Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Buitenland (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Denemarken 2019 - Parlementsverkiezingen (https://forum.politics.be/showthread.php?t=248874)

DucDEnghien 5 juni 2019 20:59

Denemarken 2019 - Parlementsverkiezingen
 
Volgens de eerste resultaten zou De Deense Volkspartij (DF), de nationalisten, ferm op hun bakkes krijgen. De populistische anti-immigratiepartij Dansk Folkeparti verliest volgens die eerste resultaten 17,4 procentpunt om op 3,4 procent van de stemmen te landen. De Sociaaldemocraten winnen ten opzichte van de verkiezingen in 2015 4,1 procentpunt om uit te komen op 30,5 procent.

Libro 5 juni 2019 21:39

De sossen hebben dan ook een flink stuk van de nationalisten hun programma moeten overnemen. Het zijn nationaal-socialisten geworden, quoi.

The Paulus Experience 6 juni 2019 09:32

Europa heeft genoeg van het ranzige neoliberalisme
Rechts verliest, ook in België.
Wat Bart de Zever ook moge beweren.

https://www.demorgen.be/nieuws/deens....google.com%2F

Libro 6 juni 2019 09:39

Schuim :cheer:

vanderzapig 6 juni 2019 10:08

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door DucDEnghien (Bericht 9037935)
Volgens de eerste resultaten zou De Deense Volkspartij (DF), de nationalisten, ferm op hun bakkes krijgen. De populistische anti-immigratiepartij Dansk Folkeparti verliest volgens die eerste resultaten 17,4 procentpunt om op 3,4 procent van de stemmen te landen. De Sociaaldemocraten winnen ten opzichte van de verkiezingen in 2015 4,1 procentpunt om uit te komen op 30,5 procent.

Nogal wiedes, wanneer je bedenkt dat de sociaaldemocraten met een Vlaams Belang programma naar de kiezer trokken.

Deense socialisten maken bocht van 180 graden: migranten moeten zich voortaan aanpassen aan Denemarken en niet andersom

Dankzij haar harde asielbeleid zijn de Deense sociaaldemocraten opnieuw de grootste partij

Kostelijk hoe deze De Morgen "journalist" er niet in slaagt om gewoon objectief verslag te doen van de feiten, en zijn schrijfsel doordesemt met een zuur, misnoegd en verontwaardigd toontje:

Citaat:

De Deense sociaaldemocraten komen opnieuw als grootste partij uit de parlementsverkiezingen. Dankzij het straffe integratiebeleid van partijleider Mette Frederiksen (41), die voor haar standpunt over immigratie goed heeft geluisterd naar rechtse populisten. Verbanning van criminele asielzoekers naar een eiland wil ze niet uitsluiten.

Eric van den Outenaar juni 2019, 12:02

Het is februari 2018 als Mette Frederiksen in een video op Facebook officieel aan het Deense volk aankondigt dat ook de sociaaldemocraten zich voortaan zullen inzetten voor een hard beleid richting immigranten. “Er zijn steeds meer mensen op de vlucht. Die mensen komen naar ons deel van de wereld. Alleen al in Afrika verdubbelt de bevolking. Het is onze plicht om mensen te helpen, maar eveneens om Denemarken te beschermen.” De leider van de Deense sociaaldemocraten kijkt streng in de camera als ze de volgende woorden uitspreekt: “Helaas zijn er tevens te veel die hier naartoe komen en die zich niet integreren in onze samenleving. Dat zet druk op onze welvaartsstaat, onze lage ongelijkheid in de samenleving, onze manier van leven.

Diezelfde dag nog voegt Frederiksen een nieuw hoofdstuk toe aan het partijprogramma van Socialdemokratiet (Sociaal-Democraten). Voortaan pleit zij, in lijn met de Deense populistische politici op rechts, voor het zo veel mogelijk inperken van immigratie. Zo moet Denemarken volgens haar een beperkt aantal vluchtelingen accepteren en mogen asielzoekers zich niet langer op eigen houtje aanmelden in Denemarken. Ze wil alle bootvluchtelingen terugsturen naar Afrika, opdat ze daar hun asielprocedure afwachten in speciale asielcentra.

Sinds ze naar rechts zijn verschoven, tellen de sociaaldemocraten weer mee in Denemarken. Dat ziet ook de Deense hoogleraar politicologie Rune Stubager. Hij bestudeert de electorale verschuivingen tussen de partijen en ziet momenteel bij Socialdemokratiet een klein electoraal wonder voltrekken. “De sociaaldemocraten zijn opeens weer populair aan het worden bij kiezers die in het verleden de partij de rug toekeerden.”

Grens op slot

Helemaal vanzelfsprekend is de politieke draai niet geweest. Mette Frederiksen komt uit een echt links nest uit de stad Aalborg. Haar vader was typograaf, haar moeder lerares. Al op haar vijftiende was ze lid van de vakbond en op 24-jarige leeftijd trad ze voor Socialdemokratiet toe tot het Deense parlement. Daar maakte ze zich onder meer hard voor het strafbaar stellen van prostitutiebezoek. Op immigratie- en integratievraagstukken was Frederiksen eveneens links. “Het is principieel en fundamenteel problematisch als een politicus zich bemoeit met wie mensen trouwen”, zei Frederiksen bijvoorbeeld eind 2001 tegen dagblad Berlingske over de toen in Denemarken al spelende politieke discussie over het beperken van het recht op gezinshereniging.

In dat jaar won de rechts-populistische Dansk Folkeparti (Deense Volkspartij) flink bij de verkiezingen (12 procent van de stemmen). Die partij werd vervolgens de vaste gedoogsteunpartner in een decennium van rechtse regeringen. De sociaaldemocraten (gezakt van 36 naar 29 procent) moesten ondanks hun electorale verlies vooral wegblijven van de nieuwe populistische denkbeelden. “Iedere keer als wij een stap naar rechts doen, zijn er anderen die twee stappen extra zetten. Wij kunnen dat gevecht niet winnen”, zei Frederiksen toen nog tegenover dagblad BT.

De sociaaldemocratische partij hield vast aan de overtuiging dat Denemarken geen streng immigratiebeleid moest voeren. De dominante opvatting in de partij was sinds de jaren 80 dat arbeid zich internationaal vrij moest bewegen, zegt de Deense politicoloog Peter Nedergaard. “Sociaaldemocraten vonden het in de eerste plaats belangrijk om sociale en economische gelijkheid te bevorderen van immigranten.”

Deze ideologische houding komt in 2015 echter op losse schroeven te staan. Socialdemokratiet had net weer eens vier jaar geregeerd en verwachtte opnieuw verkiezingswinnaar te worden. Toch glipt de verkiezingswinst hen door de vingers, nadat de gevestigde rechtse partijen samen met de Deense Volkspartij twee weken voor de verkiezingsdag met een gezamenlijk ‘migratiemanifest’ komen. Het is het jaar van de grote migratiestromen naar Europa. Rechts toont minder moeite om de Deense grens op slot te gooien voor vluchtelingen.

Nedergaard: “Het debat werd feller. Het ging opeens over het geld dat jaarlijks naar asielzoekers ging en niet meer aan de Deense arbeiders kon worden besteed.” Met 21 procent van de stemmen is de Deense Volkspartij de op een na grootste partij. De sociaaldemocraten eindigen daar nog steeds 5 procentpunten boven, maar zakken na de verkiezingen verder weg, onder de 20 procent. Frederiksen, inmiddels partijleider, vat die “dramatische” peilingen op als het signaal om te veranderen. Nedergaard: “Het werd tijd om de arbeiders het beleid te geven dat ze willen.”

Getto’s

In de jaren na 2015 werkt Frederiksen geduldig aan de terugkomst van haar partij. Ze laat zien dat ze in haar oppositierol steeds vaker op linkse onderwerpen optrekt met de Deense Volkspartij. De gedoogsteunpartner van de liberaal-conservatieve regering van Lars Løkke Rasmussen is wel tevreden over Rasmussens hardere asielbeleid, maar vindt de bezuinigingen op sociale verworvenheden maar niks. Samen stemmen ze onder meer tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Tevens voeren Socialdemokratiet en de Deense Volkspartij gezamenlijk oppositie tegen een voorgestelde belastingverlaging voor rijken. Frederiksen laat zich eveneens samen met Kristian Thulesen Dahl, partijleider van de Deense Volkspartij, interviewen.

Als ze begin 2018 de grote stap zet en haar rechtse bootvluchtelingenplan aankondigt, krijgt de politica daarvoor lof van Thulesen Dahl. “Hij liet weten dat Mette hem na de verkiezing kon bellen”, zegt politicoloog Stubager. Daarmee geeft de populistische leider volgens Stubager onbedoeld een signaal af dat het voor zijn achterban geen schande meer is weer op de socialisten te stemmen.

Het zelfvertrouwen is groot bij Frederiksen als de partij in de peilingen weer richting 30 procent groeit. Haar strategie werkt: de arbeiders keren terug. Maar om te laten zien dat ze voor rechts geloofwaardig is, moet Frederiksen wel mee in het opbod van de rechtse partijen. Daartoe legt ze haar parlementariërs een strakke lijn op. Voortaan moeten ze voor bijna alle omstreden integratievoorstellen van de rechts-liberale minderheidsregering stemmen. In een groots beleidsplan om Denemarken voor 2030 “gettovrij” te maken bestempelt de Deense regering bijvoorbeeld 29 achterstandswijken als zodanig.

Een Deense wijk geldt voortaan als ‘getto’ als meer dan de helft bestaat uit bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Tevens moet zo’n ‘gettowijk’ aan twee van deze vier criteria voldoen: meer dan 40 procent werkloosheid, drie keer het landelijke gemiddelde aan inwoners met een strafblad, een gemiddeld inkomen dat 55 procent lager ligt dan de regio of meer dan 60 procent bewoners met alleen basisonderwijs. Oude betonflats gaan tegen de vlakte. Bewoners moeten verhuizen. Tevens gelden er in die wijken voortaan andere rechtsregels dan in de rest van Denemarken. Zo kunnen criminelen er tijdelijk harder worden gestraft. Bovendien worden moslimouders in een gettowijk verplicht hun kinderen minstens 25 uur naar de kinderopvang te sturen om ze de Deense taal en waarden te laten leren. Weigering betekent stopzetting van de uitkering.

Stigmatiseren

Het zogeheten Deense model krijgt veel internationale persaandacht. Vanuit humanitaire organisaties ontvangt Denemarken eveneens kritiek op zijn integratiebeleid. “Vanavond mis ik medemenselijkheid in Denemarken. Ik weet dat het er is. Maar we moeten er weer naar op zoek”, schrijft Anders Ladekarl, secretaris-generaal van het Rode Kruis in Denemarken op Twitter nadat de Deense regering in december 2018 aankondigt criminele asielzoekers te ‘verbannen’ naar het Deense eilandje Lindholm. “Hun vrijheid afpakken en ze isoleren en stigmatiseren, zal ze nog kwetsbaarder maken”, zegt Michelle Bachelet, VN-commissaris voor de Mensenrechten, tegen Reuters. “We hebben serieuze zorgen over dit plan.”

Hoewel Socialdemokratiet zich bij dit laatste specifieke beleidsonderdeel onthoudt van de stemming, zegt Frederiksen tegen De Deense tv-zender TV2 dat “als er geen beter idee is, de plannen voor Lindholm doorgaan”. Met het oog op de verkiezingen in 2019 toont Frederiksen zich tevens voorstander van de noodzaak voor een zogeheten ‘paradigmaverschuiving’ in het Deense integratiebeleid. Deze politieke term wordt door de Deense Volkspartij gebruikt. Er spreekt een politieke ambitie uit om in Denemarken überhaupt niet meer te streven naar integratie van vluchtelingen, maar naar repatriëring. Stubager: “Er mag van Frederiksen op het onderwerp immigratie geen millimeter ruimte meer ontstaan tussen haar opvatting en die van de populisten.”

Frederiksen rechtvaardigt haar harde taal steevast als een terugkeer naar het ideologische DNA van de partij. Socialdemokratiet is ooit opgericht om op te komen voor de Deense arbeiders. Gaandeweg zijn ze de belangen van de arbeiders uit het oog verloren. Nu luistert de partij weer naar hun zorgen.
Door het aantal migranten in te perken en harde integratie af te dwingen, beschermen de sociaaldemocraten de toekomst van de Deense welvaartsstaat, zo luidt de redenering.

Heulen met rechts

Binnen Socialdemokratiet vinden sommigen het ‘heulen’ met rechts soms te ver gaan. Parlementariër Mette Gjerskov heeft bijvoorbeeld morele bezwaren om voor het voorgenomen boerkaverbod van de Deense regering te stemmen. Want dragen de sociaaldemocraten zo niet bij aan de toenemende intolerantie in de Deense maatschappij? “Er zijn maar zeer weinig vrouwen in Denemarken die een boerka of nikab dragen”, schrijft Gjerskov in een post op Facebook. “Er is geen sprake van een groot maatschappelijk probleem. Ik heb met vrouwen gesproken in nikab. Anderen zouden dat ook moeten doen, in plaats van alleen over hen te praten.”

Als Gjerskov weigert om voor het boerkaverbod te stemmen, komt ze in conflict met Frederiksen. Als straf voor haar ‘afvalligheid’ verliest Gjerskov haar woordvoerderspositie.

Nu Frederiksen als winnaar uit de verkiezingen komt, ligt het voor de hand dat ze zal proberen een regering te vormen met de steun van kleinere linkse partijen. In Denemarken vinden coalities traditioneel over links of rechts plaats. Sommige van die partijen hebben zich echter sterk geprofileerd tegen het voorgestelde immigratiebeleid van Frederiksen. De sociaaldemocraten zouden tevens kunnen proberen om een linkse regering te vormen die bijvoorbeeld alleen voor de immigratiewetgeving steun zoekt bij rechtse partijen. “Ook dat zal in de praktijk lastig worden”, zegt Stubager.

Hij gelooft niet dat de Deense Volkspartij, nu gekelderd naar 10 procent, met zo’n verkiezingsuitslag nog veel behoefte heeft om Frederiksens immigratiewetten te steunen. “Rechts zal eerder voor nog hardere wetten pleiten.” De Deense Volkspartij ondervindt bijvoorbeeld concurrentie op rechts van Stram Kurs (Strakke Koers), een nieuwe extreemrechtse partij die een verbod wil op de islam.

Hoe Frederiksen zich uiteindelijk uit de complexe politieke situatie in Denemarken zal redden? Stubager zucht. “Aan de Deense macht hangt op dit moment een hoge prijs. Niet iedereen zou bereid zijn die te betalen.”

vanderzapig 6 juni 2019 10:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Libro (Bericht 9038005)
De sossen hebben dan ook een flink stuk van de nationalisten hun programma moeten overnemen. Het zijn nationaal-socialisten geworden, quoi.

Zoiets gaat Duc en Paulus hun petje te boven. Vandaar hun enthousiasme in deze draad.

Ze zien "sos" en denken meteen dat dat staat voor hun eigen regressieve, failliete denkkader.

Skobelev 6 juni 2019 10:16

Een les voor de sossen hier ten lande. Als ze morgen het programma van het VB aannemen en daar bovenop hun gratis-politiek, belastingverlaging en 1500 € minimum pensioen als streefdoel zetten hebben ze +50% van de stemmen.

Anna List 6 juni 2019 10:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Skobelev (Bericht 9038337)
Een les voor de sossen hier ten lande. Als ze morgen het programma van het VB aannemen en daar bovenop hun gratis-politiek, belastingverlaging en 1500 € minimum pensioen als streefdoel zetten hebben ze +50% van de stemmen.

het VB programma kopiëren dus ...

The Paulus Experience 6 juni 2019 10:20

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door vanderzapig (Bericht 9038332)
Zoiets gaat Duc en Paulus hun petje te boven. Vandaar hun enthousiasme in deze draad.

Ze zien "sos" en denken meteen dat dat staat voor hun eigen regressieve, failliete denkkader.

Met hun vernieuwde programma vind ik het Vlaams belang best te pruimen hoor.
Maar een racist of nationalist ben ik niet.

The Paulus Experience 6 juni 2019 10:20

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Skobelev (Bericht 9038337)
Een les voor de sossen hier ten lande. Als ze morgen het programma van het VB aannemen en daar bovenop hun gratis-politiek, belastingverlaging en 1500 € minimum pensioen als streefdoel zetten hebben ze +50% van de stemmen.

2

Anna List 6 juni 2019 10:22

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door The Paulus Experience (Bericht 9038344)
Met hun vernieuwde programma vind ik het Vlaams belang best te pruimen hoor.
Maar een racist of nationalist ben ik niet.

tuttut, alleen al door die eerste zin, zijt ge beide. :-P

The Paulus Experience 6 juni 2019 10:28

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Anna List (Bericht 9038349)
tuttut, alleen al door die eerste zijn, zijt ge beide. :-P

Zwak - zwakker - zwakst -Anna list

Anna List 6 juni 2019 10:29

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door The Paulus Experience (Bericht 9038364)
Zwak - zwakker - zwakst -Anna list

:lol: ge hebt er weer niet van terug merk ik.

The Paulus Experience 6 juni 2019 10:30

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Anna List (Bericht 9038365)
:lol: ge hebt er weer niet van terug merk ik.

Hmm, ik meen dat gewoon hoor

Anna List 6 juni 2019 10:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door The Paulus Experience (Bericht 9038369)
Hmm, ik meen dat gewoon hoor

en ik geloof dat zelfs van u. :lol:

Skobelev 6 juni 2019 10:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Anna List (Bericht 9038338)
het VB programma kopiëren dus ...

Maar dan zou het een politiek correcte versie zijn, dan mag het. ;-)

Skobelev 6 juni 2019 10:33

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Anna List (Bericht 9038349)
tuttut, alleen al door die eerste zin, zijt ge beide. :-P

Er stond een tikfout in uw bericht, nu is het voor ieder duidelijk.
mvg
Skob

Anna List 6 juni 2019 10:34

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Skobelev (Bericht 9038374)
Er stond een tikfout in uw bericht, nu is het voor ieder duidelijk.
mvg
Skob

ah idd, merci.

Skobelev 6 juni 2019 10:35

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Anna List (Bericht 9038375)
ah idd, merci.

welcome, my pleasure.

The Paulus Experience 6 juni 2019 10:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Anna List (Bericht 9038371)
en ik geloof dat zelfs van u. :lol:

Blijf vooral wat ik beweerde verder aantonen :lol:

Vrijheideerst 6 juni 2019 11:15

Alleen zal ze moeilijkheden hebben om over links een meerderheid te vormen, de andere linkse partijen lusten haar "anti" discours niet.

Ze is trouwens een fel tegenstandster van prostitutie, dus Eno... wees er snel bij.

Al moeten we dit gedoe ook relativeren... de sossen hebben nu 48 zetels, wat slechts één meer is dan 4 jaar geleden.

De grote winnaar is eigenlijk het "liberale" Venstre, dat er 9 won.

Maar als de rest van Europa de sossen zo genadeloos afstraft begrijp ik wel dat de media het zo draaien alsof ze 15 zetels meer kreeg hoor.

Witte Kaproen 6 juni 2019 11:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Skobelev (Bericht 9038337)
Een les voor de sossen hier ten lande. Als ze morgen het programma van het VB aannemen en daar bovenop hun gratis-politiek, belastingverlaging en 1500 € minimum pensioen als streefdoel zetten hebben ze +50% van de stemmen.

Als de SPa zich morgen uitspreekt ten voordeel van de Vlaamse onafhankelijkheid zullen ze bij de volgende verkiezingen ook meer stemmen halen .
Maar dat zullen ze niet mogen van de PS.

vanderzapig 6 juni 2019 14:35

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Vrijheideerst (Bericht 9038431)
De grote winnaar is eigenlijk het "liberale" Venstre, dat er 9 won.

Venstre is conservatief-liberaal. Als gangmaker van de zittende minderheidsregering is ze verantwoordelijk voor onder meer dit beleid:

Citaat:

Maar om te laten zien dat ze voor rechts geloofwaardig is, moet Frederiksen wel mee in het opbod van de rechtse partijen. Daartoe legt ze haar parlementariërs een strakke lijn op. Voortaan moeten ze voor bijna alle omstreden integratievoorstellen van de rechts-liberale minderheidsregering stemmen. In een groots beleidsplan om Denemarken voor 2030 “gettovrij” te maken bestempelt de Deense regering bijvoorbeeld 29 achterstandswijken als zodanig.

Een Deense wijk geldt voortaan als ‘getto’ als meer dan de helft bestaat uit bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Tevens moet zo’n ‘gettowijk’ aan twee van deze vier criteria voldoen: meer dan 40 procent werkloosheid, drie keer het landelijke gemiddelde aan inwoners met een strafblad, een gemiddeld inkomen dat 55 procent lager ligt dan de regio of meer dan 60 procent bewoners met alleen basisonderwijs. Oude betonflats gaan tegen de vlakte. Bewoners moeten verhuizen. Tevens gelden er in die wijken voortaan andere rechtsregels dan in de rest van Denemarken. Zo kunnen criminelen er tijdelijk harder worden gestraft. Bovendien worden moslimouders in een gettowijk verplicht hun kinderen minstens 25 uur naar de kinderopvang te sturen om ze de Deense taal en waarden te laten leren. Weigering betekent stopzetting van de uitkering.
https://www.demorgen.be/nieuws/dankz...rtij~b5873aba/

Moraal van het verhaal: wie een Vlaams Belang-achtig beleid voert, wordt electoraal beloond.

De drie grootste partijen sinds de laatste verkiezingen in Denemarken zijn:
 1. SD
  • Score: 25.9%
  • Programma: zie Vlaams Belang
 2. Venstre
  • Score: 23.4%
  • Programma: zoals Vlaams Belang, maar dan economisch rechts
 3. DPP
  • Score: 8.7%
  • Programma: zoals Vlaams Belang, maar dan pro-monarchie

Samen hebben ze 107 van de 179 zetels.

Tavek 6 juni 2019 14:40

Wat wel duidelijk is, is dat migratiekritische sossen wel gelust worden.

Zie VB.
Zie Denemarken.

patrickve 6 juni 2019 14:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tavek (Bericht 9038619)
Wat wel duidelijk is, is dat migratiekritische sossen wel gelust worden.

Het nationaal-socialisme is weer in opgang, na een serieuze fallback midden vorige eeuw. Het is dé fundamentele Europese grondstroom, zoals het liberalisme de Angelsaksische is.

Vrijheideerst 6 juni 2019 17:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door vanderzapig (Bericht 9038615)
Venstre is conservatief-liberaal. Als gangmaker van de zittende minderheidsregering is ze verantwoordelijk voor onder meer dit beleid:https://www.demorgen.be/nieuws/dankz...rtij~b5873aba/

Moraal van het verhaal: wie een Vlaams Belang-achtig beleid voert, wordt electoraal beloond.

De drie grootste partijen sinds de laatste verkiezingen in Denemarken zijn:
 1. SD
  • Score: 25.9%
  • Programma: zie Vlaams Belang
 2. Venstre
  • Score: 23.4%
  • Programma: zoals Vlaams Belang, maar dan economisch rechts
 3. DPP
  • Score: 8.7%
  • Programma: zoals Vlaams Belang, maar dan pro-monarchie

Samen hebben ze 107 van de 179 zetels.

Ze heeft al gezegd dat ze een minderheidsregering wil vormen.

Je vergat overigens Radikale Venstre, die hebben ook 16 zetels :-)

Nr.10 6 juni 2019 17:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door The Paulus Experience (Bericht 9038293)
Europa heeft genoeg van het ranzige neoliberalisme

Ieder verstandig mens is die dogmatische klucht beu.

Drukazz 6 juni 2019 20:52

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door DucDEnghien (Bericht 9037935)
Volgens de eerste resultaten zou De Deense Volkspartij (DF), de nationalisten, ferm op hun bakkes krijgen. De populistische anti-immigratiepartij Dansk Folkeparti verliest volgens die eerste resultaten 17,4 procentpunt om op 3,4 procent van de stemmen te landen. De Sociaaldemocraten winnen ten opzichte van de verkiezingen in 2015 4,1 procentpunt om uit te komen op 30,5 procent.

Deense 'sociaaldemocraten' zijn extreemrechts, niet links.

kojak 6 juni 2019 21:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door The Paulus Experience (Bericht 9038344)
Met hun vernieuwde programma vind ik het Vlaams belang best te pruimen hoor.
....

Het programma is één.
Maar als je hen vraagt hoe ze het gaan uitvoeren, dan loopt het meestal falikant af.

Of zoals men onlangs ook zegde. ' Het VB is een partij om in de oppositie te zitten. ' En daar kan ik best inkomen.

praha 6 juni 2019 22:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Anna List (Bericht 9038338)
het VB programma kopiëren dus ...

...dat verklaart dan tevens waarom het VB deze reis een flink stuk naar boven schoot :-)
Misschien tijd voor een nieuwe partij met de welklinkende naam copy/paste o te richten

praha 6 juni 2019 22:12

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Skobelev (Bericht 9038372)
Maar dan zou het een politiek correcte versie zijn, dan mag het. ;-)

zoek misschien eens de verschillen ipv de overeenkomsten

praha 6 juni 2019 22:18

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Witte Kaproen (Bericht 9038461)
Als de SPa zich morgen uitspreekt ten voordeel van de Vlaamse onafhankelijkheid zullen ze bij de volgende verkiezingen ook meer stemmen halen .
Maar dat zullen ze niet mogen van de PS.

lolz

Deze reis is het meer dan eens duidelijk dat er niemand ( dus ook het vb niet ) écht die kaart troef trok
Kan ook niet anders ze hebben die communautair rotzooi nodig

Vrijheideerst 7 juni 2019 11:41

https://www.hln.be/nieuws/buitenland...ngen~a5ceeaaa/

Kijk es aan... :mrgreen:

Frederiksen, die donderdag door koningin Margrethe II belast werd met de regeringsvorming, hoopt vrijdag alle partijen te ontmoeten die in het parlement verkozen zijn na de verkiezing van woensdag.

Elke partij krijgt 40 minuten de tijd om met de voorzitster rond de tafel te zitten

vlijmscherp 7 juni 2019 11:52

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tavek (Bericht 9038619)
Wat wel duidelijk is, is dat migratiekritische sossen wel gelust worden.

Zie VB.
Zie Denemarken.

deze sossen hebben in feite verloren. Op links hebben de partijen die mildere standpunten over migratie hebben, gewonnen.

TREBRON 7 juni 2019 15:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kojak (Bericht 9038947)
Het programma is één.
Maar als je hen vraagt hoe ze het gaan uitvoeren, dan loopt het meestal falikant af.

Of zoals men onlangs ook zegde. ' Het VB is een partij om in de oppositie te zitten. ' En daar kan ik best inkomen.

Als ze daar een Chris Peeters hebben zal het inderdaad moeilijk worden om iets gedaan te krijgen. Zie maar wat er overgeschoten is van het programma van NV-A na die zijn sabotage;


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 05:14.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be