PDA

View Full Version : Beginnende genocide tegen Assyrische christenen in Irak


Judokus
1 november 2007, 09:14
Bron: Nederlands Dagblad
http://www.nd.nl/Document.aspx?document=nd_artikel&id=102753

'Beginnende genocide tegen Assyrische christenen in Irak'

van onze redactie politiek DEN HAAG - Assyrische christenen in Irak zijn slachtoffer van ,,een beginnende genocide'' en krijgen steeds meer te maken met religieuze zuiveringen. ,,Hun situatie is extreem beklemmend. Dreigbrieven, gedwongen vertrek, onthoofdingen zijn aan de orde van de dag'', stelt advocate Febroniya Atto. Atto, van Assyrische afkomst en woonachtig in Nederland, deed gisteren in de Tweede Kamer verslag van haar bevindingen tijdens een reis door Syrië en Jordanië. In die landen verblijven naar schatting een miljoen Assyrische christenen. Zij zijn onderdeel van de vluchtelingenstroom uit Irak, door Atto aangeduid als ,,de grootste exodus sinds 1948''. Zij verwees daarmee naar de bevolkingstrek naar de in dat jaar opgerichte staat Israël.

Atto was gisteren één van de sprekers tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Het gesprek was een initiatief van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij. Ook zijn collega's Joël Voordewind (ChristenUnie) en Kathleen Ferrier (CDA) namen eraan deel.

Behalve Atto, deelden andere deskundigen hun kennis met de Tweede Kamer. Zo stelde Attiya Tunc van de Stichting Assyrië Nederland dat de Assyrische christenen in Irak door de strijdende (islamitische) groepen op één lijn worden gesteld met de Amerikaanse en Britse troepen in het land - immers ook christenen. ,,Maar zij hebben geen macht om zichzelf te beschermen en geen politieke partij die met de vuist op tafel kan slaan, zoals de soennieten, sjiieten en Koerden wel hebben.'' Zelfs in het relatief rustige Koerdische noorden van Irak zijn de Assyrische christenen niet echt veilig. Tunc hield de parlementariërs voor: ,,Doen we niets, dan is het snel afgelopen met de oudste bevolkingsgroep in Irak en zal de vluchtelingenstroom naar Syrië en Jordanië enorm aanzwellen.'' Bovendien bestaat volgens Tunc de kans dat veel Assyrische vluchtelingen zich aan de Nederlandse grens zullen melden voor politiek asiel. De Assyrische gemeenschap in Nederland telt zo'n 30.000 zielen en heeft zich geconcentreerd in Overijssel.

Slachtoffer
Volgens Maeike Kramer van Jubilee Campaign Nederland krijgen de vluchtelingen die Irak hebben weten te verlaten het inmiddels steeds zwaarder in de landen die hen opvangen. Zo hebben Syrië en Jordanië de visaperioden inmiddels bekort, zodat een langdurig verblijf van de vluchtelingen onzeker is geworden. Verder zijn de vluchtelingen slachtoffer van uitbuiting en armoede en is er in toenemende mate sprake van ondervoeding.

Arie de Pater van Open Doors noemde de situatie van de christenen in Irak het laatste jaar dramatische verslechterd. In Irak komen ontvoeringen voor waarbij het de daders gaat om losgeld. Niet zelden worden daarvan christenen het slachtoffer, ,,vanwege hun relatief hoge welvaart'', aldus De Pater. ,,Maar dat is veranderd: wij zien dat er vanuit de soennitische hoek meer nadruk is gekomen op het godsdienstige aspect. Steeds meer wijken in Bagdad worden religieus gezuiverd.'' Datzelfde stelde vertegenwoordiger Izhak van de Assyrian Aid Society en Assyrian Democratic Movement: ,,Er wordt een systeem van apartheid ingevoerd. Niet alleen tussen wijken, maar ook tussen steden in Irak.''

De Assyrische vertegenwoordigers riepen de Tweede-Kamerleden op zich sterk te maken voor een speciale Assyrische provincie, namelijk het gebied rond de voormalige Assyrische hoofdstad Ninevé, in het noorden van Irak. Daar wonen nu al veel christenen, waaronder velen die andere delen van Irak zijn ontvlucht. De Nederlandse politici moeten proberen de Amerikanen ertoe te bewegen zich voor dit streven naar een autonoom gebied in te zetten. Een probleem is overigens wel dat de Koerden het gebied Ninevé tot hun eigen domein rekenen.

Gezamenlijk
Van der Staaij, Voordewind en Ferrier zijn van plan de situatie van de christenen in Irak volgende week aan te kaarten in het parlement, dat dan de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken behandelt. Voordewind voelt wel voor de optie om in gezamenlijk Europees en Amerikaans verband naar de mogelijkheden voor een Assyrische provincie te kijken. Van der Staaij vindt dat de Iraakse politie meer moet doen aan de bescherming van het christelijke deel van de Iraakse bevolking. ,,Bij de training van Iraakse agenten kan daarvoor meer aandacht komen.'' Zo'n maatregel hoeft niet ingewikkeld te zijn: de training van politieagenten in Bagdad is in handen van onder meer een groep van circa tien Nederlandse deskundigen.


Triestig... een genocide in Irak gericht tegen inheemse christenen. Hoe geraken we uit de geweldspiraal die gaat van kwaad naar erger? Of is ze niet meer te stoppen?

Pavolini
1 november 2007, 11:44
De oorzaak hiervan ligt volledig bij het Amerikaans imperialisme.
Door het omverwerpen van de socialistische Ba'athpartij werd de weg geopend voor de islamfundamentalisten. De Ba'ath daarentegen verenigde de Arabische natie op seculiere basis, en verbood elke uiting van religieus fundamentalisme. Stichter van de Ba'ath was de orthodoxe christen Michel Aflaq, hij heeft nog lange tijd in Bagdad gewoond. De bekende Iraakse minister van buitenlandse zaken Tareq Aziz was christen. Enz..... Nu is dit onmogelijk geworden in de door de Amerikanen geschapen chaos, waar de ayatollahs en andere islamfundamentalisten van profiteren.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ba'ath-partij

willem1940NLD
2 november 2007, 03:29
Er zitten al tamelijk lang Assyrische Christenen als vluchtelingen in o.a Nederland; moslims dulden nu eenmaal geen andersdenkenden naast zich.