PDA

View Full Version : Ambiorix is de twintigste forummer van de week


Pagina's : [1] 2

Pluche
14 september 2007, 12:59
Patriot heeft zijn tegenpool Ambiorix gekozen als forummer van de week, van belgicistische liberaal naar socialistische linkse Vlaamse nationalist. Ambiorix beschrijft zichzelf als volgt:

Ik ben Ambiorix, 21 jaar, student Geografie in Leuven. Volgend jaar "Master"-student, in Bologna(bah)-termen.

Van thuis uit al altijd flamingant geweest, al is de concrete invulling hiervan wel wat gewijzigd met de tijd. Mijn pa is ondertussen een halve libertariër geworden, maar ik heb mij afgekeerd van het liberalisme en ben zoals iedereen wel weet een overtuigd linksnationalist. Qua partijpolitiek moet ik zeggen dat ik weinig tot geen keus heb. Het VB is net zoals het NVA een zeer liberale koers aan het varen, en radicaal-links zit verstokt in een dogmatisch-belgicistisch discours. Partijpolitiek, en zeker electorale resultaten laten mij dan ook vrij koud; ik heb al sinds een tijdje mijn vertrouwen in onze westerse liberaaldemocratie verloren.

Tot zover over mijn "ideologie".
Ik neem aan dat hier ook wel verdere vragen over zullen komen. De rest van mijn privéleven en -voorkeuren, daar moet ge zelf maar achter vragen.

Patriot! heeft een iets langere forumsessie gehad, en ik kan de vragen pas antwoorden vanaf ten vroegste zaterdagmiddag, wegens vakantie. Dus vuur uw vragen al maar af, ik zal ze vanaf dan beantwoorden.

Ciaooo

Pluche
14 september 2007, 12:59
Ambiorix, waarom heb je net als mij voor de V-SB gekozen?

Herr Oberst
14 september 2007, 13:02
Wat is uw standpunt met betrekking tot immigratie en het vreemdelingenbeleid?

Gun
14 september 2007, 14:59
Vanwaar geografie?

AdrianHealey
14 september 2007, 15:01
Wat zijn voor u de (kern)taken van de overheid en welke niet?

evilbu
14 september 2007, 15:03
Ambiorix, hoe belangrijk is een goeie kennis van wiskunde in jouw opleiding, en hoe sta je er zelf tegenover?

Patriot!
14 september 2007, 15:33
Ambiorix, komt gij mee (http://www.kuleuven.be/openingacademiejaar/)de 24ste? :p

Jeronimo
14 september 2007, 15:42
Ambiorix, welke partij heb je met de verkiezingen gesteund? Is voor jou het socialistische of het nationalistische thema het belangrijkste? ;-)

Gun
14 september 2007, 15:48
De documentaire in mijn handtekening al eens bekeken?

Zeitgeist (http://forum.politics.be/showthread.php?t=93212)

Hoe sta jij hier tegenover?

baseballpolitieker
14 september 2007, 15:57
Aansluitend op de vorige vraag hoe sta jij tegen nwo-ers?

Pelgrim
14 september 2007, 15:59
Welke functie zou jij op je willen nemen in de toekomstige Vlaams Revolutionaire Volksmilitie, de gewapende vleugel van V-SB? :D

Boadicea
14 september 2007, 16:14
Wel, wat beschouw jij persoonlijk als het grootste verschil tussen een links en een rechts nationalist?

Abba Kovner
14 september 2007, 18:52
Wat is volgens jou het verschil tussen links-nationalisme en nationaal-socialisme?

Pluche
14 september 2007, 18:53
Hoeveel keer frieten eet jij per maand?

Abba Kovner
14 september 2007, 18:54
Jij zegt dat je een nationalist bent. Bedoel je daar volksnationalisme of staatsnationalisme mee?

Pietje
14 september 2007, 20:11
Je zal wel weten dat 95% vh Vl.Nationalisme beheerst word door rechts en extreemrechts (NV-a en VB). Hoe denk je tewerk te gaan om die vastgeroeste rechtsen naar jouw linkerzijde te halen ??

Jeronimo
14 september 2007, 20:20
Je zal wel weten dat 95% vd linksen belgicisten zijn. Hoe denk je tewerk te gaan om die vastgeroeste belgicisten aan de Vlaamse kant te krijgen??

Pietje
14 september 2007, 20:25
Je zal wel weten dat 95% vd linksen belgicisten zijn. Hoe denk je tewerk te gaan om die vastgeroeste belgicisten aan de Vlaamse kant te krijgen??

Lekstok hebben ?

Jeronimo
14 september 2007, 20:28
Lekstok hebben ?
:???:

baseballpolitieker
14 september 2007, 20:29
Hoeveel keer frieten eet jij per maand?:evil:
Wat is je favoriete saus?

baseballpolitieker
14 september 2007, 20:31
Lekstok hebben ?Hoe kan een belgicist dat nu weten!:roll: Die begeeft zich toch alleen maar in de meerwaardige klassen, en gaat toch zeker niet met gehandicapten om. (dixit de croo)

DaBlacky
14 september 2007, 22:03
Hoeveel keer per week ben je zat? Heb je geen angst voor een alcohol verslaving? Wist je dat uit een onderzoek bleek dat 24 % van de Leuvense studenten een zware alcoholverslaving hebben?

Andro
14 september 2007, 22:05
Hoe is het met je prostaat ?

Ambiorix
15 september 2007, 11:01
Ambiorix, waarom heb je net als mij voor de V-SB gekozen?
het was het enige alternatief..
Enerzijds denk ik dat een radicaal sociaal alternatief in dit land onmogelijk is geworden, juist doordat de economische visies in dezelfde hokjes gestoken worden als de communautaire. Anderzijds kan ik ook niet werkloos toekijken, hoezeer ik ook die stoffige verzuilde dorpspolitiek kotsbeu ben.

Ambiorix
15 september 2007, 11:10
Wat is uw standpunt met betrekking tot immigratie en het vreemdelingenbeleid?
Ik ben tegen een opengrenzen-beleid (of noem het: een "kom-maar-hier-en-word-zo-snel-mogelijk-Belg-beleid"). Massa-immigratie is voor mij een tool van neoliberale en niet zelden transatlantische lobbygroepen die (volgens mij zeer goed bewust van de problemen en de ontwrichtingen van de maatschappij!) de werkkrachten als louter radartje in het mondiaal kapitalisme zien, dat ook mondiaal ingezet en desnoods vervangen moet kunnen worden.

Bovendien zorgt de huidige immigratie voor een verdere uitholling van de kansen voor de derdewereld. De mensen die de overtocht naar West-Europa financieel aankunnen vormen immers de kapitaalkrachtige toplaag van de landen. Investering, sparen, en her-investering gebeurd in onze landen. Hogerop klimmen dmv studie gebeurt ook hier, net zoals het werk dat erna verricht wordt en de belastingen die betaald worden. Dus: buiten de deviezen die doorgestort worden naar familie plukken wij de derde wereld kaal als het ware.

Ambiorix
15 september 2007, 11:11
Vanwaar geografie?
Interesse voor kartering onder andere (+ik wilde absoluut een wetenschap studeren, en na wat schrapwerk bleef geografie over). Maar ik twijfelde tussen geografie en geologie, achteraf bleek het een goeie keuze geweest te zijn;-)

Ambiorix
15 september 2007, 11:20
Ambiorix, hoe belangrijk is een goeie kennis van wiskunde in jouw opleiding, en hoe sta je er zelf tegenover?
Ik heb persoonlijk zes uur wiskunde gehad in het middelbaar, en ik moet zeggen dat ik blij was daarmee in mijn eerste jaar op de unief. Integralen, matrices, .. ge zult dat allemaal terug moeten kunnen. Of dit relevant is voor mijn opleiding? ik betwijfel het. Het is eerder een "shiftings-vak", een algemene vaardigheid dus die net zoals bij al de andere wetenschappen als verplicht wordt meegegeven.

Ambiorix
15 september 2007, 11:20
Jij zegt dat je een nationalist bent. Bedoel je daar volksnationalisme of staatsnationalisme mee?
zowiezo: volksnationalisme;-)

Ambiorix
15 september 2007, 11:22
Wat is volgens jou het verschil tussen links-nationalisme en nationaal-socialisme?
Moeilijke vraag, aangezien ik niet weet hoe ik nationaal-socialisme moet interpreteren. Het zou logisch zijn om het beleid van nazi-Duitsland ermee te associeren. Ik ken het programma van de NSDAP niet vanbuiten, maar ik kan me voorstellen dat ik het er helemaal niet mee eens ben. Volgens mij was - om nationaalsocialisme even in neutrale termen te behandelen - naziduitsland zijn naam helemaal niet waardig: Noch het nationalisme (cfr imperialisme), noch het socialisme (cfr staatskapitalisme) kwamen tot uiting in het regime.
Het linksnationalisme staat hier uitgelegd:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Linksnationalisme

Ambiorix
15 september 2007, 11:23
Ambiorix, komt gij mee (http://www.kuleuven.be/openingacademiejaar/)de 24ste? :p
misschien:-D
Ge laat maar iets weten!

Ambiorix
15 september 2007, 11:24
Ambiorix, welke partij heb je met de verkiezingen gesteund? Is voor jou het socialistische of het nationalistische thema het belangrijkste? ;-)
Ik heb -met spijt in het hart- de laatste keer op een NVA'er gestemd.

Bij de stemtest van de VRT kwam ik als eerste twee PVDA en VB uit.. om maar te zeggen hoe onrationeel mijn NVA keuze was.

Ambiorix
15 september 2007, 11:25
Hoeveel keer frieten eet jij per maand?
gemiddeld: zo'n 8 keer denk ik.

Ambiorix
15 september 2007, 11:25
Aansluitend op de vorige vraag hoe sta jij tegen nwo-ers?
begripvol. Ik geloof bijvoorbeeld zelf ook niet het officieel 9/11-verhaaltje van de CNN..

Ambiorix
15 september 2007, 11:26
Welke functie zou jij op je willen nemen in de toekomstige Vlaams Revolutionaire Volksmilitie, de gewapende vleugel van V-SB? :D
een nederig kameraad;-)

Ambiorix
15 september 2007, 11:27
Ik had hier ergens op politicsforum een keer een uitgebreid bericht geplaatst met mijn visie op "links".. dat zal ik zeker eens opzoeken;-)
voila:

weerstand tegen

economisch en cultureel imperialisme
globalisering
neoliberalisme
amerikanisering en angelsaksisering
"het recht van de sterkste"
holdings en andere parasieten.

streven naar

nationalisatie basis-sectoren (gas, water, energie, brood, ..)
een "openbare" openbare sector! (openbaar vervoer, communicatie, etc)
winstverdeling in bedrijven (cfr solidarisme trouwens)
arbeidersinspraak
uitstap IMF
uitstap WHO
kwijtschelden schulden derde wereld
opheffen economische sancties tegen "dissidenten" (d.i. niet plooiend naar de yankee's)


Dat is wat ik er onder versta (maw, ik ben op déze manier "links", op geen enkele andere). Ik kan mij niet vinden in het gewauwel van o.a. de SPA, voor mij eerder een vazal van de liberale eenheidsworst aka establishment.

Ambiorix
15 september 2007, 11:29
Je zal wel weten dat 95% vh Vl.Nationalisme beheerst word door rechts en extreemrechts (NV-a en VB). Hoe denk je tewerk te gaan om die vastgeroeste rechtsen naar jouw linkerzijde te halen ??
volgens mij zijn het eerder de partijen die (neo)liberaal denken. Voorbeeld zijn de arbeiders die massaal van SPA naar VB overliepen. Dat zou bijvoorbeeld een goede eerste doelgroep zijn voor een linksnationalistische partij.
Hoe concreet? ik ben geen politieker of volksmenner of heb geen fortuin, maar ik zou allesins meehelpen door te flyeren, te plakken, etc.

Ambiorix
15 september 2007, 11:30
Je zal wel weten dat 95% vd linksen belgicisten zijn. Hoe denk je tewerk te gaan om die vastgeroeste belgicisten aan de Vlaamse kant te krijgen??
idem als bij Pietje: het is eerder de partijpolitieke kaders waar uw procenten enigzinds zouden kunnen kloppen..

Ambiorix
15 september 2007, 11:31
:evil:
Wat is je favoriete saus?
cocktailsaus, zowiezo!!!:-D (en dat hebben ze blijkbaar niet veel in't buitenland:-()

Ambiorix
15 september 2007, 11:34
Hoeveel keer per week ben je zat? Heb je geen angst voor een alcohol verslaving? Wist je dat uit een onderzoek bleek dat 24 % van de Leuvense studenten een zware alcoholverslaving hebben?
gemiddeld 4x/week. Maarja, er zijn natuurlijk gradaties hé.
Ik heb idd wel wat angst voor een verslaving, het is veel verslavender dan bijvoorbeeld cannabis (cfr "de knop omdraaien"=mentaliteitswijziging wanneer het blok + examens is. Geheelonthouding is dan veel moeilijker bij alcohol).
Maar ik ben er vrij zeker van dat ik na mijn studies het ongezonde studentenleuven vaarwel zeg;-)

Ambiorix
15 september 2007, 11:34
Hoe is het met je prostaat ?
zeer goed, danku;-)

evilbu
15 september 2007, 11:38
Ambiorix, wat is jouw mening over de oorlogen in Irak en Afghanistan? Zie jij een oplossing voor de huidige toestand?
Vind jij dat één van die oorlogen of allebei gerechtvaardigd waren?

Ambiorix
15 september 2007, 11:44
Wel, wat beschouw jij persoonlijk als het grootste verschil tussen een links en een rechts nationalist?
rechts = burgerlijk, liberaal, conservatief
links = economisch socialistisch, rebelser, meer revolutionair (meer naar wezenlijke veranderingen strevend in de maatschappij). Ik had hier ergens op politicsforum een keer een uitgebreid bericht geplaatst met mijn visie op "links".. dat zal ik zeker eens opzoeken:wink: (edit: -> zie hierboven)

Ambiorix
15 september 2007, 11:47
Ambiorix, wat is jouw mening over de oorlogen in Irak en Afghanistan? Zie jij een oplossing voor de huidige toestand?
Vind jij dat één van die oorlogen of allebei gerechtvaardigd waren?
ik ben tegen de beide oorlogen.
Een oplossing? volgens mij enkel mogelijk door de onmiddelijke terugtrekking van de Amerikaanse en Britse troepen, voornamelijk in Irak. Verder een ontbinding van Irak, en totale autonomie voor de Koerden. Olie-autarkie ipv Amerikaanse pompen.

Het is volgens mij niet gerechtvaardigd geweest om heel het land in puin te leggen en zoveel civiele slachtoffers te maken om éen man uit te schakelen. De CIA heeft in het verleden al zoveel keer bewezen hoe laf men een staatsgreep in de hand kan werken. Dus waarom dan nu die enorme ontplooiing van het militair apparaat? Moet de Amerikaanse legerindustrie soms van tijd tot tijd gesmeerd worden met wat exotisch bloed ofzo?

Ambiorix
15 september 2007, 11:55
Wat zijn voor u de (kern)taken van de overheid en welke niet?
welke wel:
-het reguleren van de economie dmv landbouwbeleid, protectionisme, nationalisaties, belastingen, sociale zekerheid, etc.
-onderwijs.
-uitgebreid sociale opvangnet voor kanslozen, ouderen, gehandicapten, etc.
-transportnetwerken
-veiligheid: burgerwachten, politie, leger.

welke niet:
-beslissen wat er binnenskamers legaal of illegaal mag (:-)) gebeuren.

het kan zijn dat dit echt wel heel onvolledig is, maar het is het eerste waar ik op kom in feite.

Ambiorix
15 september 2007, 11:56
De documentaire in mijn handtekening al eens bekeken?

Zeitgeist (http://forum.politics.be/showthread.php?t=93212)

Hoe sta jij hier tegenover?
mag eigelijk geen filmpjes bekijken wegens overbelasting van onze downloadlimiet (5 pc's achter éen mono-Telenet aansluiting:oops:)
Vanaf ik mijn kot heb kan ik het zeker wel eens bekijken..

AdrianHealey
15 september 2007, 12:00
welke wel:
-het reguleren van de economie dmv landbouwbeleid, protectionisme, nationalisaties, belastingen, sociale zekerheid, etc.


Ben je dan een voorstander van Autarkische landen?
Waarom zou protectionisme positief zijn?

guerin
15 september 2007, 12:04
Heb je een mening over anarcho-syndicalisme?

Jeronimo
15 september 2007, 12:16
Ben je zelf religieus? Wat is je gevoel over godsdiensten?

evilbu
15 september 2007, 12:35
ik ben tegen de beide oorlogen.
Een oplossing? volgens mij enkel mogelijk door de onmiddelijke terugtrekking van de Amerikaanse en Britse troepen, voornamelijk in Irak.
Die troepen zijn daar wel met de toestemming van de verkozen Iraakse autoriteiten. Zonder hen zal het er een nog grotere ravage worden.

Verder een ontbinding van Irak, en totale autonomie voor de Koerden. Olie-autarkie ipv Amerikaanse pompen.

Hoe wil jij concreet Irak ontbinden? Volgens welke grenzen?


Ambiorix, wat is jouw mening over de Kosovaarse onafhankelijkheid? Vind jij dat Kosovo mag opgedeeld worden?


Verder, Ambiorix, jij bent waarschijnlijk een democraat, maar democratie is gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat er zoveel verschillende systemen zijn. En dan heb ik het ook over de kiessystemen. Welke van de systemen (in VSA, in Frankrijk, in Nederland,..) vind je goed/beter en welke niet?:?

Ambiorix
15 september 2007, 12:55
Ben je zelf religieus? Wat is je gevoel over godsdiensten?
ik noem mezelf wel christelijk. Ik geloof dat er "iets" is na de dood; anderzijds ben ik een wetenschapper en moet dit hiermee dus strikt gescheiden houden. Ik geloof in evolutie, zowel op kosmologische, geologische, als op biologische (tijds-)schaal. Creationisme hoort niet thuis in scholen.

Ambiorix
15 september 2007, 12:57
Heb je een mening over anarcho-syndicalisme?
Als je hiermee bedoelt: een samengaan van socialisme en anarchisme, is mijn mening: onrealistisch en contradictorisch. Kheb daar al ettelijke discussies over gehad op dit forum;-)

guerin
15 september 2007, 13:21
Als je hiermee bedoelt: een samengaan van socialisme en anarchisme, is mijn mening: onrealistisch en contradictorisch. Kheb daar al ettelijke discussies over gehad op dit forum;-)
Nee,dat bedoel ik niet mee.
Anarcho-syndicalisme is geen systeem dan men oplegt maar een strijdmiddel.

Cynicus
15 september 2007, 13:25
Ik ben tegen een opengrenzen-beleid (of noem het: een "kom-maar-hier-en-word-zo-snel-mogelijk-Belg-beleid"). Massa-immigratie is voor mij een tool van neoliberale en niet zelden transatlantische lobbygroepen die (volgens mij zeer goed bewust van de problemen en de ontwrichtingen van de maatschappij!) de werkkrachten als louter radartje in het mondiaal kapitalisme zien, dat ook mondiaal ingezet en desnoods vervangen moet kunnen worden.

Bovendien zorgt de huidige immigratie voor een verdere uitholling van de kansen voor de derdewereld. De mensen die de overtocht naar West-Europa financieel aankunnen vormen immers de kapitaalkrachtige toplaag van de landen. Investering, sparen, en her-investering gebeurd in onze landen. Hogerop klimmen dmv studie gebeurt ook hier, net zoals het werk dat erna verricht wordt en de belastingen die betaald worden. Dus: buiten de deviezen die doorgestort worden naar familie plukken wij de derde wereld kaal als het ware.

Als ik u goed begrijp, bent u dus voorstander van een zeer strikte immigratiestop.

Vindt u dan ook dat illegale vreemdelingen effectief moeten worden teruggestuurd ?

En hoe staat u voor wat legale vreemdelingen betreft tegenover een humanitair terugkeerbeleid ten einde die vreemdelingen de kans te geven een nieuw en gelukkig leven te beginnen in hun (zonnige) land van herkomst ?

Ambiorix
15 september 2007, 15:03
Als ik u goed begrijp, bent u dus voorstander van een zeer strikte immigratiestop.

Vindt u dan ook dat illegale vreemdelingen effectief moeten worden teruggestuurd ?

En hoe staat u voor wat legale vreemdelingen betreft tegenover een humanitair terugkeerbeleid ten einde die vreemdelingen de kans te geven een nieuw en gelukkig leven te beginnen in hun (zonnige) land van herkomst ?
kheb al genoeg in Molenbeek etc rondgelopen om te weten dat "al die zwarten nú terug op een C130!" onzin is. Ik denk dat elke vreemdeling de potenties heeft om zich aan te passen, maar het probleem is dat hoe meer vreemdelingen van eenzelfde cultuur zich geconcentreerd gaan vestigen, hoe minder interesse er is voor onze leefwereld.
Oplossing? volgens mij een ontmoedigingsbeleid (tov immigratie) gekoppeld aan een verhoogde solidariteit met de landen van herkomst. Dit door handelscontracten in het teken van het economisch beleid dat ik voor ogen heb (zie hoger).

Ambiorix
15 september 2007, 15:03
Nee,dat bedoel ik niet mee.
Anarcho-syndicalisme is geen systeem dan men oplegt maar een strijdmiddel.
als ge in't kort even uitlegt hoe en wat dat anarchosyndicalisme ineen steekt kan ik er mijn mening over geven;-)

Ambiorix
15 september 2007, 15:05
Ben je dan een voorstander van Autarkische landen?
Waarom zou protectionisme positief zijn?
ik ben eerder voorstander van autarkische wereldregio's. "Vlaanderen" op zich kan onmogelijk strikt autarkisch zijn, bijvoorbeeld.

Protectionisme is positief omdat het de lokale bevolking beschermt tegen de wereldconcurrentie.

Pluche
15 september 2007, 15:27
Hoelang geef je Belgie nog of met andere woorden wanneer wordt Vlaanderen eindelijk soeverein?

Ambiorix
15 september 2007, 15:32
Hoelang geef je Belgie nog of met andere woorden wanneer wordt Vlaanderen eindelijk soeverein?
Ik geef België nog zo'n 20 jaar..

Pluche
15 september 2007, 15:40
Ik geef België nog zo'n 20 jaar..

Dat is wel pessimistisch, hoewel ik in tegenstelling zoals velen 'willen' geloven, Vlaanderen zeker nog niet onafhankelijk wordt door Leterme, er zal wel een typisch Belgisch compromis gevonden worden.

Pluche
15 september 2007, 15:41
Sinds welke leeftijd ben je in politiek geinteresseerd en sinds wanneer weet je dat je links bent en sinds wanneer je vlaamsgezind bent en sinds wanneer beiden gecombineerd?

Pluche
15 september 2007, 15:43
Hoeveel volk denk je dat de CAP gaat trekken op de grote bijeenkomst op 20 oktober, en hoe sta jij tegenover de CAP?

Tavek
15 september 2007, 15:59
Ambiorix zijn er op jouw richting veel buitenlandse studenten ? Wordt er gedoceerd in het Engels ? Hoe zou je reageren mocht opeens je master straks Engelstalig worden en voor 30-40 % bevolkt worden door buitenlandse studenten (wat nu al het feit is bij vele topuniversiteiten) ?

Cynicus
15 september 2007, 16:45
kheb al genoeg in Molenbeek etc rondgelopen om te weten dat "al die zwarten nú terug op een C130!" onzin is. Ik denk dat elke vreemdeling de potenties heeft om zich aan te passen, maar het probleem is dat hoe meer vreemdelingen van eenzelfde cultuur zich geconcentreerd gaan vestigen, hoe minder interesse er is voor onze leefwereld.
Oplossing? volgens mij een ontmoedigingsbeleid (tov immigratie) gekoppeld aan een verhoogde solidariteit met de landen van herkomst. Dit door handelscontracten in het teken van het economisch beleid dat ik voor ogen heb (zie hoger).

En wat moet er dan onder een immigratie-ontmoedigingsbeleid concreet worden verstaan ?

Ambiorix
15 september 2007, 16:51
Sinds welke leeftijd ben je in politiek geinteresseerd en sinds wanneer weet je dat je links bent en sinds wanneer je vlaamsgezind bent en sinds wanneer beiden gecombineerd?
vlaamsgezind bewustzijn kwam al toen ik in het eerste middelbaar zat. Links bewustzijn kwam toen ik aan de unief zat (en vakantiejob begon te doen).

Ambiorix
15 september 2007, 16:52
En wat moet er dan onder een immigratie-ontmoedigingsbeleid concreet worden verstaan ?
weet ik veel, ik ben geen politicus. Laat dat over aan sociaaleconomische experten zou ik zeggen.

Ambiorix
15 september 2007, 16:53
Hoeveel volk denk je dat de CAP gaat trekken op de grote bijeenkomst op 20 oktober, en hoe sta jij tegenover de CAP?
geen idee eigelijk.. ik ben nooit betrokken geweest bij CAP. Over't algemeen bij geen enkele linkse organisatie; heb wel af en toe wat gehoord van Comac in Leuven, maar oeeeh, zo belgicistisch. En da's dan PVDA natuurlijk, geen CAP.

Ambiorix
15 september 2007, 16:56
Ambiorix zijn er op jouw richting veel buitenlandse studenten ? Wordt er gedoceerd in het Engels ? Hoe zou je reageren mocht opeens je master straks Engelstalig worden en voor 30-40 % bevolkt worden door buitenlandse studenten (wat nu al het feit is bij vele topuniversiteiten) ?
nu nóg niet, gelukkig. Maar met de huidige verengelsing acht ik het goed mogelijk dat er binnen 5 tot 10 jaar idd tot 30-40% buitenlanders zitten.

Ik ga nu al alle engelstalige (dus engelsgesproken) lessen "boycotten" door ze consequent allemaal te brossen.

evilbu
15 september 2007, 17:05
Ik ga nu al alle engelstalige (dus engelsgesproken) lessen "boycotten" door ze consequent allemaal te brossen.
Dat maakt toch echt geen indruk?

evilbu
15 september 2007, 17:06
Krijg ik geen antwoord?:-(
Die troepen zijn daar wel met de toestemming van de verkozen Iraakse autoriteiten. Zonder hen zal het er een nog grotere ravage worden.

Hoe wil jij concreet Irak ontbinden? Volgens welke grenzen?


Ambiorix, wat is jouw mening over de Kosovaarse onafhankelijkheid? Vind jij dat Kosovo mag opgedeeld worden?


Verder, Ambiorix, jij bent waarschijnlijk een democraat, maar democratie is gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat er zoveel verschillende systemen zijn. En dan heb ik het ook over de kiessystemen. Welke van de systemen (in VSA, in Frankrijk, in Nederland,..) vind je goed/beter en welke niet?:?

Ambiorix
15 september 2007, 17:08
Krijg ik geen antwoord?:-(
ja twas een vraag waar ik effe langer over moest denken, dus kzal die deze avond of morgen es beantwoorden, right?;-)

Ambiorix
15 september 2007, 17:09
Dat maakt toch echt geen indruk?
wel als ge dat met een derde van de studenten doet.

Jeronimo
15 september 2007, 17:17
Hoe sta je t.o.v. een Groot-Nederland?

Gun
15 september 2007, 17:26
Stel, je kan een ganse week elke avond gaan eten met een favoriete gesperkspartner in de verschillende domeinen,
wie kies je in:
- de muziekwereld
- de filmwereld
- de politiek
- de sportwereld
- de TV personnages
- de filosofen
- de ganse wereld

Pelgrim
15 september 2007, 17:28
Ambiorix,

los het probleem van de regeringsvorming eens op?

baseballpolitieker
15 september 2007, 17:29
Favoriete chips?

Dycore
15 september 2007, 18:52
Ambiorix, als jij moest kiezen tussen het leven van een panda (ofwel een olifant, een hond, een koe, een leeuw, een hert,...) of het leven van Dutroux, voor wie kies je dan? Het dier of de pedofiel?

Dycore
15 september 2007, 18:53
Heb je ooit gevochten?

Dycore
15 september 2007, 18:53
Mooiste reis?

Dycore
15 september 2007, 18:54
Politieke held?

Ambiorix
15 september 2007, 19:20
Hoe sta je t.o.v. een Groot-Nederland?
vrij negatief. Ik vind wel dat er moet samengewerkt worden om onze taal te beschermen in Europa. Maar anderzijds sta ik zeer sceptisch tov het idee om van het éne koningshuis (waar ik voor het goede begrip zéker tegen ben) naar het ander koningshuis te gaan. Monarchie is verwerpelijk, en vermits de meerderheid vd Nederlanders achter de Oranje's staat zie ik dat ook niet goedkomen.

Ambiorix
15 september 2007, 19:21
Stel, je kan een ganse week elke avond gaan eten met een favoriete gesperkspartner in de verschillende domeinen,
wie kies je in:
- de muziekwereld
- de filmwereld
- de politiek
- de sportwereld
- de TV personnages
- de filosofen
- de ganse wereld
ik moet van al deze categoriën mijn "lievelingsding" kiezen, dus?:-)

Ambiorix
15 september 2007, 19:22
Favoriete chips?
pickels.
maar ik eet dat zowiezo niet veel hoor. Snoepgoed is niks voor mij.

Ambiorix
15 september 2007, 19:22
Ambiorix, als jij moest kiezen tussen het leven van een panda (ofwel een olifant, een hond, een koe, een leeuw, een hert,...) of het leven van Dutroux, voor wie kies je dan? Het dier of de pedofiel?
het leven van Dutroux, want dat is een mensenleven.

Ambiorix
15 september 2007, 19:23
Heb je ooit gevochten?
2 keer ofzo, en éen keer nog maar serieus. Dat was na een cantus toen we op straat met vier man door 15 werden belaagd. Ja, dat was een robbertje vechten:-D (en serieus op ons bakkes gegaan, of wat dacht ge:lol:)

evilbu
15 september 2007, 19:24
vrij negatief. Ik vind wel dat er moet samengewerkt worden om onze taal te beschermen in Europa. Maar anderzijds sta ik zeer sceptisch tov het idee om van het éne koningshuis (waar ik voor het goede begrip zéker tegen ben) naar het ander koningshuis te gaan. Monarchie is verwerpelijk, en vermits de meerderheid vd Nederlanders achter de Oranje's staat zie ik dat ook niet goedkomen.
Maar denk nu even die monarchie weg, een confederatie met Nederland in de vorm van een seculiere republiek, zou dat kunnen voor jou?
Wat is het Vlaamse volk immers? Wat maakt iemand uit de Panne en uit Voeren Vlaming, en iemand uit Terneuzen of Maastricht niet?

Ambiorix
15 september 2007, 19:24
Mooiste reis?
moeilijk kiezen. Ik ben zowiezo nog nooit op exotische plaatsen op reis geweest (en ik sta daar ook niet voor te popelen ofzo); maar mijn trip naar de Vercors-streek in Zuidfrankrijk vorig jaar was echt wel de moeite.

evilbu
15 september 2007, 19:26
Ambiorix, ik neem aan dat ik jou als links mag omschrijven.
Naar mijn mening is links en rechts begrippen met heel veel gradaties daartussen.
Je kan extreem zijn en eisen dat elk bedrijf naar de staat gaat, en dat iedereen exact hetzelfde verdient.
Je kan ook naar het andere uiterste gaan en zeggen dat het ieder voor zich is.

Maar waar bevind jij je juist? Is jou ook de menig toegedaan dat als je niets meer overlaat aan het individu, er niemand nog gemotiveerd zal zijn?

Ambiorix
15 september 2007, 19:27
Maar denk nu even die monarchie weg, een confederatie met Nederland in de vorm van een seculiere republiek, zou dat kunnen voor jou?
Wat is het Vlaamse volk immers? Wat maakt iemand uit de Panne en uit Voeren Vlaming, en iemand uit Terneuzen of Maastricht niet?
zelfs dan. Ik vind dat er door de Belgische staat gedurende meer dan 150 jaar iets als een Vlaams volk is ontstaan. En ik ben al in Maastricht geweest en met de mensen gepraat, en ik weet ook dat dat het verschil niet veel groter is dan met bijvoorbeeld iemand uit de Panne.
Maar uw hypothese (wegdenken van die monarchie) is zodanig onrealistisch dat uw denkoefening vrij nutteloos is, zo lijkt mij.

Ambiorix
15 september 2007, 19:28
Ambiorix, ik neem aan dat ik jou als links mag omschrijven.
Naar mijn mening is links en rechts begrippen met heel veel gradaties daartussen.
Je kan extreem zijn en eisen dat elk bedrijf naar de staat gaat, en dat iedereen exact hetzelfde verdient.
Je kan ook naar het andere uiterste gaan en zeggen dat het ieder voor zich is.

Maar waar bevind jij je juist? Is jou ook de menig toegedaan dat als je niets meer overlaat aan het individu, er niemand nog gemotiveerd zal zijn?
ik bevind mij zowiezo aan de linkerkant van de SPA, aangezien ik tegen een aantal liberale maatregelen ben die de partij mede heeft goedgekeurd. Anderzijds moet ik hier wel bij vermelden dat ik de SPA-"links"-heid in vele opzichte belachelijk vind. Ze houden zich meer bezig met wat emogejank, allochtonengeknuffel, wat pseudogroen gewauwel en onrelevante prietpraat, dan opkomen voor de rechten van de werknemer.

Ambiorix
15 september 2007, 19:30
Is jou ook de menig toegedaan dat als je niets meer overlaat aan het individu, er niemand nog gemotiveerd zal zijn?
idd, er moeten volgens mij nog basisincentieven zijn om het individu aan het werk te houden. Ik zou nooit verbieden om een eigen moestuin te onderhouden, zoals Mao bijvoorbeeld had gedaan;-)

evilbu
15 september 2007, 19:31
ik bevind mij zowiezo aan de linkerkant van de SPA, aangezien ik tegen een aantal liberale maatregelen ben die de partij mede heeft goedgekeurd. Anderzijds moet ik hier wel bij vermelden dat ik de SPA-"links"-heid in vele opzichte belachelijk vind. Ze houden zich meer bezig met wat emogejank, allochtonengeknuffel, wat pseudogroen gewauwel en onrelevante prietpraat, dan opkomen voor de rechten van de werknemer.
Misschien was mijn vraag toch niet duidelijk : ik bedoel eigenlijk, zie jij jezelf eigenlijk echt als een communist? In welke mate moeten mensen verantwoordelijk gesteld worden voor hun eigen werk?

Ambiorix
15 september 2007, 19:36
Politieke held?
goh, veel. Het komt altijd neer op figuren die zich met hand en tand verzet hebben (of verzetten) tegen een vreemde macht die op eender welke wijze (politiek, militair, economisch, cultureel, ..) andere volkeren of gebieden te annexeren en/of te integreren in een eenheidskader. Maw, de diversiteit teniet doen door dissidenten te elimineren.

Crazy Horse, Kelten- en Germanenleiders, verzetstrijders allerhande (ook vandaag; Subcomandante Insurgente Marcos van het EZLN).

Maar ik kijk eerder naar de daden en de gedrevenheid van deze figuren, dan naar de figuren op zich. Ik denk niet dat een individu in de geschiedenis een vitale rol voor z'n volk of voor de mensheid kan betekenen: grote maatschappelijke verwikkelingen zullen zowiezo wel gebeuren ooit, met of zonder die specifieke figuur.

Ambiorix
15 september 2007, 19:39
Misschien was mijn vraag toch niet duidelijk : ik bedoel eigenlijk, zie jij jezelf eigenlijk echt als een communist? In welke mate moeten mensen verantwoordelijk gesteld worden voor hun eigen werk?
nee, ik zie mezelf niet als een orthodox marxist, omdat Marx z'n analyse vd maatschappij onvolledig en niet correct is (volgens mij).
Het communisme an sich (als einddoel vh socialisme) is onhaalbaar in Marx' termen omdat ik niet geloof in "de overvloed"; In die zin ben ik een socialist die het socialisme (wat door orthodoxmarxisten slechts als een overgangsstadium wordt beschouwd) als een vaste maatschappijvorm zie.

is dat wat uw vraag een beetje beantwoordt?

Ambiorix
15 september 2007, 19:41
Ambiorix,

los het probleem van de regeringsvorming eens op?
poeha!
heel moeilijke vraag. Ik denk dat de CD&V een zeer vitale rol speelt en éen andere traditionele partij (VLD of SPA) zou moeten overtuigen om het been stijf te houden.
Ik ben meer voor een radicale eis waaraan de Walen zich maar moeten schikken. Sommige franstaligen noemen dit chantage, ik vind het pure logica.

evilbu
15 september 2007, 19:45
is dat wat uw vraag een beetje beantwoordt?
Ja.:-)


Ambiorix, ik weet dat jij geweld niet per definitie fout vindt. Maar in welke mate dan? Wie mag volgens jou geweld gebruiken?

Ambiorix, stel ik breng je even terug naar 1830;-) en laat jou als scheidsrechter fungeren :
- het VKN blijft bestaan
- Vlaanderen blijft erbij, Wallonië naar Frankrijk
- België wordt opgericht
Wat kies je?

Duvelke
15 september 2007, 20:02
Vis of vlees?

AdrianHealey
15 september 2007, 20:22
ik ben eerder voorstander van autarkische wereldregio's. "Vlaanderen" op zich kan onmogelijk strikt autarkisch zijn, bijvoorbeeld.

Protectionisme is positief omdat het de lokale bevolking beschermt tegen de wereldconcurrentie.

Waarom zou concurrentie uit Zuid-Japan niet mogen maar concurrentie uit het dorp verder wel? Of Frankrijk? Of Griekenland? Of Oekraïne?
Waar trek je dan de lijn?

Waarom deel je de stelling van het comperatieve voordeel niet? Wat is daar mis mee, volgens jou, dat je er tegen bent?

baseballpolitieker
15 september 2007, 20:23
Voor welke forummer heb je het meeste respect?

baseballpolitieker
15 september 2007, 20:23
Hoeveel keer per week draag jij jeans?

Jeronimo
15 september 2007, 20:28
het leven van Dutroux, want dat is een mensenleven.
Jij vindt mensen dus "superieur" ten opzichte van dieren? 8O

Herr Oberst
15 september 2007, 20:49
kheb al genoeg in Molenbeek etc rondgelopen om te weten dat "al die zwarten nú terug op een C130!" onzin is. Ik denk dat elke vreemdeling de potenties heeft om zich aan te passen, maar het probleem is dat hoe meer vreemdelingen van eenzelfde cultuur zich geconcentreerd gaan vestigen, hoe minder interesse er is voor onze leefwereld.
Oplossing? volgens mij een ontmoedigingsbeleid (tov immigratie) gekoppeld aan een verhoogde solidariteit met de landen van herkomst. Dit door handelscontracten in het teken van het economisch beleid dat ik voor ogen heb (zie hoger).

En welke oplossingen acht u geloofwaardig om de reeds bestaande vervreemding (bv. Antwerpen, Brussel) aan te pakken?

baseballpolitieker
15 september 2007, 22:16
Welke namen zou jij aan je toekomstige kinderen willen geven?

Dycore
15 september 2007, 22:28
Als je moest kiezen tussen het leven van je trouwe hond, of het leven van de man die net je dochtertje van tien heeft verkracht, gefolterd en vermoord, wie kies je dan?

Ambiorix
16 september 2007, 02:13
Vis of vlees?
vis
en n u ga ik slapen , sorry voor de rest dat ik nu ni"et per se wil beantwoorden ik hoop dat ge het verstaat gezien dit uur:-D

Ambiorix
16 september 2007, 02:15
Hoeveel keer per week draag jij jeans?
altijd bijna
allé een vorm van jeans, soms wel eens zo'n zwarte jeansbroek, maar ik weet niet in hoeverre dat "jeans" is

Ambiorix
16 september 2007, 02:15
Jij vindt mensen dus "superieur" ten opzichte van dieren? 8O
yep

longhorn
16 september 2007, 05:53
ik ben tegen de beide oorlogen.
Een oplossing? volgens mij enkel mogelijk door de onmiddelijke terugtrekking van de Amerikaanse en Britse troepen, voornamelijk in Irak. Verder een ontbinding van Irak, en totale autonomie voor de Koerden. Olie-autarkie ipv Amerikaanse pompen.

Het is volgens mij niet gerechtvaardigd geweest om heel het land in puin te leggen en zoveel civiele slachtoffers te maken om éen man uit te schakelen. De CIA heeft in het verleden al zoveel keer bewezen hoe laf men een staatsgreep in de hand kan werken. Dus waarom dan nu die enorme ontplooiing van het militair apparaat? Moet de Amerikaanse legerindustrie soms van tijd tot tijd gesmeerd worden met wat exotisch bloed ofzo?

Je bent dus pro-Taliban en de manier waarop zij Afghanistan regeerden? Indien niet, hoe zou jij dat regime aangepakt hebben? Via de VN? Ik lees dat je tegen de WTO en IMF bent, dus ook anti-VN....Ik ben gewoon benieuwd om uw argumenten te lezen tegen de oorlog die het einde van de taliban-heerschappij betekende en kom aub niet af met NWO-argumenten.

Andro
16 september 2007, 06:36
Wat verkies je : verkenning van de oceaan of de ruimtevaart ?

guerin
16 september 2007, 09:07
als ge in't kort even uitlegt hoe en wat dat anarchosyndicalisme ineen steekt kan ik er mijn mening over geven;-)

anarcho-syndicalisme is een strijd syndicalisme.De CNT-AIT is een middel om de anarcho-syndicalisten in relatie te brengen en propaganda tot nieuws over het strijdtoneel weer te geven.Anarcho-syndicalisten worden niet verkozen maar kiezen zelfs om anarcho-syndicalisten te worden.Anarcho-syndicalisten zijn anarchisten:tegen staat,kerk en kapitaal Anarcho-syndicalisten zijn syndicalisten omdat zij er voor kiezen om zich te organiseren en een front te vormen tegen staat,kerk,kapitaal en facisme wat in wezen alle nationalisme zijn.

Cynicus
16 september 2007, 09:18
Hoe staat u tegenover dat hysterisch gedoe over de opwarming van het klimaat ?

Jeronimo
16 september 2007, 09:41
Heb jij zo'n rode vlag met linksboven een Vlaamse Leeuw? (Of een gewone Vlaamse Leeuw eventueel?)

Pelgrim
16 september 2007, 10:06
zo'n vlag heet doorgaans een 'Meervoud vlag' ;)

Jeronimo
16 september 2007, 10:18
zo'n vlag heet doorgaans een 'Meervoud vlag' ;)
:oops:

Jeronimo
16 september 2007, 10:18
Waarom heb je voor de naam "Ambiorix" gekozen?

nabat54
16 september 2007, 10:48
Dag Ambiorix,

Hoe zie jij de toestand in Baskenland evolueren?
Een scenario zoals in Ierland zit er nu niet direct meer in. Zelfs met de socialisten aan de macht in Spanje.
Denk je niet dat op lange termijn, de ETA zijn steun zal verliezen van de bevolking, mensen worden ooit oorlogsmoe? Op dit ogenblik is de ETA nog gesteund door de bevolking maar wat als ze enkel op steun kunnen rekenen zoals RAF/Rode Brigades/CCC/ AD. Deze groepen hadden geen steun vanuit het volk zoals IRA/ETA/FLNC ....

Succes met je studies, en niet zoveel frieten eten hé;-)

Dronkoers
16 september 2007, 11:04
Welke alcoholische drank nuttig je het liefst?

Ambiorix
16 september 2007, 13:03
Welke alcoholische drank nuttig je het liefst?
dat hangt eigelijk af van de situatie.
Soms willen we met wat vrienden ons gewoon eens goed bezatten, in dat geval drink ik dikwijls wijn, of een bak lowbudget bier.
Maar als ik iets deftigs wil drinken is het stella artois, het lokale bier hier;-).

rum-cola is ook wel lekker:-D

Ambiorix
16 september 2007, 13:05
Ja.:-)


Ambiorix, ik weet dat jij geweld niet per definitie fout vindt. Maar in welke mate dan? Wie mag volgens jou geweld gebruiken?

Ambiorix, stel ik breng je even terug naar 1830;-) en laat jou als scheidsrechter fungeren :
- het VKN blijft bestaan
- Vlaanderen blijft erbij, Wallonië naar Frankrijk
- België wordt opgericht
Wat kies je?
ik vind geweld idd niet per definitie fout, daarom dat ik geen pacifist ben. Als er sprake is van onderdrukking op welk vlak dan ook, en een groot deel vd bevolking voelt dit zo aan, dan kan (mits steun van een deel van die bevolking) er een rechtvaardige strijd zijn. Ik vind dus dat het monopolie op geweld van de staat mag doorbroken worden voor een "correcte zaak".

Ambiorix
16 september 2007, 13:06
Welke namen zou jij aan je toekomstige kinderen willen geven?
goh, gewoon klassieke Vlaamse namen zoals Jan, Pieter, etc.

Ambiorix
16 september 2007, 13:07
Waarom heb je voor de naam "Ambiorix" gekozen?
http://forum.politics.be/showpost.php?p=2931902&postcount=92
;-)

Ambiorix
16 september 2007, 13:08
Je bent dus pro-Taliban en de manier waarop zij Afghanistan regeerden? Indien niet, hoe zou jij dat regime aangepakt hebben? Via de VN? Ik lees dat je tegen de WTO en IMF bent, dus ook anti-VN....Ik ben gewoon benieuwd om uw argumenten te lezen tegen de oorlog die het einde van de taliban-heerschappij betekende en kom aub niet af met NWO-argumenten.
ik denk idd dat de strijd van de Taliban voor soevereiniteit juist is.

Ambiorix
16 september 2007, 13:10
Als je moest kiezen tussen het leven van je trouwe hond, of het leven van de man die net je dochtertje van tien heeft verkracht, gefolterd en vermoord, wie kies je dan?
die mens zou ik het leven gunnen. Dat is een nuchter oordeel, en jij speelt op emotionele gevoelens die op dat moment mij idd daar anders over zouden doen denken misschien. Maar ik vind mensen meer waard dan dieren dus als ik moest kiezen tussen een mens en een dier zou het dier moeten sterven.

Ambiorix
16 september 2007, 13:11
Wat verkies je : verkenning van de oceaan of de ruimtevaart ?
moeilijk:-)
Ik zou toch voor de oceaan gaan, want hoe interessant de ruimte ook is: ik denk niet dat er meteen een veel groter nut (meerwaarde) zou kunnen van komen voor de mensheid. Ik denk dat de ruimtevaart ons al veel heeft geleerd, maar voor verder onderzoek zou ik eerder geld en energie steken in de oceaan.

Ambiorix
16 september 2007, 13:14
Hoe staat u tegenover dat hysterisch gedoe over de opwarming van het klimaat ?
positief.:-D
ik besef dat we de aarde om zeep helpen, en ik wil zelf mijn steentje bijdrage om de mensheid tegen zichzelf te beschermen. Net zoals er (gelukkig!) op tijd is ingegrepen voor het gat in de ozonlaag.
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=H21HBKHU
en met succes. Je ziet in het artikel hoe traag de processen reageren op beschermende ingrepen van de mens. Vandaar mijn pleidooi voor drastische maatregelen.

Ambiorix
16 september 2007, 13:15
Heb jij zo'n rode vlag met linksboven een Vlaamse Leeuw? (Of een gewone Vlaamse Leeuw eventueel?)
neen:-(

Ambiorix
16 september 2007, 13:19
Dag Ambiorix,

Hoe zie jij de toestand in Baskenland evolueren?
Een scenario zoals in Ierland zit er nu niet direct meer in. Zelfs met de socialisten aan de macht in Spanje.
Denk je niet dat op lange termijn, de ETA zijn steun zal verliezen van de bevolking, mensen worden ooit oorlogsmoe? Op dit ogenblik is de ETA nog gesteund door de bevolking maar wat als ze enkel op steun kunnen rekenen zoals RAF/Rode Brigades/CCC/ AD. Deze groepen hadden geen steun vanuit het volk zoals IRA/ETA/FLNC ....

Succes met je studies, en niet zoveel frieten eten hé;-)
vanaf het moment dat de massabetogingen voor Baskische autonomie (véel groter dan wij hier bijvoorbeeld kennen) afnemen in omvang zou ik (als ik ETA was) er mee stoppen. Maatschappelijk draagvlak is volgens mij vitaal voor een gewapende strijd.

Volgens mij zullen de Basken nog een hele tijd massaal pleiten voor een onafhankelijke staat.

(btw, ik las je onderschrift en Bobby Sands reken ik ook tot de reeks politieke helden waarnaar iemand anders in deze topic naar vroeg;-))

Ambiorix
16 september 2007, 13:20
En welke oplossingen acht u geloofwaardig om de reeds bestaande vervreemding (bv. Antwerpen, Brussel) aan te pakken?
stoppen met subsidieren van godsdienst bv..

evilbu
16 september 2007, 13:41
ik denk idd dat de strijd van de Taliban voor soevereiniteit juist is.
Het is tegen de VSA en dus is het goed?
Waarom zeg jij dat? Die taliban hebben nooit heel Afghanistan onder controle gehad, zijn nooit verkozen, en hebben hun volk verdrukt, en zijn nu verantwoordelijk voor aanslagen op spelende of schoolgaande kinderen.:|

Ambiorix
16 september 2007, 13:42
Ik geloof niet in het opdringen van een "systeem" (in concreet: de Amerikaanse westerse "democratie"). Volkeren en culturen horen op hun eigen tempo te evolueren; een land binnenvallen met de bedoeling hun "beschaving" naar eigen normen op te dringen werkt contraproductief en is immoreel in mijn ogen wegens imperialistisch.

Maar goed, een land is nu aangevallen en om een oplossing te vinden zou ik het ontbinden. Hoe? alvast zou ik de grote delen waar een vrij homogene bevolking leeft autonomie geven. Grote steden met gemengde bevolking zou ik ook een speciale status geven..

Kosovo mag idd onafhankelijk worden, en als het wil: aansluiten bij Albanië.

over democratie: Goh, ik heb het vak politicologie gehad en dat moesten wij toen leren, maar ik kan echt niet meer de details van al die systemen herinneren.. sorry:oops:Oorspronkelijk geplaatst door evilbu http://forum.politics.be/images/buttons/viewpost.gif (http://forum.politics.be/showthread.php?p=2931089#post2931089)
Die troepen zijn daar wel met de toestemming van de verkozen Iraakse autoriteiten. Zonder hen zal het er een nog grotere ravage worden.

Hoe wil jij concreet Irak ontbinden? Volgens welke grenzen?


Ambiorix, wat is jouw mening over de Kosovaarse onafhankelijkheid? Vind jij dat Kosovo mag opgedeeld worden?


Verder, Ambiorix, jij bent waarschijnlijk een democraat, maar democratie is gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat er zoveel verschillende systemen zijn. En dan heb ik het ook over de kiessystemen. Welke van de systemen (in VSA, in Frankrijk, in Nederland,..) vind je goed/beter en welke niet?:???:

Ambiorix
16 september 2007, 13:43
Het is tegen de VSA en dus is het goed?
Waarom zeg jij dat? Die taliban hebben nooit heel Afghanistan onder controle gehad, zijn nooit verkozen, en hebben hun volk verdrukt, en zijn nu verantwoordelijk voor aanslagen op spelende of schoolgaande kinderen.:|
er zouden geen aanslagen zijn moest de VS daar zich niet gemoeid hebben.
Trouwens: waarom werd dát land aangevallen en bijvoorbeeld niet Saudi-Arabië?

Dycore
16 september 2007, 13:44
Als je moest kiezen tussen het leven van de mens die op het punt staat je keel over te snijden of het leven van de onschuldige koe die even verderop staat, wie kies je dan?

Ambiorix
16 september 2007, 13:44
Als je moest kiezen tussen de mens die op het punt staat je keel over te snijden en de onschuldige koe die even verderop staat, wie kies je dan?
de koe: want ik ben nog altijd voor wettige zelfverdediging natuurlijk..

Dycore
16 september 2007, 13:45
de koe: want ik ben nog altijd voor wettige zelfverdediging natuurlijk..

Ja maar, het mes staat al op je keel en je wordt de kans geboden door een vriendelijke fee om te kiezen. Wie kies je?

evilbu
16 september 2007, 13:49
er zouden geen aanslagen zijn moest de VS daar zich niet gemoeid hebben.
Dat je tegen de VSA en hun beleid bent is één ding, maar het moet niet kinderachtig worden he. Zelfs in stukjes speelgoed op straat worden bommen verstopt. Dan ligt het probleem toch niet enkel bij de VSA. Zoals ik al zei : de Taliban hadden slechts 2/3de van Afghanistan onder controle, het is er eigenlijk in de voorbije decennia nooit vredig geweest.
Trouwens: waarom werd dát land aangevallen en bijvoorbeeld niet Saudi-Arabië?
Omdat er vrij grote zekerheid was dat het regime daar terroristenkampen toeliet, en misdadigers herbergde.

Ambiorix
16 september 2007, 13:53
Ja maar, het mes staat al op je keel en je wordt de kans geboden door een vriendelijke fee om te kiezen. Wie kies je?
ik snap niet waar ge naar toe wilt hoor. Ik acht een mensenleven altijd meer dan een dierenleven, maar als mijn eigen leven in gevaar is (ook nog altijd een mensenleven dus) dan wil ik mijzelf beschermen, ook als ik (of iemand anders) daar een moord voor moet plegen.

Ambiorix
16 september 2007, 13:54
Dat je tegen de VSA en hun beleid bent is één ding, maar het moet niet kinderachtig worden he. Zelfs in stukjes speelgoed op straat worden bommen verstopt. Dan ligt het probleem toch niet enkel bij de VSA. Zoals ik al zei : de Taliban hadden slechts 2/3de van Afghanistan onder controle, het is er eigenlijk in de voorbije decennia nooit vredig geweest.

Omdat er vrij grote zekerheid was dat het regime daar terroristenkampen toeliet, en misdadigers herbergde.
howhow, let een beetje op uw woorden. (cfr kinderachtig). Dat is belachelijk in een discussie.

Verder is het idd onrustig geweest, maar als de VS elk land moeten aanvallen waar potentiele "terroristen" worden "opgeleid" kunnen ze heel de axis of evil (sic) aanvallen. De VS moet haar functie als wereldpolitie laten vallen, vind ik.

evilbu
16 september 2007, 14:26
howhow, let een beetje op uw woorden. (cfr kinderachtig). Dat is belachelijk in een discussie.
.Sorry:-(


Kosovo mag idd onafhankelijk worden, en als het wil: aansluiten bij Albanië.

Is dat niet een beetje te snel? In welke mate kan je Kosovo niet vergelijken met Brussel?
Vind je dan dat voornamelijk Servische gemeenten in het noorden van Kosovo zich dan op hun beurt richting Servië mogen afscheiden?


over democratie: Goh, ik heb het vak politicologie gehad en dat moesten wij toen leren, maar ik kan echt niet meer de details van al die systemen herinneren.. sorry:oops:

Vooruit dan : welk kiessysteem zou jij verkiezen voor een onafhankelijk Vlaanderen, kieskringen of gewoon nationale lijsten?

Ambiorix
16 september 2007, 14:41
Sorry:-(

ok;-)


Is dat niet een beetje te snel? In welke mate kan je Kosovo niet vergelijken met Brussel?
Vind je dan dat voornamelijk Servische gemeenten in het noorden van Kosovo zich dan op hun beurt richting Servië mogen afscheiden?

Ik dacht toch dat Kosovo vrij homogeen bestond uit een Albanese bevolking?
Maar voornamelijk Servische gemeenten zouden idd richting Servië mogen afscheiden.


Vooruit dan : welk kiessysteem zou jij verkiezen voor een onafhankelijk Vlaanderen, kieskringen of gewoon nationale lijsten?
nationale lijsten lijkt mij toch het beste..

Pluche
16 september 2007, 14:46
Ambiorix durf je een foto van jezelf plaatsen, dat levert meer punten op voor de evaluatie?

Ambiorix
16 september 2007, 14:49
Ambiorix durf je een foto van jezelf plaatsen, dat levert meer punten op voor de evaluatie?
bwa ja
ik zal eens zien of ik het op een site kan uploaden

Tavek
16 september 2007, 14:53
nu nóg niet, gelukkig. Maar met de huidige verengelsing acht ik het goed mogelijk dat er binnen 5 tot 10 jaar idd tot 30-40% buitenlanders zitten.

Ik ga nu al alle engelstalige (dus engelsgesproken) lessen "boycotten" door ze consequent allemaal te brossen.

Ik hoop dat ge uzelf er niet mee in voet schiet ;)

(ik heb mijn hele studie in het engels gedaan, van voor tot achter...)

AdrianHealey
16 september 2007, 14:55
Ga ja grosso modo voor 'vrije markt' met (vergaande correctie) of prefereer je een 'centrale plan-economie'?

En waarom voor dát en niet voor het andere?

Ambiorix
16 september 2007, 15:05
Ambiorix durf je een foto van jezelf plaatsen, dat levert meer punten op voor de evaluatie?
allé voila, wel wat ne marginale, maar ik mag dat want ik ben student
http://i212.photobucket.com/albums/cc320/oasisforever_/wetenschapscantus_44-640.jpg
gelieve dieje foto wel niet te citeren als foto maar als link naar de foto, u weze bedankt!;-)

Ambiorix
16 september 2007, 15:06
Ga ja grosso modo voor 'vrije markt' met (vergaande correctie) of prefereer je een 'centrale plan-economie'?

En waarom voor dát en niet voor het andere?
ik ben voor een verregaande controle en regulering van de economie, met basisincentieven voor individuën. Loonarbeid zou onder staatscontrole moeten komen.

Ambiorix
16 september 2007, 15:11
Ik hoop dat ge uzelf er niet mee in voet schiet ;)

(ik heb mijn hele studie in het engels gedaan, van voor tot achter...)
amai, helemaal in't engels8O

Nuja, in mijn voet schieten, dat zal wel meevallen denk ik. Ik heb in mijn bachelorjaren ook ettelijke lessen overgeslagen.

AdrianHealey
16 september 2007, 16:06
ik ben voor een verregaande controle en regulering van de economie, met basisincentieven voor individuën. Loonarbeid zou onder staatscontrole moeten komen.

Kan ik daar een paar kritiek op formuleren en uw mening daarover vragen of zou dat een beetje te technisch worden voor een 'simpele' forumweek?

Dycore
16 september 2007, 20:33
ik snap niet waar ge naar toe wilt hoor. Ik acht een mensenleven altijd meer dan een dierenleven, maar als mijn eigen leven in gevaar is (ook nog altijd een mensenleven dus) dan wil ik mijzelf beschermen, ook als ik (of iemand anders) daar een moord voor moet plegen.

Als uw eigen leven in gevaar is dus wel, maar als dat van een tienjarig meisje in gevaar is dus niet. Zeer nobel.

Ambiorix
16 september 2007, 20:51
Als uw eigen leven in gevaar is dus wel, maar als dat van een tienjarig meisje in gevaar is dus niet. Zeer nobel.
???
waar heb ik dat gezegd?
ik snap uw "redenering" echt niet hoor..

DaBlacky
16 september 2007, 21:12
???
waar heb ik dat gezegd?
ik snap uw "redenering" echt niet hoor..

Hij doelt op het feit dat je Dutroux kiest boven een dier. Als je Dutroux laat leven ipv die Siberische tijger, heb je in zijn logica (die ik niet volg) automatisch een meisje laten vermoorden.

Ambiorix
16 september 2007, 21:29
Hij doelt op het feit dat je Dutroux kiest boven een dier. Als je Dutroux laat leven ipv die Siberische tijger, heb je in zijn logica (die ik niet volg) automatisch een meisje laten vermoorden.
Dutroux zit in de gevangenis voor zijn (verwerpelijke - uiteraard) daden. Dus hij is momenteel idd geen gevaar voor eender welk meisje.

Duvelke
16 september 2007, 22:29
Jij vindt mensen dus "superieur" ten opzichte van dieren? 8O
²

Ambiorix
16 september 2007, 22:35
Anarcho-syndicalisten zijn anarchisten:tegen staat,kerk en kapitaal Anarcho-syndicalisten zijn syndicalisten omdat zij er voor kiezen om zich te organiseren en een front te vormen tegen staat,kerk,kapitaal en facisme wat in wezen alle nationalisme zijn.
de staat is een centrale pijler in het socialisme, dat is de reden waarom ik vind dat anarchisme en socialisme nooit kunnen samengaan.
Maar jij hebt het over syndicalisme, blijkbaar totaal apart gezien van socialisme; In dat geval kan ik niet anders dan de anarchosyndicalisten te zien als een stroming waar ik mij nooit mee zou kunnen verzoenen..

Ambiorix
16 september 2007, 22:36
Kan ik daar een paar kritiek op formuleren en uw mening daarover vragen of zou dat een beetje te technisch worden voor een 'simpele' forumweek?
bwa, dat gebeurt genoeg in de subforums van links (en soms rechts) waar de economie genoeg wordt besproken..

Praetorian
16 september 2007, 22:37
Jammer. Ik ben ook eerder geneigd tot het radencommunisme en anarcho-syndicalisme. ;-)

Ambiorix
16 september 2007, 22:43
Jammer. Ik ben ook eerder geneigd tot het radencommunisme en anarcho-syndicalisme. ;-)
ja? volgens mij glijdt een anarchistisch systeem na een tijd automatisch af naar een wilde vorm van kapitalisme.. iets wat gij zeker niet zou willen.

ingenious
16 september 2007, 23:47
wat vind je bah aan bologna?

Gun
17 september 2007, 00:21
ik moet van al deze categoriën mijn "lievelingsding" kiezen, dus?:-)
:thumbsup:

Praetorian
17 september 2007, 08:18
ja? volgens mij glijdt een anarchistisch systeem na een tijd automatisch af naar een wilde vorm van kapitalisme.. iets wat gij zeker niet zou willen.Als de structuren niet aanwezig zijn, zal dat ook niet gebeuren. Kapitalisme is een historisch en westers systeem, geen eeuwigdurend kwaad.

Ambiorix
17 september 2007, 11:01
wat vind je bah aan bologna?
Ik vind ongeveer alles slecht aan het Bologna akkoord. Concreet levert het geen voordelen op voor de student, eerder nadelen (verengelsing, concurrerende en bijna bedrijfs-functie vd unief, globalisering, ..). We hebben in onze richting al serieus wat weerstand geboden vanuit de studenten, maar tegen de KUL koepel sta je (zeker als kleine richting) vrij machteloos.

Ambiorix
17 september 2007, 11:20
muziekwereld: Noel Gallagher! (mijn lievelingsgroep is Oasis..)

filmwereld: Al Pacino (Godfather, Scarface, ..)

politiek: José Bové (soevereinist, antiglobalist, protectionist, ..), maar ik ga zeker niet met alles akkoord wat ie deed of voor wat hij stond. Daarom meteen ook interessant om wat in discussie te gaan.

sport: éen of andere hoog aangeschreven wielrenner die ik eens op de rooster kan leggen ivm EPO. Vragen of hij dat wel plezant vind om een sport zodanig te verkrachten.

TV: /

filosofen: /

ganse wereld: "terrorist" Ocalan.

Oorspronkelijk geplaatst door Gun http://forum.politics.be/images/buttons/viewpost.gif (http://forum.politics.be/showthread.php?p=2931611#post2931611)
Stel, je kan een ganse week elke avond gaan eten met een favoriete gesperkspartner in de verschillende domeinen,
wie kies je in:
- de muziekwereld
- de filmwereld
- de politiek
- de sportwereld
- de TV personnages
- de filosofen
- de ganse wereldsqdf

Ambiorix
17 september 2007, 11:32
Voor welke forummer heb je het meeste respect?
voor veel forummers hoor, van welke strekking of stroming ze ook zijn; met "respect" bedoel ik niet alleen de mensen wiens inhoudelijke en ideologische bijdrages ik zeer apprecieer (die staan er uiteraard ook bij:-D) maar ook volk waar ik het gewoon aangenaam babbelen mee vind. Je zal zelf wel weten waar ge bij hoort..
hier een niet-exhaustieve lijst;-):

nynorsk, patriot, volksstormer, Solidarnosc, illusion(verbannen:-(), Jaani_Dushman, Pelgrim, Lomeanor, Berre, Metternich, Pietje, mitgard, dronkoers, baseballpolitieker, knuppel, Praetorian, Pajot, Jazeker, Herr oberst, Bigf, groene flamingant,..

Tavek
17 september 2007, 11:36
Ik vind ongeveer alles slecht aan het Bologna akkoord. Concreet levert het geen voordelen op voor de student, eerder nadelen (verengelsing, concurrerende en bijna bedrijfs-functie vd unief, globalisering, ..). We hebben in onze richting al serieus wat weerstand geboden vanuit de studenten, maar tegen de KUL koepel sta je (zeker als kleine richting) vrij machteloos.

Concreet maakt het systeem van Master/Bachelor en ECTS punten het onderwijs gelijk in de hele EU en zorgt het er voor dat studenten gemakkellijk bvb een Master in het buitenland kunnen doen na hun Bachelor. Ook gaat men veel sneller een Bachelor zien als een volwaardig diploma (itt de kandidaturen die niks voorstelden) wat dan op zich weer handig is voor mensen die zelf moeten werken om hun studies te betalen.

Ik ben erg blij dat het systeem er is gekomen. Ik heb duidelijk voor een universiteit gekozen 6 jaar geleden waar het al was ingevoerd. Met oog op de toekomst.

Ambiorix
17 september 2007, 11:39
Concreet maakt het systeem van Master/Bachelor en ECTS punten het onderwijs gelijk in de hele EU en zorgt het er voor dat studenten gemakkellijk bvb een Master in het buitenland kunnen doen na hun Bachelor. Ook gaat men veel sneller een Bachelor zien als een volwaardig diploma (itt de kandidaturen die niks voorstelden) wat dan op zich weer handig is voor mensen die zelf moeten werken om hun studies te betalen.

Ik ben erg blij dat het systeem er is gekomen. Ik heb duidelijk voor een universiteit gekozen 6 jaar geleden waar het al was ingevoerd. Met oog op de toekomst.
1) het argument van "in het buitenland studeren" is ongelooflijk slecht vind ik. Het bevordert de de-localiteit van de universiteiten. Zeker voor kleine taalgebieden een culturele ramp. Ook is het niet super sociaal, aangezien in het buitenland studeren niet is weggelegd voor studenten met een lager inkomen. We moeten de rijkere studenten niet nóg meer in de watten gaan leggen, m.i.
2) Gaan werken na de bachelorstudies is geen goed idee (het is namelijk al bewezen dat wie heeft gewerkt, veel minder rap terug aan een studie kan beginnen), en zal de kloof tussen arm en rijk nog vergroten.

Tavek
17 september 2007, 11:52
1) het argument van "in het buitenland studeren" is ongelooflijk slecht vind ik. Het bevordert de de-localiteit van de universiteiten. Zeker voor kleine taalgebieden een culturele ramp. Ook is het niet super sociaal, aangezien in het buitenland studeren niet is weggelegd voor studenten met een lager inkomen. We moeten de rijkere studenten niet nóg meer in de watten gaan leggen, m.i.
2) Gaan werken na de bachelorstudies is geen goed idee (het is namelijk al bewezen dat wie heeft gewerkt, veel minder rap terug aan een studie kan beginnen), en zal de kloof tussen arm en rijk nog vergroten.

1) Ik heb mijn hele studie in het buitenland gedaan. Ik ontving een beurs voor mijn collegegeld (volledige terugbetaling) en voor de rest was het even duur als in Belgie (+- 500 pm voor alles, inclusief kot). Die beurs was niet prestatiegebonden, noch afhankelijk van de situatie van de ouders, ge moest em gewoon weten aan te vragen. En voor de rest wat werken (lang leve de EU, geen idiote werkvergunningen nodig...en geen idiote inkomensgrens voor kindergeld). Niks elitairs aan dus. Gewoon doen !

2) In veel landen op deze planeet is het de gewoonste zaak om je BSc te halen, een paar jaar te werken, en dan je MSc te halen. Het voordeel hier van is dat je nu veeeeeeeeeeeeeel meer opsteekt van je master omdat je wat ervaring hebt en meestal theorie kan linken aan praktijk. Daarom dat stages in veel opleidingen ook verplicht zijn.

Vertel eens tegen een italiaan, een amerikaan of een engelsman dat je als 22 jarige een Master kan hebben in Belgie, ie lacht je uit ;)

Gun
17 september 2007, 14:47
Je kan drie dingen compleet veranderen/omgooien in Vlaanderen ... waar ga je voor ?

Ambiorix
17 september 2007, 15:03
Je kan drie dingen compleet veranderen/omgooien in Vlaanderen ... waar ga je voor ?
* ik zou heel zwaar investeren in mobiliteit; het openbaar vervoer zou veel aantrekkelijker moeten worden, het zou maatschappelijk ingeburgerd moeten worden en het "prestige" van (meer dan) éen privé-auto zou zwaarder belast moeten worden. Natuurlijk moet daar iets tegenover staan, bijvoorbeeld de garantie van betere verbindingen, regelmatigere lijnen, etc.
Gebruikers vh openbaar vervoer naar en van het werk zouden de volledige kosten moeten terugbetaald krijgen.
Mobiliteit is een zwaar probleem dat niet op korte termijn kan opgelost worden (bv. hier en daar een rijvak meer aanleggen).

* ruimtelijke ordening; dat is een ramp, vooral in Vlaanderen. Het kan zijn dat ik hier later in praktijk wat aan kan doen zelfs.
Open en ongeschonden ruimte is kostbaar, het is belangrijk dat deze ruimtes ook met elkaar verbonden zijn en blijven (cfr biodiversiteit). Mensen moeten bewust gemaakt worden vh feit dat het niet langer mogelijk is om iedereen een eigen fermetteke te laten bouwen "op den buiten". Zij die dat 20 jaar geleden gedaan hebben wonen niet langer meer "op den buiten" maar in een soort fermette-stad waar een weide of boerderij onbestaand is.
Vlamingen moeten terug in steden leren te leven, of in kleinere collectievere woonblokken.

* landbouw; helaas is dit een Europese aangelegenheid en zou een Vlaams decreet hierover geen invloed hebben.
Ik zou de landbouw in Europa (en zo ook de traditionele landsgebruiken) terug nieuw leven willen inblazen door onze afhankelijkheid van buiten Europa op te heffen (maw een protectionistisch beleid voeren).

Gun
18 september 2007, 00:16
VRT of VTM? Waarom?

Gun
18 september 2007, 00:17
Je mag minister worden, welke ministerpost lijkt jou het interessantst?

ingenious
18 september 2007, 00:29
Ik vind ongeveer alles slecht aan het Bologna akkoord. Concreet levert het geen voordelen op voor de student, eerder nadelen (verengelsing, concurrerende en bijna bedrijfs-functie vd unief, globalisering, ..). We hebben in onze richting al serieus wat weerstand geboden vanuit de studenten, maar tegen de KUL koepel sta je (zeker als kleine richting) vrij machteloos.

er is heel wat terechte kritiek op bologna te geven, zowel op de bologna afspraken als op de concrete implementatie op vlaams en instellingsniveau, maar hier sla je toch serieus de bal is imo. bologna levert wel degelijk voordelen voor de student: mobiliteit wordt vergemakkelijkt en gestimuleerd, het introduceerde een systeem van kwaliteitszorg en een systeem van erkenning van elders verworven competenties en kwalificaties. ook al kan er nog veel verbeterd worden op al die punten, je kan niet ontkennen dat dit voordelen heeft voor studenten (of kan hebben). bologna als waardeloos afdoen lijkt me dan ook nogal kortzichtig.

de verengelsing is helemaal geen bologna-vereiste. er zijn wel mensen die de taalregeling willen versoepelen en die bologna misbruiken als argument. het concurrentiedenken en het managementdenken in het onderwijs is veeleer een gevolg van de lissabondoelstelling, dan dat het door bologna komt. jammer genoeg begint de lissabonterminologie ook het bolognaproces binnen te sluipen. dat is echter geen reden om het kind met het badwater weg te gooien.

ingenious
18 september 2007, 00:37
Concreet maakt het systeem van Master/Bachelor en ECTS punten het onderwijs gelijk in de hele EU en zorgt het er voor dat studenten gemakkellijk bvb een Master in het buitenland kunnen doen na hun Bachelor. Ook gaat men veel sneller een Bachelor zien als een volwaardig diploma (itt de kandidaturen die niks voorstelden) wat dan op zich weer handig is voor mensen die zelf moeten werken om hun studies te betalen.

Ik ben erg blij dat het systeem er is gekomen. Ik heb duidelijk voor een universiteit gekozen 6 jaar geleden waar het al was ingevoerd. Met oog op de toekomst.
hier ben ik het evenmin mee eens. bologna maakt het het onderwijs helemaal niet gelijk in de eu, en maar goed ook! bologna respecteert de eigenheid en diversiteit van het europese onderwijs (of dat is toch het plan). bologna (en lissabon nog meer) zetten zelfs (te) hard in op de autonomie van de instellingen. ook in vlaanderen is er eens terke vrijheid van onderwijs en dat zal niet snel wijzigen.

trouwens, bologna stelt dat een academische bachelor een uitstroomkwalificatie moet zijn. dit is in vlaanderen echter niet zo. niet alleen is er daar op wetgevend vlak nog een anomalie, ook op de arbeidsmarkt zijn academische bachelors voorlopig weinig waard. de professionele bachelor is gewoon de verderzetting van het graduaat, en die had al een waarde op de arbeidsmarkt. wat er wel is gekomen door bologna is dat studenten met een professionele bachelor nog kunnen doorstromen naar een master. dat is een enorme vooruitgang voor studenten die er dankzij bologna gekomen is. ook de meer flexibele systemen zijn een enorme vooruitgang, ook al staat de hele flexibilisering hier nog in de kinderschoenen.

bologna gaat trouwens veel breder dan de eu.

ingenious
18 september 2007, 00:41
1) het argument van "in het buitenland studeren" is ongelooflijk slecht vind ik. Het bevordert de de-localiteit van de universiteiten. Zeker voor kleine taalgebieden een culturele ramp. Ook is het niet super sociaal, aangezien in het buitenland studeren niet is weggelegd voor studenten met een lager inkomen. We moeten de rijkere studenten niet nóg meer in de watten gaan leggen, m.i.
2) Gaan werken na de bachelorstudies is geen goed idee (het is namelijk al bewezen dat wie heeft gewerkt, veel minder rap terug aan een studie kan beginnen), en zal de kloof tussen arm en rijk nog vergroten.
je kan natuurlijk op pleiten voor een betere studiefinanciering zodat in het buitenland studeren geen privilege is. bovendien is studeren in het buitenland lang niet altijd duur. meer zelfs, soms is het goedkoper dan studeren in eigen land, aangezien je je beurs mag meenemen. een vlaamse beurs in zweden zal niet veel uithalen maar in oost-europa kan je er je studiekosten wrs wel mee dekken (hangt ook wel van het inschrijvingsgeld af). maar je kan toch niet ontkennen dat studeren in het buitenland een verrijkende ervaring is en dat veel studenten hier interesse in hebben?

Ambiorix
18 september 2007, 01:51
VRT of VTM? Waarom?
met ruime voorsprong: VRT
kwaliteit, minder commerce, informatiever, minder sensatie, etc.

Dycore
18 september 2007, 12:49
Stel: er lopen enkel mensen rond op de wereld en nog een vijf-tal wilde dieren. Je moet kiezen tussen het leven van een mens of het leven van een dier. Wie kies je?

Dycore
18 september 2007, 12:50
allé voila, wel wat ne marginale, maar ik mag dat want ik ben student
http://i212.photobucket.com/albums/cc320/oasisforever_/wetenschapscantus_44-640.jpg
gelieve dieje foto wel niet te citeren als foto maar als link naar de foto, u weze bedankt!;-)

Ge lijkt in de verste verte niet op Ambiorix moet ik zeggen.

Ambiorix
18 september 2007, 13:09
Ge lijkt in de verste verte niet op Ambiorix moet ik zeggen.
idd:-D
Het is dan ook niet om de visuele gelijkenis te doen;-)

Ambiorix
18 september 2007, 13:10
Stel: er lopen enkel mensen rond op de wereld en nog een vijf-tal wilde dieren. Je moet kiezen tussen het leven van een mens of het leven van een dier. Wie kies je?
het leven van éen van de dieren moet eraan. Niet dat van een willekeurige mens.

Tavek
18 september 2007, 13:36
het leven van éen van de dieren moet eraan. Niet dat van een willekeurige mens.

Sorry Ambiorix maar je denkt echt heel erg ideologisch. En dat is slecht. Ik krijg het idee dat achter jouw dieren vs. mensen standpunt weinig nadenkwerk steekt.

Ambiorix
18 september 2007, 13:38
Sorry Ambiorix maar je denkt echt heel erg ideologisch. En dat is slecht. Ik krijg het idee dat achter jouw dieren vs. mensen standpunt weinig nadenkwerk steekt.
bwa, ik vind de hypothese gewoon onrealistisch. Ge kunt evengoed geen mens doden, en geen dier doden. En de dieren laten voortplanten tot de populatie terug groot genoeg is om bijvoorbeeld als voedsel te dienen (=doden). Wie is er hier nu praktisch, en wie ideologisch?;-)

lombas
18 september 2007, 13:41
Ik zou de landbouw in Europa (en zo ook de traditionele landsgebruiken) terug nieuw leven willen inblazen door onze afhankelijkheid van buiten Europa op te heffen (maw een protectionistisch beleid voeren).

Wat denk je dat nu de regel is?

Ambiorix
18 september 2007, 13:43
Wat denk je dat nu de regel is?
wás. De liberalisering is een feit aan het worden hoor Lombas. Ik weet dat vanuit uw standpunt er nog veel te veel inmenging is, maar vanuit mijn standpunt is het een muur die bijna afgebrokkeld is..

Ambiorix
18 september 2007, 13:47
Je mag minister worden, welke ministerpost lijkt jou het interessantst?
economie, buitenlandse aangelegenheden, ecologie, verkeer, ..
zoveel:-D

Pietje
18 september 2007, 14:10
economie, buitenlandse aangelegenheden, ecologie, verkeer, ..
zoveel:-D

Gaat dat allemaal op je visitekaartje kunnen ? :-D

AdrianHealey
18 september 2007, 14:29
wás. De liberalisering is een feit aan het worden hoor Lombas. Ik weet dat vanuit uw standpunt er nog veel te veel inmenging is, maar vanuit mijn standpunt is het een muur die bijna afgebrokkeld is..

Lol.
Inzake landbouwbeleid benadert de EU het communisme meer dan het liberalisme. Dat is een quasi voldrongen feit.
Er is _niets_ vrij aan. Maar echt niets.

Enfin, wat denk jij dat er 'vrij' aan zou zijn?

Enfin, tenzij je lange termijn planningen, subsidies om die te halen, importprotectionisme, ... allemaal 'liberaal' noemt, natuurlijk.

Ambiorix
18 september 2007, 14:38
Lol.
Inzake landbouwbeleid benadert de EU het communisme meer dan het liberalisme. Dat is een quasi voldrongen feit.
Er is _niets_ vrij aan. Maar echt niets.

Enfin, wat denk jij dat er 'vrij' aan zou zijn?

Enfin, tenzij je lange termijn planningen, subsidies om die te halen, importprotectionisme, ... allemaal 'liberaal' noemt, natuurlijk.
Volgens mij heb je echt niet door hoe Europa (en zeker West-Europa) eruit zou zien met een volledig vrije markt voor landbouw. Écht niet..

Groot Bakkes
18 september 2007, 14:50
Waarom dacht ik dat jij geschiedenis studeerde? xD

Ambiorix
18 september 2007, 14:52
Waarom dacht ik dat jij geschiedenis studeerde? xD
Op zich wel interessant, maar ik vrees dat ik iets te wetenschappelijk aangelegd ben daarvoor.

AdrianHealey
18 september 2007, 14:57
Volgens mij heb je echt niet door hoe Europa (en zeker West-Europa) eruit zou zien met een volledig vrije markt voor landbouw. Écht niet..

Heel wat gebied dat nu niét wordt bebouwd door landbouw, maar gewoon 'ligt te liggen' omdat grote landeigenaars subsidies krijgen om niéts te verbouwen, zouden voor andere, productievere zaken gebruikt worden.

Het kan me btw niet schelen hoe W-Europa eruit zo zien. Wat me wel kan schelen is dat Afrikaantjes welvaart hebben. Maar goed, als jij protectionisme wilt, en de facto Afrikanen welvaart wilt ontnemen, dan doe je dat maar. Ik verkies een iets menselijker discours.

En ja, dat mag gerust wat realpolitik zonder de vernietiging van alle overheden. Maar niet de huidige 'wij dumpen alles bij jullie maar jullie mogen niet bij osn verkopen'.

Ambiorix
18 september 2007, 15:21
Heel wat gebied dat nu niét wordt bebouwd door landbouw, maar gewoon 'ligt te liggen' omdat grote landeigenaars subsidies krijgen om niéts te verbouwen, zouden voor andere, productievere zaken gebruikt worden.

Het kan me btw niet schelen hoe W-Europa eruit zo zien. Wat me wel kan schelen is dat Afrikaantjes welvaart hebben. Maar goed, als jij protectionisme wilt, en de facto Afrikanen welvaart wilt ontnemen, dan doe je dat maar. Ik verkies een iets menselijker discours.

En ja, dat mag gerust wat realpolitik zonder de vernietiging van alle overheden. Maar niet de huidige 'wij dumpen alles bij jullie maar jullie mogen niet bij osn verkopen'.
De gewassen die wij verbruiken moeten HIER geproduceerd worden vind ik. Dus NIET in de VS. En de overproductie waarvan sprake komt juist omdat we én importeren én produceren.

Ambiorix
18 september 2007, 15:23
Het kan me btw niet schelen hoe W-Europa eruit zo zien. Wat me wel kan schelen is dat Afrikaantjes welvaart hebben. Maar goed, als jij protectionisme wilt, en de facto Afrikanen welvaart wilt ontnemen, dan doe je dat maar. Ik verkies een iets menselijker discours.

Een natuurlijk Europa (dus waar ge nog iets anders ziet dan asfalt) is juist complementair aan een eerlijkere handel met de derde wereld. Een liberalisering van de landbouw op mondiale schaal is juist een ramp, voor alle partijen behalve voor de producent die ofwel van schaalvoordelen geniet (VS), ofwel die gebruik kan maken van goedkope werkkrachten (lees: werkslaven), in concreto de bedrijven die in de derde wereld kunnen exploiteren.

AdrianHealey
18 september 2007, 15:29
Een natuurlijk Europa (dus waar ge nog iets anders ziet dan asfalt) is juist complementair aan een eerlijkere handel met de derde wereld. Een liberalisering van de landbouw op mondiale schaal is juist een ramp, voor alle partijen behalve voor de producent die ofwel van schaalvoordelen geniet (VS), ofwel die gebruik kan maken van goedkope werkkrachten (lees: werkslaven), in concreto de bedrijven die in de derde wereld kunnen exploiteren.

Ambiorix, je gaat je toch eens deftig moeten informeren.

De boer in de verenigde staten, met zijn tractors, hightechnologisch materiaal, geüpwaardeerde granen, vliegtuigen vol met pesticiden, vierkante kilometers gronden, ...

heeft een comperatief _nadeel_ ten opzichte van de Afrikaanse boer die op zijn 50 vierkante meter, met water van 2 kilometer verder en een schop die half verroest is.

Met andere woorden, ik ga naar die boer. Niet naar de Amerikaan.

Dat fabeltje van 'schaalvoordelen', berg die voor eens envoor altijd eens op.

Om maar te zwijgen dat de subsidies in Amerika niét gaan naar het bewerken van landbouwgrond, maar naar het niét bewerken van landbouwgrond. En wie wint daarbij? Juist ja, zij die véél grond hebben en niéts moeten regelen. Sociaal ftw.

En wat heet een goedkope werkkracht als die persoon daarbij zijn eigen welvaart kan vergroten? Wat hier 'goedkoop' is, is daar 'duur', dat is gewoon een onfaire vergelijking.

En je bent ook intellectueel weer onfair. Waarom gaan enkel de giga-bedrijven naar Afrika? Niét 'omdat' ze de winsten kunnen veroorloven, maar omdat ze de risico's kunnen veroorloven. En - even belangrijk - omdat zij kunnen lobbyen om de 'regels' die mete de best mogelijke bedoelingen zijn geimplementeerd kunnen omzeilen.

Ik distantieer me daarvan. Dat jij dat niet doet, is volkomen voor jou rekening.

AdrianHealey
18 september 2007, 15:30
And for fuck sake. Consument = producent. Onthou dat eens.

Duvelke
18 september 2007, 15:31
hoe heeft u uw vlees graag gebakken?

1handclapping
18 september 2007, 15:33
Een natuurlijk Europa (dus waar ge nog iets anders ziet dan asfalt) is juist complementair aan een eerlijkere handel met de derde wereld. Een liberalisering van de landbouw op mondiale schaal is juist een ramp, voor alle partijen behalve voor de producent die ofwel van schaalvoordelen geniet (VS), ofwel die gebruik kan maken van goedkope werkkrachten (lees: werkslaven), in concreto de bedrijven die in de derde wereld kunnen exploiteren.

Er bestaat niet zoiets als een vrije markt. Dat is veronderstellen dat indien men de vakbonden afschaft, de arbeiders op een vrije markt hogere lonen zouden krijgen en betere arbeidsvoorwaarden of dat de olieprijzen zouden dalen. Er is duidelijk een verschil tussen een vrije markt en een markt die gedomineerd wordt door de sterkste. dit gezegd zijnde moet ik er dadelijk
aan toevoegen dat wij ie; ook onze armen in het gebied leven waarvan de bewoners via hun regeringen de markt domineren - wij zijn in staat onze produkten pet de hoogste winst te verkopen en met de laagste prijs aan te kopen, precies door die marktdominatie.


Het is een sprookje te geloven dat een gecontrolleerde, gecorrigeerde wereldeconomie onze welvaart zal verhogen, de mondiale welvaart zal allicht verhoen, de kindersterfte zal dalen, de geneesmiddelen tegen "tropische ziektes" zullen gevonden worden en toegankelijk zijn voor ieder mens, oorlog en terrorisme zal uitgeband worden, zinloze migratie zal stoppen.. maar alles zal wel degelijk zijn prijs hebben.
Belastingparadijzen zullen hun deuren sluiten, arabische potentaten zullen niet meer in staat zijn om paleizen op te trekken door slavenarbeid. De textiel- speelgoed- en electronica zullen aanzienlijk duurder worden, de
buitengewone hausse op de vastgoedmarkten zal afgeremd worden.
De rendabiliteit in de economie wordt wellicht kleiner en de economische groei trager..

Pluche
18 september 2007, 15:36
hoe heeft u uw vlees graag gebakken?

Bijkomende vraag, uw saus naast of op uw vlees?

1handclapping
18 september 2007, 15:40
Bijkomende vraag, uw saus naast of op uw vlees? Op mijn petatten of op mijne rijst & veel groenten aub desnoods coleslaw

1handclapping
18 september 2007, 15:44
De gewassen die wij verbruiken moeten HIER geproduceerd worden vind ik. Dus NIET in de VS. En de overproductie waarvan sprake komt juist omdat we én importeren én produceren.

Get real:ons landbouwaureool is absoluut onvoldoende om 10,5 miljoen mensen te voeden. Zelfs op EU schaal is het landbouwaureaal onvoldoende groot om 520 miljoen mensen te voeden : de EU is voorbestemd om netto-importeur van voedingsstoffen te blijven (de ons omliggende zeeën hebben we al leeggevist) - wat niet wil zeggen dat we niet aan export van bepaalde voedingswaren en import van andere zullen blijven doen. Het uiteindelijke instellen van een vrijhandelszone met Afrika bv. is een zaak die de ontwikkeling van de afrikaanse landbouw moet opvolgen - het intensifieëren van de Afrikaanse landbouw, de specialisatie
komt hun export naar hier en onze export naar hen ten goede.

Groot Bakkes
18 september 2007, 15:44
Hoe sta je tegenover het leven, de dood en zelfdoding?

Pelgrim
18 september 2007, 15:54
Stel: er lopen enkel mensen rond op de wereld en nog een vijf-tal wilde dieren. Je moet kiezen tussen het leven van een mens of het leven van een dier. Wie kies je?

wat is in godsnaam de relevantie van die idiote vragen eigenlijk, waar wilt ge nu naartoe?

Pelgrim
18 september 2007, 15:57
Heel wat gebied dat nu niét wordt bebouwd door landbouw, maar gewoon 'ligt te liggen' omdat grote landeigenaars subsidies krijgen om niéts te verbouwen, zouden voor andere, productievere zaken gebruikt worden.

Het kan me btw niet schelen hoe W-Europa eruit zo zien. Wat me wel kan schelen is dat Afrikaantjes welvaart hebben. Maar goed, als jij protectionisme wilt, en de facto Afrikanen welvaart wilt ontnemen, dan doe je dat maar. Ik verkies een iets menselijker discours.

En ja, dat mag gerust wat realpolitik zonder de vernietiging van alle overheden. Maar niet de huidige 'wij dumpen alles bij jullie maar jullie mogen niet bij osn verkopen'.

uw moralistische zever is grappig, net omdat het zo pokke-hypocriet is. Het is de liberalisering van de wereldhandel die de afrikaantjes in problemen helpt. Zij kunnen nooit concurreren met het westerse grootkapitaal, zij kunnen enkel hun stukske grond afgeven en dan in loondienst gaan werken.

Protectionisme is overigens tweerichtingsverkeer. Wij beschermen onze landbouw, en Afrika heeft het recht (zelfs de plicht) de eigen landbouw te beschermen.

Méér protectionisme dus.

Ambiorix
18 september 2007, 16:15
Get real:ons landbouwaureool is absoluut onvoldoende om 10,5 miljoen mensen te voeden. Zelfs op EU schaal is het landbouwaureaal onvoldoende groot om 520 miljoen mensen te voeden : de EU is voorbestemd om netto-importeur van voedingsstoffen te blijven (de ons omliggende zeeën hebben we al leeggevist) - wat niet wil zeggen dat we niet aan export van bepaalde voedingswaren en import van andere zullen blijven doen. Het uiteindelijke instellen van een vrijhandelszone met Afrika bv. is een zaak die de ontwikkeling van de afrikaanse landbouw moet opvolgen - het intensifieëren van de Afrikaanse landbouw, de specialisatie
komt hun export naar hier en onze export naar hen ten goede.
kerel, ik zeg toch nergens dat Vlaanderen voor Vlaanderen moet produceren? ik zeg dat Europa voor Europa moet produceren, en dat IS "real", waarom denkt ge dat er overproductie is.

Ambiorix
18 september 2007, 16:15
hoe heeft u uw vlees graag gebakken?
goed doorbakken, geen rood dus:-)

Ambiorix
18 september 2007, 16:19
Ambiorix, je gaat je toch eens deftig moeten informeren.

De boer in de verenigde staten, met zijn tractors, hightechnologisch materiaal, geüpwaardeerde granen, vliegtuigen vol met pesticiden, vierkante kilometers gronden, ...

heeft een comperatief _nadeel_ ten opzichte van de Afrikaanse boer die op zijn 50 vierkante meter, met water van 2 kilometer verder en een schop die half verroest is.

Met andere woorden, ik ga naar die boer. Niet naar de Amerikaan.

Dat fabeltje van 'schaalvoordelen', berg die voor eens envoor altijd eens op.

Om maar te zwijgen dat de subsidies in Amerika niét gaan naar het bewerken van landbouwgrond, maar naar het niét bewerken van landbouwgrond. En wie wint daarbij? Juist ja, zij die véél grond hebben en niéts moeten regelen. Sociaal ftw.

En wat heet een goedkope werkkracht als die persoon daarbij zijn eigen welvaart kan vergroten? Wat hier 'goedkoop' is, is daar 'duur', dat is gewoon een onfaire vergelijking.

En je bent ook intellectueel weer onfair. Waarom gaan enkel de giga-bedrijven naar Afrika? Niét 'omdat' ze de winsten kunnen veroorloven, maar omdat ze de risico's kunnen veroorloven. En - even belangrijk - omdat zij kunnen lobbyen om de 'regels' die mete de best mogelijke bedoelingen zijn geimplementeerd kunnen omzeilen.

Ik distantieer me daarvan. Dat jij dat niet doet, is volkomen voor jou rekening.

Afrika moet helemaal niet afhankelijk zijn, wij hebben het indertijd afhankelijk gemaakt en dat past natuurlijk mooi in jouw plaatje van een wereldwijde geliberaliseerde landbouweconomie. Maar dát is pas unfair voor de mensen daar, die hun soevereiniteit verliezen aan het kapitalisme.

En waarom gelooft ge niet in de schaalvoordelen? Moet ik het begrip nog eens uitleggen? komaan, vergelijk een doorsnee veld in de VS dat zo groot is als een paar Belgische gemeentes, met een doorsnee veld van een Vlaming of West-Europeaan. Schaalvoordelen..

Ambiorix
18 september 2007, 16:21
wat is in godsnaam de relevantie van die idiote vragen eigenlijk, waar wilt ge nu naartoe?
Tja, da's een voortvloeisel van een eerdere discussie met hem over dierenrechten, die nogal hevig was.

Ambiorix
18 september 2007, 16:25
Hoe sta je tegenover het leven, de dood en zelfdoding?
Ik denk dat er nog iet is na het leven, maar we weten daar absoluut niks zéker over, dus we mogen dat nooit als argument inroepen om bepaalde onrechtvaardigheden goed te praten.
De dood is onvermijdelijk, dus we moeten die niet vrezen. Ik verkies een korte dood, dan een langgerekte maar pijnlijke dood.
Zelfmoord vind ik dwaas in bepaalde gevallen, maar begrijpelijk voor mensen die in een enorm uitzichtloze situatie zitten. Ik kan daar moeilijk een veralgemenend standpunt over innemen..

Groot Bakkes
18 september 2007, 16:40
Ik denk dat er nog iet is na het leven, maar we weten daar absoluut niks zéker over, dus we mogen dat nooit als argument inroepen om bepaalde onrechtvaardigheden goed te praten.
De dood is onvermijdelijk, dus we moeten die niet vrezen. Ik verkies een korte dood, dan een langgerekte maar pijnlijke dood.
Zelfmoord vind ik dwaas in bepaalde gevallen, maar begrijpelijk voor mensen die in een enorm uitzichtloze situatie zitten. Ik kan daar moeilijk een veralgemenend standpunt over innemen..

Wat doet je vermoeden dat er een leven na de dood is? Denk je dat dit 'voorrecht' enkel mensen toebehoort?
Eerder zei je dat je te wetenschappelijk aangelegd was voor een richting als geschiedenis, maar hoe rijm je zulke paranormaliteiten met een rationele geest?
Zelfdoding is overigens zeker niet dwaas. Het getuigt vaak van een vrije geest. Je kiest zelf waar, wanneer en hoe je aan je einde komt in plaats van als een schaap te wachten tot je naar de slachtbank wordt geleid. Anderen zien zich gedwongen door een te zwaar emotioneel leed, dat niet meer draaglijk is. Und so weiter. Het is een zeer complex en interessant gegeven imo.

GaRnaaLBeeR
18 september 2007, 16:56
[quote=AdrianHealey;2939047]Heel wat gebied dat nu niét wordt bebouwd door landbouw, maar gewoon 'ligt te liggen' omdat grote landeigenaars subsidies krijgen om niéts te verbouwen, zouden voor andere, productievere zaken gebruikt worden.
Ben jij ook al één van die liberalen die, die video heeft gezien. ;-) http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1514

Voor Ambiorix, wat mist Marx zijn maatschapij analyse dan volgens u?

AdrianHealey
18 september 2007, 18:24
Nog niet gezien, sta u vrij om de inhoud toe te lichten. Mijn internet verleent zich niet tot het bekijken van filmpjes.

AdrianHealey
18 september 2007, 18:24
Ah, Norberg. Ik heb zijn boek al gelezen. Pareltje.

AdrianHealey
18 september 2007, 18:27
Afrika moet helemaal niet afhankelijk zijn, wij hebben het indertijd afhankelijk gemaakt en dat past natuurlijk mooi in jouw plaatje van een wereldwijde geliberaliseerde landbouweconomie.

'Wij' hadden indertijd geen concurrentie van een gebied dat nog beter was. Afrika wel.

Maar dát is pas unfair voor de mensen daar, die hun soevereiniteit verliezen aan het kapitalisme.

Welke soevereniteit zouden ze verliezen als ze daar vrijwillig aan zouden kunnen meewerken? Het staat hen natuurlijk vrij dat niét te doen.

En waarom gelooft ge niet in de schaalvoordelen? Moet ik het begrip nog eens uitleggen? komaan, vergelijk een doorsnee veld in de VS dat zo groot is als een paar Belgische gemeentes, met een doorsnee veld van een Vlaming of West-Europeaan. Schaalvoordelen..

Zucht.
Jij snapt het niet.
Schaalvoordelen bestaan, hoor.
Maar 'groter = beter' is een fabel. Dat is simpelweg niet zo. Niet per definitie, in ieder geval. Natuurlijk is het vaak genoeg zo. Maar te groot is dan wee rniet goed. Etc.
De Afrikaanse boer heeft een comperatief voordeel tegenover de Amerikaanse boer. Als je dat snapt, dan zijn we al een heel eind verder.

De Amerikaanse markt wordt niét afgeschermd omdat ze geen concurrentie vrezen, hé. De Amerikaanse markt wordt afgeschermd omdat ze weten dat Afrika hen _direct_ uit de markt concurreerd. Idem dito met de Europese markt.

Ambiorix
18 september 2007, 18:28
Voor Ambiorix, wat mist Marx zijn maatschapij analyse dan volgens u?
pscyologische onderbouw.
Volgens mij is de economische pijler lang niet voldoende. Arbeiders moeten zich in hun status (van arbeider) niet verminderd, vernederd, of gekleineerd voelen. De gildentrots van weleer kan in postmoderne context een goeie hefboom zijn om de mentaliteit tov het "aanzien" van beroepen grondig te veranderen.
Verder volg ik Marx eenvoudigweg niet in alles, zijn geschriften moeten volgens mij geen "bijbel" zijn voor eender welke socialist (tenzij diegenen die hem blindelings volgen natuurlijk). Er móet helemaal geen "wereldwijde revolutie" komen, da's onzin. Net zoals z'n uitspraken over godsdienst bijvoorbeeld. Wat niet wil zeggen dat de marxistische analyse van het kapitalisme verdomd pijnlijk juist is en daarom dikwijls zo gehaat.

Ambiorix
18 september 2007, 18:31
Zucht.
Jij snapt het niet.
Schaalvoordelen bestaan, hoor.
Maar 'groter = beter' is een fabel. Dat is simpelweg niet zo. Niet per definitie, in ieder geval. Natuurlijk is het vaak genoeg zo. Maar te groot is dan wee rniet goed. Etc.
De Afrikaanse boer heeft een comperatief voordeel tegenover de Amerikaanse boer. Als je dat snapt, dan zijn we al een heel eind verder.

De Amerikaanse markt wordt niét afgeschermd omdat ze geen concurrentie vrezen, hé. De Amerikaanse markt wordt afgeschermd omdat ze weten dat Afrika hen _direct_ uit de markt concurreerd. Idem dito met de Europese markt.
leg maar eens uit waarom de afrikaanse boer een comparatief voordeel heeft tov de amerikaanse boer, want daar snap ik idd geen snars van. 't is zelfs onzin als ge het mij vraagt.
Waarom denkt ge dat de Amerikanen zo graag exporteren naar Europa? omdat ze een prijsvoordeel hebben hier. Tenminste, bij die gewassen die worden toegelaten (en dus geen protectionisme ondervinden). Probleem is dat deze gewassen dikwijls substituten zijn voor gewassen die wél onder het protectionisme vallen en dat heel het systeem dus zo liberaal is als de pest, met bovendien overschotten aan Europese kant.

Ambiorix
18 september 2007, 18:33
Welke soevereniteit zouden ze verliezen als ze daar vrijwillig aan zouden kunnen meewerken? Het staat hen natuurlijk vrij dat niét te doen.


de regeringen wel, "de mensen" niet. En de regeringen staan torenhoog in't schuld bij het westen, en kunnen de handelsverdragen onmogelijk eenzijdig afzeggen. Wie zijn schuld, zei ge?

AdrianHealey
18 september 2007, 18:39
leg maar eens uit waarom de afrikaanse boer een comparatief voordeel heeft tov de amerikaanse boer, want daar snap ik idd geen snars van. 't is zelfs onzin als ge het mij vraagt.

Daar heb ik helaas geen idee van. Ik heb die grafieken en redeneringen niet in mijn hoofd opgeslagen.
Maar je kan daar vrij zeker van zijn. Het staat u vrij daar zelf eens onderzoek naar te doen, in plaats van er vanuit te gaan dat het niet zo is.

Ik herhaal. Waarom zou Amerika zijn markt beschermen tov Afrika als Afrika ze niet direct plat zou concurreren?

Waarom denkt ge dat de Amerikanen zo graag exporteren naar Europa? omdat ze een prijsvoordeel hebben hier. Tenminste, bij die gewassen die worden toegelaten (en dus geen protectionisme ondervinden). Probleem is dat deze gewassen dikwijls substituten zijn voor gewassen die wél onder het protectionisme vallen en dat heel het systeem dus zo liberaal is als de pest, met bovendien overschotten aan Europese kant.

Wacht. Ik lees 'bepaalde gewassen hebben geen protectionisme', 'anderen wel en dús is het liberaal'. What the fuck?

Wat is er liberaal aan het feit dat de gewassen die Amerika hier komt verkopen _ook_allemaal_ (zonder uitzondering) in meerdere of mindere mate gesubsidieerd worden?

Kun je me daar het 'liberale' eens aan uitleggen?

AdrianHealey
18 september 2007, 18:42
de regeringen wel, "de mensen" niet. En de regeringen staan torenhoog in't schuld bij het westen, en kunnen de handelsverdragen onmogelijk eenzijdig afzeggen. Wie zijn schuld, zei ge?

Je bent 'verplichte bilatereale handelsakkoorden' en 'een gesubsidieerd/protectionistisch Europees en Amerikaans landbouwbeleid' aan't verwarren. Het ene afschaffen leidt niet tot het andere.

Het is btw heel simpel, hoor. De 'liberale' visie.

Iedereen verkoopt waar ter wereld wat hij wilt, zonder toeslag. Iedereen koopt waar ter wereld, wat hij wilt, zonder toeslag. Niemand krijgt ter wereld subsidies van de overheid om dit of dat te produceren.

Als je dan begint met 'handelsverdragen', zit je fout. Handelsverdragen zijn in 90% van de gevallen exclusiviteitscontracten. Geen fuck liberaal aan.

Ambiorix
18 september 2007, 18:49
Daar heb ik helaas geen idee van. Ik heb die grafieken en redeneringen niet in mijn hoofd opgeslagen.
Maar je kan daar vrij zeker van zijn. Het staat u vrij daar zelf eens onderzoek naar te doen, in plaats van er vanuit te gaan dat het niet zo is.

Ik herhaal. Waarom zou Amerika zijn markt beschermen tov Afrika als Afrika ze niet direct plat zou concurreren?Wacht. Ik lees 'bepaalde gewassen hebben geen protectionisme', 'anderen wel en dús is het liberaal'. What the fuck?

Wat is er liberaal aan het feit dat de gewassen die Amerika hier komt verkopen _ook_allemaal_ (zonder uitzondering) in meerdere of mindere mate gesubsidieerd worden?

Kun je me daar het 'liberale' eens aan uitleggen?
ge hebt mij verkeerd begrepen, het "liberale" dat ik aanhaalde is dus dat de Amerikanen hier hun gewassen exporteren, en meer bepaald die gewassen die niet onder het protectionisme vallen. Vermits dit dikwijls substituten zijn van gewassen die ze niet kunnen invoeren (wegens protectionistisch statuut) loopt het protectionisme mank en werkt het niet. conclusie: het systeem is slecht en benadert in realiteit het liberalisme. Protectionisme is totaal of is niet.

Ambiorix
18 september 2007, 18:50
Het is btw heel simpel, hoor. De 'liberale' visie.

Iedereen verkoopt waar ter wereld wat hij wilt, zonder toeslag. Iedereen koopt waar ter wereld, wat hij wilt, zonder toeslag. Niemand krijgt ter wereld subsidies van de overheid om dit of dat te produceren.


concreet wil dat zeggen dat in West-Europa en zelfs in heel Europa (buiten Oekraïne ofzo) de boeren een ander beroep gaan moeten kiezen, en hun velden verkopen.
Plus dat ons landgebruik van traditioneel-Europees omgezet wordt naar éen grote grijze urbane zone.
Plus dat de derde wereld nog harder zal creperen.

lombas
18 september 2007, 18:52
ge hebt mij verkeerd begrepen, het "liberale" dat ik aanhaalde is dus dat de Amerikanen hier hun gewassen exporteren, en meer bepaald die gewassen die niet onder het protectionisme vallen. Vermits dit dikwijls substituten zijn van gewassen die ze niet kunnen invoeren (wegens protectionistisch statuut) loopt het protectionisme mank en werkt het niet. conclusie: het systeem is slecht en benadert in realiteit het liberalisme. Protectionisme is totaal of is niet.

De Amerikaanse landbouw is één van de zwaarst verstaatste in het "vrije westen".

Ga eens kijken hoeveel mensen landbouwer zijn en hoeveel voor het USDA werken, om een vluchtig idee te krijgen.

Zeggen dat een systeem liberaal is als het protectionisme mank loopt, is redelijk ambigu.

lombas
18 september 2007, 18:54
Plus dat de derde wereld nog harder zal creperen.

Integendeel, die gaan ons eindelijk hun banaantjes kunnen leveren. Een UPEB is dan wel mogelijk.

Zoiets als in Kenia met de bloemensector is gebeurd. Of waar dacht je dat je bloemstukje voor je lief vandaan kwam?

Ambiorix
18 september 2007, 18:56
De Amerikaanse landbouw is één van de zwaarst verstaatste in het "vrije westen".

Ga eens kijken hoeveel mensen landbouwer zijn en hoeveel voor het USDA werken, om een vluchtig idee te krijgen.

Zeggen dat een systeem liberaal is als het protectionisme mank loopt, is redelijk ambigu.
Okay, "minder protectionistisch" als ge dat liever hoort. Ik heb het dan ook niet over Amerika (dat interesseert mij hoegenaamd niet), maar over Europa. Europa dat zichzelf moet beschermen, punt uit.

Ambiorix
18 september 2007, 19:02
Wat doet je vermoeden dat er een leven na de dood is? Denk je dat dit 'voorrecht' enkel mensen toebehoort?


Eerder zei je dat je te wetenschappelijk aangelegd was voor een richting als geschiedenis, maar hoe rijm je zulke paranormaliteiten met een rationele geest?

Och, het is gewoon een aanvoelen, en op niks concreets of wetenschappelijks gebaseerd (wat maar normaal is ook). Ik weet echt niet of dat alleen de mensen toebehoort..
En idd, ik ben wetenschappelijk aangelegd en velen denken dat dit automatisch een soort atheïsme impliceert. Ben ik het niet mee eens dus. Ik besef maar al te goed onze nietigheid in het heelal, en heb de basis van kosmologie, geologie, en biologie gehad om te weten dat de schepping nonsens is. Maar niemand weet wat er voorafging aan "het begin".

Zelfdoding is overigens zeker niet dwaas. Het getuigt vaak van een vrije geest. Je kiest zelf waar, wanneer en hoe je aan je einde komt in plaats van als een schaap te wachten tot je naar de slachtbank wordt geleid. Anderen zien zich gedwongen door een te zwaar emotioneel leed, dat niet meer draaglijk is. Und so weiter. Het is een zeer complex en interessant gegeven imo.
ja, ik snap uw nuchtere analyse hierin wel, alleen betwijfel ik of ge zo nuchter kunt denken als ge echt in een situatie zit waar zelfmoord van toepassing zou kunnen zijn. Volgens mij is dat toch stresserend en beangstigend om uzelf bewust te doden.

Ambiorix
18 september 2007, 19:03
Integendeel, die gaan ons eindelijk hun banaantjes kunnen leveren. Een UPEB is dan wel mogelijk.

Zoiets als in Kenia met de bloemensector is gebeurd. Of waar dacht je dat je bloemstukje voor je lief vandaan kwam?
ik wil helemaal geen aanbod hebben van alle mogelijke exotische vruchten, op kap van de inwoners ter plaatse. Gun ze hun prekoloniale situatie terug. Laat volkeren en culturen evolueren op eigen tempo ipv ze compleet te ontwrichten en te verstoren met onze "markt" die zo goed is voor alles en iedereen zogezegd.

lombas
18 september 2007, 19:05
ik wil helemaal geen aanbod hebben van alle mogelijke exotische vruchten, op kap van de inwoners ter plaatse. Gun ze hun prekoloniale situatie terug. Laat volkeren en culturen evolueren op eigen tempo ipv ze compleet te ontwrichten en te verstoren met onze "markt" die zo goed is voor alles en iedereen zogezegd.

Het is niet omdat gij geen bananen wilt dat ik er geen mag eten en dat geen Costa Ricaan ze mag verschepen.

Ambiorix
18 september 2007, 19:07
Het is niet omdat gij geen bananen wilt dat ik er geen mag eten en dat geen Costa Ricaan ze mag verschepen.
correctie: de costa ricaan zal ervoor werken, een amerikaan of europeaan verschepen en poen scheppen.
Verder zult gij u moeten buigen naar de wet, en wij proberen die alletwee naar onze hand te zetten, zij het in totaal andere zin.

lombas
18 september 2007, 19:08
correctie: de costa ricaan zal ervoor werken, een amerikaan of europeaan verschepen en poen scheppen.
Verder zult gij u moeten buigen naar de wet, en wij proberen die alletwee naar onze hand te zetten, zij het in totaal andere zin.

Ik probeer helemaal niks want ik wil u helemaal niks opdringen.

Ambiorix
18 september 2007, 19:13
Ik probeer helemaal niks want ik wil u helemaal niks opdringen.
da's natuurlijk hét truukje van de libertariërs. De libertarische maatschappijvisie is óok een "systeem", net zoals het socialistische, solidaristische, sociaaldemocratische, etc.
Het feit dat er geen staatsintervantie mag zijn in de economie is op zich OOK een politieke beslissing, zodus ook een politiekeconomisch systeem waar voor- en tegenstanders van zijn. En waar de tegenstanders zich naar moeten schikken.

AdrianHealey
18 september 2007, 19:21
ge hebt mij verkeerd begrepen, het "liberale" dat ik aanhaalde is dus dat de Amerikanen hier hun gewassen exporteren, en meer bepaald die gewassen die niet onder het protectionisme vallen. Vermits dit dikwijls substituten zijn van gewassen die ze niet kunnen invoeren (wegens protectionistisch statuut) loopt het protectionisme mank en werkt het niet. conclusie: het systeem is slecht en benadert in realiteit het liberalisme.


'Neen'.Dat doet het dus niet. Liberalisme is totaal of is neit.

Protectionisme is totaal of is niet.

Ah, maar wacht...

lombas
18 september 2007, 19:22
da's natuurlijk hét truukje van de libertariërs. De libertarische maatschappijvisie is óok een "systeem", net zoals het socialistische, solidaristische, sociaaldemocratische, etc.
Het feit dat er geen staatsintervantie mag zijn in de economie is op zich OOK een politieke beslissing, zodus ook een politiekeconomisch systeem waar voor- en tegenstanders van zijn. En waar de tegenstanders zich naar moeten schikken.

Neen, het is geen systeem, vermits het uw socialisme, solidarisme, sociaaldemocratie &c. geen strobreed in de weg legt buiten het feit dat ze hun pollen van anderen moet houden.

De tegenstanders zijn imperialistische etatisten.

AdrianHealey
18 september 2007, 19:25
concreet wil dat zeggen dat in West-Europa en zelfs in heel Europa (buiten Oekraïne ofzo) de boeren een ander beroep gaan moeten kiezen, en hun velden verkopen.

Die gaan dat niet allemaal moeten. Ik denk niet dat we op alles weggeconcurreers gaan worden. Dat lijkt me ook zeer onwaarschijnlijk.

Wist je dat er geld te verdienen is met zoiets dom als 'bomen'? En daar Afrika géén comperatief voordeel in, zover ik weet. Zuid-Amerika ook niet.

Plus dat ons landgebruik van traditioneel-Europees omgezet wordt naar éen grote grijze urbane zone.

Ah, maar wacht, als ik dan een gigantisch natuurgebied kan creeëren...

€€€€€

Plus dat de derde wereld nog harder zal creperen.

Jij hebt echt geen idee waarover je het hebt. Heb je de welvaart in Taiwan al eens bekeken? Schandalig, hé. Dat wij die daar hebben laten werken voor 'het westen'.

Probeer eens het boek 'eerlijke globalisering' van Stiglitz te lezen. Je weet wel, de auteur van het bejubelde boek van de linkies 'perverse globalisering'. Als je dat boek aanvaardt, kan je ook maar beter 'eerlijke globalisering' aanvaarden.

Ambiorix
18 september 2007, 19:25
Neen, het is geen systeem, vermits het uw socialisme, solidarisme, sociaaldemocratie &c. geen strobreed in de weg legt buiten het feit dat ze hun pollen van anderen moet houden.

De tegenstanders zijn imperialistische etatisten.
jawel het is wel een systeem want het verhindert de vestiging van een socialistische staat
En er is niks imperialistisch aan etatisten.. integendeel, de meeste zelfuitgeroepen economisch-liberale regimes zijn hét voorbeeld van postmodern economisch imperialisme. Maarja, gij noemt dat dan weer vrije markt..

lombas
18 september 2007, 19:26
jawel het is wel een systeem want het verhindert de vestiging van een socialistische staat
En er is niks imperialistisch aan etatisten.. integendeel, de meeste zelfuitgeroepen economisch-liberale regimes zijn hét voorbeeld van postmodern economisch imperialisme. Maarja, gij noemt dat dan weer vrije markt..

Een anarchist zoekt meestal geen regime te installeren.

Ambiorix
18 september 2007, 19:28
Die gaan dat niet allemaal moeten. Ik denk niet dat we op alles weggeconcurreers gaan worden. Dat lijkt me ook zeer onwaarschijnlijk.

Wist je dat er geld te verdienen is met zoiets dom als 'bomen'? En daar Afrika géén comperatief voordeel in, zover ik weet. Zuid-Amerika ook niet.

toch wel, zonder ruimtelijk ETATISTISCH beleid (overheidsinterventie dus, brrrr) zou Vlaanderen allang vol asfalt gegoten zijn. Ge móet dit niet geloven hé.. maar het is wel zo.
Verder valt er met bomen geen cent te verdienen, tenzij het voor boomkap is of.. door subsidies. Weer zo'n vies woord dus.


Ah, maar wacht, als ik dan een gigantisch natuurgebied kan creeëren...

€€€€€

natuur kan en mag niet in financieel equivalent omgezet worden. Dat is staatseigendom en is voor openbaar nut. Geen winst dus, noch speculatie. Je kan ook het amazonewoud niet omzetten in geld, net zoals de Noord- of de Zuidpool.

Ambiorix
18 september 2007, 19:28
Een anarchist zoekt meestal geen regime te installeren.
Ah.. anarchisme. Héerlijk:-D Dat ge die link zelf legt vind ik al schitterend.;-)

lombas
18 september 2007, 19:30
Ah.. anarchisme. Héerlijk:-D Dat ge die link zelf legt vind ik al schitterend.;-)

Ik ben ook een filosofisch anarchist. Van vele strekkingen. Natuurlijk leg ik die link.

Ambiorix
18 september 2007, 19:32
Jij hebt echt geen idee waarover je het hebt. Heb je de welvaart in Taiwan al eens bekeken? Schandalig, hé. Dat wij die daar hebben laten werken voor 'het westen'.

Probeer eens het boek 'eerlijke globalisering' van Stiglitz te lezen. Je weet wel, de auteur van het bejubelde boek van de linkies 'perverse globalisering'. Als je dat boek aanvaardt, kan je ook maar beter 'eerlijke globalisering' aanvaarden.
Yep, ge hebt een punt dat bepaalde delen inderdaad (door industrialisatie) onze weg zijn opgegaan en dus idd een betere levensstandaard kennen. Alhoewel.. is dat wel een juist woord? Waarom leven wij "beter" dan een Amazone-indiaan? 't is maar een kwestie van context zou ik zeggen.

Mijn punt is: héel de wereld zal nooit kunnen ontwikkeld worden naar onze normen. Daar is de ecologische en geologische capaciteit gewoon te klein voor. Moreel en ethisch vind ik het bovendien onverantwoord. De huidige economische verhoudingen verdedigen met als argument "ja maar dit zal op termijn in hun voordeel spelen" is dus onzin.

Volksstormer
18 september 2007, 19:33
Probeer eens het boek 'eerlijke globalisering' van Stiglitz te lezen. Je weet wel, de auteur van het bejubelde boek van de linkies 'perverse globalisering'. Als je dat boek aanvaardt, kan je ook maar beter 'eerlijke globalisering' aanvaarden.
Wat heeft Stiglitz nadien bij de Wereldbank zoal gedaan om de wereld te verbeteren?

Volksstormer
18 september 2007, 19:35
Beste Ambiorix,

Hoe rijm je volksnationaal etnodifferentialisme en christelijk monotheïsme?

Ambiorix
18 september 2007, 19:39
Beste Ambiorix,

Hoe rijm je volksnationaal etnodifferentialisme en christelijk monotheïsme?
idd, moeilijk:-)
Ik ben denk ik een relativist op godsdienstig vlak. Ik heb niet de drang om een Zulu-stam te bekeren tot het Christendom omdat dit goed is voor hun zieleheil ofzoiets. In die zin ben ik dus geen expansionist in Christelijke zin. En is mijn "Christen-zijn" dan niet authentiek.. wie zal het zeggen.
Als dat het antwoord is wat ge zocht.. indien niet, herformuleer het gerust nog eens.

Volksstormer
18 september 2007, 19:47
idd, moeilijk:-)
Ik ben denk ik een relativist op godsdienstig vlak. Ik heb niet de drang om een Zulu-stam te bekeren tot het Christendom omdat dit goed is voor hun zieleheil ofzoiets. In die zin ben ik dus geen expansionist in Christelijke zin. En is mijn "Christen-zijn" dan niet authentiek.. wie zal het zeggen.
Als dat het antwoord is wat ge zocht.. indien niet, herformuleer het gerust nog eens.
Ik probeer het hiermee:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Traditionalistische_school

;-)

Ambiorix
18 september 2007, 19:54
Ik probeer het hiermee:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Traditionalistische_school

;-)
ok, ik zie echt niet goed waar ge heen wilt:-D (maar ik begrijp het artikel wel)

Volksstormer
18 september 2007, 20:03
ok, ik zie echt niet goed waar ge heen wilt:-D (maar ik begrijp het artikel wel)
Ik bedoel: als je er zelf nog niet uit bent - zoals ik - dan kan Traditionalisme een hulpmiddel zijn.

Ambiorix
18 september 2007, 20:04
Ik bedoel: als je er zelf nog niet uit bent - zoals ik - dan kan Traditionalisme een hulpmiddel zijn.
ok, ik snap uw punt nu!

Dronkoers
18 september 2007, 21:41
dat hangt eigelijk af van de situatie.
Soms willen we met wat vrienden ons gewoon eens goed bezatten, in dat geval drink ik dikwijls wijn, of een bak lowbudget bier.
Maar als ik iets deftigs wil drinken is het stella artois, het lokale bier hier;-).

rum-cola is ook wel lekker:-D

Wijn of low-budget bier om te bezatten? Vind je dat ergens zelf geen slecht idee?

en welke rum?

Over die Stella ga ik effe zwijgen, want dat is een pure smaakkwestie ;-)

AdrianHealey
18 september 2007, 21:51
toch wel, zonder ruimtelijk ETATISTISCH beleid (overheidsinterventie dus, brrrr) zou Vlaanderen allang vol asfalt gegoten zijn. Ge móet dit niet geloven hé.. maar het is wel zo.
Verder valt er met bomen geen cent te verdienen, tenzij het voor boomkap is of.. door subsidies. Weer zo'n vies woord dus.

Met boomkap valt idd enorm veel te verdienen. Ik moet je natúurlijk niet herinneren aan de groeiende bossen in zowel Scandinavië als in de Sahara-woestijn (je weet waar dié liggen, hé...) in privé-handen?

Waarom zou Vlaanderen al lang vol asfalt zijn?

natuur kan en mag niet in financieel equivalent omgezet worden. Dat is staatseigendom en is voor openbaar nut. Geen winst dus, noch speculatie. Je kan ook het amazonewoud niet omzetten in geld, net zoals de Noord- of de Zuidpool.

Oh, ik wil je daar in de huidige context wel in volgen. Maar waarom ben je dan bang van het a priori te privatiseren? Je zou dat in privébeheer, met garanties kunnen gieten, bijvoorbeeld.

AdrianHealey
18 september 2007, 21:54
Yep, ge hebt een punt dat bepaalde delen inderdaad (door industrialisatie) onze weg zijn opgegaan en dus idd een betere levensstandaard kennen. Alhoewel.. is dat wel een juist woord? Waarom leven wij "beter" dan een Amazone-indiaan? 't is maar een kwestie van context zou ik zeggen.

Ik kan zoals een amazone-indiaan leven. Omgekeerd niet. Dat noem ik 'beter'.

Mijn punt is: héel de wereld zal nooit kunnen ontwikkeld worden naar onze normen. Daar is de ecologische en geologische capaciteit gewoon te klein voor. Moreel en ethisch vind ik het bovendien onverantwoord. De huidige economische verhoudingen verdedigen met als argument "ja maar dit zal op termijn in hun voordeel spelen" is dus onzin.

Volgens andere bronnen is er wél een ecologische en geologische capaciteit. Ik moet je niet herinneren aan het feit dat welvaart bevolkingen doet krimpen? Als heel de wereld 'zoals ons' leeft, dan krimpt de totale wereldbevolking met 10-15% per jaar. Reken eens uit hoe lang het duurt dat we van 7 miljard naar 6 miljard zijn?

Waarom is het moreel en ethisch niet verantwoord?

En olala. Ik verdedig bij verre ván de huidige verhoudingen. Die zijn onmiskenbaar in ons voordeel. Want ja, onder het (valse) argument van onze welvaart te waarborgen ontnemen we het anderen. Dat is belachelijk, egoïstisch en al zeker niet moreel verantwoord.

Ambiorix
18 september 2007, 22:31
Met boomkap valt idd enorm veel te verdienen.

niet waar (bouw- en of zaken-)grond schaars dus duur is.


Oh, ik wil je daar in de huidige context wel in volgen. Maar waarom ben je dan bang van het a priori te privatiseren? Je zou dat in privébeheer, met garanties kunnen gieten, bijvoorbeeld.
omdat dingen die éen keer geprivatiseerd zijn moeilijk te hernationaliseren zijn. Allerlei omstandigheden kunnen veranderen waardoor de private beheerder andere winstmogelijkheden ziet met het terrein in kwestie.
En btw, "garanties" zijn heel onlibertarisch enzo.

Ambiorix
18 september 2007, 22:34
Ik kan zoals een amazone-indiaan leven. Omgekeerd niet. Dat noem ik 'beter'.Volgens andere bronnen is er wél een ecologische en geologische capaciteit. Ik moet je niet herinneren aan het feit dat welvaart bevolkingen doet krimpen? Als heel de wereld 'zoals ons' leeft, dan krimpt de totale wereldbevolking met 10-15% per jaar. Reken eens uit hoe lang het duurt dat we van 7 miljard naar 6 miljard zijn?

Waarom is het moreel en ethisch niet verantwoord?

En olala. Ik verdedig bij verre ván de huidige verhoudingen. Die zijn onmiskenbaar in ons voordeel. Want ja, onder het (valse) argument van onze welvaart te waarborgen ontnemen we het anderen. Dat is belachelijk, egoïstisch en al zeker niet moreel verantwoord.
het kan gewoon niet. Te weinig grondstoffen zoals olie en uranium.

Te weinig ecologische draagkracht (CO2-reductie) voor zodanig veel CO2 productie.
Te veel vervuiling. Te veel verzilting. etc etc

Ambiorix
18 september 2007, 22:35
Ik kan zoals een amazone-indiaan leven. Omgekeerd niet. Dat noem ik 'beter'.


huh? wablief? Gij kunt zoals een indiaan leven? dat wil ik nog wel eens zien makker.
Kunt gij als een eskimo leven? of als een bosjesman?
Met uw westerse opvoeding zijt ge éen van de zwakste volkeren op deze aarde, 't is maar dat ge het weet. Uw resistentie in de tropen is nihil vergeleken met de "locals".

lombas
18 september 2007, 22:37
het kan gewoon niet. Te weinig grondstoffen zoals olie en uranium.

Te weinig ecologische draagkracht (CO2-reductie) voor zodanig veel CO2 productie.
Te veel vervuiling. Te veel verzilting. etc etc

Jij denkt dat vooruitgang niet zorgt voor vooruitgang van middelen? Jij dacht dat men in 1905 kon voorzien dat ooit een auto voor een grote meerderheid van de mensen normaal bezit zou zijn? "Nee," zou men gezegd hebben, "waar halen we al die middelen, en hoe groot moet je fabriek dan niet zijn - en hoeveel arbeiders heb je niet nodig?"

lombas
18 september 2007, 22:38
huh? wablief? Gij kunt zoals een indiaan leven? dat wil ik nog wel eens zien makker.
Kunt gij als een eskimo leven? of als een bosjesman?
Met uw westerse opvoeding zijt ge éen van de zwakste volkeren op deze aarde, 't is maar dat ge het weet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Proenneke

Uw resistentie in de tropen is nihil vergeleken met de "locals".

Juist ja, daar komt hun hoge levensverwachting van.

Ambiorix
18 september 2007, 22:39
Wijn of low-budget bier om te bezatten? Vind je dat ergens zelf geen slecht idee?

nee? voorwat zou dat slecht zijn?:-)

en welke rum?

http://www.mattheis-berlin.de/art/havanaClub.jpg
;-)

Over die Stella ga ik effe zwijgen, want dat is een pure smaakkwestie ;-)
bwa idd. Zeg es, uw voorkeur?