietpartij van Hans Van Temsche in Antwerpen(2006)

O ja, de MP3 moord. In Nederland werd dit nogal met verbijstering ontvangen. Vermoord om een MP3 speler. Natuurlijk was men ook in Nederland bang dat de reputatie van de Marokkanen in het gedrang kwam. Het bleken echter Polen te zijn geweest.

Liberalist, welke coalitie zou jij na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2006 zelf verkozen hebben? Is CU-CDA-PVDA volgens jou ook de beste keuze?
Zeker niet. Het meest logische zou een coalitie zijn geweest met een partij die erg gegroeid is, zoals de SP. Mijn grootste bezwaar dat ik tegen deze coalitie is de deelname van de CU eraan, een extreem-conservatieve linkse partij. De betutteling was gelijk te merken. Mijn voorkeur ging ernaar uit een brede coalitie samen te stellen, met de VVD. CDA-VVD-PvdA. Immers, de VVD en het CDA hebben belangrijke hervormingen gedaan, die nu, door dit nieuwe kabinet, grotendeels tenietgedaan worden. De loonmatiging onder de ambtenaren wordt nu bijvoorbeeld breed gecompenseerd door de ambtenarensalarissen met 10% 8O te verhogen. Als dat geen inflatie veroorzaakt. 8O

evilbu
7 juli 2007, 13:54
Is hier zéér uitvoerig in het nieuws geweest. Zelfs ik, die toen nog zo jong was, ken hier nog het een en ander van. Het is dermate belangrijk geweest omdat Dutroux nog steeds mede het imago van Wallonië in Nederland bepaalt.

[QUOTE]Deze is mij minder bekend, hoewel ik er wel van gehoord heb. Volgens mij is er maar een of twee keer iets over in het nieuws gezegd, maar ja, dit is ook al weer acht jaar geleden, toen was ik tien. ;-)
Nochtans, het was een grote controverse omdat er kort nadien zowel Vlaamse als Belgische verkiezingen waren, waarna VLD zowel de Vlaamse als Belgische premier mocht leveren.:|


O ja, de MP3 moord. In Nederland werd dit nogal met verbijstering ontvangen. Vermoord om een MP3 speler. Natuurlijk was men ook in Nederland bang dat de reputatie van de Marokkanen in het gedrang kwam. Het bleken echter Polen te zijn geweest.
En de moorden in Antwerpen?

Zeker niet. Het meest logische zou een coalitie zijn geweest met een partij die erg gegroeid is, zoals de SP. Mijn grootste bezwaar dat ik tegen deze coalitie is de deelname van de CU eraan, een extreem-conservatieve linkse partij. De betutteling was gelijk te merken. Mijn voorkeur ging ernaar uit een brede coalitie samen te stellen, met de VVD. CDA-VVD-PvdA. Immers, de VVD en het CDA hebben belangrijke hervormingen gedaan, die nu, door dit nieuwe kabinet, grotendeels tenietgedaan worden. De loonmatiging onder de ambtenaren wordt nu bijvoorbeeld breed gecompenseerd door de ambtenarensalarissen met 10% 8O te verhogen. Als dat geen inflatie veroorzaakt. 8O
Hmm, een soort tripartite, met wat bij ons de klassieke drie grote partijen genoemd wordt. Wel ik weet niet of je het weet, maar bij ons zitten VLD, CD&V, SP.A noodgedwongen allemaal samen in de Vlaamse regering, en ik weet niet of je dat een succes vindt?

liberalist_NL
7 juli 2007, 14:01
Nochtans, het was een grote controverse omdat er kort nadien zowel Vlaamse als Belgische verkiezingen waren, waarna VLD zowel de Vlaamse als Belgische premier mocht leveren.:|

Volgens mij werd die link hier niet echt gelegd.

En de moorden in Antwerpen?

Niet echt aandacht aan bescheedt in Nederland, zover ik me kan herinneren. In Nederland kennen wij ook onze ''bekende'' moordzaken.

Hmm, een soort tripartite, met wat bij ons de klassieke drie grote partijen genoemd wordt. Wel ik weet niet of je het weet, maar bij ons zitten VLD, CD&V, SP.A noodgedwongen allemaal samen in de Vlaamse regering, en ik weet niet of je dat een succes vindt?
In Vlaanderen is dat toch heel anders. Wij hebben geen cordon sanitaire. Bovendien zijn CDA, VVD en PvdA afgelopen jaren zo naar het midden gegroeid dat het grootste deel van hun opvattingen al overeenkomt. Eigenlijk, eigenlijk had de SP mee moeten dingen in de regering. Maar de SP staat economisch gezien veel te ver van het CDA af. Als je puur naar de verdeling van zetels kijkt is eigenlijk een brede formatie het gebruikelijkst. Afgelopen decennia zien we alleen steeds meer de formatie ''twee grote partijen + een klein partijtje''. Dat kleine partijtje, dat eerst D66 was en nu de ChristenUnie is, wordt dikwijls verkracht, vernederd, en verantwoordelijk gesteld voor het instand houden van een impopulaire coalitie. Of deze coalitie impopulair wordt, moet ik nog zien. Het debat over Afghanistan moet immers nog beginnen. D66 heeft alvast gelijk gekregen. 8-)

evilbu
7 juli 2007, 14:16
Volgens mij werd die link hier niet echt gelegd.
Jammer, Paars-groen en Paars zijn er zo een beetje het gevolg van.(als je het op een bepaalde manier wilt bekijken)

Niet echt aandacht aan bescheedt in Nederland, zover ik me kan herinneren. In Nederland kennen wij ook onze ''bekende'' moordzaken.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Van_Themsche
Je weet toch dat de dader familie was van een Vlaams Belanger uit de Kamer?In Vlaanderen is dat toch heel anders. Wij hebben geen cordon sanitaire. Bovendien zijn CDA, VVD en PvdA afgelopen jaren zo naar het midden gegroeid dat het grootste deel van hun opvattingen al overeenkomt.

Ik zou juist durven zeggen dat de VVD rechtser is dan onze VLD?

Het debat over Afghanistan moet immers nog beginnen. D66 heeft alvast gelijk gekregen. 8-)
Sorry, nu volg ik niet zo goed:oops: , wat is het standpunt van D66 over Afghanistan/Uruzgan juist geweest, en wat is het nu?

Liberalist, over de staatshervorming heeft Didier Reynders reeds gezegd dat er voor de regionale verkiezingen van 2009 geen sprake van kan zijn, omdat dan die bevoegdheden juist weer in in Wallonië handen zouden komen van de PS, die daar nu de plak zwaait. Wat vind jij van die redenering? Vind je het een flauw excuus, of terecht?

liberalist_NL
7 juli 2007, 14:24
Jammer, Paars-groen en Paars zijn er zo een beetje het gevolg van.(als je het op een bepaalde manier wilt bekijken)

Dat wist ik niet. Ik snap alleen niet echt hoe de VLD dan zoveel vertrouwen wint. :?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Van_Themsche
Je weet toch dat de dader familie was van een Vlaams Belanger uit de Kamer?

Ik heb inderdaad wel iets gehoord over banden met het Vlaams Belang. Maar je moet weten dat als je voldoende over Vlaanderen wil weten in Nederland, dat het Nederlandse nieuws niet volstaat.

Ik zou juist durven zeggen dat de VVD rechtser is dan onze VLD?

In Nederland zijn alle centrumpartijen rechtser dan hun Vlaamse equivalent. VVD rechtser dan VLD, CDA rechtser dan CD&V, D66 rechtser dan Spirit, PvdA rechtser dan SP.a.

Sorry, nu volg ik niet zo goed:oops: , wat is het standpunt van D66 over Afghanistan/Uruzgan juist geweest, en wat is het nu?

Men heeft altijd ons wijsgemaakt dat het een wederopbouwmissie zou zijn. D66 heeft van voor af aan al gezegd dat de missie veel te gevaarlijk was, dat er van wederopbouw niks zou komen, en dat we dus niet moesten gaan. En ja hoor, er is nog niets wederopgebouwd, er zijn doden gevallen, en het is een rasechte gevechtsmissie geworden. En nu willen ze het nog verlengen ook, met het argument dat we ons onmisbaar hebben gemaakt. :roll:

Liberalist, over de staatshervorming heeft Didier Reynders reeds gezegd dat er voor de regionale verkiezingen van 2009 geen sprake van kan zijn, omdat dan die bevoegdheden juist weer in in Wallonië handen zouden komen van de PS, die daar nu de plak zwaait. Wat vind jij van die redenering? Vind je het een flauw excuus, of terecht?
Los van het feit dat de MR helemaal geen staatshervorming wil, dan nog zou dit geen valide argument zijn. Dit is namelijk partijpolitiek, niet in het belang van het land. Zit de MR daar trouwens ook niet in de regering? :?

evilbu
7 juli 2007, 14:43
Ik heb inderdaad wel iets gehoord over banden met het Vlaams Belang. Maar je moet weten dat als je voldoende over Vlaanderen wil weten in Nederland, dat het Nederlandse nieuws niet volstaat.
O maar dat is hetzelfde hier hoor.
Probleem is dat natuurlijk Vlaanderen/België vooral met bizarre/minder fijne dingen in de media komt (rondcirkelende gieren, baby gestikt in hete auto, kinderverkrachter, .....). Moest ik afgaan op wat ik hier hoor in Nederland, dan zou ik denken dat het een land is waar iedereen voortdurend op zoek is naar drugs, waar kamerleden de gezichten van de ministers niet herkennen, ....

In Nederland zijn alle centrumpartijen rechtser dan hun Vlaamse equivalent. VVD rechtser dan VLD, CDA rechtser dan CD&V, D66 rechtser dan Spirit, PvdA rechtser dan SP.a.

Men heeft altijd ons wijsgemaakt dat het een wederopbouwmissie zou zijn. D66 heeft van voor af aan al gezegd dat de missie veel te gevaarlijk was, dat er van wederopbouw niks zou komen, en dat we dus niet moesten gaan. En ja hoor, er is nog niets wederopgebouwd, er zijn doden gevallen, en het is een rasechte gevechtsmissie geworden. En nu willen ze het nog verlengen ook, met het argument dat we ons onmisbaar hebben gemaakt. :roll:
Klopt het dat de bevolking niet echt houdt van de Nederlanders daar? (Wel, van de militaire aanwezigheid in het algemeen)


Los van het feit dat de MR helemaal geen staatshervorming wil, dan nog zou dit geen valide argument zijn. Dit is namelijk partijpolitiek, niet in het belang van het land. Zit de MR daar trouwens ook niet in de regering? :?
Wel, in zijn discours is de PS tegen het belang van Wallonië.:|
Nope, zowel in de Franse Gemeenschap als in Wallonië is de regering samengesteld uit PS en CDH.:|
http://verkiezingen2004.belgium.be/nl/wal/results/results_tab_etop.html
In elk geval was regeren zonder de PS uitgesloten met de cijfers van 2004 in Wallonië, de PS had 34 van de 75 zetels, en FN vier, dus...

liberalist_NL
7 juli 2007, 14:48
O maar dat is hetzelfde hier hoor.
Probleem is dat natuurlijk Vlaanderen/België vooral met bizarre/minder fijne dingen in de media komt (rondcirkelende gieren, baby gestikt in hete auto, kinderverkrachter, .....). Moest ik afgaan op wat ik hier hoor in Nederland, dan zou ik denken dat het een land is waar iedereen voortdurend op zoek is naar drugs, waar kamerleden de gezichten van de ministers niet herkennen, ....

Ja, als de Nederlandse verkiezingen zijn geweest kijk ik ook altijd wat de buitenlandse omroepen ervan brouwen. Vlaanderen is nog wel redelijk, maar in Duitsland en Frankrijk staat het gewoon in het katern ''kort nieuws''.

Klopt het dat de bevolking niet echt houdt van de Nederlanders daar? (Wel, van de militaire aanwezigheid in het algemeen)

In een uitzending van NOVA heb ik gehoord dat de Afghanen blij zijn met de aanwezigheid (anders ontstaat anarchie en neemt de taliban de boel weer over), maar men klaagt over een gebrek aan wederopbouw.

Wel, in zijn discours is de PS tegen het belang van Wallonië.:|
Nope, zowel in de Franse Gemeenschap als in Wallonië is de regering samengesteld uit PS en CDH.:|
http://verkiezingen2004.belgium.be/nl/wal/results/results_tab_etop.html
In elk geval was regeren zonder de PS uitgesloten met de cijfers van 2004 in Wallonië, de PS had 34 van de 75 zetels, en FN vier, dus...
Dan blijft nog de vraag, als PS-CDh die verantwoordelijkheid niet aankunnen en het dus verpesten, krijgt de MR dan niet juist winst? Ik volg de redenering van Reynders echt niet, er moet een addertje onder het gras zitten.

van Maerlant
7 juli 2007, 15:22
Lijst Dedecker.U zou 'rechts'-liberaal stemmen?

liberalist_NL
7 juli 2007, 15:24
U zou 'rechts'-liberaal stemmen?
In Vlaanderen is een alternatief voor mijn standpunten (met name communautair en structureel) niet voorhanden. Bovendien heb ik niks tegen rechts-liberaal beleid. Het is niet omdat ik zo links ben dat ik bij D66 zit. D66 is in Nederland veel consequenter liberaal dan de VVD.

AdrianHealey
7 juli 2007, 19:24
Kunt u eens uw globale visie geven op immigratie?
(Ja dan nee, hoe, green card systeem of absolute open grenzen? Staatsgecontroleerd, quota, loterijsystemee, etc.)

Mss een grote vraag in't kleinv erstopt, maar als je daar nog 'correct' op antwoord, ga ik gewoon in elke discussie zoeken wat jij daar antwoord en het copy/pasten. :') Het zal toch hetzelfde zijn.

liberalist_NL
7 juli 2007, 19:32
Kunt u eens uw globale visie geven op immigratie?
(Ja dan nee, hoe, green card systeem of absolute open grenzen? Staatsgecontroleerd, quota, loterijsystemee, etc.)

Mss een grote vraag in't kleinv erstopt, maar als je daar nog 'correct' op antwoord, ga ik gewoon in elke discussie zoeken wat jij daar antwoord en het copy/pasten. :') Het zal toch hetzelfde zijn.
Het mooiste zou zijn dat de grenzen helemaal open waren, elke regio is dan immers complementair. Maar helaas is de realiteit anders. Een manier waarop een land maximaal kan profiteren van immigratie, en het het toch beperkt wil houden, is het green-card systeem. Vanuit mijn standpunt geredeneerd is dat het beste systeem. Natuurlijk moet je altijd inburgering laten doen.

AdrianHealey
7 juli 2007, 19:35
Het mooiste zou zijn dat de grenzen helemaal open waren, elke regio is dan immers complementair. Maar helaas is de realiteit anders. Een manier waarop een land maximaal kan profiteren van immigratie, en het het toch beperkt wil houden, is het green-card systeem. Vanuit mijn standpunt geredeneerd is dat het beste systeem. Natuurlijk moet je altijd inburgering laten doen.

Op eigen kosten, staatskosten, gedeelde kosten of eigen kosten met terugbetaling, of?

En hoe denk je over onderwijs? Subsidies aan elke school die zichzelf zo noemt of ook kwaliteitscontroles en onderscheid?

liberalist_NL
7 juli 2007, 19:47
Op eigen kosten, staatskosten, gedeelde kosten of eigen kosten met terugbetaling, of?

Ik zou zeggen; Op staatskosten met terugbetaling. ;-)

En hoe denk je over onderwijs? Subsidies aan elke school die zichzelf zo noemt of ook kwaliteitscontroles en onderscheid?
Inderdaad kwaliteitscontroles; voldoet de school aan de minimumstandaarden? Verder, geen extra subsidies aan scholen die ''bijzonder onderwijs'' leveren, zoals christelijke scholen.

evilbu
7 juli 2007, 19:51
Liberalist, wat is uw mening over de verschillen tussen het (middelbaar) onderwijssysteem in Vlaanderen en Nederland?

liberalist_NL
7 juli 2007, 19:59
Liberalist, wat is uw mening over de verschillen tussen het (middelbaar) onderwijssysteem in Vlaanderen en Nederland?
Eigenlijk ken ik het Vlaamse systeem onvoldoende om daar een mening over te vormen. Ik geloof dat men in Vlaanderen kijkt naar de richting (praktisch, theoretisch) en in Nederland naar het niveau. Dat het Vlaamse systeem beter werkt is onbetwistbaar, in Nederland weet niemand wie wat moet doen, waaraan dingen moeten voldoen, en hoe iets georganiseerd moet worden. Het kwam bij mij voor dat de lerares Grieks maar wat aanprutste, en dat ook in de klas toegaf (wat natuurlijk heel motiverend voor ons was :roll: ). Er zijn flink wat misstanden in het Nederlandse onderwijs, en misschien moeten we juist naar Vlaanderen kijken om die op te lossen.

van Maerlant
7 juli 2007, 20:56
Jammer genoeg klinken er steeds meer stemmen om het Vlaamse onderwijs om te vormen naar het Nederlandse/Duitse.

AdrianHealey
7 juli 2007, 21:02
Jammer genoeg klinken er steeds meer stemmen om het Vlaamse onderwijs om te vormen naar het Nederlandse/Duitse.

Dat heb ik nog nooit gehoord.
Ik heb wel al gehoord (en terecht) om bepaalde componenten die in het Nederlands/Duitse 'model' (vrijheid en verantwoordelijkheid) hier ook meer te benadrukken.

(Wat nogal snel wordt gemolestreerd naar 'we moeten naar dat model'.)

En daar heb ik geen problemen mee. Zaken waar je geen knijt mee leert ('verplichte' boeken, dictees, gedichten van buiten leren, ...) daar ben je geen knijt mee.

Kennis omwille van de kennis is zeker positief. Ik behandel/analyseer liever een gedicht dan het van buiten te kennen, bijvoorbeeld.

liberalist_NL
7 juli 2007, 21:07
Dat heb ik nog nooit gehoord.
Ik heb wel al gehoord (en terecht) om bepaalde componenten die in het Nederlands/Duitse 'model' (vrijheid en verantwoordelijkheid) hier ook meer te benadrukken.

(Wat nogal snel wordt gemolestreerd naar 'we moeten naar dat model'.)

En daar heb ik geen problemen mee. Zaken waar je geen knijt mee leert ('verplichte' boeken, dictees, gedichten van buiten leren, ...) daar ben je geen knijt mee.

Kennis omwille van de kennis is zeker positief. Ik behandel/analyseer liever een gedicht dan het van buiten te kennen, bijvoorbeeld.
Dit is nu juist een van die breekpunten. Om het heel simpel te stellen: In Nederland wordt gekeken hoe zelfstandig je bent, in Vlaanderen wordt gekeken naar hoeveel kennis je hebt en hoe goed je dat kan navertellen. Tegenwoordig moeten Nederlandse leerlingen alles zelf doen, vrijwel alle scholen draaien te weinig uren, leraren kunnen geen orde houden, en in plaats van gewoon leerwerk plakt men er een waslijst praktische opdrachten achteraan. Je mag nog van geluk spreken als een leraar bereid is je daarbij te helpen. Bedenk dat dit dagelijks leven is in een Gymnasium. Op VMBO-scholen (beroepsonderwijs, praktisch gericht) is het vele malen erger.

AdrianHealey
7 juli 2007, 21:15
Dit is nu juist een van die breekpunten. Om het heel simpel te stellen: In Nederland wordt gekeken hoe zelfstandig je bent, in Vlaanderen wordt gekeken naar hoeveel kennis je hebt en hoe goed je dat kan navertellen. Tegenwoordig moeten Nederlandse leerlingen alles zelf doen, vrijwel alle scholen draaien te weinig uren, leraren kunnen geen orde houden, en in plaats van gewoon leerwerk plakt men er een waslijst praktische opdrachten achteraan. Je mag nog van geluk spreken als een leraar bereid is je daarbij te helpen. Bedenk dat dit dagelijks leven is in een Gymnasium. Op VMBO-scholen (beroepsonderwijs, praktisch gericht) is het vele malen erger.

En langs de andere kant is dat (vrijheid/verantwoordelijkheid) er imo te weinig.
Ik wil niet de anarchie van Nederland, maar toch.
Aleja, ik ga nu niet klagen over mijn school. Daar deden bepaalde leerkrachten echt wel 'moeite' om u voor een deel vrij te laten om zelf tot informatie te komen.

Dat zijn de vakken waar ik persoonlijk goed scoorde.

Maar - en hier heb ik geen onderzoek van ofzo - ik heb nog steeds het gevoel dat in ons onderwijs men nog een beetje bang is om kinderen een beetje vrijheid te geven. En dat snap ik perfect, op sommige probleemscholen.

Maar af en toe eens wat vrijheid geven, zou niet misstaan. Op mijn school had ik niet te klagen, maar ik ken andere 'verhalen'.

liberalist_NL
7 juli 2007, 21:17
En langs de andere kant is dat (vrijheid/verantwoordelijkheid) er imo te weinig.
Ik wil niet de anarchie van Nederland, maar toch.
Aleja, ik ga nu niet klagen over mijn school. Daar deden bepaalde leerkrachten echt wel 'moeite' om u voor een deel vrij te laten om zelf tot informatie te komen.

Dat zijn de vakken waar ik persoonlijk goed scoorde.

Maar - en hier heb ik geen onderzoek van ofzo - ik heb nog steeds het gevoel dat in ons onderwijs men nog een beetje bang is om kinderen een beetje vrijheid te geven. En dat snap ik perfect, op sommige probleemscholen.

Maar af en toe eens wat vrijheid geven, zou niet misstaan. Op mijn school had ik niet te klagen, maar ik ken andere 'verhalen'.
Goed, te weinig of te veel van iets is nooit goed. Ik ken het Vlaamse onderwijs niet goed genoeg om te zeggen dat er te weinig vrijheid en verantwoordelijkheid is. Het enige wat ik wel weet is dat de Vlaamse student wel beter af is dan de Nederlandse.

AdrianHealey
7 juli 2007, 21:21
Goed, te weinig of te veel van iets is nooit goed. Ik ken het Vlaamse onderwijs niet goed genoeg om te zeggen dat er te weinig vrijheid en verantwoordelijkheid is. Het enige wat ik wel weet is dat de Vlaamse student wel beter af is dan de Nederlandse.

Dat is omdat wij van nature uit intelligenter zijn. Natuurlijk!

Njah, vrijheid/verantwoordelijkheid is niet echt het key-item. Kunnen is het magische woord van de laatste jaren. :p

liberalist_NL
7 juli 2007, 21:29
Dat is omdat wij van nature uit intelligenter zijn. Natuurlijk!
Niet echt liberaal. :twisted:

AdrianHealey
7 juli 2007, 21:33
Niet echt liberaal. :twisted:

Kom, kom. Er zijn grenzen aan de ideologie. :p

liberalist_NL
9 juli 2007, 09:55
Nog vragen? De week is immers nog niet voorbij.

Dronkoers
9 juli 2007, 13:14
Euhm... Hoe is het met u? ;-)

liberalist_NL
9 juli 2007, 13:17
Euhm... Hoe is het met u? ;-)
De vakantie is begonnen, ik verveel me dood, want ik ga zaterdag pas weg. :-D

evilbu
9 juli 2007, 13:31
Nog vragen? De week is immers nog niet voorbij.
Ja:

Liberalist,

een paar dagen geleden sprak je hier over jouw ervaring met die Vlaamse school, en over het verschil dat je zag tussen een "goed georganiseerde school"? Wat bedoelde je dan juist?

AdrianHealey
9 juli 2007, 13:57
Welke Vlaamse politici kunnen je bekoren? Qua stijl en/of qua inhoud.

'Mag' een politieker hypocriet zijn? Bijvoorbeeld 10 000 euro verdienen maar wel meer solidariteit pleiten. Of je vrouw bedriegen maar wel de familiewaarden prediken;

Pluche
9 juli 2007, 14:53
Stel je bent 1 week minister van begroting, op welke posten zal je meer uitgeven en op welke minder?

liberalist_NL
9 juli 2007, 15:30
Ja:

Liberalist,

een paar dagen geleden sprak je hier over jouw ervaring met die Vlaamse school, en over het verschil dat je zag tussen een "goed georganiseerde school"? Wat bedoelde je dan juist?
Ik kon natuurlijk niet zien wat er in de lessen gebeurde, maar de leerlingen luisterden beter naar hun leraar, de leraar had alles beter op pootjes, en de leerlingen gedraagden zich voorbeeldig. Ook na de informatieve stukken gingen de Nederlanders zich klemzuipen, en bleven de Vlamingen braafjes aan de cola. :-D Die avond deden ze wel mee hoor. ;-)

liberalist_NL
9 juli 2007, 15:34
Welke Vlaamse politici kunnen je bekoren? Qua stijl en/of qua inhoud.

Ik ken eigenlijk alleen maar de grote namen van de partijen in Vlaanderen. Opzich heb ik wel sympathie voor vande Lanotte. Hij lijkt mij een veel oprechtere sociaal-democraat dan Wouter Bos (PvdA). Wat betreft stijl lijkt Verhofstadt heel erg op Balkenende, sommige aspecten daarvan vind ik wel leuk. Welke politici me echt kunnen bekoren weet ik niet. Ik denk ook dat er in Vlaanderen meer op de inhoud wordt gehamerd, in Nederland spreken de poltici meer tot het gevoel van de mensen.

'Mag' een politieker hypocriet zijn? Bijvoorbeeld 10 000 euro verdienen maar wel meer solidariteit pleiten. Of je vrouw bedriegen maar wel de familiewaarden prediken;
Een politicus/ca mag wel hypocriet zijn, maar mijn stem krijgt hij niet! Femke Halsema die de hypotheekrenteaftrek wil afschaffen maar zelf in een gigantische kast woont, een ex-nazi (Hans van Baalen) die beweert het juiste voor de mensen in Afghanistan te willen, wat dan ook.:|

liberalist_NL
9 juli 2007, 15:40
Stel je bent 1 week minister van begroting, op welke posten zal je meer uitgeven en op welke minder?
Meer: Onderwijs, het is duidelijk dat hier veel meer naartoe moet. Het Nederlandse onderwijs functioneert niet goed, de scholen komen niet aan hun aantal verplichte uren, en de leraren zijn onderbetaald.
Ontwikkelingssamenwerking mag ook omhoog, alleen niet als bijdrage aan de VN, maar dat moet onafhankelijk gebeuren. Kleinschalige projecten. Ook binnen Nederland moet men meer aan ontwikkeling doen, bijvoorbeeld meer groen ontwikkelen.

Minder: Momenteel loopt in Nederland de zorg spaak, ik vind dat er meer keuze moet komen, en meer vrijheid. Je zou de zorg verder kunnen liberaliseren, en een goed opvangsysteem kunnen invoeren voor zij die het niet kunnen opbrengen. Wat mij betreft wordt de post defensie geheel afgeschaft. Oorlogvoeren en verdedigen is aan de grootmachten, en momenteel is er in ons gebied geen enkele dreiging. Een Europees leger zou veel beter zijn. Zaken als hypotheekrentaftrek en kunstsubsidies, die voornamelijk ten goede komen aan rijke mensen, moeten per direct worden afgeschaft. Het doel dat ik voor ogen heb is een zo liberaal mogelijk land, met een zeer goede functionerende (en menswaardige) sociale zekerheid.

Hertog van Gelre
9 juli 2007, 16:40
een ex-nazi (Hans van Baalen) die beweert het juiste voor de mensen in Afghanistan te willen, wat dan ook.:|
Dat is uitgezocht. Van Baalen is volledig gerehabiliteerd.

liberalist_NL
9 juli 2007, 16:42
Dat is uitgezocht. Van Baalen is volledig gerehabiliteerd.
Kunt u zich voorstellen dat ik twijfels houd?

evilbu
9 juli 2007, 16:44
Ik kon natuurlijk niet zien wat er in de lessen gebeurde, maar de leerlingen luisterden beter naar hun leraar, de leraar had alles beter op pootjes, en de leerlingen gedraagden zich voorbeeldig. Ook na de informatieve stukken gingen de Nederlanders zich klemzuipen, en bleven de Vlamingen braafjes aan de cola. :-D Die avond deden ze wel mee hoor. ;-)O met jullie? Geen last van cultuurverschillen?:-D
Nou goed, bij ons had je ook binnen de groep verschillen hoor. Een van de verschillen was of je Latijn volgde (of gevolgd had, zoals ik). De ene groep was toch oprecht geïnteresseerd in de kunst, Pompeï,... terwijl de andere groep echt voortdurend dronken liep, en soms zelfs gewoon verdween en de leerkrachten in paniek deed achterbleven.
Ik ken eigenlijk alleen maar de grote namen van de partijen in Vlaanderen. Opzich heb ik wel sympathie voor vande Lanotte. Hij lijkt mij een veel oprechtere sociaal-democraat dan Wouter Bos (PvdA). Wat betreft stijl lijkt Verhofstadt heel erg op Balkenende, sommige aspecten daarvan vind ik wel leuk. Welke politici me echt kunnen bekoren weet ik niet. Ik denk ook dat er in Vlaanderen meer op de inhoud wordt gehamerd, in Nederland spreken de poltici meer tot het gevoel van de mensen.
Onlangs hoorde ik Karel de Gucht (OpenVLD), een beetje verbitterd nog over de resultaten van 10 juni waarschijnlijk, zeggen dat Balkenende en Leterme eigenlijk niet veel gemeen hebben. Hij zei onder andere dat Balkenende echt een vader van Nederland wil zijn, en Leterme niet. Wat denk jij?:|

AdrianHealey
9 juli 2007, 16:45
(Balkenende > heel veel politici > Leterme.)

liberalist_NL
9 juli 2007, 16:48
O met jullie? Geen last van cultuurverschillen?:-D
Nou goed, bij ons had je ook binnen de groep verschillen hoor. Een van de verschillen was of je Latijn volgde (of gevolgd had, zoals ik). De ene groep was toch oprecht geïnteresseerd in de kunst, Pompeï,... terwijl de andere groep echt voortdurend dronken liep, en soms zelfs gewoon verdween en de leerkrachten in paniek deed achterbleven.

Neen, cultuurverschillen waren er niet echt, zeker niet bij mensen van je eigen kaliber (opleidingsniveau). Bij ons moet iedereen verplicht Latijn of Grieks volgen, maar dat zegt niks over hun interesse voor kunst. Immers, mensen die vrijwillig Latijn kiezen hebben dat vaak wel. ;-)

Onlangs hoorde ik Karel de Gucht (OpenVLD), een beetje verbitterd nog over de resultaten van 10 juni waarschijnlijk, zeggen dat Balkenende en Leterme eigenlijk niet veel gemeen hebben. Hij zei onder andere dat Balkenende echt een vader van Nederland wil zijn, en Leterme niet. Wat denk jij?:|
Ik denk dat Leterme vader is van Vlaanderen, maar niet van België. Daar heeft hij veel te weinig steun voor in Franstalig België. Een echte vader voor die bevolkingsgroep zal hij nooit kunnen zijn.

evilbu
9 juli 2007, 16:56
Neen, cultuurverschillen waren er niet echt, zeker niet bij mensen van je eigen kaliber (opleidingsniveau). Bij ons moet iedereen verplicht Latijn of Grieks volgen, maar dat zegt niks over hun interesse voor kunst. Immers, mensen die vrijwillig Latijn kiezen hebben dat vaak wel. ;-)

Jij doet VWO toch?:oops:

Ik denk dat Leterme vader is van Vlaanderen, maar niet van België. Daar heeft hij veel te weinig steun voor in Franstalig België. Een echte vader voor die bevolkingsgroep zal hij nooit kunnen zijn.
Wel dat is al iets he, en van België , dat kwam niet eens in me op.
Wel, ondertussen is het eigenlijk al Kris Peeters die ministerpresident is van Vlaanderen!:|
En dat brengt me alweer bij een volgende vraag:
Wat vind jij van die eeuwige stoelendans tussen federaal en regionaal niveau? Vind jij dat ze de rit moeten uitrijden?
Ik heb het over :
-Dewael (VLD) die als Vlaams ministerpresident (1999-2003) Bart Somers hem liet vervangen na de federale verkiezingen van 2003
- Leterme en Vervotte die niet blijven zitten tot 2009
...

liberalist_NL
9 juli 2007, 17:01
Jij doet VWO toch?:oops:

Ik zit op een zelfstandig Gymnasium, maar dat valt gewoon onder VWO (Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs). VWO is in principe gewoon Atheneum + Gymnasium, het verschil tussen de twee is dat Latijn en/of Grieks bij Gymnasium verplicht zijn. Vaak heb je dat deze twee allebei voorkomen op een school, dat is dan een Scholengemeenschap. Maar dat heb ik dus niet.

Wel dat is al iets he, en van België , dat kwam niet eens in me op.
Wel, ondertussen is het eigenlijk al Kris Peeters die ministerpresident is van Vlaanderen!:|
En dat brengt me alweer bij een volgende vraag:
Wat vind jij van die eeuwige stoelendans tussen federaal en regionaal niveau? Vind jij dat ze de rit moeten uitrijden?
Ik heb het over :
-Dewael (VLD) die als Vlaams ministerpresident (1999-2003) Bart Somers hem liet vervangen na de federale verkiezingen van 2003
- Leterme en Vervotte die niet blijven zitten tot 2009
...
Ik vind dat dat niet moet kunnen. In België gebeurt het wel vaker dat een politicus een dubbele post heeft, in Nederland is dat niet gebruikelijk. Ik vind het belangrijk dat men verantwoordelijkheid blijft nemen en niet bij het eerste de beste betere postje over moet gaan stappen. Je kunt dat ook niet maken tegenover de mensen die je gekozen hebben.

Hertog van Gelre
9 juli 2007, 17:03
Kunt u zich voorstellen dat ik twijfels houd?
Drie leden van de raad van state, waaronder de D66-er Jan Vis, hebben zijn verleden onderzocht en hem brandschoon bevonden. Nu nog twijfelen zou niet eerlijk zijn.

liberalist_NL
9 juli 2007, 17:06
Drie leden van de raad van state, waaronder de D66-er Jan Vis, hebben zijn verleden onderzocht en hem brandschoon bevonden. Nu nog twijfelen zou niet eerlijk zijn.
Dat kan dan wel zo zijn, ik vertrouw hem net zo min als Wiegel. Ik weet niet wat het is, die mensen stralen gewoon schuld uit.

liberalist_NL
9 juli 2007, 17:07
Als ik één VVD'er echt vertrouwde dan was het wel Jozias van Aartsen. Mark Rutte is ook OK, alleen is hij niet echt capabel om de partij te leiden, denk ik zo.

Hertog van Gelre
9 juli 2007, 17:24
Als ik één VVD'er echt vertrouwde dan was het wel Jozias van Aartsen. Mark Rutte is ook OK, alleen is hij niet echt capabel om de partij te leiden, denk ik zo. Mark Rutte is NIET okay en Van Aartsen was een haantje.

Goede VVD-ers zijn op dit moment met een zaklampje te zoeken.

liberalist_NL
9 juli 2007, 17:30
Mark Rutte is NIET okay en Van Aartsen was een haantje.

Goede VVD-ers zijn op dit moment met een zaklampje te zoeken.
Rutte is misschien niet de meest charismatische leider, maar hij is (hij lijkt) tenminste wel integer.

Hertog van Gelre
9 juli 2007, 17:36
Rutte is misschien niet de meest charismatische leider, maar hij is (hij lijkt) tenminste wel integer.
Hij is zijn integriteit kwijtgespeeld toen hij Verdonk bleef steunen. Je kunt niet het één vinden en het ander zeggen en nog geloofwaardig blijven.

liberalist_NL
9 juli 2007, 17:38
Hij is zijn integriteit kwijtgespeeld toen hij Verdonk bleef steunen. Je kunt niet het één vinden en het ander zeggen en nog geloofwaardig blijven.
Tja, erg geloofwaardig is hij sowieso niet. Wie heb jij voor ogen?

Hertog van Gelre
9 juli 2007, 17:44
Tja, erg geloofwaardig is hij sowieso niet. Wie heb jij voor ogen? Moelijk te zeggen. Kamp zou het kunnen, denk ik.
Laetitia Griffith vind ik wel goed maar zij kan denk ik de vleugels niet met elkaar verzoenen. Geert Dales misschien.

Ik zou het liefst een échte liberaal zien, geen neo-liberaal. Mensen als Vonhof of Geertsema. Géén populist, géén conservatief.

evilbu
9 juli 2007, 17:45
Liberalist, heb jij deze kwestie gevolgd?
http://multiblog.vrt.be/ramblasblog/?p=660
Ik zal enkel een paar stukjes citeren:


Het NT Gent stond de voorbije maanden in het oog van de storm. Niet alleen raakte bekend dat het Gentse stadstheater volgend seizoen fiks moet besparen. Er was ook gemor over de samenstelling van het gezelschap. Sinds de komst van Johan Simons, werken er meer Nederlandse dan Vlaamse acteurs.
Ex-bestuurslid Walter De Meyere sprak in de kranten over “de besmetting van de Hollandse invasie‿. Hij stelt dat de Nederlandse acteurs het werk van de Vlamingen afpakken.
De Vlaamse acteurs van NT Gent reageren vandaag op die kritiek met een open brief. Daarin nemen ze het op voor hun Nederlandse collega’s.
lees hieronder de open brief…


Waar zijn de regels van het fatsoen? Wie hen raakt gooit ook naar ons. NTGent is afgelopen twee jaar uitgegroeid tot een uniek ensemble, waar Vlaamse én Nederlandse acteurs zich met grote honger op het grote toneel wagen en god zij geprezen, ondertussen zijn we ook uitgegroeid tot een hechte familie. De unieke kwaliteit van dat ensemble is er niet ‘ondanks’ die mix van Vlamingen en Hollanders, maar juist dankzij het feit dat we samen kunnen maken, spelen, reizen en leven.We hebben slechts dit kleine taalgebied, Vlaanderen en Nederland, waar we in onze moedertaal kunnen spelen. Het speelvlak nog kleiner maken zou zonde zijn. Wij willen niet alleen maar in het Duits of in het Engels spelen. We willen naast de internationale vraag bovenal van Groningen tot Roeselare blijven spelen. Daarvoor hebben we een topgezelschap nodig waar de beide landen zich thuis bij kunnen voelen. De dynamiek die beide nationaliteiten samen oplevert is meesterlijk.

liberalist_NL
9 juli 2007, 17:59
Moelijk te zeggen. Kamp zou het kunnen, denk ik.
Laetitia Griffith vind ik wel goed maar zij kan denk ik de vleugels niet met elkaar verzoenen. Geert Dales misschien.

Ik zou het liefst een échte liberaal zien, geen neo-liberaal. Mensen als Vonhof of Geertsema. Géén populist, géén conservatief.
Hebben die laatste twee wel genoeg overtuigingskracht, denk je?

liberalist_NL
9 juli 2007, 18:03
Liberalist, heb jij deze kwestie gevolgd?
http://multiblog.vrt.be/ramblasblog/?p=660
Ik zal enkel een paar stukjes citeren:
Ik heb nog nooit eerder van deze kwestie gehoord. Ik ben het er wel mee eens dat Nederland en Vlaanderen meer samen moeten werken op gebied van dit soort zaken, en de spreiding ervan misschien samen kunnen coördineren. Dat is blijkbaar nodig, want anders krijg je gigantische hoeveelheden Nederlanders op één vereniging, terwijl we juist liever vermenging zien.

Hertog van Gelre
9 juli 2007, 18:03
Hebben die laatste twee wel genoeg overtuigingskracht, denk je?
Nee, de tweede zéker niet. ;-)

Daarom zei ik ook 'als'.

Op dit moment mis ik goede en integere allrounders in de VVD.

robert t
9 juli 2007, 18:05
Ik vind het een enorm gemis dat wij elkaars commerciëlen niet kunnen ontvangen. Op gebied van films en succesvolle binnenlandse en buitenlandse series, scoren die nog altijd beter dan de publieke omroep.
Daar ben ik het niet mee eens. De commerciële zenders zijn in Vlaanderen een ramp. Om het half uur onderbroken door stupiede reclame, en de programma's bestaan hoofdzakelijk uit Amerikaanse soaps en verder nog wat onnozelheid * la "big brother". Wel geven ze soms een goeie film, opnemen is dan de boodschap zodat je de reclame kunt doorspoelen. Je mist dus niet veel.

Verder moet ik je nageven dat je ondanks je jeugdige leeftijd wel zinnige dingen vertelt. Je standpunt over de staatsinrichting in België is gezond en verstandig, wat voor een Nederlander geen evidentie is.

liberalist_NL
9 juli 2007, 18:07
Verder moet ik je nageven dat je ondanks je jeugdige leeftijd wel zinnige dingen vertelt. Je standpunt over de staatsinrichting in België is gezond en verstandig, wat voor een Nederlander geen evidentie is.
Zo heb ik er echt niet altijd over gedacht, hoor. ;-)

liberalist_NL
9 juli 2007, 18:08
Nee, de tweede zéker niet. ;-)

Daarom zei ik ook 'als'.

Op dit moment mis ik goede en integere allrounders in de VVD.
Stem jij eigenlijk nog VVD, of kies je voor een andere liberale partij?

evilbu
9 juli 2007, 18:21
Daar ben ik het niet mee eens. De commerciële zenders zijn in Vlaanderen een ramp. Om het half uur onderbroken door stupiede reclame, en de programma's bestaan hoofdzakelijk uit Amerikaanse soaps en verder nog wat onnozelheid * la "big brother". Wel geven ze soms een goeie film, opnemen is dan de boodschap zodat je de reclame kunt doorspoelen. Je mist dus niet veel.

Wel, dat weet ik nog niet. Wij kunnen de Nederlandse zenders zoals RTL4 en dergelijke niet ontvangen. Ik hoor toch ook veel kritiek daarop.
Wat ik wel fijn vind is die Wereldcinema in het weekend op Nederland2 .:-D Nederlanders zijn ook "ouverts au monde", en niet enkel de Angelsaksische "monde".;-)

Liberalist, ik heb je al gevraagd wat je dacht over de uitbreiding van Brussel, en je zei dat je er tegen was.
Om even verder te gaan : al meermaals heb ik op de Franstalige openbare omroep Oliver Maingain van het FDF zien zeggen dat er gewoon altijd een referendum gemeenten per gemeente moet zijn om te bepalen waar die mensen bij willen. ("C'est la démocratie!") Dat zou inderdaad zeer gunstig zijn op dit moment voor de Franstaligen, omdat dat nergens voor de Vlamingen winst zou betekenen? Wat vind jij hiervan? Vind je dat zij het warm water voor elk territoriaal conflict hebben gevonden?:|

robert t
9 juli 2007, 18:24
Zo heb ik er echt niet altijd over gedacht, hoor. ;-)Da's nogal wiedes. Inzicht komt niet voor de jaren.

liberalist_NL
9 juli 2007, 18:28
Liberalist, ik heb je al gevraagd wat je dacht over de uitbreiding van Brussel, en je zei dat je er tegen was.
Om even verder te gaan : al meermaals heb ik op de Franstalige openbare omroep Oliver Maingain van het FDF zien zeggen dat er gewoon altijd een referendum gemeenten per gemeente moet zijn om te bepalen waar die mensen bij willen. ("C'est la démocratie!") Dat zou inderdaad zeer gunstig zijn op dit moment voor de Franstaligen, omdat dat nergens voor de Vlamingen winst zou betekenen? Wat vind jij hiervan? Vind je dat zij het warm water voor elk territoriaal conflict hebben gevonden?:|
Dat kan hij vinden. Maar de bewoners van die gemeenten zijn helemaal niet daartoe bevoegd. Zoals het nu is, kan Vlaanderen als gewest de onafhankelijkheid uitspreken, mét rand. Als de Vlamingen het gebied kwijt willen omdat het een vlam in de pan kan worden, kunnen ze eventueel referenda organiseren, maar er is geen enkele reden om daartoe over te gaan. Want het hoeft niet. Zouden we bovendien niet dit principe op alle landen moeten toepassen? Ik vraag me af hoe de landkaart er dan uit zou zien! 8O

liberalist_NL
9 juli 2007, 18:29
Da's nogal wiedes. Inzicht komt niet voor de jaren.
Dus elke Vlaming die pro-België is, denkt als een kind. Simpel gesteld dan, hé. ;-)

Hertog van Gelre
9 juli 2007, 18:31
Stem jij eigenlijk nog VVD, of kies je voor een andere liberale partij? Ik zeg dit niet om je te pesten maar er *s geen andere liberale partij. D66 is...tsja, wat eigenlijk? GroenLinks noemt zichzelf tegenwoordig ook liberaal maar we weten alletwee dat dat een farce is.
Dan houdt het op hé? Meer is er niet.

De VVD moet de komende vier jaar gebruiken om zichzelf te hervinden. Op dit moment...
Maar deze draad gaat over jou....

Ik heb begrepen dat je D66 niet meer zo ziet zitten. Ga je overstappen naar de VVD?

liberalist_NL
9 juli 2007, 18:34
Ik zeg dit niet om je te pesten maar er *s geen andere liberale partij. D66 is...tsja, wat eigenlijk? GroenLinks noemt zichzelf tegenwoordig ook liberaal maar we weten alletwee dat dat een farce is.
Dan houdt het op hé? Meer is er niet.

De VVD vind ik toch best wel conservatief hoor. Op D66 na (die op maatschappelijk vlak weer heel liberaal is) heb je ook nog de LibDems. Zeer klein, maar wie weet wat het ooit wordt.

Ik heb begrepen dat je D66 niet meer zo ziet zitten. Ga je overstappen naar de VVD?
Ik sta wel grotendeels achter hun standpunten, en ik steun ze daar graag in. Maar het is, ook voor veel van de andere leden, een beetje een gestreden strijd.

evilbu
9 juli 2007, 18:35
Dat kan hij vinden. Maar de bewoners van die gemeenten zijn helemaal niet daartoe bevoegd. Zoals het nu is, kan Vlaanderen als gewest de onafhankelijkheid uitspreken, mét rand. Als de Vlamingen het gebied kwijt willen omdat het een vlam in de pan kan worden, kunnen ze eventueel referenda organiseren, maar er is geen enkele reden om daartoe over te gaan. Want het hoeft niet. Zouden we bovendien niet dit principe op alle landen moeten toepassen? Ik vraag me af hoe de landkaart er dan uit zou zien! 8O
Om even verder te gaan : hoe denk jij over Kosovo en Bosnië-Hercegovina?
De grenzen daar zijn echt heel grillig, eigenlijk overal wonen wel Serviërs en Bosniaks (en ook Kroaten).
Men heeft erover gewaakt dat men zich daar afscheidde volgens de grenzen van de deelstaten, maar heilig kan ook dit criterium niet zijn, want wie bepaalde die grenzen? Kosovo was of is een provincie van Servië, geen deelstaat van de federatie Joegoslavië. Wat denk jij? Als Kosovo een land wordt, mag dan Srpska zich dan losmaken uit Bosnië en bij Servië gaan?.

robert t
9 juli 2007, 18:40
Dus elke Vlaming die pro-België is, denkt als een kind. Simpel gesteld dan, hé. ;-)Dat heb ik niet beweerd. Al ben ik een overtuigd anti-belgicist en anti-monarchist, ben ik ook een overtuigd democraat. Ik respecteer iedereen zijn mening, voor zover ze maar overeenstemt met de mijne. (grapje)

liberalist_NL
9 juli 2007, 18:42
Om even verder te gaan : hoe denk jij over Kosovo en Bosnië-Hercegovina?
De grenzen daar zijn echt heel grillig, eigenlijk overal wonen wel Serviërs en Bosniaks (en ook Kroaten).
Men heeft erover gewaakt dat men zich daar afscheidde volgens de grenzen van de deelstaten, maar heilig kan ook dit criterium niet zijn, want wie bepaalde die grenzen? Kosovo was of is een provincie van Servië, geen deelstaat van de federatie Joegoslavië. Wat denk jij? Als Kosovo een land wordt, mag dan Srpska zich dan losmaken uit Bosnië en bij Servië gaan?.
Het jammere is, dat de verschillende volkeren in de staat Joegoslavië niet de tolerantie en efficiëntie konden komen, om tot een goed gezamelijk bestuur te komen. Want nodig is het wel. Het gebied is (m.u.v. Slovenië) niet homogeen. Bij elke deling die je maakt ontstaat er weer een nieuwe minderheid. De situatie van de Kosovaren terplekke is erg slecht, het zou voor het volk het beste zijn uit Servië te stappen. Helaas ligt dit voor de Serviërs heel gevoelig (slag op het Merelveld, e.d.), en bovendien ontstaat er dan weer een nieuwe minderheid, namelijk de Serviërs. Ik stel mijzelf nog wel de vraag of de Republica Srpska bij Servië zou mogen. Hoe homogeen is dat land, wat voor positie heeft het binnen Bosnië-Herzegovina, en bestaat daar in dat landsgedeelte de wil toe? De reden dat Servië niet groter zou mogen worden vind ik persoonlijk geen argument. Ik weet ook niet of dat al als argument is aangevoerd.

robert t
9 juli 2007, 18:45
Wel, dat weet ik nog niet. Wij kunnen de Nederlandse zenders zoals RTL4 en dergelijke niet ontvangen. Ik hoor toch ook veel kritiek daarop.
Ik had het over de Vlaamse commerciële zenders. Maar Nederlandse vrienden verzekeren me dat RTL4 en tutti quanti even rampzalig zijn. Dus zijn we het eens?

liberalist_NL
9 juli 2007, 18:46
Ik had het over de Vlaamse commerciële zenders. Maar Nederlandse vrienden verzekeren me dat RTL4 en tutti quanti even rampzalig zijn. Dus zijn we het eens?
Het ergste, en dat is zowel op Nederlandse en Vlaamse commerciëlen zo, is de overvloed aan belspelletjes.

robert t
9 juli 2007, 18:56
Het ergste, en dat is zowel op Nederlandse en Vlaamse commerciëlen zo, is de overvloed aan belspelletjes.Juist. Voor de aardigheid heb ik zo een belspelletje op VTM tijdens mijn nachtelijke zap-periode een tijde bekeken. Onvoorstelbaar, je weet niet wat je ziet.

liberalist_NL
9 juli 2007, 18:57
Juist. Voor de aardigheid heb ik zo een belspelletje op VTM tijdens mijn nachtelijke zap-periode een tijde bekeken. Onvoorstelbaar, je weet niet wat je ziet.
Het is gewoon zo ongelofelijk dom, zelfs een zwakbegaafde zal nog twijfelen om te bellen.

I amsterdam
9 juli 2007, 19:23
De VVD vind ik toch best wel conservatief hoor. Op D66 na (die op maatschappelijk vlak weer heel liberaal is) heb je ook nog de LibDems. Zeer klein, maar wie weet wat het ooit wordt.

Ik sta wel grotendeels achter hun standpunten, en ik steun ze daar graag in. Maar het is, ook voor veel van de andere leden, een beetje een gestreden strijd.

D66 kan het beste samengaan met Groen links en de progressieve liberalen van de VVD.

liberalist_NL
9 juli 2007, 19:33
D66 kan het beste samengaan met Groen links en de progressieve liberalen van de VVD.
GroenLinks en de VVD? Ik denk dat dat niet anders dan spaak kan lopen.

I amsterdam
9 juli 2007, 19:55
GroenLinks en de VVD? Ik denk dat dat niet anders dan spaak kan lopen.


Bij de oudgedienden zeker.
Ik weet niet hoe lang het nog duurt ,voordat de jongere generatie (30 'ers) het voor het zeggen krijgt.
Er zijn al hier en daar initiatieven voor de verkaveling van het vermolmde politieke landschap.

liberalist_NL
9 juli 2007, 20:00
Bij de oudgedienden zeker.
Ik weet niet hoe lang het nog duurt ,voordat de jongere generatie (30 'ers) het voor het zeggen krijgt.
Er zijn al hier en daar initiatieven voor de verkaveling van het vermolmde politieke landschap.
Je bedoelt zoals, LuxVoor? ;-)

I amsterdam
9 juli 2007, 20:04
Je bedoelt zoals, LuxVoor? ;-)

Onder andere en de waterlandgroep en heel veel jong afgstudeerden in cafegroepjes:-D

Even terug naar de onze samenwerking met Vlaanderen
Hoe denk jij eigenlijk over "de Baarlegroep"?

I amsterdam
9 juli 2007, 20:07
Ik zeg dit niet om je te pesten maar er *s geen andere liberale partij. D66 is...tsja, wat eigenlijk? GroenLinks noemt zichzelf tegenwoordig ook liberaal maar we weten alletwee dat dat een farce is.
Dan houdt het op hé? Meer is er niet.

De VVD moet de komende vier jaar gebruiken om zichzelf te hervinden. Op dit moment...
Maar deze draad gaat over jou....

Ik heb begrepen dat je D66 niet meer zo ziet zitten. Ga je overstappen naar de VVD?

Sorry hoor ,maar de VVD vind ik geen liberale partij ,eerder een club vechtende rechts populisten.

liberalist_NL
9 juli 2007, 20:17
Onder andere en de waterlandgroep en heel veel jong afgstudeerden in cafegroepjes:-D

Even terug naar de onze samenwerking met Vlaanderen
Hoe denk jij eigenlijk over "de Baarlegroep"?
Ik heb geen idee wat ik er over moet denken, want ik ben er niet bij betrokken. Misschien dat als Hertog even kort kan samenvatten wat de resultaten inhielden...

Hertog van Gelre
9 juli 2007, 20:56
Ik heb geen idee wat ik er over moet denken, want ik ben er niet bij betrokken. Misschien dat als Hertog even kort kan samenvatten wat de resultaten inhielden... Op verzoek van de forummer van de week:

Wat we tot nog toe hebben bereikt is dat een groep van tien, inmiddels zo'n twintig, individuen van noord en zuid bereid zijn eventuele politieke meningsverschillen opzij te zetten en zich in te zetten voor een gemeenschappelijk doel: Het naderbij brengen van een bestuurlijke samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland.

Maar dit is denk ik niet het gewenste antwoord op de vraag van I Amsterdam. Hij bedoelt: ''Wat vind je van het initiatief?'' en dan moet jij antwoorden: ''Ik vind het niets, het zijn allemaal beneluxisten''.

liberalist_NL
9 juli 2007, 21:14
Op verzoek van de forummer van de week:

Wat we tot nog toe hebben bereikt is dat een groep van tien, inmiddels zo'n twintig, individuen van noord en zuid bereid zijn eventuele politieke meningsverschillen opzij te zetten en zich in te zetten voor een gemeenschappelijk doel: Het naderbij brengen van een bestuurlijke samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland.

Maar dit is denk ik niet het gewenste antwoord op de vraag van I Amsterdam. Hij bedoelt: ''Wat vind je van het initiatief?'' en dan moet jij antwoorden: ''Ik vind het niets, het zijn allemaal beneluxisten''.
Dat ga ik helemaal niet zeggen, want ik ken ook niet jullie standpunt inzake Wallonië. Bovendien bereik ik er niks mee door het gezelschap af te kraken. Wat I Amsterdam van beneluxisten vindt, weet ik wel. Ik kan me er goed iets bij voorstellen.

I amsterdam
9 juli 2007, 21:17
Dat ga ik helemaal niet zeggen, want ik ken ook niet jullie standpunt inzake Wallonië. Bovendien bereik ik er niks mee door het gezelschap af te kraken. Wat I Amsterdam van beneluxisten vindt, weet ik wel. Ik kan me er goed iets bij voorstellen.

Wat is jouw passie als je denkt aan een studie of een vak?

liberalist_NL
9 juli 2007, 21:22
Wat is jouw passie als je denkt aan een studie of een vak?
Ik wil later iets groots doen, belangrijk zijn, maar ook nog een fatsoenlijk leven hebben. Ben van plan een breed georiënteerde economische studie te doen, in combinatie met de vreemde talen (want daar ben ik goed in), het liefst met zo min mogelijk wiskunde. ;-) Bij Europa werken lijkt mij leuk, maar ook in het bedrijfsleven of bij de Nederlandse overheid lijkt me een uitdaging. Ik zie mezelf later wel ver reizen voor mijn werk. Van stilzitten houd ik niet. 8-)

evilbu
9 juli 2007, 21:30
Ik wil later iets groots doen, belangrijk zijn, maar ook nog een fatsoenlijk leven hebben. Ben van plan een breed georiënteerde economische studie te doen, in combinatie met de vreemde talen (want daar ben ik goed in), het liefst met zo min mogelijk wiskunde. ;-) Bij Europa werken lijkt mij leuk, maar ook in het bedrijfsleven of bij de Nederlandse overheid lijkt me een uitdaging. Ik zie mezelf later wel ver reizen voor mijn werk. Van stilzitten houd ik niet. 8-)
Wat is er mis aan wiskunde?:|

liberalist_NL
9 juli 2007, 21:37
Wat is er mis aan wiskunde?:|
Zolang het in een economische context is kan ik het nog wel, maar voor de rest...

-Veel te veel regeltjes
-Veel te veel schrijfwerk
-Veel te veel denkwerk (het is vaak helemaal niet logisch)

Met keihard knokken heb ik voor mijn laatste toets een 6,6 gehaald.

evilbu
9 juli 2007, 21:54
Zolang het in een economische context is kan ik het nog wel, maar voor de rest...

-Veel te veel regeltjes
Er zijn juist geen regels, alles is logisch.

-Veel te veel schrijfwerk
?

-Veel te veel denkwerk (het is vaak helemaal niet logisch)
Alles is logisch in de wiskunde.:|

liberalist_NL
9 juli 2007, 21:58
Er zijn juist geen regels, alles is logisch.

Noem het wetten, schema's, wat dan ook. Verandert niks. ;-)

?

Ik weet niet hoe het in Vlaanderen zit, maar grafieken tekenen, speciale opschrijfmanieren gebruiken en ''gegevens'' en ''voorwaarden'' noteren, daarmee krijg ik met elk hoofdstuk een schrift vol.

Alles is logisch in de wiskunde.:|
Dat is het inderdaad, maar niet voor mij. Je moet bij de wiskunde heel vaak iets ''inzien'' voordat je het begrijpt. Mijn vorige leraar die zei altijd: ''als je het niet inziet, leer dan de formules en regels uit je kop''. Daar leer je uiteindelijk niks van.:?

Dronkoers
10 juli 2007, 06:09
Seg Liberalist_nl, hoe sta jij eigenlijk tegenover soft/hard drugs? ...en dan bedoel ik ook tabak en alcohol

I amsterdam
10 juli 2007, 07:31
Ik wil later iets groots doen, belangrijk zijn, maar ook nog een fatsoenlijk leven hebben. Ben van plan een breed georiënteerde economische studie te doen, in combinatie met de vreemde talen (want daar ben ik goed in), het liefst met zo min mogelijk wiskunde. ;-) Bij Europa werken lijkt mij leuk, maar ook in het bedrijfsleven of bij de Nederlandse overheid lijkt me een uitdaging. Ik zie mezelf later wel ver reizen voor mijn werk. Van stilzitten houd ik niet. 8-)

Dan lijkt me MP wel wat voor je:lol:
Denk er wel aan dat bij een economie studie , veel wiskunde aan te pas komt.;-)

liberalist_NL
10 juli 2007, 08:28
Dan lijkt me MP wel wat voor je:lol:
Denk er wel aan dat bij een economie studie , veel wiskunde aan te pas komt.;-)
Kan jij me dan uitleggen wat MP is? :-)

liberalist_NL
10 juli 2007, 08:32
Seg Liberalist_nl, hoe sta jij eigenlijk tegenover soft/hard drugs?

Ik denk dat een gereguleerd drugsbeleid, zoals we dat in Nederland hebben, met misschien nog een paar stappen vooruit, betere resultaten boekt dan het hopeloos proberen te bestrijden. Landen zoals Nederland hebben uiteindelijk een zeer laag criminaliteitscijfer, en een laag gebruik van drugs onder jongeren. Een land waar dit totaal niet is, is Groot-Brittanië, en daar is het nochtans verboden. Eigenlijk zou België het ook moeten doen, het zorgt dat je minder aan politie moet uitgeven, bovendien is het goed voor economie, en blijkbaar gezondheid.

...en dan bedoel ik ook tabak en alcohol
Momenteel is het onverstandig gebruik van jongeren van alcohol echt een probleem. Een van de maatregelen die je kan nemen is het ook bestraffen van jongeren wanneer ze alcohol drinken terwijl ze te jong zijn, niet alleen de caféhouder. Een bekender begrip is de minimumleeftijd verhogen naar 18 jaar. Dit lijkt mij opzich niet verkeerd. Ook voor tabak geldt dit. Ik geloof niet dat jongeren van 16 zich bewust zijn van wat ze zich aandoen door hieraan verslaafd te raken op zo'n jonge leeftijd.

Fonske
10 juli 2007, 09:58
Welke boeken (literatuur), zowel fictie als non-fictie, hebben een indruk op jou gemaakt? Waarom?

liberalist_NL
10 juli 2007, 10:04
Welke boeken (literatuur), zowel fictie als non-fictie, hebben een indruk op jou gemaakt? Waarom?
Ik ben eigenlijk best geïnteresseerd in de wat oudere werken. Boeken die de laatste tijd erg een indruk op me achterlieten waren bijvoorbeeld Candide ou l'optimisme, van Voltaire. Maar ik heb ook nog ''Journal of the Plague year'' gelezen van Daniel Defoe. Zeer interessant hoe ontwikkelingen toen liepen. Heb ook nog de Antigone in het Grieks gelezen, erg ingewikkeld, maar wel interessant. Eigenlijk heb ik een grote voorkeur voor non-fictie, maar dat maakt dan weer niet echt indruk op mij. Voor mij hoeft dat ook niet per se.

evilbu
10 juli 2007, 13:18
Liberalist, de Eerste Kamer in Nederland wordt vaak vergeleken met onze Senaat, en de Tweede Kamer in Nederland met onze Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Met dat verschil dat Senaat en Kamer bij ons tegelijkertijd worden verkozen.

Ons land heeft reeds zes regeringen en zeven parlementen. Sommigen zeggen dan ook dat de Senaat moet verdwijnen. Wat denk jij daarvan?

liberalist_NL
10 juli 2007, 13:41
Liberalist, de Eerste Kamer in Nederland wordt vaak vergeleken met onze Senaat, en de Tweede Kamer in Nederland met onze Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Met dat verschil dat Senaat en Kamer bij ons tegelijkertijd worden verkozen.

Ons land heeft reeds zes regeringen en zeven parlementen. Sommigen zeggen dan ook dat de Senaat moet verdwijnen. Wat denk jij daarvan?
Het is niet zozeer dat de senaat een orgaan is dat dient te verdwijnen. Er zijn dan wel zeven parlementen, de senaat is niet overbodig, een parlement voor bijvoorbeeld een Vlaamse gemeenschap of een Franse gemeenschap vind ik dan weer flauwe kul. Eigenlijk is dit weer een van de moeilijkheden van het Belgische systeem, die opgelost zouden worden door een splitsing. Het is namelijk niet goed mogelijk (of wel), om het Waals gewest en de Franse gemeenschap onder één dak te brengen.

evilbu
10 juli 2007, 13:53
Het is niet zozeer dat de senaat een orgaan is dat dient te verdwijnen. Er zijn dan wel zeven parlementen, de senaat is niet overbodig, een parlement voor bijvoorbeeld een Vlaamse gemeenschap of een Franse gemeenschap vind ik dan weer flauwe kul. Eigenlijk is dit weer een van de moeilijkheden van het Belgische systeem, die opgelost zouden worden door een splitsing. Het is namelijk niet goed mogelijk (of wel), om het Waals gewest en de Franse gemeenschap onder één dak te brengen.
Er is een parlement voor Vlaanderen, Wallonië, Brussel, en een voor de Vlaamse Gemeenschap, en een voor de Franse Gemeenschap (en ook nog een voor de Duitstalige)
Wel even opmerken dat er tussen het parlement voor Vlaanderen en voor de Vlaamse Gemeenschap nauwelijks verschil is : bij het laatste zitten er gewoon nog zes Vlaamse Brusselaars bij.
Maar waarom vind jij dat flauwe kul? Welke andere oplossing zie jij om zowel de Vlamingen als de Franstaligen in Brussel culturele vertegenwoordiging te geven?

liberalist_NL
10 juli 2007, 13:58
Er is een parlement voor Vlaanderen, Wallonië, Brussel, en een voor de Vlaamse Gemeenschap, en een voor de Franse Gemeenschap (en ook nog een voor de Duitstalige)
Wel even opmerken dat er tussen het parlement voor Vlaanderen en voor de Vlaamse Gemeenschap nauwelijks verschil is : bij het laatste zitten er gewoon nog zes Vlaamse Brusselaars bij.
Maar waarom vind jij dat flauwe kul? Welke andere oplossing zie jij om zowel de Vlamingen als de Franstaligen in Brussel culturele vertegenwoordiging te geven?
-Franse gemeenschap onderbrengen bij het Waals gewest, de Vlaamse gemeenschap bij het Vlaamse gewest.
-Het Brussels gewest opheffen en onder federaal niveau zetten, vervolgens het Vlaamse en Waalse gewest soevereiniteit geven over onderwijs, en al wat tot de taken van de gemeenschappen behoorde.

evilbu
10 juli 2007, 14:11
-Franse gemeenschap onderbrengen bij het Waals gewest, de Vlaamse gemeenschap bij het Vlaamse gewest.
-Het Brussels gewest opheffen en onder federaal niveau zetten, vervolgens het Vlaamse en Waalse gewest soevereiniteit geven over onderwijs, en al wat tot de taken van de gemeenschappen behoorde.
-Zullen de Vlamingen wel niet willen, want dan breek je in feite de band van Brussel met de andere Vlamingen.
- Zullen de Franstaligen wel niet willen, want dan wordt Brussel ineens weer door een Vlaamse meerderheid bestuurd.
- Zullen de Franstalige Brusselaars ook niet willen, want- soms tot ergenis van de Walen- spelen zij graag een beetje de baas binnen die Franse Gemeenschap. Als zij daar ineens zelfs niet eens meer vertegenwoordigd zijn..!

Je mag ook niet vergeten dat er meer Vlamingen zijn dan Walen, en veel minder Vlamingen in Brussel dan Franstaligen in Brussel. Voor de Franstaligen is het percentage dat in Brussel leeft dus veel aanzienlijker.

1handclapping
10 juli 2007, 14:16
Soms heb ik de indruk dat onze nederlandse "gasten" op dit forum hun kennis over de belgische resp. vlaamse politiek uitsluitend uit dit forum betrekken.
Als een zeer in politiek geïntresseerde zoals onze Liberalist schrijft dat hij (als D66er) voor De Decker zou stemmen - weet hij dan dat die mens staat voor het verdubbelen van de autosnelwegen en gelijktijdig het beperken van de staatsuitgaven ? Populisme is nooit een D66 partijstandpunt geweest (helaas ?)...

Nog een mooie quote "België werkt niet.." dat komt linea recta van dit forum
& toch haasten alle "Vlaamse" politici om op federaal belgisch niveau in de macht te delen.. blijkbaar is daar dus wel iets te doen (?) Overigens ploeter wat EU statistieken door België doet het economisch wel redelijk goed hoor !
Gedurende een ruime tijd in het recente verleden zelfs beter dan Nederland
ondanks het feit dat wij geen Slochteren hebben.

Aanschouw het noordelijk deel van België - de grensstreek met Nederland
en kijk : overal wonen mede-Beneluxers (ik bedoel Nederlanders) - ook onze fiere Antwerpse Universiteit zit vol met (vooral medische nederlandse universiteitsstudenten). Begeef U naar onze fraaie ziekenhuizen & zie talloze patiënten uit Noord-Beneluxië vinden het er aangenamer toeven dan in de eigen ziekenhuizen.. Zelfs de bakkers van marokkaanse origine uit Rotterdam settlen zich inmiddels om naar de Turnhoutsebaan in Borgerokko - ondanks het VB ondervinden ze hier nl. minder last van alledaags of militant racisme..

...

Enige cliché's opgehelderd (waarschijnlijk niet - binnen het vierkantje denken is zeer hardnekkig) ? Van "belgische" Nederlanders weet ik dat ze vooral appreciëren dat "regeltjes" hier met wat meer souplesse (niet met laksheid !)
gevolgd worden & ik ken er eerlijk niet veel die geraag terug noordwaarts zouden keren. Het omgekeerde is waarschijnlijk ook zo bij "nederlandse" Belgen - om geheel andere redenen...

O ja : Leterme : de vlaamse kampioen, die niet met walen kan praten.
Dat is een waal : hij kan uitstekend met zijn waalse vader, broers en zussen praten.. hij heeft in het nederlands zijn studies gedaan en woont in Vlaanderen. Indien België een 20 tal jaren geleden gesplitst zijn, zou hij nu
in de huidige EU constellatie een "vreemdeling" zijn in vlaanderen en met geen mogelijkheid minister-president van Vlaanderen hebben kunnen worden.

Di Rupo is 2de generatie immigrant - voor hetzelfde geld zou zijn familie in Limburg terecht gekomen zijn en was hij nu misschien minister-president van Vlaanderen geworden..

Grenzen zijn mooi en fraai (zie Baarle-Nassau en Hertog) maar geef toch voorrang aan mensen boven "volkeren" en stereotypen.

liberalist_NL
10 juli 2007, 14:37
Dat populisme van Dedecker is anders maar heel relatief. Hij is veel minder populistisch dan de gemiddelde Nederlandse politicus.

liberalist_NL
10 juli 2007, 14:40
-Zullen de Vlamingen wel niet willen, want dan breek je in feite de band van Brussel met de andere Vlamingen.
- Zullen de Franstaligen wel niet willen, want dan wordt Brussel ineens weer door een Vlaamse meerderheid bestuurd.
- Zullen de Franstalige Brusselaars ook niet willen, want- soms tot ergenis van de Walen- spelen zij graag een beetje de baas binnen die Franse Gemeenschap. Als zij daar ineens zelfs niet eens meer vertegenwoordigd zijn..!

Je mag ook niet vergeten dat er meer Vlamingen zijn dan Walen, en veel minder Vlamingen in Brussel dan Franstaligen in Brussel. Voor de Franstaligen is het percentage dat in Brussel leeft dus veel aanzienlijker.
En dat is nu het probleem met België, bij elke verbetering die gepoogd wordt te maken, komt er minstens één groep in opstand.

StevenNr1
10 juli 2007, 15:10
Hoe kijkt u naar de Nederlandse aanwezigheid in Irak?

1handclapping
10 juli 2007, 15:12
En dat is nu het probleem met België, bij elke verbetering die gepoogd wordt te maken, komt er minstens één groep in opstand.

Bestaat dat niet in Nederland "oppositie" ?

I amsterdam
10 juli 2007, 15:16
Kan jij me dan uitleggen wat MP is? :-)

Wat krijgen we nou?:roll:
Je moet toch weten dat JPB onze MP is.
Blijkbaar heb je weinig stand bezocht.

liberalist_NL
10 juli 2007, 16:51
Wat krijgen we nou?:roll:
Je moet toch weten dat JPB onze MP is.
Blijkbaar heb je weinig stand bezocht.
Ik gebruik nooit die afkorting. Bedoel je met stand, stand.nl? Neen, ik kom daar nooit. Ik vind die lay-out verschrikkelijk.

liberalist_NL
10 juli 2007, 16:51
Bestaat dat niet in Nederland "oppositie" ?
Ik bedoel één bevolkingsgroep. ;-)

liberalist_NL
10 juli 2007, 16:53
Hoe kijkt u naar de Nederlandse aanwezigheid in Irak?
Positief, in tegenstelling tot die van de Amerikanen. De Irakezen in het gebied waar de Nederlanders zitten zijn toch wel positief over hun aanwezigheid, ook omdat de Nederlanders een minder agressieve aanpak hebben. En zo hoort het ook, ordebewakers moeten geen wanorde stichten. Iets waar de Amerikanen nog iets van kunnen leren. Of we er ooit heen hadden moeten gaan betwijfel ik. Ik vind defensie niet iets voor kleine landjes als Nederland. Dat kan veel beter Europees geregeld worden. Immers, als puntje bij paaltje komt zijn het altijd de grootmachten die de dienst uitmaken. Kleine landen als België en Nederland hebben dan niks te makken. Bovendien is het flauwe kul dat elk land opzich een eigen leger zou moeten hebben.

I amsterdam
10 juli 2007, 17:35
Ik gebruik nooit die afkorting. Bedoel je met stand, stand.nl? Neen, ik kom daar nooit. Ik vind die lay-out verschrikkelijk.

vind ik ook

StevenNr1
10 juli 2007, 18:32
Ik lees nochtans:
Newspaper: Dutch Troops Abused Iraq Prisoners (http://www.uruknet.info/?p=28357)
Dutch soldiers violated HR in Iraq (http://www.uruknet.info/?p=32982)
Daarnaast, is hun aanwezigheid gerechtigd en was de deelname aan deze bezetting gerechtigd in uw ogen?

liberalist_NL
10 juli 2007, 18:47
Los van het feit dat ik Uruknet.info niet een echt betrouwbare bron vind, vind ik de aanwezigheid van Nederland in Irak niet gerechtvaardigd. Zoals ik reeds op dit forum heb verkondigd, ben ik van mening dat de internationale gemeenschap voor Irak een oplossing moet zoeken. De bezettingsmacht die nu gestattioneerd is in Irak, heeft zijn tijd gehad. Dat het regime is neergehaald is goed, nu moet men verder gaan werken aan een toekomst. Daar is stabiliteit voor nodig, maar ook een moraal. En met een bezettingsleger zal dat nooit lukken.

I amsterdam
11 juli 2007, 09:58
Liberalist ,
Nederland is in de eerste jaren van dit millenium in een crisis terecht gekomen.
Hoe analyseer jij deze crisis?
- als achterstalig onderhoud na 8 jaar Paars?
- als het einde van een tijdperk van ideologieen?
- als een gebrek aan politiek leiderschap?
- als een voortvloeisel van de toestand in de wereld?
- als een nieuw nationalisme en identificatieproces, met een herorientatie op
onze plaats in Europa?
- Iets anders?

Praetorian
11 juli 2007, 11:00
Kan jij nog slapen sinds D66 met uitsterven bedreigd wordt?

Praetorian
11 juli 2007, 11:01
Vind jij Jan Terlouw een goed jeugdschrijver?

liberalist_NL
11 juli 2007, 11:13
Liberalist ,
Nederland is in de eerste jaren van dit millenium in een crisis terecht gekomen.
Hoe analyseer jij deze crisis?
- als achterstalig onderhoud na 8 jaar Paars?

Ik moet zeggen dat ik positief ben over de choquering die Pim Fortuijn teweeg had gebracht. De regering stond mijlenver af van de burger, er was op veel terreinen sprake van positieve discriminatie, corruptie, en bovendien voerde men cyclisch beleid (geld uitgeven wanneer het goed gaat, en bezuinigen als het minder gaat; het doodsvonnis van elke economie).

- als het einde van een tijdperk van ideologieen?

Wat je wel steeds meer ziet in Nederland is dat de partijen hun gevecht in het midden uitvechten. Maar u ziet het resultaat: De meeste mensen verschuiven naar links of juist naar rechts, omdat dat alternatieven zijn voor de partijen die hun ideologie hebben verkwanseld. Kijk bijvoorbeeld naar de CU. Die is gegroeid, want wanneer we naar het CDA kijken, zien we daar niet veel christelijks meer in. Hetzelfde geldt voor de SP en Geert Wilders.

- als een gebrek aan politiek leiderschap?

Ik moet zeggen, Balkenende is geen slechte premier. We hadden veel slechter kunnen treffen. Wouter Bos, bijvoorbeeld, of Mark Rutte. :| Tijdens de paarse periode is er inderdaad qua leiderschap veel misgelopen. We krijgen ook steeds meer te horen hoe slechts premier Kok het wel niet had gedaan.

- als een voortvloeisel van de toestand in de wereld?

Zelf zie ik hier niet echt een verband, maar misschien u...

- als een nieuw nationalisme en identificatieproces, met een herorientatie op
onze plaats in Europa?

De identiteit van Nederland is inderdaad een beetje zoek. En mensen zijn bang dat die identiteit in Europa nog meer zal verdwijnen. Maar zelfs dan nog... Nederlanders zijn over het algemeen niet nationalistisch, dat zit gewoon niet in onze aard en dat heeft het ook nooit echt gezeten (vandaar dat we zo succesvol waren als handelsnatie). Men spreekt er ook wel eens over dat de Nederlanders economisch nationalisme hebben. We leggen er de nadruk op hoe goed we het wel niet hebben in de wereld, en voelen ons daardoor beter. Maar als het dan wat slechter gaat...

liberalist_NL
11 juli 2007, 11:14
Kan jij nog slapen sinds D66 met uitsterven bedreigd wordt?
In het begin vond ik het wel heel erg. Maar ik heb het nu ook als een kans gezien om me wat meer van de partij los te rukken en een eigen mening te ontwikkelen. Er zijn ook terreinen waar de partijen nooit over hebben nagedacht, waar ik nu wel een mening over heb. Een positieve ontwikkeling, lijkt mij.

liberalist_NL
11 juli 2007, 11:16
Vind jij Jan Terlouw een goed jeugdschrijver?
Heel goed, toen ik twaalf was heb ik heel wat boeken van hem gelezen. Pjotr, Oorlogswinter, en de Koning van Katoren bleven mij het meeste bij. Nu is het toch teveel fictie voor mijn smaak.

I amsterdam
11 juli 2007, 14:10
Zelf zie ik hier niet echt een verband, maar misschien u...

De identiteit van Nederland is inderdaad een beetje zoek. En mensen zijn bang dat die identiteit in Europa nog meer zal verdwijnen. Maar zelfs dan nog... Nederlanders zijn over het algemeen niet nationalistisch, dat zit gewoon niet in onze aard en dat heeft het ook nooit echt gezeten (vandaar dat we zo succesvol waren als handelsnatie). Men spreekt er ook wel eens over dat de Nederlanders economisch nationalisme hebben. We leggen er de nadruk op hoe goed we het wel niet hebben in de wereld, en voelen ons daardoor beter. Maar als het dan wat slechter gaat...

Wat het economisch nationlisme betreft ben ik het niet met u eens.
Nederland is altijd een land van kooplieden en dominees geweest en daarom heeft nederland naast de sterk internationale orientatie op het gebied van handel,ook altijd een sterke neiging tot zending en preken gehad.

I amsterdam
11 juli 2007, 14:19
In het begin vond ik het wel heel erg. Maar ik heb het nu ook als een kans gezien om me wat meer van de partij los te rukken en een eigen mening te ontwikkelen. Er zijn ook terreinen waar de partijen nooit over hebben nagedacht, waar ik nu wel een mening over heb. Een positieve ontwikkeling, lijkt mij.
Van alle partijen is D66 nog de beste.
De meeste partijen houden zich alleen bezig met kommer en kwel.
D66 heeft een visie op de toekomst en sluit beter aan bij de modernisering in de samenleving.
Het lijkt me daarom beter nog even te blijven zitten waar je zit en te kijken hoe het politieke landschap zich gaat ontwikkelen.
(hoewel ik mijn lidmaatschap heb opgezegd):oops:

Andere vraag.
Waarom wordt ik ineens "u "genoemd?:roll:
Het doet zo Vlaams aan en ik ben toch een Nederlander.

evilbu
11 juli 2007, 14:32
Het doet zo Vlaams aan en ik ben toch een Nederlander.
Vlamingen gebruiken enkel "u" voor het lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp, voor het onderwerp gebruiken ze "ge/gij"

I amsterdam
11 juli 2007, 14:39
Vlamingen gebruiken enkel "u" voor het lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp, voor het onderwerp gebruiken ze "ge/gij"


Net als in Brabant ,in Nederland, hoewel ook Brabanders de laatste jaren vaker "je" en "jou 'gaan gebruiken.
Als Nederlanders iemand die ze eerst "je" noemen, later "u" gaan noemen
komt dat beledigend over en zo ervaar ik dat ook op het forum.
Je kunt wel iemand die je eerst "u" noemt later "je "gaan noemen ,maar niet andersom.

liberalist_NL
11 juli 2007, 14:47
Van alle partijen is D66 nog de beste.
De meeste partijen houden zich alleen bezig met kommer en kwel.
D66 heeft een visie op de toekomst en sluit beter aan bij de modernisering in de samenleving.
Het lijkt me daarom beter nog even te blijven zitten waar je zit en te kijken hoe het politieke landschap zich gaat ontwikkelen.
(hoewel ik mijn lidmaatschap heb opgezegd):oops:

Andere vraag.
Waarom wordt ik ineens "u "genoemd?:roll:
Het doet zo Vlaams aan en ik ben toch een Nederlander.
Ik doe dat onbewust. En een beetje formaliteit in een forumsessie is toch wel leuk, hé. Ik gebruik je en u altijd, altijd door elkaar.

liberalist_NL
11 juli 2007, 14:48
Net als in Brabant ,in Nederland, hoewel ook Brabanders de laatste jaren vaker "je" en "jou 'gaan gebruiken.
Als Nederlanders iemand die ze eerst "je" noemen, later "u" gaan noemen
komt dat beledigend over en zo ervaar ik dat ook op het forum.
Je kunt wel iemand die je eerst "u" noemt later "je "gaan noemen ,maar niet andersom.
OK, sorry ik wist niet dat je het zo zag.

evilbu
11 juli 2007, 15:27
Ik doe dat onbewust. En een beetje formaliteit in een forumsessie is toch wel leuk, hé. Ik gebruik je en u altijd, altijd door elkaar.
Kan jij eigenlijk met "ge" en "gij" spreken?:-P

I amsterdam
11 juli 2007, 15:40
OK, sorry ik wist niet dat je het zo zag.

Oke , het is vergeven;-)

liberalist_NL
11 juli 2007, 16:00
Kan jij eigenlijk met "ge" en "gij" spreken?:-P
Ik kan het natuurlijk wel, maar ik vind het heel erg archaïsch klinken. ;-) Hou het maar bij je en jij. :-P

I amsterdam
11 juli 2007, 16:20
Ik kan het natuurlijk wel, maar ik vind het heel erg archaïsch klinken. ;-) Hou het maar bij je en jij. :-P

Over oudheid gesproken.
Eeet jij iets over deze grafheuvels te vertellen?

Grafheuvels opgegraven in Apeldoorn

http://www.nieuws.leidenuniv.nl/content_images/algemeen/nieuwsbrief/david-fontijn.jpg
David Fontijn: ‘Er is een sterke maatschappelijke roep om kennis over grafheuvels.’
Het Nederlandse landschap is ermee bezaaid, maar welk verhaal gaat er achter schuil? Grafheuvels, vaak 4000 tot 5000 jaar oud, zijn voor iedereen zichtbaar en roepen vraagtekens op bij de nieuwsgierige recreant; vragen waarop gemeenten geen antwoord weten, want het onderzoek naar de heuvels heeft decennia stilgelegen. De Leidse archeoloog David Fontijn gaat daar nu verandering in brengen. Van 16 juli tot 3 augustus graaft hij met een team van collega’s en studenten twee grafheuvels op in de gemeente Apeldoorn.
Onverklaarde verschijnselen
De opgravingen van Fontijn komen 101 jaar nadat koningin Wilhelmina een Leidse archeoloog de eerste wetenschappelijke opgraving van een grafheuvel liet verrichten. Wat valt er anno 2007 nog te onderzoeken aan de heuvels? ‘Lange tijd werd gedacht dat we alles al weten over de honderden grafheuvels die Nederland rijk is,‘ vertelt Fontijn. ‘Nadat de heuvels in de jaren ’70 de status van cultureel erfgoed kregen, zijn er dan ook geen opgravingen meer verricht. Maar toen ik oude onderzoeksverslagen bestudeerde, ontdekte ik dat er nog allerlei verschijnselen rond de grafheuvels onverklaard zijn. Bijvoorbeeld: waarom liggen de heuvels waar ze liggen? Of: waarom werden er soms koeien in begraven? Zowel in Nederland als in andere Europese landen leven nog veel vragen.’

liberalist_NL
11 juli 2007, 16:22
Dankje voor de informatie. Ik wist er zelf niets van. Het heeft ongetwijfeld in de Stentor en de Apeldoornsche Courant gestaan, maar die lees ik niet vanwege weinig interesse en lage kwaliteit. Dat het Apeldoornse landschap bezaaid is met natuurlijke en historische rijkdommen, wist ik natuurlijk al. ;-)

evilbu
11 juli 2007, 16:32
Ik kan het natuurlijk wel, maar ik vind het heel erg archaïsch klinken. ;-) Hou het maar bij je en jij. :-P
Gij zoudt beschaamd moeten zijn. :?

liberalist_NL
11 juli 2007, 16:33
Gij zoudt beschaamd moeten zijn. :?
In Nederland is het eenmaal niet de gewoonte. De enige manier waarop wij met ge en gij in aanraking komen is door middel van de Bijbel. En dat taalgebruik is archaïsch. Snap je de context?

I amsterdam
11 juli 2007, 16:34
Dankje voor de informatie. Ik wist er zelf niets van. Het heeft ongetwijfeld in de Stentor en de Apeldoornsche Courant gestaan, maar die lees ik niet vanwege weinig interesse en lage kwaliteit. Dat het Apeldoornse landschap bezaaid is met natuurlijke en historische rijkdommen, wist ik natuurlijk al. ;-)

Zijn er bij de grote volksverhuizing uit Antwerpen ook Vlamingen neergestreken in Apeldoorn?

evilbu
11 juli 2007, 16:35
In Nederland is het eenmaal niet de gewoonte. De enige manier waarop wij met ge en gij in aanraking komen is door middel van de Bijbel. En dat taalgebruik is archaïsch. Snap je de context?
Ik vind het jammer (ik had je ondertussen hoger ingeschat!) dat dat archaïsch is voor jou. :-( Het is gewoon zo dat het Brabants vervangen is door het Hollands bij de constructie van de eenheidstaal. "Ge" en "gij" wordt nog steeds door dezelfde mensen gebruikt.:|

liberalist_NL
11 juli 2007, 16:35
Zijn er bij de grote volksverhuizing uit Antwerpen ook Vlamingen neergestreken in Apeldoorn?
Over welke volksverhuizing heb je het? Die van het interbellum?

liberalist_NL
11 juli 2007, 16:37
Ik vind het jammer (ik had je ondertussen hoger ingeschat!) dat dat archaïsch is voor jou. :-( Het is gewoon zo dat het Brabants vervangen is door het Hollands bij de constructie van de eenheidstaal. "Ge" en "gij" wordt nog steeds door dezelfde mensen gebruikt.:|
Waarom is het jammer dat ik het ouderwets vind klinken? Wanneer een Vlaming het zegt (met zo'n heel zacht g-tje) kan ik het best waarderen. Als een rasechte Hollander het zegt, met een schelle ''g'', merk je best dat dat niet vol te houden is. ;-)

I amsterdam
11 juli 2007, 16:38
In Nederland is het eenmaal niet de gewoonte. De enige manier waarop wij met ge en gij in aanraking komen is door middel van de Bijbel. En dat taalgebruik is archaïsch. Snap je de context?

Zeg maar gewoon dat ze je hier uitlachen als je hier "gij" gebruikt:lol:

Alleen in de Statenbijbel kwam het voor ,niet in de nieuwe vertaling volgens mij (alleen lees ik die nooit).

I amsterdam
11 juli 2007, 16:39
Over welke volksverhuizing heb je het? Die van het interbellum?

Rond 1600

liberalist_NL
11 juli 2007, 16:41
Zeg maar gewoon dat ze je hier uitlachen als je hier "gij" gebruikt:lol:
Dat ook niet te vergeten natuurlijk.

liberalist_NL
11 juli 2007, 16:43
Rond 1600
Die zijn natuurlijk overal gekomen, maar over hen hoor je niet zo veel meer. Die zijn gewoon opgenomen in Nederland. Niet te vergeten, Apeldoorn was in 1600 een gehucht, het was een dorpje waar wat rijke kolonisten zich kwamen vestigen na hun terugkeer uit Indië. ;-) Pas sinds de 19e eeuw is Apeldoorn een beetje groter geworden.

I amsterdam
11 juli 2007, 16:45
Ik vind het jammer (ik had je ondertussen hoger ingeschat!) dat dat archaïsch is voor jou. :-( Het is gewoon zo dat het Brabants vervangen is door het Hollands bij de constructie van de eenheidstaal. "Ge" en "gij" wordt nog steeds door dezelfde mensen gebruikt.:|

In Nederlands- Brabant wordt het door oudere mensen gebruikt ,het sterft dus geleidelijk uit .
Het past volgens mij ook niet in de Nederlandse omgangsvormen ,die hier veel minder afstandelijk zijn dan in Vlaanderen.
Oude mensen hier ,klagen vaak ook over de veramerikanisering van onze samenleving.
Persoonlijk zie ik het als een vooruigang.
Dat beleefde gedoe van vroeger was alleen maar voor de bune.

I amsterdam
11 juli 2007, 16:46
Die zijn natuurlijk overal gekomen, maar over hen hoor je niet zo veel meer. Die zijn gewoon opgenomen in Nederland. Niet te vergeten, Apeldoorn was in 1600 een gehucht, het was een dorpje waar wat rijke kolonisten zich kwamen vestigen na hun terugkeer uit Indië. ;-) Pas sinds de 19e eeuw is Apeldoorn een beetje groter geworden.

Heb jij interesse voor de Nederlandse geschiedenis?

liberalist_NL
11 juli 2007, 16:58
Heb jij interesse voor de Nederlandse geschiedenis?
Ja. Ik moet helaas zeggen dat ik minder ervan weet dan ik zou willen. Verder interesseer ik me ook voor de Amerikaanse en de Europese (grootmachten e.d.), en natuurlijk de Grieken en Romeinen.

I amsterdam
11 juli 2007, 17:34
Ja. Ik moet helaas zeggen dat ik minder ervan weet dan ik zou willen. Verder interesseer ik me ook voor de Amerikaanse en de Europese (grootmachten e.d.), en natuurlijk de Grieken en Romeinen.

Nederland was in de 17e eeuw toch ook een grootmacht.

evilbu
11 juli 2007, 17:54
Vlamingen hebben wel meer gevoel voor gezelligheid, en lijken me wat rustiger en minder snel hun mond voorbijpratend (misschien ook verstandiger).

Verstandiger?

I amsterdam
11 juli 2007, 18:07
Verstandiger?

Als je "achter je rug praten" verstandiger noemt:lol:

liberalist_NL
11 juli 2007, 18:52
Verstandiger?
Met verstandiger bedoel ik minder impulsief.

evilbu
11 juli 2007, 19:00
Met verstandiger bedoel ik minder impulsief.
Gisteren keek ik heel toevallig naar de film "Stille Nacht". Ik heb soms het idee dat het karakter van Nederlandse vrouwen en meisjes meer aansluit bij het onze. Van Nederlandse mannen denk ik soms dat ze een beetje opgefokt kunnen zijn.
Natuurlijk, van een film waarin alle hoofdrolspelers vrouwen zijn, en waarin elke man door hen bekeken wordt als verkrachter,....:-o

liberalist_NL
11 juli 2007, 19:01
Gisteren keek ik heel toevallig naar de film "Stille Nacht". Ik heb soms het idee dat het karakter van Nederlandse vrouwen en meisjes meer aansluit bij het onze. Van Nederlandse mannen denk ik soms dat ze een beetje opgefokt kunnen zijn.
Natuurlijk, van een film waarin alle hoofdrolspelers vrouwen zijn, en waarin elke man door hen bekeken wordt als verkrachter,....:-o
In vergelijking tot welke andere groep/bevolkingsgroep?

Linkse Vogel
11 juli 2007, 20:45
Ethisch gezien is Dedecker erg progressief hoor.

Ja, maar daar blijft het bij. Op vlak van allochtonen en illegalen is hij misschien wel xenofobisch en zeker conservatief.

AdrianHealey
11 juli 2007, 20:47
Ja, maar daar blijft het bij. Op vlak van allochtonen en illegalen is hij misschien wel xenofobisch en zeker conservatief.

'Iedereen mag België binnen' is op welke mate conservatief?

Zijn programma eens lezen.

Ambiorix
11 juli 2007, 20:50
Ja, maar daar blijft het bij. Op vlak van allochtonen en illegalen is hij misschien wel xenofobisch en zeker conservatief.
xenofoob bedoel je?

Pluche
11 juli 2007, 22:12
Beste mensen, ondertussen is Heftruck forummer van de week, maar ik houd deze discussie op sticky omdat er hier nog druk gediscussieert wordt, dus beste forummers jullie kunnen nog een tijdje discussieren met Liberalist_NL.

liberalist_NL
11 juli 2007, 22:28
Wat mij betreft mag het doorgaan.

Pluche
11 juli 2007, 22:30
OK dat is genoteerd, dan hebben we voorlopig 2 forummers van de week Heftruck en Liberalist_NL.

Pluche
12 juli 2007, 01:26
Beste liberalist_NL, stel je bent minister van justitie, zou je dan de wet Lejeune afschaffen (de wet die inhoudt dat een gevangene bij goed gedrag vervroegd vrijkomt)

liberalist_NL
12 juli 2007, 01:31
Beste liberalist_NL, stel je bent minister van justitie, zou je dan de wet Lejeune afschaffen (de wet die inhoudt dat een gevangene bij goed gedrag vervroegd vrijkomt)
Dat hangt natuurlijk helemaal af van de specifieke zaak. Ik weet het goede niet van de wet Lejeune, maar vooral met het oog op zware gevangenisstraffen sta ik negatief tegenover de wet. Is het rechtvaardig dat iemand die met voorbedachte rade een ander heeft vermoord, vervroegd vrijkomt? Wat mij betreft niet, de gevangene heeft met het goed gedrag niets bewezen ten opzichte van zijn of haar straf. Anders ligt dat bij een vandalist, een hooligan, of een drugshandelaar. Wanneer deze mensen goed gedrag vertonen, en ook na de straf doen blijken hun les geleerd te hebben, dan is de wet in wezen nuttig.

evilbu
12 juli 2007, 02:17
Dat hangt natuurlijk helemaal af van de specifieke zaak. Ik weet het goede niet van de wet Lejeune, maar vooral met het oog op zware gevangenisstraffen sta ik negatief tegenover de wet.
Voor de volledigheid:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_Lejeune

De Wet Lejeune is een Belgische (http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB) wet (http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet) van 31 mei (http://nl.wikipedia.org/wiki/31_mei) 1888 (http://nl.wikipedia.org/wiki/1888). Deze wet voorziet in een voorwaardelijke invrijheidsstelling van gedetineerden.
Een gedetineerde mag om deze gunstmaatregel verzoeken na de uitvoering van één derde van de opgelopen veroordeling. Deze termijn wordt op 2/3 gebracht voor recidivisten en op tien jaar voor een levenslang veroordeelde[1] (http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_Lejeune#_note-0). De invrijheidsstelling is een gunstmaatregel, enkel uitgevoerd indien aan enkele voorwaarden voldaan wordt, die inhouden dat een herintegratie ('reclassering') in de maatschappij mogelijk is.
De wet kwam vooral slecht in het nieuws door de zaak Dutroux (http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak_Dutroux): in de jaren '80 kreeg Dutroux (http://nl.wikipedia.org/wiki/Dutroux) 13 jaar straf voor verkrachting van 6 meisjes. Hij zat 6 jaar vast, toen hij werd vrijgelaten ging Dutroux verder met misbruik, ontvoering en moord. Hierbij kwamen Julie Lejeune (http://nl.wikipedia.org/wiki/Julie_Lejeune), Melissa Russo (http://nl.wikipedia.org/wiki/Melissa_Russo), An Marchal (http://nl.wikipedia.org/wiki/An_Marchal) en Eefje Lambrecks (http://nl.wikipedia.org/wiki/Eefje_Lambrecks) om het leven.

Pluche
12 juli 2007, 11:38
Beste liberalist, stel je voor dat je voorzitter wordt van het Centrum voor Gelijke Kansen en Rascismebestrijding, hoe zou je dan racisme omschrijven?

liberalist_NL
12 juli 2007, 11:44
Beste liberalist, stel je voor dat je voorzitter wordt van het Centrum voor Gelijke Kansen en Rascismebestrijding, hoe zou je dan racisme omschrijven?
Racisme = Het substantieel onderscheid maken in rassen, bij het uitvoeren van handelingen, met als gevolg, bevoordeling of benadeling.

Zo zou ik het omschrijven. Deze omschrijving van de term maakt het mogelijk de ''praktisch'' schadelijke racisme aan te pakken. Je kan de term namelijk heel ruim zien. Het niet accepteren van een sollicitant, het aanvaren van een willekeurig iemand van een bepaald ras, of haat verspreiden in het algemeen, is dan verboden.

liberalist_NL
12 juli 2007, 21:10
Pluche, het lijkt me mooi geweest. Ik heb een dag extra gehad en nu is het Heftrucks beurt om in de belangstelling te staan. Morgen ga ik op vakantie dus, evalueer er maar op los! ;-)