PDA

View Full Version : De stille dood van het Amerikaans imperialisme.


Buyck Ruben
23 november 2007, 17:12
Het valt me op dat Amerka in een sukkelstraatje is. De oorlog in Irak boert niet zo denderend als verwacht, terugtrekking of nog even wachtten?

De zwakke dollar al geruime tijd niet goed en Europa die met hun sterke euro al een hele poos een veel hogere waarde heeft.

De kredietcrisis gaf ons ons een duidelijk beeld van een verziekt kapitalistish systeem waar het consumentisme extreme vormen aan neemt, voor zowat alles moet geleend worden.

Op de bijéénkomst van de OPEC landen stelden o.a de rivalen Venuzuela en Iran voor om de olieprijs niet meer in dollar uit te drukken, maar in een andere muntéénheid. Dat is natuurlijk in het diepste hart van het Amerikaanse systeem tasten en die zeker zal beantwoord worden met agressie indien die landen niet bijdraaien!

Daarenbovenop komt nogeens de loodzware concurrentie, niet alleen qua loonkost maar ook de technologische race tussen landen als Japan, Europa, China...En bovendien nieuwe grootmachten als Braziële, India, China die meer en meer hun plaats opeisen op alle tereinen. En Rusland die meer dan ooit sterk staat omwille van hun goede kaspositie wat betreft olie en gas.

Zo... reden genoeg om de reus eens in vraag te stellen. Ik denk dat de facade van het land nog goed is maar de interne keuken een absolute ramp is.

NB:
"Staatsschuld VS staat op punt plafond te raken" 25-09-2007
http://www.hln.be/static/FOTO/art/11/12/4/large_545406.jpg De Amerikaanse minister van financiën Henry Paulson.

De Amerikaanse staatsschuld zal op 1 oktober zijn limiet bereiken. Dat heeft minister van financiën Henry Paulson woensdag ten overstaan van het Congres kenbaar gemaakt. Hij stelde daarom een verhoging van de limiet voor om, zo zei hij, 'de geloofwaardigheid en kredietwaardigheid' van de VS te waarborgen in deze tijd van onrust op de financiële markten.

De huidige limiet bedraagt omgerekend 6,42 triljoen euro. Als deze niet wordt verhoogd kunnen de VS geen leningen meer afsluiten om de overheid te laten functioneren en te voldoen aan de betalingsverplichtingen van uitstaande schulden. Hoewel de VS nog nooit betalingsproblemen hebben gehad, gaat aan de verhoging van de maximale staatsschuld doorgaans een politiek steekspel in het Congres vooraf. De overheid ziet zich daarom vaak gedwongen om, tot het zover is, geld uit zogeheten 'trust funds' vrij te maken voor wat extra financiële armslag. (novum/kjg)

Pindar
23 november 2007, 17:19
en dan zeg ik:

allllllllllllllllll by design!


Pin d'Ar

backfire
23 november 2007, 17:22
Het valt me op dat Amerka in een sukkelstraatje is. De oorlog in Irak boert niet zo denderend als verwacht, terugtrekking of nog even wachtten?

De zwakke dollar al geruime tijd niet goed en Europa die met hun sterke euro al een hele poos een veel hogere waarde heeft.

De kredietcrisis gaf ons ons een duidelijk beeld van een verziekt kapitalistish systeem waar het consumentisme extreme vormen aan neemt, voor zowat alles moet geleend worden.

Op de bijéénkomst van de OPEC landen stelden o.a de rivalen Venuzuela en Iran voor om de olieprijs niet meer in dollar uit te drukken, maar in een andere muntéénheid. Dat is natuurlijk in het diepste hart van het Amerikaanse systeem tasten en die zeker zal beantwoord worden met agressie indien die landen niet bijdraaien!

Daarenbovenop komt nogeens de loodzware concurrentie, niet alleen qua loonkost maar ook de technologische race tussen landen als Japan, Europa, China...En bovendien nieuwe grootmachten als Braziële, India, China die meer en meer hun plaats opeisen op alle tereinen. En Rusland die meer dan ooit sterk staat omwille van hun goede kaspositie wat betreft olie en gas.

Zo... reden genoeg om de reus eens in vraag te stellen. Ik denk dat de facade van het land nog goed is maar de interne keuken een absolute ramp is.

NB:
"Staatsschuld VS staat op punt plafond te raken" 25-09-2007
http://www.hln.be/static/FOTO/art/11/12/4/large_545406.jpg De Amerikaanse minister van financiën Henry Paulson.

De Amerikaanse staatsschuld zal op 1 oktober zijn limiet bereiken. Dat heeft minister van financiën Henry Paulson woensdag ten overstaan van het Congres kenbaar gemaakt. Hij stelde daarom een verhoging van de limiet voor om, zo zei hij, 'de geloofwaardigheid en kredietwaardigheid' van de VS te waarborgen in deze tijd van onrust op de financiële markten.

De huidige limiet bedraagt omgerekend 6,42 triljoen euro. Als deze niet wordt verhoogd kunnen de VS geen leningen meer afsluiten om de overheid te laten functioneren en te voldoen aan de betalingsverplichtingen van uitstaande schulden. Hoewel de VS nog nooit betalingsproblemen hebben gehad, gaat aan de verhoging van de maximale staatsschuld doorgaans een politiek steekspel in het Congres vooraf. De overheid ziet zich daarom vaak gedwongen om, tot het zover is, geld uit zogeheten 'trust funds' vrij te maken voor wat extra financiële armslag. (novum/kjg)

pfff, dat was tijdens de Vietnamoorlog ook zo.

MIS
23 november 2007, 17:22
Bekrompenheid kent geen grenzen maar hierdoor denkt men een ruimere visie te hebben

MIS
23 november 2007, 17:26
Gewoon bijdrukken, dat is men daar nu toch gewend ... het zijn maar getallekes op een blad, dat men daar altijd zo moeilijk over doet ... jongens toch

Buyck Ruben
23 november 2007, 17:32
Bekrompenheid kent geen grenzen maar hierdoor denkt men een ruimere visie te hebben

Gewoon bijdrukken, dat is men daar nu toch gewend ... het zijn maar getallekes op een blad, dat men daar altijd zo moeilijk over doet ... jongens toch

Dit heeft niets te maken met bekrompenheid, dit is nuchter realisme. Dit zijn feiten, geen losse flodders. Ok, als u onverschillig bent mij een zorg maar kom dan niet zagen als er eens serieuze crisis zal uitbreken.

Savatage
23 november 2007, 17:33
Zou de schuld er per capita al zo hoog zijn als in België?

MIS
23 november 2007, 17:44
Enfin, wat men al jaren weet maar geen kat iets over zegt, gaan we nu weer een mirakel noemen of wat ? Vreemd dat Iran z'n geldreserves heeft omgeruild voor een andere munt, blijkbaar vindt men dat niet prettig daar in de US. De optie om te blijven slapen maakt ieder voor zich. Onze politiekers hebben dan toch één beslissing gemaakt, ook al iets natuurlijk.

Oppervlakkig bezien is de onhoudbaarheid van de groei in de economie van de wereld niet opvallend. Ondanks problemen, periodieke crises en door schokken veroorzaakte interrupties houdt de economische groei aan, althans, in monetaire termen . De nabije toekomst ziet er dan ook zonnig uit. Voor en na 2004, een jaar met de beste mondiale groei sinds dertig jaar, heeft het Internationaal Monetair Fonds een groeiprognose van 4,3 procent voor de komende jaren gepubliceerd.

Kritisch bezien wordt het echter duidelijk dat de huidige groeipatronen – geconcentreerd in de Verenigde Staten, China en een paar Aziatische economieën – niet in stand te houden zijn. Ze verstoren het evenwicht in de internationale economie in ernstige mate. Zo eenvoudig mogelijk gezegd, de VS consumeren te veel en exporteren te weinig. China en de andere Aziatische landen daarentegen consumeren te weinig en exporteren teveel. Het gevolg is dat de VS een tekort op de handelsbalans hebben. De waarde van de geïmporteerde goederen is veel groter dan de waarde van de goederen die zij exporteren. Voor China en de andere Aziatische landen geldt juist het omgekeerde, zij hebben een groeiend overschot op hun handelsbalans, omdat de waarde van hun export de waarde van hun import overtreft. Het huidig tekort op de Amerikaanse handelsbalans bedraagt 760 miljoen dollar, wat overeenkomt met meer dan 6 procent van het BNP. Tegelijkertijd zijn de geaccumuleerde reserves van de Aziatische centrale banken snel gestegen van 509 miljard dollar in 1996 tot 2.300 miljard dollar eind 2004. Dit komt voornamelijk door de groei van de Chinese reserves in dollars (van 213 miljard dollar begin 2002 tot 704 miljard dollar eind juli 2005).

Amerikaanse dollars zijn nu nog een gewaardeerde muntsoort. Meer dan tweederde deel van de mondiale geldreserve wordt aangehouden in dollars. Daarom kunnen oplopende schulden van de Verenigde Staten worden gefinancierd door meer dollars uit te lenen. Centrale banken met grote reserves aan buitenlandse valuta, zoals China, Japan en andere Aziatische landen, worden in feite gegijzeld door de Amerikaanse fiscale politiek. Zij beseffen dat een weigering om hun dollarreserve verder te laten groeien – om van een vermindering daarvan maar te zwijgen - de dollarkoers onder zware druk zou zetten, waardoor zij enorme verliezen op hun reserves zou lijden. Daar komt nog bij dat een dollar met geringere koopkracht hun export naar de VS zou afremmen, hetgeen tot werkloosheid zou leiden en het gevaar van een recessie kan uitlokken. Dat zijn allesbehalve welkome vooruitzichten. Echter, hoe lang blijft de wereld nog bereid de Amerikaanse overbestedingen te financieren ? Het financiële evenwicht raakt steeds verder verstoord en het is slechts een kwestie van tijd voordat het punt is bereikt waarop er een correctie MOET plaatsvinden.

De centrale bankiers beseffen heel goed dat er maar één alternatief is voor een plotselinge en pijnlijke correctie, namelijk een radicale overstap naar een andere reservemunt. Als dat gebeurt, zouden de Amerikanen hun tekorten in dollars niet meer kunnen financieren, waardoor de Amerikaanse economie met een schok zou worden geconfronteerd die vergelijkbaar is met die welke recentelijk tot de ineenstorting van de Argentijnse economie heeft geleid. Dit zou wereldwijde repercussies hebben.

In de Economic Outlook 2005 van het IMF wordt erop gewezen dat het niet langer de vraag is of de wereldeconomie zich zal aanpassen, alleen hoe deze aanpassing zich zal voltrekken. Als er met de nodige maatregelen voor een geleidelijke aanpassing wordt getalmd, zal dat tot een abrupte correctie leiden. Zoiets zou deel uitmaken van het omslagpunt voor de volledige wereldeconomie, of deze omslag misschien zelfs uitlokken.

Buyck Ruben
23 november 2007, 17:46
Zou de schuld er per capita al zo hoog zijn als in België?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/nl/timeline/200f657d26af094542fad46a044a2996.png


De staatsschuld bedraagt 276,57 miljard euro

http://www.hln.be/static/FOTO/art/18/13/8/large_339282.jpg De staatsschuld blijft gigantisch hoog.

De federale staatsschuld bedraagt 276,57 miljard euro en bestaat uit 273,55 miljard euro aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, en 3,02 miljard euro aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Daling
De nettoschuld van de federale overheid - dat is de brutoschuld vermin­derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit - bedroeg eind vorige maand 272,87 miljard euro en is met 3,79 miljard euro gedaald omdat de schuld van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur vanaf januari 2007 niet meer opgenomen wordt in de toestand van de schuld van de federale Staat. Het Fonds is immers een autonome entiteit geworden.

Evolueren
Financiën wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren en dat de maandelijkse evolutie dus niet altijd de weerspiegeling is van de globale jaarlijkse evolutie. (belga)

Buyck Ruben
23 november 2007, 17:55
MIS;

Echter, hoe lang blijft de wereld nog bereid de Amerikaanse overbestedingen te financieren ? Het financiële evenwicht raakt steeds verder verstoord en het is slechts een kwestie van tijd voordat het punt is bereikt waarop er een correctie MOET plaatsvinden.


Is al reeds gebeurt bij de krediecrisis waarin de centrale banken gigantische bedragen in de markt hebben gepomp om het systeem stabiel en draaiende te houden! Het gaat over honderden miljarden euro. Die ze in schijven van 4 keer moesten injecteren.

MIS
23 november 2007, 18:00
Dat ze het dan nog eens doen, men gaat nog ver geraken met die geldhypnose, let maar op

Heb je nu nog nog niet begrepen dat het monetaire stelsel DRINGEND aan verandering toe is opdat we terug gaan leren wat economie wil zeggen.

En de Belgen ... ja, die gaan ondertussen terug aan de slavenhandel beginnen. Zijn we nu echt gek aan het worden ????

Jongens toch

MIS
23 november 2007, 18:02
De stille dood van het Amerikaans imperialisme

Of het een stille dood zal worden, kunnen we enkel maar hopen maar gezien de situatie denk ik eerlijk gezegd van niet. Alternatieven liggen in de schuif, schrale troost.

Buyck Ruben
23 november 2007, 18:07
Dat ze het dan nog eens doen, men gaat nog ver geraken met die geldhypnose, let maar op

Heb je nu nog nog niet begrepen dat het monetaire stelsel DRINGEND aan verandering toe is opdat we terug gaan leren wat economie wil zeggen.

En de Belgen ... ja, die gaan ondertussen terug aan de slavenhandel beginnen. Zijn we nu echt gek aan het worden ????

Jongens toch

Ik begrijp u volledig, maar...wat kunt u eraan doen. In een vingerknip kan je het probleem niet oplossen. Allerlei machtsverhoudingen en connecties in het establishment en invloed naar andere instellingen in industrie en politiek en visa versa, tot in de VN en Europa toe.

MIS
23 november 2007, 18:12
Gewoon vergeten die handel, heb me laten vertellen dat solidariteit een utopie is .... Maw elke oplossing is een utopie, zo diep is de mensheid gezakt

En als onze teergeliefde poilitiekers zeggen dat we het moeten hebben van onze logistiek, kan ik ze beslist bijtreden. Als het feest begint zal je op één of andere manier grondstoffen moeten importeren. Ik ben echt benieuwd hoe creatief men weer zal zijn.

Maar heb aub een beetje geduld, we gaan eerst BHV splitsen, dat is een symbooldossier. Laat ze rustig doen, we zien wel.

Buyck Ruben
23 november 2007, 18:17
Gewoon vergeten die handel, heb me laten vertellen dat solidariteit een utopie is .... Maw elke oplossing is een utopie, zo diep is de mensheid gezakt

En als onze teergeliefde poilitiekers zeggen dat we het moeten hebben van onze logistiek, kan ik ze beslist bijtreden. Als het feest begint zal je op één of andere manier grondstoffen moeten importeren. Ik ben echt benieuwd hoe creatief men weer zal zijn.

Maar heb aub een beetje geduld, we gaan eerst BHV splitsen, dat is een symbooldossier. Laat ze rustig doen, we zien wel.

Ik bewonder u fustratie ;-).

MIS
23 november 2007, 18:19
Misschien heeft iemand er iets aan, een doodeenvoudig wetenschappelijk verklaard proces. Meer is het niet maar wetenschap is natuurlijk geen politiek, dat is een ander soort mens krijg ik de indruk. Hoeven we maar gewoon een boekje voor te lezen, meer ook niet.

We kunnen en mogen niet langer de ogen sluiten voor het feit dat huidige tendensen hard op weg zijn kritische drempels te bereiken – in de richting van de vermaarde (volgens sommigen berucht) ‘planetaire grenzen’ die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden uitgeroepen tot de ‘grenzen aan de groei’. Over de vraag of het grenzen zijn aan groei valt te twisten, maar het lijdt geen twijfel dat het grenzen zijn aan het ‘soort’ groei waarvan we vandaag getuige zijn. Naarmate we de grenzen dichter naderen, komt het chaospunt dichterbij. Op dat moment zullen sommige tendensen worden afgebogen of wegvallen en komen er nieuwe voor in de plaats. Dit is niet ongebruikelijk, de chaostheorie bewijst dat de evolutie van complexe systemen altijd wordt gekenmerkt door elkaar afwisselende perioden van stabiliteit en onevenwichtigheid, continuïteit en discontinuïteit, ordening en chaos. Wij verkeren nu in de beginfasen van een periode van maatschappelijke en ecologische onevenwichtigheid. M.a.w we bevinden ons in een cruciaal ‘beslissingsvenster’. Als we het chaospunt bereiken, krijgen het stabiele ‘punt’ en de ‘periodieke’ attractors van onze systemen gezelschap van ‘chaotische’ of ‘vreemde’ attractors. Deze zullen plotseling opduiken, aldus de chaostheoretici, ‘als donderslagen bij heldere hemel’. Ze zullen onze systemen voortstuwen naar het kardinale punt waarop het systeem uit de beschikbare evolutietrajecten een keuze moet maken.

Chaosdynamiek in de samenleving

De transformatie van de samenleving is dus geen lukraak verlopend proces. Het is evenmin star en vooraf bepaald, maar volgt een herkenbaar patroon. Dit soort transformaties wordt gekenmerkt door vier belangrijke fasen.

1. Activeringsstadium

Innovaties op het gebied van ‘harde’ technologie (gereedschappen, machines, bedieningssystemen) maken de manipulatie van de natuur in het belang van de mens steeds efficiënter.

2. Accumulatiestadium

Innovaties in de harde technologie veroorzaken onomkeerbare veranderingen in de samenleving en het milieu en leiden successievelijk tot
· een hoger niveau van hulpbronnenexploitatie
· een snellere bevolkingsgroei
· toenemende complexiteit van de samenleving en
· toenemende gevolgen voor de maatschappelijke en natuurlijke omgeving

3. Beslissend stadium (het beslissingsvenster)

Veranderende verhoudingen in de samenleving en het milieu zetten de gevestigde cultuur onder druk, waardoor oude, beproefde waarden en wereldbeelden twijfelachtig worden, samen met de ermee geassocieerde ethiek en ambities. De maatschappij wordt instabiel en hypergevoelig voor alle fluctuaties.

4. Het chaospunt

Hier is het systeem kritisch instabiel. De status quo is niet langer houdbaar en de evolutie van het systeem slaat door naar deze of gene richting, namelijk :

Evolutie (‘devolutie’) naar een totale ineenstorting of ‘breakdown’.

De waarden, wereldbeelden en ethiek van een kritische volksmassa in de samenleving bieden weerstand aan veranderingen of veranderen te langzaam, waarbij de gevestigde instituties te weerbarstig zijn voor een tijdig voltooide transformatie. Ongelijkheden en conflicten, samen met een verarmd milieu, creëren onbeheersbare spanningen. De maatschappelijke ordening degenereert en valt ten prooi aan conflicten en geweld.

Of

Evolutie naar een doorbraak of ‘breakthrough’.

In de loop van de tijd verandert de geesteshouding van een kritische volksmassa in de wereld, waardoor de ontwikkeling van de samenleving wordt afgebogen naar een meer aangepaste modus. Naarmate deze veranderingen houvast vinden, ontstaat er een betere ordening van de maatschappij, die nu wordt gestuurd door aangepaste wereldbeelden, waarden en ethica. De economische, politieke en ecologische dimensies van de samenleving stabiliseren zich hierdoor tot een meer harmonieuze en duurzame modus.

Lincoln
23 november 2007, 21:52
De enige uitweg voor de US is op het rode knopje drukken richting iran !

Het schip zal niet alleen de diepte ingaan, maar gaat ook nog een paar slachtoffers de diepte met zich mee sleuren,.

Heftruck
23 november 2007, 21:57
en dan zeg ik:

allllllllllllllllll by design!


Pin d'Ar

Exactemundo.

MIS
23 november 2007, 22:12
Een aanval op Iran lijkt inderdaad nog het beste om de absurditeit in te zien waar we nu mee bezig zijn.

Nochtans dat een miniwapenschild boven Vlaanderen tegen de inval van de Walen ook niet zou misstaan. Laat ons alleen hopen dat die Vlaamse flitspalen dat alles kunnen bolwerken of justitie zal weer niet kunnen volgen. Misschien best prefabgevangeninssen in China laten bouwen, lijkt me ook wel wat, middels onze gigantische logistieke kennis krijgen we dat wel getransporteerd, kranten zullen er vol van staan, zal een spectakel worden.

Ik denk niet dat egoïsme enig voordeel biedt … of heb jij weer een andere mening misschien ?

Günter Grass
23 november 2007, 22:28
De huidige limiet bedraagt omgerekend 6,42 triljoen euro. Als deze niet wordt verhoogd kunnen de VS geen leningen meer afsluiten om de overheid te laten functioneren en te voldoen aan de betalingsverplichtingen van uitstaande schulden. Hoewel de VS nog nooit betalingsproblemen hebben gehad, gaat aan de verhoging van de maximale staatsschuld doorgaans een politiek steekspel in het Congres vooraf. De overheid ziet zich daarom vaak gedwongen om, tot het zover is, geld uit zogeheten 'trust funds' vrij te maken voor wat extra financiële armslag. (novum/kjg)
Ik heb hier al veel over gelezen, maar geraak er niet goed aan uit.
Van wie hebben ze dat geld dan precies geleend en hoe werkt het met rente enzo?

MIS
23 november 2007, 22:33
“Dit is een onthutsende gedachte. We zijn compleet afhankelijk van de commerciële banken. Elke dollar die we in circulatie hebben moet geleend worden, zowel cash als krediet. Als de banken volop kunstmatig geld creëren leven we in voorspoed, zoniet dan is het bittere armoe. We zijn absoluut zonder permanent geldsysteem. Als men het complete plaatje doorziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk, maar toch waar. Het is een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen en over na zouden moeten denken. Het is zelfs zo belangrijk dat onze huidige beschaving in elkaar kan storten, tenzij dit alom bekend raakt en begrepen wordt, en we er snel iets doen.”

Robert H. Hemphill, voormalig Credit Manager van de Federal Reserve Bank, Atlanta, Georgia

En dan vragen van waar het geld vandaan komt ? :-D :-D :-D

Babylonia
24 november 2007, 01:11
Gunther kan je films zien?
money as debt op youtube 40 min.

MIS
24 november 2007, 10:09
“Wij spreken onze dank uit aan het adres van de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en andere belangrijke media, waarvan directeuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond en hun beloftes tot discretie al bijna veertig jaar zijn nagekomen. Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als in die jaren het licht van de publiciteit op ons geschenen had. Maar de wereld is nu moderner en voorbereid op de mars naar een wereldregering. Het supranationale bestuur van een intellectuele elite en wereldbankiers is zeker te prefereren boven het nationale zelfbestuur zoals we dat kennen uit de achter ons liggende eeuwen.”

David Rockefeller op de Bilderberg Conferentie in 1991

Babylonia
24 november 2007, 12:24
helemaal juist de laatse twee Mis
Is er met die techniek van de liberty dollar iets te doen?
In de VS schijnen mensen hun loon al daarmee betaald te krijgen.

Günter Grass
24 november 2007, 12:42
Gunther kan je films zien?
money as debt op youtube 40 min.
Ik heb zowat alle video's op youtube en googlevideo daarover gezien. Net als jij wellicht, maar toch kan je evenmin een antwoord geven op mijn vragen, toch?

StevenNr1
24 november 2007, 12:52
Exactemundo.Pourquin?

MIS
24 november 2007, 12:59
Babylonia, met elk initiatief is iets te doen en dikwijls als een terechte tegenreactie op het niet aanpakken van de wortel van onze problemen. We weten ondertussen allemaal dat de huidige monetaire systemen de oorzaak zijn van veel leed. We hebben dan denkelijk (en zoals altijd) twee keuzes, we pakken die wortel aan of we zoeken een weg om de onderdrukking die we ervaren te ontlopen (op welke manier dan ook). Wie er voor kiest om de wortel aan te pakken en dat op een vreedzame manier, noemt men een utopist, de rest maakt er ruzie over maar finaal toch met dezelfde doelstelling, lijkt op een eeuwige wijsheid. Maar zoals steeds zijn er verschillende definities mogelijk, zo ook voor dat wat we utopie willen noemen. Naargelang de perceptie hierop zal een mooie en utopische gedachte wel/niet een stille dood sterven. De bijna tragische grap is om zien dat de voorgaande citaten van toch niet de minsten perfect aangeven waar die wortel te vinden is. Toch opteert ook onze politiek er blijkbaar voor om met mensen te jongleren zoals bvb het idee van economische migratie. Een mens begint zich stilaan af te vragen of men daadwerkelijk blind is. Het zal perceptie zijn wellicht maar dit schouwspel begint naar mijn bescheiden mening toch wel erg luguber te worden. Nochtans kan iedereen een boek lezen, denk ik toch. Uiteraard, wie het durft zeggen is doorgaans de kop van jut, ook dat. Misschien dan beter maar zwijgen ?

Buyck Ruben
24 november 2007, 13:07
Babylonia, met elk initiatief is iets te doen en dikwijls als een terechte tegenreactie op het niet aanpakken van de wortel van onze problemen. We weten ondertussen allemaal dat de huidige monetaire systemen de oorzaak zijn van veel leed. We hebben dan denkelijk (en zoals altijd) twee keuzes, we pakken die wortel aan of we zoeken een weg om de onderdrukking die we ervaren te ontlopen (op welke manier dan ook). Wie er voor kiest om de wortel aan te pakken en dat op een vreedzame manier, noemt men een utopist, de rest maakt er ruzie over maar finaal toch met dezelfde doelstelling, lijkt op een eeuwige wijsheid. Maar zoals steeds zijn er verschillende definities mogelijk, zo ook voor dat wat we utopie willen noemen. Naargelang de perceptie hierop zal een mooie en utopische gedachte wel/niet een stille dood sterven. De bijna tragische grap is om zien dat de voorgaande citaten van toch niet de minsten perfect aangeven waar die wortel te vinden is. Toch opteert ook onze politiek er blijkbaar voor om met mensen te jongleren zoals bvb het idee van economische migratie. Een mens begint zich stilaan af te vragen of men daadwerkelijk blind is. Het zal perceptie zijn wellicht maar dit schouwspel begint naar mijn bescheiden mening toch wel erg luguber te worden. Nochtans kan iedereen een boek lezen, denk ik toch. Uiteraard, wie het durft zeggen is doorgaans de kop van jut, ook dat. Misschien dan beter maar zwijgen ?


De vooruitgang(ideologie) is een utopie, het is een creatuur van de mens.

Het word me wel steeds duidelijker dat naarmate de complexiteit van onze samenleving toeneemt blijkbaar ook evenredig en exponentieel de problemen ook toenemen.
enkele voorbeelden:
1. Immigratiestop of niet.
2. De uitzichtloze situatie van de arme boer in het zuiden.
3. Aanpak van de sociale en ecologische crisis?

Het lijkt me duidelijk dat deze problemen niet kunnen aangepakt worden in een traditioneel kapitalistisch systeem.

Tenzij we het probleem oplossen door een meer efficïentere staat na te streven waarin de burger ook meer participatie kan in brengen. Nu mogen we onze stem uitbrengen dat is alles, na de verkiezing sluiten de partijen zich op in hun instellingen! Via ingewikkelde compromissen en besluitvormingen en geheimzinnige akkoorden en staatsconstructies waar geen enig zinnig mens nog de situatie kan snappen.

Wat ik daarmee wil zeggen is dat de internationale maar ook de nationale regeringen geen vat meer hebben op het globalisme en geen pasklare antwoorden en besluiten kunnen nemen door het feit dat ze zelf onmachtig zijn geworden. Omdat ze de financïele en logistieke werking van het kapitalistisch systeem zelf niet meer in de hand hebben!

Dus...pleit ik voor een meer transparentere en efficïentere werking van de staat door middel van betere benuttiging van de middelen die ze krijgt van de belastingsbetaler. Ook moet de burger meer inspraak krijgen in het gehele politieke debat.

MIS
24 november 2007, 13:37
Ruben, kan enkel je mening delen. In deze context werden meer dan realistische plannen gemaakt door nogal slimme mensen en wetenschappelijk onderbouwd (met alles erop en eraan). Wat betreft dat politieke en maatschappelijke debat ben ik het ook volledig mee eens. In deze context heeft Europa zelf een plan opgesteld waarin men (naar mijn mening) duidelijk de ernst van de zaak kenbaar maakt, net zoals je bericht laat vermoeden. We hebben zelf de proef op de som genomen en kan je enkel melden dat van heel dat plan weinig te merken is. Wellicht kunnen we wel duizend plannen vinden die zich richten op een betere wereld, dat lijkt me echt het probleem niet. Jammer genoeg wordt dit niet maatschappelijk bespreekbaar gemaakt waardoor naar mijn bescheiden mening de spanning binnen de maatschappij kunstmatig wordt aangewakkerd en dat met de gekende gevolgen.

Uiteindelijk heb ik dan maar één vraag die rest … ‘wanneer gaat onze politiek z’n verantwoordelijkheid nemen in deze context’ ? Het alternatief is (en zoals de geschiedenis ons geleerd heeft) revolutie of oorlog. De tendens zoals hij nu voortschrijdt lijkt ons naar een wereldconflict te leiden. Positief bekeken kan dit ook aanleiding geven tot een drastische bewustwording en vreedzame ommezwaai. Ook dat wordt wetenschappelijk onderbouwd maar als we allemaal blijven denken dat er geen oplossingen zijn, dan zal ons negatieve denken hetzelfde resultaat kennen. Ik vrees toch dat men één en ander schromelijk onderschat. Doemdenken is niet de boodschap maar de realiteit niet zien is bijzonder gevaarlijk aan het worden, zo lijkt me. Ik hoop dat ik verkeerd ben maar kan enkel zien wat er nu gebeurt in onze wereld, niet echt hoopgevend.

Wie luidop droomt van een mooie wereld is een utopist, de rest maakt ruzie hoe dezelfde droom kan gerealiseerd worden

Buyck Ruben
24 november 2007, 14:12
Ruben, kan enkel je mening delen. In deze context werden meer dan realistische plannen gemaakt door nogal slimme mensen en wetenschappelijk onderbouwd (met alles erop en eraan). Wat betreft dat politieke en maatschappelijke debat ben ik het ook volledig mee eens. In deze context heeft Europa zelf een plan opgesteld waarin men (naar mijn mening) duidelijk de ernst van de zaak kenbaar maakt, net zoals je bericht laat vermoeden. We hebben zelf de proef op de som genomen en kan je enkel melden dat van heel dat plan weinig te merken is. Wellicht kunnen we wel duizend plannen vinden die zich richten op een betere wereld, dat lijkt me echt het probleem niet. Jammer genoeg wordt dit niet maatschappelijk bespreekbaar gemaakt waardoor naar mijn bescheiden mening de spanning binnen de maatschappij kunstmatig wordt aangewakkerd en dat met de gekende gevolgen.

Uiteindelijk heb ik dan maar één vraag die rest … ‘wanneer gaat onze politiek z’n verantwoordelijkheid nemen in deze context’ ? Het alternatief is (en zoals de geschiedenis ons geleerd heeft) revolutie of oorlog. De tendens zoals hij nu voortschrijdt lijkt ons naar een wereldconflict te leiden. Positief bekeken kan dit ook aanleiding geven tot een drastische bewustwording en vreedzame ommezwaai. Ook dat wordt wetenschappelijk onderbouwd maar als we allemaal blijven denken dat er geen oplossingen zijn, dan zal ons negatieve denken hetzelfde resultaat kennen. Ik vrees toch dat men één en ander schromelijk onderschat. Doemdenken is niet de boodschap maar de realiteit niet zien is bijzonder gevaarlijk aan het worden, zo lijkt me. Ik hoop dat ik verkeerd ben maar kan enkel zien wat er nu gebeurt in onze wereld, niet echt hoopgevend.

Wie luidop droomt van een mooie wereld is een utopist, de rest maakt ruzie hoe dezelfde droom kan gerealiseerd worden

De politiek zal maar zijn verantwoordelijkheid nemen als daar maar genoeg maatschappelijke druk voor is van buitenaf!

D.w.z dat de burger terug het heft in handen moet nemen en op straat moet komen om te eisen wat de meerderheid van de mensen wil in ons land en internationaal. (welvaart en in dit in goede socio-ecologische omstandigheden)

De politiek moet zich terug bezig houden met de mensen en niet met enkele topfiguren en organisaties die alle macht naar zich toe willen trekken en proberen iedere regering te chanteren om hun eigen doeleinden te bereiken(macht en controle over de bevolking), die weer lijd tot onderdrukking van de bevolking.

Daarmee wijs ik met een beschuldigende vinger naar tal van multinationals en speculanten en CEO's die alleen in hun eigen belang redeneren en zo het gehele systeem kapot maken. In hun eigen belang redeneren daar bedoel ik mee dat zij alleen gericht zijn op het rationele in plaats van het welzijn van de burger te streven.

Dat moet de politiek maar doen redeneren ze... (politiek als lapmiddel gebruiken) maar de politiek doet dat niet, integendeel ze gaat er mee in zee met die machtlustigen!

De politiek komt haar belofte niet na wat de meererheid wil! Het politieke instrument dient als schoonmaakploeg van het reusachtige economisch/kapitalistisch apparaat waar geen stoppen aan is! Het enige om dit een halt toe te roepen is een opstand van de bevolking jegens dit ziek systeem en de dringende noodzaak van de politiek om daaraan gehoor te geven en hun politiek verantwoordelijkheid op te nemen!

En met verantwoordelijkheid bedoel ik dan een sterke staat die in staat is om beslissingen te nemen die goed zijn voor de bevolking en het welzijn! mar dit kan alleen maar als er een druk van buitaf gebeurt of beter nog door verzet van onderuit!

Het zou verkeerd zijn te stellen dat de problemen zullen opgelost worden van bovenuit (politieke en industriële esthablisment) die geen moer geven om de man in de straat. Vandaar het belang om eens een luide stem te laten horen.

StevenNr1
24 november 2007, 14:19
En met verantwoordelijkheid bedoel ik dan een sterke staat die in staat is om beslissingen te nemen die goed zijn voor de bevolking en het welzijn! mar dit kan alleen maar als er een druk van buitaf gebeurt of beter nog door verzet van onderuit! Een sterke staat als antwoord op een corrupte staat, nee danku, basisdemocratie is de enige oplossing.

MIS
24 november 2007, 14:20
Ruben, dat zou inderdaad niet slecht zijn. In België wordt dat al een klein probleempje, ons land heeft bijna evenveel inwoners dan dat er groeperingen en meningen zijn, totaal versnipperd dus. Aan welke politieker zou je dat kunnen zeggen ?

De wereld staat voor een niet geziene monetaire crisis en wij, de creatieve Belgen, zijn over BHV bezig. Straks gaan we nog blij zijn dat Bin Laden met de soldenacties begint, misschien is dat nodig om wakker te worden, denk je niet ?

Jammerlijke zaak

MIS
24 november 2007, 14:21
Oh ja, een 0110 concertje geven misschien, je weet maar nooit

Buyck Ruben
24 november 2007, 14:25
Een sterke staat als antwoord op een corrupte staat, nee danku, basisdemocratie is de enige oplossing.

Als u nu vind dat de staat nu corrupt en inefficïent is volledig akkoord!

Als u vind van niet en dit allemaal mag getolereerd worden dat zitten we met een probleem.

En bovendien verwar mijn stelling voor een sterke niet met een totalitair en bureaucratisch regime! In tegendeel de staat zou veeleer dichter bij de mensen moeten staan.

Buyck Ruben
24 november 2007, 14:26
Oh ja, een 0110 concertje geven misschien, je weet maar nooit

of....

http://www.8dec2007.be/flyer_w_nl.jpg

StevenNr1
24 november 2007, 14:35
Als u vind van niet en dit allemaal mag getolereerd worden dat zitten we met een probleem.Dat doe ik zeker niet, ik vind net als u dat de huidige orde bestreden moet worden.
En bovendien verwar mijn stelling voor een sterke niet met een totalitair en bureaucratisch regime!Volgens mij impliceert het een het ander?
In tegendeel de staat zou veeleer dichter bij de mensen moeten staan.Ik zou eerder zeggen dat de macht bij de mensen moet liggen, geen staat meer, eerder decentralisatie en vrijwillige confederaties.

Buyck Ruben
24 november 2007, 14:44
Dat doe ik zeker niet, ik vind net als u dat de huidige orde bestreden moet worden.
Volgens mij impliceert het een het ander?
Ik zou eerder zeggen dat de macht bij de mensen moet liggen, geen staat meer, eerder decentralisatie en vrijwillige confederaties.

Wil u daarmee gaan naar lokaler bestuur voor de mensen met of zonder een superviserende macht? Kunt u vrijwille confederaties eens nader toelichtten ook.

Want autonome of op commune gerichte leefgemeenschappen die beslissen over hun eigen middelen vind ik een brug te ver.

MIS
24 november 2007, 14:46
Nog even geduld, de redding is nabij(Belga) Paus Benedictus XVI heeft zaterdagochtend tijdens een plechtigheid in de Sint-Pietersbasiliek in Rome 23 nieuwe kardinalen benoemd.

http://images.mds.prd.skynet.be/News/Headline/158_pxy_20524032_15900831_256.jpg
© BELGA

De nieuwe kardinalen kregen een kardinaalshoed en een bulle waarin hun een titelkerk wordt toegewezen. Zondagochtend draagt de paus met de nieuwe kardinalen de eucharistie op. Wereldwijd zijn er nu 201 kardinalen. Sinds vrijdag vindt in Rome een buitengewoon consistorie plaats waarin de oecumene centraal staat. De vergadering, waaraan 143 kardinalen deelnemen, vindt plaats achter gesloten deuren. (SVR)

StevenNr1
24 november 2007, 15:03
Want autonome of op commune gerichte leefgemeenschappen die beslissen over hun eigen middelen vind ik een brug te ver.Waarom, is er een andere oplossing?

Buyck Ruben
24 november 2007, 16:03
Waarom, is er een andere oplossing?

Ik vraag me af of dit echt werkbaar is... dat kan beslist wel maar ik denk dat er bijna wonderen zullen moet gebeuren om zo ver te kunnen geraken, gezien de globalisering niet te stoppen is.

Ik ben er niet tegen, maarja ik zal al blij zijn dat regeringen eens zouden beginnen met wat nu hoogdringend is, de stabilisatie van de soicio-ecolgische problematiek. Al de rest kan dan later uitgewerkt worden, maar nogmaals we zullen moet en blijven strijden om het tot een goed einde te brengen.

MIS
24 november 2007, 16:20
Zoiets als het onderstaande dan ? Denk persoonlijk dat de wereld niet veel andere keuzes meer heeft dan samen te werken, het alternatief is niet echt hoopgevend. Trouwens, wat zou er mis zijn met een keertje samen te werken ? Als we hierover nadenken, dan pas zien we hoe absurd we nu bezig zijn. Zolans solidariteit een utopie, tja ... nog een lange weg te gaan, we zijn al zover ver dat nu ook de Walen al allochtonen zijn.

In het nieuwe besluitvormingsbestel wordt het subsidiariteitsbeginsel geëerbiedigd, beslissingen worden genomen op het laagste niveau waarop ze effectief zijn.

Het mondiale niveau is het hoogst niveau in het besluitvormingsbestel maar het is tevens het laagste niveau waarop vrede en veiligheid kunnen worden gewaarborgd en de mondiale stromen van goederen, technologie en geld in banen worden geleid. Dit is het niveau voor het coördineren van de informatie die door de wereldomspannende communicatiekanalen stroomt. Tevens is dit het niveau waarop de harmonisatie of wederkerige afstemming van internationale en nationale beleidslijnen, gericht op het bewaken van de integriteit en heelheid van de biosfeer, moet plaatsvinden.

Het internationale niveau is het niveau voor beslissingen die tot doel hebben de maatschappelijke en politieke aspiraties en belangen van naties in een bepaald deel van de wereld te coördineren. De economische en sociale organisaties van de ertoe behorende naties vormen het forum waarin gekozen vertegenwoordigers zich bezighouden met de afweging van de belangen en aspiraties van hun volken, met het doel deze te harmoniseren.

Het nationale niveau is gereserveerd voor de functies die per traditie door nationale grenzen werden uitgeoefend, zonder dat de desbetreffende instanties aanspraak maken op absolute soevereiniteit van hun nationale staat, terwijl er rekening wordt gehouden met de in andere fora genomen beslissingen, niet alleen boven, maar ook beneden het niveau van hun nationale staat.

Het plaatselijke niveau van besluitvorming is een forum dat uit de gekozen vertegenwoordigers van steden en plattelandsgemeenschappen bestaat. Zij coördineren de werkzaamheden van maatschappelijke en politieke instanties in regio’s, dorpen en steden, in rechtstreekse ruggespraak met hun electoraat.

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid berust bij de federaties van nationale staten in de desbetreffende delen van de wereld. Grote, kostbare nationale legers met hun immense en uiterst gevaarlijke wapenarsenalen zijn afgeschaft. Iedere federatie houdt en klein en mobiel beroepsleger in stand dat door de lidstaten wordt gefinancierd en ‘bemand’. Omdat er niet langer nationale legers bestaan, is het gevaar dat de ene staat de andere staat aanvalt sterk verminderd en kunnen gezamenlijke vredeskorpsen iedere potentieel dreigende situatie aan.

Nationale regeringen blijven belast met de zorg voor binnenlandse veiligheid, die wordt gehandhaafd door middel van een eventuele nationale garde en/of een politiemacht. Zoals gezegd, is de zorg voor de buitenlandse veiligheid toevertrouwd aan de federatie van nationale staten in hun deel van de wereld. Hierdoor zijn enorme menselijke en financiële hulpbronnen vrijgemaakt voor maatschappelijke doeleinden waarvan de mensheid profijt trekt. Deze voordelen of ‘dividenden van vrede’ zijn al tientallen jaren bekend, maar ze waren niet te verwezenlijken voordat het gevaar op het gebied van de internationale veiligheid was teruggedrongen. De kleinere, meest welvarende landen hebben als eerste het project van internationale vredeshandhaving omhelsd. Hun voorbeeld werd gevolgd door de armere landen, en uiteindelijk ook door de vroeger militaire grootmachten : Rusland, China, Engeland, Frankrijke en de Verenigde Staten

Buyck Ruben
24 november 2007, 16:35
De discussie die ik en Steven nr1 bespreken is eigenlijk de vraag stellen.

Kan de burger zich wel onttrekken uit de alsmaar globaliserende wereld?
Is er een ontkomen aan het globalisme?

Of moeten we ons schikken naar internationalisering of globalisering van buitenaf (veramerikanisering) en zo ja, hoe ver mogen we daar in gaan!

Zal dit op langere termijn de lokale culturen niet aantasten? enz... moeten we terug niet naar meer lokaliteit of regionaliteit.

StevenNr1
24 november 2007, 16:38
Zal dit op langere termijn de lokale culturen niet aantasten? enz...En onze democratische rechten, kan in m'n in zo'n groot, complex systeem nog wel ijveren voor individuele / burgermacht?
Verder lijkt het probleem mij vooral dat u onttrekken aan momenteel een groot welvaartsverlies zou meebr., meedraaien blijft dus de boodschap als een zekere levensstandaard je lief is.

Buyck Ruben
24 november 2007, 16:41
En onze democratische rechten, kan in m'n in zo'n groot, complex systeem nog wel ijveren voor individuele / burgermacht?
Verder lijkt het probleem mij vooral dat u onttrekken aan momenteel een groot welvaartsverlies zou meebr., meedraaien blijft dus de boodschap als een zekere levensstandaard je lief is.

Dat is de blijvende dualitieit.

MIS
24 november 2007, 16:57
Steeds jammer om zien hoe weinig onze politiek rekeninghoudt met wetenschappelijke studies, er zijn mensen die Nobelprijzen winnen wanneer ze aantonen dat het globalisme mee vervat zit in een evolutionair proces. Onze geldhypnose zal denkelijk één en ander vertroebelen.


Achterhaalde redenering

Het Globalisme en de monopolisering van de wereld moet gestopt worden. We moeten de strijd aanbinden met het Grootkapitaal die onze wereld verwoest en armoede in de hand werkt.

Waarom ?

Vanzelfsprekend moeten we niet lijdzaam toekijken hoe onze wereld verwoest wordt en armoede gestimuleerd. Echter, wanneer we naar wetenschappelijke studies kijken is het Globalisme een natuurlijk proces dat leidt tot de éénmaking van de wereld. Ter bespreking en kort de wetenschappelijke benadering van het fenomeen ‘Globalisme’, wanneer we dit gaan begrijpen kan mogelijks het debat een andere invulling krijgen.

‘Kruiskatalytische systemen zijn ook in de menselijke samenleving werkzaam. In de politieke sfeer kwamen uit steeds intensievere banden tussen nationale progressieve verschuivingen van nationaal naar internationaal voort, waaruit zich de wereldomspannende organisatievorm ontwikkelde. Er werden eerst internationale economische blokken als de Europese Unie en de Association of South-East Asian Nations gevormd, die aansluiting vonden bij wereldomspannende en intergouvernementele organisaties. Samen trekken ze een aantal functies naar zich toe die vroeger het privilege waren van de nationale regeringen.

In het bedrijfsleven heeft zich een overeenkomstige ontwikkeling voltrokken. Door middels van overnames, fusies, uitbesteding van taken en allerlei samenwerkingsverbanden en deelgenootschappen creëerden ondernemingen die op lokaal niveau ontstaan tot vertakkingen tot het nationale niveau waarna ze zich verder vertakten tot multinationale of zelfs mondiale organisaties. De merknaam van participanten op de wereldmarkt staat model voor de hypercyclus die de verschillende groepen, divisies en bedrijfseenheden van de multinationale of mondiale onderneming samenbindt’

Babylonia
24 november 2007, 18:46
Zijn er nog wel naties?
Of leven we in een groot bedrijf?
Worden we niet wereldwijd als mensen via het geldsysteem in het gelid gehouden? Consumeren, produceren zijn belangrijker dan leven?
We zijn elkaars konkurenten...
Een klein meisje kwam uit een oorlogsgebied naar Belgie.
Ze schreef een gedicht.

Bang bang ik ben bang
er zijn bommen en ze schieten
ik ben bang we gaan naar belgie
daar is het veilig
hier is geen oorlog
hier zijn geen soldaten en tankautos
maar iedereen is bang
Bang bang de mensen zijn bang van elkaar.

MIS
25 november 2007, 05:48
De oude Romeinen hadden het gezegde ‘Als je vrede wil, bereid je dan voor op de oorlog’. Dit strookte met hun omstandigheden en ervaring. Zij hadden een wereldrijk gesticht, met binnen de grenzen daarvan opstandige volken en culturen, en daarbuiten ‘barbaarse’ stammen. Instandhouding van dit imperium vereiste de voortdurende aanwending van militaire macht. De vormen van macht zijn in onze tijd weliswaar heel anders, maar de opvattingen over oorlog zijn nauwelijks veranderd. Net als Rome in de Oudheid zijn voor de Verenigde Staten een wereldmacht, maar hun macht is meer economisch dan politiek. Toch betoogt de regering Bush dat de instandhouding van de Amerikaanse economische dominantie in de wereld een rechtvaardiging is voor ‘Stuur de mariniers erheen’.

Het bloederige geweld van na de Irak-oorlog heeft aangetoond dat het met militaire middelen nastreven van economische oogmerken een slechte strategie is. In de 21ste eeuw – een tijdsgewricht waarin mensen en volken een intensievere wisselwerking met elkaar onderhouden en wederkerig sterker van elkaar afhankelijk zijn dan ooit, en waarin maatschappelijke, ecologische en economische systemen op het randje van chaos functioneren – is oorlog in geen geval de manier om vrede te bewerkstelligen of een economische of politieke doelstelling te verwezenlijken.

Oorlog is moreel onverdedigbaar. Vietnam, Afghanistan en Irak bewijzen dat oorlog zelden door resultaten wordt gerechtvaardigd. Met recht en reden waarschuwt een Verklaring van de Club van Boedapest dan ook ‘Gelet op het feit dat de moderne oorlog onschuldige burgers doodt, ernstige schade toebrengt aan het milieu dat het leven mogelijk maakt en kan escaleren tot een wereldbrand, is een oorlog beginnen een misdaad tegen de mensheid. Dit dient dan ook als zodanig te worden erkend. Geen enkele nationale staat heeft het legitieme recht een andere nationale staat de oorlog te verklaren’.

Jazeker
25 november 2007, 07:37
De VS moeten zich dringend herpakken en uit Irak geraken. Als de VS kopje-onder gaan, dan zal Europa het ook geweten hebben.

born2bewild
25 november 2007, 07:48
Europa is niet zelfredzaam. Kan zich tegen niets of niemand verdedigen. Niet tegen Rusland, niet tegen Iran, en vooral niet tegen interne miserie. Laf tot in het graf.

puur mercantilisme.

born2bewild
25 november 2007, 07:52
trouwens: na de burgeroorlog in Rome en de overgang van republiek naar keizerrijk, zijn er nog 5-6 eeuwen verlopen tot de ondergang. En de hoogtepunten zaten precies in deze 5-6 eeuwen.

Mensen denken nogal rap dat ze zich in het scharnierpunt van de geschiedenis bevinden.

MIS
25 november 2007, 09:47
We plukken de vrucht van onze frustraties als we z’n bron ontdekken, pas dan zal ware solidariteit ontkiemen. Knip en plakwerk brengt niet langer soelaas, integendeel.

Buyck Ruben
25 november 2007, 12:11
De VS moeten zich dringend herpakken en uit Irak geraken. Als de VS kopje-onder gaan, dan zal Europa het ook geweten hebben.

In Europa steven ze geen wild kapitalisme na, ze doen dat in een veel gematigdere wijze. De Europese economie is welliswaar niet de direct het front voor spectaculaire economische en sociologische stransformaties zoals in China, India of Amerika.

Maar Europa is allom geapprecïeerd omwille van het varen van een gematigde koers. Hun diplomatieke kunde is zowat wereldwijd gekend om conflicten op te lossen!
Europa heeft ook een andere uitdaging, namelijk extreem veel verschillen volkeren met elkaar te verbinden die moeten samenwerken en een front vormen tegen de andere grootmachten, die minder moeten fuseren!

Ik denk dat het Europees model op lange termijn toch nog het beste en duurzaamste zal zijn. Ik voeg ik er direct aan toe dat Europa meestal niet de directe aanzetter is tot grote technische prestaties. Bijvoorbeeld het "het galileo project" de tegenhanger van de GPS verloopt bijzonder moeizaam. Ook op vlak van ruimtemissies zijn we niet zo dominant.

We zijn met andere woorden niet zo dominant (Europa) op het wereldtoneel in tegenstelling tot de meer agressievere staten als Amerika, Rusland of China. Alhoewel de laatste ook een meer een diplomatieke weg verkiest al is het niet zo subtiel als Europa. Europa word dikwijls als hoer gebruikt van Amerika.

We zien dit bijvoorbeeld zeer duidelijk in de Midden-Oosten politiek. Waarbij Amerika Europa graag gebruikt als schild of buffer om hun problemen op lossen, ze kunnen niet altijd alles beatwoorden met geweld.
Daarvoor zijn hun schulden al te groot.

StevenNr1
25 november 2007, 12:32
Europa (ik vermoed dat vooral de EU bedoeld wordt?) ophemelen is nu toch ook niet the way to go, lijkt mij. Als 'sociaal-democraten' het angelsaksisch model op heel wat domeinen willen invoeren (Lissabon), als landbouwsubsidies (die heus niet in de eerste plaats bij de gewone boer terecht komen) amper aangetast worden (met in feite genocide als gevolg), als de chemische industrie met veel gelobby REACH sterk kan beperken, ...
En ivm imperialisme, Europese landen hebben ook belangen die ze wel subtieler verdedigen dan de VS maar toch, ik denk niet dat Frankrijk (http://www.revolutionarydemocracy.org/rdv11n1/frafrica.htm) toevallig de 'luchtmacht' van Ivoorkust vernietigde bijv.

Buyck Ruben
25 november 2007, 12:44
Europa (ik vermoed dat vooral de EU bedoeld wordt?) ophemelen is nu toch ook niet the way to go, lijkt mij. Als 'sociaal-democraten' het angelsaksisch model op heel wat domeinen willen invoeren (Lissabon), als landbouwsubsidies (die heus niet in de eerste plaats bij de gewone boer terecht komen) amper aangetast worden (met in feite genocide als gevolg), als de chemische industrie met veel gelobby REACH sterk kan beperken, ...
En ivm imperialisme, Europese landen hebben ook belangen die ze wel subtieler verdedigen dan de VS maar toch, ik denk niet dat Frankrijk (http://www.revolutionarydemocracy.org/rdv11n1/frafrica.htm) toevallig de 'luchtmacht' van Ivoorkust vernietigde bijv.

Natuurlijk wil ik de EU zeker niet gaan ophemelen, want dat zou een discussie zijn die tot in het oneindige zou kunnen voeren.

Iedere grote natie heeft bloed aan zijn vingers dat is onvermijdelijk als je macht uitoefend.

Ik heb gewoon getracht een zeer algemeen beeld te schetsen, de grote lijnen zeg maar.

MIS
25 november 2007, 13:59
Wanneer blijkt dat economie verschuift naar de lage loonlanden als gevolg van een inflatoire economie en beleid, komen de rijke landen na verloop van tijd onder druk te staan. Alle systemen inzake sociale zekerheid, bijhorende dienstverlening en pensioenen worden in vraag gesteld door de verschuiving van het kapitaal en economie. Als de productie verschuift naar lage loonlanden dient men op één of andere manier nieuwe investeringen aan te trekken ter compensatie en vrijwaring van de eigen rijkdom. De druk die hierdoor ontstaat wordt extra verhoogd door o.a demografische factoren zoals de vergrijzing die zich nu manifesteert in Europa. Aangezien ‘vlees en bloed’ flexibel is, zal men dus moeten zorgen voor nieuwe import teneinde de eigen welvaart te vrijwaren, een gekende dynamiek alsook algemeen aanvaard als de best mogelijke oplossing. Om te bepalen uit welke landen deze import moet komen, zal een bijkomende studie noodzakelijk zijn. Het is immers niet raadzaam om zieke mensen te importeren aangezien het de druk op de ziektekosten zal verhogen en dat zou niet getuigen van visie. Kort samengevat, als gevolg van de problemen die ontstaan door een verschuivende economie is de actie eenduidig en logisch 1) aantrekken van nieuwe investeringen ter bevordering van de overconsumptie en 2) import van nieuw ‘vlees en bloed’ ter compensatie van een cashtekort op de pensioenen - dit is een beproefde methodiek en kunnen we best niet wijzigen. Het zou ons nu te ver leiden welke valkuilen aandacht vragen en/of welke logistieke en andere vaardigheden noodzakelijk zijn om deze oefening aan te vatten (of verder te zetten). Er bestaat in deze context genoeg expertise alsook heeft de geschiedenis hierover voldoende gerapporteerd. De logica van het bovenstaande is ons allen gekend en noemen we vanuit een Europees perspectief ‘economische’ of ‘legale migratie’. Het is de politieke verantwoordelijkheid om deze complexe oefening in goede banen te leiden.

Buyck Ruben
25 november 2007, 14:42
Wanneer blijkt dat economie verschuift naar de lage loonlanden als gevolg van een inflatoire economie en beleid, komen de rijke landen na verloop van tijd onder druk te staan. Alle systemen inzake sociale zekerheid, bijhorende dienstverlening en pensioenen worden in vraag gesteld door de verschuiving van het kapitaal en economie. Als de productie verschuift naar lage loonlanden dient men op één of andere manier nieuwe investeringen aan te trekken ter compensatie en vrijwaring van de eigen rijkdom. De druk die hierdoor ontstaat wordt extra verhoogd door o.a demografische factoren zoals de vergrijzing die zich nu manifesteert in Europa. Aangezien ‘vlees en bloed’ flexibel is, zal men dus moeten zorgen voor nieuwe import teneinde de eigen welvaart te vrijwaren, een gekende dynamiek alsook algemeen aanvaard als de best mogelijke oplossing. Om te bepalen uit welke landen deze import moet komen, zal een bijkomende studie noodzakelijk zijn. Het is immers niet raadzaam om zieke mensen te importeren aangezien het de druk op de ziektekosten zal verhogen en dat zou niet getuigen van visie. Kort samengevat, als gevolg van de problemen die ontstaan door een verschuivende economie is de actie eenduidig en logisch 1) aantrekken van nieuwe investeringen ter bevordering van de overconsumptie en 2) import van nieuw ‘vlees en bloed’ ter compensatie van een cashtekort op de pensioenen - dit is een beproefde methodiek en kunnen we best niet wijzigen. Het zou ons nu te ver leiden welke valkuilen aandacht vragen en/of welke logistieke en andere vaardigheden noodzakelijk zijn om deze oefening aan te vatten (of verder te zetten). Er bestaat in deze context genoeg expertise alsook heeft de geschiedenis hierover voldoende gerapporteerd. De logica van het bovenstaande is ons allen gekend en noemen we vanuit een Europees perspectief ‘economische’ of ‘legale migratie’. Het is de politieke verantwoordelijkheid om deze complexe oefening in goede banen te leiden.

Dat het een complexe oefening word is zeer zeker, zoniet onmogelijk. Maar kom laten we niet pessimistisch zijn.

Dit zal ongetwijfelt gigantische synergïeen opwekken van een ongekende schaal hetgeen je kunt vergelijken wat nu in Dubai gebeurt. Alhoewel dit ook een geheel ander geval is. Worden massaal laagbetaalde arbeiders uit het verre oosten geïmporteerd. Het zijn bijna slaven maar... hun condities verbeteren stilletjes aan. Ze leggen bij tijd en wijlen het werk eens neer en de overheid kan dan niet anders dan onderhandelen.

Tenzij geweld gebruikt word om ze met harde hand het protest neer te slaat, maar dat zou het imago van Dubai extreem schenden dus (Dubai voert het meest liberale beleid ter wereld) geven ze een verhogingske al is het een verhoging beter of niets.

MIS
25 november 2007, 15:42
Ruben, het alternatief is wellicht te eenvoudig voor onze politiekers. Men zou ook kunnen opteren om de monetaire systemen te wijzigen. Aangezien men de wortel van onze problemen niet durft aan te pakken, is het ook mogelijk om bvb de derde leeftijd te exporteren. Dat volgt dan dezelfde logica in die zin dat mensen flexibel zijn, het is import of export van mensen.

Mensen dienen zich aan te passen aan het systeem dat door mensen is bedacht. Dat is wat men tegenwoordig creativiteit noemt. De complexiteit staat in verhouding tot het protectionisme van onze politieke leiders. Oorlog of vrede, vrees ik stilaan.

Buyck Ruben
25 november 2007, 17:38
Ruben, het alternatief is wellicht te eenvoudig voor onze politiekers. Men zou ook kunnen opteren om de monetaire systemen te wijzigen. Aangezien men de wortel van onze problemen niet durft aan te pakken, is het ook mogelijk om bvb de derde leeftijd te exporteren. Dat volgt dan dezelfde logica in die zin dat mensen flexibel zijn, het is import of export van mensen.

Mensen dienen zich aan te passen aan het systeem dat door mensen is bedacht. Dat is wat men tegenwoordig creativiteit noemt. De complexiteit staat in verhouding tot het protectionisme van onze politieke leiders. Oorlog of vrede, vrees ik stilaan.

Hoe je het ook draait of keert zolang we in dit model blijven (traditioneel kapitalisme) zullen allerlei oplossingen gezocht worden om dit systeem kunstmatig in stand te houden.

Wat zinloos is, want op langere termijn kan men gewoonweg niet voorbij een grens.

Namelijk dat het destructief en vernietigend is. Juist zoals grote beursgenoteerde bedrijven jaar na jaar hun winstmaximalisatie verder zetten. We leven in een wereld waar meer belang gehecht word aan kwantiteit dan aan kwaliteit.

Als de winsten niet hoog genoeg zijn zoekt het men bij de loonkost. Indien de loonkost niet de reden is dan word gekeken of de productiviteit nog kan opgevoerd worden. En met de productiviteit word zeer ver gegaan.

Arbeiders worden gedwongen om zeer flexibel te zijn waarin soms onredelijke verwachtingen gesteld worden om per uur of per minuut te produceren.
Waar bespaard word op allerlei middelen die het klimaat of het werkcomfort vergegaand ondermijnen (op arbeidsvoorzieningen).
Ook worden veel jobs aangeboden op de arbeidsmarkt die veelal een flexibel karakter hebben (d.w.z tijdelijke of weinig kans om een vast contract te verkrijgen zelf na jaren van dienst).

Indien de loonkost en de productiviteit niet meer kan uitgemolken worden zoekt men de winsten door naar de beurs te trekken of overnames te doen. En zo gaat het alsmaar door, ik wil niet zeggen dat daarom alle bedrijven die deze strategische piste volgen daarom slecht zijn integendeel.

De bedrijven moeten kunnen winsten maken en groeien. Maar er zijn toch een paar elementen die niet door de beugel kunnen. Zoals ongehoorde arbeidsomstandigheden en de overschillige houding tegenover hun vervuiling die ze teweeg brengen door niet te willen investeren in duurzame oplossingen.

Vroeg of laat zal ons huidig systeem gedwongen worden om een radicale omslag te maken. Gedwongen door de bio-fysiche grenzen van onze planeet! Of je daar nu ongelovig voor bent of niet, je kun er niet omheen. Trouwens is dit jaar de CO² uitstoot wereldwijd nog toegenomen met een 0.5% maar dat is nog bovenop de vorige jaren (dan spreek ik over deccenia) waarin we ook ver over onze limieten hebben uitgestoten.

Ik begrijp trouwens niet waarom er nog altijd olietankers, boorplatforms, raffinaderijen, nieuwe velden worden ontgonnen op onverantwoorde wijze incluis hun pijpleidingen die hele ecosystemen vernietigen. En waarom mensen anno 2007 nog altijd vervuilende fossiele brandstoffen gebruiken om de maatschappij te laten draaien. Het is ontstellend gewoonweg om te zien hoe tergend traag het aandeel van duurzame energie groeit! Ter herinnering we moeten tegen 2050 tot 90% CO² reduceren.

Dit is op een tempo dat (en dan spreek ik wereldwijd) niet vol te houden is! Het moet gewoonweg sneller gaan zeker in de transportsector. Ik vind het verdacht dat de hele automobielsector en transport nog altijd niet in staat is volledig autonoom op duurzame brandstof te rijden. Daarvoor is de link met de macht van olie te groot.

Maar extreem pessimistisch ben ik ook niet gestemd, ik weet waar het probleem ligt. Namelijk de macht van olie-imperiums in het private en politieke systeem die de hele boel verlammen. En die zal gebroken door concurrentie van buitenaf door spelers die nu inzien dat alternatieve energie veel meer potentieel heeft en tal van voordelen bied tegenover de traditionele vormen van energie.

kelt
25 november 2007, 17:48
Die zwakke dollar snijdt aan twee kanten.....

Jazeker er is een probleem in de binnenlandse Amerikaanse markt,met immo...en ook met de rest van de consumptie...

Maar de zwakke dollar doet ondertussen echt pijn aan de exportpartners die betaald worden in dollar,maar niet zomaar hun prijzen met,pakweg,40% kunnen opdrijven binnen een jaar....(dichter bij ons bloedt Airbus bijvoorbeeld serieus)

De Amerikaanse exporyt ondertussen groeit prima...als het zo voort gaat zit er misschien voor het eerst sedert de Clinton-periode een evenwichtige handelsbalans in .

De energieprijzen wegen vooral zwaar in de pers en de politiek.Ook de VS-economie kan veel meer hebben dan begin jaren 70,als het op olieprijzen aan komt.


Bovendien zijn vooral de Chinezen,maar mogelijk ook de Saudi's erg kwetsbaar,zij hebben enorme pakketten Amerikaanse schatkist-deelbewijzen die zeer snel terugvallen tot "monopolygeldwaarde" vergeleken met materiele goederen en andere munten.
Eigenlijk kunnen zij niks anders dan ze zo snel mogelijk te verzilveren door investeringen in.....de VS....(want in andere geavanceerde economien wil men nietnog meer van die dollars )

Maar voor beleggers moet de VS ondertussen een uiterst frustrerend beleggingsland zijn.Reeds jaren zijn er in de VS fijne winsten te rapen,maar je kan er niet mee "naar buiten" wegens de snel en aanhoudend ontwarende dollar,je moet daar blijven met je geld.

MIS
25 november 2007, 18:13
Ruben, volledig mee eens, we weten ondertussen allemaal waar het probleem ligt maar, en dat is dan wel frustrerend, onze politiek ziet het blijkbaar niet en/of blijft zich wentelen in denkpatronen die nog tot de vorige eeuw behoren (en zelfs vroeger krijg ik stilaan de indruk).

De alternatieven om die broodnodige ommezwaai te maken liggen in de schuif, zelfs op een vreedzame manier kan dat. Enfin, het is natuurlijk niet omdat we er hier op het forum hoopvol over kunnen spreken, dat men daar in de arena daar aandacht voor heeft, dat is duidelijk iets anders.

We kunnen dat hier wellicht nog 1000 maal schrijven, op den duur begint ook dat te vervelen natuurlijk. Een stille dood, de titel is zo slecht nog niet ... de mensheid in verval.

Wie luidop droomt van een mooie wereld is een utopist, de rest maakt ruzie hoe dezelfde droom kan gerealiseerd worden

Babylonia
25 november 2007, 20:55
De root of all evil is ons geldsysteem gebaseerd op rente dat helemAAAAl niet van ons is, maar een prive onderneming.
We zijn gedwongen ermee te werken op straffe van vals munterij.
Terwijl het een ruilmiddel zou moeten zijn is het een doel geworden.Het is het karakter van het geld dat mensen tot elkaars concurenten maakt.
In de crisisjaren gingen verscheidene gemeentes in DLD over op het uitgeven van een eigen betalingsmiddel dat zoveel welvaaart bracht onder haar mensen dat het verboden werd.
All countries van de axis of evil zijn niet gealigneerd bij de Wereld bank, het systeem van de nationale banken waarbij de centrale munt de dollar is.
Hitler is gekilled toen hij zijn eigen geld begon te drukken.

Buyck Ruben
25 november 2007, 21:12
De root of all evil is ons geldsysteem gebaseerd op rente dat helemAAAAl niet van ons is, maar een prive onderneming.
We zijn gedwongen ermee te werken op straffe van vals munterij.
Terwijl het een ruilmiddel zou moeten zijn is het een doel geworden.Het is het karakter van het geld dat mensen tot elkaars concurenten maakt.
In de crisisjaren gingen verscheidene gemeentes in DLD over op het uitgeven van een eigen betalingsmiddel dat zoveel welvaaart bracht onder haar mensen dat het verboden werd.
All countries van de axis of evil zijn niet gealigneerd bij de Wereld bank, het systeem van de nationale banken waarbij de centrale munt de dollar is.
Hitler is gekilled toen hij zijn eigen geld begon te drukken.

Ik weet nu waarom Amerika extreem gefocust is op het midden-oosten of nog beter op de Islam in het algemeen! Omdat vanuit religieuze voorschriften in de Islam geen rente mag gevraagt worden op het geld!

MIS
25 november 2007, 22:07
Babylonia, dat is inderdaad het kernpunt, geen enkele politieker zegt iets over de huidige monetaire systemen. Wat men wel kan is zeggen dat MILJOENEN mensen enkele jaren langer moeten werken, volstrekt zinloos maar de vergrijzing heeft het wel gedaan, een bijzonder oppervlakkige analyse. Wij geloven dat natuurlijk weer.

forumspook
26 november 2007, 06:31
Enfin, wat men al jaren weet maar geen kat iets over zegt, gaan we nu weer een mirakel noemen of wat ? Vreemd dat Iran z'n geldreserves heeft omgeruild voor een andere munt, blijkbaar vindt men dat niet prettig daar in de US. De optie om te blijven slapen maakt ieder voor zich. Onze politiekers hebben dan toch één beslissing gemaakt, ook al iets natuurlijk.

Oppervlakkig bezien is de onhoudbaarheid van de groei in de economie van de wereld niet opvallend. Ondanks problemen, periodieke crises en door schokken veroorzaakte interrupties houdt de economische groei aan, althans, in monetaire termen . De nabije toekomst ziet er dan ook zonnig uit. Voor en na 2004, een jaar met de beste mondiale groei sinds dertig jaar, heeft het Internationaal Monetair Fonds een groeiprognose van 4,3 procent voor de komende jaren gepubliceerd.

Kritisch bezien wordt het echter duidelijk dat de huidige groeipatronen – geconcentreerd in de Verenigde Staten, China en een paar Aziatische economieën – niet in stand te houden zijn. Ze verstoren het evenwicht in de internationale economie in ernstige mate. Zo eenvoudig mogelijk gezegd, de VS consumeren te veel en exporteren te weinig. China en de andere Aziatische landen daarentegen consumeren te weinig en exporteren teveel. Het gevolg is dat de VS een tekort op de handelsbalans hebben. De waarde van de geïmporteerde goederen is veel groter dan de waarde van de goederen die zij exporteren. Voor China en de andere Aziatische landen geldt juist het omgekeerde, zij hebben een groeiend overschot op hun handelsbalans, omdat de waarde van hun export de waarde van hun import overtreft. Het huidig tekort op de Amerikaanse handelsbalans bedraagt 760 miljoen dollar, wat overeenkomt met meer dan 6 procent van het BNP. Tegelijkertijd zijn de geaccumuleerde reserves van de Aziatische centrale banken snel gestegen van 509 miljard dollar in 1996 tot 2.300 miljard dollar eind 2004. Dit komt voornamelijk door de groei van de Chinese reserves in dollars (van 213 miljard dollar begin 2002 tot 704 miljard dollar eind juli 2005).

Amerikaanse dollars zijn nu nog een gewaardeerde muntsoort. Meer dan tweederde deel van de mondiale geldreserve wordt aangehouden in dollars. Daarom kunnen oplopende schulden van de Verenigde Staten worden gefinancierd door meer dollars uit te lenen. Centrale banken met grote reserves aan buitenlandse valuta, zoals China, Japan en andere Aziatische landen, worden in feite gegijzeld door de Amerikaanse fiscale politiek. Zij beseffen dat een weigering om hun dollarreserve verder te laten groeien – om van een vermindering daarvan maar te zwijgen - de dollarkoers onder zware druk zou zetten, waardoor zij enorme verliezen op hun reserves zou lijden. Daar komt nog bij dat een dollar met geringere koopkracht hun export naar de VS zou afremmen, hetgeen tot werkloosheid zou leiden en het gevaar van een recessie kan uitlokken. Dat zijn allesbehalve welkome vooruitzichten. Echter, hoe lang blijft de wereld nog bereid de Amerikaanse overbestedingen te financieren ? Het financiële evenwicht raakt steeds verder verstoord en het is slechts een kwestie van tijd voordat het punt is bereikt waarop er een correctie MOET plaatsvinden.

De centrale bankiers beseffen heel goed dat er maar één alternatief is voor een plotselinge en pijnlijke correctie, namelijk een radicale overstap naar een andere reservemunt. Als dat gebeurt, zouden de Amerikanen hun tekorten in dollars niet meer kunnen financieren, waardoor de Amerikaanse economie met een schok zou worden geconfronteerd die vergelijkbaar is met die welke recentelijk tot de ineenstorting van de Argentijnse economie heeft geleid. Dit zou wereldwijde repercussies hebben.

In de Economic Outlook 2005 van het IMF wordt erop gewezen dat het niet langer de vraag is of de wereldeconomie zich zal aanpassen, alleen hoe deze aanpassing zich zal voltrekken. Als er met de nodige maatregelen voor een geleidelijke aanpassing wordt getalmd, zal dat tot een abrupte correctie leiden. Zoiets zou deel uitmaken van het omslagpunt voor de volledige wereldeconomie, of deze omslag misschien zelfs uitlokken.
Oplossing: een internationale wet die verbied om meer te exporteren dan men importeert. Dat zal maken dat je heel wat van de goederen die je produceert zelf zal verbruiken, en de binnenlandse economie ook in die richting zal werken.

MIS
26 november 2007, 06:38
Forumspook, zoiets kan dat zijn. Denkelijk en haast wel zeker dienen we nog iets verder te gaan aangezien natuurlijke hulpbronnen geografisch niet eerlijk verdeeld zijn. Een systeem waarbij we produceren in functie van onze behoeften rekeninghoudend met deze hulpbronnen zal aan te raden zijn. Dit in tegenstelling tot het produceren in functie van winstderving, dat heeft niets met economie te maken. Een mondiaal gestuurde economie op basis van menselijke waardigheid, geen dictatuur met de naam democratie, dat is iets anders.

forumspook
26 november 2007, 06:41
]“Wij spreken onze dank uit aan het adres van de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en andere belangrijke media, waarvan directeuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond en hun beloftes tot discretie al bijna veertig jaar zijn nagekomen. Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als in die jaren het licht van de publiciteit op ons geschenen had. Maar de wereld is nu moderner en voorbereid op de mars naar een wereldregering. Het supranationale bestuur van een intellectuele elite en wereldbankiers is zeker te prefereren boven het nationale zelfbestuur zoals we dat kennen uit de achter ons liggende eeuwen.”[/B]

David Rockefeller op de Bilderberg Conferentie in 1991
@ Günther Grass. Denk hierover eens na. Sommigen noemen dit smalend een "complot-theorie"...

forumspook
26 november 2007, 06:43
Forumspook, zoiets kan dat zijn. Denkelijk en haast wel zeker dienen we nog iets verder te gaan aangezien natuurlijke hulpbronnen geografisch niet eerlijk verdeeld zijn. Een systeem waarbij we produceren in functie van onze behoeften rekeninghoudend met deze hulpbronnen zal aan te raden zijn. Dit in tegenstelling tot het produceren in functie van winstderving, dat heeft niets met economie te maken. Een mondiaal gestuurde economie op basis van menselijke waardigheid, geen dictatuur met de naam democratie, dat is iets anders.
100 % akkoord. Anders gezegd: een simpel, intelligent wereldbestuur, dat het welzijn van de aardebewoners voor ogen heeft, niet enkel het welzijn van enkele aardebewoners.

MIS
26 november 2007, 06:47
200 % zelfs ...

We hebben het eens proberen uit te leggen aan enkele Belgische politiekers ...

Voor de rest geen commentaar behalve dat die 200 % nodig zal zijn.

Buyck Ruben
26 november 2007, 10:12
200 % zelfs ...

We hebben het eens proberen uit te leggen aan enkele Belgische politiekers ...

Voor de rest geen commentaar behalve dat die 200 % nodig zal zijn.


Wat jullie forumspook, babylonia, MIS, wat jullie allemaal voostellen is zeer zeker een piste die we moeten inslaan. Vreemd genoeg zijn velen in de politiek daar nog niet klaar voor of gewoon ziendeblind. We moeten een ready-state economie lanceren, dat stelde Hermann Daly voor. Een gekende groene en linkse denker. Maar zeker geen extremist, gewoon iemand die nuchter realiseerd dat we moeten produceren naar behoefte en niet naar winstmaximalisatie.

Want in ons huidig systeem zit iets niet juist. Ons huidig systeem staat haaks op datgene wat moet gerealiseerd worden, een economie die ons een welvaard schenkt en dit binnen socio-ecologische grenzen!

Definitie van kapitalsime:
Kapitalisme is een process van accumulerende hoeveelheden in termen van kapitaal, goederen en middelen(mensen, infrastructuur...). Gebasseerd op winstmaximalisatie door uitputting en maximale uitbuiting van middelen. Die zich vertaalt in onevenwichtige verhoudingen zoals milieucrisissen en sociale onevenwicht in vorm van tal van conflicten.

Ondertussen gaat de vernietiging verder, de situatie lijkt alsmaar absurder te worden. Terwijl er nog klimaatontkenners rondlopen die beweren dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen en dit niets voorsteld. En daarenboven de niet ondertekenaars van het Koyoto lustig verder uitstoten en zelf nog meer dan ooit te voren, klinkt als een liguber scenario, maar dat is het zelf niet meer het is bittere realiteit aan het worden!

Kwart van plant en dier bedreigd.
Ongeveer 28 procent van alle planten- en diersoorten in Vlaanderen dreigt in sneltempo te verdwijnen, als het Vlaamse milieubeleid niet onmiddellijk wordt bijgestuurd. Dat staat te lezen in het Natuurrapport 2007 van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).
Bron:msn nieuws

Vier keer meer weerrampen in twintig jaar (http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/nieuws/buitenland/071125_natuurrampen#)
Saar Van Hauwermeiren: "Rijke landen moeten grootste stappen zetten" (http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/nieuws/buitenland/071125_natuurrampen#)
Er zijn nu 4 keer meer natuurrampen die verband houden met het weer dan 20 jaar geleden. Dat staat in een nieuw rapport van de ontwikkelingsorganisatie Oxfam. Die roept de internationale gemeenschap op om een tandje bij te steken voor noodhulp.
link:http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/nieuws/buitenland/071125_natuurrampen

Bron: vrt nieuws.net

MIS
26 november 2007, 11:12
Ruben, volledig akkoord, kapitalisme in de zin zoals we het doorgaans begrijpen wordt gezien in functie van materiële welvaart, deze slinger is wat doorgeslagen in ons hoofdje waardoor we de Human Capital vergeten zijn, ook kapitalisme.

We hoeven daarom het kind met het badwater niet weg te gooien, enkel een beetje bijsturen. Jammer genoeg zegt men dan steeds 'herverdeling' waardoor de illusie ontstaat dat er iemand iets moet afgeven, zoiets moet je tegen een mens natuurlijk niet zeggen, dat komt niet goed. Het gaat mi over de 'balans herstellen' en dat is totaal iets anders. Het gaat om zeer kleine en structurele denkfouten maar ze zijn wel verwoestend voor onze maatschappij. Hoe dat politiek dat steeds verkocht krijgt verdient enige bewondering maar nu blijken ze weer middels het stimuleren van de overconsumptie een duurzame economie te willen installeren. Nog erger is dat we het schijnbaar allemaal nog geloven ook.

Laat ons hopen op beterschap. Gelukkig dat de plannen in de schuif liggen, vooralsnog een schrale troost.

Babylonia
26 november 2007, 11:55
Ze hebben plannen de standaard van de dollar aan Uranium te linken.
De gobal warming hype is volgens mij een voorspel naar meer elktriciteit uit atoomcentrales. Een stepping stone naar meer machtsconcentratie en verarming dmv taxen van de middenklasse, die milieu gevoelig is.

MIS
26 november 2007, 12:40
Van mijn part mogen ze de dollar aan de lucht koppelen, als we maar bakstenen kunnen stapelen opdat iedereen een dak boven z'n hoofd krijgt.

Straks denken we nog dat die bakstenen van Mars moeten komen of zo ... een mens zou bijna het voorstel lanceren om het onderwijs gewoon af te schaffen, al die boeken hebben blijkbaar een averechts effect bij sommigen.

Buyck Ruben
26 november 2007, 22:55
Van mijn part mogen ze de dollar aan de lucht koppelen, als we maar bakstenen kunnen stapelen opdat iedereen een dak boven z'n hoofd krijgt.

Straks denken we nog dat die bakstenen van Mars moeten komen of zo ... een mens zou bijna het voorstel lanceren om het onderwijs gewoon af te schaffen, al die boeken hebben blijkbaar een averechts effect bij sommigen.

De mensen zien de bomen door het bos niet meer. Zo willen de machtslustigen het ook zo (politieke en industriële apparaat) laten!

De massa word afstompend bezighouden door de media en de marketingwereld, men creeërd bewust een kunstmatig markteconomische sfeer (creeëren van schraarste) waarin mensen geleid worden. We worden geconfronteerd met een overaanbod aan tv zenders en vrijetijdsmogelijkheden (de consumptiemachine), dit ontrekt ons van de echte natuurlijke realiteit.

Heftruck
26 november 2007, 22:59
Van mijn part mogen ze de dollar aan de lucht koppelen, als we maar bakstenen kunnen stapelen opdat iedereen een dak boven z'n hoofd krijgt.

Update: de dollar is al bijna een eeuw gekoppeld aan lucht. Met alle problemen vandien. Met de euro net hetzelfde.

AdrianHealey
26 november 2007, 23:03
Update: de dollar is al bijna een eeuw gekoppeld aan lucht. Met alle problemen vandien. Met de euro net hetzelfde.

It's funny 'cause it's true.

Savatage
27 november 2007, 01:29
Ze hebben plannen de standaard van de dollar aan Uranium te linken.
De gobal warming hype is volgens mij een voorspel naar meer elktriciteit uit atoomcentrales. Een stepping stone naar meer machtsconcentratie en verarming dmv taxen van de middenklasse, die milieu gevoelig is.

Allé dan, ...

StevenNr1
27 november 2007, 01:32
Kan er mij misschien nog is kort iemand uitleggen wat nu net het probleem is ivm de dollar (zonder naar van die filmkes te verwijzen) en in hoeverre dat verhaal ook voor andere overheden en munten opgaat aub, alvast bedankt

Savatage
27 november 2007, 01:35
Kan er mij misschien nog is kort iemand uitleggen wat nu net het probleem is ivm de dollar (zonder naar van die filmkes te verwijzen) en in hoeverre dat verhaal ook voor andere overheden en munten opgaat aub, alvast bedankt

Wat bedoel je precies? De redenen waarom hij zo laag staat of de gevolgen ervan?

StevenNr1
27 november 2007, 01:38
ik bedoel dat verhaaltje van de private federal reserve, de dollar die door niets 'gebacked' wordt, ...

MIS
27 november 2007, 07:16
“Dit is een onthutsende gedachte. We zijn compleet afhankelijk van de commerciële banken. Elke dollar die we in circulatie hebben moet geleend worden, zowel cash als krediet. Als de banken volop kunstmatig geld creëren leven we in voorspoed, zoniet dan is het bittere armoe. We zijn absoluut zonder permanent geldsysteem. Als men het complete plaatje doorziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk, maar toch waar. Het is een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen en over na zouden moeten denken. Het is zelfs zo belangrijk dat onze huidige beschaving in elkaar kan storten, tenzij dit alom bekend raakt en begrepen wordt, en we er snel iets doen.” - Robert H. Hemphill, voormalig Credit Manager van de Federal Reserve Bank, Atlanta, Georgia

Al de rest zijn randverschijnselen van dezelfde absurditeit. En straks is er dan weer een debat over flitspalen of zoiets ... :-D :-D :-D

MIS
27 november 2007, 07:22
De mensen zien de bomen door het bos niet meer. Zo willen de machtslustigen het ook zo (politieke en industriële apparaat) laten!

Ruben, ben ik het mee eens alleen begin ik sterk te twijfelen of dit niet te wijten is aan een soort van psychische blindheid. Men heeft het immers zo geleerd, erover nadenken lijkt niet aan de orde. De problemen die veroorzaakt worden door het systeem vergen de aandacht waardoor de bron van de problemen blijkbaar niet gezien wordt. Het bos en die bomen, volledig akkoord.

Buyck Ruben
27 november 2007, 10:14
De mensen zien de bomen door het bos niet meer. Zo willen de machtslustigen het ook zo (politieke en industriële apparaat) laten!

Ruben, ben ik het mee eens alleen begin ik sterk te twijfelen of dit niet te wijten is aan een soort van psychische blindheid. Men heeft het immers zo geleerd, erover nadenken lijkt niet aan de orde. De problemen die veroorzaakt worden door het systeem vergen de aandacht waardoor de bron van de problemen blijkbaar niet gezien wordt. Het bos en die bomen, volledig akkoord.

Deze spychische blindheid is cronisch in het huidig systeem waarin we nu leven (massamedia, reclame en marketingwereld). Belet ze ons een nieuw helder, open bewustzijn te creeëren zonder al te veel vervuiling van buitenaf.

Maar integendeel we worden voortdurend gemanipuleerd (om te consumeren). Consumptie is nu doorgedrongen tot in het diepste van ons bestaan. Reclame is nu overal we leven in een in stand gehouden doctrine!

NB:
De Amerikaanse externe positie en de toekomst van de dollar.

De Amerikaanse economie kampt al vele jaren met omvangrijke tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans. Hoewel dit heeft geleid tot een stelselmatige verslechtering van de internationale vermogenspositie van de VS, verloopt de erosie van de Amerikaanse vermogenspositie minder snel dan men op grond van de tekorten in het lopende verkeer zou verwachten. Voorts tracht de Amerikaanse overheid zijn machtsgreep op zijn dollar als belangrijkste reservevaluta en rol die het met name Aziatische centrale banken spelen bij het op peil houden van de dollarkoers.

Tot slot wordt geconcludeerd dat de huidige situatie niet stabiel is en dat de dollar een forse neerwaartse waarde zal hebben op lange termijn.

AdrianHealey
27 november 2007, 10:37
ik bedoel dat verhaaltje van de private federal reserve, de dollar die door niets 'gebacked' wordt, ...

Het systeem van de Dollar en de Euro zijn identiek. Alleen is het zo dat we met de Euro nog een 'beetje' geluk hebben, omdat daar veel minder met de rente wordt gespeeld dan bij de dollar. (Greenspan was, als ik het voorzichtig uitdruk, een ramp.)

Zie. Geld werd ooit 'gebacked' door goud. Als ik zoveel dollar had, kon ik naar de centrale bank gaan en zoveel goud krijgen. Dat was een vaste standaard.
Elk geldbiljetje dat gedrukt werd, werd ondersteund door goud. Je kon het dus ook gaan inruilen als het nodig was.

Nu werkt dat zo niet meer. Nu werkt het volgens het 'fiducair' (vertrouwen) systeem. Geld is letterlijk maar wat papier, dat je kan gebruiken, omdat je weet dat de persoon naast je dat geld als geld (met waarde) gaat erkennen. Een simpel blad papier gaat die niét erkennen.

Wat is daar het probleem mee? Wel. Het is véél eenvoudiger voor de ECB/Fed om gigantische miljarden geld in de economie te pompen. Ten eerste; geld op een bankrekening zetten is niet moeilijk. Je drukt op een knopje en 'hopla' een paar miljard erbij. Maar ook het verdelen daarvan is veel eenvoudiger. Je zet simpelweg de printer aan.

Ik hoef je niet uit te leggen dat als er x aantal miljard ind e economie wordt gepomd, de prijzen stijgen, omdat, simpelweg, er meer geld is voor evenveel producten.
Maar waarom gebeurt zoiets?

Wel. Ten eerste door krediet. Dat is geld 'creeëren'. (De bank geeft geld.) Maar dat geld moet daarna wél 'terug' naar de bank! (Kredit betalen.) Als dat niét gebeurt, is er effectief meer geld in de economie gepompt. (Jij bent wel failliet, maar je 'moet' dat niet eens allemaal betalen.)

Ten tweede door te spelen met uw rente. Als de rente laag staat, gaan veel mensen lenen. (Immers, uw 'return on investment' dient niet zo hoog te zijn.) Maar wát als er nu méér geld geleend wordt, dan dat de banken op hun bankrekeningen hebben staan? Wel ja, dat is niet erg. Zij kunnen geld blijven 'uitlenen'. Maar natuurlijk betaald niet iedereen dat terug...
Gevolg, als er dan ineens heel wat mensen hun geld gaan afhalen, kan de bank niet volgen en moet de ECB/FED tussen komen om extra geld te creeëren.

Alweer; geldcreatie en dus inflatie.

Snap je?

Edit: De oplossing is vrij eenvoudig. Rente laten bepalen door een spel van vraag en aanbod. Niét laten bepalen door een centrale bank.

MIS
27 november 2007, 11:06
Ruben, gelukkig dat er mensen zijn die er studies over gedaan hebben, die mensen krijgen zelfs af en toe een prijs voor het nobele werk. Een zoethoudertje om dan nadien datzelfde geprezen werk in de onderste schuif te deponeren. Naar het schijnt zou het dossier BHV veel belangrijker zijn, daar kent men alles van en derhalve veel makkelijker te hanteren (denk ik toch).

'Als we zeggen dat de evolutie verloopt volgens processen van differentiatie en integratie, bedoelen we processen van overstijging en omvatting. Elk stadium omvat de eerdere en voegt er vervolgens zijn eigen bepalende en zich manifesterende hoedanigheden aan toe, het overstijgt en omvat. Maar juist daarom is bij stoornissen de volgende dimensie geen zaak van overstijging en omvatting – ze overstijgt en verdringt, ontkent, vervormt en verstoort. Elk volgend stadium staat voor deze keuze 1) overstijgen en omvatten, vriendschap sluiten, integreren en respecteren of 2) overstijgen en verdringen, ontkennen, vervreemden en onderdrukken. Daarom is elke evenwichtige beschrijving niet alleen een kroniek van de grote overstijgingen uit de menselijke evolutie, maar ook van de absurde verdringingen, onderdrukkingen en wreedheden.'

MIS
27 november 2007, 11:08
Edit: De oplossing is vrij eenvoudig. Rente laten bepalen door een spel van vraag en aanbod. Niét laten bepalen door een centrale bank

Adrian, wellicht ben je ook humorist in je vrije tijd ? Je toekomst en volle zalen verzekerd, daar mag geen twijfel over bestaan. :-D :-D

'Hoe verkoopt men geld' ... een nieuwe economische discipline

AdrianHealey
27 november 2007, 11:10
Edit: De oplossing is vrij eenvoudig. Rente laten bepalen door een spel van vraag en aanbod. Niét laten bepalen door een centrale bank

Adrian, wellicht ben je ook humorist in je vrije tijd ? Je toekomst en volle zalen verzekerd, daar mag geen twijfel over bestaan. :-D :-D

'Hoe verkoopt men geld' ... een nieuwe economische discipline

...
Dat is een heel eenvoudig te begrijpen voorstel...

MIS
27 november 2007, 11:14
Begrijpelijk wel, geen probleem daarmee ...

Zinvol is iets totaal anders maar daar moet je blijkbaar eerst een verkrachte vorm van economie voor studeren. Een mens moet blijkbaar eerst leren waarom het mis gaat vooraleer hij het aangeleerde gaat onderzoeken als zijnde oorzaak van de veroorzaakte problemen.

Alles is begrijpelijk, ook terrorisme

Buyck Ruben
27 november 2007, 11:32
Ruben, gelukkig dat er mensen zijn die er studies over gedaan hebben, die mensen krijgen zelfs af en toe een prijs voor het nobele werk. Een zoethoudertje om dan nadien datzelfde geprezen werk in de onderste schuif te deponeren. Naar het schijnt zou het dossier BHV veel belangrijker zijn, daar kent men alles van en derhalve veel makkelijker te hanteren (denk ik toch).

'Als we zeggen dat de evolutie verloopt volgens processen van differentiatie en integratie, bedoelen we processen van overstijging en omvatting. Elk stadium omvat de eerdere en voegt er vervolgens zijn eigen bepalende en zich manifesterende hoedanigheden aan toe, het overstijgt en omvat. Maar juist daarom is bij stoornissen de volgende dimensie geen zaak van overstijging en omvatting – ze overstijgt en verdringt, ontkent, vervormt en verstoort. Elk volgend stadium staat voor deze keuze 1) overstijgen en omvatten, vriendschap sluiten, integreren en respecteren of 2) overstijgen en verdringen, ontkennen, vervreemden en onderdrukken. Daarom is elke evenwichtige beschrijving niet alleen een kroniek van de grote overstijgingen uit de menselijke evolutie, maar ook van de absurde verdringingen, onderdrukkingen en wreedheden.'

Tussen al die keuzemogelijkheden voor 50plussers, jongeren enz...(creeeren van een niche-cultuur) belet niet dat het proces van vervreemding begint door te dringen en eigenlijk de groepen tegenover elkaar zet.

Ik volg je redenering compleet, dit proces heeft vooral te maken met de ver-indivualisering van de mens zelf. Die zich niet meer gebonden voelt door kerk of staat. De marketing en de reclamewereld spelen handig in op de sociale herverkaveling, om voor iedere groep en leeftijd een markt te creeëren en zo het individu weer een volledige nieuwe identiteit op te laten bouwen los van alle controle. U doet maar zolang het fgeld maar rolt!

De vraag is waar dit op lange termijn zal eindigen. Wanneer iedere belangengroepering (keuzemogelijkheden in vrije tijd van sportclub tot politiek) zijn eigen belangen gaat beginnen verdedigen Zie problemen rond de luchthaven van Zaventem en B-H-V.

Is het pad van het vrijgevochten individu (nu de consument, vroeger de burger) niet een lange laan en op het einde een wild bospad waar je je weg niet meer in terug vindt? Verstikt in het dichte bos onttrokken aan alle gezag en controle? Waar is de verantwoordelijkheid(szin).

MIS
27 november 2007, 12:13
Ruben, volg je pleidooi volledig.

De keuze is (en zoals wetenschappelijk in kaart gebracht) vrij eenduidig.

1. een ineenstorting, chaos en complete anarchie
2. een doorbraak naar een nieuwe samenleving met verhoogde moraliteit

Volgens de chaostheoretici zitten we nu midden in het zgn 'beslissingsvenster', een zeer woelige periode dus waarin vanalles kan gebeuren. Zowat alles komt nu op een hoopje en dat is dan naar mijn bescheiden heel duidelijk te merken. België is zelfs een heel mooi land om deze dynamiek in werking te zien. Gelukkig dat we politiekers hebben die dit alles een beetje begrijpen. Het zou wel eens een heel tragische grap kunnen worden.

Enfin, de studies liggen dan in de schuif, men zegt dat het gaat over lange termijnplanning. Dat is dan ook voor later eens te bekijken, begrijp je ?

Buyck Ruben
27 november 2007, 23:23
Ruben, volg je pleidooi volledig.

De keuze is (en zoals wetenschappelijk in kaart gebracht) vrij eenduidig.

1. een ineenstorting, chaos en complete anarchie
2. een doorbraak naar een nieuwe samenleving met verhoogde moraliteit

Volgens de chaostheoretici zitten we nu midden in het zgn 'beslissingsvenster', een zeer woelige periode dus waarin vanalles kan gebeuren. Zowat alles komt nu op een hoopje en dat is dan naar mijn bescheiden heel duidelijk te merken. België is zelfs een heel mooi land om deze dynamiek in werking te zien. Gelukkig dat we politiekers hebben die dit alles een beetje begrijpen. Het zou wel eens een heel tragische grap kunnen worden.

Enfin, de studies liggen dan in de schuif, men zegt dat het gaat over lange termijnplanning. Dat is dan ook voor later eens te bekijken, begrijp je ?

Hahaha:-D zoals onze regering nu, die er nu eigenlijk alles aan doet om het volk gunstig te kunnen stemmen, tot in het hilarische toe (dienen zij ons land?).
Wat moeten we er van geloven wanneer iemand 4080 uren krijgt (280dagen) en nog niet eens garanties op papier kan geven!!
Sorry hoor, waar zijn zij in godsnaam mee bezig!
Zoals u zegt het ligt allemaal in de schuif en het is vooral een diepe en zware schuif, niemand krijgt of wil ze open trekken.

MIS
27 november 2007, 23:44
Ruben, ik ben al oprecht blij dat er nog mensen zijn die dat zien en weten.

Beetje licht in de duisternis, zeg maar

Thanks