PDA

View Full Version : EU speelt spelletje met Turkije


Turkse Nederlander
21 februari 2004, 15:30
EU speelt spelletje met Turkije

Ugur Pekdemir
(de Volkskrant, zaterdag 31 januari 2004, pagina 7)

Turkije wacht al dertig jaar op toelating tot de EU. Trouw bondgenoot zijn en verbeterde mensenrechten blijken niet genoeg, constateert Ugur Pekdemir

Als het om de discussie van toetreding van Turkije aan de Europese Unie gaat worden tijdens het spel voortdurend de spelregels aangepast. Eerst gold dat Turkije, net als ieder ander land, aan de economische en politieke criteria moest voldoen. Na dertig jaar lang in de wachtkamer gezeten te hebben is de douane-unie tussen Turkije en de EU in 1997 gesloten. Omdat Turkije volledig aan de economische toelatingscriteria voldeed. Maar er moest worden gewerkt aan de politieke criteria daarom zijn er in 2002 er in Kopenhagen aanvullende politieke eisen gesteld.

Eind 2004 moet de EU onder voorzitterschap van Nederland deze eisen tegen het licht houden en uitsluitsel geven wanneer Turkije daadwerkelijk kan toetreden.Wat opvalt is naarmate deze datum nadert dat allerlei argumenten uit een hoge hoed getoverd worden; kwestie Cyprus, het Koerdische en het Armeense vraagstuk, de staatsleer, en nu beklemtonen enkele ministers dat het islamitische Turkije niet past in de 'Europese christelijke waardengemeenschap'. Dit gedrag roept verwondering en verbazing op. Het is onjuist nu pas een abstract meetlat te construeren en daar Turkije langs te leggen. Het is het veranderen van de spelregels terwijl het spel gespeeld wordt.Er ligt nu eenmaal een oude verplichting uit 1961 toen in het associatieverdrag aan Turkije het lidmaatschap van de Europese Gemeenschap werd beloofd. Het feit dat Turkije zolang in de wachtkamer moest wachten is niet enkel een gevolg geweest van Turks wangedrag. Turkije is tot op de dag van vandaag voor het Westen zeer betrouwbare (NAVO)-bondgenoot geweest. In tijden van de koude oorlog als strategische buffer tegen ‘het kwaad’ uit het Oostblok. Tijdens de Koreaanse oorlog leverden de Turken een detachement. Maar nu tegen ook het fundamentalistische kwaad uit het Midden-Oosten. De goede samenwerking met Israël is hier een voorbeeld van. Turkije wordt door de Verenigde Staten als model land gebruikt, een democratische rechtstaat dat als voorbeeld dient voor de Arabische Staten met autocratische regimes.

De laatste jaren heeft Turkije duidelijk laten zien dat ze heel veel vooruitgang geboekt met betrekking tot de eisen van democratie, naleving van de rechten van de mens, die de EU stelde. Zo is onder meer de doodstraf afgeschaft en de rechten van Koerden zijn verbeterd. Zoals Prodi, de voorzitter van de Europese Commissie, onlangs zei “Turkije heeft bij hervormingen indrukwekkende vooruitgang geboekt”. Des te wrang is het als ons land als voorvechter van de mensenrechtensituatie in de wereld nu opeens dit issue ondergeschikt maakt. Met name is het verbazingwekkend dat liberale VVD- en D66- ministers zich achter de christelijke waardengemeenschap schuilen. Dit is wel heel erg tweeslachtig. De huidige Unie is immers het resultaat van een uniek en veelvormig integratieproces, met alle fouten, inconsequenties, en diversiteit van dien, dat nog steeds in beweging is.

In dat proces heeft de EU Turkije al het lidmaatschap in principe toegezegd. Het zou van weinig fatsoen en betrouwbaarheid getuigen daar nu op terug te komen. Minister Bot (CDA) van Buitenlandse Zaken, de eerstverantwoordelijke in deze kwestie, heeft volkomen gelijk dat Ankara eigenlijk het lidmaatschap niet meer ontzegd kan worden na alle eerdere toezeggingen .

Het is niet moeilijk welk land dan ook te kritiseren wegens de tekortkomingen. Maar de aandacht van Europa zou veel meer geconcentreerd moeten worden op de kansen die Turkije biedt. De grote markt, het economische groeipotentieel en de bedrijvigheid. Turkije is een levende getuigenis van de interactie tussen Europa en Azië waarbij de drie wereldgodsdiensten samenkomen en samenleven. Daarom moet de Europese Unie juist Turkije binnenhalen, echter dit vergt wel een omslag in het denken: in plaats van alleen de problemen uit te vergroten zou veel meer gekeken moeten worden naar de kansen.

Ugur Pekdemir, voorzitter TANNET (Turks academisch netwerk)© Stichting TANNET |
Realisatie: BÇ | Laatste wijziging: 02 februari, 2004

maddox
21 februari 2004, 16:11
Turk4ever je hebt volledig gelijk.
Het enige wat Turkije moet doen is de zakken van de juiste dikkoppen vullen.

Blijkbaar iets wat ze nog niet onder de knie hebben. Misschien nog iets te hard de koopmansgeest van afdingen in het achterhoofd?

Max
21 februari 2004, 16:37
Turkije is de ideale buffer tussen de Arabische wereld en de EU. Het gaat tenslotte maar om de economische unie , dus mogen ze er bij van mij. In een politieke unie zullen ze toch niet willen bijzijn.

Jan van den Berghe
21 februari 2004, 17:10
Zo is onder meer de doodstraf afgeschaft en de rechten van Koerden zijn verbeterd.

Alwie het tijdschrift "Kurdistan Report - Für ein freies und unabhängiges Kurdistan" leest, zal zich er rekenschap van moeten geven dat de Koerden nog steeds verdrukt en vervolgd worden.

Turkse Nederlander
21 februari 2004, 17:31
Zo is onder meer de doodstraf afgeschaft en de rechten van Koerden zijn verbeterd.

Alwie het tijdschrift "Kurdistan Report - Für ein freies und unabhängiges Kurdistan" leest, zal zich er rekenschap van moeten geven dat de Koerden nog steeds verdrukt en vervolgd worden.
Die bron is duidelijk niet onafhankelijk. Zolang Turkije de Koerden geen land geeft zal die groepering dat beweren. Die beweging is echter niet representatief voor alle Koerden. Ik heb Koerdische familieleden en vrienden die pro Turkije zijn.

Griffin
21 februari 2004, 18:17
Europa moet zijn normen niet omlaag brengen om een land te laten toetreden tot de Unie, maar een land dat erbij wil, moet die normen respecteren en volgen.
Voor Turkije is er natuurlijk het probleem met de Koerden, maar daar gaat het vast niet alleen over. Problemen ivm de macht van het leger, toestand in de gevangenissen, etc...
Ik heb er geen idee van hoe het daar precies mee gesteld is, maar ik vermoed dat d*t de belangrijkste problemen zijn voor toetreding van Turkije tot de EU. En ik vind dat het niet onze taak is om onze normen daarover te verlagen, maar de taak van Turkije om te voldoen aan de eisen van de EU voor toetreding.

Joriske
21 februari 2004, 18:58
Alwie het tijdschrift "Kurdistan Report - Für ein freies und unabhängiges Kurdistan" leest, zal zich er rekenschap van moeten geven dat de Koerden nog steeds verdrukt en vervolgd worden.
Die bron is duidelijk niet onafhankelijk. Zolang Turkije de Koerden geen land geeft zal die groepering dat beweren. Die beweging is echter niet representatief voor alle Koerden. Ik heb Koerdische familieleden en vrienden die pro Turkije zijn.

En natuurlijk is het artikel dat je hierboven hebt aangehaald een perfect voorbeeld van objektiviteit, komend van het Turks Academisch Netwerk.........

Het is Turkije dat spelletjes speelt met de EU Wetten worden door het parlement gestemd maar niet of slechts gedeeltelijk toegepast. In werkelijkheid deelt het leger (via de "Nationale Veiligheidsraad") daar nog steeds de lakens uit. Er is zelfs een wet die kritiek op het leger verbiedt. Armeniërs en Grieken mogen geen nieuwe priesters opleiden. Koerden die voor een onafhankelijk Koerdistan zijn mogen hun ideeën niet uitdrukken - ook als ze dat vreedzaam doen. Wat in een democratie toch vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Kan een land met een zulk een ultra-nationalistische, militaristische politieke cultuur lid worden van de EU? Niet zonder dat de Europese Unie haar eigen democratische politieke cultuur naar beneden haalt.

Mustapha
21 februari 2004, 22:48
Probleem van de Turken is die man in het vaticaan.
Die man heeft nogal goede contacten met dé mannen die zowat verdeeld zitten in alle belangrijke Europese instellingen.

Maar geen nood, de grote VS lobby't voor Turkije. Turkije hoeft eigenlijk niet veel te doen. VS fixt het wel.

maddox
21 februari 2004, 23:53
Mustapha, zolang er geen schnabbeltjes caliber groot te rapen vallen voor onze speknekken, dan kan Turkije blijven bedelen voor de restjes.

Godsdienst is hier van minder tel, door de goeie daden Kemal Ataturk.


De kans dat Marroko mee mag doen, zelfs met massive omkoperij, is veel kleiner.Om het effe op een vermeende persoonlijke noot te gooien.

Dimitri
22 februari 2004, 00:02
Zolang Turkije niet aan de minimale voorwaarden voldoet kunnen er helemaal geen onderhandelingen beginnen. Er wordt helemaal geen spelletje gespeeld, het is heel serieus. Turkije is pas sinds 1999 kandidaat-lidstaat, dus er is geen sprake van een al dertig jaar aanslepend verhaal.

democratsteve
22 februari 2004, 02:02
Zolang Turkije niet aan de minimale voorwaarden voldoet kunnen er helemaal geen onderhandelingen beginnen. Er wordt helemaal geen spelletje gespeeld, het is heel serieus. Turkije is pas sinds 1999 kandidaat-lidstaat, dus er is geen sprake van een al dertig jaar aanslepend verhaal.
Feit blijft dat men voor Turkije andere waardemeters hanteert dan voor de landen die nu gaan toetreden.

Joriske
22 februari 2004, 09:42
Zolang Turkije niet aan de minimale voorwaarden voldoet kunnen er helemaal geen onderhandelingen beginnen. Er wordt helemaal geen spelletje gespeeld, het is heel serieus. Turkije is pas sinds 1999 kandidaat-lidstaat, dus er is geen sprake van een al dertig jaar aanslepend verhaal.
Feit blijft dat men voor Turkije andere waardemeters hanteert dan voor de landen die nu gaan toetreden.

Voor Turkije tellen exact dezelfde criteria van Kopenhagen die gelden voor de andere kandidaten, alleen is mede door de invloed van het leger Turkije verder van die criteria verwijderd dan de andere kandidaten. Als Turkijes kandidatuur eind dit jaar aanvaard wordt zal dat betekenen dat men juist laksere voorwaarden heeft gebruikt tav Turkije.

Dimitri
22 februari 2004, 11:46
Voor Turkije tellen exact dezelfde criteria van Kopenhagen die gelden voor de andere kandidaten, alleen is mede door de invloed van het leger Turkije verder van die criteria verwijderd dan de andere kandidaten. Als Turkijes kandidatuur eind dit jaar aanvaard wordt zal dat betekenen dat men juist laksere voorwaarden heeft gebruikt tav Turkije.
Inderdaad. Men moet Turkije even streng beoordelen als alle andere landen. Dat betekent dat als het land niet aan de minimale voorwaarden voldoet, er geen onderhandelingen kunnen beginnen. Simpel als wat.

k9
22 februari 2004, 12:04
EU speelt spelletje met Turkije

Ugur Pekdemir
(de Volkskrant, zaterdag 31 januari 2004, pagina 7)

Turkije wacht al dertig jaar op toelating tot de EU. Trouw bondgenoot zijn en verbeterde mensenrechten blijken niet genoeg, constateert Ugur Pekdemir

Nee ze zijn nog niet genoeg vebeterd. De EU wou drastische hervormingen van zowat alles de turken hebben hier en daar iets verbeterd de laatste paar jaren .

Eerst gold dat Turkije, net als ieder ander land, aan de economische en politieke criteria moest voldoen. Na dertig jaar lang in de wachtkamer gezeten te hebben is de douane-unie tussen Turkije en de EU in 1997 gesloten. Omdat Turkije volledig aan de economische toelatingscriteria voldeed. Maar er moest worden gewerkt aan de politieke criteria daarom zijn er in 2002 er in Kopenhagen aanvullende politieke eisen gesteld.

Onzin eerst moest turkije economisch in orde zijn (wat het trouwens maar ten dele is de inflatie is bv te hoog met 50 procent in 2002 en 26 in 2003 ) . De economie is trouwen maar zo omdat de VS en het IMF er tientallen miljarden ingepomt hebben .

Maar de politiek en vooral sociaale toestand in turkije is gewoon nog ondermaats de vervolging van de koerden , ... talloze problemen die zeg moeten zijn voor ze toetreden .


In dat proces heeft de EU Turkije al het lidmaatschap in principe toegezegd. Het zou van weinig fatsoen en betrouwbaarheid getuigen daar nu op terug te komen.

:lol: helemaal niet als turkije niet klaar is komt het er niet in toet klaar is

neruda
22 februari 2004, 12:35
[quote]EU speelt spelletje met Turkije ...Ik vrees dat dit net het omgekeerde is...Turkije heeft de vertragingen aan zijn eigen toe te wijzen..had Turkije zich anders opgesteld in de oorlog tegen Irak was de toetreding iets 'easier' geweest , hun pro-Amerikaanse stelling heeft hun de das omgedaan...als je wed om twee paarden dan moet je ook de consequencies van meenemen....maw eerst u laten omkopen door de Bushadministratie en dan beginnen zeuren dat EU een spelletje speelt....de Turkije zal zijn beurt moeten afwachten echter zal ze langer moeten aanschuiven....

Darwin
22 februari 2004, 12:37
Allemaal postings die zich uitputten in het rond de pot draaien.

Turkije komt niet bij Europa omdat de Turken islamieten zijn.

Is dat nu zo moeilijk?

neruda
22 februari 2004, 13:04
Allemaal postings die zich uitputten in het rond de pot draaien.

Turkije komt niet bij Europa omdat de Turken islamieten zijn.

Is dat nu zo moeilijk?

Als ge niet verder kijkt dan u neus lang is , is uw stelling inderdaad niet moeilijk...ik zou zeggen ..kruip uit uw steentje daar dit het jaartal 2004 is ... 8O

Turkse Nederlander
24 februari 2004, 15:53
Armeniërs en Grieken mogen geen nieuwe priesters opleiden.
Heb jij hier bewijzen voor? Kun je hier een link naar plaatsen? In Turkije zijn alle godsdiensten aan elkaar gelijkwaardig. Wat veel mensen niet weten is dat de Turkse minderheid in Griekenland onderdrukt wordt. Ze mogen zich bijvoorbeeld geen Turk noemen. Volgens de Grieken zijn ze Islamitische Grieken. Bovendien mogen de Turken ook geen eigen imams opleiden. De Turken krijgen een imam toegewezen die door de Grieken is opgeleid. In Italie is er een maffiabaas (Berlusconi) aan de macht. Hij heeft zelfs de mediawet veranderd om zijn macht in de media te vergroten. In Roemenie worden kinderen geveild. Waar zijn de rechten van het kind? Toch zijn de onderhandelingen met Roemenie allang begonnen. Wanneer het om de toetreding van andere Europese landen en Turkije gaat wordt er met dubbele standaarden gemeten.

Joriske
24 februari 2004, 19:26
Armeniërs en Grieken mogen geen nieuwe priesters opleiden.
Heb jij hier bewijzen voor? Kun je hier een link naar plaatsen? In Turkije zijn alle godsdiensten aan elkaar gelijkwaardig. Wat veel mensen niet weten is dat de Turkse minderheid in Griekenland onderdrukt wordt. Ze mogen zich bijvoorbeeld geen Turk noemen. Volgens de Grieken zijn ze Islamitische Grieken. Bovendien mogen de Turken ook geen eigen imams opleiden. De Turken krijgen een imam toegewezen die door de Grieken is opgeleid. In Italie is er een maffiabaas (Berlusconi) aan de macht. Hij heeft zelfs de mediawet veranderd om zijn macht in de media te vergroten. In Roemenie worden kinderen geveild. Waar zijn de rechten van het kind? Toch zijn de onderhandelingen met Roemenie allang begonnen. Wanneer het om de toetreding van andere Europese landen en Turkije gaat wordt er met dubbele standaarden gemeten.

Niks dubbele standaarden. Zo'n twee weken geleden was er een programma op de VRT over de kruistochten, een van de afleveringen was over Istanbul-Constantinopel; er was een uitvoerig verslag over het Grieks-Orthodoxe seminarie op een van de Prinseneilanden waar sinds de 70er jaren geen priesters meer mogen worden opgeleid op bevel van het Turkse Ministerie van Religieuze Zaken. Kwestie van de Orthodoxe aanwezigheid in Constantinopel dood te bloeden. Kerken en Armeense of Griekse scholen worden systematisch gediscrimineerd wanneer het gaat om het afleveren van bouw en/of renovatievergunningen.

Bovendien vraag ik me af waarom je zo inzit met het feit dat de Turken in Griekenland zichzelf geen Turk mogen noemen als de Koerden in Turkije jarenlang "Bergturken" werden genoemd. In Griekenland is er tenminste nog een Turkse minderheid. Waar is de Griekse minderheid in en rond Istanbul, die in 1923 nog enkele honderdduizenden zielen telde?

De voorbeelden die je aanhaalt zijn irrelevant. Het zijn losstaande mankementen in afzonderlijke lidstaten en kandidaten. In Turkije is het probleem de economie en de politieke cultuur in het algemeen.

Turkse Nederlander
24 februari 2004, 20:42
Als ik jou was zou ik Roemenie beter onder de loep nemen. Het land is pas verlost van een dictatuur. Het corruptie viert daar hoogtij. De politie perst de eigen bevolking af. Het veilen van kinderen is een misdaad tegen de menselijkheid.

Mischien was het in het verleden verboden Priesters op te leiden. Dat is nu zeker niet meer het geval. In Turkije is er overigens geen "Ministerie van Religieuze zaken". In Turkije zijn godsdienst en politiek namelijk van elkaar gescheiden. In Griekenland bijvoorbeeld is er nog geen totale scheiding van Kerk en staat.

Joriske
24 februari 2004, 20:55
Ik corrigeer: het Departement voor Religieuze Zaken van de Premier, of Diyanet İşleri Başkanlığı (Prime Ministry-Department of Religious Affairs).

Turkse Nederlander
24 februari 2004, 21:00
Europa is jarenlang aan het zeuren over Koerden die onderdrukt worden door de Turken. Ze hebben het echter nooit over de Turken die door de Grieken worden onderdrukt.

Jan van den Berghe
24 februari 2004, 21:02
Mischien was het in het verleden verboden Priesters op te leiden. Dat is nu zeker niet meer het geval. In Turkije is er overigens geen "Ministerie van Religieuze zaken". In Turkije zijn godsdienst en politiek namelijk van elkaar gescheiden. In Griekenland bijvoorbeeld is er nog geen totale scheiding van Kerk en staat.

De orthodoxe Kerk in Turkije kan gewoon geen theologische studies meer aan haar toekomstige priesterkandidaten aanbieden. De enige school die bestond, is op last van de Turkse overheid gesloten. Nu krijgen de toekomstige priester een basisvorming in liturgie en dogmatiek, en daarmee moeten ze het stellen.

In Turkije is er geen scheiding van Kerk en Staat zoals we die in het Westen kennen: de overheid controleert heel nauwlettend de kerken en ziet toe op de benoemingen. Iedere priester of imam wordt eerst grondig doorgelicht en pas vervolgens krijgt men toestemming om die persoon te bevestigen.

In Griekenland bestaat iets dergelijks niets. Griekenland is een seculiere staat waar Kerk en Staat volkomen gescheiden zijn (de orthodoxie is al meerdere jaren geen staatsgodsdienst meer trouwens).

Kortom, u zwemt in de misvattingen en vooroordelen.

Turkse Nederlander
24 februari 2004, 21:32
In Turkije is er geen scheiding van Kerk en Staat zoals we die in het Westen kennen: de overheid controleert heel nauwlettend de kerken en ziet toe op de benoemingen. Iedere priester of imam wordt eerst grondig doorgelicht en pas vervolgens krijgt men toestemming om die persoon te bevestigen.
Dat zouden ze in Nederland ook moeten doen. Dan krijg je geen haatzaaiende imams als El Moumni meer.

VlaamseBelg
25 februari 2004, 17:48
Turkije zou al lang lid moeten geweest zijn, door ze erbuiten te houden zal er nooit iets veranderen. Europa is stilletjes aan een eigen europese cultuur aan het krijgen, en als een toch al modern land als Turkije daar dan bij toetreedt zal dat alleen maar een positieve invloed hebben.

En als zij binnen zijn, wie volgt er dan nog? Israël? Misschien niet slecht, dan luisteren ze misschien eens als de EU iets vraagt. :)

parcifal
25 februari 2004, 18:44
Turkije zou al lang lid moeten geweest zijn, door ze erbuiten te houden zal er nooit iets veranderen. Europa is stilletjes aan een eigen europese cultuur aan het krijgen, en als een toch al modern land als Turkije daar dan bij toetreedt zal dat alleen maar een positieve invloed hebben.

Als je ze er zomaar bijneemt, zal er idd iets veranderen : namelijk een
serieus probleem voor de rest van europa zal ontstaan.

Zou jij graag als werknemer in Istanboel (vrij verkeer van personen)
door de politie opgepakt worden op verdenking van -laat ons zeggen-
smokkel? Tenzij je genoeg afkoopgeld hebt ga je een pijnlijke periode
tegemoet denk ik.
Bovendien krijg je dan gegarandeerd busjes met supergoedkope
turkse aannemers + voetvolk over de vloer in onze steden.
ALs je weet hoeveel huizen instorten in Turkije bij de minste aardtrilling
vanwege bouwcorruptie gaan we hier nog lachen.
Weet je nog dat zwembad in Moskou, 14 dagen geleden waarvan
het dak naar beneden kwam : Turkish Technology. :?
Ze waren naar het schijnt de goedkoopste aanbieder.

Bovendien zal er een verregaand systeem van subsidies nodig zijn
om die arme turken uit het moeras te trekken (en je mag rekenen
op een corruptiegraad waarbij Roemenie peanuts is.)
En met de huidige inflatie, scholingsgraad en
algemene industrialisatie (behalve West-Turkije) is dat
gewoon parels voor de zwijnen. (no pun intended. 8) )

Enige oplossing die ik -bescheiden als ik ben- zie is afstappen
van de oude beloftes (Nice akkoorden etc.) en Turkije op relatief korte
termijn (5jaar) een status van 'bevoorrecht diplomatiek en handelspartner' geven.
Dus een half EU lidmaatschap ZONDER medezeggingsschap in
het Europese parlement en in de Europese commisie.

Ze zullen woest zijn, de turken en wild aan hun snorren trekken maar
het zal het best zijn voor iedereen.

Turkse Nederlander
25 februari 2004, 20:25
Turkije zou al lang lid moeten geweest zijn, door ze erbuiten te houden zal er nooit iets veranderen. Europa is stilletjes aan een eigen europese cultuur aan het krijgen, en als een toch al modern land als Turkije daar dan bij toetreedt zal dat alleen maar een positieve invloed hebben.

Als je ze er zomaar bijneemt, zal er idd iets veranderen : namelijk een
serieus probleem voor de rest van europa zal ontstaan.

Zou jij graag als werknemer in Istanboel (vrij verkeer van personen)
door de politie opgepakt worden op verdenking van -laat ons zeggen-
smokkel? Tenzij je genoeg afkoopgeld hebt ga je een pijnlijke periode
tegemoet denk ik.
Bovendien krijg je dan gegarandeerd busjes met supergoedkope
turkse aannemers + voetvolk over de vloer in onze steden.
ALs je weet hoeveel huizen instorten in Turkije bij de minste aardtrilling
vanwege bouwcorruptie gaan we hier nog lachen.
Weet je nog dat zwembad in Moskou, 14 dagen geleden waarvan
het dak naar beneden kwam : Turkish Technology. :?
Ze waren naar het schijnt de goedkoopste aanbieder.

Bovendien zal er een verregaand systeem van subsidies nodig zijn
om die arme turken uit het moeras te trekken (en je mag rekenen
op een corruptiegraad waarbij Roemenie peanuts is.)
En met de huidige inflatie, scholingsgraad en
algemene industrialisatie (behalve West-Turkije) is dat
gewoon parels voor de zwijnen. (no pun intended. 8) )

Enige oplossing die ik -bescheiden als ik ben- zie is afstappen
van de oude beloftes (Nice akkoorden etc.) en Turkije op relatief korte
termijn (5jaar) een status van 'bevoorrecht diplomatiek en handelspartner' geven.
Dus een half EU lidmaatschap ZONDER medezeggingsschap in
het Europese parlement en in de Europese commisie.

Ze zullen woest zijn, de turken en wild aan hun snorren trekken maar
het zal het best zijn voor iedereen.
Turkije is het afgelopen jaar bezocht door 14 miljoen toeristen en niemand die iets in de schoenen geschoven is. Ik ken Turken die via Roemenie naar Turkije zijn gereisd. De meesten (!) zijn of afgeperst door de politie, of beroofd. Turkije heeft inderdaad een corrupptie probleem maar zeggen dat de corruptie in Roemenie peanuts is is belachelijk. Overigens heeft Italie ook een corruptieprobleem.

Overigens is de inflatie het afgelopen jaar flink gedaald. De Turkse centrale bank moest dolars inkopen om een te sterke stijging van de Lira te voorkomen. Turkije heeft het afgelopen jaar een exortrecord gebroken. Voor het eerst heeft Turkije meer dan 50 miljard dolar uitgevoerd. 20 jaar geleden bedroeg de Turkse export nog maar 5 miljard dolar. De Turkse economie is in het jaar 2003 met 6,3% gegroeid. Na China is dat de sterkste groei ter wereld. 24% van de Turkse beroepsbevolking werkt in de Industrie. Op dit moment zijn er 4 autofabrieken in Turkije. De uitvoer van textielproducten laat ook een sterke groei zien. Turkije verwacht ook een groei in de toerisme sector. Vooral het wintersport toerisme in Turkije is op komst.

uwagan
26 februari 2004, 00:21
Als het daar dan toch zo goed is, ga dan maar voorgoed terug. bye....

VlaamseBelg
26 februari 2004, 08:59
Als het daar dan toch zo goed is, ga dan maar voorgoed terug. bye....

Allee, we zijn vertrokken... Welke uil heeft u een computer gegeven? Het is hier een politiek forum, geen VT4-chat!

k9
26 februari 2004, 11:32
Overigens is de inflatie het afgelopen jaar flink gedaald. De Turkse centrale bank moest dolars inkopen om een te sterke stijging van de Lira te voorkomen.

De inflatie is van 50+%naar 25+% gedaalt. De EU wil dat het onder de 2% is. Over een jaar of 5 zijn ze er dus mischien.Turkije heeft het afgelopen jaar een exortrecord gebroken. Voor het eerst heeft Turkije meer dan 50 miljard dolar uitgevoerd. 20 jaar geleden bedroeg de Turkse export nog maar 5 miljard dolar.

Ja en? je haalt trouwens export en import door elkaar (heel grappig trouwens) De export in 2002 was 26 miljard $ de import 50 miljard. Turkije heeft dus een enorm handelstekort . Ter vergelijking belgie exporteerd voor een 175 miljard $ wat turkije dus doet is peanuts.

Turkije heeft ook een enorme buitenlandse schuld die snel de 150 miljard aan het naderen is (btw dat is 40/50% van het BNP)

Komt daar nog bij dat er practisch geen buitenlandse investeerders zijn (1 miljard maar in 2002) dat turkije recht gehouden word door het IMF dat ...

Nee turkije is economisch nog niet klaar. Verre van trouwens.


De Turkse economie is in het jaar 2003 met 6,3% gegroeid. Na China is dat de sterkste groei ter wereld.

Onzin trouwens er zijn een hele boel kleinere landjes die heel wat sneller dan china groeiden.

Tussen 98 en 2002 was de groei gemiddeld 0.4% en dat toont juist de problemen van turkije aan het land is economisch verre van stabiel. Dankzij enorme investeringen van de staat (die dan weer de schuld snel omhoog duwen) en de enorme hulp vanuit het buitenland (VS en IMF) is men erin geslaagd om de economie van turkije na jaren van problemen terug recht te krijgen. Trek die steun weg en turkije zakt weer ineen zoals in 98 en 99.


24% van de Turkse beroepsbevolking werkt in de Industrie. Op dit moment zijn er 4 autofabrieken in Turkije. De uitvoer van textielproducten laat ook een sterke groei zien. Turkije verwacht ook een groei in de toerisme sector. Vooral het wintersport toerisme in Turkije is op komst.

So what? Dat is peanuts in vergelijking wat turkije nodig heeft. En al die vooruitzichten hebben niet kunnen baten in 98 en 99 toen het land economisch aan de grond zat.

Turlijke is snel een enorme buitenlandse schuld aan het opbouwen en kan zo even het economisch ruimer hebben . De toekomst is echter dan verre van zeker de meeste landen die zoveel buitenlandse schuld hebben zitten bij de 3e wereld landen .
Turlijke heeft geluk dat het bij de NATO is indien dat niet het geval was hadden de VS, europa en het IMF foert gezegd en had turkije niks geweest.

Nu is het een beetje beter dan de omligende landen maar alleen dankzij constante steun uit het westen. Neem die weg en turkije zakt terug weg.

Jan van den Berghe
26 februari 2004, 13:05
Die bron is duidelijk niet onafhankelijk. Zolang Turkije de Koerden geen land geeft zal die groepering dat beweren. Die beweging is echter niet representatief voor alle Koerden. Ik heb Koerdische familieleden en vrienden die pro Turkije zijn.

En die groep is al evenmin representatief of onafhankelijk. De informatie die we in Kurdistan Report kunnen lezen, is zo hemeltergend dat er wel iets van waar moet zijn. Merkwaardig is wel dat ik geen weet heb van Koerdische verenigingen die pro-Turkije zijn; wel zijn er meer dan genoeg die voor een onafhankelijkheid Koerdistan zijn of op zijn voor een democratischer Turkije waar de Koerden culturele en politieke rechten hebben. Maar echt pro-Turkije, neen.

Turkse Nederlander
27 februari 2004, 16:39
Ja en? je haalt trouwens export en import door elkaar (heel grappig trouwens) De export in 2002 was 26 miljard $ de import 50 miljard. Turkije heeft dus een enorm handelstekort . Ter vergelijking belgie exporteerd voor een 175 miljard $ wat turkije dus doet is peanuts.

Turkije heeft in het jaar 2003 50 miljard dolar uitgevoerd en 75 miljard dolar ingevoerd. Jij hebt het over de gegevens van 2002. Het handelstekort wordt voor een deel tenietgedaan door de miljoenen toeristen die Turkije jaarlijks bezoeken. Dit jaar verwacht Turkije weer een exportrecord. Turkije heeft jarenlang een guerrilaoorlog gevoerd tegen terrorisme. Dit heeft de economie naar schatting 100 miljard dolar gekost. Nu is de oorlog praktisch afgelopen. Bovendien is Turkije in 1999 getroffen door een zware aardbeving. Toen Ocalan opgepakt werd zijn er miljoenen toeristen weggebleven uit vrees voor aanslagen. Door deze dingen is Turkije in een zware crises terchtgekomen. Dit was goed voor turkije omdat Kemal Dervis, voormalig tweede man bij de wereldbank, als minister van Financien het hele bankwezen heeft hervormd. De gemiddelde groei is zo laag doordat de Turkse economie gekrompen was door de crises.

Turkse Nederlander
27 februari 2004, 16:48
Die bron is duidelijk niet onafhankelijk. Zolang Turkije de Koerden geen land geeft zal die groepering dat beweren. Die beweging is echter niet representatief voor alle Koerden. Ik heb Koerdische familieleden en vrienden die pro Turkije zijn.

En die groep is al evenmin representatief of onafhankelijk. De informatie die we in Kurdistan Report kunnen lezen, is zo hemeltergend dat er wel iets van waar moet zijn. Merkwaardig is wel dat ik geen weet heb van Koerdische verenigingen die pro-Turkije zijn; wel zijn er meer dan genoeg die voor een onafhankelijkheid Koerdistan zijn of op zijn voor een democratischer Turkije waar de Koerden culturele en politieke rechten hebben. Maar echt pro-Turkije, neen.
Er zijn geen pro Turkse Koerdische verenigingen omdat die Koerden gewoon lid zijn van Turkse groeperingen. Ze noemen zichzelf Turks. De Turkse oud premier en oud president Ozal was een Koerd. Hij heeft keihard tegen de PKK gestreden. De huidige Turkse minister Bulent Arinc (welke ministerie weet ik niet precies) is ook een Koerd. In het turkse leger zijn er duizenden officieren van Koerdische afkomst. Een Turkse legereenheid was een keer gestuit tegen Koerdische rebellen. De leider van de Turkse eenheid was een Koerd. Hij zei met een luidspreker. "Wat jullie doen is fout, Turken en Koerden zijn broeders". Op dat moment begonnen de rebellen te schieten. De Koerdische officier gaf de soldaten het bevel terug te schieten en alle rebellen werden gedood. Het is spijtig dat veel mensen dingen schrijven waar ze niets over afweten.

Joriske
27 februari 2004, 16:59
Dat is natuurlijk klinkklare nonsens, als je jezelf niet als Koerd definieert ben je geen Koerd meer. En dit is precies het probleem, de enige Koerden die Turkije accepteert zijn Koerden die "vergeten" dat ze Koerd zijn, een eigen identiteit mogen hebben. Dat is het soort enggeestig nationalisme dat het "Europa der Regio's" en het "Europa der Volkeren" helemaal niet nodig heeft.

Turkse Nederlander
27 februari 2004, 18:14
Dat is natuurlijk klinkklare nonsens, als je jezelf niet als Koerd definieert ben je geen Koerd meer. Dus een Koerd die pro Turks is, is geen Koerd meer. Wat een onzin.

En dit is precies het probleem, de enige Koerden die Turkije accepteert zijn Koerden die "vergeten" dat ze Koerd zijn, een eigen identiteit mogen hebben. Dat is het soort enggeestig nationalisme dat het "Europa der Regio's" en het "Europa der Volkeren" helemaal niet nodig heeft.
Gaat dat maar eens tegen de Grieken zegen die de Turkse minderheid niet erkent.

Joriske
27 februari 2004, 18:59
Verdraai mijn woorden niet. Iemand die zichzelf niet als Koerd definieert is nu éénmaal geen Koerd. Omdat Turkije juist van de Koerden eist zichzelf in de eerste plaats als Turken en niet als Koerden te zien zul je geen echt pro-Turkse Koerden vinden. Om pro-Turks te zijn moeten ze immers hun Koerdische identiteit negeren. En als ze dat doen zijn ze geen Koerd meer. Ze zijn geassimileerd tot turken. Dat is PRECIES de bedoeling van de Turkse politiek - de Koerdische cultuur weg-assimileren.

In Turkije vliegt een Koerd die zegt geen Turk te zijn de gevangenis in. Koerden mogen - ook vreedzaam - geen onafhankelijkheid of autonomie eisen. En dat terwijl ze - als afstammelingen van de Meden - reeds 2000 jaar voor de Turken in de regio woonden. Dat is gaat in tegen Europese normen. Een Vlaming mag in België gerust zeggen geen Belg te (willen) zijn, een Bask in Spanje mag zonder problemen een onafhankelijk Baskenland eisen. De Koerden in Turkije moeten hetzelfde recht krijgen als Turkije EU-lid wil worden. Men gaat heus die regels niet aanpassen om Turkije een pleziertje te doen.

Turkse Nederlander
27 februari 2004, 19:09
Verdraai mijn woorden niet. Iemand die zichzelf niet als Koerd definieert is nu éénmaal geen Koerd. Omdat Turkije juist van de Koerden eist zichzelf in de eerste plaats als Turken en niet als Koerden te zien zul je geen echt pro-Turkse Koerden vinden. Om pro-Turks te zijn moeten ze immers hun Koerdische identiteit negeren. En als ze dat doen zijn ze geen Koerd meer. Ze zijn geassimileerd tot turken. Dat is PRECIES de bedoeling van de Turkse politiek - de Koerdische cultuur weg-assimileren.

In Turkije vliegt een Koerd die zegt geen Turk te zijn de gevangenis in. Koerden mogen - ook vreedzaam - geen onafhankelijkheid of autonomie eisen. En dat terwijl ze - als afstammelingen van de Meden - reeds 2000 jaar voor de Turken in de regio woonden. Dat is gaat in tegen Europese normen. Een Vlaming mag in België gerust zeggen geen Belg te (willen) zijn, een Bask in Spanje mag zonder problemen een onafhankelijk Baskenland eisen. De Koerden in Turkije moeten hetzelfde recht krijgen als Turkije EU-lid wil worden. Men gaat heus die regels niet aanpassen om Turkije een pleziertje te doen.
Een Koerd in Turkije mag best zeggen dat hij een Koerd is. Ik heb op tv vele malen gezien dat Koerdische politici zeiden dat ze een Koerd waren. Hoe moeten we anders weten wie een Koerd is en wie niet? Als een Koerd zich als een Turk ziet is hij nog steeds een Koerd. Hij spreekt de Koerdische taal en hij heeft een Koerdische afkomst. Wanneer een Vlaming zegt dat hij een Waal is, is hij dan ook plotseling geen Vlaming meer? Jij wilt het probleem vergroten door te zeggen dat pro Turkse Koerden geen Koerden zijn. Hun mening zou er dus niet toe doen. Ter illustratie zal ik een vergelijking met Israel geven. Denk jij dat er Arabieren zijn in het Israelische leger die tegen de Palestijnen vechten? Ik dacht het niet. De Turken in Griekenland mogen overigens niet zeggen dat ze Turken zijn.

Joriske
27 februari 2004, 19:11
Heb je ook Koerdische politici op TV gezien die zeggen dat ze geen Turken zijn en een autonoom/onafhankelijk Koerdistan willen? :twisted:

Een Vlaming die zegt Waal te zijn? Heb je er zo één gezien?

Er zijn tussen haakjes Arabieren in het Israëlische leger. De IDF recruteert wel degelijk onder de Bedoeiënen van de Negev.

En wat de Turken in Griekenland betreft, je moet Turkijes tekortkomingen niet op anderen projecteren. Nog eens: de Turkse minderheid in Griekenland bestaat tenminsten nog, de Griekse minderheid in Anatolië en Istanbul is reeds lang weggepest. Dat is een veel beter bewijs voor het verschil tussen Griekenland en Turkije dan eender welke bewering of propaganda.

MoW
27 februari 2004, 19:27
Turk4ever je hebt volledig gelijk.
Het enige wat Turkije moet doen is de zakken van de juiste dikkoppen vullen.

Blijkbaar iets wat ze nog niet onder de knie hebben. Misschien nog iets te hard de koopmansgeest van afdingen in het achterhoofd?

T'enigst wa Turkije moet doen is verder hervormen, omkopen en terugtrekken uit Cyprus. En nu eens allemaal vertellen hoe dat zit met al die vermiste Cyrprioten.
Trouwe Bondgenoot ?
Griek's luchtruim schenden, terwijl het een bondgenoot is , omwille van eilangjes en ander land.

Turkse Nederlander
27 februari 2004, 19:27
Heb je ook Koerdische politici op TV gezien die zeggen dat ze geen Turken zijn en een autonoom/onafhankelijk Koerdistan willen? :twisted:

Een Vlaming die zegt Waal te zijn? Heb je er zo één gezien?

Er zijn tussen haakjes Arabieren in het Israëlische leger. De IDF recruteert wel degelijk onder de Bedoeiënen van de Negev.

En wat de Turken in Griekenland betreft, je moet Turkijes tekortkomingen niet op anderen projecteren. Nog eens: de Turkse minderheid in Griekenland bestaat tenminsten nog, de Griekse minderheid in Anatolië en Istanbul is reeds lang weggepest. Dat is een veel beter bewijs voor het verschil tussen Griekenland en Turkije dan eender welke bewering of propaganda.
Jij zegt dat zulke dingen in de Europese Unie niet voorkomen en ik heb het tegendeel bewezen. De Turkse minderheid in Griekenland wordt niet erkent en ze worden ook nog eens gediscrimineerd. Zijn er Palestijnse moslims die aan Israelische zeide vechten? Ik heb inderdaad ook Koerdische politici gezien die dat hebben gezegd. Ik heb ook Turken gezien die dat zeggen. Jij bent blijkbaar niet op de hoogte van de veranderingen die Turkije doormaakt de afgelopen jaren.

Turkse Nederlander
27 februari 2004, 19:29
Turk4ever je hebt volledig gelijk.
Het enige wat Turkije moet doen is de zakken van de juiste dikkoppen vullen.

Blijkbaar iets wat ze nog niet onder de knie hebben. Misschien nog iets te hard de koopmansgeest van afdingen in het achterhoofd?

T'enigst wa Turkije moet doen is verder hervormen, omkopen en terugtrekken uit Cyprus. En nu eens allemaal vertellen hoe dat zit met al die vermiste Cyrprioten.
Trouwe Bondgenoot ?
Griek's luchtruim schenden, terwijl het een bondgenoot is , omwille van eilangjes en ander land.
Grieken hebben ook talloze malen Turkse luchtruim geschonden. Turkije en Griekenland kunnen het de afgelopen jaren overigens heel goed met elkaar vinden. Griekenland steunt de Turkse toetreding meer dan wie dan ook.

phire f!@sH
27 februari 2004, 22:53
Ik denk ook wel dat de EU met de voeten van Turkije speelt en dat al lang. Ofwel beslist de EU dat ze geen Europees land zijn en dus geen lid kunnen worden ofwel laten ze lid worden. Turkije is het land dat al het langst in de "voorrondes" zit .... het wordt tijd dat de EU een positie inneemt en niet blijft pendelen tussen de Amerikaanse druk wegens de geopolitieke ligging van Turkije en wantrouwen tov overwegend Islamitische landen.

Het wordt altijd aangehaald dat Turkije de mensenrechten naleeft en daarbij wordt verwezen naar de problematiek met de Koerden. Dit klopt waarschijnlijk wel, maar wat dan met de zigeuners in Roemenië, Tsjechië, russen in Baltische staten, enz.

Jan van den Berghe
28 februari 2004, 01:06
Er zijn geen pro Turkse Koerdische verenigingen omdat die Koerden gewoon lid zijn van Turkse groeperingen. Ze noemen zichzelf Turks. De Turkse oud premier en oud president Ozal was een Koerd. Hij heeft keihard tegen de PKK gestreden. De huidige Turkse minister Bulent Arinc (welke ministerie weet ik niet precies) is ook een Koerd. In het turkse leger zijn er duizenden officieren van Koerdische afkomst. Een Turkse legereenheid was een keer gestuit tegen Koerdische rebellen. De leider van de Turkse eenheid was een Koerd. Hij zei met een luidspreker. "Wat jullie doen is fout, Turken en Koerden zijn broeders". Op dat moment begonnen de rebellen te schieten. De Koerdische officier gaf de soldaten het bevel terug te schieten en alle rebellen werden gedood. Het is spijtig dat veel mensen dingen schrijven waar ze niets over afweten.

Of om het in enkele woorden samen te vatten: verturkste Koerden. Indertijd hadden we hier ook verfranste Vlamingen. Geen erger soort, geen groter verraders dan mensen die menen tot een ander volk te moeten behoren dan waaruit ze afkomstig zijn. In niets schrikken ze ervoor terug om hun eigen volk te verraden.

Ik vertrouw nog steeds wat Kurdistan Report schrijft dan wat u hier beweert.

Zolang Turkije de Koerden vervolgt en in hun culturele en politieke rechten schendt, zal het geen kans maken om tot de EU toegelaten te worden.

Jan van den Berghe
28 februari 2004, 01:10
Nog eens: de Turkse minderheid in Griekenland bestaat tenminsten nog, de Griekse minderheid in Anatolië en Istanbul is reeds lang weggepest. Dat is een veel beter bewijs voor het verschil tussen Griekenland en Turkije dan eender welke bewering of propaganda.

Inderdaad. Tot voor enkele jaren was het eiland Imvros (dat bij Turkije hoort) door Grieken bewoond. De Turkse regering heeft de Grieken er echter buiten gepest: eerst liet ze Turken uit Anatolië zich op het eiland vestigen. Die Turken kregen alle faciliteiten: stromend water, gratis elektriciteit, aanleg van goede wegen naar hun nieuwe dorpen, enzovoort. Allemaal zaken die die Anatolische Turken vroeger nooit gehad hadden. Maar voor de Grieken in hun dorpen kwam er niets: geen stromend water, elektriciteit wel maar die viel en valt heel geregeld uit, bijzonder slecht onderhouden wegen, verbod om de dorpskerk te restaureren, enzovoort. Na zoveel jaren zijn de jonge Grieken het er kotsbeu geworden en zijn naar Griekenland vertrokken. Slechts een handjevol oude mensen blijft over. Dan is het gedaan met de Grieken op een eiland waar ze eens in de absolute meerderheid waren. Dit alles dankzij de Turkse staat.

Jan van den Berghe
28 februari 2004, 01:13
Jij zegt dat zulke dingen in de Europese Unie niet voorkomen en ik heb het tegendeel bewezen. De Turkse minderheid in Griekenland wordt niet erkent en ze worden ook nog eens gediscrimineerd. Zijn er Palestijnse moslims die aan Israelische zeide vechten? Ik heb inderdaad ook Koerdische politici gezien die dat hebben gezegd. Ik heb ook Turken gezien die dat zeggen. Jij bent blijkbaar niet op de hoogte van de veranderingen die Turkije doormaakt de afgelopen jaren.

U kent niet veel van de situatie in Griekenland. De Turkse minderheid is immers in Griekenland weldegelijk erkend. Meer zelfs, de erkenning is besloten in een INTERNATIONAAL VERDRAG dat na WO I werd gesloten. De Turken hebben eigen onderwijs in het Turks (met dan nog leerboeken uit Turkije), mogen moskeeën bouwen, enzovoort.

De veranderingen die in Turkije gebeuren, gebeuren slechts op papier. Voor de rest niets nieuws: Turkije blijft een legerdictatuur met een vernislaagje democratie.

Jan van den Berghe
28 februari 2004, 01:14
Grieken hebben ook talloze malen Turkse luchtruim geschonden. Turkije en Griekenland kunnen het de afgelopen jaren overigens heel goed met elkaar vinden. Griekenland steunt de Turkse toetreding meer dan wie dan ook.

Correctie: de PASOK steunt de Turkse kandidatuur, de Griekse socialisten dus.

Turkse Nederlander
28 februari 2004, 03:27
Jij zegt dat zulke dingen in de Europese Unie niet voorkomen en ik heb het tegendeel bewezen. De Turkse minderheid in Griekenland wordt niet erkent en ze worden ook nog eens gediscrimineerd. Zijn er Palestijnse moslims die aan Israelische zeide vechten? Ik heb inderdaad ook Koerdische politici gezien die dat hebben gezegd. Ik heb ook Turken gezien die dat zeggen. Jij bent blijkbaar niet op de hoogte van de veranderingen die Turkije doormaakt de afgelopen jaren.

U kent niet veel van de situatie in Griekenland. De Turkse minderheid is immers in Griekenland weldegelijk erkend. Meer zelfs, de erkenning is besloten in een INTERNATIONAAL VERDRAG dat na WO I werd gesloten. De Turken hebben eigen onderwijs in het Turks (met dan nog leerboeken uit Turkije), mogen moskeeën bouwen, enzovoort.

De veranderingen die in Turkije gebeuren, gebeuren slechts op papier. Voor de rest niets nieuws: Turkije blijft een legerdictatuur met een vernislaagje democratie.
De Turken in Griekenland mogen zichzelf geen Turk noemen. Officieel zijn ze Islamitische Grieken. De leraar Turks is altijd een Griek. Vaak spreekt die leraar gebrekkig Turks. De macht van het leger wordt overigens verder terugverdrongen. EEr zijn al een aantal wetten gepasseerd en binnenkort worden er nieuwe wetten gepasseerd. Volgens Europese leiders heeft Turkije grote vooruitgang geboekt. Prodi heeft dit tijdens zijn bezoek aan Turkije bevestigd. Die man zal wel meer weten dan jij. Voorlopig geloof ik Prodi dus eerder dan dat ik jou geloof.

Jan van den Berghe
28 februari 2004, 08:21
De Turken in Griekenland mogen zichzelf geen Turk noemen. Officieel zijn ze Islamitische Grieken.

Neen, dat is een mythe. Dat mogen ze weldegelijk. Alleen staat hun volkskundige achtergrond niet op hun identiteitskaart, tot voor kort wel hun godsdienst. Blijkbaar gooit u dat door elkaar. Nu is de vermelding van de godsdienst op de identiteitskaart trouwens geschrapt

Jan van den Berghe
28 februari 2004, 08:25
De leraar Turks is altijd een Griek. Vaak spreekt die leraar gebrekkig Turks.

Neen, dat is werkelijk onzin wat u schrijft. De leraren Turks aan de scholen (in Griekenland is onderwijs een exclusieve staatsaangelegenheid) zijn Turkstaligen. Wel is het zo dat de overheid erop staat dat een aantal vakken in de middelbare school in het Grieks worden gegeven, wat veelal door Grieken gebeurt en niet door de Volksturken van Griekenland. Grieks en geschiedenis zijn twee van die vakken.

Wist u trouwens dat de Griekse overheid al sedert vele jaren een onderwijsakkoord heeft met Turkije? Dit houdt in dat een aantal Turkse leerboeken van het lager en middelbaar onderwijs in het Grieks onderwijs worden gebruikt.

Jan van den Berghe
28 februari 2004, 08:27
EEr zijn al een aantal wetten gepasseerd en binnenkort worden er nieuwe wetten gepasseerd. Volgens Europese leiders heeft Turkije grote vooruitgang geboekt. Prodi heeft dit tijdens zijn bezoek aan Turkije bevestigd. Die man zal wel meer weten dan jij. Voorlopig geloof ik Prodi dus eerder dan dat ik jou geloof.

Prodi is af. Hij houdt zich voortaan bezig met de Italiaanse politiek. Iedereen weet dat Prodi het Turkse lidmaatschap genegen is, maar niet iedereen is dat. De leider van de Europese Conventie bijvoorbeeld is een radicaal tegenstander.

In ieder geval, Turkije hoort niet thuis in Europa. Het is een Aziatisch land, met een islamitische bevolking, dat daarenboven weinig echt democratische geplogenheden kent en alles bij elkaar gerekend nog een ontwikkelingsland is.

Darwin
28 februari 2004, 09:22
Nog eens: de Turkse minderheid in Griekenland bestaat tenminsten nog, de Griekse minderheid in Anatolië en Istanbul is reeds lang weggepest. Dat is een veel beter bewijs voor het verschil tussen Griekenland en Turkije dan eender welke bewering of propaganda.

Inderdaad. Tot voor enkele jaren was het eiland Imvros (dat bij Turkije hoort) door Grieken bewoond. De Turkse regering heeft de Grieken er echter buiten gepest: eerst liet ze Turken uit Anatolië zich op het eiland vestigen. Die Turken kregen alle faciliteiten: stromend water, gratis elektriciteit, aanleg van goede wegen naar hun nieuwe dorpen, enzovoort. Allemaal zaken die die Anatolische Turken vroeger nooit gehad hadden. Maar voor de Grieken in hun dorpen kwam er niets: geen stromend water, elektriciteit wel maar die viel en valt heel geregeld uit, bijzonder slecht onderhouden wegen, verbod om de dorpskerk te restaureren, enzovoort. Na zoveel jaren zijn de jonge Grieken het er kotsbeu geworden en zijn naar Griekenland vertrokken. Slechts een handjevol oude mensen blijft over. Dan is het gedaan met de Grieken op een eiland waar ze eens in de absolute meerderheid waren. Dit alles dankzij de Turkse staat.

Imvros and Tenedos - Violations of the Lausanne Treaty
Misc. Docs. Directory
From: News distribution manager <dist@hri.org>
The following document was composed by the Pan-Imvrian Committee of Athens, an association of refugees from the islands Imvros and Tenedos, and was published, among others, in the Greek-language newspaper of New York City "National Herald" (Ethnikos Kirikas).
George Marinides translated and typed the article.


--------------------------------------------------------------------------------

IMVROS and TENEDOS
70 years after the signing of the Treaty of Lausanne

Imvros and Tenedos are two small islands in Northern Aegean Sea between Greece and Turkey, strategically located outside the Straits of the Dardanelles, the only communication between the Black Sea and the Mediterranean. In 1923, after the end of a war between Greece and Turkey, the two countries signed the Treaty of Lausanne, which, among other things, provided for the handing over of these two islands to Turkey, even though at that time they were under the control of Greece and their population had always been exclusively Greek. The reason for such provision was purely geopolitical, i.e. to secure control of the Straits by Turkey. In exchange the Treaty (article 14 and articles 37-44 of the 3rd section) provided for a special administrative status of the islands that guaranteed protection of life and property, free use of the native language (Greek), religious freedom, and generally all human rights. These articles of the Treaty were considered "Basic Laws", which, it was agreed, Turkey would have no right to abrogate through any other law, regulation or administrative act.
Seventy years have passed since the signing of the Treaty of Lausanne. There was information in the Turkish press that Turkey is preparing to celebrate that occasion. It would be appropriate then to see how Turkey "honored" its signature regarding these two islands.

The same concern pertains as to how the provisions of the Treaty about the Greek community of Constantinople (Istanbul) were violated by Turkey, but this should become the subject of another discussion. In any case, we believe that the following should be known by all people concerned with human rights and rights of minorities, about the condition of the native population in these two islands.

(1) In September of 1923, immediately after the islands were handed over to Turkey, article 14 was violated by the appointment of a Turkish governor instead of a governor from the local Greek population, as the Treaty clearly provided for. In violation of the same article, control of the police, courts, customs, and port authorities, came under the Turks.
(2) Sixty four lawyers, doctors, teachers, and merchants were characterized as "collaborators of the (previous) Greek regime" and proclaimed "undesirables". An additional 1500 persons were denied return to their homes because they had abandoned the islands before September 1923 (a violation of the 15th protocol regarding amnesty, attached to the Treaty).
(3) In 1927 a new law was voted in the Turkish Parliament (Law 1151), that made official the previous administrative measures, despite the statements in the Treaty that no law could override its provisions.
(4) During World War II, a property tax (the notorious Varlik kanunu ) was imposed, which called for taxes arbitrarily fixed at many times above the total worth of the property of the islanders, in an obvious attempt to financially ruin the population (violation of articles 39 and 40).
(5) At the same time, real estate properties of Christian monasteries, which offered sustenance to many families, were confiscated and given to ethnic Turks brought over from the eastern parts of Turkey; very quickly these newcomers leveled down the churches and other buildings of the monasteries in violation of articles 38, 39, 40, and 42 of the Treaty.
(6) Men of the islands between the ages of 20-40 were at that time conscripted in the Turkish Army and sent to the infamous "labor battalions" (amele taburu), where they were subjected to forced labor in the harsh winter conditions of the mountains of Eastern Turkey and Kurdistan (violation of articles 39 and 40).
(7) The bishop of the islands and the leaders of the local communities were arrested and exiled to Anatolia (eastern Turkey), thus leaving the local population leaderless (violation of articles 38, 39 and 40).
(8 ) In 1964 the Turkish authorities confiscated the school buildings of the local community (kindergarten, grammar school and high school) together with their furniture, libraries and teaching equipment. The teachers were fired and were not even allowed to get a job in the minority schools in Constantinople. Teaching the Greek language was not allowed even at home and the Greek children were forced to learn only Turkish (violation of articles 38, 39, 40, 41 and 42).
(9) In 1964 the Turkish Parliament voted Law 6830 "on land expropriation" , that according to its Article 5 gave the right to the "designated civil authorities to expropriate land, without being limited by any previous legal arrangements, and to adjust the amount of compensation according to their own subjective judgment". Eventually about 98% of all fertile and arable land was expropriated at prices equivalent to the worth of a basket of eggs in the local market, thus having been confiscated for all intents and purposes. In 1964 about 6,150 acres of arable land was owned by the Greek inhabitants of the islands. In 1990, after all these virtual confiscations only 16 acres were left in their hands. On top of that, pastures, that traditionally had been used for sheep grazing, were characterized as "forested" or "about to be reforested" state lands, on which the local people no longer had the right to bring their flocks. Thus the people, mostly farmers and shepherds, were deprived of their farms, olive groves, vineyards, orchards and pastures. Next to these measures, the few remaining water sources next to the villages were diverted toward army barracks or state-owned farms taking away from the locals even the ability to cultivate the little gardens in their yards. And, finally, together with the land, the authorities confiscated any farmhouses and any other installations in the farming areas, and prohibited even the passage of the former owners through those areas (violation of articles 38, 39, 40 and 42).
In order to further terrorize the local population, the following also took place:

(10) "Open farm prisons" (agir ceza) were created on Imvros, where some of the worst inmates from other prisons of the country were transferred. These criminals were allowed to freely roam the island, terrorize, loot, rape and murder the people of the islands (violation of articles 38, 39, 40 and 42).
(11) An army regiment was moved to the islands and the soldiers were allowed to destroy farmhouses and country chapels, to rob, beat, rape and murder local people. Military outposts were installed within inhabited areas and did the same things there (violation of articles 38, 39, 40, 42).
(12) A teachers' college/boarding house was founded for 800 students transferred there from mainland Turkey; the main "teaching courses" had to do with terrorizing the local population and raping local women (violation of articles 38, 39 and 42).
(13) Out of 262 country chapels of Imvros, 248 were desecrated and looted and are now used as stables, army outposts, warehouses and latrines, or were demolished and the building materials used to make army barracks and prisons.
The historical cathedral in the village of Kastro (dated from the 16th century) was put on fire and its ruins are now used as a stable. The people of the island were not allowed to repair the cathedral even at their own expense (violations of articles 38, 40, 42 of the Treaty).

(14) On the night of the Turkish invasion of Cyprus (July 1974) all the inhabitants of the village of Kastro were forced to abandon their houses. Then the cemetery of the village was desecrated and the bones of the dead were scattered into the ravine next to the village (violation of articles 38, 39, 40 42).
(15) The Imvrians and Tenedians that lived abroad were stripped of their Turkish citizenship, thus losing their "civil rights" and the ability to return to their ancestral homes (violation of articles 38, 39, 40).
(16) Soon this officially tolerated terror reached the point of murders of local people. In September 1973 freely wandering prison inmates assassinated Stelios Kavalleros, a merchant from the village of Panaghia. His mutilated body was found by his neighbors in the bottom of a well.
In the summer of 1977, Styliani Zouni, a mother of two young children, was raped and then murdered by a Turkish soldier in the village of Aghioi Theodoroi.

In July of 1980, George Viglis from the village of Schinoudi was tortured and murdered by prison inmates in his farmhouse.

In 1983 two more Imvrians, Eustratios Stylianides and Nicholas Ladas were assassinated by settlers from mainland Turkey, the former in the village of Schinoudi and the latter in the village of Panaghia.

In November of 1990 Zaphiris Deliconstantis, the mayor of the village of Glyky, was assassinated by a Turkish immigrant.

Of all these assassins none has been arrested or convicted so far (violation of articles 38, 39, 40).

(17) The ethnic composition of the islands' population was forcibly altered through the mandatory settling of ethnic Turks from the mainland. Such people were brought to the islands, were given state subsidies, and were housed in complexes built specifically for them, or in the houses of Greeks forcibly taken away from their previous owners. The lands and property confiscated from the Greek native population were also handed out to these settlers (violations of articles 14, 39, 40).
As a consequence of all these and other acts of commission or omission by the Government of the Turkish Republic, the Greek Imvrians and Tenedians were forced to desert their hearths, where their ancestors had lived for more than 3,000 years, and to scatter as refugees all over the world. In 1960, according to the official census there were 5,487 Greeks and 289 Turks in Imvros. Today there are 300 Greeks and 7,900 Turks on that island. Less than 50 Greeks remain in Tenedos.

http://www.hri.org/docs/inter/93-10-06.doc.html

Jan van den Berghe
28 februari 2004, 11:16
Imvros and Tenedos - Violations of the Lausanne Treaty
Misc. Docs. Directory
From: News distribution manager <dist@hri.org>
The following document was composed by the Pan-Imvrian Committee of Athens, an association of refugees from the islands Imvros and Tenedos, and was published, among others, in the Greek-language newspaper of New York City "National Herald" (Ethnikos Kirikas).
George Marinides translated and typed the article.


Dank voor de info. Het is nog schrijnender dan ik gedacht had. Hiermee wordt toch duidelijk dat Turkije nog altijd een schurkenstaat is die in de verste verte niet in de EU thuishoort.

Turkse Nederlander
28 februari 2004, 15:56
Laten we het niet hebben over de schending van de rechten van de Turkse minderheid op cyprus in de jaren 60 en 70 door de Griekse meerderheid. Met oude koeien uit de sloot halen bereik je niets. Tussen Turkije en Griekenland is er een periode van ontspanning. De handel tussen de landen neemt ook gestaag toe. Turkije heeft het afgelopen jaar 70% meer uitgevoerd naar Griekenland. Ik weet niet hoeveel procent Griekenland meer heeft uitgevoerd naar Turkije maar die cijfer zal ook behoorlijk hoog zijn. Als deze ontwikkeling zich voortzet zullen de twee landen alleen maar afhankelijker van elkaar worden.

D66 kamerleden zijn net teruggekomen van een bezoek aan Turkije en ze waren zeer positief over de ontwikkelingen die Turkije doormaakt en de wil om nog meer te veranderen bij zowel de regeringspartij als de oppositie.

Turkse Nederlander
28 februari 2004, 16:00
D66 onder indruk van Turkije
De D66-delegatie die op werkbezoek is geweest in Turkije zegt positief te zijn over de hervormingen die plaatsvinden in Turkije. "Je moet wel onder de indruk zijn van het tempo en de inzet waarmee Turkije hervormingen doorvoert," zegt Sophie in 't Veld, Europees lijsttrekker voor D66 aan het slot van het bezoek.

Uit de gesprekken met regerings- en oppositiepartijen blijkt dat er een brede steun is voor het behalen van de voorwaarden voor het EU-lidmaatschap inzake democratie, mensenrechten en markteconomie, aldus Dennis Hesseling, een van de delegatieleden.

De delegatie is wel van mening dat er tussen nu en december vooral vooruitgang geboekt moet worden met de implementatie van de hervormingen. D66 is voorstander van het EU-lidmaatschap voor Turkije, maar benadrukt dat met name het aspect van de mensenrechten goed in de gaten moet worden gehouden.

Het doel van het werkbezoek was een oriëntatie op mogelijke partners voor samenwerking met het oog op de toekomstige toetreding van Turkije tot de EU. De vier delegatieleden, naast In 't Veld en Hesseling waren Emily van de Vijver en Fatma Koser Kaya ook in Turkije, keren zaterdag tegen 15.00 uur terug op Schiphol.

bron : Nieuws.nl

Turkse Nederlander
28 februari 2004, 16:06
Turkish Minority Rights Violated in Greece

(JANUARY 8, 1999) -- Ethnic Turks in Greece face continued serious discrimination in the enjoyment of language, religious, and educational rights, according to a report released today by Human Rights Watch. The report, which updates 1990 and 1992 studies, notes significant progress in recent years but calls for continued improvements in the rights enjoyed by approximately 100,000 ethnic Turks in Greece.

Greece has enacted a number of discriminatory measures to force ethnic Turks to migrate to Turkey or to disrupt community life and weaken its cultural basis. The most egregious example was Article 19 of the Citizenship Law, which, until it was abolished in 1998, allowed the state to strip approximately 60,000 non-ethnic Greeks of their citizenship between 1955 and 1998. Human Rights Watch welcomed abolition of the law last year, but noted that it did not apply retroactively, so tens of thousands of ethnic Turks remain wrongfully deprived of their Greek citizenship.

A 1990 law granted the state wide-ranging powers in appointing the mufti, the Turkish community's religious leader who also serves as an Islamic judge in civil matters. In defiance of the law, the Turkish community has continued to elect its religious leaders, who have been prosecuted and imprisoned by Greek authorities. In addition, the repair of mosques is sometimes blocked by state authorities, and those involved in the repair are prosecuted.

Human rights violations in the education field affect the largest number of individuals and have done the most to foster economic underdevelopment among the Turkish minority. Turkish children attend schools that are overcrowded and poorly funded compared to those attended by ethnic Greeks. And the two Turkish-language high schools in Western Thrace can provide only a fraction of the needed places, resulting in a disproportionate drop-out rate.

In addition, Human Rights Watch has received credible complaints from members of the ethnic Turkish minority, alleging police surveillance, discrimination in public employment, and restrictions on freedom of expression. Representatives of Human Rights Watch and the Greek Helsinki Monitor were trailed by police operatives in Thrace whileconducting research for the report.

For Further Information:
Holly Cartner in New York, 1-212-216-1277
Lotte Leicht in Brussels, 32-2-732-2009

http://hrw.org/press/1999/jan/gree0108.htm

Turkse Nederlander
28 februari 2004, 16:07
http://www.hrw.org/reports/1999/greece/Greec991-06.htm#P225_36797

Joriske
28 februari 2004, 16:09
Hier heb je zo een Koerdische politica die op vreedzame wijze Koerdische rechten probeerde af te dingen. Ze zit al jaren in de gevangenis, ondanks het feit dat ze verkozen was tot het Turkse parlement. En het feit dat in 2001 het Europese Hof voor de Rechten van de Mens haar veroordeling onwettig had verklaard.


Van de AMNESTY INTERNATIONAL WEBSITE:


Leyla Zana
Prisoner of Conscience
Turkey


Leyla Zana has been honored with many international peace prizes, but she has been unable to accept them in person. She remains in a Turkish prison for her courageous defense of human rights and commitment to forging a peaceful, democratic resolution to conflicts between the Turkish government and its minority Kurdish population. When the European Parliament awarded her its Sakharov Prize in 1995 for defending human rights, she had been jailed for one year of a 15-year sentence.

Leyla Zana is the first Kurdish woman elected to Turkey's Parliament who openly and proudly identified herself as a Kurd. At her inauguration in 1991, she took the oath of loyalty in Turkish, as required by law, then added in Kurdish, "I shall struggle so that the Kurdish and Turkish peoples may live together in a democratic framework." Before August 2002, the Turkish government placed severe restrictions on the use of Kurdish, prohibiting the language in education and broadcast media. Leyla Zana not only spoke before Parliament in Kurdish, but also wore a headband with the traditional Kurdish colors of yellow, green, and red. Parliament erupted with shouts of "Separatist," "Terrorist," and "Arrest her."

Leyla Zana's parliamentary immunity prevented authorities from arresting her for three years. In 1994, Leyla Zana and three other Kurdish legislators - Hatip Dicle, Orhan Dogan and Selim Sadak - joined the newly formed Democracy Party. Turkish authorities had long maintained a practice of closing down political parties that address Kurdish rights issues. Authorities banned the Democratic Party, lifted the parliamentary immunity of Leyla Zana and her colleagues, and arrested them.

Based on her actions at the inauguration and subsequent speeches and writings in defense of Kurdish rights, a Turkish court began trying Leyla Zana in September 1994 for treason. The charges later were reduced to membership in the illegal armed Kurdistan Workers' Party. Prosecutors in her flagrantly unfair trial presented witnesses who themselves faced prosecution or who later retracted their statements, which they said were extracted under torture. The court convicted Leyla Zana and her co-defendants in December 1994 and handed down sentences of 15 years' imprisonment.

The European Court of Human Rights ruled Leyla Zana's trial unfair in July 2001. In its bid for membership in the European Union, the Turkish government adopted numerous reforms in August 2002, among them the right of Turkish citizens to judicial review of any verdict in a trial judged unfair by the European Court of Human Rights. The new law specifies that it is not retroactive, however, thereby preventing Leyla Zana from invoking it.

Amnesty International considers Leyla Zana to be a prisoner of conscience and has appealed for her immediate and unconditional release.

Background
Recent legislation in Turkey that lifts some restrictions on free expression and on the use of Kurdish in broadcasting and education, among numerous other reforms, follows decades of conflict between Kurds and Turkish authorities. Kurds constitute about one-fifth of Turkey's population, and Turkish authorities have treated Kurdish ethno-lingual diversity as a threat to national unity.

Although armed conflict between government forces and the opposition Kurdistan Workers' Party had virtually ended by 2000, repression of pro-Kurdish political parties and organizations has continued. Local party offices regularly have been raided, and their officials and supporters have been detained, tortured, and killed.

Turkse Nederlander
29 februari 2004, 23:39
Ik heb mijn punt al duidelijk gemaakt. Mensenrechten schendingen komen voor in Turkije maar ze komen ook voor in Europa. De links die ik gepost heb tonen aan dat het EU land Griekenland de rechten van de Turkse minderheid schendt. Europa meet met dubbele maten. Bovendien is Turkije hard aan het hervormen. Helaas willen sommigen Turkije daar geen crediet voor geven.

Antoon
1 maart 2004, 00:19
Ik heb mijn punt al duidelijk gemaakt. Mensenrechten schendingen komen voor in Turkije maar ze komen ook voor in Europa. De links die ik gepost heb tonen aan dat het EU land Griekenland de rechten van de Turkse minderheid schendt. Europa meet met dubbele maten. Bovendien is Turkije hard aan het hervormen. Helaas willen sommigen Turkije daar geen crediet voor geven.

Worden de Kurden in bepaalde gebieden niet serieus onderdrukt? Allee, toch meer dan wat wij in de Unie gewend zijn.

Turkse Nederlander
1 maart 2004, 01:37
Ik heb mijn punt al duidelijk gemaakt. Mensenrechten schendingen komen voor in Turkije maar ze komen ook voor in Europa. De links die ik gepost heb tonen aan dat het EU land Griekenland de rechten van de Turkse minderheid schendt. Europa meet met dubbele maten. Bovendien is Turkije hard aan het hervormen. Helaas willen sommigen Turkije daar geen crediet voor geven.

Worden de Kurden in bepaalde gebieden niet serieus onderdrukt? Allee, toch meer dan wat wij in de Unie gewend zijn.
Antoon, Griekenland heeft van 60,000 Turkse Grieken het staatsburgerschap afgepakt. Dat hebben de Turken nooit gedaan met de Koerden. Het maakt niet uit wie nog erger onderdrukt wordt, feit is dat er in sommige EU landen ook onderdrukt wordt. Je moet zelf naar Turkije gaan om te zien hoe erg de onderdrukking is. Die valt overigens erg mee. Anders zou niet meer dan de helft van de Koerden pro Turks zijn. Turkije heeft al een Koerdische premier en president gehad. In het huidige kabinet is er ook een Koerdische minister. In het Turkse parlement zijn er meer dan 100 Koerden. Overigens is de Amerikaanse president Bush een groot voorstander van toetreding van Turkije tot de EU. Jullie gaan met zijn honderduizenden per jaar naar Turkije en jullie hebben zelf gezien hoe geweldig Turkije is.

k9
1 maart 2004, 10:30
Turkije heeft in het jaar 2003 50 miljard dolar uitgevoerd en 75 miljard dolar ingevoerd.

Bron? Een verdrievoudiging van de export is redelijk veel hoor.Turkije heeft jarenlang een guerrilaoorlog gevoerd tegen terrorisme. Dit heeft de economie naar schatting 100 miljard dolar gekost.

je bedoelt de onderdrukking van de koerden. Ach ja spijtig dat dat geld kost zeker? :roll:

Je vergeet dan wel te vermelden al het geld dat turkije van de VS/EU en IMF gekregen heeft.


Nu is de oorlog praktisch afgelopen. Bovendien is Turkije in 1999 getroffen door een zware aardbeving. Toen Ocalan opgepakt werd zijn er miljoenen toeristen weggebleven uit vrees voor aanslagen. Door deze dingen is Turkije in een zware crises terchtgekomen.

Nee turkije leunt heel zwaar op overheidsinvesteringen (kijk maar eens naar het budget tekort dat de laatste jaren soms tot 18% van het BNP opliep ) er zijn problemen in de banksector en er is practisch geen buitenlandse investeringen .

the public sector fiscal deficit has regularly exceeded 10% of GDP - due in large part to the huge burden of interest payments, which account for more than 50% of central government spending. Inflation, in recent years in the high double-digit range, fell to 26% in 2003. Perhaps because of these problems, foreign direct investment in Turkey remains low - less than $1 billion annually. In late 2000 and early 2001 a growing trade deficit and serious weaknesses in the banking sector plunged the economy into crisis - forcing Turkey to float the lira and pushing the country into recession. Results in 2002-03 were much better, because of strong financial support from the IMF and tighter fiscal policy. Continued slow global growth and serious political tensions in the Middle East could result in negative growth in 2004.


De toeristen die practisch niks van het BNP uitmaken doen dus niks ter zake.


Dit was goed voor turkije omdat Kemal Dervis, voormalig tweede man bij de wereldbank, als minister van Financien het hele bankwezen heeft hervormd. De gemiddelde groei is zo laag doordat de Turkse economie gekrompen was door de crises.

En de groei voor dit jaar word laag ingeschat op 2% en voor volgend jaar nog minder. Verwachting is dat de inflatie terug zal beginen stijgen door devaluaties van de lira.

Dat is juist het probleem van turkije (economisch dan) het is onstabiel. Te onstabiel voor de EU als over enkele decenia dat verbeterd (want dat duurt wel een tijdje) kan er misschien gesproken worden van toetreding. Als dan natuurlijk al de politiek en sociale problemen van de baan zijn.

Turkse Nederlander
1 maart 2004, 15:48
Ik heb nog geen prognose gezien voor dit jaar. Het afgelopen jaar is de economie met 6% gegroeid. Dit jaar verwacht Turkije weer een export record te breken. De exportcijfers waren vermeld in de Turkse krant Hurriyet.

k9
1 maart 2004, 15:55
Ik heb nog geen prognose gezien voor dit jaar.

Dan kijk je niet verder dan je neus lang is. Zowat elke bekende economische instelling doet over elk land prognoses.


Dit jaar verwacht Turkije weer een export record te breken. De exportcijfers waren vermeld in de Turkse krant Hurriyet.

Maw je kan geen bron geven die ik kan controleren. Ziende al je andere vergissingen die je hier al gepost heb zal ik die verdrievoudiging van de export in 1 jaar (terwijl de voorgaande 10 jaar er nooit meer dan 10% bijkwam) als een vergissing beschouwen.

maddox
1 maart 2004, 17:39
Ik vrees dat de Turkse economie op dezelfde leest is geschoeit als de export zwemparkparadijzen, met als voorbeeld numero uno Moskou.

De bouwsector in Turkije is zelfvoorzienend de laatste jaren.Gewoon een beetje minder cement gebruiken, meer moet dat niet zijn.

Turkse Nederlander
1 maart 2004, 20:04
Ik heb nog geen prognose gezien voor dit jaar.

Dan kijk je niet verder dan je neus lang is. Zowat elke bekende economische instelling doet over elk land prognoses.


Dit jaar verwacht Turkije weer een export record te breken. De exportcijfers waren vermeld in de Turkse krant Hurriyet.

Maw je kan geen bron geven die ik kan controleren. Ziende al je andere vergissingen die je hier al gepost heb zal ik die verdrievoudiging van de export in 1 jaar (terwijl de voorgaande 10 jaar er nooit meer dan 10% bijkwam) als een vergissing beschouwen.
Niet te snel juichen k9

2002 ihracat rekoru kırıldı

Türkiye 2002 yılında, siyasal istikrarsızlık ve ekonomik kırılganlıkların sürmesine karşın, ihracatta rekor kırdı.Türkiye'nin toplam ihracatı önceki yıla göre yüzde 16.6'lık artışla 36 milyar 205.1 milyon dolara ulaştı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ihracatçı birliklerinden derlediği verilere göre, geçen yılki ihracat artışı asıl olarak sanayi ürünlerinde yaşandı. Sanayi sektörünün toplam ihracatı yüzde 21.9 artarak 31 milyar 300.1 milyon dolara yükseldi.

Toplam ihracat sepetinde sanayinin payı da yüzde 86.5'e çıktı. Bu kapsamda sanayi mamulleri ihracatı yüzde 24.9 artarak 24 milyar 603.6 milyon, tarıma dayalı sanayi ürünleri ihracatı yüzde 6.3 artarak 4 milyar 18.6 milyon, işlenmiş petrol ürünleri ihracatı da yüzde 22.2 artarak 2 milyar 677.8 milyon dolar oldu.

Sanayi mamulleri ihracatının 9 milyar 183.4 milyon dolarını hazır giyim ve konfeksiyon, 4 milyar 762.9 milyon dolarını taşıt araçları ve yan sanayii, 4 milyar 547.3 milyon dolarını demir ve demir dışı metallar, 3 milyar 491.1 milyon dolarını elektrik-elektronik, 1 milyar 149.7 milyon dolarını çimento ve toprak ürünleri oluşturdu. Madencilik ihracatı da geçen yıl yüzde 18.9 artarak 682.1 milyon dolar oldu.

http://arama.hurriyetim.com.tr/devam.asp?id=119235

Hierboven staat dat Turkije in het jaar 2002 36 miljard 205 miljoen dolar heeft uitgevoerd. Dat is dus veel hoger dan de 26 miljard dolar die jij hebt aangegeven. Ik heb nog niet de cijfers voor 2003 gevonden maar die ligt boven de 50 miljard dolar. Wanneer we de stijging ten opzichte van 2002 uitrekenen krijgen we:

((50-36)/36)*100%=39%

Wanneer de export in 2002 26 mijard zou bedragen is er een stijging van

((50-26)/26)*100%=92%

Dat is geen verdrievoudiging waarover jij spreekt. Leer eerst rekenen voordat je hier komt posten.

parcifal
1 maart 2004, 20:16
ivm turkse export/import :
Ik discussieer niet over de cijfers, daar kan je alles mee
bewijzen/ontkrachten en wat is een betrouwbare en
objectieve bron? Hurriyetim betrouw ik alvast niet. 8)
Wat exporteert Turkije dan zoal en naar waar
,dat is iets dat me interesseert.

Jan van den Berghe
1 maart 2004, 20:21
Overigens is de Amerikaanse president Bush een groot voorstander van toetreding van Turkije tot de EU. Jullie gaan met zijn honderduizenden per jaar naar Turkije en jullie hebben zelf gezien hoe geweldig Turkije is.

En?

President Bush is ook een groot voorstander van de wereldmacht van de VS. President Bush was en is blijkbaar nog steeds een groot voorstander van de vrije militaire interventiemogelijkheid van de VS-troepen waar ook ter wereld.

En het is niet omdat een land een mooi toeristisch oord is, dat de staatsstructuur daarom goed meevalt. Syrië is bijvoorbeeld een heel mooi land om te bezoeken, met vele oudheidkundige bezienswaardigheden, maar over de regering valt wel meer dan een woordje te zeggen.

uwagan
1 maart 2004, 22:38
Bush en Blair hebben niks liever dan het falen van een politieke EU. Blair wil van de EU enkel een soort vrijhandelszone. Laat Turkije toetreden en de politieke eenmaking klapt in mekaar. Ze kunnen het nu zelfs niet eens worden met de nieuwe Oost-Europese landen. En dat is precies wat Bush en co willen

k9
2 maart 2004, 09:01
Hierboven staat dat Turkije in het jaar 2002 36 miljard 205 miljoen dolar heeft uitgevoerd. Dat is dus veel hoger dan de 26 miljard dolar die jij hebt aangegeven. Ik heb nog niet de cijfers voor 2003 gevonden maar die ligt boven de 50 miljard dolar. Wanneer we de stijging ten opzichte van 2002 uitrekenen krijgen we:

((50-36)/36)*100%=39%

Wanneer de export in 2002 26 mijard zou bedragen is er een stijging van

((50-26)/26)*100%=92%

Dat is geen verdrievoudiging waarover jij spreekt. Leer eerst rekenen voordat je hier komt posten.

:roll:


Ik heb het eens voor jou opgezocht :

istan Online Forum: Iran's export. Turkish export and debts.
... Total Turkish export 2002 was: 36 billion Source: http://www.turkishtime.org/ocak ... Iran's
total export 2003: $45 billion. Turkey's total export 2003: $42 billion ...


42 spreken ze hier dus verre van de 50


http://www.nationmaster.com/country/tu/Economy

Gemiddelde groei van het laatste decenia 11%

Inderdaad in 2002 was het 36 en nu dus blijkbaar 42 dat is een groei van 15% Niet slecht maar gewoon door de enorme "investeringen" van het IMF en de VS. De import blijft meestal even hoog en dus maakt het niks uit het handelstekort blijft een overschot is er practisch niet. Om een goede economie te hebben moet je meer exporteren dan importeren.

Nog enkele cijfers voor jou : totale buitenlandse schuld : 135miljard $ in 2003 . Tussen 2002 en 2004 zal het IMF turkije 31miljard $ lenen om de economie uit het slop te krijgen. De VS zal in dezelfde periode er nog eens een 12 miljard bovenop doen (gift geen lening) . Door de inflatie is het inkomen van de helft van de families in turlije gezakt de laatste jaren waardoor er veel op de rand van armoede liggen (een rand die al heel laag is en waar er al veel onder zitten)

enz enz

Hoe meer je over turkije leest hij duidelijker het word dat ze nu nog verre van klaar zijn. Misschien over een tiental jaar is de economie klaar maar ik betwijfel of tegen dan de sociale en politieke kant van turkije klaar is.

Joriske
2 maart 2004, 09:02
Thailand en Taiwan exporteren ook bijzonder veel. Laat ze dan ook toetreden tot de EU.

k9
2 maart 2004, 09:03
Overigens is de Amerikaanse president Bush een groot voorstander van toetreding van Turkije tot de EU. Jullie gaan met zijn honderduizenden per jaar naar Turkije en jullie hebben zelf gezien hoe geweldig Turkije is.

En?

President Bush is ook een groot voorstander van de wereldmacht van de VS. President Bush was en is blijkbaar nog steeds een groot voorstander van de vrije militaire interventiemogelijkheid van de VS-troepen waar ook ter wereld.


De enige reden waarom dat bush dat wil is om geld. De VS moet nu om de paar jaar miljarden in turkije pompen om het boven water te houden . Als turkije in de EU komt zal de EU dat betalen een flinke besparing voor de VS dus.

Turkse Nederlander
3 maart 2004, 21:17
Raad van Europa: Turkije geslaagd voor test
Turkije heeft bewezen dat het serieus werk maakt van grondwettelijke en wettelijke hervormingen en dat het niet langer in de gaten hoeft te worden gehouden als het gaat om democratische tekortkomingen. Dit staat in een rapport van de Raad van Europa, waarop het Britse persbureau Reuters de hand heeft weten te leggen. Het rapport wordt woensdag later op de middag officieel gepubliceerd.

"Turkije heeft de afgelopen drie jaar duidelijk blijk gegeven van zijn vastbeslotenheid en zijn capaciteit om te voldoen aan de statutaire verplichtingen van een lid van de Raad van Europa", aldus het rapport. De Raad stelt voor Turkije te schrappen van de lijst van landen die in de gaten worden gehouden omdat zij niet voldoende democratisch zijn. Turkije staat sinds 1996 op die lijst.

Dit voorstel moet nog door de Assemblee van de Raad van Europa worden goedgekeurd, maar volgens diplomaten is dat een formaliteit. Het speciale rapport van de Raad van Europa is een opsteker voor Turkije, dat graag lid wil worden van de Europese Unie. De Duitse bondskanselier Schröder steunde vorige maand tijdens een bezoek aan Ankara die kandidatuur nadrukkelijk.

Turkije
Turkije is volgens de rapporteurs van de raad een "functionerende democratie met een meerpartijensysteem, vrije verkiezingen en scheiding der machten". Premier Erdogan, wiens kabinet in november 2002 aantrad, heeft "goed gebruik gemaakt van zijn absolute meerderheid in het parlement en de constante steun van de enige oppositiepartij om hervormingen te intensiveren en te versnellen".

De rapporteurs zijn ook tevreden over de wijze waarop de regering-Erdogan de rol van de indertijd oppermachtige Nationale Veiligheidsraad "heeft teruggebracht tot wat hij altijd had moeten blijven: een puur raadgevend orgaan op het gebied van defensie en nationale veiligheid". Via de Nationale Veiligheidsraad hadden de Turkse strijdkrachten zich een oppermachtige positie verworven. Daaraan is nu een eind gekomen.

Kiesdrempel
Het rapport is niet lovend over alles. Zo noemt het de kiesdrempel van 10 procent voor de parlementsverkiezingen te hoog. Ook het verbieden van politieke partijen keuren de rapporteurs af. Turkije zou bovendien een ombudsman moeten instellen, de wetgeving over eerwraak moeten herzien en de wetgeving op het gebied van politieke partijen, vakbonden en media op Europees niveau moeten brengen.

bron : NU.nl

3-03-2004

Antoon
3 maart 2004, 21:38
Raad van Europa: Turkije geslaagd voor test


Met hoeveel punten op 10 ?

Jan van den Berghe
3 maart 2004, 22:13
De Duitse bondskanselier Schröder steunde vorige maand tijdens een bezoek aan Ankara die kandidatuur nadrukkelijk.


Binnenkort gaat Schröder volledig op zijn bek en dan zal het gedaan zijn met de pro-Turkse politiek.

Joriske
4 maart 2004, 08:57
Schröder is een incompetente nar, de slechtste Bonskanselier uit de Duitse na-oorlogse geschiedenis.

Enfin, het is volgens HRW toch geen rozegeur en maneschijn in Turkije. Zo hoor je het eens van mensen die niet uitgenodigd worden naar Turkije voor wekenlange vakanties in vijfsterrenhotels (zoals dat tegenwoordig met vele Europarlementariërs e.a. gebeurt) onder het mom van fact-finding missions.

HUMAN RIGHTS WATCH
Turkey: Rights Progress Marred in Key Year for EU Bid
EU Ministers to Discuss Turkey’s Candidacy in Ankara Next Week
(New York, March 3, 2004)—Turkey’s progress on human rights reforms was marred by blunders and lapses in the first two months of a critical year in its bid for European Union membership, Human Rights Watch said today. On March 8, EU foreign ministers are scheduled to meet in Ankara to discuss Turkey’s progress toward meeting membership requirements.

In December, the European Union is due to decide whether Turkey has fulfilled the so-called “Copenhagen criteria” on human rights, democracy and the rule of law. Turkey’s progress in meeting these standards will be a key factor in the European Union’s decision on whether to open formal negotiations on Turkey’s membership bid.

“Turkey has until the end of the year to show the European Union that it is meeting the European Union’s expectations on human rights,” said Rachel Denber, acting executive director of Human Rights Watch’s Europe and Central Asia division. “The reform process is genuine, but the government needs to keep a much firmer grip on what’s actually happening. It shouldn’t just stand by and watch while police and courts blot the record.”

The first two months of the year yielded a mixed record in freedom of expression and assembly. Despite strong opposition from university authorities, the Supreme Court in January affirmed that students had a right to petition for optional courses in Kurdish. But in the same month, another chamber of the high court confirmed a one-year prison sentence imposed on radio broadcaster Sabri Öziç for expressing the view that the parliament had committed a “terrorist” act by authorizing deployment of troops to Iraq. Öziç was convicted and sentenced to one year in prison under article 159 of the Turkish criminal code, which punishes insults against state institutions.

“Öziç was exercising his right to free speech. His conviction confounds common sense and violates Turkey’s obligations under the European Convention on Human Rights,” said Denber.

In January, courts in Turkey also continued the trial against the Turkish Human Rights Foundation, accused of breaching the Law on Foundations by passing information to the European Parliament and the United Nations. The courts handed down a 10-month prison sentence—later converted to a fine—to Sefika Gurbuz, director of an organization addressing the plight of internally displaced persons, for publishing a report on the issue.

The state security court in Ankara again refused to release four Kurdish members of parliament who are serving their tenth year in prison for non-violent political activities. They are now being retried after the European Court of Human Rights found that their initial trial was unfair. The European Parliament has repeatedly called for their release.

Police continue to keep a tight rein on freedom of assembly. In January alone, police broke up at least 11 peaceful demonstrations, using clearly unwarranted force in several cases.

“The reform process is certainly moving forward,” said Denber. “But Turkish citizens will not experience real reform until they are free to assemble without fear of being beaten, tear-gassed and arrested.”

Some opponents of reform in Turkey fear that recognizing Kurdish language rights will encourage violent secessionism. Some also fear that other liberalizing measures are part of a hidden agenda by the ruling Justice and Development party, which has a strong Islamic identity, to reduce military control and impose a theocracy. Other opponents discount the stabilizing benefits of EU membership because they are still not convinced that Europe will reward the reforms with accession, even if Turkey meets the established criteria for its membership bid.

In other areas, legislative progress toward EU criteria has been undermined by grudging and uneven implementation. Amendments to the Turkish criminal procedure code to guarantee detainees access to legal counsel have reduced previously commonplace allegations of severe torture. But a persistent trickle of alarming reports indicates that police continue to subject suspects to beatings and mock executions before bringing them to the police station.

Access to legal counsel has improved considerably, but bar associations report that police are experimenting with ways to circumvent the new protections by means that include failing to inform detainees of their right to see a lawyer free of charge, or telling lawyers that their clients do not want to speak to them.

Last month, a group of 13 minors, detained in connection with a demonstration in Siirt on February 14, spent nine hours in incommunicado detention. Police breached rules on access to legal counsel, provision of medical reports and protection of minors in custody. The minors subsequently made credible allegations of torture and ill-treatment, but the Turkish government has failed to launch an investigation into the incident.

Also in February, the Turkish government publicly signaled its readiness to cooperate with the United Nations on the return of the more than quarter of a million people internally displaced from Turkey’s south-east. The government’s moves toward genuine collaboration with international agencies would be a welcome change from the previously ineffective return policies, and would constitute progress on a key EU accession requirement.

Instead of ensuring implementation of reforms at home, Turkish Prime Minister Recep Tayip Erdogan and Foreign Minister Abdullah Gül spent much of the first month of this critical year abroad, promoting Turkey’s EU candidacy and refreshing diplomatic contacts with allies who might support their EU bid.

“The government should skip its rhetoric about Turkey’s role as a bridge between East and West, and remember that this is a test of real performance in protecting human rights and democracy,” said Denber. “The ten best arguments for a positive EU decision in December would be ten months without torture, ill-treatment, or citizens tried and sentenced for expressing their opinions.”

Human Rights Watch said the key to successful reform is more and closer supervision by the national government and independent bodies. The Interior Ministry should open a major internal investigation into each and every allegation of ill-treatment, and make the results of these investigations public. The Turkish government should also closely monitor its security forces, through a concerted program of visits to places of detention by official agencies and high-ranking police officers, as well as by bar associations and nongovernmental organizations.

The prosecution and the judiciary should cease their pursuit of cases based on legal provisions that are in flagrant violation of regional and international human rights standards, including the European Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, which are applicable law within Turkey.

From: http://hrw.org/english/docs/2004/03/03/turkey7784.htm

maddox
4 maart 2004, 13:42
Joriske schreef,
Enfin, het is volgens HRW toch geen rozegeur en maneschijn in Turkije. Zo hoor je het eens van mensen die niet uitgenodigd worden naar Turkije voor wekenlange vakanties in vijfsterrenhotels (zoals dat tegenwoordig met vele Europarlementariërs e.a. gebeurt) onder het mom van fact-finding missions.

Nu nog een paar koffertjes de juiste richting op, en wat handelsconsessies als afwerking, en we hebben een nieuwe lidstaat.

Eentje met zo'n lange grens langs een hele hoop zandbakkiestans en papaver/hennepkweekerijen dat we een nieuw regiment douaniers in het leven moeten roepen.En dat in een periode dat de UK vraagt Britse douane en politie in buitenlandse havens ,treinstations en luchthavens te plaatsen

Mustapha
4 maart 2004, 14:52
Ik blijf erbij dat die oude pee in vaticaan het probleem is :wink:

Elk gezonde mens weet dat Turkije zich kapot heeft gewerkt om aan alle eisen te voldoen.

Als je blijft zoeken en zoeken en zoeken en zoeken, zal je uiteraard iets vinden dat je kan gebruiken.
En dat is het probleem van Turkije.
Dat is het enigste land waar men blijft graven tot men iets vindt, zodat het weer voor onbepaalde duur kan uitgesteld worden.

k9
4 maart 2004, 14:56
Ik blijf erbij dat die oude pee in vaticaan het probleem is :wink:

Elk gezonde mens weet dat Turkije zich kapot heeft gewerkt om aan alle eisen te voordoen.

Als je blijft zoeken en zoeken en zoeken en zoeken, zal je uiteraard iets vinden dat je kan gebruiken.
En dat is het probleem van Turkije.
Dat is het enigste land waar men blijft graven tot men iets vindt, zodat het weer voor onbepaalde duur kan uitgesteld worden.

Ach helemaal niet turkije doet er alles aan om goed te lijken maar pas de laatste jaren is er deftige verandering gekomen.

landen als roemenie moeten ook nog jaren wachten doodnormaal. Dat turkije al zo lang wacht toont aan hoe traag de verandering wel gaat.

Darwin
4 maart 2004, 18:09
Ik blijf erbij dat die oude pee in vaticaan het probleem is :wink:

Elk gezonde mens weet dat Turkije zich kapot heeft gewerkt om aan alle eisen te voldoen.

Als je blijft zoeken en zoeken en zoeken en zoeken, zal je uiteraard iets vinden dat je kan gebruiken.
En dat is het probleem van Turkije.
Dat is het enigste land waar men blijft graven tot men iets vindt, zodat het weer voor onbepaalde duur kan uitgesteld worden.

We kunnen toch niet zeggen dat Turkije niet bij Europa mag omdat de bevolking voor 99% uit moslims bestaat hé.

Dat zou politiek niet erg netjes overkomen. Daarom zoeken we maar verder, al was het naar massavernietigingswapens, die Turkije zonder twijfel wel in zijn bezit zal hebben.

8)

Seba
4 maart 2004, 19:14
We kunnen toch niet zeggen dat Turkije niet bij Europa mag omdat de bevolking voor 99% uit moslims bestaat hé.

Dat zou politiek niet erg netjes overkomen


zou dat dan een geldige reden zijn Darwin? objectief gezien si dat een even geldige reden om België niet tot de EU te laten behoren omwille van het aantal Blokkers

MoW
4 maart 2004, 20:16
T'enigst wa Turkije moet doen is verder hervormen, omkopen en terugtrekken uit Cyprus. En nu eens allemaal vertellen hoe dat zit met al die vermiste Cyrprioten.
Trouwe Bondgenoot ?
Griek's luchtruim schenden, terwijl het een bondgenoot is , omwille van eilangjes en ander land.
Grieken hebben ook talloze malen Turkse luchtruim geschonden. Turkije en Griekenland kunnen het de afgelopen jaren overigens heel goed met elkaar vinden. Griekenland steunt de Turkse toetreding meer dan wie dan ook.

Ja dees afgelopen jaar, sinds de grote aardbeving.
Maar toch zijn er spanningen tussen beide legers.
Verder is er nog altijd Cyprus...

uwagan
4 maart 2004, 23:05
Ik blijf erbij dat die oude pee in vaticaan het probleem is :wink:

Elk gezonde mens weet dat Turkije zich kapot heeft gewerkt om aan alle eisen te voldoen.

Als je blijft zoeken en zoeken en zoeken en zoeken, zal je uiteraard iets vinden dat je kan gebruiken.
En dat is het probleem van Turkije.
Dat is het enigste land waar men blijft graven tot men iets vindt, zodat het weer voor onbepaalde duur kan uitgesteld worden.


De bedoeling van die zware eisen waren precies ingevoerd om het lidmaatschap van Turkije te verhinderen. De toenmalige politici hebben toen gedacht dat Turkije die toch nooit zouden halen. Ze hadden toen niet de moed om nee te zeggen en nu staan ze voor een dilemma. Misschien hopen ze nu dat de nieuwe landen zoals het zeer katholieke Polen neen gaan zeggen. Die landen zullen zich niet moreel gebonden voelen aan beloften gemaakt toen zij er nog niet bijwaren.

k9
5 maart 2004, 08:41
De bedoeling van die zware eisen waren precies ingevoerd om het lidmaatschap van Turkije te verhinderen.

Die eisen zijn net dezelfde die aan alle andere landen gesteld worden. Turkije stond er gewoon verder af dan het gemiddelde EU land.

uwagan
5 maart 2004, 14:48
De bedoeling van die zware eisen waren precies ingevoerd om het lidmaatschap van Turkije te verhinderen.

Die eisen zijn net dezelfde die aan alle andere landen gesteld worden. Turkije stond er gewoon verder af dan het gemiddelde EU land.

Maar bij de nieuwe Oost-Europese landen werden ze wel niet zo streng toegepast want die voldoen er nu ook niet volledig aan. Bij Turkije wordt naar elke komma gekeken.

k9
5 maart 2004, 14:55
Maar bij de nieuwe Oost-Europese landen werden ze wel niet zo streng toegepast want die voldoen er nu ook niet volledig aan. Bij Turkije wordt naar elke komma gekeken.

Het enige land waar niet naar gekeken is omdat het niet volledig in orde was was polen. En dat is toegelaten omdat het centraal gelegen is tussen de anderen en het dus zowat onmogelijk was om het eruit te laten.

Turkije heeft zo'n gunstige positie niet dat heeft dus niks te maken met moslims of christenen of zoiets.

Darwin
5 maart 2004, 16:59
Als Turkije onder dwang van enkele machtige groepen bij Europa zou komen zouden partijen als het Vlaams Blok in Europa nog meer aan elan winnen en zou Europa zich nog meer van de burger vervreemden dan nu al het geval is.

Het bestaan van de Unie zelf zou erdoor in het gedrang komen.