PDA

View Full Version : Naamsverandering 2004:Pretoria wordt 'Tshwane'


C uit W
14 februari 2004, 21:32
De naam Pretoria vind ik afstotelijk", aldus burgemeester Vader Smangaliso Mkhatshwa van deze hoofdstad. Pretoria gaat 'Tshwane' heten; een naam waar "de meerderheid van de bevolking" zich in zou vinden. Dat hiermee de geschiedenis en de herinnering aan de oprichters der stad weggemoffeld wordt, is niet belangrijk in het streven van de regering, dat altoos gericht is op 'natiebouw', op het laten gelden van de onbetwiste heerschappij der meerderheid en op de strijd tegen de gevolgen van de Apartheid.

Wat een in 1855 naar een Boerenpionier vernoemde naam te maken heeft met de reeds in 1990 afgeschafte Apartheid, of met een of andere gefrustreerde behoefte om één natie te zijn, kan alleen in de revolutionaire geest van de ANC-eenpartijstaat begrepen worden. Armoede, corruptie en misdaad nemen toe; het afschaffen van namen en het neerhalen van oude standbeelden kan weer even de aandacht van dit falen afleiden. Het zijn 'leuke dingen voor de mensen', voor de ongedurige massa's, om ze rustig te houden. De stad heeft een miljardenschuld, en deze naamsverandering gaat op z'n minst enkele honderden miljoenen Randen kosten.

Het gaat echter niet om juistheid of verstand; het gaat om de Nieuwe Waarheid; de nieuwe moraal; wat blank is, is overbodig en behoort tot de minderheid. Wat African is, is goed. Dat is de moraal van de revolutie, van de meerderheid; daar past de Afrikaner geschiedenis niet in.

St Petersburg werd Leningrad, Chemnitz werd Karl Marxstadt; Pretoria wordt Tshwane. Dat wil de regerende partij, en dus het volk. Weg met de cultuur, weg met de geschiedenis. Dat is Ubuntu. Leve 'de Regenboognatie'...

Teken de petitie tegen deze verdwazing: www.praag.co.za


http://roepstem.tripod.com/pretoria.jpg
De stichter van Pretoria: Marthinus Wessel Pretorius

PAJOT
14 februari 2004, 21:50
http://www.hnp.org.za/Afrkns/grafies/sbtrendr.jpg

6 Februarie 2004

"Lekota lieg oor Pretoria"

(Deur Jakkie Basson)

TOE Terror Lekota die Konfederale Afrikanerforum in die Ou Raadsaal in Pretoria op 31 Januarie 2004 toegespreek het, en gesê het dat Pretoria se naam nie sal verander nie, is hy daarmee gekonfronteer dat hy doelbewus gelieg het.

Tydens die vergadering is hy aldus deur een van die teenwoordiges, mnr Jaap Keulder beskuldig. In 'n telefoniese gesprek met William Baloyi, woordvoerder van die burgemeester, het dit ook geblyk dat hy nie saamstem met Lekota nie, alhoewel hy dit nie in soveel woorde wou stel nie. Hy het dit sterk benadruk dat die beslissing daaroor by die "inwoners" van die stad berus, en dat die Stadsraad die besluit sal neem. Op hierdie stadium is daar nog geen besluit geneem nie, aangesien die proses nog aan die gang is om verskillende aspekte van die naamsverandering te ondersoek. Eers daarna sal 'n besluit geneem word.

Dit is baie duidelik dat Lekota die burgemeester en die Stadsraad in 'n uiters netelige posisie geplaas het deur sy blatante erkenning dat die naam van Pretoria nie sal verander nie. Hy het dit onomwonde gestel dat: "Pretoria bly Pretoria." En nou blyk dit dat hy geen reg gehad het om dit te stel nie.

William Baloyi het 'n lang uiteensetting gegee van die prosesse wat deurgevoer moet word voordat daar oor 'n moontlike naamsverandering besluit kan word. Daar is 'n kommissie wat R450 000 gaan kos om oor die name van Pretoria en Tshwane navorsing te doen, asook die finansiële implikasies van so 'n stap. Daarna sal die inwoners se mening ingewin word, waarna die Stadsraad die finale beslissing sal neem.

Die Afrikaner het op Maandag 2 Februarie 2004 'n brief aan die burgemeester gerig waarin gevra is: "Graag verneem ek of dit (dat Pretoria se naam onveranderd bly) nou as amptelike beleid van die ANC-regering aanvaar moet word. U is op rekord dat Pretoria se naam heeltemal sal verdwyn, en dat die hele gebied slegs as Tshwane bekend sal staan."

Op hierdie brief is nooit geantwoord nie. Na 'n oproep om te verneem wat van die brief geword het, het Baloyi telefonies geskakel, en met lang verklarings vorendag gekom oor watter prosesse deurgegaan moet word. Hy het ook ontken dat die burgemeester die naamsverandering aanbeveel het. Hy sê dat "inwoners" tydens imbizo's die saak geopper het, en dat die stadsraad dit sedertdien ondersoek. Op die vraag of net inwoners van Pretoria 'n sê oor die saak sou hê, het dit nog lang redenasies geneem om die erkenning te kry dat dit inwoners van "Tshwane" sal wees wat uitspraak daaroor sal moet lewer. Dit beteken van Hammanskraal in die noorde tot Verwoerdburg in die suide. Nie-inwoners van Pretoria sal dus besluit of Pretoria se naam sal verander of dieselfde sal bly.

Alle vrae oor die uitsprake van Lekota is na Lekota self verwys, en was Baloyi nie bereid om daaroor uitspraak te lewer nie. Die aanduidings was egter dat Lekota uit sy beurt gepraat het.

Die aanvoeling tydens die vergadering van die forum was reeds dat Lekota die teenwoordiges om die bos lei. Die gevolg was dat hy allerhande jakkalsdraaie gegooi het, maar nogtans gehou het by sy oorspronklike standpunt dat Pretoria se naam nie sal verdwyn nie, maar behoue sal bly. Tshwane sal slegs gebruik word vir die groter metropolitaanse gebied wat ook plekke soos Hammanskraal en Verwoerdburg insluit.

Daardeur het Lekota nie net vir die Stadsraad groot verleentheid besorg nie, maar ook vir die ANC. Lekota het amptelik opgetree as voorsitter van die ANC, en het dus namens hierdie organisasie sy uitspraak gelewer.

As daar dus wel besluit word om weg te doen met die naam Pretoria, soos algemeen verwag word, sal die saak terugverwys moet word na Terror Lekota as voorsitter van die ANC, en na die ANC self as organisasie wat sowel Pretoria as Suid-Afrika regeer.

Dan sal Lekota direk gekonfronteer word met die vraag of hy gelieg het en of hy nie gelieg het nie.

Dr Dan Roodt van Praag het na die uitsprake van Lekota gevra dat alle aksies soos belastingweerhouding gestaak moet word in die lig van die versekerings van Lekota.

Mnr Louis van der Schyff, wat die byeenkoms namens die HNP toegespreek het, het benadruk dat Lekota nie bereid was om betrokke te raak by enige bespreking van name wat reeds verander is nie, soos Pietersburg. Daarom heg hy geen waarde aan Lekota se versekering dat Pretoria se naam nie sal verander nie.

Daar lê 'n moeitevolle en harde stryd voor om Pretoria se naam te behou, en enige pogings om dit te verander, sal met hewige verset begroet word.

http://www.hnp.org.za/

tomm
16 februari 2004, 22:23
Het was allemaal veel beter in de goede oude tijd van de Apartheid, niet waar?

St Petersburg werd Leningrad, Chemnitz werd Karl Marxstadt; Pretoria wordt Tshwane. Dat wil de regerende partij, en dus het volk. Weg met de cultuur, weg met de geschiedenis. Dat is Ubuntu. Leve 'de Regenboognatie'... ondertussen werd leningrad terug St Petersburg terwijl iedereen nog steeds Leningrad zegt...

De blanke minderheid heeft overigens nog steeds de hele economie in handen en bijna alle welvaart, veel reden tot klagen is er niet, ze leven in hun eigen beveiligde villa's, de mensen in de shantytowns hebben pas ECHT te lijden onder armoede en geweld, dat overigens ook bestond onder het Apartheidsregime...

Dimitri
16 februari 2004, 23:28
Het was allemaal veel beter in de goede oude tijd van de Apartheid, niet waar?

St Petersburg werd Leningrad, Chemnitz werd Karl Marxstadt; Pretoria wordt Tshwane. Dat wil de regerende partij, en dus het volk. Weg met de cultuur, weg met de geschiedenis. Dat is Ubuntu. Leve 'de Regenboognatie'... ondertussen werd leningrad terug St Petersburg terwijl iedereen nog steeds Leningrad zegt...

De blanke minderheid heeft overigens nog steeds de hele economie in handen en bijna alle welvaart, veel reden tot klagen is er niet, ze leven in hun eigen beveiligde villa's, de mensen in de shantytowns hebben pas ECHT te lijden onder armoede en geweld, dat overigens ook bestond onder het Apartheidsregime...
Als je ergens geen verstand van hebt, zwijg er dan gewoon over:
1. Onder de apartheid was het niet allemaal veel beter, maar in een verslag van Netwerk over Soweto enkele maanden geleden zei een van de inwoners: "het leven nu is nog erger dan onder de apartheid".
2. Die mensen in hun eigen beveiligde villa's moeten wel telkens als ze thuiskomen met getrokken pistool hun huis doorzoeken naar gewapende insluipers, dieven of berovers. Hoe lang zou jij dat volhouden?
3. Jaarlijks worden ruim 100 blanke boeren op het platteland het slachtoffer van gruwelijke moorden.
4. Je kunt nergens meer veilig over straat lopen zonder risico op beroving
5. Zwarten worden voorgetrokken bij de aanstelling van nieuwe werknemers, waardoor er inmiddels een grote zwarte elite is ontstaan. Het is deze elite die momenteel de politieke macht en voor een groot deel ook de economische macht in handen heeft. Dat de grote zwarte meerderheid niet vooruit komt, is te wijten aan de huidige zwarte machthebbers die daar niet genoeg hun best voor doen. Zie punt 1.

Een beetje genuanceerd blijven alsjeblieft.

tomm
17 februari 2004, 00:05
ok, ik geef toe voor de blanken is het slechter geworden, dat kon ook niet anders want ze hadden een zeer bevoordeelde positie.

1. Onder de apartheid was het niet allemaal veel beter, maar in een verslag van Netwerk over Soweto enkele maanden geleden zei een van de inwoners: "het leven nu is nog erger dan onder de apartheid".

Inderdaad, er zijn zware fouten gebeurd en wanbeleid, maar dat maakt het apartheidsregime niet minder slecht.

2. Die mensen in hun eigen beveiligde villa's moeten wel telkens als ze thuiskomen met getrokken pistool hun huis doorzoeken naar gewapende insluipers, dieven of berovers. Hoe lang zou jij dat volhouden?

Ik kom pas terug van Kenya, dat nog gevaarlijker is dan Zuid-Afrika, er valt mee to leven maar plezant is anders, maar eigenlijk is dit een luxeprobleem in vergelijking met het leven in de krottenwijken.4. Je kunt nergens meer veilig over straat lopen zonder risico op beroving

er zijn nog wijken van Johannesburg die vrij veilig zijn, alleszins veiliger dan Nairobi, de meeste moorden gebeuren in de krottenwijken.

5. Zwarten worden voorgetrokken bij de aanstelling van nieuwe werknemers, waardoor er inmiddels een grote zwarte elite is ontstaan. Het is deze elite die momenteel de politieke macht en voor een groot deel ook de economische macht in handen heeft. Dat de grote zwarte meerderheid niet vooruit komt, is te wijten aan de huidige zwarte machthebbers die daar niet genoeg hun best voor doen. Zie punt 1

gedeeltelijk heb je gelijk, maar het overgrote deel van de welvaart is toch nog steeds in blanke handen en daar moet iets aan gedaan worden. Niet zo brutaal als in Zimbabwe, dat spreekt voor zich, maar de overheid moet denken aan de herverdeling van de welvaart (en niet hervedelen onder de eigen clan, dat gevaar zit er in).