PDA

View Full Version : Denen weren verdachte imams


Herbert
18 februari 2004, 23:52
KOPENHAGEN
De Deense regering wil de instroom van fundamentalistische imams beperken. Buitenlandse geestelijken moeten een adequate opleiding hebben gevolgd, zichzelf financieel kunnen onderhouden en de taal spreken. De maatregelen maken deel uit van een verdere verstrenging van het Deense vreemdelingenbeleid.
De regering in Kopenhagen windt er geen doekjes om. De wet is in algemene termen gesteld, maar de bedoeling van het wetsvoorstel is fundamentalistische imams de toegang tot het land te ontzeggen.

illwill
19 februari 2004, 00:29
KOPENHAGEN
De Deense regering wil de instroom van fundamentalistische imams beperken. Buitenlandse geestelijken moeten een adequate opleiding hebben gevolgd, zichzelf financieel kunnen onderhouden en de taal spreken. De maatregelen maken deel uit van een verdere verstrenging van het Deense vreemdelingenbeleid.
De regering in Kopenhagen windt er geen doekjes om. De wet is in algemene termen gesteld, maar de bedoeling van het wetsvoorstel is fundamentalistische imams de toegang tot het land te ontzeggen.

Ze hebben groot gelijk.

maddox
19 februari 2004, 07:25
De Scandinaven, desondanks hun Viking achtergrond, hebben de laatste eeuwen toch regelmatig de beste ideen.

Hanne
19 februari 2004, 12:45
KOPENHAGEN
De Deense regering wil de instroom van fundamentalistische imams beperken. Buitenlandse geestelijken moeten een adequate opleiding hebben gevolgd, zichzelf financieel kunnen onderhouden en de taal spreken. De maatregelen maken deel uit van een verdere verstrenging van het Deense vreemdelingenbeleid.
De regering in Kopenhagen windt er geen doekjes om. De wet is in algemene termen gesteld, maar de bedoeling van het wetsvoorstel is fundamentalistische imams de toegang tot het land te ontzeggen.

In België worden ze benoemd in de moslimexecutieve :roll:

lyot
19 februari 2004, 13:36
KOPENHAGEN
De Deense regering wil de instroom van fundamentalistische imams beperken. Buitenlandse geestelijken moeten een adequate opleiding hebben gevolgd, zichzelf financieel kunnen onderhouden en de taal spreken. De maatregelen maken deel uit van een verdere verstrenging van het Deense vreemdelingenbeleid.
De regering in Kopenhagen windt er geen doekjes om. De wet is in algemene termen gesteld, maar de bedoeling van het wetsvoorstel is fundamentalistische imams de toegang tot het land te ontzeggen.

In België worden ze benoemd in de moslimexecutieve :roll:

oh ja? Heb je daar voorbeelden van ?

Mustapha
19 februari 2004, 13:46
Ik snap het niet.

Islam heeft GEEN kerkelijk machien (hoe graag het westen het wel wilt natuurlijk zodat ze de fameuze argument 'scheiding kerk en staat' kunnen gebruiken).

Imams worden NIET benoemd.

De overheid wilt graag zo'n systeem zien van benoemingen, om alweer de fameuze argument "scheiding kerk en staat" te kunnen gebruiken.

Als ik morgen naar Frankijk gaat, naar die Islamitische internaat in Nice. Ik leer daar heel de koran van buiten en de geloofsleer. Ik kom terug naar Belgie.
Ik stap een moskee binnen, ik laat bewijzen zien van m'n gedane studies. Ze gaan geen twee keer nadenken om mij aan te stellen :wink:

Hoe gaat de overheid mij weren?

Overigens: scheiding tussen kerk en staat, hechten jullie daar nog belang aan? Ik zie meer en meer bemoeienissen van de staat tegenover de religies. Scheiding kerk en staat, weet je nog...

maddox
19 februari 2004, 14:09
De Deense regering wil de instroom van fundamentalistische imams beperken. Buitenlandse geestelijken moeten een adequate opleiding hebben gevolgd, zichzelf financieel kunnen onderhouden en de taal spreken.

Vooral dat kleine dik gedrukte tektstje is van belang, en de voornaamste scheiding tussen staat en kerk.
Die in België helaas door de Saksen Coburgs is verkracht, in samenspraak met onze politici.

Mustapha droomt van een nieuwe carriere,
Als ik morgen naar Frankijk gaat, naar die Islamitische internaat in Nice. Ik leer daar heel de koran van buiten en de geloofsleer. Ik kom terug naar Belgie.
Ik stap een moskee binnen, ik laat bewijzen zien van m'n gedane studies. Ze gaan geen twee keer nadenken om mij aan te stellen

Hier in België geen enkel probleem, je word Iman, en de Moskee in kwestie kan je waarschijnlijk wel betalen,met de subsidies die van hier en daar getrokken worden, en de giften van de gelovigen.Samen met het Bakshish systeem dat in België goed is ingeburgerd(locale sport)

In het theoretisch Zweedse systeem met scheiding tussen staat en kerk, daarin zou een Iman betaald moeten worden met de giften van de gelovigen alleen. En met het Zweedse belastingsstelsel is dat een serieuze berg geld.Niet zomaar op te hoesten door een hoopje steuntrekkers.

Bobke
19 februari 2004, 18:15
Overigens: scheiding tussen kerk en staat, hechten jullie daar nog belang aan? Ik zie meer en meer bemoeienissen van de staat tegenover de religies. Scheiding kerk en staat, weet je nog...
Geef eens één voorbeeld van een bemoeienis van de staat tegenover religies.

Mustapha
19 februari 2004, 19:05
Ik zal u er meerdere geven.

1. de grootste voorbeeld is ongetwijfeld de discussie omtrent de hoofddoeken. De overheid dient een volledige neutrale houding aan te nemen tegenover alle religies.
2. verplichtingen naar de moskee toe qua organisatie. Als een moskee geen voorzitter wilt aanstellen en zegt "elke moslim is voorzitter", waarom komt de overheid zich moeien?
3. verplichtingen opleggen naar benoemingen en aanstellingen (imams)
4. moslims verplichten een verkiezingen te houden om een executieve aan te duiden. En als er dan iemand verkozen is, wordt hij door de overheid opzij geschoven (cfr verkiezingen van 1998)
5. overheid wilt met alle plezier de imams vergoeden, waarom? moslims hebben eigen gebedsruimtes en imams 40jaar lang zelf kunnen onderhouden. Overheid wilt graag geld geven, want tegenover geven komt natuurlijk iets in de plaats en dat is dan de eindelijke realisatie van een moskeemachien zoals de kerkelijk machien.
6. Als er een aanvraag is naar de bouw van een moskee. Dat terwijl ALLE administratieve rompslomp in orde is, waarom komt de overheid daartussen? Ik verwijs dan naar het vlaams blok, die het altijd proberen tegen te houden met de fameuze argument "geluidsoverlast" :wink:
7. waarom is de regering tegen de oprichting van islamitische scholen?
8. ....

Men viseert duidelijk 1 godsdienst waar men op de koop toe jaloers op is.
1. islam is gebaseerd op "gelovige-god" en de overheid kan noooit maar dan ook nooit zich daartussen manifesteren. Dat werkt uiteraard enorm frustrerend.
2. islam kent geen hierarchie zoals de kerk die wel kent (cfr bisschop, priester, kardinaal, pastoor, ....). M'n wilt zo'n hierarchie laten oprichten binnen de islam, zodat de overheid zich weer kan manifesteren.
3. islam staat al 40jaar op haar eigen benen in belgie en de rest van europa. ze hebben honderden moskeeën gebouwd zonder 1 rotte euro van de overheid. Ze zien dat de moskeeën enorm veel volk aantrekken.
Ze zien dat in de moskeeën geen gevecht is omtrent de leiding ervan en dat terwijl in zo'n moskeeën kapitaal zit van duizenden moslims.

Alvader
19 februari 2004, 20:30
3. islam staat al 40jaar op haar eigen benen in belgie en de rest van europa. ze hebben honderden moskeeën gebouwd zonder 1 rotte euro van de overheid. Ze zien dat de moskeeën enorm veel volk aantrekken.
Ze zien dat in de moskeeën geen gevecht is omtrent de leiding ervan en dat terwijl in zo'n moskeeën kapitaal zit van duizenden moslims.

Uit Kerk en Leven: de katholieke kerk in Hongarije:

Goulash

Nochtans ontwikkelde Hongarije zich na dat rampzalige jaar tot de meest liberale en welvarendste staat van het voormalige Oostblok. Dankzij de ‘goulashvariant’ van het communisme, gekscheerde men destijds, verwijzend naar het nationale gerecht. Dit regime liet kerkelijke activiteit toe, al werden priesters en bisschoppen scherp in de gaten gehouden.


De 51-jarige kardinaal Peter Erdö, de nieuwe aartsbisschop van Esztergom-Boedapest, staat symbool voor een generatiewissel in oostelijk Europa. Onomwonden kiest hij voor de Europese Unie. © Belga

Deze situatie verdeelde de Kerk. Bepaalde kerkleiders collaboreerden (al dan niet gedwongen) met de communisten, anderen trokken zich terug in een (veeleer traditionalistische) ondergrondse Kerk. Zo overleefde een haast feodale plattelandskerk het communistische tijdperk, waardoor niet weinig Hongaarse katholieken na de val van de Berlijnse Muur in 1989 droomden van een restauratie.

Een jongere generatie had echter de invloed ondergaan van het concilie en de moderne theologie. Zelfs tijdens de pijnlijkste communistische jaren bleven veelvuldige contacten met West-Europa bestaan. In Leuven bijvoorbeeld was een Hongaars college gevestigd en Hongaarse priesters mochten in Rome studeren. Dat alles maakte dat de Hongaarse Kerk na 1989 moest leren leven met intern pluralisme. Voorwaar niet eenvoudig.

Typisch was de ondergrondse beweging Bokor (struik) van priester Gyorgy Bulanyi, tijdens het communistische bewind opgericht als een netwerk van leken tegen collaboratie met het regime. De charismatische Bulanyi ontwierp een Oost-Europese bevrijdingstheologie, maar die viel bij de Hongaarse bisschoppen niet in de smaak. Het Vaticaan onderzocht de zaak en ontnam Bulanyi het priesterambt. Pas in 1997 werd hij in ere hersteld en zijn eerste publieke eucharistieviering was een daverend succes.

Merkwaardige vaststelling: was 46 procent van ‘s lands bevolking in 1978 katholiek, sinds de val van de Muur is dat ruim 70 procent. In tien jaar tijd bouwden de Hongaarse katholieken een indrukwekkend netwerk van honderden katholieke onderwijsinstellingen uit. Parel aan de kroon was de oprichting van een volwaardige katholieke universiteit in Boedapest

Hanne
19 februari 2004, 20:45
In België worden ze benoemd in de moslimexecutieve :roll:

oh ja? Heb je daar voorbeelden van ?

Onkelinx benoemt fundamentalisten

Justitieminister negeert negatieve adviezen over helft leden Moslimexecutieve

Joris De Wit

Acht van de zestien leden van de Moslimexecutieve zijn fundamentalisten die niet van integratie willen weten. Ze werden door minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) benoemd ondanks negative adviezen van zowel de Staatsveiligheid als het comité I. Onkelinx' voorganger op Justitie, Marc Verwilghen (VLD), had de acht al in 1999 uit de Moslimexecutieve geweerd.

De Staatsveiligheid gaf tot twee keer toe een negatief advies over de benoeming van de acht in het moslimorgaan. Ook het comité I, dat de veiligheidsdiensten controleert, waarschuwde voor hun aanstelling. Desondanks heeft minister Laurette Onkelinx ze op 25 juli van dit jaar benoemd.

Volksvertegenwoordiger Tony Van Parijs (CD&V) en Claude Marinower (VLD) leverden donderdag in de Kamercommissie Justitie kritiek op de benoemingen. Van Parijs: "De Moslimexecutive is het officiële orgaan van de islam in België. Hij stelt de imams aan, hij organiseert het godsdienstonderwijs en de religieuze begeleiding en vorming. Nu zijn hier fundamentalisten in opgenomen die tegen integratie zijn en bovendien negatief staan tegenover de emancipatie van de vrouw. Moeten door deze mensen migrantenjongeren van de derde generatie worden opgeleid en gevormd? Zo'n beleid veroorzaakt conflicten. We zijn grondig verkeerd bezig. Toen ik zelf nog minister van Justitie was, vroeg de toenmalige baas van het Centrum voor Gelijke Kansen, Johan Leman, mij al om géén fundamentalisten te benoemen. Maar Leman heeft nu spreekverbod..."

Minister Onkelinx antwoordde nauwelijks op de kritiek. Ze zei dat die "bij het comité I moet worden aangevoerd". Ze stelde nog dat ook zij "het integrisme en het fundamentalisme bekampt, maar niet wil dat er een mengelmoes van wordt gemaakt".


14-11-2003

Mustapha
19 februari 2004, 21:52
moslimexecutieve is een bende nutteloze mensen die ergens in Brussel een bureel hebben gekregen en waar ze dagelijks koffie mogen drinken. Tot hier de dagelijkse bezigheden van de executieve.

Voor de rest hebben die lamzakken GEEN zak te zeggen.
Een moskee wordt opgericht na initiatief van 2-3-4 moslims die dan geld inzamelen bij de moslims. En een imam wordt gekozen als iedereen daarmee akkoord gaat die dagelijks in die moskee komt.
Tot hier de benoemingsprocedure van de imam.

Houdt een enquete onder de moslims met de vraag "afschaffen ja of nee?"
Durf men hoofd in het vuur steken dat 99% "ja" zal antwoorden.

Die executieve is opgericht om een stok te hebben waarmee de overheid kan slaan.

maddox
19 februari 2004, 23:12
Mustapha, je negeert zeer blatant mijn nogal kurkdroge opmerkingen.

HIER IN BELGIË IS KERK EN STAAT NIET GESCHEIDEN

In theorie wel, maar tja, als je ergens missionaris wil spelen, wees dan bereid de klappen te vangen.In Borneo worden er nog steeds kristene priesters/missionarissen opgevreten. Hoe smaakt Iman?

En nu, droom maar lekker verder van een zandbakkiestan, want als jouw droombeeld tevoorschijn komt, word mijn leukste droom bewaarheid, een burgeroorlogje, waar de minst dommen winnen, geen zelfmoorden nodig om een standpunt te halen, alleen doelgerichte aanslagen,waarbij de terroristen herbruikbaar zijn.

Mustapha
19 februari 2004, 23:51
Ik wil verder gaan met argumenten die een bepaalde inhoud hebben en geen kleinkindjesgepraat.
Daarvoor is zelfs een plek voorzien -> Koetjes en kalfjes of hoe het ook mogen heten.

maddox
20 februari 2004, 00:08
Op die gestolen fiets Mustapha?

Oh, je hebt gelijk, ,maar waarom volg je je eigen iniatief niet, en had je je zieleroerselen daar niet gepost?

Bobke
20 februari 2004, 00:09
1. de grootste voorbeeld is ongetwijfeld de discussie omtrent de hoofddoeken. De overheid dient een volledige neutrale houding aan te nemen tegenover alle religies.

Het al dan niet dragen van de hoofddoek is geen religieuze noodzaak.
Wat de imam of de moslima in de gebedsruimten of op straat draagt is hun zaak.
Kledingsvoorschriften in de school gelden voor iedereen ongeacht hun geloof.

2. verplichtingen naar de moskee toe qua organisatie. Als een moskee geen voorzitter wilt aanstellen en zegt "elke moslim is voorzitter", waarom komt de overheid zich moeien?
Een moskee is geen godsdienst maar een gebouw dacht ik.

3. verplichtingen opleggen naar benoemingen en aanstellingen (imams)

Geen mening.

4. moslims verplichten een verkiezingen te houden om een executieve aan te duiden. En als er dan iemand verkozen is, wordt hij door de overheid opzij geschoven (cfr verkiezingen van 1998)

Een executieve is evenmin een religie maar de leiding van een gemeenschap.

5. overheid wilt met alle plezier de imams vergoeden, waarom? moslims hebben eigen gebedsruimtes en imams 40jaar lang zelf kunnen onderhouden. Overheid wilt graag geld geven, want tegenover geven komt natuurlijk iets in de plaats en dat is dan de eindelijke realisatie van een moskeemachien zoals de kerkelijk machien.
Is men verplicht om die vergoeding te aanvaarden ?

6. Als er een aanvraag is naar de bouw van een moskee. Dat terwijl ALLE administratieve rompslomp in orde is, waarom komt de overheid daartussen? Ik verwijs dan naar het vlaams blok, die het altijd proberen tegen te houden met de fameuze argument "geluidsoverlast"

Bouwen is nu eenmaal onderworpen aan zeer strenge regels, of dat nu een moskee een discotheek of een sportaccommodatie is.
Bij mijn weten is het vlaams blok geen regering.

7. waarom is de regering tegen de oprichting van islamitische scholen?

Geen idee.

Bobke
20 februari 2004, 00:19
Men viseert duidelijk 1 godsdienst waar men op de koop toe jaloers op is.
1. islam is gebaseerd op "gelovige-god" en de overheid kan noooit maar dan ook nooit zich daartussen manifesteren. Dat werkt uiteraard enorm frustrerend.
2. islam kent geen hierarchie zoals de kerk die wel kent (cfr bisschop, priester, kardinaal, pastoor, ....). M'n wilt zo'n hierarchie laten oprichten binnen de islam, zodat de overheid zich weer kan manifesteren.
3. islam staat al 40jaar op haar eigen benen in belgie en de rest van europa. ze hebben honderden moskeeën gebouwd zonder 1 rotte euro van de overheid. Ze zien dat de moskeeën enorm veel volk aantrekken.
Ze zien dat in de moskeeën geen gevecht is omtrent de leiding ervan en dat terwijl in zo'n moskeeën kapitaal zit van duizenden moslims.
Ik zie geen enkele reden om jaloers te zijn op de islam en er bestaan nog een pak andere godsdiensten die op eigen benen staan zonder een rotte euro van de overheid.
Ik zou zeggen houden zo. Deden de katholieken dat ook maar. :wink:

Fonske
20 februari 2004, 01:45
Het is waar, scheiding tussen kerk en staat is niet absoluut in Belgie.
Die scheiding wordt enkel geschonden door de staat. En dat is maar goed ook.
Men moet toch kunnen ingrijpen tegen fundamentalisme, sekten, pedofilie,... enz.

Maar dat de kerk geen zak te zeggen heeft in de staat is nog veel beter. Weg met die onredelijke, conservatieve en indoctrinerende krachten.

illwill
20 februari 2004, 01:58
Ik zal u er meerdere geven.

1. de grootste voorbeeld is ongetwijfeld de discussie omtrent de hoofddoeken. De overheid dient een volledige neutrale houding aan te nemen tegenover alle religies.
2. verplichtingen naar de moskee toe qua organisatie. Als een moskee geen voorzitter wilt aanstellen en zegt "elke moslim is voorzitter", waarom komt de overheid zich moeien?
3. verplichtingen opleggen naar benoemingen en aanstellingen (imams)
4. moslims verplichten een verkiezingen te houden om een executieve aan te duiden. En als er dan iemand verkozen is, wordt hij door de overheid opzij geschoven (cfr verkiezingen van 1998)
5. overheid wilt met alle plezier de imams vergoeden, waarom? moslims hebben eigen gebedsruimtes en imams 40jaar lang zelf kunnen onderhouden. Overheid wilt graag geld geven, want tegenover geven komt natuurlijk iets in de plaats en dat is dan de eindelijke realisatie van een moskeemachien zoals de kerkelijk machien.
6. Als er een aanvraag is naar de bouw van een moskee. Dat terwijl ALLE administratieve rompslomp in orde is, waarom komt de overheid daartussen? Ik verwijs dan naar het vlaams blok, die het altijd proberen tegen te houden met de fameuze argument "geluidsoverlast" :wink:
7. waarom is de regering tegen de oprichting van islamitische scholen?
8. ....

Men viseert duidelijk 1 godsdienst waar men op de koop toe jaloers op is.
1. islam is gebaseerd op "gelovige-god" en de overheid kan noooit maar dan ook nooit zich daartussen manifesteren. Dat werkt uiteraard enorm frustrerend.
2. islam kent geen hierarchie zoals de kerk die wel kent (cfr bisschop, priester, kardinaal, pastoor, ....). M'n wilt zo'n hierarchie laten oprichten binnen de islam, zodat de overheid zich weer kan manifesteren.
3. islam staat al 40jaar op haar eigen benen in belgie en de rest van europa. ze hebben honderden moskeeën gebouwd zonder 1 rotte euro van de overheid. Ze zien dat de moskeeën enorm veel volk aantrekken.
Ze zien dat in de moskeeën geen gevecht is omtrent de leiding ervan en dat terwijl in zo'n moskeeën kapitaal zit van duizenden moslims.

Jaloers Mustapha? Komaan e kerel. Het is wel duidelijk wie dit schrijft precies.

Fonske
20 februari 2004, 02:19
2. verplichtingen naar de moskee toe qua organisatie. Als een moskee geen voorzitter wilt aanstellen en zegt "elke moslim is voorzitter", waarom komt de overheid zich moeien?

Iemand moet veranwoordelijk zijn. Dat heeft men bij elke organisatie of beweging. Het is ook een aanspreekpunt.

3. verplichtingen opleggen naar benoemingen en aanstellingen (imams)

Een iman(of priester of rabbijn) is een figuur met grote morele autoriteit. Ge moet dus begrijpen dat niet iedereen daarom zo maar kan worden aangestelt.
Mischien ook een kwestie van geen extremistische en haatdragende imans aan te stellen. Heb onlangs in een documentaire enkele prachtexemplaren van dat soort gezien in London. Na alles wat die man zei en verspreide kon ik niet geloven dat hij nog vrij rond liep.

7. waarom is de regering tegen de oprichting van islamitische scholen?

Ja, waarom niet. Kunnen we nog een beetje meer naastelkaar gaan leven.
Kom nu niet af met "katholieken hebben toch ook hun onderwijs".
Katholieke scholen zijn restanten van de vroegere dominatie van de kerk op onderwijs. Zijn nog een tijdje kunnen meegaan gedurende de verzuiling en dankzij de CVP. Maar zijn nu noodgedwongen te moderniseren en beginnen ze meer en meer op de openbare scholen te lijken. Binnen een tiental jaren is het vrij onderwijs opgegaan in het openbaar onderwijs.

Als het van mij afhangt zou godsdienst en opleiding al lang gescheiden zijn. Die vuile indoctrinatie.
[/quote]

Darwin
20 februari 2004, 17:44
"Het denken mag zich nooit onderwerpen,
noch aan een dogma,
noch aan een partij,
noch aan een hartstocht,
noch aan een belang,
noch aan een vooroordeel,
noch aan om het even wat,
maar uitsluitend aan de feiten zelf,
want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.Welkom bij Onderwerping

De beste bron voor ISLAM (ONDERWERPING) op het Internet


--------------------------------------------------------------------------------

In de naam van God, de Genadigste, de Barmhartigste


(1) Inleiding tot de Islam (Onderwerping)

(2) Het Mathematisch Wonder van de Kor'an

(3) Hoe wordt men een Moslim (Onderworpene)

(4) HEMEL, HEL EN DOOD

(5) DE GROOTSHEID VAN GOD

(6) Het uitroepen van één Verenigde Godsdienst voor alle mensen

(7) Wie is uw God?

(8 ) Hoe moeten we de Contact Gebeden (Salaat) uitvoeren

(9) De Ware Shahada (Getuigenis)

(10) La Elaha Ella Allah (Er is geen god behalve God)

(11) VRIJ OM TE GELOVEN

(12) Waarom 19 ?!

(13) Waarom zijn wij geschapen ?

(14) RITUELE WASSING.

(15) Muziek is NIET verboden in Islam (Onderwerping)

(16) KLEDINGVOORSCHRIFTEN VOOR VROUWEN IN ISLAM (ONDERWERPING)

(17) God's voorbestemde plan voor de ongehoorzamen.


http://www.submission.org/Dutch/


Het uitroepen van één Verenigde Godsdienst
voor alle mensen

Alle godsdiensten ter wereld - Jodendom, Christendom, Hindoeïsme, Boeddhisme, en de anderen - zijn ernstig verdorven door vernieuwingen, tradities en de verafgoding van mensen zoals bijvoorbeeld de profeten en de heiligen.

Gods Plan, zoals dat staat in het Oude Testament (Maleachi 3:1), het Nieuwe Testament (Lucas 17:22-36 & Mattheus 24:27), en dit Uiteindelijke Testament (3:81), zegt dat Gods Boodschapper van het Verbond zal worden gestuurd nadat alle schriften zijn afgeleverd. De belangrijkste functie van Gods Boodschapper van het Verbond is om de schriften te zuiveren en ze samen te brengen tot een universele boodschap aan de wereld van de Schepper en Onderhouder van deze wereld.

Deze belangrijke profetie van de schriften is nu vervuld. Gods Boodschapper des Verbonds is gekomen, gesteund door een overweldigende hoeveelheid tastbaar bewijs (zie Appendix Twee). Het proces van zuivering en eenmaking is reeds begonnen. Gods plan wordt ondersteund door Gods onzichtbare krachten, en de enorme afmetingen van dit goddelijke plan worden duidelijk door de recente ontmaskering van valse godsdienstigen en de verwijdering van vrijheidsbeperkende barrières zoals de Berlijnse muur, het IJzeren Gordijn en het bamboegordijn.

Van nu af aan is er nog maar een godsdienst aanvaardbaar voor God - Onderwerping. Wie zich aan God onderwerpt en alleen God aanbidt is een "Onderworpene." Dus kunt u een Joodse Onderworpene, een Christelijke Onderworpene, een Boeddhistische Onderworpene, een Hindoeïstisch Onderworpene of een Moslim Onderworpene zijn.

De enige godsdienst die voor God aanvaardbaar is, is Onderwerping. [3:19]

Van iedereen die iets anders als godsdienst nastreeft dan Onderwerping,
zal dat niet worden aanvaard, en in het Hiernamaals
zal hij tot de verliezers behoren. [3:85]


http://www.submission.org/Dutch/islam.htm