PDA

View Full Version : "In Nederland zijn vanaf 2038 autochtone kindjes mogelijk al in de minderheid"


Ike
23 september 2007, 10:54
De Grote Verdwijntruuk der autochtonen

http://www.hetvrijevolk.com/files/users/wellebeeke/gemengde_school.jpg

Anders Wellebeeke 7 april 2007


Het is een bekend beeld: een ouwe, blanke geitenwollensok staat voor een allochtone klas. Hoe lief de kindjes vaak ook zijn, toch knaagt er iets. Gaat de verkleuring van Nederland niet wat hard? Inderdaad, vanaf 2038 zijn autochtone kindjes mogelijk al in de minderheid.

De Amerikaan Mark Steyn (http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3255&titel=bedreigde_mens-soort) heeft al veel langer door wat Europeanen weigeren te zien: etnische Europeanen zijn aan het verdwijnen. Hun geboortecijfers zijn te laag om de populatie op peil te houden. Volgens het CBS is de Nederlandse autochtone bevolking in 2006 begonnen met krimpen (http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/AFBC6ED8-C851-4E04-9DBB-85BEBA682D50/0/pb06n117.pdf).

Tegelijkertijd stromen de migranten toe. Zij krijgen gemiddeld ook veel meer nakomelingen. Toen de werving van gastarbeiders in 1973 werd beëindigd, waren er 22.000 Marokkanen in Nederland. Nu zijn dat er 315.000. Gemiddeld verdubbelde de Marokkaanse populatie elke 5 jaar.

Sinds 2006 komt de bevolkingsgroei volledig op rekening van allochtonen. De gevolgen daarvan zijn onverbiddelijk: ergens in de toekomst zullen er dus meer allochtonen dan autochtonen zijn. Dat moment kan vroeg komen, het kan laat komen, maar ooit is het zo ver.

Het CBS wil geen paniek te zaaien, en publiceert geruststellende prognoses. Bijvoorbeeld dat het aandeel autochtonen slechts lichtjes daalt (http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2007/2007-2103-wm.htm) van 81% nu naar 71% in 2050. In absolute aantallen is dat een daling van 13,2 naar 12 miljoen. Maar zulke prognoses zijn bedrieglijk, want in 2050 zullen de jongeren al lang in meerderheid allochtoon zijn. Alleen de oude knarren zijn dan nog grotendeels autochtoon.
De ontwikkelingssocioloog Marijke Booijink bevestigt (http://www.nieuws.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1512) de Grote Verdwijntruuk van de autochtonen: 'Op dit moment is een op de vijf basisschoolleerlingen van allochtone afkomst. In 2020 zal die verhouding een op drie zijn,' zegt zij.

Als deze schokkende cijfers kloppen, dan neemt het percentage allochtone scholieren binnen 13 luttele jaren toe van 20% tot 33%. Dit komt neer op een explosieve groei van 1% per jaar, en daarmee voltrekt zich binnen een oogwenk een demografische revolutie. Booijinks cijfers voorspellen dat autochtone scholieren vanaf 2038 in de minderheid zullen zijn.

De precieze gevolgen van de demografische revolutie zijn tamelijk onvoorspelbaar, maar in elk geval onvoorstelbaar. In het gunstigste geval slaagt Nederland er ternauwernood in om alle immigranten cultureel te assimileren. Dan zullen allochtonen zich in 2038 Nederlands voelen, en geen wrok koesteren tegen blanke aboriginals. Er zal weliswaar een grote etnische kloof ontstaan tussen de generaties, en ook tussen stad en provincie. Maar als de culturele assimilatie groot genoeg is, blijven de problemen wellicht beperkt. Echter, als de assimilatie van moslims en andere groepen blijft steken op het huidige niveau, wat niet onwaarschijnlijk is, dan zijn de gevolgen niet te overzien.

Hoe het ook zij, de demografische revolutie heeft zich al bijna voltrokken. 'Die aantallen zijn er nu eenmaal, die groeien alleen maar en die gaan niet meer weg,' zei Bolkestein (http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=704430/) mismoedig. Over 50 jaar is China nog steeds China, Turkije nog steeds Turkije, maar Nederland zal onherkenbaar zijn veranderd. Zou dat ooit de bedoeling zijn geweest?Dit is nou onze toekomst of we moeten maatregelen nemen bv een immigratiestop

p.s. Volgens mij worden bij de cijfers van het CBS de derde generatie allochtonen bij de autochtonen gerekend.

Chipie
23 september 2007, 11:47
Wie kan nu tegen multicul zijn? ;-)

duveltje382
23 september 2007, 11:52
http://www.hetvrijevolk.com/files/users/wellebeeke/gemengde_school.jpg

Mooi toch al die hoofddoeken in de klas,een echte vooruitgang is dat hé

liberalist_NL
23 september 2007, 11:59
Nou ja, Nederland is altijd immigratieland geweest. En dat is altijd met stromen tegelijk gegaan. Ik denk dat we voor de volgende stroom immigranten ons op Oost-Europa moeten richten. Die mensen passen zich makkelijker aan, en passen beter binnen de Nederlandse cultuur dan mensen van buiten dit continent. Ik heb het dus ook over seculiere Turken! In 2050 zal Nederland trouwens nog maar 12 miljoen inwoners kennen. De vergrijzing zal hier van heel Europa het hardste toeslaan.

Spinoza
23 september 2007, 11:59
Kijk, ik ben ook kritisch als het gaat over allochtonen en hun integratie. Maar toch zijn er bij dit verhaal kanttekeningen te plaatsen. Zo blijkt duidelijk uit cijfers van het CBS dat allochtone vrouwen van de tweede generatie en later lang niet zoveel kinderen krijgen als hun moeders. Langzaamaan zakt het aantal geboortes per allochtone vrouw naar het autochtone niveau van 1.5 geboortes per vrouw. De allochtone gemeenschap zal dus lang niet zo hard groeien als dat in het verleden het geval was.

Brandaan
23 september 2007, 12:41
Nou ja, Nederland is altijd immigratieland geweest. En dat is altijd met stromen tegelijk gegaan. Nouja, de omvang van de hedendaagse migratie is toch een pak groter dan vroeger. Daarnaast is er natuurlijk een groot verschil tussen de migratie van protestante Vlamingen, Hugonoten en Duitsers (die uit hetzelfde cultuurgebied komen en vaak de taal al basaal spraken/begrepen) en cultuurvreemde Moslims uit de hedendaagse moederlanden.

Ik denk dat we voor de volgende stroom immigranten ons op Oost-Europa moeten richten. Die mensen passen zich makkelijker aan, en passen beter binnen de Nederlandse cultuur dan mensen van buiten dit continent. Ik heb het dus ook over seculiere Turken! We kunnen ook gewoon niet mikken op een nieuwe stroom migranten. De kleine economische groei die migratie opleverd, weegt niet op tegen de bijeffecten.

In 2050 zal Nederland trouwens nog maar 12 miljoen inwoners kennen. De vergrijzing zal hier van heel Europa het hardste toeslaan. Gezever, Nederland is juist het land dat zijn zaakjes het best op orde heeft (pensioenfondsen!), daarnaast is de demografie ook een pak gunstiger dan in menig ander Europees land.

liberalist_NL
23 september 2007, 12:46
Nouja, de omvang van de hedendaagse migratie is toch een pak groter dan vroeger. Daarnaast is er natuurlijk een groot verschil tussen de migratie van protestante Vlamingen, Hugonoten en Duitsers (die uit hetzelfde cultuurgebied komen en vaak de taal al basaal spraken/begrepen) en cultuurvreemde Moslims uit de hedendaagse moederlanden.

Dat probeer ik ook niet te zeggen. Toch hebben we wel stromen Molukkers, en Surinamers gehad, niet te vergeten dat heel vroeger we ook flink wat Aziaten als migranten hebben gehad!

We kunnen ook gewoon niet mikken op een nieuwe stroom migranten. De kleine economische groei die migratie opleverd, weegt niet op tegen de bijeffecten.

We hebben meer werkenden nodig, om de vergrijzing op te vangen. In 2030 is één derde van Nederland gepensioneerd. Laten we de grenzen openzetten voor de nieuwe EU-lidstaten (zoals Groot-Britannië dat heeft gedaan), en landen als de Oekraïne.

Gezever, Nederland is juist het land dat zijn zaakjes het best op orde heeft (pensioenfondsen!), daarnaast is de demografie ook een pak gunstiger dan in menig ander Europees land.
Ik heb een tijdje in de pensioensector gewerkt (jaja! :-) ) en het beeld dat de Nederlander heeft van ons stelsel, is veel te rooskleurig!

Brandaan
23 september 2007, 13:10
Dat probeer ik ook niet te zeggen. Toch hebben we wel stromen Molukkers, en Surinamers gehad, niet te vergeten dat heel vroeger we ook flink wat Aziaten als migranten hebben gehad! De Molukkers waren maar met zo'n 10.000 en zelfs hun integratie ging niet zonder slag of stoot en men kan van de Surinamers toch ook niet zeggen dat ze geen problemen veroorzaken. Op welke Aziaten doelt u trouwens, ik kan mij enkel de Indo's van na de tweede wereldoorlog voor de geest halen en zij waren bijna allemaal Westers (spraken de taal, lazen de boeken, etc.) opgevoed.

We hebben meer werkenden nodig, om de vergrijzing op te vangen. In 2030 is één derde van Nederland gepensioneerd. Laten we de grenzen openzetten voor de nieuwe EU-lidstaten (zoals Groot-Britannië dat heeft gedaan), en landen als de Oekraïne. Als we de economie hard willen laten groeien hebben we inderdaad meer werkenden nodig, als we genoegen nemen met een kleine groei, dan hebben we geen migranten nodig. Ik kies zonder knipperen voor de tweede optie.
Ik heb een tijdje in de pensioensector gewerkt (jaja! :-) ) en het beeld dat de Nederlander heeft van ons stelsel, is veel te rooskleurig! Kom nou, u bent scholier, dus veel meer dan een bijbaantje/vakantiebaan kan het niet geweest zijn. Vergeef het mij, maar ik kan u toch moeilijk als autoriteit op dat gebeid zien.;-)

Brandaan
23 september 2007, 13:12
http://www.hetvrijevolk.com/files/users/wellebeeke/gemengde_school.jpg


Even iets anders: ze mogen daar trouwens wel eens een nieuwe kaart kopen, deze loopt een beetje achter.

evilbu
23 september 2007, 13:21
Zijn er eigenlijk schatting van hoeveel moslims er onder de mensen met Nederlandse nationaliteit zijn?:?

Even iets anders: ze mogen daar trouwens wel eens een nieuwe kaart kopen, deze loopt een beetje achter.
De goeie kaart hangt vooraan .:oops: ;-)

Brandaan
23 september 2007, 13:26
Zijn er eigenlijk schatting van hoeveel moslims er onder de mensen met Nederlandse nationaliteit zijn?:?


Meer dan 1 miljoen. Volgens het cbs waren het er in 2004 zo'n 950.000. Er zijn vast wel recentere cijfers te vinden, maar dat moet u zelf maar even doen. ;-)

Derk de Tweede
23 september 2007, 13:27
Zijn er eigenlijk schatting van hoeveel moslims er onder de mensen met Nederlandse nationaliteit zijn?:?


De goeie kaart hangt vooraan .:oops: ;-)

Het CBS (http://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_Bureau_voor_de_Statistiek) verwacht dat het aantal moslims[1] (http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Nederland#endnote_moslims) in Nederland de grens van 1 miljoen in 2006 zal passeren. Naar schatting waren er eind 2005 in Nederland 950.000 moslims waarvan 6000 autochtone Nederlanders en ongeveer 40.000 westerse moslims.

evilbu
23 september 2007, 13:34
Meer dan 1 miljoen. Volgens het cbs waren het er in 2004 zo'n 950.000. Er zijn vast wel recentere cijfers te vinden, maar dat moet u zelf maar even doen. ;-)
Als ik deze officiële website (http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?LYR=G2:0,G3:0,G4:0&LA=nl&DM=SLNL&PA=37325&D1=a&D2=0-4,136,151,214,231&D3=0&D5=0&D6=a,!0-8&HDR=T&STB=G1,G5) mag geloven, dan zijn er nu zo een 16,4 miljoen mensen in Nederland.
Maar hun definitie van allochtoon is "minstens één ouder in het buitenland geboren" terwijl ik eigenlijk geïnteresseerd ben in "heeft niet Nederlandse nationaliteit"

Brandaan
23 september 2007, 13:41
Als ik deze officiële website (http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?LYR=G2:0,G3:0,G4:0&LA=nl&DM=SLNL&PA=37325&D1=a&D2=0-4,136,151,214,231&D3=0&D5=0&D6=a,!0-8&HDR=T&STB=G1,G5) mag geloven, dan zijn er nu zo een 16,4 miljoen mensen in Nederland.
Maar hun definitie van allochtoon is "minstens één ouder in het buitenland geboren" terwijl ik eigenlijk geïnteresseerd ben in "heeft niet Nederlandse nationaliteit"

http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?LYR=G2:0,G3:0,G4:0&LA=nl&DM=SLNL&PA=37325&D1=a&D2=0-4,136,151,214,231&D3=0&D5=0&D6=a,!0-8&HDR=T&STB=G1,G5

evilbu
23 september 2007, 13:44
http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?LYR=G2:0,G3:0,G4:0&LA=nl&DM=SLNL&PA=37325&D1=a&D2=0-4,136,151,214,231&D3=0&D5=0&D6=a,!0-8&HDR=T&STB=G1,G5
Dat is hetzelfde?:|

liberalist_NL
23 september 2007, 13:48
De Molukkers waren maar met zo'n 10.000 en zelfs hun integratie ging niet zonder slag of stoot en men kan van de Surinamers toch ook niet zeggen dat ze geen problemen veroorzaken. Op welke Aziaten doelt u trouwens, ik kan mij enkel de Indo's van na de tweede wereldoorlog voor de geest halen en zij waren bijna allemaal Westers (spraken de taal, lazen de boeken, etc.) opgevoed.

Ik heb het eigenlijk over Chinezen en dergelijke. Maar dat is al zo lang geleden... ;-)

Als we de economie hard willen laten groeien hebben we inderdaad meer werkenden nodig, als we genoegen nemen met een kleine groei, dan hebben we geen migranten nodig. Ik kies zonder knipperen voor de tweede optie.

Ik voor de eerste, maar ik ben dan ook liberaal. Ik ben er wel voor om die via Europa en de Europese Unie te laten gebeuren. Daarom moet de EU ook verbreed worden, niet verdiept.

Kom nou, u bent scholier, dus veel meer dan een bijbaantje/vakantiebaan kan het niet geweest zijn. Vergeef het mij, maar ik kan u toch moeilijk als autoriteit op dat gebeid zien.;-)
Tuurlijk, daarin heeft u gelijk. Maar ik heb wel flink inzicht gekregen in hoe de zaken er nu voorstaan. Zeker mensen die alleen van een AOW'tje leven, gaan er flink op achteruit. En de pensioenen zijn afgelopen jaren met de helft gekortwiekt.

Derk de Tweede
23 september 2007, 14:04
Als ik deze officiële website (http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?LYR=G2:0,G3:0,G4:0&LA=nl&DM=SLNL&PA=37325&D1=a&D2=0-4,136,151,214,231&D3=0&D5=0&D6=a,!0-8&HDR=T&STB=G1,G5) mag geloven, dan zijn er nu zo een 16,4 miljoen mensen in Nederland.
Maar hun definitie van allochtoon is "minstens één ouder in het buitenland geboren" terwijl ik eigenlijk geïnteresseerd ben in "heeft niet Nederlandse nationaliteit"

Probleem is daarbij de vele mensen met een dubbel paspoort!

evilbu
23 september 2007, 14:20
Probleem is daarbij de vele mensen met een dubbel paspoort!
Wel deze excelfile (http://www.npdata.be/Data/Vreemdelingen/NIS/2006/2006-Vreemdelingen-gemeenten-pct.xls)lijkt ook iedereen die minstens de Belgische nationaliteit heeft bij "Belg" te gooien.
Maar het opmerkelijke is dan toch nog dat de Italianen zo talrijk zijn. Ik denk dat het feit dat zij ook katholiek, een taal spreken die vrij verwant is aan het Frans (en ja : er hetzelfde uitzien:oops: ) toch de "assimilatie" vergemakkelijkt.
Als je "nieuwe Belgen" ook in overweging (http://www.knack.be/nieuws/belgie/-marokkanen-grootste-migrantengroep--/site72-section24-article3922.html) neemt zouden de Marokkanen nog maar heel recent de grootste groep geworden zijn.:?

(Wel interessant, de minst "Belgische" gemeente is Raeren met 45.2% Duitsers, en Baarle-Hertog met 41.5% Nederlanders:-P )

Ike
23 september 2007, 14:20
Kijk, ik ben ook kritisch als het gaat over allochtonen en hun integratie. Maar toch zijn er bij dit verhaal kanttekeningen te plaatsen. Zo blijkt duidelijk uit cijfers van het CBS dat allochtone vrouwen van de tweede generatie en later lang niet zoveel kinderen krijgen als hun moeders. Langzaamaan zakt het aantal geboortes per allochtone vrouw naar het autochtone niveau van 1.5 geboortes per vrouw. De allochtone gemeenschap zal dus lang niet zo hard groeien als dat in het verleden het geval was.

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E781E27B-55C6-4F47-AA66-8BDEC1DC4A6E/0/2103g2.gif


]Klopt maar doordat veel niet westerse allochtonen Nederland blijven binnenkomen en ze krijgen gemiddeld meer kinderen, blijft hun aandeel stijgen

En dan krijgt ook de tweede generatie kinderen, minder dan de eerste generatie maar wel meer dan de autochtonen kan Marijke Booijink wel eens gelijk hebben

Derk de Tweede
23 september 2007, 14:41
Wel deze excelfile (http://www.npdata.be/Data/Vreemdelingen/NIS/2006/2006-Vreemdelingen-gemeenten-pct.xls)lijkt ook iedereen die minstens de Belgische nationaliteit heeft bij "Belg" te gooien.
Maar het opmerkelijke is dan toch nog dat de Italianen zo talrijk zijn. Ik denk dat het feit dat zij ook katholiek, een taal spreken die vrij verwant is aan het Frans (en ja : er hetzelfde uitzien:oops: ) toch de "assimilatie" vergemakkelijkt.
Als je "nieuwe Belgen" ook in overweging (http://www.knack.be/nieuws/belgie/-marokkanen-grootste-migrantengroep--/site72-section24-article3922.html) neemt zouden de Marokkanen nog maar heel recent de grootste groep geworden zijn.:?

(Wel interessant, de minst "Belgische" gemeente is Raeren met 45.2% Duitsers, en Baarle-Hertog met 41.5% Nederlanders:-P )

Die Marocs zijn ook de grootste groep hier in Nederland en het laat zich aanzien dat we ook bij de 4e, 5e en 6e generatie niet van die dubbele paspoorten afkomen.
Bovendien vermengen ze zich niet met welke nationaliteit dan ook.

Vuyschthaemert
23 september 2007, 15:06
Ik heb het eigenlijk over Chinezen en dergelijke. Maar dat is al zo lang geleden... ;-) Geef even wat feiten: jaartallen, aantallen enz., want hier klopt volgens mij geen bal van. Je doelt toch niet op die enkele pindachinees die in de jaren '20 van de vorige eeuw enkel en alleen in de grote steden te vinden was he? De totale aantallen daarvan zullen nimmer groter geweest zijn dan hooguit een paar duizend.

longhorn
23 september 2007, 15:33
Ik heb geen probleem met allochtonen, zolang ze niet-moslim zijn en bijdragen door te werken.

1handclapping
23 september 2007, 15:49
Wie kan nu tegen multicul zijn? ;-)

Als "A" zegt moet je ook "B" zeggen : hoe schaf je de multiculturele samenleving af ? Hoe moet er volgens jou het tegenovergestelde nl. de "monoculturele samenleving" er eigenlijk uitzien & geef ineens aan wanneer er zulke samenleving(en) bestaan hebben en hoe ze verdwenen zijn.

Derk de Tweede
23 september 2007, 15:50
Ik heb geen probleem met allochtonen, zolang ze niet-moslim zijn en bijdragen door te werken.

:roll: :roll:

longhorn
23 september 2007, 16:34
:roll: :roll:

Laat maar rollen, die ogen. Ik woon in een streek met heel veel nieuwkomers, ben er zelf ook 1, en dat valt goed mee. Waarom? Het zijn vnl. Latijns-Amerikanen wiens kinderen na een generatie aangepast zijn en die niet dwepen met een of andere religie of bepaalde eisen stellen ivm hun afkomst. Vervang het aantal Latino's door moslims en de boel is naar de kl*ten.

Internaut
24 september 2007, 04:51
Kijk, ik ben ook kritisch als het gaat over allochtonen en hun integratie. Maar toch zijn er bij dit verhaal kanttekeningen te plaatsen. Zo blijkt duidelijk uit cijfers van het CBS dat allochtone vrouwen van de tweede generatie en later lang niet zoveel kinderen krijgen als hun moeders. Langzaamaan zakt het aantal geboortes per allochtone vrouw naar het autochtone niveau van 1.5 geboortes per vrouw. De allochtone gemeenschap zal dus lang niet zo hard groeien als dat in het verleden het geval was.

Demografische grafieken tonen nochtans anders aan.
Alle politieke partijen laten toe dat er jaarlijks nieuwe bijkomen, je weet dus zo dat vroeg of laat zij in de meerderheid zijn. Sommigen zeggen 2050, anderen spreken over het einde van deze eeuw.
Neen sorry maar op dat vlak zie ik het negatief in ook naar de toekomst toe voor wat ons nog te wachten staat.

Derk de Tweede
25 september 2007, 09:09
Is dit waar we bang voor zijn?:

UTRECHT - Weg moeten van school. Niet, omdat je pest, maar omdat je wordt gepest. Het overkwam Cyril Teissier (9) op de Zuilense basisschool De Cirkel.

,,Het is frustrerend dat we deze discriminatie, want dat was het, niet hebben kunnen stoppen,’’ zegt intern schoolbegeleidster Annet van der Ree.


Als enig blank en christelijk Nederlands jongetje van de klas, werd Cyril in groep 5 zó getreiterd en gediscrimineerd door Marokkaanse klasgenootjes, dat de schoolleiding het voor Cyril beter vond hem naar een andere school te sturen. De pesters bleven ondanks hun schoppen, slaan, bedreigen, intimideren en buitensluiten op school.

Cyrils ouders, Laurent en Laura Teissier, kozen er bewust voor hun kinderen naar de zwarte school De Cirkel te laten gaan. Ook Cyrils oudere zussen (nu 15 en 19) gingen naar de, toen nog zwartere, basisschool De Cirkel. ,,Vanwege de goede sfeer. En daarnaast goed voor hun kennis van andere culturen,’’ zegt moeder Laura. ,,En bovendien een school waar vroeger veel extra geld naar toeging, zodat er altijd veel leuke activiteiten gehouden werden. Bij de twee oudsten waren nooit problemen.’’


Maar bij Cyril ging het mis. ,,Het begon in groep 5. Hij had twee vriendjes. Die begonnen hem steeds vaker te slaan en te pesten. En dan lachen, als hij pijn had,’’ aldus Laura. ,,Toen er twee nieuwe jongens in de klas kwamen, werd het erger. Die wilden zich bewijzen en stookten anderen op om Cyril te pesten.’’


,,Regelmatig kreeg Cyril klappen. Dit voetbalveld is alleen voor Marokkanen, jij mag niet meedoen, zeiden ze tegen hem. En als hij met de meisjes van zijn klas wilde spelen, werd hij uitgemaakt voor mietje. Ook zijn enige vriendje, een Turkse jongen, ging onder druk van de rest van de groep meedoen. Hij was dan weliswaar geen Marokkaan, maar in elk geval nog moslim. En dus beter dan Cyril.’’


Na elk incident ging de school om de tafel met de dadertjes. Ze sloten vrede en deden beloftes dat het niet meer zou gebeuren. Maar niet zelden werden zulke beloftes de volgende dag alweer gebroken.


Uiteindelijk ging Cyril eraan onderdoor. Hij had geen zin meer om naar school te gaan, bleef in z’n bed liggen en stelde zelf voor om naar een andere school te gaan. Dat leek ook de schoolleiding het beste. ,,Laat Cyril nou nog drie jaar naar een leuke school gaan, dit wordt alleen maar erger,’’ zo vreesde Van der Ree. ,,Ik heb tegen Cyrils ouders gezegd dat ze hun idealisme opzij moesten zetten voor het belang van hun zoon.’’


Inmiddels zit Cyril, helemaal happy, in groep 6 op de Montessorischool in Oog in Al. ,,Twintig minuten fietsen, niet echt handig,’’ zegt Laurent Teissier. ,,We balen er nog steeds van. We hadden zo gehoopt dat alledrie onze kinderen een goede basis zouden kunnen krijgen op een zwarte school. Dat is mislukt.’’


Deze zomer viel er een wijkbericht op de deurmat met een artikel over het succes van de ’gemengde school De Cirkel’. ,,Een prettige, veilige plek voor alle kinderen uit de buurt,’’ staat erin.


Dat schoot Laurent en Laura Teissier in het verkeerde keelgat. ,,De school en de politiek moeten niet doen of er geen problemen zijn. Wij hebben de indruk dat pesterijen en discriminatie door Marokkaanse jongens tegen Nederlandse alleen maar toenemen in Zuilen. Daar moet iets aan gedaan worden."

evilbu
25 september 2007, 10:47
:-( :?

Online
25 september 2007, 11:28
Als "A" zegt moet je ook "B" zeggen : hoe schaf je de multiculturele samenleving af ? Hoe moet er volgens jou het tegenovergestelde nl. de "monoculturele samenleving" er eigenlijk uitzien & geef ineens aan wanneer er zulke samenleving(en) bestaan hebben en hoe ze verdwenen zijn.

Vraag is : hoe REM je de islamiserende samenleving af?
Eenvoudig :
- uiterst strenge regels op gezinshereniging, die uiteraard ook liefst in de omgekeerde richting aangemoedigd wordt
- een zeer strenge immigratiewetgeving.

Bovenbuur
25 september 2007, 11:43
Overigens, kleine kanttekening, is het kijken naar hoeveel procent van de jeugd van een bepaalde groep is ook licht misleidend doordat bepaalde er van bepaalde groepen meer mensen van bepaalde leeftijden zijn. De autochtonen hebben bijvoorbeeld de babyboomgeneratie. Nu die mensen aan kleinkinderen beginnen is dat redelijk aan het uitdoven, het word steeds gelijkmatiger. Voor veel allochtone groepen zal die golfbeweging wat anders liggen, met bijvoorbeeld een geboortepiek tijdens het gastarbeiderstijdperk. Hoeveel jongeren er op een bepaald punt zijn zegt niet altijd iets over de situatie tien jaar later. Maar goed, /kleine kanttekening.

Bhairav
26 september 2007, 07:15
Die gaan nooit terugkeren naar hun eigen land! Ze zijn met teveel gewoon.
Zeg maar dag met het handje tegen de houteklazen.:twisted: :twisted: