Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Bart Staes (Groen!) (18 t.e.m. 24 mei) (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=211)
-   -   Waarom is Groen! zo religieus tegen kernenergie ? (II) (https://forum.politics.be/showthread.php?t=123301)

patrickve 21 mei 2009 05:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Fallen Angel (Bericht 4114000)


Trouwens, ik heb op die blog een heel interessant kommentaar gevonden:
Citaat:

Dear Author,

I’m compiling a study on renewable energy based power generation and have found the information that you provide on your blog very helpful. However, I have to include the references in my study to any number that I insert. I’m afraid I can’t use your blog as direct source, as there is no information on where you acquire the data from. Could you help me with this? I am interested in potentials for wind, biomass, geothermal, solar PV and hydro power. If you could send me a few public links to websites where I can find this information, that would be a great help.
Thank you in advance!

Regards,
Tamás Dinh

Ook grappig dat die blog blijkbaar een 2-jaar durend graduate studieprogramma voorstelt (klik op de link "education"), maar waar aan welke universiteit ? Enfin, lijkt me dubieus. Geen enkele professionele referentie ?

Tenslotte, kijk eens hier:

http://renewenergy.wordpress.com/tra...tries/belgium/

Verwacht: 35% hernieuwbare energie tegen 2050! Dus ofwel voeren we alles in.... ofwel behouden we onze 50% of zo kernenergie....

patrickve 21 mei 2009 05:44

Om alle onduidelijkheid te vermijden, waar ik voor pleit is zo veel mogelijk hernieuwbare bronnen als economisch, technologisch, enz... mogelijk is, en wat niet mogelijk is, bijpassen met kernenergie, ipv met fossiele brandstoffen.

Ik denk dat wat duidelijk zou moeten zijn, is dat in de komende decennia, er in elk geval (een groot stuk! ik zou raden dat het 70-80% is) zal moeten bijgepast worden, en ik denk dat het verkiesbaar is om dat met kernenergie te doen eerder dan met fossiele brandstoffen. Ik denk dat dat geen betoog moet, maar indien wel, het is hierover dat de kernenergie discussie draait. Het is dus wel degelijk een keuze tussen kernenergie en fossiel waar het om draait. Het is ook die omgekeerde keuze die ik verwijt aan Groen!: dat ze aan een kernuitstap denken alvorens aan een fossiele uitstap te denken.

Pleiten voor kernenergie is niet, zoals Groen! het wil voorstellen, pleiten tegen hernieuwbare bronnen. Pleiten voor kernenergie is pleiten om kernenergie te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen, en het ziet er niet naar uit dat we onmiddellijk zonder fossiele brandstoffen voortkunnen in de elektriciteitssector, dus de vraag is wel degelijk pertinent.

In welke mate men in de verdere toekomst nog moet bijpassen, weet ik niet. Het is mogelijk dat we uiteindelijk, binnen 50-100 jaar, volledig op hernieuwbare bronnen kunnen draaien. Misschien ook niet. Het is in die mate dat ik denk dat men geen zinnige voorspellingen kan maken over 100 jaar.

Fallen Angel 21 mei 2009 11:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 4114557)
Ook grappig dat die blog blijkbaar een 2-jaar durend graduate studieprogramma voorstelt (klik op de link "education"), maar waar aan welke universiteit ? Enfin, lijkt me dubieus. Geen enkele professionele referentie ?

Citaat:

Additional Information

Additional information on this Master Program can be obtained on the following links:

3TU Sustainable Energy Technology Program

Sustainable Energy Technology Delft

Sustainable Energy Technology Eindhoven

Sustainable Energy Technology Twente
Heel dubieus he ;-) (tenzij u natuurlijk niet weet wat Delft, Eindhoven en Twente zijn)

U hebt echt moeite uw ongelijk toe te geven.

patrickve 21 mei 2009 12:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Fallen Angel (Bericht 4114855)
Heel dubieus he ;-) (tenzij u natuurlijk niet weet wat Delft, Eindhoven en Twente zijn)

Jaja, dat heb ik ook wel gezien. Maar wel grappig dat die drie universiteiten hun kursusbeschrijving op een anonieme blog op het adres wordpress.com zetten, en hun afbeeldingetjes op google, he. In welke mate heeft die inhoud van die blog dus iets te maken met die drie universiteiten ?

Of heeft men dat er enkel maar bijgesleurd om een anoniem en onverifieerbaar verhaal enige geloofwaardigheid te geven ?

Is er een teruglink van die drie universiteiten naar deze blog ? (kan zijn hoor, heb hem niet gevonden)

Geen enkele bron, geen enkele paper, geen enkele openlijke verwijzing naar verifieerbare cijfers ?

Dat wil niet zeggen dat de cijfers voorgesteld door die blog per se fout zijn hoor. Maar daar kan dus staan wat je maar wil, he. Ik kan een identieke blog opzetten met totaal andere cijfers. Hoe ga je dat na ?

Het verandert trouwens niks aan de conclusie dat er voor de komende decennia geen "full coverage" gaat komen van hernieuwbare bronnen, en dat er dus nog minstens 1 generatie centrales gaat zijn die ofwel op fossiel, ofwel op kernenergie gaat draaien.... net op het cruciale ogenblik voor de CO2 uitstoot.

Citaat:

U hebt echt moeite uw ongelijk toe te geven.
En dat zeg JIJ ? Als ik fouten maak geef ik die toe, want ik geef ook heel veel juiste informatie. Dat is niet onmiddellijk iets wat jij kan beweren, niet ?

Ars_Nova 21 mei 2009 15:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bart Staes (Bericht 4113729)
Uranium is ook een eindige energiebron, de zon en de wind zijn oneindig.

De halfgeleidermaterialen die voor photovoltaïsche cellen nodig zijn, zijn dat echter niet en bovendien zijn ze nog vaak zeer toxisch (Cadmium, Tellurium, ...). Als dat soort systemen werkelijk op zeer grote schaal gebruikt gaan worden, zal daar toch rekening mee gehouden moeten worden.

Fallen Angel 21 mei 2009 15:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Ars_Nova (Bericht 4115256)
De halfgeleidermaterialen die voor photovoltaïsche cellen nodig zijn, zijn dat echter niet en bovendien zijn ze nog vaak zeer toxisch (Cadmium, Tellurium, ...). Als dat soort systemen werkelijk op zeer grote schaal gebruikt gaan worden, zal daar toch rekening mee gehouden moeten worden.

1) De meeste fotovoltaïsche cellen zijn gemaakt van silicium of in zeldzame gevallen germanium.

2) Zout is gemaakt van Natrium en Chloor. Twee gevaarlijke en giftige elementen. Ik hoop dat u uw vergissing zelf inziet. ;-)

patrickve 21 mei 2009 16:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Ars_Nova (Bericht 4115256)
De halfgeleidermaterialen die voor photovoltaïsche cellen nodig zijn, zijn dat echter niet en bovendien zijn ze nog vaak zeer toxisch (Cadmium, Tellurium, ...). Als dat soort systemen werkelijk op zeer grote schaal gebruikt gaan worden, zal daar toch rekening mee gehouden moeten worden.

Bovendien is dat element van "oneindige levensduur" totaal ridikuul, he. We zijn nu, met onze neus erop, tegen een probleem aan het aankijken, welke de veel te grote consumptie van fossiele brandstoffen is, en we moeten daar *dringend* van af. De logische reactie hierop zou toch moeten zijn dat we alle middelen die dat kunnen doen, ten volle zouden benutten, tenzij er een overvloed aan middelen zou zijn die aangetoond hebben het probleem snel en grondig kunnen op te lossen, niewaar ? Of sommige van die middelen nu "voorlopig" zijn of niet speelt hierbij toch geen rol ? Maar is de meest logische reactie nu om de middelen die dat reeds doen en in een mate die aangetoond heeft van dat veel vollediger kunnen op te lossen dan anderen, uit te schakelen, onder het motto dat ze toch maar "eindig" zijn in levensduur ?

Bijgevolg is het toch gerechtmatigd aan al zij die 1) de dringendheid van het probleem onderkennen en 2) die middelen willen uitschakelen, van hen de garantie te vragen dat ze met de overblijvende middelen snel genoeg, en afdoende genoeg, een oplossing voor te stellen, nee ?

Fallen Angel 21 mei 2009 16:22

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 4115297)
Bovendien is dat element van "oneindige levensduur" totaal ridikuul, he. We zijn nu, met onze neus erop, tegen een probleem aan het aankijken, welke de veel te grote consumptie van fossiele brandstoffen is, en we moeten daar *dringend* van af. De logische reactie hierop zou toch moeten zijn dat we alle middelen die dat kunnen doen, ten volle zouden benutten, tenzij er een overvloed aan middelen zou zijn die aangetoond hebben het probleem snel en grondig kunnen op te lossen, niewaar ? Of sommige van die middelen nu "voorlopig" zijn of niet speelt hierbij toch geen rol ? Maar is de meest logische reactie nu om de middelen die dat reeds doen en in een mate die aangetoond heeft van dat veel vollediger kunnen op te lossen dan anderen, uit te schakelen, onder het motto dat ze toch maar "eindig" zijn in levensduur ?

Bijgevolg is het toch gerechtmatigd aan al zij die 1) de dringendheid van het probleem onderkennen en 2) die middelen willen uitschakelen, van hen de garantie te vragen dat ze met de overblijvende middelen snel genoeg, en afdoende genoeg, een oplossing voor te stellen, nee ?

Klein verhaaltje.

In de 19de eeuw gebruikte men vooral paardenkracht. Echter de problemen met afval (stront) zouden op termijn veel te groot geworden zijn.
U kent waarschijnlijk de fameuze voorspelling in de Times van 1984 die voorspelde dat binnen 50 jaar elke straat in Londen zou bedolven zijn onder 3 meter stront.

Gelukkig is er op tijd iets anders gekomen waardoor het probleem van stront vermeden kon worden. Gemechaniseerd transport met verbrandingsmotoren. Lange tijd is dat goed gegaan totdat de grote hoeveelheid afval (CO2) ook voor problemen begint te zorgen.

Gaan wij nu voor de derde keer dezelfde fout maken en overschakelen op een andere energiebron waarvan we op voorhand weten dat het afval zoveel keer gevaarlijker is dan stront en CO2? En waarvan we ook weten dat het probleem (afval) niet binnen de zoveel tijd verdwijnt zoals stront of CO2.

I guess not. Je zou goed zot moeten zijn om zoiets in het licht van de geschiedenis te beschouwen als een adequate oplossing.


PS: Zij die niets leren uit de geschiedenis zijn gedoemd om ze te herhalen.

De_Laatste_Belg 21 mei 2009 16:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Fallen Angel (Bericht 4115340)
PS: Zij die niets leren uit de geschiedenis zijn gedoemd om ze te herhalen.

Er is alsnog geen sprake van 't herhalen van de geschiedenis.

'Vandaag' is nog niet voorgekomen in 't verleden. En het grote verschil met 't verleden ligt 't em in de massa, de schaal, de enorme hoeveelheden.

Dat is de essentie.

De massa mensen die we vandaag kunnen onderhouden of afmaken is waanzinnig.

Net zo waanzinnig is de massa aan gewenste en ongewenste producten die we vandaag kunnen 'aanmaken'

Die schaal is ongezien en kent z'n weerga niet.

Elke éénduidige oplossing bezwijkt onder eigen massa. Enkel de combinatie van heel veel verschillende oplossingen kan opboksen tegen het probleem van het 'massale'.

We zijn u wel op 't punt dat we geen enkele oplossing kunnen uitsluiten. Ook niet kern energie. Zelfs niet fossiele brandstoffen. Er zijn nog te veel regio's die net, net zoals wij, recht hebben op een goed leven. Dus op de economische groei met de minste weerstand.

10% komende van kern energie in onze contreien lijkt me een haalbare en aanvaardbare kaart. Meer is een onaanvaardbaar 'massa risico'.

Ars_Nova 21 mei 2009 18:30

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Fallen Angel (Bericht 4115287)
1) De meeste fotovoltaïsche cellen zijn gemaakt van silicium of in zeldzame gevallen germanium.

Bij mijn weten zijn Si en Ge intrinsieke halfgeleiders, dus die moeten eerst gedoteerd worden met zgn. P of N-elementen om de bandgap gedeeltelijk aan te vullen met extra energieniveau's. Maar als ik verkeerd ben: let me know.

Citaat:

2) Zout is gemaakt van Natrium en Chloor. Twee gevaarlijke en giftige elementen. Ik hoop dat u uw vergissing zelf inziet. ;-)
Als ge denkt een PhD-student chemie te kunnen outsmarten: Go ahead ;) Maar ik kan u zeggen dat CdTe ook geen lieverdje is. En dan heb je nog de productie en verwerking van de materialen zelf. Vergelijk het met het feit dat wij (chemisten) ook zoveel mogelijk kwikreagentia moeten vermijden, ZELFS "al heb je maar een honderdste van een gram nodig om een hele kilo produkt te maken, en kan je dat kleine beetje er perfect helemaal uithalen" ---> in werkelijkheid blijven er overal wel restjes hangen.

PS: natrium is niet giftig.

Ars_Nova 21 mei 2009 18:33

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 4115297)
Bovendien is dat element van "oneindige levensduur" totaal ridikuul, he. We zijn nu, met onze neus erop, tegen een probleem aan het aankijken, welke de veel te grote consumptie van fossiele brandstoffen is, en we moeten daar *dringend* van af. De logische reactie hierop zou toch moeten zijn dat we alle middelen die dat kunnen doen, ten volle zouden benutten, tenzij er een overvloed aan middelen zou zijn die aangetoond hebben het probleem snel en grondig kunnen op te lossen, niewaar ?

Jep, en daarom moeten zowel de optie kernenergie als de optie zonnepanelen open blijven.

Fallen Angel 21 mei 2009 18:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Ars_Nova (Bericht 4115536)
Als ge denkt een PhD-student chemie te kunnen outsmarten: Go ahead ;) Maar ik kan u zeggen dat CdTe ook geen lieverdje is. En dan heb je nog de productie en verwerking van de materialen zelf. Vergelijk het met het feit dat wij (chemisten) ook zoveel mogelijk kwikreagentia moeten vermijden, ZELFS "al heb je maar een honderdste van een gram nodig om een hele kilo produkt te maken, en kan je dat kleine beetje er perfect helemaal uithalen" ---> in werkelijkheid blijven er overal wel restjes hangen.

PS: natrium is niet giftig.

Ik vraag me dan wel af waarom u dan niet de juiste verbinding vermelde.

Ps: Natrium reageert heftig met water en produceert waterstofgas hetgeen zeer gevaarlijk kan zijn. Als u goed gelezen had had u gezien dat ik ".....Natrium en Chloor.Twee gevaarlijke en giftige elementen.........." heb gezegd.

FerdiEgb 21 mei 2009 19:09

Ik heb deze discussie nu een tijdje gevolgd en heb weinig toe te voegen aan wat patrickve vertelt. Enkel een paar aanvullingen en vraagjes...

Ik heb zelf in lang vervlogen tijden ooit stage gelopen in Belgonucleaire, toendertijd in Mol zoekend naar oplossingen om het "moeilijkste" afval strontium en cesium te concentreren uit de opwerkingsvloeistoffen. Sindsdien geen binding meer gehad met iets dat met nucleair te maken heeft.

Wel heb ik de beslissing van de regering om uit te stappen uit het nucleaire tijdperk als zeer dom beschouwd, zeker omdat er (nog lang) geen goeie, betaalbare en technisch haalbare alternatieven zijn.

Om van de alternatieven te spreken: ik heb er aan gedacht om zonnepanelen te installeren, maar dat is bij mijn huis niet erg zinvol (Oost-West dak...) en de kostprijs, ondanks de subsidies en een goed pensioen moeilijk om even op te hoesten... Zonnepanelen hebben het voordeel dat ze beter voorspelbaar zijn dan wind, en stroom leveren op het ogenblik dat het verbruik het hoogst is. Of dat werkbaar is/blijft boven 20-30% van de basislast is wel een open vraag, zolang er geen efficiënte, betaalbare, manier is om reusachtige hoeveelheden electriciteit op te slaan. Dat laatste geldt zeker voor windenergie. Die veranderen zo snel in regime dat men klassieke centrales moet laten bijstaan om dat op te vangen (met pure verspilling van energie tot gevolg: tot 30% van de vollast om niets te produceren).

In sommige landen (VS) wordt wind gebruikt om water terug te pompen in stuwmeren, die dan gemiddeld meer electriciteit kunnen produceren op een flexibele manier. Onze geografie is daar jammer genoeg niet zo geschikt voor.

Ik heb de website van patrickve bekeken: indrukwekkend! Ik kende het hele verhaal van de IFR reactor niet, wat een stommiteit om dat niet te laten doorgaan. Verder een vraagje voor Patrick (of wie dan ook): indertijd is er een verbod gestemd op het gebruik van MOX in België, is dat nog steeds het geval of wordt dat al wel gebruikt?

Fallen Angel 21 mei 2009 19:25

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door FerdiEgb (Bericht 4115590)
Ik heb deze discussie nu een tijdje gevolgd en heb weinig toe te voegen aan wat patrickve vertelt. Enkel een paar aanvullingen en vraagjes...

Ik heb zelf in lang vervlogen tijden ooit stage gelopen in Belgonucleaire, toendertijd in Mol zoekend naar oplossingen om het "moeilijkste" afval strontium en cesium te concentreren uit de opwerkingsvloeistoffen. Sindsdien geen binding meer gehad met iets dat met nucleair te maken heeft.

Wel heb ik de beslissing van de regering om uit te stappen uit het nucleaire tijdperk als zeer dom beschouwd, zeker omdat er (nog lang) geen goeie, betaalbare en technisch haalbare alternatieven zijn.

Om van de alternatieven te spreken: ik heb er aan gedacht om zonnepanelen te installeren, maar dat is bij mijn huis niet erg zinvol (Oost-West dak...) en de kostprijs, ondanks de subsidies en een goed pensioen moeilijk om even op te hoesten... Zonnepanelen hebben het voordeel dat ze beter voorspelbaar zijn dan wind, en stroom leveren op het ogenblik dat het verbruik het hoogst is. Of dat werkbaar is/blijft boven 20-30% van de basislast is wel een open vraag, zolang er geen efficiënte, betaalbare, manier is om reusachtige hoeveelheden electriciteit op te slaan. Dat laatste geldt zeker voor windenergie. Die veranderen zo snel in regime dat men klassieke centrales moet laten bijstaan om dat op te vangen (met pure verspilling van energie tot gevolg: tot 30% van de vollast om niets te produceren).

Er zijn er toch redelijk veel:

http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_storage

De efficiënste opslag is de opslag in supergeleiders.

En voor België zouden de grote oude mijnen ideaal zijn voor een CAES systeem.

patrickve 21 mei 2009 19:27

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Fallen Angel (Bericht 4115340)
Klein verhaaltje.

In de 19de eeuw gebruikte men vooral paardenkracht. Echter de problemen met afval (stront) zouden op termijn veel te groot geworden zijn.
U kent waarschijnlijk de fameuze voorspelling in de Times van 1984 die voorspelde dat binnen 50 jaar elke straat in Londen zou bedolven zijn onder 3 meter stront.

Juist.

Citaat:

Gelukkig is er op tijd iets anders gekomen waardoor het probleem van stront vermeden kon worden. Gemechaniseerd transport met verbrandingsmotoren. Lange tijd is dat goed gegaan totdat de grote hoeveelheid afval (CO2) ook voor problemen begint te zorgen.
Juist.

Citaat:

Gaan wij nu voor de derde keer dezelfde fout maken en overschakelen op een andere energiebron waarvan we op voorhand weten dat het afval zoveel keer gevaarlijker is dan stront en CO2? En waarvan we ook weten dat het probleem (afval) niet binnen de zoveel tijd verdwijnt zoals stront of CO2.
Waarom waren die andere dingen "fouten" ? Zij waren stappen in een technologische evolutie, en hebben op elk ogenblik hun dienst gedaan. Hadden we in de 16de eeuw gesteld dat er een probleem met paardestront was en we dus geen karren meer zouden mogen trekken met die dieren, maar dat ze moesten wachten op de verbrandingsmotor, dan ware dat ook een idiotie geweest. Hadden we in de 18e en de 19e eeuw gesteld dat we geen fossiele brandstoffen mochten gebruiken, dan zouden we ofwel nog geen industriele revolutie gekend hebben, ofwel ongeveer elke boom omgekapt. Op dat ogenblik was het "afval" (CO2) geen probleem. Op dit ogenblik is kernenergie een goeie oplossing en het kernafval is (ondanks al die beweringen van het omgekeerde) geen echt probleem, want diepe geologische berging werkt wel degelijk.
Het is wanneer we oftewel te lang bij een ouwe techniek blijven plakken, oftewel dingen voor hun tijd willen gebruiken, dat we in de problemen komen.

Want je blijft maar de echte discussie uit de weg gaan. Waar ik voor pleit, is kernenergie in plaats van fossiel. Doe ondertussen maar al wat je wil met je hernieuwbare bronnen, ER IS PLAATS GENOEG VOOR.

Zoals ik eerder zegde, wat gaan we de komende 30 jaar doen ? Gaan we kernenergie uitschakelen (zoals voorzien in de uitstapwet), en gaan we:

- voldoende alternatieven hebben voor het gros van die 30 jaar om zelfs met die kernenergie uitgeschakeld, niet veel CO2 meer uit te stoten ? (vandaar mijn vraag of je denkt dat we binnen 10 jaar ongeveer 90% op alternatieven gaan bollen)

- wel wat alternatieven hebben, die voornamelijk (een deel van) de uitgeschakelde kernenergie gaan vervangen, en dus geen daadwerkelijke vermindering (of toch een veel kleinere vermindering) van de CO2 uitstoot bewerkstelligen dan we hadden kunnen hebben met kernenergie ?

- misschien maar marginaal veel alternatieven hebben, en dus nog volle bak fossiel gaan stoken ?

Je ziet dat het enige antwoord dat enige zin heeft, 1) is. Vandaar dat ik die optie enkel kan aanvaarden als je me zonder blozen een realistisch plan kan voorleggen om binnen 10 (allez, 15) jaar 90% (allez, 70%) van alle stroom door hernieuwbare bronnen te laten gebeuren. Indien niet, neem je een onverantwoord risico, vind je niet ? Wel, ik geloof niet dat je dat kan. Echt eerlijk niet.

En als we dan toch nog een nucleaire capaciteit moeten behouden, dan kunnen we het volgende doen: een koerske houden. Dat koerske is trouwens al 20 jaar bezig, maar allez, ik wil geloven dat er nog een schepje bovenop kan. Toon mij nu aan wat je ECHT kan doen met die hernieuwbare bronnen. En tegen dat je aan 40% zit, praten we opnieuw over een uitfaseren van kernenergie. Maar ondertussen is dat onverantwoorde zever.

En als je binnen 20 jaar nog altijd onder de 30% zit, dan denk ik dat we op onze nagels moeten bijten dat we niet wat meer kernenergie hebben bijgeplaatst, want het begint HEEL dringend te worden.

Afspraak binnen 15 jaar ?

Fallen Angel 21 mei 2009 19:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 4115615)
Waarom waren die andere dingen "fouten" ? Zij waren stappen in een technologische evolutie, en hebben op elk ogenblik hun dienst gedaan. Hadden we in de 16de eeuw gesteld dat er een probleem met paardestront was en we dus geen karren meer zouden mogen trekken met die dieren, maar dat ze moesten wachten op de verbrandingsmotor, dan ware dat ook een idiotie geweest. Hadden we in de 18e en de 19e eeuw gesteld dat we geen fossiele brandstoffen mochten gebruiken, dan zouden we ofwel nog geen industriele revolutie gekend hebben, ofwel ongeveer elke boom omgekapt. Op dat ogenblik was het "afval" (CO2) geen probleem. Op dit ogenblik is kernenergie een goeie oplossing en het kernafval is (ondanks al die beweringen van het omgekeerde) geen echt probleem, want diepe geologische berging werkt wel degelijk.

Dat waren niet meteen fouten omdat men op dat moment geen alternatief had. Nu is dat er overduidelijk wel. Zelfs veel meer dan kernenergie.

Het afval onder de mat vegen heeft ook niet geholpen bij de paardenstront en CO2.
Zowel een groot aantal kernreactors (U gaf zelf aan dat bij 2000 reactoren wereldwijd 1 meltdown om de tien jaar een aanvaardbare prijs zou zijn) en geologische berging zullen uiteindelijk lijden tot een veel grotere stralingsbelasting (elk nucleair ongeluk draagt zijn steentje bij in het verspreiden van radioactief materiaal).

Overschakelen op kernenergie zal uiteindelijk hetzelfde effect hebben als de "Doomsday machine" uit Dr. Strangelove.

Enige pluspunt in zulk scenario is dat enkel de mens zich zo zal uitroeien.
Ander leven op aarde is veel resistenter tegen straling dan de mens (vooral insecten zijn zeer resistent).

patrickve 21 mei 2009 19:57

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door FerdiEgb (Bericht 4115590)
Ik heb zelf in lang vervlogen tijden ooit stage gelopen in Belgonucleaire, toendertijd in Mol zoekend naar oplossingen om het "moeilijkste" afval strontium en cesium te concentreren uit de opwerkingsvloeistoffen. Sindsdien geen binding meer gehad met iets dat met nucleair te maken heeft.

In de mate dat ik het begrijp, is het niet het Sr en Cs waar men op werkt. Waar men transmutatie van wil bekomen is in eerste plaats de kleine actiniden (Am, Cm, Np,...), wat niet moeilijk is: plaats ze in een snel neutronen spectrum.

Men denkt ook aan de afscheiding van sommige fissieprodukten maar ik weet uit het hoofd niet meer welke (ik denk dat het een tin isotoop is en nog een paar andere) die langlevend zijn, om dan eventueel met een cyclotron of zo om te zetten (ik dacht dat neutronenbestraling daar niet bij helpt). Ik herinner het mij zo niet meer heel duidelijk, maar kan het wel eventueel opzoeken.

Eerlijk gezegd, en daarmee ga ik dus in tegen het "politiek correcte" in de nucleaire wereld, ik vind dat allemaal niet erg realistisch, want deze stoffen leveren enkel maar een psychologisch probleem op. Alle studies wijzen uit dat die dingen niet echt aanleiding geven tot een verwachte stralingsbelasting die enige betekenis heeft, en al dat extra scheidingswerk, en al die extra installaties en zo gaan ook hun eigen problemen en (kleine) risico's hebben.
Nu is 1 van de 3 basisprincipes van een "nucleaire praktijk" de objectieve doelmatigheid van de praktijk. En de objectieve balans qua stralingsbelasting (ALARA) is niet noodzakelijk positief voor die behandelingen, dus wat is de echte verantwoording voor die praktijk ?
Ook vraag ik mij af of die technieken economisch haalbaar zijn.

En ook moet men een aanvaardbare oplossing hebben voor het afval, onafhankelijk van welke verwerkingen men gaat toepassen. En die is er ook. En als die er is, dan heeft het geen zin om het te doen.

Citaat:

In sommige landen (VS) wordt wind gebruikt om water terug te pompen in stuwmeren, die dan gemiddeld meer electriciteit kunnen produceren op een flexibele manier. Onze geografie is daar jammer genoeg niet zo geschikt voor.
Wel, we hebben ook zo een pompstation: de waterval van Coo!

Citaat:

Ik heb de website van patrickve bekeken: indrukwekkend! Ik kende het hele verhaal van de IFR reactor niet, wat een stommiteit om dat niet te laten doorgaan. Verder een vraagje voor Patrick (of wie dan ook): indertijd is er een verbod gestemd op het gebruik van MOX in België, is dat nog steeds het geval of wordt dat al wel gebruikt?
Ik weet dat niet, ik heb die dingen niet gevolgd. Ik heb zelfs vrij laattijdig de kernuitstap vernomen! Het is het startpunt geweest om mij aan de zaak te interesseren. Ik wist zelfs niet dat MOX verboden was in Belgie. Ik weet wel dat het vroeger is gebruikt en dat de belgische reactoren dat aankunnen. Ik weet zelfs niet wat de wetgeving nu is met brandstofherwerking. Mogen we nog altijd de afgewerkte brandstof naar La Hague sturen ?

Ars_Nova 21 mei 2009 20:01

OK, ge hebt erom gevraagd.

Citaat:

Ps: Natrium reageert heftig met water en produceert waterstofgas hetgeen zeer gevaarlijk kan zijn. Als u goed gelezen had had u gezien dat ik ".....Natrium en Chloor.Twee gevaarlijke en giftige elementen.........." heb gezegd.
Exact, EN. Daarom dus. Zowel natrium als waterstof zijn weliswaar gevaarlijk omdat ze hevig reageren, maar zijn NIET giftig. Ik stel voor dat je zelf eerst eens uw eigen zinnen "goed" leest.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Fallen Angel (Bericht 4115559)
Ik vraag me dan wel af waarom u dan niet de juiste verbinding vermelde.

Natrium en chloor zijn geen giftige of gevaarlijke elementen, maar ze zijn wel gevaarlijk in de elementaire vorm. Natrium- en chlorideionen zijn volstrekt ongevaarlijk. In feite is natrium zelfs nooit gevaarlijk, tenzij het elementair is (het metaal dus).
Daarentegen staat de intrinsieke toxiciteit van cadmium en tellurium dat in zowat alle verbindingen sterk naar boven komt. Ons lichaam is er ook op gebouwd om natrium- en chlorideionen te verwerken (met allerlei ionenpompen), en we hebben beide zelfs NODIG. Tellurium en cadmium zijn rechtstreekse vergiften in welke vorm ook, en komen bij mijn weten enkel als spoorelement voor in het lichaam (zonder functie).


je hebt trouwens niet gereageerd op dat eerst stuk, over doteren van intrinsieke halfgeleiders Si/Ge.

Ars_Nova 21 mei 2009 20:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Fallen Angel (Bericht 4115638)
Enige pluspunt in zulk scenario is dat enkel de mens zich zo zal uitroeien.
Ander leven op aarde is veel resistenter tegen straling dan de mens (vooral insecten zijn zeer resistent).

Dat is enkel te wijten aan de verhouding oppervlakte/volume. Voor een gegeven stralingsflux moet een foton namelijk een langere weg afleggen door levend weefsel in een zwaarder lichaam, wat de kans op interactie met een atoom van dat lichaam groter maakt. Kleine levende wezens zijn daarom minder "gevoelig" maar dit heeft niks met insecten te maken.

patrickve 21 mei 2009 20:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Fallen Angel (Bericht 4115638)
Dat waren niet meteen fouten omdat men op dat moment geen alternatief had. Nu is dat er overduidelijk wel. Zelfs veel meer dan kernenergie.

Kijk, het "potentieel" voor wind energie, thermische zonne energie, geothermische energie en getijden energie is er al tientallen jaren. De technologie is niet speciaal "hoogtechnologisch". Niet dat men tegenwoordig niet beter kan, maar het basisprincipe was (en is ook) toegepast, tientallen jaren geleden. Enkel op het vlak van fotovoltaiek kon men dat niet 20 of 30 jaar geleden. Windmolens kon men toen ook bouwen (iets minder goed dan nu, maar niet fundamenteel verschillend). Getijdencentrales kon men toen ook. IJsland gebruikt al heel lang geothermische energie. Dus al die dingen waren al voorhanden.

Dus dat ligt er al vele jaren voor te grijpen. En toch is het niet gebeurd. Als dusdanig stel ik mij - terecht - enige vragen bij zij die beweren dat dat er de komende 10-15-20 jaren plots de hoofdmoot van de produktie gaat worden.

Citaat:

Zowel een groot aantal kernreactors (U gaf zelf aan dat bij 2000 reactoren wereldwijd 1 meltdown om de tien jaar een aanvaardbare prijs zou zijn) en geologische berging zullen uiteindelijk lijden tot een veel grotere stralingsbelasting (elk nucleair ongeluk draagt zijn steentje bij in het verspreiden van radioactief materiaal).
U verhardt weeral in de boosheid van het verdraaien van de woorden. Ik heb dat al uitgelegd. Ik wil ook geen 2000 reactoren, tenzij je verhaal over hernieuwbare bronnen een totale mislukking is. Als het dus NODIG is om 2000 reactoren te plaatsen, wil dat zeggen dat hernieuwbare bronnen een totale mislukking zijn gebleken, en dan wil dat dus ook zeggen dat we niet echt de keuze hadden, he.
1 meltdown om de 10 jaar was bij tweede generatie reactoren als we er 2000 hebben en daarvan gaf er maar 1 op 3 een extern probleem, dus om de 30 jaar (het is geen Chernobyl om de 30 jaar he, dat is veel zeldzamer).

Je mag er heel wat hebben (ik zou het eens moeten uitrekenen) voor je dezelfde extra stralingsbelasting hebt hierdoor, dan de 1ste kunstmatige bron van stralingsbelasting: medisch onderzoek (tandarts en zo).

Ik dacht dat Chernobyl (veel erger dus dan waar we hier over praten) een wereldwijd gemiddelde extra stralingslast gaf van zo iets als 0.001 mSv per jaar of zo. Maar allez, laten we een factor 10 toepassen: 0.01 mSv. Die gaat natuurlijk wel afnemen met de tijd, want de voornaamste bron van stralingsbelasting is niet het plutonium of zo, maar wel het cesium en strontium met een halfwaarde tijd van 30 jaar. Welnu, als je dus om de 30 jaar een nieuw Chernobyl zou hebben, wil dat zeggen dat de limietwaarde hiervan, na, zeg maar, 10 000 jaar aan een stuk van die ongelukken (denkbeeldig natuurlijk, enkel maar voor de redenering), 2 keer de "enkele" Chernobyl achtergrond geeft.

Wat dan neerkomt op minder dan 10% van wat je van je tandarts krijgt, met mijn extra factor 10 erin. En dus 1% betekent van de gemiddelde achtergrondstraling.

Citaat:

Overschakelen op kernenergie zal uiteindelijk hetzelfde effect hebben als de "Doomsday machine" uit Dr. Strangelove.
Van overdrijven gesproken.

Citaat:

Enige pluspunt in zulk scenario is dat enkel de mens zich zo zal uitroeien.
Ander leven op aarde is veel resistenter tegen straling dan de mens (vooral insecten zijn zeer resistent).
Wel, als je naar het natuurgebied rond Chernobyl gaat kijken, lijkt het leven daar niet veel problemen te hebben, het is er veel op verbeterd sinds de mens er weg is. Maar ik vrees dat het niet gaat lukken.

En de bedoeling is niet om duizenden jaren op fissie te bollen he. Want als dat het geval is, dan wil dat dus zeggen dat het hele alternatieven scenario een nog veel groter fiasco is geworden dan wat je nu verwijt aan de meest halsstarrige voorstander van kernenergie.

Ik pleit enkel voor kernenergie tot er voldoende alternatieven zijn om fossiel helemaal uit te faseren. Nog eens.

Ik denk dat dat minstens 1 generatie centrales gaat duren, misschien 2. Als we dus meer dan 100 jaar kernenergie nodig hebben, wil dat zeggen dat je alternatieven scenario een totale mislukking is.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 09:13.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be