PDA

View Full Version : ,,Europa laat zich door Bush intimideren''


Mustapha
1 maart 2004, 00:23
Blijkbaar zijn er nog mensen met verstand!


Professor Cohn over strijd tegen terrorisme
Van onze redactrice

BRUSSEL - President George Bush misbruikt de strijd tegen het terrorisme om onze burgerrechten uit te hollen en de Europese regeringen knikken gedwee, waarschuwt professor Marjorie Cohn, de ondervoorzitster van de National Lawyers Guild USA.,,Nooit eerder waren de mensenrechten en de burgerlijke vrijheden zo bedreigd in de VS'', zegt Cohn, die internationaal recht doceert aan de Thomas Jefferson School of Law in San Diego.

De Amerikaanse juriste was in Brussel voor een colloquium van het Progress Lawyers Network. Juristen en hoogleraren uit verscheidene West-Europese landen trokken op dat colloquium aan de alarmbel: ,,Ook in Europa worden via de strafwetgeving gevaarlijke repressieve instrumenten gecreëerd die al dan niet gewild tegen syndicale, sociale of politieke opposanten kunnen worden gebruikt.'' Een van de voorbeelden van wetten die een verregaande criminalisering van radicale politieke en sociale bewegingen toelaten, werd op het colloquium gezegd, is de Belgische antiterrorismewet van 11 december 2003 (DS 2 december 2003).,,De VS leggen enorme druk op de Europese landen om draconische maatregelen te nemen in de oorlog tegen het terrorisme'', zegt Cohn. Ze verwijst onder meer naar het akkoord tussen Europa en de VS over de uitwisseling van gegevens van vliegtuigpassagiers (DS 14 februari). ,,Het gevaar dreigt dat deze gegevens in een geheime gegevensbank worden opgeslagen. Niemand kan nagaan of er fouten in zitten, maar ze worden wel gebruikt om dossiers aan te leggen van mensen.''

,,Net als in de VS is in Europa de aanval ingezet op de scheiding der machten. De regering neemt beslissingen zonder inspraak van het parlement. Andere gelijkenissen zijn de criminalisering van dissidentie, de beknotting van de vrije meningsuiting en de maatregelen die specifiek vreemdelingen treffen.''

De VS hebben sinds eind 2001 hun Patriot Act - voluit Provide Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism. De naam impliceert dat wie het regeringsbeleid in vraag durft te stellen niet vaderlandslievend is. ,,Deze bijzonder repressieve en volgens sommige rechters deels ongrondwettelijke wet werd door een erg timide Congres vrijwel blindelings goedgekeurd - weinigen hadden de 350 pagina's gelezen voor ze erover stemden'', zegt Cohn.

,,De Patriot Act verlaagt de normen voor de regering om gewone burgers te bespioneren. Ze voert een nieuwe misdaad in - ,,binnenlands terrorisme'' - die wordt gebruikt tegen oorlogstegenstanders en mensenrechtenactivisten'', legt Cohn uit.

Cohn geeft een recent voorbeeld. Vorige maand betekende de FBI een dagvaarding aan Drake University en vier oorlogstegenstanders in Iowa om voor een grand jury te komen getuigen over de National Lawyers Guild, de vereniging van juristen waarvan Cohn ondervoorzitster is. Reden? De Guild had vorig jaar steun verleend aan een seminarie over technieken voor geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, gevolgd door een vreedzame betoging. ,,De dagvaardingen waren duidelijk bedoeld om critici te intimideren.'' Na hevig protest liet de FBI de zaak vallen.

Volgens Cohn is er in de VS een heksenjacht bezig, die veel gelijkenissen vertoont met de communistenjacht in de jaren '50.

Maar er is niet alleen de Patriot Act. ,,Een ministerieel besluit van de minister van Justitie John Ashcroft staat het afluisteren van gesprekken tussen advocaat en cliënt toe, terwijl privacy op dit vlak in de VS altijd als heilig gold. Ashcroft heeft bovendien een nieuwe wet klaar (Patriot Act II) op basis waarvan Amerikanen hun staatsburgerschap kunnen verliezen wegens associatie met bepaalde groepen.''

En er zijn Guantanamo en de militaire tribunalen. ,,De VS hebben de mensen die ze in Afghanistan hebben opgepakt, bewust ondergebracht op een plaats die Amerikaans noch Cubaans is. Een wetteloze plek, waar ze kunnen doen wat ze willen zonder verantwoording te moeten afleggen. Daardoor zijn meer dan 600 mensen nu al bijna twee jaar in complete afzondering gehouden, als beesten in een kooi. Er waren berichten in de media over marteling van Guantanamo-gevangenen. Het Hooggerechtshof spreekt zich tegen juni uit over de vraag of de gevangenen recht hebben op een proces (in tegenstelling tot een militair tribunaal). Ook twee Amerikaanse staatsburgers worden al twee jaar in afzondering opgesloten, in Amerikaanse gevangenissen.''

Cohn ziet ,,een patroon van repressie''. Maar ze ziet ook hoopvolle tekenen van verandering. ,,De voorverkiezingen hebben de Democraten, die na 9/11 erg terughoudend waren, vleugels gegeven. Alle kandidaten hebben zich uitgesproken tegen het beleid van Bush. Dat gaf dan weer veel burgers de moed om hun stem te verheffen. Zeker 200 gemeenten en drie staten eisen de intrekking van de twee Patriot Acts. Dat moet een les zijn voor de mensen: als het protest luid genoeg is, trekt de regering haar staart in, als ze zwijgen wordt de repressie erger.''

,,Ook de media, en vooral dan de tv-zenders die voor de meeste mensen de voornaamste bron van informatie zijn, kregen een impuls van de Democratische campagne. En van het feit dat er geen massavernietigingswapens werden gevonden in Irak. Kritiek op de regering kan weer.'' Maar is er een waarborg dat de Democraten het anders zullen aanpakken? ,,Het gevaar dat Bush verkozen wordt - niet herkozen want in 2000 was hij niet verkozen - is oneindig veel groter dan het gevaar dat de Democraten sommige van de maatregelen van Bush voortzetten. De Democraten spelen niet onder één hoedje met de neoconservatieven, de architecten van dit beleid. Het beleid van Bush bedreigt de VS en de wereld in een mate die we nooit eerder meemaakten.''

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, David Blunkett, wil een breed debat over het evenwicht tussen maatregelen tegen terrorisme en de bescherming van burgerlijke vrijheden. Waar ligt de grens? ,,Benjamin Franklin zei ooit: He who would trade liberty for some temporary security, deserves neither liberty nor security (Wie bereid is vrijheid op te offeren voor tijdelijke veiligheid, verdient vrijheid noch veiligheid.) Maar die uitspraak impliceert dat als de vrijheid wordt beknot, daaruit op zijn minst tijdelijk veiligheid voortvloeit. Maar dat is niet het geval. Niet alleen zijn de maatregelen van de regering-Bush onderdrukkend, ze voorkomen ook het terrorisme niet. Ze zullen zelfmoordenaars die hun leven willen geven voor wat ze geloven, niet afschrikken. Het meest doeltreffende instrument in de strijd tegen het terrorisme is een verandering van het Amerikaanse buitenlands beleid.''

bron: DeStandaard

Antoon
1 maart 2004, 00:28
Mustaf, mustaf toch. En zeggen dat het de moslims zijn die Bush het "materiaal" hebben gegeven om dat te kunnen doen. Je weet wel, door een aantal onder hen met overdonderende handgeklap van de moslim-gemeenschap met volle vliegtuigen te laten crashen in overvolle gebouwen, bijvoorbeeld. :wink:

Vicky
1 maart 2004, 14:46
Cohn overdrijft wel wat... :roll:

Fonske
1 maart 2004, 15:27
Overdrijven?
Buiten de laatste paragrafen zijn het allemaal feiten.

VlaamseBelg
1 maart 2004, 15:52
Cohn overdrijft wel wat... :roll:

Ik ben het er ook mee eens, ik ben altijd blij dat er nog amerikanen zijn die zien hoe de vork aan de steel zit, anders komen we in het straatje van Nazi-Duitsland terecht.

Ik heb mij altijd afgevraagd waarom mensen zich nooit eens de vraag stellen WAAROM iemand zo zot te krijgen is dat hij blind geweld gebruikt, in plaats van er zomaar lustig op los te beginnen schieten. Dat Bush en de zijnen niet van de slimsten zijn zal wel een onozel cliché zijn, maar dat beetje verstand moet hij toch hebben zeker? Met een vreedzaam ontwikkelingsbeleid was het grootste deel van de miserie al opgelost voor veel minder geld, nu geven ze de dictators wereldwijd gewoon een excuus om ook op grote schaal de mensenrechten te schenden en wordt corruptie verkocht als preventie (zie Rusland bv).

TomB
1 maart 2004, 17:45
,,Nooit eerder waren de mensenrechten en de burgerlijke vrijheden zo bedreigd in de VS''

,,Net als in de VS is in Europa de aanval ingezet op de scheiding der machten. De regering neemt beslissingen zonder inspraak van het parlement. Andere gelijkenissen zijn de criminalisering van dissidentie, de beknotting van de vrije meningsuiting en de maatregelen die specifiek vreemdelingen treffen.''

,,De Patriot Act verlaagt de normen voor de regering om gewone burgers te bespioneren. Ze voert een nieuwe misdaad in - ,,binnenlands terrorisme'' - die wordt gebruikt tegen oorlogstegenstanders en mensenrechtenactivisten'', legt Cohn uit.

Volgens Cohn is er in de VS een heksenjacht bezig, die veel gelijkenissen vertoont met de communistenjacht in de jaren '50.

Een wetteloze plek, waar ze kunnen doen wat ze willen zonder verantwoording te moeten afleggen. Daardoor zijn meer dan 600 mensen nu al bijna twee jaar in complete afzondering gehouden, als beesten in een kooi. Er waren berichten in de media over marteling van Guantanamo-gevangenen.

,,Het gevaar dat Bush verkozen wordt - niet herkozen want in 2000 was hij niet verkozen - is oneindig veel groter dan het gevaar dat de Democraten sommige van de maatregelen van Bush voortzetten. Het beleid van Bush bedreigt de VS en de wereld in een mate die we nooit eerder meemaakten.''

Ik heb er de overdrijvingen uitgehaald zodat we niet in een welles nietes discussiepatroon belanden.

Aan u om mij aan te tonen dat er gemarteld wordt in Guantamo bay, dat het beleid van Bush de wereld bedreigt in een mate die we nooit eerder meemaakten, dat Bush niet verkozen werd in 2000, dat er een heksenjacht bezig is van de schaal van de communistenjacht tijdens de koude oorlog, dat de patriot act misbruikt wordt tegen andersdenkenden (i.e. niet de inhoud van de act waarover iedereen het eens is dat het een slechte act is, maar het gebruik ervan), en dat de mensenrechtensituatie nooit slechter was in de VS (in acht genomen bvb. de genocide op de Indianen is die argumentatie ronduit belachelijk)

Dies
1 maart 2004, 18:22
,,Net als in de VS is in Europa de aanval ingezet op de scheiding der machten.
Ik weet niet wie er verantwoordelijk is voor het schrijven van deze onzin, maar de werkelijkheid is als volgt: In de VS is er een grondwettelijke scheiding van de 3 (wetgevende, uitvoerende en rechterlijke) machten.
In Europa is dit niet in alle landen zo: in België bijvoorbeeld is er geen scheiding tussen de wetgevende en uitvoerende macht en is er dus slechts sprake van een scheiding in 2machten.

Bluelagune
1 maart 2004, 19:52
Blijkbaar zijn er nog mensen met verstand!


Professor Cohn over strijd tegen terrorisme
Van onze redactrice

BRUSSEL - President George Bush misbruikt de strijd tegen het terrorisme om onze burgerrechten uit te hollen en de Europese regeringen knikken gedwee, waarschuwt professor Marjorie Cohn, de ondervoorzitster van de National Lawyers Guild USA.,,Nooit eerder waren de mensenrechten en de burgerlijke vrijheden zo bedreigd in de VS'', zegt Cohn, die internationaal recht doceert aan de Thomas Jefferson School of Law in San Diego.

De Amerikaanse juriste was in Brussel voor een colloquium van het Progress Lawyers Network. Juristen en hoogleraren uit verscheidene West-Europese landen trokken op dat colloquium aan de alarmbel: ,,Ook in Europa worden via de strafwetgeving gevaarlijke repressieve instrumenten gecreëerd die al dan niet gewild tegen syndicale, sociale of politieke opposanten kunnen worden gebruikt.'' Een van de voorbeelden van wetten die een verregaande criminalisering van radicale politieke en sociale bewegingen toelaten, werd op het colloquium gezegd, is de Belgische antiterrorismewet van 11 december 2003 (DS 2 december 2003).,,De VS leggen enorme druk op de Europese landen om draconische maatregelen te nemen in de oorlog tegen het terrorisme'', zegt Cohn. Ze verwijst onder meer naar het akkoord tussen Europa en de VS over de uitwisseling van gegevens van vliegtuigpassagiers (DS 14 februari). ,,Het gevaar dreigt dat deze gegevens in een geheime gegevensbank worden opgeslagen. Niemand kan nagaan of er fouten in zitten, maar ze worden wel gebruikt om dossiers aan te leggen van mensen.''

,,Net als in de VS is in Europa de aanval ingezet op de scheiding der machten. De regering neemt beslissingen zonder inspraak van het parlement. Andere gelijkenissen zijn de criminalisering van dissidentie, de beknotting van de vrije meningsuiting en de maatregelen die specifiek vreemdelingen treffen.''

De VS hebben sinds eind 2001 hun Patriot Act - voluit Provide Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism. De naam impliceert dat wie het regeringsbeleid in vraag durft te stellen niet vaderlandslievend is. ,,Deze bijzonder repressieve en volgens sommige rechters deels ongrondwettelijke wet werd door een erg timide Congres vrijwel blindelings goedgekeurd - weinigen hadden de 350 pagina's gelezen voor ze erover stemden'', zegt Cohn.

,,De Patriot Act verlaagt de normen voor de regering om gewone burgers te bespioneren. Ze voert een nieuwe misdaad in - ,,binnenlands terrorisme'' - die wordt gebruikt tegen oorlogstegenstanders en mensenrechtenactivisten'', legt Cohn uit.

Cohn geeft een recent voorbeeld. Vorige maand betekende de FBI een dagvaarding aan Drake University en vier oorlogstegenstanders in Iowa om voor een grand jury te komen getuigen over de National Lawyers Guild, de vereniging van juristen waarvan Cohn ondervoorzitster is. Reden? De Guild had vorig jaar steun verleend aan een seminarie over technieken voor geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, gevolgd door een vreedzame betoging. ,,De dagvaardingen waren duidelijk bedoeld om critici te intimideren.'' Na hevig protest liet de FBI de zaak vallen.

Volgens Cohn is er in de VS een heksenjacht bezig, die veel gelijkenissen vertoont met de communistenjacht in de jaren '50.

Maar er is niet alleen de Patriot Act. ,,Een ministerieel besluit van de minister van Justitie John Ashcroft staat het afluisteren van gesprekken tussen advocaat en cliënt toe, terwijl privacy op dit vlak in de VS altijd als heilig gold. Ashcroft heeft bovendien een nieuwe wet klaar (Patriot Act II) op basis waarvan Amerikanen hun staatsburgerschap kunnen verliezen wegens associatie met bepaalde groepen.''

En er zijn Guantanamo en de militaire tribunalen. ,,De VS hebben de mensen die ze in Afghanistan hebben opgepakt, bewust ondergebracht op een plaats die Amerikaans noch Cubaans is. Een wetteloze plek, waar ze kunnen doen wat ze willen zonder verantwoording te moeten afleggen. Daardoor zijn meer dan 600 mensen nu al bijna twee jaar in complete afzondering gehouden, als beesten in een kooi. Er waren berichten in de media over marteling van Guantanamo-gevangenen. Het Hooggerechtshof spreekt zich tegen juni uit over de vraag of de gevangenen recht hebben op een proces (in tegenstelling tot een militair tribunaal). Ook twee Amerikaanse staatsburgers worden al twee jaar in afzondering opgesloten, in Amerikaanse gevangenissen.''

Cohn ziet ,,een patroon van repressie''. Maar ze ziet ook hoopvolle tekenen van verandering. ,,De voorverkiezingen hebben de Democraten, die na 9/11 erg terughoudend waren, vleugels gegeven. Alle kandidaten hebben zich uitgesproken tegen het beleid van Bush. Dat gaf dan weer veel burgers de moed om hun stem te verheffen. Zeker 200 gemeenten en drie staten eisen de intrekking van de twee Patriot Acts. Dat moet een les zijn voor de mensen: als het protest luid genoeg is, trekt de regering haar staart in, als ze zwijgen wordt de repressie erger.''

,,Ook de media, en vooral dan de tv-zenders die voor de meeste mensen de voornaamste bron van informatie zijn, kregen een impuls van de Democratische campagne. En van het feit dat er geen massavernietigingswapens werden gevonden in Irak. Kritiek op de regering kan weer.'' Maar is er een waarborg dat de Democraten het anders zullen aanpakken? ,,Het gevaar dat Bush verkozen wordt - niet herkozen want in 2000 was hij niet verkozen - is oneindig veel groter dan het gevaar dat de Democraten sommige van de maatregelen van Bush voortzetten. De Democraten spelen niet onder één hoedje met de neoconservatieven, de architecten van dit beleid. Het beleid van Bush bedreigt de VS en de wereld in een mate die we nooit eerder meemaakten.''

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, David Blunkett, wil een breed debat over het evenwicht tussen maatregelen tegen terrorisme en de bescherming van burgerlijke vrijheden. Waar ligt de grens? ,,Benjamin Franklin zei ooit: He who would trade liberty for some temporary security, deserves neither liberty nor security (Wie bereid is vrijheid op te offeren voor tijdelijke veiligheid, verdient vrijheid noch veiligheid.) Maar die uitspraak impliceert dat als de vrijheid wordt beknot, daaruit op zijn minst tijdelijk veiligheid voortvloeit. Maar dat is niet het geval. Niet alleen zijn de maatregelen van de regering-Bush onderdrukkend, ze voorkomen ook het terrorisme niet. Ze zullen zelfmoordenaars die hun leven willen geven voor wat ze geloven, niet afschrikken. Het meest doeltreffende instrument in de strijd tegen het terrorisme is een verandering van het Amerikaanse buitenlands beleid.''

bron: DeStandaard


Spreek niet over Europa want je hebt het "oude" en het "nieuwe" Europa. Ik verkies eerder het 2de.

parcifal
1 maart 2004, 20:19
Spreek niet over Europa want je hebt het "oude" en het "nieuwe" Europa. Ik verkies eerder het 2de.


Ah, en wat is het verschil tussen die twee en wie beslist wie tot
welk 'kamp' behoort?

Pelgrim
2 maart 2004, 10:25
Het verschil tussen die twee? Het oude was maar voor 60 procent slaafse volgeling van de VS. Het nieuwe is dat voor 100 procent.

Antoon
2 maart 2004, 10:49
Het verschil tussen die twee? Het oude was maar voor 60 procent slaafse volgeling van de VS. Het nieuwe is dat voor 100 procent.

Vervang "Slaafse volgeling" door "trouwe bondgenoten". Daarom liever het nieuwe. :wink:

JoeQpublic
2 maart 2004, 11:36
ach, zelfs in de "war on terror" gaan de VS enkel hun eigen weg, ook al is dat soms redelijk belachelijk...

Schoon voorbeeld:
Abdelghani Mzoudi werd in Duitsland berecht voor vermoeden van medeplichtigheid aan aanslagen 09/11/01 en lidmaatschap van de Hamburgse terreurcel. De aanklagers wilden een andere (echte?) terrorist laten getuigen om dhr Mzoudi dankzij die verklaring schuldig te doen verklaren, maar de VS hielden hem "veilig thuis" waardoor Mzoudi wegens gebrek aan bewijzen niet veroordeeld werd.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/article7762381.ece

Europese bijdragers aan "coalition of the willing" in Irak: wat oostbloklandjes, de operette-legers van Italië en Spanje en oh ja, de Britten die zoals de pilootvis trouw kleven aan grote haai de VS.

ach, "oud en nieuw Europa", da's allang passé, Rumsfeld zelve had het gisteren toch over allies toen ie het had over de internationale troepenmacht in Haïti. de Fransen zijn blijkbaar niet langer cheese eating surrender monkeys :wink: en die Canadezen vallen blijkbaar ook alweer mee...
politiekers blijven windhanen

Antoon
2 maart 2004, 11:49
ach, "oud en nieuw Europa", da's allang passé, Rumsfeld zelve had het gisteren toch over allies toen ie het had over de internationale troepenmacht in Haïti. de Fransen zijn blijkbaar niet langer cheese eating surrender monkeys :wink: en die Canadezen vallen blijkbaar ook alweer mee...
politiekers blijven windhanen
De enige die nog konten moet likken in Amerika is Louis Michel. :?

Evert
2 maart 2004, 14:13
Het verschil tussen die twee? Het oude was maar voor 60 procent slaafse volgeling van de VS. Het nieuwe is dat voor 100 procent.

Vervang "Slaafse volgeling" door "trouwe bondgenoten". Daarom liever het nieuwe. :wink:

Schoothondjes van de vS zul je bedoelen...

E.

Antoon
2 maart 2004, 14:52
Vervang "Slaafse volgeling" door "trouwe bondgenoten". Daarom liever het nieuwe. :wink:

Schoothondjes van de vS zul je bedoelen...

E.

Trouwe bondgenoten. België telt daar niet bij, maar is zelf wel een schoothondje, want gaat na veel geblaf met een bleek gezicht en de schijt in de broek overal aankloppen in de V.S. om ze terug te vriend te maken.

Evert
2 maart 2004, 15:00
Ik heb in principe geen problemen met bondgenoten maar zo'n relatie werkt naar twee kanten en beide partijen moeten ook (opbouwende) kritiek van elkaar verdragen.
De VS gedraagt zich sinds 9/11 als een groot verwend kind....

E.

Antoon
2 maart 2004, 15:05
Ik heb in principe geen problemen met bondgenoten maar zo'n relatie werkt naar twee kanten en beide partijen moeten ook (opbouwende) kritiek van elkaar verdragen.
De VS gedraagt zich sinds 9/11 als een groot verwend kind....

E.

Toch niet, Frankrijk, Duitlsand en België gedragen zich sinds 9/11 als "friends who don't really care". Ofwel begrijpen ze niet wat de V.S. heeft meegemaakt. Hoewel, ze zijn wel alle drie ondertussen bijgedraaid, maar gezien België een flutlandje is moet het harder werken om terug mee te mogen spelen. Met Frankrijk en Duitsland is dat in geen tijd in orde gekomen.

TomB
2 maart 2004, 15:37
De enige die nog konten moet likken in Amerika is Louis Michel. :?

Hehe, gisteren kwam hier de driemaandelijkse publicatie van de Belgische ambassade in de VS toe.

De hele voorpagina bestond uit een tekst getiteld: Renewing the transatlantic partnership: A message from Louis Michel.

Kort gezegd geeft hij een paar redenen waarom de relatie moeilijk is(power gap, social gap etc.) en zegt hij dan dat hij de toekomst ziet als een hand in hand gaan van de twee.

De hele tekst is gespekt met leuke uitspraken, ik geef een sample omdat ik de hele tekst niet wil intypen:
:arrow: The fact is, what we do together, we do better.
:arrow: Some quarters see Europe and America go different paths, I believe they should be in tandem.
:arrow: The translantic relationship remains an asset of first order.
:arrow: On the European side, we should correct our simplistic stereotypes about US power and try to achieve a better understanding of the responsibilities the US has to face.

Ik denk dat de boodschap duidelijk is. :wink:

Pelgrim
2 maart 2004, 15:39
en on the american side?

TomB
2 maart 2004, 15:42
en on the american side?

Dat stukje had ik politiek-strategisch gezien weggelaten uit mijn objectieve berichtgeving. ;)

Hier is het on request:
Complex as the EUs mechanisms may be, the US needs to understand and allow for this in a renewed transatlantic partnership.

Toch maar slapkes.

Antoon
2 maart 2004, 15:50
en on the american side?

Dat stukje had ik politiek-strategisch gezien weggelaten uit mijn objectieve berichtgeving. ;)

Hier is het on request:
Complex as the EUs mechanisms may be, the US needs to understand and allow for this in a renewed transatlantic partnership.

Toch maar slapkes.

Hij durft niet meer. :lol:

k9
2 maart 2004, 17:13
Toch niet, Frankrijk, Duitlsand en België gedragen zich sinds 9/11 als "friends who don't really care". Ofwel begrijpen ze niet wat de V.S. heeft meegemaakt.

Ze begrijpen het maar al te goed. De VS dacht zich oppermachtig en die illusie is nu aan diggelen. Komt hard aan .

"friends who don't really care" is ook onzin. Die 3 hebben de VS zo goed mogelijk geholpen pas toen de VS iraq wou beginnen aan te vallen hebben die terrecht kritiek gegeven.


Hoewel, ze zijn wel alle drie ondertussen bijgedraaid, maar gezien België een flutlandje is moet het harder werken om terug mee te mogen spelen. Met Frankrijk en Duitsland is dat in geen tijd in orde gekomen.

maakt niet veel uit de VS kan moeilijk belgie appart aanpakken . Als de VS dan heel de EU probeert aan te pakken loopt het wel eens tegen de lamp. Zoals met de staal import en nu met de "illegale" subsidies voor exporterende bedrijven.

AyneRand
3 maart 2004, 00:01
Ik heb in principe geen problemen met bondgenoten maar zo'n relatie werkt naar twee kanten en beide partijen moeten ook (opbouwende) kritiek van elkaar verdragen.
De VS gedraagt zich sinds 9/11 als een groot verwend kind....

E.

Toch niet, Frankrijk, Duitlsand en België gedragen zich sinds 9/11 als "friends who don't really care". Ofwel begrijpen ze niet wat de V.S. heeft meegemaakt. Hoewel, ze zijn wel alle drie ondertussen bijgedraaid, maar gezien België een flutlandje is moet het harder werken om terug mee te mogen spelen. Met Frankrijk en Duitsland is dat in geen tijd in orde gekomen.

Frankrijk en Duitsland samen met Japan zijn dan ook de grootste investeerders in de VS zodanig dat de amerikanen maar verder schulden kunnen maken ...

boer_bavo
3 maart 2004, 12:09
Toch niet, Frankrijk, Duitlsand en België gedragen zich sinds 9/11 als "friends who don't really care". Ofwel begrijpen ze niet wat de V.S. heeft meegemaakt. Hoewel, ze zijn wel alle drie ondertussen bijgedraaid, maar gezien België een flutlandje is moet het harder werken om terug mee te mogen spelen. Met Frankrijk en Duitsland is dat in geen tijd in orde gekomen.

Frankrijk en Duitsland samen met Japan zijn dan ook de grootste investeerders in de VS zodanig dat de amerikanen maar verder schulden kunnen maken ...
Zodat die mensen hun geld in de VS meer kan opbrengen dan hier in Europa.

1handclapping
3 maart 2004, 16:46
Of hoe een stelletje religieuze fanatici de "westerse democratie" aan het wankelen brengen. Iedereen ziet ze toch intussen : camera's om te begluren en begluurt te worden. Reispassen met vingerafdrukken.
Afluisterpraktijken die tot in het absurde gaan..

Maar ja : de U.S. was in wezen democratischer dan de meeste europese
landen & toch deed men er zoals in het 3de Reich aan boekverbranding
en racisme. Was en is het nog een "Lynching" democratie.

Overigens ondervinden we nu we een europese grondwet willen lanceren
dat het moeilijk is .. een "democratische superstaat". Allicht zullen er transatlantische spanningen blijven & niet in de minste plaats omdat Europa nu eenmaal dichter bij het Midden-Oosten ligt en onder zijn bevolking meer Islamieten en Wahabieten moet tellen (zeker als Turkije EU lid wordt).