PDA

View Full Version : Erdogan heropent Turks debat over hoofddoek


Dycore
20 september 2007, 11:46
Erdogan heropent Turks
debat over hoofddoek
http://www.metrotime.be/userfiles/redactiesysteem/Newstime/World/c_ARC200709190250_.jpg

Erdogans pleidooi komt er amper enkele weken na het einde van de diepgaande politieke crisis rond de kandidatuur van zijn partijgenoot Abdullah Gül voor het presidentschap. De hoofddoek van Güls vrouw werd hét symbool waartegen de seculiere politici zich tegen afzetten, omdat het ondenkbaar was dat een vrouw met hoofddoek in het paleis van vader vaderlands Atatürk zou gaan wonen. De angst voor een sluipende islamisering van de natie zit er diep in, en in dat verband was het moeilijk te accepteren dat de islamitische AK-partij zowel de president als de premier zou leveren.
De Turkse bevolking maakte bij de verkiezingen echter duidelijk dat ze zowel Erdogan als Gül vertrouwt, zodat de premier nu vrijuit zijn standpunt over de hoofddoek durft te verdedigen. Tot dusver ontweek Erdogan lastige vragen door te wijzen op ieders persoonlijke vrijheid, maar nu gaat hij een stap verder. «Het recht op hoger onderwijs kan niet worden ingeperkt om wat een meisje draagt», stelde hij. «Dit is in geen enkele Westerse samenleving een probleem, alleen in Turkije.»
Kort na de verkiezing van Gül zette de regering een groep specialisten aan het werk om de grondwet te herschrijven. De huidige tekst dateert van 1980, toen het leger de macht had gegrepen en een rigoureuze secularisering van de samenleving werd doorgevoerd. Vanaf dat moment werden vrouwen met een hoofddoek niet meer getolereerd in het hoger onderwijs en in overheidsdienst. De huidige regeling wordt door velen ervaren als discriminerend, omdat naar schatting twee derde van de Turkse vrouwen een hoofddoek draagt. Overigens zouden zwarte hoofddoeken -die geassocieerd worden met de ultraconservatieve islam- verboden blijven. (Bron: Metro)
__________________________________________________ ____________

"In geen enkele Westerse samenleving een probleem"? Is Erdogan dan wereldvreemd of probeer hij gewoon het volk te manipuleren met leugens?
Waarom zou Atatürk het destijds trouwens verboden hebben. Zo maar? Allé, daar gaan hun beloftes over scheiding kerk-staat dus. Dat begint al goed. En ze doen dit omdat ze weten dat ze de steun van de bevolking hebben. Mooi toch, zo'n democratie? Als de meerderheid van een land uit godsdienstige idioten bestaat, dan krijgen zij het land in handen. Of: de onzin van democratie: laat de achterlijke meerderheid regeren.

Mustius
20 september 2007, 12:36
Wat is er zo verkeerd aan een hoofddoek? Waarom zou iemand die een hoofddoek draagt een extremist zijn? Iedereen moet vrij zijn zijn godsdienst te beleven ....

Dycore
20 september 2007, 12:48
Wat is er zo verkeerd aan een hoofddoek? Waarom zou iemand die een hoofddoek draagt een extremist zijn? Iedereen moet vrij zijn zijn godsdienst te beleven ....

F*ck off!!!
Mijn goedsdienst is satanisme en ik kan dat niet vrij beleven als ik andere 'godsdiensten' rond me zie.

Wase wolf
20 september 2007, 15:50
Erdogan en zijn bende zouden toch Turkije respecteren als seculaire staat? Alleen naïevelingen trappen daarin, nu een hoofddoek, morgen de sharia.

Fonske
20 september 2007, 17:45
De huidige regeling wordt door velen ervaren als discriminerend, omdat naar schatting twee derde van de Turkse vrouwen een hoofddoek draagt. Overigens zouden zwarte hoofddoeken -die geassocieerd worden met de ultraconservatieve islam- verboden blijven.

Dit zegt toch genoeg, twee derde!!! Hier word gewoon een meerderheid gediscrimineerd.

Erdogan en zijn bende zouden toch Turkije respecteren als seculaire staat? Alleen naïevelingen trappen daarin, nu een hoofddoek, morgen de sharia.


Jaja, en de CD&V wil de inquisitie terug in voeren.:roll:

Infidel
20 september 2007, 17:54
Wat is er zo verkeerd aan een hoofddoek? Waarom zou iemand die een hoofddoek draagt een extremist zijn? Iedereen moet vrij zijn zijn godsdienst te beleven ....

Wanneer gaan we eens ophouden met te vertellen dat een hoofddoek een religieuze verplichting is in de Islam?
Het is een GEBRUIK, en staat nergens in de Koran vermeld.
De hoofddoek wordt meer en meer gebruikt om zich af te zetten tegen het Westen.

stropkeuh
21 september 2007, 08:21
Wat is er zo verkeerd aan een hoofddoek? Waarom zou iemand die een hoofddoek draagt een extremist zijn? Iedereen moet vrij zijn zijn godsdienst te beleven ....


Hier een uitleg van iemand die het kan weten wat er verkeerd is met de hoofddoek. (vet gearceerd)bron:Eindhovens Dagblad (http://www.eindhovensdagblad.nl/archief?ArchiefID=1582566)
Fereshta Moradi: een stem voor verborgen leed
Dinsdag 6 mei, Onlangs hebben verschillende Regionale Opleidingen Centra (ROC's) en gemeenten verboden uitgevaardigd op het dragen van gezichtssluiers. Ook de gemeente Eindhoven verbiedt ambtenaren een zogeheten niqaab of chador te dragen. De Iraanse Fereshta Moradi (35) uit Eindhoven gaat nog een paar stappen verder: ze wil een verbod op het dragen van een hoofddoek tot achttien jaar en een verbod op islamitisch basisonderwijs. Volgens Moradi moet de integratie van islamitische vrouwen drastisch anders.
EINDHOVEN - Met veel islamitische meisjes in Nederland gaat het niet goed. Al in de kinderjaren wordt de kiem gelegd voor angsten, depressies en fysieke klachten op latere leeftijd. Als de opvoeding van deze meisjes niet verandert, krijgt de samenleving straks de rekening gepresenteerd van een psychisch zwakke, onzekere generatie vrouwen die niet vrij en zelfbewust in het leven kan staan. Aan het woord is Fereshta Moradi (35), moeder van een zoon (12) en dochter (4). In haar doorzonwoning in de Eindhovense wijk Vaartbroek praat ze snel en in vloeiend Nederlands. Moradi ontvluchtte in 1984 op zeventienjarige leeftijd het beklemmende Iran. Ze woont sinds elf jaar in Eindhoven. Ondermeer als lid van GroenLinks probeert ze een gehoor te vinden voor haar opvattingen.
Haar stellige opvattingen ontleent ze onder meer aan wat ze dagelijks ziet en meemaakt. Op de basisschool van haar twee kinderen bijvoorbeeld, in Vaartbroek. 'Om godsdienstige redenen mogen meisjes niet naar het schoolzwemmen, of niet mee op schoolkamp. Bij mijn dochtertje in de klas mocht een Marrokkaans meisje van haar ouders met carnaval niet verkleed naar school. Toen iedereen verkleed kwam - behalve zij, voelde ze zich heel verdrietig en buitengesloten. Om haar toch het gevoel te geven een beetje verkleed te zijn, kreeg ze wat schmink op haar gezicht. Helemaal blij was ze. Totdat haar moeder haar kwam halen. Die was woedend. 'Wij leven volgens de regels van de islam en daarom doen we niet mee aan een feest als carnaval', zei de moeder.' Verplicht
Moradi vindt dat scholen veel meer activiteiten verplicht moeten stellen. Nu laten ze de keuze nog vaak aan de ouders; in een aantal gevallen mogen kinderen zelfs thuis blijven. Ik vind dat als je hier woont, dat je je kinderen mee moet laten doen met de Nederlandse feesten die een school viert. Sinterklaas en carnaval kun je kinderen niet ontnemen. Daarmee ontstaat op jonge leeftijd al ongelijkheid en een 'wij'- en 'zij'-gevoel', aldus Moradi. Fel gekant is de Iraanse tegen de islamitische basisscholen. Volgens haar staan deze scholen integratie alleen maar in de weg, omdat islamitische kinderen niet buiten hun eigen kringetje vertrouwd raken met Nederlandse kinderen. 'Bovendien leren de meisjes op deze scholen volgzaam te zijn en uit de buurt van jongens te blijven. De meisjes leren hun lot te accepteren. De jongens leren dat ze altijd voor de familie moeten zorgen en dat ze hun zussen in de gaten moeten houden', aldus Moradi.
Hoofddoek (http://graverdammer.vrijspraak.org/art-all.php3?art_action=hoofddoek) file:///C:/Documents%20and%20Settings/Piet%20Demedts/Mijn%20documenten/Hoofddoek_bestanden/cliteur.jpg
Pure mishandeling vindt ze de hoofddoek (http://graverdammer.vrijspraak.org/art-all.php3?art_action=hoofddoek) die kleine meisjes het spelen belemmert. 'Ik zie soms al kleuters een hoofddoekje dragen. Of negenjarige meisjes. Meest gangbaar is de leeftijd van twaalf of dertien jaar. Onder het mom van 'vrijwilligheid' worden die meisjes door de familie echter gepusht een goede, onderdanige moslimvrouw te zijn.' Volgens Moradi wordt de meisjes lange tijd ingeprent dat ze zachtjes moeten praten en dat ze zich moeten schamen voor hun vrouwelijkheid, dat seks voor mannen is en verliefdheid taboe. Mede daarom lopen veel meisje met gebogen schouders en het hoofd naar beneden, met rug- en nekklachten op latere leeftijd als gevolg. Moradi pikt deze meisjes er zo uit. Ze herkent hen omdat haar eigen lot als vrouw in Iran hetzelfde was. 'Uit vrijheidsoverwegingen, maar ook uit gezondheidsoogpunt (weinig zon en frisse lucht) zou het dragen van hoofddoekjes in Nederland tot achttien jaar verboden moeten worden', stelt de politiek vluchtelinge. 'Vrouwen moeten als ze er aan toe zijn zélf kunnen beslissen of ze de hoofddoek willen dragen of niet.' Goede ontwikkeling
Het feit dat veel islamitische meisjes succesvol een opleiding volgen, is volgens haar een goede ontwikkeling. Desondanks ontstaat daarmee ook een vertekend beeld van de emancipatie. 'Veel meisjes zijn succesvol, omdat ze nauwelijks andere activiteiten hebben. Ze hebben school en thuis. Maar waar blijven deze meiden na hun opleiding? Nog steeds worden veel meisjes tegen hun zin uitgehuwelijkt of ze krijgen kinderen zonder dat ze daar zelf voor gekozen hebben.'

Besnijdenis
Moradi vindt verder dat instanties als de GGD een veel actievere rol zouden kunnen spelen bij het controleren op en voorkomen van vrouwenbesnijdenis. Ook de leerplichtambtenaar zou onmiddellijk moeten worden ingeschakeld als een islamitisch meisje plotseling niet meer op school komt. 'Nog steeds worden veel Somalische meisjes op negenjarige leeftijd besneden. Ze gaan 'op vakantie' naar Somalië en worden daar voor de rest van hun leven verminkt. Ouders die hun kinderen zoiets aandoen, zouden gestraft moeten worden, net als in Frankrijk.' Als actief lid van GroenLinks probeert Moradi haar standpunten uit te dragen. Verder bezoekt ze allerlei bijeenkomsten van vrouwenorganisaties om aandacht voor deze problemen te vragen. Ook bezoekt ze wekelijks asielzoekerscentrum Beatrixoord waar ze met vrouwen praat die slachtoffer zijn geworden van mishandeling. Het liefst zou ze een opvang of helpdesk willen creëren voor islamitische vrouwen die psychisch of fysiek slachtoffer zijn geworden van mishandeling in naam van de islam. 'Ik heb veel vrouwen onderdak in ons huis geboden, maar eigenlijk gaat dat niet samen met een gezinsleven.'

Verbod op hoofddoeken, Bron Johan Wiesma

Na rijp beraad en met de steun van de meerderheid van de leerkrachten, besliste de directie van het Atheneum van Laken het dragen van een hoofddoek dit schooljaar niet meer toe te laten. Volgens de directie was de neutraliteit van de school in gevaar. Op het Athenée Bruxelles II is 80% van de leerlingen van allochtone afkomst. Dat het verbod verontwaardiging zou uitlokken was voorspelbaar. In mei voerden jongeren al actie aan de schoolpoorten. Daarbij werd ook een kortgerokte journaliste lastiggevallen. Deze keer kreeg het protest de uitdrukkelijke steun van Dyab Abou Jahjah en zijn Arabisch-Europese Liga. Francis Clees, de prefect van de school, verantwoordt zijn omstreden verbod met de vaststelling dat er een toenemende radicalisering merkbaar was. Zo droegen niet alleen meer en meer meisjes plots een hoofddoek, maar "sommigen droegen op de duur zelfs handschoenen om ook hun handen te bedekken". Bovendien stelden leraars vast dat meisjes die geen hoofddoek droegen steeds vaker het mikpunt werden van spot en intimidatie. Daarop besloot de directie in te grijpen en het schoolreglement aan te passen. De AEL dreigt met "verdere stappen als de school niet op haar beslissing terugkomt". Ook in Nederland, Frankrijk en Duitsland leidt het dragen van hoofddoeken op school om de haverklap tot verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders. Bij deze mag terloops opgemerkt worden dat in Turkije zélf het dragen van de islamitische hoofddoek op school of in publieke functies bij wet verboden is. Maar in Europa is men blijkbaar beducht voor een dergelijke maatregel uit schrik om in het verdomhoekje van de 'onverdraagzaamheid' geschopt te worden. Niet iedereen is blind of naïef. Zo schreef de bekende Franse filosofe en feministe waarschuwend : "De hoofddoek is niet zomaar een lapje stof. Het is een religieus symbool en een politiek vaandel. Het is de eerste stap op weg naar het fundamentalisme." Stof tot nadenken!

'CHADOR-OORLOG' IN EUROPA
Met de regelmaat van een klok worden bij ons en in onze buurlanden verhitte discussies gevoerd over het dragen van een islamitische sluier of hoofddoek en of wij dat zomaar moeten gedogen. In Frankrijk en Duitsland is het alvast verboden op school. In Nederland mag het, net als in ons land. Hier wordt het dragen van een hoofddoek -na lang aanslepende rechtszaken- zelfs toegestaan op pasfoto's voor Belgische identiteitskaarten. De Turkse vrouw uit Wezet die dit zopas nog eens kon afdwingen bij de rechtbank heeft naar verluidt een dubbel staatsburgerschap. Dat betekent in de praktijk dat zij op haar Belgische identiteitskaart een hoofddoek mag dragen en op haar Turkse paspoort niet ... Is het fenomeen van de oprukkende sjaaltjes het uitdagende symbool van een imperialistische islam of het tragische symbool van onze eenzijdige westerse 'verdraagzaamheid'? Of maken wij ons druk om een onschuldig lapje textiel?

Sluiers en sjaaltjes
De term "sluier" wordt meestal zeer slordig gebruikt. Soms bedoelt men een gewoon sjaaltje of hoofddoekje dat alleen de haren bedekt, soms de hidjaab die ook de hals en de schouders aan het oog onttrekt, en soms de verschillende varianten van echte sluiers die als maskers heel het gezicht verbergen. In Saoudi-Arabië hebben de lange, vormeloze kolenzakjurken een kap die slechts een smalle buisvormige opening voor het gezicht vrijlaat, zodat de vrouw door die koker net genoeg kan zien om niet te struikelen of nergens tegen aan te botsen. Door het beperkte zijdelingse gezichtsveld worden vrouwen wel zeer dikwijls het slachtoffer van aanrijdingen. In Pakistan en Afghanistan gebruikt met burqa's met kleine venstertjes van halfdoorzichtig gaas voor de ogen, en in andere landen laten sluiers alleen een kleine kijkspleet voor de ogen vrij. De hoofddoek en de hidjaab zijn dus geen echte sluiers.

Ongelukkig symbool
Saoudische vrouwen moeten in het openbaar niet alleen een hoofddoek (http://graverdammer.vrijspraak.org/art-all.php3?art_action=hoofddoek) dragen, ze moeten volledig gesluierd zijn en heel hun lichaam moet schuilgaan onder vormeloze zwarte gewaden. Egyptische vrouwen genieten een veel grotere vrijheid in de keuze van hun kleding. De meeste Egyptische vrouwen dragen geen sluiers, en velen kleden zich tamelijk westers, vooral in de steden. Wie zich blindstaart op uiterlijke criteria zou denken dat Egyptische vrouwen veel vrijer en geëmancipeerder zijn dan hun Saoudische zusters. Maar dat is slechts gedeeltelijk waar: de meeste Egyptische meisjes worden besneden. Onder de elegante westerse mantelpakjes gaan seksueel verminkte lichamen schuil. Terwijl vrouwenbesnijdenis in Saoudi-Arabië vrijwel nooit voorkomt. En volgens de alawieten - een islamitische sekte in Syrië, waartoe ook de presidentiële familie behoort - moeten vrouwen ook geen sluiers dragen. Dat is al evenmin een bewijs van progressiviteit of emancipatie, want volgens diezelfde alawieten hebben vrouwen geen ziel ...
Het is dus niet helemaal logisch dat de sluier en de hidjaab door vriend en vijand worden beschouwd als de ultieme symbolen van de onderdrukking van de islamitische vrouw. Maar symbolen ontlenen hun kracht nu eenmaal niet aan logica. Zelfs symbolen die naar objectieve criteria gemeten verkeerd gekozen zijn, kunnen een verschrikkelijke psychologische lading krijgen. Dat is zeker gebeurd met de hidjaab. Het dragen van een rood, zwart of bruin hemd was in de jaren dertig ook geen kwestie van esthetica of vestimentaire voorkeur. Het was een ondubbelzinnige politieke beginselverklaring, en een vergissing kon dodelijke gevolgen hebben. Zo is ook de hidjaab niet slechts een vestimentair onderdeel of zelfs maar een uiting van zedigheid, zoals de sjaaltjes van onze boerinnen vroeger. Het is een politiek-religieuze beginselverklaring. Tijdens een moslimconferentie in Genk werd dit enige jaren geleden bijzonder duidelijk verwoord door Kalim Siddiqui, de stichter van het Britse moslimparlement: "Een vrouw die de hidjaab draagt, draagt de vlag van de islam. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk en uitdagend dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor ons is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven."

Een vrouwenprobleem?
Als men echt gelooft dat het aantal echtscheidingen, verkrachtingen of lustmoorden kan teruggedrongen worden door alle vrouwen een hoofddoek en lange jurken met lange mouwen te laten dragen, dan zou men die remedie zeker moeten overwegen. Vergeleken met de reusachtige winst in termen van mensenlevens die gered worden en menselijk lijden dat voorkomen wordt, zouden die kledijvoorschriften slechts een kleine beperking van de vrijheid zijn. Vele fatsoenlijke en goedmenende moslims redeneren op die manier. Zij denken niet in dezelfde oorlogszuchtige termen als Kalim Siddiqui. Maar zij maken wel een andere typisch islamitische - of typisch mannelijke?- denkfout: zij geloven dat verkrachting en seksueel geweld het gevolg zijn van iets wat vrouwen hebben gedaan of nagelaten. Terwijl het natuurlijk duidelijk is dat de schuldigen in dit geval altijd mannen zijn. Verkrachting is een gevolg van het gebrek aan beschaving bij mannen. Alle kledijvoorschriften en alle sluiers van de wereld zullen daaraan niets veranderen. Voor de westerse lezer is dat misschien vanzelfsprekend, maar voor vele moslims is die gedachte verwarrend en vreemd, en dat verklaart hun obsessie voor sluiers, hoofddoeken en lange gewaden. Het idee dat individuele of maatschappelijke problemen inzake seksualiteit niet alleen door vrouwen veroorzaakt worden, maar ook door mannen, heeft in hun cultuur nog geen wortel geschoten. In zekere mate geldt dat ook voor hun beoordeling van verschijnselen als echtscheiding, prostitutie, pornografie, buitenechtelijke geboorten en tienerzwangerschappen. In de islamitische visie worden die problemen alleen veroorzaakt door vrouwen, en zijn mannen er de onschuldige passieve slachtoffers van. In werkelijkheid wijzen pornografie en prostitutie natuurlijk in de eerste plaats op problemen bij de seksualiteitsbeleving van mannen, niet van vrouwen. Bij overspel en echtscheiding zijn er natuurlijk gemiddeld evenveel schuldige mannen als vrouwen. Maar in het islamitische wereldbeeld passen zulke overwegingen niet. Men verwaarloost de innerlijke beschaving - bij de opvoeding van jongens nog meer dan bij die van meisjes - en men spitst zich met een obsessieve verbetenheid toe op materiële uiterlijkheden: sluiers, hoofddoeken en kolenzakjurken. Alle nuances en relativeren gaan daarbij verloren. Als men in Arabische kranten verontwaardigde discussies leest over "naakte" vrouwen op een strand, dan gaat dat niet over nudisten of exhibitionisten, maar over vrouwen die aan het strand geen sluier dragen ... "Ongesluierd" is voor vele islamitische mannen ongeveer hetzelfde als "spiernaakt".

Moordende fixatie
Hoe moordend die obsessie voor kledijvoorschriften kan zijn, bleek op 11 maart 2002 bij een brand in een Saoudisch internaat voor meisjes: de leerlingetjes die uit het brandende gebouw wilden vluchten werden door bewakers van de mutawa'een, de religieuze politie, met knuppels geslagen en terug in de school gejaagd omdat zij niet volgens de islamitische voorschriften gekleed waren. Daarna probeerde de religieuze politie zelfs de hulpdiensten en de brandweermannen te beletten het gebouw binnen te gaan. Dat waren immers mannen, en de ongesluierde meisjes mochten niet aan hun blikken blootgesteld worden. In de waanzinnige logica van de mutawa'een konden zij nog beter levend verbranden ... Veertien meisjes kwamen om door verstikking achter een buitendeur die door de mutawa'een was afgesloten. In een normaal land zou er bij een identieke brand in een identiek schoolgebouw waarschijnlijk niet één dodelijk slachtoffer zijn gevallen.
In Iran worden vrouwen gearresteerd en gegeseld omdat hun hidjaab niet zorgvuldig is vastgemaakt, zodat er enkele haarlokken zichtbaar zijn. Tot welke ziekelijke kronkelredeneringen de fixatie op de hidjaab kan leiden blijkt uit het beroemde citaat: "Het is de plicht van vrouwen om hun hoofd te bedekken, omdat het haar van vrouwen vibraties uitstraalt die mannen opwinden, misleiden en corrumperen" En dit komt niet van een onontwikkelde fanaticus, maar van de beroemde ayatollah Rafsanjani.
In Turkije is het dragen van religieuze kledij - in praktijk de fez voor mannen en de hidjaab voor vrouwen - in principe bij wet verboden. Maar onder druk van de toenemende islamisering van de samenleving kan men die wetten steeds minder doen naleven, zelfs niet aan de universiteiten. Na een geval van verkrachting in een overvolle autobus in Egypte schreven de fundamentalistische kranten eensgezind dat het de schuld van het slachtoffer was: zij had weliswaar een lange rok gedragen, maar geen hoofddoek en geen sluier, dus zij had het zelf uitgelokt. In Kasjmir dreigden de fundamentalisten ermee alle vrouwen die geen burqa droegen in de benen te schieten of met zwavelzuur te verminken. Tijdens de burgeroorlog in Algerije werden vrouwen het slachtoffer van de gruwelijkste represailles als zij niet de verplichte hidjaab droegen. Het GIA had alle lycea en universiteiten formeel verboden nog onderwijs te verstrekken tenzij leraressen en vrouwelijke leerlingen de sluier dragen. Bovendien moeten gemengde klassen, muziekonderricht en lichamelijke opvoeding voor meisjes afgeschaft worden. Leerkrachten en professoren die dit verbod trotseren werden vermoord. De wraakacties tegen vrouwen die zich "onislamitisch" kleedden waren dikwijls van een weerzinwekkende wreedheid. Een vrouw zwavelzuur in haar gezicht of op haar benen gooien was een standaardstraf. Begin 1995 publiceerde de krant El Watan bijvoorbeeld het geval van een familie die volledig werd uitgemoord door een bende FIS-strijders die hun huis waren binnengedrongen. De enige overlevende was een meisje van negen jaar. Het kind was herhaaldelijk verkracht en met een bijl bewerkt. Abla Cherif, een journalist van El Watan beschrijft ook het lot van een vrouw die samen met haar twee dochters door fundamentalisten werd ontvoerd en vermoord: "Een van de daders werd later gearresteerd en hij legde een gedetailleerde verklaring af ... Zij hadden de vrouw aan een boomstronk vastgebonden zodat zij de verkrachting van haar beide dochters moest aanzien. ... Na die collectieve verkrachting werden de meisjes gemarteld en onthoofd." De moeder werd daarna met een verfbrander gefolterd en eveneens onthoofd. En zo zijn er duizenden gevallen ...

Scholen capituleren
Overigens komt ook voor migrantenmeisjes in westerse landen de "vrijheid" om al dan niet een hoofddoekje te dragen, steeds meer in het gedrang. Zowel in Nederland als in België worden meisjes dikwijls door leraars islamitische eredienst geïntimideerd en bedreigd als ze geen hoofddoek dragen. In sommige scholen is een heel netwerk van allochtone verklikkers die meisjes verraden als ze buiten de school het gehate hoofddoekje durven afdoen ... In meerdere gevallen kregen de overtreedsters als straf een fikse ranseling. Enkele Nederlandse scholen die probeerden het dragen van islamitische hoofddoekjes te verbieden, hebben bakzeil gehaald. Onder druk van de political correctness en de steeds sterkere islamitische lobby hebben zij het dragen van hoofddoeken en hidjaabs opnieuw moeten toelaten. In de omgeving van de Grote Moskee in Brussel patrouilleert nu ook een soort mutawa'een, net zoals in Saudi-Arabië.

'Chadoroorlog'
Vrouwelijke tegenstanders van de chador klagen over haarverlies, huidirritaties en zelfs depressies bij kinderen door de lange, zwarte gewaden. Maar er is hoop. Voor het eerst sinds de islamitische revolutie van 1979 mogen leerlingen en leraressen in Teheran zonder sluier rondlopen. In het streng-islamitische is dat een kleine revolutie op zich, die natuurlijk op sterk verzet stuit van de radicale fundamentalisten. Intussen lijkt de opmars van het hoofddoekje in het vrije westen niet te stuiten. In Frankrijk geldt de islamoloog Gilles Kepel als een van de belangrijkste deskundigen als het gaat om de islamitische migrantenstroom naar Europa. In zijn boek 'Allah in het Westen' spreekt Kepel over de 'banlieues de l' Islam', de migrantengetto's als 'voorsteden van de islam'. De sluieraffaire maakt duidelijk dat het niet om een stukje stof gaat maar om wat Huntington 'Botsende beschavingen' heeft genoemd. Kepel noemt dat waardenconflict de 'chadoroorlog'. De Waalse minister van onderwijs Hazette kondigde bij het einde van vorig schooljaar aan dat hij het dragen van de islamitische hoofddoeken op middelbare scholen wil verbieden. In Brussel werd daartegen door gesluierde moslimmeisjes betoogd. Zij eisen het 'recht' op om hun hoofddoek altijd en overal te dragen. De 'chadoroorlog' is nog niet gedaan ...
De Hijab stuurt een boodschap van acceptatie van onderdrukking en afwijzing gelijkheid man/vrouw. Een vrouw die zichzelf bedekt vanuit haar liefde voor Allah, legt hiermee niet alleen een verklaring af voor wat ze accepteert, maar ze verklaart er ook mee wat ze afwijst. Iedere vrouw die weigert mee te spelen met de spelletjes tussen de twee sekse die zo fundamenteel zijn in alle maatschappijen, zal uit de maatschappij verdreven worden. Er wordt altijd al van vrouwen verwacht dat zij een bepaalde rol spelen in de maatschappij.

:roll: En dankzij die hoofddoek enz ben ik eens op een rondpunt met de fiets bijna op een paar centimeter aangereden door twee moslimás in de auto. Ik was om te ontploffen en dankzij snelle reactie kon ik de auto ontwijken, fiets op rontonde heeft voorrang vooral als er voor het oprijdende verkeer nog dikke haaitanden staan.
Hadden me niet gezien en veel sorry, bla bla...enz. Tuurlijk me niet gezien met zo een ding op hoofd, kunnen niet eens fatsoenlijk links\rechts kijken en hoofd draaien met zo iets rond de nek gedraaid. Zelfde ook eens gezien met en fietsende moslima, die zijn ook niet in staat verkeer fatsoenlijk in de gaten te houden vooral als ze achterom moeten zien om over te steken.
Dus nog eens verkeersonveilig ook want een van de hoofdregels is dat ge goed zicht moet hebben.
Ben gelukkig niet onder die auto gekomen, maar als ik toen wel pech had, dan had ik zekers een hoofddeokverbod bij de rechter bepleit.

En niet de verkeersregels aanpassen aan de islam, maar hun aanpassen hier. :twisted:

stropkeuh
21 september 2007, 08:26
Wanneer gaan we eens ophouden met te vertellen dat een hoofddoek een religieuze verplichting is in de Islam?
Het is een GEBRUIK, en staat nergens in de Koran vermeld.
De hoofddoek wordt meer en meer gebruikt om zich af te zetten tegen het Westen.

Voilá Infidel, ge snapt het ook en hier nog eens de typische noot uit mijn bovenstaand betoog. Hopelijk gaan der eens wat meer het eindelijk doorkrijgen of vooral het willen verstaan.

Zo schreef de bekende Franse filosofe en feministe waarschuwend : "De hoofddoek is niet zomaar een lapje stof. Het is een religieus symbool en een politiek vaandel. Het is de eerste stap op weg naar het fundamentalisme."
Stof tot nadenken! :roll:

The Ottoman
21 september 2007, 12:04
Hahaha... Europa is verdraagzaam... De moslima's dragen hoofddoeken al 40 jaar in Europa en nu opeens is het een doorn in het oog? Mensen ontwaak en realiseer dat we allemaal mensen zijn.

Dycore
21 september 2007, 12:09
Hahaha... Europa is verdraagzaam... De moslima's dragen hoofddoeken al 40 jaar in Europa en nu opeens is het een doorn in het oog? Mensen ontwaak en realiseer dat we allemaal mensen zijn.

Nu oppeens? Het is al altijd een doorn in de voet geweest. Ook verdraagzaamheid kent grenzen.