PDA

View Full Version : Studentenopstand tegen dictator Chávez


Derk de Tweede
2 november 2007, 11:08
CARACAS - Venezolaanse veiligheidstroepen zijn donderdag slaags geraakt met tienduizenden demonstranten in Caracas. Studenten leidden de protesten tegen president Hugo Chávez. Hij wil de grondwet wijzigen om zich oneindig verkiesbaar te kunnen stellen, aldus CNN.

"Chávez wil zijn hele leven aan de macht blijven, maar dat is niet democratisch", aldus een van de demonstranten. Traangas, rubberen kogels en waterkannonen werden ingezet om de massa uiteen te drijven. De demonstranten liepen door de straten van de hoofdstad richting de Nationale Kies Raad, terwijl ze "vrijheid, vrijheid" scandeerden.

Het parlement, dat geen oppositieleden kent, is vrijdag van plan een serie constitutionele veranderingen door te voeren. Venezolanen moeten de voorstellen in december goedkeuren via een referendum.

Centrale bank

Onder de voorstellen vallen het verlengen van de presidentiële termijn van zes naar zeven jaar en het plaatsen van de centrale bank onder controle van de overheid. Ook mogen de autoriteiten arrestanten vastzetten zonder tussenkomst van een rechter tijdens de noodtoestand.

Chávez' populariteit en enkele geliefde maatregelen zoals het verkorten van de werkdag, zullen waarschijnlijk voor een eenvoudige winst zorgen, aldus analisten. De president is zeer populair onder de arme bevolking, onder meer doordat hij olie-inkomsten uitgeeft aan scholen, klinieken en voedselsubsidies.

Nu.nl/CNN

Zo zie je maar, populisme van zowel links als rechts leidt tot chaos en dictatuur.

filosoof
2 november 2007, 11:11
En als een protest tegen de G-8 in elkaar wordt getimmerd/uiteen wordt geslagen, doe je dan ook verontwaardigd?

Derk de Tweede
2 november 2007, 11:20
En als een protest tegen de G-8 in elkaar wordt getimmerd/uiteen wordt geslagen, doe je dan ook verontwaardigd?
Ik ben tegen iedere vorm van geweld!
Ook dreigen daarmee!

Daimanta
2 november 2007, 13:21
Ik ben tegen iedere vorm van geweld!
Ook dreigen daarmee!

En geweld als zelfverdediging dan?

Chipie
2 november 2007, 13:28
Indien Chavez geen dictator zou worden, zou hij ook geen communist zijn...

Derk de Tweede
2 november 2007, 14:24
En geweld als zelfverdediging dan?

Dat is wat anders, maar ik vermijd het zoveel mogelijk.

Hier nog een stukje over onze "socialistische democraat"


De ‘sociale verworvenheden’ van het chavisme maken de verpaupering nog erger
Volgens de propaganda die het chavisme in binnen- en buitenland verspreidt (met de hulp en goede raad van linkse leiders en intellectuelen, daarbij vooraanstaande leiders van de andersglobalistische beweging waaronder François Ramonet een belangrijke plaats inneemt) stevent Venezuela af op het uitbannen van de armoede tegen 2021.
De werkelijkheid die achter de verstikkende publiciteit van de chavistische regering schuilgaat is heel anders. Het volstaat een bezoek te brengen aan de armenwijken van het uiterste oosten (Tetare) of westen (Catia) van de hoofdstad Caracas, of zelfs het centrum van de stad, om de tastbare ellende te zien die achter dat rookgordijn wordt verborgen: ontelbare behoeftigen, meestal jongeren, leven en slapen op straat, onder de bruggen en langs de rivier de Guaire (een open riool waarin het afvalwater van de stad wordt geloosd). Straten en pleinen liggen vol vuil dat ratten aantrekt en ziekten verspreidt. Tienduizenden rondtrekkende straatventers (‘buhoneros’) die wat basisvoedingsmiddelen verkopen, doen de rangen van de zogenaamde informele economie aanzwellen. De omvang van de criminaliteit heeft Caracas tot één van de gevaarlijkste steden van de regio gemaakt terwijl Venezuela als geheel hard op weg is om het land met de grootste criminaliteit van het continent te worden, waarbij het Colombia onttroont dat een tijdlang in dat klassement bovenaan stond. Op nationaal vlak neemt het aantal gevallen van malaria en gewrichtsontstekingen toe terwijl de sterfte van kinderen en moeders groeit. Dat beperkt zich niet tot Caracas, maar geldt voor alle grote steden en verovert stilaan de middelgrote en kleinere steden. Hoewel de regering maatregelen heeft genomen om al die ellende te verbergen, of haar toeschrijft aan ingrepen van de oppositie of van het Amerikaans imperialisme, kunnen de bewijzen van de verarming niet worden weggemoffeld.
Met hemeltergende schijnheiligheid bekritiseren de sectoren van de oppositie die uitingen van armoede om zichzelf voor te stellen als de betere keuze ter ‘verdediging van de armen’, terwijl hun ware bedoeling er natuurlijk uit bestaat de controle over het staatsapparaat weer in handen te krijgen. De regeringspropaganda bericht op zijn beurt niet over de situatie of bagatelliseert die, wat trouwens niet eigen is aan de Venezolaanse steden, maar een gemeenschappelijke noemer met steden in andere landen aan de periferie.
Naast deze zichtbare uitdrukkingen van armoede zijn er ook minder opvallende tekenen van verarming van de proletarische massa’s: via de door de staat aangemoedigde coöperaties werd de losse tewerkstelling geïnstitutionaliseerd omdat de arbeiders van de coöperaties minder verdienen dan de vaste arbeiders en ze, volgens de verklaringen van vakbonden en de coöperaties zélf, niet eens het officiële minimumloon verdienen. De discussie over de collectieve arbeidsovereenkomsten, vooral die voor de ambtenaren, heeft grote vertraging opgelopen. De loonsverhogingen worden toegekend via decreten en in de grote meerderheid door losse premies die geen invloed hebben op de sociale verzekering en die, als ze al uitbetaald worden, dan is het met grote vertraging. Door de ‘missies’ en andere regeringsplannen worden naast de officiële nieuwe dienstverleningsorganen geschapen in de sectoren als gezondheidszorg en onderwijs, en die worden gebruikt om de vaste arbeiders onder druk te zetten en hun arbeidsvoorwaarden aan te tasten. Zoals we kunnen zien zijn bestaansonzekerheid en flexibiliteit van het werk en de aanvallen op de lonen van de arbeiders, kenmerkend voor ‘ongetemde’ kapitalisme, onvermijdelijk voor elke bourgeoisie, de chavistische, die zich zo ‘anti-neo-liberaal’ voordoet, daarbij inbegrepen.
De loonafhankelijken en uitgesloten massa’s betalen de prijs van de groeiende staatsuitgaven. De ‘nieuwe’ chavistische bourgeoisie probeert die te compenseren door een opgedreven inflatie, die de laatste drie maanden de hoogste van heel Latijns-Amerika was (2004: 19,2%; 2005: 14,4%; 2006: 17%, volgens de officiële cijfers).

Babylonia
2 november 2007, 18:33
Het kapitalisme beloofde rijkdom aan iedereen 50 jaar geleden
Als je de cijfers leest van de UN rapporten van WIDER
Dan zie je dat de armoede wereldwijd is toegenomen als gevolg van vrije handel en het neo liberalisme.
http://www.wider.unu.edu/
Het bagatelliseren van deze problemen hoort bij de propaganda van het westen.
Het lijkt de laatste jaren dat er geen enkel alternatief meer word onderzocht.
De elite van het rijke westen zoals u en ik vinden dat wel best.
We zitten hoog en droog.
Als je in de straat van Caracas gaat praten met de 'arme' mensen dan hoor je niks dan goeds over de politiek van Chavez.Juist de armen gaan er enorm op vooruit.
Er zijn massaal vrouwen aan het werk gezet. Die zijn heel blij.
Dokters ziekenhuizen scholen zijn veel beter als voordien.
Wat natuurlijk gebeurt is dat de rijke elite kaste van voordien de Chavezianen proberen uit te roken. Ze zijn in de minderheid maar hebben nog veel macht. Zo zijn de winkels een tijd slecht voorzien van voorraad door de food mafia van de winkelketens; Als het volk daarvan de schuld aan chavez geeft hebben ze hun doel bereikt.
Er zijn nog steed vele vele TV kanalen die niks als propaganda van de rijke elite spuien. Wat denk je, die laten zich niet zo maar hun privileges ontnemen. En ze hebben veel geld.
Nog altijd.
Dus die werken tegen.
Als de werkers zelf eigenaar zijn van hun cooperatie zullen ze geld kijgen uit de winst. Ik ben zelfstandige.Het kan me geen lor schelen verzekeringen en heel de nest. Ik ben nooit ziek. Wat betekent flexibiliteit als je weet waar en wanneer je voor jezelf werkt...is niet relevant. Dat is salon socialisme vrees ik. Ze zitten daar met de rauwe werkelijkheid van iedereen aan het werk te willen zetten. Heb je al eens een film bekeken die de gewone mensen laat spreken ? Doe dat voor je kritiek spuit zonder bronnen ook nog.
ONze normen op leggen terwijl je in een bijna belegerde situatie zit...

willem1940NLD
2 november 2007, 19:33
Voorlopig eten de "gewone" Venezolanen er beter van en krijgen ook onderwijs en medische verzorging.

De vorige regimes zijn met kortetermijnvisie gewoon stom genoeg geweest om de omstandigheden te scheppen waaronder het communisme gedijt.

Het Volk zal uit 2 niet-democratiën voorlopig voor de minst slechte kiezen.

StevenNr1
2 november 2007, 19:38
Bron eerste bericht is CNN, bron zesde bericht zie ik niet...

Misschien interessant: Washington zet ngo’s in tegen Chávez (http://uitpers.be/artikel_view.php?id=1818)

En o ja, ik veroordeel politiegeweld maar wil toch het hele verhaal weer eerst eens horen.

Chipie
2 november 2007, 20:13
Bron eerste bericht is CNN, bron zesde bericht zie ik niet...

Misschien interessant: Washington zet ngo’s in tegen Chávez (http://uitpers.be/artikel_view.php?id=1818)

En o ja, ik veroordeel politiegeweld maar wil toch het hele verhaal weer eerst eens horen.Om het hele verhaal objectief te horen, kunt U zich het beste richten tot de pvda...

StevenNr1
2 november 2007, 20:14
Om het hele verhaal objectief te horen, kunt U zich het beste richten tot de pvda...Bedankt voor de verwijzing maar ik vind niet meteen iets op hun site.

Nierika
3 november 2007, 02:58
En als een protest tegen de G-8 in elkaar wordt getimmerd/uiteen wordt geslagen, doe je dan ook verontwaardigd?
Die protesten lopen steevast op straatrellen uit door een harde kern waar de antiglobalisten allang geen vat meer op hebben. De daaruitvolgende politiecharges zijn dan ook een rechtstreekse uitlokking.

Hebben harde kernen onder de Venezolaanse studenten ook auto's in brand gestoken, vitrines ingeslagen, de politie bekogeld met straatstenen, molotov-cocktails, verkeersborden en ijzeren staven, om daarna als laffe ratten in de buik van de maar al te gastvrije meute te verdwijnen om achteraf met een meesmuil het politiegeweld te veroordelen?

Zoja, dan heeft Derk inderdaad geen recht om verontwaardigd te zijn!

Zoniet, dude, waar slaat die vergelijking in godsnaam op?

StevenNr1
3 november 2007, 03:13
U bent m.i. oorzaak en gevolg een beetje aan 't verwarren Nierika
Van politieprovocatie nog nooit gehoord?

willem1940NLD
3 november 2007, 03:30
U bent m.i. oorzaak en gevolg een beetje aan 't verwarren Nierika
Van politieprovocatie nog nooit gehoord?
Geen fatsoenlijk mens is daar "vatbaar" voor; slappe smoes om de politie de schuld te geven van jouw gedrag.

Nierika
3 november 2007, 12:18
U bent m.i. oorzaak en gevolg een beetje aan 't verwarren Nierika
Van politieprovocatie nog nooit gehoord?
Getver, zelfs op dat uur nog online?
Neen, in het geval van de G8-ontmoetingen kan ik moeilijk geloven dat het om politie-provocaties gaat. Het feit dat de vandalen op die betogingen gemaskerd zijn, bekogelmateriaal meehebben (van stenen tot staven en molotovcocktails) en steevast op elke betoging opduiken doet uw opmerking nogal mager uitvallen als weerwerk.

In het geval van de Venezolaanse politie kan ik natuurlijk niet oordelen. Ik heb de beelden niet gezien, ook onder die studenten kan een harde kern zitten die geprovoceerd heeft. Ik vind het weliswaar geloofwaardiger dat in deze de politie gewoon het bevel hebben gekregen om deze door Amerika en kapitalisten georchestreerde betoging eens goed uiteen te meppen. Dat zie je immers overal in landen waar het groot gelijk heerst.
Binnen de kortste keren is iedere vorm van oppositie verdacht gemaakt of ronduit verboden, en is het allemaal het werk van smerige buitenlandse krachten die uit zijn om het land te destabiliseren.

Dat verhaaltje kennen we intussen wel. Hitler had er een patent op.

Metternich
3 november 2007, 12:23
Hitler had er een patent op.Godwin is gearriveerd.

Derk de Tweede
3 november 2007, 12:44
De eerste doden onder de studenten zijn gevallen:

Oorspronkelijk geplaatst door nu.nl
Studenten gedood tijdens protesten Venezuela
Uitgegeven: 3 november 2007 10:44


CARACAS - Zeker twee studenten zijn gedood tijdens protestacties vrijdag aan de universiteit van Zulia, in het westen van Venezuela. Dat heeft rector Leonardo Atencio van de universiteit van Zulia laten weten, aldus de interneteditie van de Spaanse krant El Pa*s zaterdag.
ANP

Media in Zulia berichtten dat onbekenden vanaf een voertuig het vuur openden op studenten die protesteerden tegen het opschorten door de overheid van studentenverkiezingen, die voor 8 november op de agenda stonden.

Twee studenten werden gedood, acht anderen raakten gewond.

Demonstranten

Donderdag raakten Venezolaanse veiligheidstroepen in de hoofdstad Caracas slaags met tienduizenden demonstranten. Op initiatief van studenten werden toen protestacties tegen president Hugo Chávez gehouden.

Chávez wil met steun van het parlement een reeks grondwettelijke wijzigingen doorvoeren, waarover het volk zich begin december in een referendum mag uitspreken.

Machtsgreep

De oppositie, de rooms-katholieke kerk, studenten en activisten voor de mensenrechten veroordelen de veranderingen als een autoritaire machtsgreep. Door de wijzigingen kan Chávez langer president blijven dan de huidige wet bepaalt.

De critici vrezen dat de burgervrijheden ernstig onder druk komen te staan

Daimanta
3 november 2007, 12:54
En in links europa blijft het muisstil.....

Zwitser
3 november 2007, 13:13
Als je de cijfers leest van de UN rapporten van WIDER
Dan zie je dat de armoede wereldwijd is toegenomen als gevolg van vrije handel en het neo liberalisme.
http://www.wider.unu.edu/

Ik heb even op de website rondgekeken, maar kon geen raport vinden dat beweert dat de armoede wereldwijd is toegenomen, en dat beweert dat het neoliberalisme daar aan de basis van ligt.
Ik vond op die website wel dit:
"Impact of globalization on the world's poor" (http://www.wider.unu.edu/events/book-launch-16-february-2007/book-launch-impact-of-globalization-16-5-2007.htm)
En in die studie lees ik dat de armoede wereldwijd is vermindert, maar dat het nog beter kan. En dat nog meer globalisering daarin een belangrijk rol speelt.

filosoof
3 november 2007, 13:15
En in links europa blijft het muisstil.....
In Mei '68 werden ook studenten gedood; bij de G-8 in Genua viel ook minstens één dode.

filosoof
3 november 2007, 13:18
Getver, zelfs op dat uur nog online?

Neen, in het geval van de G8-ontmoetingen kan ik moeilijk geloven dat het om politie-provocaties gaat.En toch werden politieprovacateurs ontmaskerd bij de laatste top in Berlijn(of was 't Hamburg?) ...

Nierika
3 november 2007, 13:21
In Mei '68 werden ook studenten gedood; bij de G-8 in Genua viel ook minstens één dode.Relevantie?

Nierika
3 november 2007, 13:21
En toch werden politieprovacateurs ontmaskerd bij de laatste top in Berlijn(of was 't Hamburg?) ...
Link onverdacht van stemmingmakerij?

Nierika
3 november 2007, 13:23
Godwin is gearriveerd.Metternich ook trouwens. Hij had weer niks zinnigs in te brengen, dus besloot hij alweer nihilistisch voor de dag te komen.

StevenNr1
3 november 2007, 14:02
Ik ben er vrijwel zeker van dat die schietpartij vanuit de VS georchestreerd is.

StevenNr1
3 november 2007, 14:04
Ivm 2 november: Opposition Students Clash with Police in Effort to Get to Venezuela’s Electoral Council (http://www.venezuelanalysis.com/news/2796)

StevenNr1
3 november 2007, 14:07
Ik versta geen Spaans maar volgens mij verwijst de link op deze pagina (http://www.aporrea.org/oposicion/n104059.html) naar een video van wat er gebeurd is. (Niet de schietpartij maar het studentenprotest dus.)

Nierika
3 november 2007, 14:09
Ik ben er vrijwel zeker van dat die schietpartij vanuit de VS georchestreerd is.Dat is nou net hetgene waarmee ik het zo moeilijk heb: die omnivalente zekerheid van de slechtheid van de VS, en het zien van de hand van de VS in alles wat eventueel in hun voordeel is. Sinds 11 september en de daaropvolgende oorlogen in Afghanistan en Irak begin ik toch wel wat te twijfelen aan die onfeilbare VS.

Een tijd geleden (week of twee) stelde een islamitische forumster hier triomfantelijk dat er een aanslag was gepleegd op moslims in India. Hét bewijs dat ook de Hindoes zich bezondigden aan dergelijke lage streken. Enkele uren later bleek het om sektarisch geweld te gaan tussen twee islamitische stromingen. Je kunt je het hoongelach van de massa wel voorstellen. De topicstartster werd in het topic begrijpelijkerwijze niet meer gezien.

Moraal van het verhaal: Wees nooit te zeker van je zaakie!

filosoof
3 november 2007, 14:09
Link onverdacht van stemmingmakerij?
De critici vrezen dat de burgervrijheden ernstig onder druk komen te staan Wat in de VS en hier in die stijl gebeurt is uiteraard minder erg in jouw ogen?
Las je al de bepalingen van de Patriot Act? Guantanamo en geheime CIA-vluchten naar gevangenissen god-weet-waar, las je d**r over?

StevenNr1
3 november 2007, 14:14
@Nierika: Bekijk War On Democracy eens (docu van John Pilger) of lees eens iets over doodseskaders in de Filipijnen. Met zo'n geschiedenis en heden, zou dit echt niet verbazend zijn hoor.

Daimanta
3 november 2007, 14:21
Wat in de VS en hier in die stijl gebeurt is uiteraard minder erg in jouw ogen?
Las je al de bepalingen van de Patriot Act? Guantanamo en geheime CIA-vluchten naar gevangenissen god-weet-waar, las je d**r over?

Dat is een stroman met het kaliber van "ja, maar hij deed het ook". Dat het ook elders (en in de Westerse wereld) gebeurt mag toch nog niet betekenen dat het goedgepraat mag worden?

Raven
3 november 2007, 14:21
Ik hoor het zo al zeggen...

Die jongeren zijn geen studenten. Dat zijn grootgrond-bezitters, kapitalisten en CIA infiltranten :roll: .

Want echte arbeiders steunen Chavez... en ze zitten allemaal in de regering.

Metternich
3 november 2007, 17:51
Metternich ook trouwens. Hij had weer niks zinnigs in te brengen, dus besloot hij alweer nihilistisch voor de dag te komen.Ah ja, 't is dat ik bekend sta om nihilistisch te zijn :roll:

willem1940NLD
3 november 2007, 23:48
Ik versta geen Spaans maar volgens mij verwijst de link op deze pagina (http://www.aporrea.org/oposicion/n104059.html) naar een video van wat er gebeurd is. (Niet de schietpartij maar het studentenprotest dus.)
"Woedende groepen vallen de veiligheidskorpsen aan"; een passage uit de rellen wordt zo te zien steeds herhaald als achtergrond bij een gesproken commentaar.

Het geluid komt bij mij slecht door en snel gesproken zuidamerikaans-spaans kan ik sowieso onvoldoende verstaan.

Uit een link die ik uit het fotootje overtikte en handmatig natrok, kwam ik op een pagina waar o.a werd medegedeeld dat er op 2 december a.s een REFERENDUM zal zijn over wetswijzigingen.

TommyMax2
4 november 2007, 00:04
De rechterzijde kan het niet verdragen dat er partijen aan de macht zijn die het lot van het volk verbeteren, ten nadele van de rijke klasse. Best amuzant hoe vanalles zoeken om toch maar proberen te ontkrachten dat de overgrote meerderheid van het volk hun president steunt. Ik lees trouwens dat het van een betrouwbare bron komt een aantal van die beelden waar sprake van is: Globovision, een privé zender die nog niet zo lang geleden opriep op de president uit de weg te ruimen...

Chipie
4 november 2007, 10:37
De rechterzijde kan het niet verdragen dat er partijen aan de macht zijn die het lot van het volk verbeteren, ten nadele van de rijke klasse. Best amuzant hoe vanalles zoeken om toch maar proberen te ontkrachten dat de overgrote meerderheid van het volk hun president steunt. Ik lees trouwens dat het van een betrouwbare bron komt een aantal van die beelden waar sprake van is: Globovision, een privé zender die nog niet zo lang geleden opriep op de president uit de weg te ruimen...Idd, Marx...

Het volk van Noord-Korea, China, Cambodja, USSR en satellieten, Albanië... bezingt nog dagelijks de weldaden van de partij die hun lot verbeter(d)en.. :roll: :oops: ;-)

Uitgezonderd natuurlijk de meer dan honderd miljoen onschuldigen, die door die verbeteraars werden gedood... :oops:

80Ik zou toch eens de prut uit mijn ogen wrijven,... :-D

Metternich
4 november 2007, 12:13
De rechterzijde kan het niet verdragen dat er partijen aan de macht zijn die het lot van het volk verbeteren, ten nadele van de rijke klasse. Gelieve niet te veralgemeniseren.

Nierika
4 november 2007, 16:18
@Nierika: Bekijk War On Democracy eens (docu van John Pilger) of lees eens iets over doodseskaders in de Filipijnen. Met zo'n geschiedenis en heden, zou dit echt niet verbazend zijn hoor.
Mij verbaasd ook allang niks meer. Maar om klakkeloos aan te nemen dat de VS hier weer achter zitten...

Dit wordt tegenwoordig zo alomtegenwoordig aangenomen dat Chavez het maar één keer hoeft te zeggen op één van zijn vele staatszenders, en geen hond die er nog aan twijfelt. Chavez weet dat ook hoor. Het wordt stilaan de sterkte van dictators om alles wat misloopt op buitenlandse inmenging te steken.

Als de VS de hand heeft in deze schietpartij, zijn ze alleszins weer serieus de mist in gegaan.

Als het wel degelijk één of ander doodseskader uit de Chavez stal was, heeft deze een dubbele strike gepleegd. Doden hebben meestal als resultaat dat oproerkraaiers zich al wat koester beginnen te houden, en de imperialistische vijand is weer makkelijk als schuldige aangewezen.

AdrianHealey
4 november 2007, 16:21
De rechterzijde kan het niet verdragen dat er partijen aan de macht zijn die het lot van het volk verbeteren, ten nadele van de rijke klasse. Best amuzant hoe vanalles zoeken om toch maar proberen te ontkrachten dat de overgrote meerderheid van het volk hun president steunt. Ik lees trouwens dat het van een betrouwbare bron komt een aantal van die beelden waar sprake van is: Globovision, een privé zender die nog niet zo lang geleden opriep op de president uit de weg te ruimen...

Ja, en dan?

StevenNr1
4 november 2007, 16:28
Mij verbaasd ook allang niks meer. Maar om klakkeloos aan te nemen dat de VS hier weer achter zitten...

Dit wordt tegenwoordig zo alomtegenwoordig aangenomen dat Chavez het maar één keer hoeft te zeggen op één van zijn vele staatszenders, en geen hond die er nog aan twijfelt. Chavez weet dat ook hoor. Het wordt stilaan de sterkte van dictators om alles wat misloopt op buitenlandse inmenging te steken.

Als de VS de hand heeft in deze schietpartij, zijn ze alleszins weer serieus de mist in gegaan.

Als het wel degelijk één of ander doodseskader uit de Chavez stal was, heeft deze een dubbele strike gepleegd. Doden hebben meestal als resultaat dat oproerkraaiers zich al wat koester beginnen te houden, en de imperialistische vijand is weer makkelijk als schuldige aangewezen.Waarom zou Chavez wiens project massale steun geniet, zoiets doen?

(En btw, ik heb Chavez dat van die schietpartij op den TV ofzo niet weten zeggen. Dat was gewoon mijn eigen veronderstelling.)

StevenNr1
4 november 2007, 16:35
Wederom is de oppositie op straat gekomen en er is geen politiegeweld bij te pas gekomen: Opposition Kicks off Campaign against Venezuelan Constitutional Reform (http://www.venezuelanalysis.com/news/2802)

StevenNr1
4 november 2007, 16:42
De eerste doden onder de studenten zijn gevallen:

Oorspronkelijk geplaatst door nu.nl
Studenten gedood tijdens protesten Venezuela
Uitgegeven: 3 november 2007 10:44


CARACAS - Zeker twee studenten zijn gedood tijdens protestacties vrijdag aan de universiteit van Zulia, in het westen van Venezuela. Dat heeft rector Leonardo Atencio van de universiteit van Zulia laten weten, aldus de interneteditie van de Spaanse krant El Pa*s zaterdag.
ANP

Media in Zulia berichtten dat onbekenden vanaf een voertuig het vuur openden op studenten die protesteerden tegen het opschorten door de overheid van studentenverkiezingen, die voor 8 november op de agenda stonden.

Twee studenten werden gedood, acht anderen raakten gewond.Bizar trouwens dat ik hier op de BBC-site niets over lees...

Nierika
4 november 2007, 16:47
Waarom zou Chavez wiens project massale steun geniet, zoiets doen?

(En btw, ik heb Chavez dat van die schietpartij op den TV ofzo niet weten zeggen. Dat was gewoon mijn eigen veronderstelling.)
Als hij het niet gezegd heeft, Steven, dan bekend hij schuld. Het zou me dus verbazen. In ieder geval, de schuld van de rellen in dat Spaans artikel waarnaar je linkte, wordt volledig bij de betogers gelegd, die op erg agressieve wijze tegen de politie chargeerden, hen met vanalles bekogelden, vernielingen aanrichtten, wat politiebussen in brand staken, etc... (aldus de één of andere onder-minister) Natuurlijk betreft het volgens de regering niet meer dan een circus, een opgezet spel.


La actitud de violencia manifestada este jueves por los sectores de la oposición en el Consejo Nacional Electoral (CNE) no es más que parte de un circoNu, ik kan de video niet downloaden om de één of andere manier, maar als het, zoals de topic-starter beweert om tienduizenden demonstranten gaat, waaronder nogal wat studenten die toch ook in staat zijn Amerikaanse propaganda te doorprikken, kan ik moeilijk geloven dat er niet op zijn minst een aanzienlijk deel van de Venezolaanse bevolking toch wel wat problemen heeft met Chavez en zijn manieren.

@Tommymax2: betrouwbare bron of niet, de overheid geeft het ook toe. De grootste fout van links ligt volgens mij niet in de miljoenen doden die de communistische heilsstaten hebben achtergelaten, maar wel in het feit dat links in het westen altijd, steevast en categoriek de ogen heeft gesloten wat uiteindelijk toch wel voor iedereen duidelijk was. Ze lijden aan dezelfde ziekte als de fundamentalistische moslims. Hét is de weg, maar de ware weg is nog nooit ergens afdoende in praktijk gebracht.

willem1940NLD
4 november 2007, 16:49
Waarom zou Chavez wiens project massale steun geniet, zoiets doen?

(En btw, ik heb Chavez dat van die schietpartij op den TV ofzo niet weten zeggen. Dat was gewoon mijn eigen veronderstelling.)
Het HOEFT niet zo te zijn maar het is wel een oud en beproefd communistentrucje.

Nierika
4 november 2007, 16:50
Wederom is de oppositie op straat gekomen en er is geen politiegeweld bij te pas gekomen: Opposition Kicks off Campaign against Venezuelan Constitutional Reform (http://www.venezuelanalysis.com/news/2802)
En weer veel studenten hé, die doorgaans iets beter geïnformeerd zijn dan de Juan uit de barras. Zou er dan toch meer aan de hand zijn dan wat gekonkel vanuit Washington?

Nierika
4 november 2007, 16:54
Wat in de VS en hier in die stijl gebeurt is uiteraard minder erg in jouw ogen?
Las je al de bepalingen van de Patriot Act? Guantanamo en geheime CIA-vluchten naar gevangenissen god-weet-waar, las je d**r over?
Guantanamo doet hier toch niks ter zake? Probeer je de aandacht af te leiden Filo? Je mag er voor mijn part ook Tienamen en Vietnam bijsleuren, dat doet geen meter af van hetgeen waar het écht over gaat: Venezuela!

Nierika
4 november 2007, 16:55
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Nierika
De critici vrezen dat de burgervrijheden ernstig onder druk komen te staan
Filo, je citeert mij hier, maar deze quote komt wel van Derk. (voor de goede orde)

Nierika
4 november 2007, 16:57
Link onverdacht van stemmingmakerij?

Wat in de VS en hier in die stijl gebeurt is uiteraard minder erg in jouw ogen?
Las je al de bepalingen van de Patriot Act? Guantanamo en geheime CIA-vluchten naar gevangenissen god-weet-waar, las je d**r over?
Is de Patriot-Act nou die link waarnaar ik je vroeg ivm de politie-infiltratie waarnaar jij refereerde?

StevenNr1
4 november 2007, 16:59
Als hij het niet gezegd heeft, Steven, dan bekend hij schuld. Het zou me dus verbazen.Ik zou voor die schietpartij toch nog even wachten op deftige informatie. Voor de moment las ik er enkel iets van via nu.nl en DS...
In ieder geval, de schuld van de rellen in dat Spaans artikel waarnaar je linkte, wordt volledig bij de betogers gelegd, die op erg agressieve wijze tegen de politie chargeerden, hen met vanalles bekogelden, vernielingen aanrichtten, wat politiebussen in brand staken, etc... (aldus de één of andere onder-minister) Natuurlijk betreft het volgens de regering niet meer dan een circus, een opgezet spel.


La actitud de violencia manifestada este jueves por los sectores de la oposición en el Consejo Nacional Electoral (CNE) no es más que parte de un circoNu, ik kan de video niet downloaden om de één of andere manier, maar als het, zoals de topic-starter beweert om tienduizenden demonstranten gaat, waaronder nogal wat studenten die toch ook in staat zijn Amerikaanse propaganda te doorprikken, kan ik moeilijk geloven dat er niet op zijn minst een aanzienlijk deel van de Venezolaanse bevolking toch wel wat problemen heeft met Chavez en zijn manieren.In Caracas wonen enkele miljoenen mensen. En studenten zullen van nog wel verder komen (zeker de rijke.) Enkele tienduizenden is dan zeker niet te verwaarlozen maar eerdere marsen van voorstanders van Chavez waren vaak toch wel net iets indrukwekkender. Alleszins is er zeker oppositie maar ja, als je de verkiezingen boycot omdat je weet dat je gaat verliezen, moet je niet gaan zagen als 't parlement vol linksere mensen die Chavez gemakkelijker steunen, zit. En ze mogen protesteren, er komt een referendum, Chavez is al ettele keren overtuigend gesteund geweest in stemmingen, de oppositie mag op private zenders zelfs tot staatsgrepen oproepen, ... Laat het democratisch debat zegevieren !
Dat er het politie optreden overdadig was, kan trouwens wel zijn maar uit wat ik lees blijkt dat de studenten door de politie te bekogelen toegang tot het parlement wilden verkrijgen. Voor een delegatie is dat ook toegestaan maar die zijn dan in het parlement zich nog proberen gaan vastketenen, tja...

BBC (http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7076076.stm) over de drijfveren van de studenten (alhoewel er wel meer aan de hand is): "The students want a December referendum on the reforms to be postponed, to give voters more time to study the plans."

StevenNr1
4 november 2007, 17:01
En weer veel studenten hé, die doorgaans iets beter geïnformeerd zijn dan de Juan uit de barras. Zou er dan toch meer aan de hand zijn dan wat gekonkel vanuit Washington?Studenten komen gemakkelijker uit de elite, dat zal er ook wel iets mee te maken hebben.

willem1940NLD
4 november 2007, 17:07
Bizar trouwens dat ik hier op de BBC-site niets over lees...
Inderdaad vind ik er ook alleen op de iets minder bekende kanalen wat over.
http://www.eitb24.com/new/en/B24_73339/world-news/AGAINST-CONSTITUTIONAL-REFORMS-At-least-two-students-killed/

http://farmersletters.blogspot.com/2007/11/students-killed-in-drive-by-shooting-of.html

Het schijnt in de landbouwgebieden van Venezuela en met name in Zula een tamelijke gewoonte van landeigenaren te zijn om huurmoordenaars in te schakelen; wellicht liep er iets "tussendoor" dat met de demonstraties noch met Chavez of USA ook maar iets te maken had .....
http://hrw.org/englishwr2k7/docs/2007/01/11/venezu14888.htm

Nierika
4 november 2007, 17:30
Studenten komen gemakkelijker uit de elite, dat zal er ook wel iets mee te maken hebben.
Steven, de studenten van mei '68 kwamen ook meestal iets bovengemiddeld uit de elite. So what?

StevenNr1
4 november 2007, 17:42
Steven, de studenten van mei '68 kwamen ook meestal iets bovengemiddeld uit de elite. So what?Goh ja, good point. Maar als je elk jaar naar Miami op vakantie gaat en je examens studeert op vaders landgoed... (Die ongelijkheid arm-rijk is in Latijns-Amerika nog zeer sterk dus al is het misschien wat cru gesteld, die tegenstelling kan er wel voor zorgen dat enkele tienduizenden fils-a-papa tegenover miljoenen chavisten uit sloppenwijken staan.) Ik kan mij vergissen natuurlijk, heb die studenten nooit gesproken ofzo.
('t Is alleszins wel frappant dat bij oppositiemarsen de media gemakkelijk in het Engels te woordt wordt gestaan en er wel eens Amerikaanse vlaggen opduiken, weet niet of dat nu met die studentenprotesten ook zo was.)

Derk de Tweede
4 november 2007, 18:59
Bizar trouwens dat ik hier op de BBC-site niets over lees...
Wellicht "te onbelangrijk" of niet passend in hun straatje.

StevenNr1
4 november 2007, 19:05
Wellicht "te onbelangrijk" of niet passend in hun straatje.Ze berichtten nochtans wel over de studentenprotesten en wat die voorgestelde grondwetswijziging nu inhoudt. En 'hun straatje' zijnde?

Babylonia
4 november 2007, 23:46
Perkins onthult hier hoe de Vs een global Empire heeft gecreerd met hulp van WTO en wereldbank door landen in de 3W opzettelijk leningen en schulden op te dringen en daarna te kunnen manipuleren.
Hij beschrijft ook de methoden waarmee presidenten in zuid amerika vermoord zijn als ze niet wilden luisteren naar de VS .
Guatemala, Panama, Venezuela, Chili
Hij werkte als een economische Hitman om leningen en grote handelsakkoorden te sluiten... en werd gerecruteerd door de NSA.
maar tewerkgesteld onder contract van bedrijven zodat het niet duidelijk is wie er achter zit.
http://www.youtube.com/watch?v=WjPoeQRewiE&eurl

longhorn
11 november 2007, 05:33
Chavez, den onbeschofte, linkse boer ging in de clinch in Chili met Zapatero en zelfs Juan Carlos zei dat ie zijn muil moest houden. Toch mooi, hoe Hugo zijn ware aard weer tentoonstelt. Die CIA-kogel kan niet te vroeg komen.

Chipie
11 november 2007, 10:01
Chavez, den onbeschofte, linkse boer ging in de clinch in Chili met Zapatero en zelfs Juan Carlos zei dat ie zijn muil moest houden. Toch mooi, hoe Hugo zijn ware aard weer tentoonstelt. Die CIA-kogel kan niet te vroeg komen.Leg uit... :-D

driewerf
11 november 2007, 10:47
@Tommymax2: betrouwbare bron of niet, de overheid geeft het ook toe. De grootste fout van links ligt volgens mij niet in de miljoenen doden die de communistische heilsstaten hebben achtergelaten, maar wel in het feit dat links in het westen altijd, steevast en categoriek de ogen heeft gesloten wat uiteindelijk toch wel voor iedereen duidelijk was. Ze lijden aan dezelfde ziekte als de fundamentalistische moslims. Hét is de weg, maar de ware weg is nog nooit ergens afdoende in praktijk gebracht.

Klopt absoluut niet. Het spijt me. Tamelijk vroeg in de geschiedenis van de USSR is er binnen de KPSU verschillende oppositiestromingen ontstaan die dit aanklaagden. De Arbeidersoppositie (olv Alexandra Kollontai, die later wel haar kazak gedraaid heeft) en de Linkse Oppositie (olv Trotski, Preobrazhenski en van Andres Nin, allen hebben hun houding met de dood bekocht) zijn hiervan de bekendste voorbeelden. Letterlijk honderduizenden opposanten zijn vermoord geweest door Stalin en vriendjes.
Alleen komt dit in de Westerse geschiedschrijving quasi nooit aan bod. De westerse KP's (die strikt onder de voogdij van 'Moskou' stonden) repten daar uiteraard met geen woord over, en de Westerse kapitalistische media, die hadden er uitdrukkelijk belang bij om de volledige marxistische beweging als een bende massamoordenaars af te schilderen. Zie bijv ook het eeuwige gezeur van Chipie.


De felste kritieken op de misstanden in de Sovjetunie komen dan ook NIET uit 'democratische' hoek, maar net vanuit de marxistische beweging zelf. Trotski, Kollontai, Ernest Mandel, Isaac Deutscher, Roy Medvedev, Antonio Gramsci hebben consequent een anti-stalistische marxistische houding aangenomen.
lees wat dat betreft maar eens volgende werken
http://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/revbet/index.htm
http://www.marxists.org/archive/trotsky/1931/tpr/pr-index.htm

over het optreden van Stalins moordmachine in Spanje
http://www.marxists.org/archive/trotsky/1933/09/spain.htm

willem1940NLD
11 november 2007, 13:12
Chavez, den onbeschofte, linkse boer ging in de clinch in Chili met Zapatero en zelfs Juan Carlos zei dat ie zijn muil moest houden. Toch mooi, hoe Hugo zijn ware aard weer tentoonstelt. Die CIA-kogel kan niet te vroeg komen.Dus ik kan aannemen dat die verhalen over CIA-moorden waar zijn?

longhorn
11 november 2007, 16:05
Leg uit... :-D


Hugo den boer in aktie.

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF11112007_037

StevenNr1
11 november 2007, 16:08
Chavez heeft natuurlijk wel gelijk, en dat de Spaanse koning de verdediging van een fascist opneemt zal ook wel niemand verbazen :-D

Als dat nu al een reden is om een CIA coup te steunen, zielig.

longhorn
11 november 2007, 16:14
Chavez heeft natuurlijk wel gelijk, en dat de Spaanse koning de verdediging van een fascist opneemt zal ook wel niemand verbazen :-D

Als dat nu al een reden is om een CIA coup te steunen, zielig.


Chavez's gedrag was bewonderenswaardig? Waarom is Aznar een fascist?

Ik steun geen CIA-coup maar ben wel voor het verdelgen van ongedierte.

Ambiorix
11 november 2007, 16:27
maar ben wel voor het verdelgen van ongedierte.
Tja, "ongedierte" is nogal subjectief hé. Wat als ik vlaamsblokkers ongedierte vind (cfr mestkevers)?

StevenNr1
11 november 2007, 16:27
Chavez's gedrag was bewonderenswaardig?Heb ik dat gezegd? Hij had niet moeten zeggen dat een fascist geen mens is maar voor de rest... Waarom is Aznar een fascist?PP zijn de nazaten van het Franco-regime :-P
Ik steun geen CIA-coup maar ben wel voor het verdelgen van ongedierte.Omdat iemand onvriendelijk spreekt over iemand anders is het ongedierte ofwa?

longhorn
11 november 2007, 16:33
Tja, "ongedierte" is nogal subjectief hé. Wat als ik vlaamsblokkers ongedierte vind (cfr mestkevers)?

Totalitaire leiders vind ik ongedierte dat moet verdelgd worden. Voor zover ik weet, is het VB niet voor het sluiten van oppositie-media noch zijn ze van plan zichzelf voor het leven te benoemen moesten ze ooit aan de macht raken. Verder heb ik FDW nooit dictator Castro als zijn groot voorbeeld naar voren horen brengen. Chavez is gewoon een stukske ordinair krapuul die beter op zijn plaats in de legerbarakken was gebleven.

StevenNr1
11 november 2007, 16:36
Voor zover ik weet, is het VB niet voor het sluiten van oppositie-mediaBoh, dat valt nog te bezien. Alleszins, Chavez doet dat niet.
noch zijn ze van plan zichzelf voor het leven te benoemenChance dat Chavez telkens opnieuw verkozen moet worden, anders zou 't nen dictator zijn e. Die grondwetsaanpassing wordt trouwens ook nog voorgelegd aan de bevolking in een referendum, zonen vuilen totalitair dat hij is.
Verder heb ik FDW nooit dictator Castro als zijn groot voorbeeld naar voren horen brengen.Wel Staf De Clercq.

willem1940NLD
12 november 2007, 20:46
Chavez, den onbeschofte, linkse boer ging in de clinch in Chili met Zapatero en zelfs Juan Carlos zei dat ie zijn muil moest houden. Toch mooi, hoe Hugo zijn ware aard weer tentoonstelt. ............
Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=WrC6_uBe4eA

Zwitser
13 november 2007, 15:53
Letterlijk honderduizenden opposanten zijn vermoord geweest door Stalin en vriendjes.


Ook Lenin en vriendjes, (net als later Castro en vriendjes) hebben duizenden opposanten (vaak zelfs voormalige medestanders) omgebracht. De machtsgreep van de communisten was een bloedbad vanaf het eerste uur.

TommyMax2
13 november 2007, 16:21
Blijft leuk, de linkse politiek en de democratie nemen enorme stappen vooruit in Zuid Amerika, en dat frustreert natuurlijk de extreem rechtsen.

jamás será vencido
13 november 2007, 16:26
Totalitaire leiders vind ik ongedierte dat moet verdelgd worden. .

dat is een totalitaire gedachte :-D

Chipie
13 november 2007, 18:46
Blijft leuk, de linkse politiek en de democratie nemen enorme stappen vooruit in Zuid Amerika, en dat frustreert natuurlijk de extreem rechtsen.:rofl: :lol:Zo zal het leger in de toekomst 'anti-imperialistisch' en 'Bolivariaans' genoemd worden, zullen de landgoederen van de grootgrondbezitters door een rechtbank worden genationaliseerd, krijgt de president de macht over de centrale bank en wordt de arbeidsdag beperkt tot zes uren.

De nieuwe grondwet zal meer macht geven aan de president, die denkt dat hij nog jaren nodig heeft om Venezuela op het socialistische pad te brengen.

De tegenstanders van de amendementen zeggen dat de nieuwe grondwet aan Chavez de macht geeft om tot zijn dood president te blijven. Nu mag Chavez zich na zijn huidige ambtstermijn, die tot 2013 loopt, niet meer verkiesbaar stellen. Volgens de nieuwe grondwet kan hij zich zo vaak kandidaat stellen als hij zelf wil.

Chavez heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zeker tot 2021 aan de macht wil blijven. http://img176.imageshack.us/img176/3499/plny3.gif Mensenrechtenorganisaties vrezen dat de president in de toekomst ook onbeperkte macht zal krijgen als hij de noodtoestand uitroept. Hij zal dan, volgens de nieuwe grondwet, alle burgerlijke rechten kunnen opheffen.Vorige week kwamen in de hoofdstad Caracas ruim 80.000 studenten op straat om hun ongenoegen over de amendementen te uiten. Na de betoging werden ze beschoten door gemaskerde mannen. Zeker acht studenten raakten gewond. Hugo Chavez noemt de studenten 'fascisten' en 'rijkeluiszoontjes', maar hij vergeet dat er ook veel studenten uit de sloppenwijken naar de universiteiten komen.

Heel onverwachts hebben de studenten steun gekregen van een voormalige medestander van Hugo Chavez. Oud-generaal Raul Baduel, die Chavez na de staatsgreep in 2002 weer op de troon hielp, zei vorige week dat de geplande amendementen een aanslag op de democratie zijn.

Vorige zondag deed ook de katholieke kerk haar duit in het zakje, toen kardinaal Jorge Urosa zei dat de amendementen het politieke pluralisme ondermijnen. 'Alles leidt tot één ideologie en dat zal tot discriminatie leiden. Ongetwijfeld worden de vrijheden aangetast', zei hij op Globovision, een zender die Chavez kritisch aanpakt. De katholieke kerk is al vaker gebotst met Chavez. Hij noemde de kerkverantwoordelijken 'leugenaars' en 'perverten'.
De Standaard 12/11/2007


Dat commies het woord democratie in hun mond durven nemen... :-D

TommyMax2
14 november 2007, 00:17
Chipie, zoals de roden u altijd aan het lachten brengen moet gij wel dankbaar zijn dat die u zo'n gelukkig leven bezorgen.

Nierika
14 november 2007, 14:57
Chipie, zoals de roden u altijd aan het lachten brengen moet gij wel dankbaar zijn dat die u zo'n gelukkig leven bezorgen.Reageer eens op zijn copypaste ipv op zijn smiley. Misschien zal hij dan al iets minder reden hebben om met die roden te lachen.

Nierika
14 november 2007, 14:59
Blijft leuk, de linkse politiek en de democratie nemen enorme stappen vooruit in Zuid Amerika, en dat frustreert natuurlijk de extreem rechtsen.Waren die 80.000 studenten ook allemaal extreem-rechts?

Ik begin zowaar ook een lachstuip te krijgen van het tot een kunst verheven simplisme van de rode broeders!

willem1940NLD
15 november 2007, 02:44
Waren die 80.000 studenten ook allemaal extreem-rechts?

Ik begin zowaar ook een lachstuip te krijgen van het tot een kunst verheven simplisme van de rode broeders!
Tja, die broeden heel wat af/uit.

StevenNr1
18 november 2007, 15:58
@Nierika: Het waren er geen 80000 en waren van de midden- of hogere klasse, extreem-rechts zou ik dat noemen maar links of neutraal toch ook niet.

StevenNr1
18 november 2007, 15:59
Reageer eens op zijn copypaste ipv op zijn smiley. Misschien zal hij dan al iets minder reden hebben om met die roden te lachen.DS schrijft gewoon af. De voorbereidingen van een 2de coup tegen Chavez (of alleszins toch het aanwakkeren van de hetse (vanuit de Iran contragate hoeken enzo zeker, las al van Colombiaanse paramilitairen die aan de grensstreek actief zijn)) zijn begonnen en dat merkt ge ook i/d pers (ook dus de vermeende 'degelijke' in ons land.)

Elio di Supo
18 november 2007, 17:39
Zou Chavez bereid zijn om mee te werken aan een oplossing voor de globale opwarming en dus maw mee een alternatief te helpen zoeken voor fossiele brandstoffen? Of is zijn zitje bij de OPEC hem te dierbaar?

willem1940NLD
18 november 2007, 21:35
Zou Chavez bereid zijn om mee te werken aan een oplossing voor de globale opwarming en dus maw mee een alternatief te helpen zoeken voor fossiele brandstoffen? Of is zijn zitje bij de OPEC hem te dierbaar?Niet overhaasten; ik denk dat hij hoe dan ook eerst zijn 3e-wereldland wil opwaarderen en dat kost, linksom of rechtsom, iets meer tijd dan die paar dagen dat hij aan slag is.

StevenNr1
23 november 2007, 02:06
Massive Student Demonstration In Support Of Constitutional Reforms (http://venezuelaanalysis.com/news/2882)

GaRnaaLBeeR
23 november 2007, 17:43
50.000 - 300.000
Als we daar nu eens de locica van een zekere Antwerpse burgemeester op toepassen.

Chipie
23 november 2007, 18:06
De studenten hebben meer vertrouwen in een pekelharing dan in Chavez...
En wie kan ze ongelijk geven (buiten enkele kortebroeken)?

Zwitser
23 november 2007, 22:25
Niet overhaasten; ik denk dat hij hoe dan ook eerst zijn 3e-wereldland wil opwaarderen en dat kost, linksom of rechtsom, iets meer tijd dan die paar dagen dat hij aan slag is.

Het probleem is natuurlijk dat hij probeert zijn derde wereld land op te waarderen op een vergelijkbare manier als Mugabe dat in zijn derde wereld land probeerde...

willem1940NLD
23 november 2007, 23:18
Het probleem is natuurlijk dat hij probeert zijn derde wereld land op te waarderen op een vergelijkbare manier als Mugabe dat in zijn derde wereld land probeerde...Nee, ik denk eerder dat hij vooral zowel Cuba als China als voorbeelden aanhoudt.

Maar echt, voorlopig heeft hij het Volk heus wel mee en dat kan alleen betekenen dat vorige heersers te ver zijn gegaan in het uitbuiten van de massa's; het land zelf beschikt toch over niet onaanzienlijke energie- en materiaalbronnen.

Babylonia
24 november 2007, 01:19
dat ziet er niet goed uit en ruikt naar een coup daar in Venezuela
Verdorie verdorie

willem1940NLD
24 november 2007, 01:26
De studenten hebben meer vertrouwen in een pekelharing dan in Chavez...
En wie kan ze ongelijk geven (buiten enkele kortebroeken)?
Heb je wel goed gekeken/gelezen in de link die Steven gaf? Deze nieuwe veel GROTERE demonstratie van studenten was juist vóór Chavez en de wetswijzigingen.

Echt, die mensen moeten het tot voor kort wel zéér slecht hebben gehad.

Massive Student Demonstration In Support Of Constitutional Reforms (http://venezuelaanalysis.com/news/2882)