PDA

View Full Version : in de fout


Alvader
19 februari 2004, 20:24
Marokkaanse jeugd gaat vaker in de fout

Donderdag 19 februari 2004 - Marokkanen, Antillianen en Joegoslaven in Den Bosch zijn drie maal zo vaak crimineel als hun Nederlandse stadsgenoten. Vooral Marokkaanse jongeren maken zich schuldig aan criminaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. Burgemeester Rombouts noemt de cijfers 'hard'.

Veertig procent van de verdachten van criminaliteit in Den Bosch is van allochtone afkomst. De allochtone bevolking vormt bijna twintig procent van de Bosschenaren. Met name de Kruiskamp, de Muziek- en Edelstenenbuurt en Oost worstelen met overlast.

Vooral Marokkaanse jongeren tussen de 12 en 24 jaar maken zich schuldig aan strafbare feiten. Bijna een kwart van de jeugdige veelplegers is Marokkaan. Zij vormen nog geen tien procent van de bevolking, maar zijn wel verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de overtredingen in die leeftijdscategorie.

De gemeente heeft de etnische achtergrond van criminelen onderzocht op verzoek van de VVD-fractie. De cijfers beslaan de jaren 2000-2002. "Hard werken is moeilijker dan er hard op slaan", zegt Rombouts. De gemeente wil deze ontwikkeling te lijf gaan met intensiever overleg tussen overheid, politie, justitie en Marokkaanse organisaties zoals de Stichting Marokkaanse Jongeren 's-Hertogenbosch en de Marokkaanse vaders die actief zijn in de wijk Kruiskamp.


Brabants Dagblad

illwill
19 februari 2004, 21:50
Ik ben benieuwd wie als eerste deze cijfers gaat ontkennen of relativeren?

MMMM het duurt lang, het word moeilijker en moeilijker om dergelijke dingen te ontkennen.

lyot
20 februari 2004, 09:22
Ik ben benieuwd wie als eerste deze cijfers gaat ontkennen of relativeren?

MMMM het duurt lang, het word moeilijker en moeilijker om dergelijke dingen te ontkennen.

als je nu nog niet doorhebt dat je je niet moet blindstaren op de cijfers .. Stel liever de vraag naar het waarom.. Welke zijn de structurele oorzaken, en hoe kan je die oplossen..

illwill
20 februari 2004, 13:58
Ik ben benieuwd wie als eerste deze cijfers gaat ontkennen of relativeren?

MMMM het duurt lang, het word moeilijker en moeilijker om dergelijke dingen te ontkennen.

als je nu nog niet doorhebt dat je je niet moet blindstaren op de cijfers .. Stel liever de vraag naar het waarom.. Welke zijn de structurele oorzaken, en hoe kan je die oplossen..

Het is Lyot geworden. Toch een verrassing voor mij.
Wie staart er zich blind op cijfers? Dat jullie de cijfers eens een keertje zouden aanvaarden! Euhm, het zijn de linkse partijen die aan de macht zijn é, waar jij op gestemd hebt nm. Heb je bij het uitgeven van je stem dan niets gevonden wat men aan oplossing wou gaan doen? Na 4 jaar Verhofstad is het probleem er nog altijd en de linkse partijen hebben zelf dus ook nog niet de oorzaken gevonden, trouwens de oorzaken kennen is nog niet opgelost hebben dus wat doe je met de problemen die er ondertussen zijn? Laten zoals ze zijn en erger worden totdat men de oorzaken heeft gevonden? Veel suc6 met je partij in de toekomst Lyot.

Het is heel gemakelijk het VB te beschuldigen voor het blindstaren op de cijfers terwijl men je hen verbied om mee te laten proberen het probleem op te lossen.

lyot
20 februari 2004, 14:12
wie zegt dat ik die cijfers niet aanvaard ? ik weet heus wel dat er proportioneel gezien een groter aandeel allochtonen criminele feiten plegen..

ik weet niet in welke groep je mij probeert in te delen. Ik ben géén partijlid of partijman en zal dat ook nooit -hoewel , zeg nooit nooit - worden..

wat ik van jouw wilde horen was je visie op de oorzaken. Om een probleem op te lossen is de eerste stap altijd een bewustwording van de dieper liggende oorzaken.. Dus mag ik van jou graag vernemen waarom jij denkt dat de Allochtonen zo overgerepresenteerd zijn (want dat zijn ze inderdaad) in de misdaadstatistieken.. Want natuurlijk vermoed ik dat het Blok en Co uitgaat van de verkeerde analyse , waardoor de oplossing natuurlijk overeenkomt met 'het kind met het badwater wegsmijten'.

aan u...

illwill
20 februari 2004, 14:37
wie zegt dat ik die cijfers niet aanvaard ? ik weet heus wel dat er proportioneel gezien een groter aandeel allochtonen criminele feiten plegen..

ik weet niet in welke groep je mij probeert in te delen. Ik ben géén partijlid of partijman en zal dat ook nooit -hoewel , zeg nooit nooit - worden..

wat ik van jouw wilde horen was je visie op de oorzaken. Om een probleem op te lossen is de eerste stap altijd een bewustwording van de dieper liggende oorzaken.. Dus mag ik van jou graag vernemen waarom jij denkt dat de Allochtonen zo overgerepresenteerd zijn (want dat zijn ze inderdaad) in de misdaadstatistieken.. Want natuurlijk vermoed ik dat het Blok en Co uitgaat van de verkeerde analyse , waardoor de oplossing natuurlijk overeenkomt met 'het kind met het badwater wegsmijten'.

aan u...

Ik dank u dat er toch nog mensen aanwezig zijn die durven toe te geven dat er problemen zijn.
De mogelijke oorzaken kan ik niet met zekerheid weten want ik sta niet in hun schoenen maar ik kan er misschien wel enkele geven die er misschien tussenhoren.

1) Er is een groep mensen die uit landen komen waar niet veel welvaard is en waar dus het werken niet een al te groot deel uitmaakt van hun dagelijkse bezigheid. Doordat men in deze landen meer middelen nodig heeft om een degelijk leven te lijden dan ginds en doordat een deel van hen dus ook niet gewent is om te werken en ook niet wil werken zit er niets anders op dan te nemen wat ze willen.

2) Er is een groep die gewoonweg naar hier komen om hun criminele zaakjes verder uit te breiden.

3) Er zijn ook nog groepen die met goede bedoelingen naar hier gekomen zijn maar door contacten en omgang met de verkeerde mensen toch de verkeerde weg op gaan.

Dit zijn de eerste waar ik aan denk, er zijn er waarschijnlijk nog veel meer of betere, indien je er meer wil zal ik nog wel eens verder nadenken, maar ik denk dat het nu aan u is om de oplossingen hiervoor te vermelden.

Seba
20 februari 2004, 15:42
dé hoofdoorzaak is volgens mij het gebrek aan veroordeling binnen de
Marrokaanse gemeenschap, in combinatie met een gebrekkige opvoeding.

trouwens, waar blijft Filo om zijn licht over deze zaak te laten schijnen?

lyot
20 februari 2004, 16:15
wie zegt dat ik die cijfers niet aanvaard ? ik weet heus wel dat er proportioneel gezien een groter aandeel allochtonen criminele feiten plegen..

ik weet niet in welke groep je mij probeert in te delen. Ik ben géén partijlid of partijman en zal dat ook nooit -hoewel , zeg nooit nooit - worden..

wat ik van jouw wilde horen was je visie op de oorzaken. Om een probleem op te lossen is de eerste stap altijd een bewustwording van de dieper liggende oorzaken.. Dus mag ik van jou graag vernemen waarom jij denkt dat de Allochtonen zo overgerepresenteerd zijn (want dat zijn ze inderdaad) in de misdaadstatistieken.. Want natuurlijk vermoed ik dat het Blok en Co uitgaat van de verkeerde analyse , waardoor de oplossing natuurlijk overeenkomt met 'het kind met het badwater wegsmijten'.

aan u...

Ik dank u dat er toch nog mensen aanwezig zijn die durven toe te geven dat er problemen zijn.
De mogelijke oorzaken kan ik niet met zekerheid weten want ik sta niet in hun schoenen maar ik kan er misschien wel enkele geven die er misschien tussenhoren.

1) Er is een groep mensen die uit landen komen waar niet veel welvaard is en waar dus het werken niet een al te groot deel uitmaakt van hun dagelijkse bezigheid. Doordat men in deze landen meer middelen nodig heeft om een degelijk leven te lijden dan ginds en doordat een deel van hen dus ook niet gewent is om te werken en ook niet wil werken zit er niets anders op dan te nemen wat ze willen.

2) Er is een groep die gewoonweg naar hier komen om hun criminele zaakjes verder uit te breiden.

3) Er zijn ook nog groepen die met goede bedoelingen naar hier gekomen zijn maar door contacten en omgang met de verkeerde mensen toch de verkeerde weg op gaan.

Dit zijn de eerste waar ik aan denk, er zijn er waarschijnlijk nog veel meer of betere, indien je er meer wil zal ik nog wel eens verder nadenken, maar ik denk dat het nu aan u is om de oplossingen hiervoor te vermelden.

Illwill,
jij ook bedankt om de discussie in positieve zin voort te zetten.. Ik wil eerst en vooral vermelden dat ik absoluut géén specialist ben in criminaliteit onder allochtonen , of criminaliteit in het algemeen. Wat ik hier schrijf zijn dan ook niet meer dan loutere assumpties, die er evenzeer naast kunnen zitten. Het artikel verwijst vooral naar criminaliteit die hoger zou liggen onder Marokkanen, Surinamers & Joegoslaven. De situatie is natuurlijk specifiek gericht op Nederland, vandaar de opname van Surinamers, wat we in België niet hebben.

Wat betreft de mogelijke oorzaken die je opsomt wil ik toch nog even reageren..

1) ik denk dat die allochtonen die hier criminele feiten plegen, voor het merendeel reeds Belg zijn en hier werden geboren. Dat maakt dat je vooral naar factoren zal moeten gaan kijken die hier in België aan de grondslag liggen van het criminele gedrag, veeleer dan te verwijzen naar elementen die in het thuisland een rol speelden.

2) dat neemt niet weg dat er inderdaad wel een deel criminelen uit het buitenland naar hier afgezakt zullen komen om hun criminele praktijken verder te zetten. Of dat een grote groep is durf ik evenwel betwijfelen . Om je een voorbeeld te geven waar ik iets meer over afweet : het aantal asielzoekers dat hier betrapt wordt op het uitoefenen van criminele feiten bedraagt hoogstens enkele procenten van het totaal. En een groot deel van die betrapten betreffen dan nog kleinere delicten zoals winkeldiefstallen. Dat neemt niet weg dat een deel wel degelijk in zware misdaad is betrokken natuurlijk.

3) wat zijn criminele feiten overigens ? Ik denk dat het best is dat je niet alles over één kam scheert. Er is wel degelijk een verschil in ernst der feiten.

4) waarom plegen allochtonen meer criminele feiten ? in mijn boekje heus niet omdat zoiets biologisch of genetisch bepaald is (en zéér kleine minderheid van uiterst gestoorde mensen niet te na gesproken). Maar wel omdat ze door de context die richting uitgeduwd worden. De context is in mijn ogen de socio-economische situatie, en de maatschappij waarin ze zich bevinden. Ik ga er wel van uit dat elke mens uiteindelijk nog een vrije keuze kan maken, dus slechte socio-economische omstandigheden ontslaan niemand van zijn verantwoordelijkheid terzake.

5) naast de socio economische situatie, die je als een push factor zou kunnen beschouwen, moet je eveneens kijken naar de mate van permissiviteit die een maatschappij toelaat (als een soort pull factor.. als je niet bestraft zullen véél meer mensen in de verleiding komen).. Maar als er veel permissiviteit is, dan is dat géén verklaring waarom er een over-representatie is van allochtonen in de statistieken. Dan zouden er ook meer Belgen criminele feiten moeten plegen.

5) Dus moet het wel een combinatie van vier en vijf zijn.. Allochtonen zitten in een situatie die ze waarschijnlijk als behoorlijk uitzichtloos zullen beschouwen, en de permissiviteit van de maatschappij zal hen niet tegenhouden in het plegen van criminele feiten.

In elk geval, ik denk dat als je niet aan punt 4 werkt, er nooit enige structurele vooruitgang zal komen. dan pak je enkel op oppervlakkige wijze de problemen aan.

grtz

illwill
20 februari 2004, 17:07
Inderdaad volledig mee akkoord, maar zoals ik al zei er word niet veel aangedaan. Het interresseerd de VB stemmer absoluut niet ofdat het nu marokanen, turken, afrikanen, belgen, nederlanders, fransen of wat dan ook zijn die de boel hier verzieken, maar het komt door het multiculturele aspect dat men meer % allochtone criminaliteit krijgt hier. Hetgeen waar men dus problemen mee heeft is dat % van gepleegde criminele feiten bij sommige groepen van allochtonen opmerkelijk veel te hoog ligt tov de aantallen die in deze groep hier aanwezig zijn.
Ik sta trouwens er ook niet achter dat mensen die hier geboren zijn maakt niet uit wat voor ouders ze hebben het land worden uitgezet. Totaal niet, als ze hen maar bestraffen (de criminelen dan é :wink: ). Maar om een vb. te geven de moslims in ons land zijn gewoonweg van karakter aggressiever dan wat wij gewoon zijn, is dit iets waar wij moeten leven of is dit iets wat zij ook wel kunnen proberen om wat verandering in te brengen, indien je geboren bent ben je een leeg doosje dat je van alles kunt leren, dus ook het minder aggressief zijn.
Een ander probleem is dat als je de hele groep allochtonen in ons land samenzet dan zijn het weer de moslims die de ordehandhavers altijd uitmaken en beschuldigen van rascisme, net zoals ze dit doen met mensen die ook maar iets negatiefs over hen te zeggen heeft. Dit werkt natuurlijk de groeiende wederkerende haat in de hand waardoor discriminatie natuurlijk ook niet ver weg ligt hé. Ook hier is dit niet aan de autochtonen om zich aan te passen.