Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

Het Oosten 22 november 2017 07:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8578776)
Dus ja, u besluit op basis van verschillende bronnen wat u aanneemt. Uzelf als referentie.

Dat hangt er maar vanaf hoe men dit wil benaderen. Wanneer ik vaststel dat het regent, dan kan ik toch moeilijk tot het besluit komen dat het sneeuwt. Ook al zou ik wel willen dat het zou sneeuwen. Dus de feiten doen me tot een besluit komen, niet zozeer mijn eigen referentie. Ik ben niet de maatstaf. Hier is het feit dat het regent de maatstaf.

Pandareus 22 november 2017 08:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8578928)
Dat hangt er maar vanaf hoe men dit wil benaderen. Wanneer ik vaststel dat het regent, dan kan ik toch moeilijk tot het besluit komen dat het sneeuwt. Ook al zou ik wel willen dat het zou sneeuwen. Dus de feiten doen me tot een besluit komen, niet zozeer mijn eigen referentie. Ik ben niet de maatstaf. Hier is het feit dat het regent de maatstaf.

Moest je net d�*t punt toepassen in dit onderwerp, dan zouden we vooruitgang boeken. Feiten = show us the alien. 8-)
Eigen referentie : "ik geloof in youtube filmpjes"

Het Oosten 22 november 2017 10:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8578946)
Moest je net d�*t punt toepassen in dit onderwerp, dan zouden we vooruitgang boeken. Feiten = show us the alien. 8-)
Eigen referentie : "ik geloof in youtube filmpjes"

Helemaal niet. Het tegendeel zelfs. De getuigenissen van zoveel mensen hebben me gedwongen mijn eigen initiële referentie te herzien.

En die was: het bestaan van ufo's, zijnde buitenaardse tuigen, is hoogst onwaarschijnlijk.
Nu is die: het bestaan van ufo's, zijnde buitenaardse tuigen , is hoogst waarschijnlijk.

Mensen zoals een Sarbacher (in zijn brief) bevestigen dat. Tenzij dat de brief niet authentiek is. Hetgeen zo goed als uitgesloten is.

Het Oosten 22 november 2017 17:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8578946)
Moest je net d�*t punt toepassen in dit onderwerp, dan zouden we vooruitgang boeken. Feiten = show us the alien. 8-)
Eigen referentie : "ik geloof in youtube filmpjes"Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8578984)
Helemaal niet. Het tegendeel zelfs. De getuigenissen van zoveel mensen hebben me gedwongen mijn eigen initiële referentie te herzien.

En die was: het bestaan van ufo's, zijnde buitenaardse tuigen, is hoogst onwaarschijnlijk.
Nu is die: het bestaan van ufo's, zijnde buitenaardse tuigen , is hoogst waarschijnlijk.

Mensen zoals een Sarbacher (in zijn brief) bevestigen dat. Tenzij dat de brief niet authentiek is. Hetgeen zo goed als uitgesloten is.

Het enige wat ik evenmin uitsluit, is dat deze zogenaamde 'ufo's' helemaal niet zo 'unidentified' zijn, maar gewoon nieuwe (geheim gehouden) type vliegtuigen zijn die een andere krachtbron gebruiken om zich voort te bewegen dan de ons gekende . Mochten zulke tuigen niet bestaan, dan is de conclusie duidelijk.

Pandareus 22 november 2017 20:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8578984)
Helemaal niet. Het tegendeel zelfs. De getuigenissen van zoveel mensen hebben me gedwongen mijn eigen initiële referentie te herzien.

En die was: het bestaan van ufo's, zijnde buitenaardse tuigen, is hoogst onwaarschijnlijk.
Nu is die: het bestaan van ufo's, zijnde buitenaardse tuigen , is hoogst waarschijnlijk.

Mensen zoals een Sarbacher (in zijn brief) bevestigen dat. Tenzij dat de brief niet authentiek is. Hetgeen zo goed als uitgesloten is.

Hebben die mensen iets tastbaar, meetbaar en controleerbaar te tonen en vertellen dat je ertoe kan brengen je visie bij te sturen ? Anders heeft het niet meer betekenis dan de getuigenissen van scientology adepten of getuigen die de heilige madonna hebben gezien in een bron in een grot.

Pandareus 22 november 2017 20:03

[quote=Het Oosten;8579251]Het enige wat ik evenmin uitsluit, is dat deze zogenaamde 'ufo's' helemaal niet zo 'unidentified' zijn, maar gewoon nieuwe (geheim gehouden) type vliegtuigen zijn die een andere krachtbron gebruiken om zich voort te bewegen dan de ons gekende . Mochten zulke tuigen niet bestaan, dan is de conclusie duidelijk.[/QUOTE]

En die is ?

Jan van den Berghe 22 november 2017 21:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8578928)
Dat hangt er maar vanaf hoe men dit wil benaderen. Wanneer ik vaststel dat het regent, dan kan ik toch moeilijk tot het besluit komen dat het sneeuwt. Ook al zou ik wel willen dat het zou sneeuwen. Dus de feiten doen me tot een besluit komen, niet zozeer mijn eigen referentie. Ik ben niet de maatstaf. Hier is het feit dat het regent de maatstaf.

Regen kan je vaststellen met een wetenschappelijk instrument. Je kan dus de eigen waarnemen objectiveren.

U kunt dat niet doen met boeken over aliens en meer dan die onzin.

Micele 22 november 2017 23:16

http://www.dailymail.co.uk/news/arti...nt-claims.html

https://www.youtube.com/watch?v=JDuqZbjxB_E

parcifal 22 november 2017 23:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 8579558)

Die koeien zijn ondertussen zo oud dat ze als irrelevant fossiel verderbestaan.

Echt, niemand zit te wachten op meer stompzinnige, annecotische elementen. die hoop is al hoog genoeg en weegt niets.

Het besef dringt maar niet door he?

praha 23 november 2017 00:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575771)
Wanneer iemand mij komt vertellen dat Justinus Martyr dikwijls nonsens vertelt, dan zal ik toch eerst enkele werken of toch minstens één werk van Justinus de Martelaar moeten lezen om te checken of dit inderdaad zo is. En/of in hoeverre dit het geval is.

En zo is het ook met Von Däniken. Wanneer deze schrijver beweert dat de Goden (uit de mythen) eigenlijke kosmonauten waren, dan zal men toch eerst het boek moeten lezen om te weten te komen waarop de man zich steunt om zoiets te beweren.

Dit wat Von Däniken betreft.

P.S.

Let wel, de titel van Von Däniken’s boek roept associaties op met een passage uit de joodse bijbel, meer bepaald Gen. 6, 1:
“Toen de mensen talrijk begonnen te worden op de aardbodem en dochters kregen, (2) zagen de zonen van God hoe mooi de dochters van de mensen waren, en zij kozen zich uit die dochters ieder een vrouw”,
dan kan ik me wel voorstellen dat sommige mensen deze passage op een welbepaalde manier gaan interpreteren.

Hoe zou men deze passage trouwens moeten interpreteren? Dat is hier in onze context een pertinente vraag. Immers volgens de algemene opvatting over de engelen zijn engelen ‘geestelijke’ wezens en kunnen zij in principe niet paren met mensen. Hoe zouden ze trouwens dit wel doen, zijnde louter geestelijke wezens. De zogenaamde ‘zonen van God’ echter in de joodse bijbel zijn in ieder geval wezens die dat wèl kunnen, anders konden zij geen kinderen verwekken bij de menselijke vrouwen (noteer dat de bijbel een expliciet en duidelijk onderscheid maakt tussen de ‘zonen van god’ en het ‘menselijk ras’). Deze ‘zonen van God’ zijn met andere woorden geen louter ‘geestelijke wezens’ en geen ‘engelen’ zoals wij dit nu verstaan.

Volgende vraag is dan : wie zijn ze dan wel? Te meer, dat deze ‘zonen van God’ blijkbaar uit te hemel komen. Want het zijn de ‘zonen van God’ en God resideert nu eenmaal in de hemel. Nu weten we dat volgens de toenmalige opvattingen de hemel een plaats was die ergens (ver?) boven de aarde lag. En bij de christenen is dat nog steeds zo. Want uw God, Jezus, steeg op ten hemel toen hij zijn ‘Vader’ ging vervoegen…

Besluit.
De conclusie trekken door te stellen dat uit deze passage uit de joodse bijbel blijkt dat de ‘zonen van God’ entiteiten waren die uit de hemel kwamen en die seksuele omgang hadden met voor hen aantrekkelijke menselijke vrouwen, en bovendien met hen kinderen hadden, is zeker geen overdreven conclusie. Integendeel zou ik zo zeggen.

En tenslotte: welke wezens nu zouden uit de hemel kunnen komen en zich vermengen met het aardse ras? Er zijn niet zo veel mogelijkheden.

... waarom zouden 'rationele' mensen dat denken ?
Ten eerste is dat bijbelke nog steeds fictie 1ste klas... dus ge moet al gelovig zijn en zekere hunker hebben naar iets mystieks -> da's waar deze charlatan dan ook op speelde
Ten tweede roept dat helemaal geen associatie op ( tenzij ge verder gaat lezen ) met die tekst daar het gaat over de goden in de mythen in het algemeen en dat bijbelke _ raar maar waar _ nu net ietske hoger op de ladder staat bij een westers publiek

MAAR .. dat verklaart nog steeds niet waarom ge überhaupt dat boekske zou moeten gaan lezen om het als nonsens af te doen.
Des te meer omdat ge kunt weten dat het nonsens zijn door de verschillende recensies en des te maar omdat ALS het geen nonsens zouden zijn de man al lang een nobelprijs had ontvangen en dan wist ge het ook weer.

praha 23 november 2017 00:35

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575783)
Niet alle verhalen in de bijbel zijn fictieve verhalen.

echt ?
Dan zou ik nu wel een lijstje willen van de niet fictieve versus de fictieve... altijd handig

Citaat:

En dat nu uitgerekend de joodse bijbel spreekt over de 'zonen van God' die neerstreken op de aarde en zich vermengden met het aardse ras, is op zijn minst verwonderlijk te noemen.
waarom ?
Omdat het leuk in de markt ligt ? Griekse goden hadden ook zo hun ding voor schone aardse frêles

Maar eens ge daarover zijt is het niet zo verwonderlijk dat wij ( owee die judeo-christelijke roots -> een bedenkelijke term overigens ) daar toch een tikkeltje méér geloofwaardigheid aan schenken

Citaat:

Het is dus zeker niet uitgesloten dat deze verhalen teruggaan op veel oudere overleveringen.
Babylonische etc ?
Jaja daar had hij zijn mondje ook van vol
Maakt het het daarom méér waard ?
Het blijft dezelfde nonsens.

praha 23 november 2017 00:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575800)
Wanneer de bijbel spreekt over de zondvloed, dan maakt het in feite niet veel uit of de samenstellers van de joodse bijbel het verhaal hadden van andere overleveringen. Wat uitmaakt is de vraag of er al dan niet een zondvloed is geweest. En dat lijkt zo te zijn geweest.

ahja ?

Ik geloof er niks van...toch niet in de zin hoe bedoeld wordt
Ik geloof wel dat er zoiets als een vloed geweest ( bv doorbraak Bosporus ) is dat een zeer grote impact had op de plaatselijke bevolking en wereldomvattend leek.
Hetzelfde soort verhalen kom je in Zuid-Amerika ook tegen maar voor ene kosmonautenliefhebber zal de verklaring liggen in het feit dat die verhalen van hier komen

praha 23 november 2017 00:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8575808)
Conclusie van uw redenering: "Ik bepaal na het lezen van een boek of het waar of onwaar is". Nogal een aanmatigend standpunt, niet?!

juist ja... hij is immers de autoriteit bij uitstek om dat te vertellen
Blijkbaar ontbreekt nog steeds zijn vergaande onderzoek betreffende de kritieken op zulke 'werken'

praha 23 november 2017 00:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575847)
Het zou toch ook kunnen dat de zondvloed wereldwijd was.

:lol:

jaja
Wil je dat eens exact omschrijven ?
Waar lag de zeespiegel vóór en ná tov van nu ?

praha 23 november 2017 00:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575878)
U vergist zich. Na een boek te hebben gelezen, lees altijd een kritisch boek over het boek of de theorie die ik heb gelezen. En dan pas trek ik een besluit.

En dat is rationeel denken. Informeren, afwegen, en conclusies trekken uit hetgeen men te weten is gekomen. U zou dat ook moeten doen.

We wachten nog steeds in volle spanning op je kritische afweging van het boek "The Day after Roswell" van Philip J. Corso en dat van het cometa-rapport

praha 23 november 2017 00:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8576201)
Wel, dan betekent dit dat de joodse bijbel ook dingen verhaalt die werkelijk hebben plaatsgevonden.

ja ... en neen
Want dan moet het duidelijk zijn dat de omschreven zondvloed uit joodse bijbel perfect die van de werkelijk omschrijft
Ik zeg zomaar iets : er is er eentje geweest 10000 BC en zij verhalen dat ten tijden van Noah...dus als je dat rekent ( zelfs in hun vreemd ouderdoms- systeem ) dan kom je er niet

Citaat:

En dat één van de werkelijke plaatsgevonden gebeurtenissen in deze bijbel het verhaal zou kunnen zijn van de zogenaamde 'zonen van God' uit de hemel zijn nedergedaald en die zich vermengd hebben met het menselijk ras. Verhaal dat wellicht teruggaat op zeer oude overleveringen.
Wat het één met het ander te maken heeft begrijp ik niet.
Gij zegt hier gewoon : kijk als er één verhaal fantastisch klopt dan wordt een nog fantastischer verhaal méér waarschijnlijk

kiko 23 november 2017 00:53

Een aantal zaken uit de Bijbel zijn inderdaad gebaseerd op historische gebeurtenissen. Het zou er nog aan mankeren dat niet alles pure fictie is.

De sprong van een zekere historische achtergrond hier en daar naar buitenaardse wezens is evenwel absurd.

praha 23 november 2017 00:57

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8577496)
De vraag is natuurlijk of u hier niet aan het zeveren bent. En zo maar wat uit uw mouw schudt, zoals zo vaak.

... de enige die hier tot nu toe wat zat te zeveren was jij hoor, Het Oosten...dat is ruimschoots aangetoond

Dus wat ge hier doet is een ijdele krampachtige poging om wat op de man te gaan spelen
De hoeveelste drogreden ook alweer ?Citaat:

Hieronder het verslag van een studie naar de persoon van Corso. Iemand die nu 'echt' wilde weten in hoeverre Corso de waarheid sprak. In tegenstelling tot u. U wil alleen maar 'debunken' en papegaait zonder nadenken vlugvlug iemand na. Zoals de meeste debunkers.


http://www.bibliotecapleyades.net/ex...litics_ZZO.htm

Besluit: beter uw huiswerk doen in het vervolg!
...ik vrees dat gij nóg beter uw huiswerk zult moeten maken
Vertel me eens hoe dat stukje zou bijdragen om tot het besluit te komen dat Corso de waarheid sprak over die ufo's ed en waar het de lapsussen zou moeten rechtzetten ?
Dus ipv een linkje had ik graag nu geweten hoe dat stukje de door mij aangehaalde bezwaren over Corso recht zet ?

praha 23 november 2017 01:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8577971)
Ik vind Corso, na het lezen van zijn boek, inderdaad voor een groot stuk geloofwaardig. Dit onder meer omdat hij veel correcte informatie geeft over de werking van het leger in die periode, de vele namen juist citeert van militaire nomenclatuur uit die tijd, de militaire locaties en hun bevoegdheden in die tijd, ontzettend veel details geeft die hij onmogelijk allemaal uit zijn duim kan hebben gezogen. Bij het lezen van het boek voelt men dat hij weet waarover hij praat. Als men zijn verleden nagaat , dan blijkt wel hij degelijk diegene te zijn die hij beweert te zijn en deze zaken berredderd te hebben waarvan hij zei dat hij ze deed.

alleen .... GAAT HET DAAR NIET OVER !
Ik heb nooit iets gezegd dat hij verzint wie hij was ... het gaat over zijn fantasmen over ufo's ed en de details die hij daarbij geeft die langs geen kanten kloppen

Citaat:

Zijn geloofwaardigheid wordt versterkt door het feit dat hij een affidavit -een beëdigde verklaring dus- ondertekende enkele maanden vóór zijn dood. Deze verklaring is wel degelijk authentiek. Affidavit, waarin hij onder ede het volgende verklaart:
AFFIDAVIT

I, Col. Philip J. Corso, (Ret.) do hereby swear under the penalties of perjury that the following statements are true:

That at all times hereinafter mentioned, I was a member and officer of the defendant.

That during my tenure with the defendant I was a member of President Eisenhower's National Security Council and former head of the Foreign Technology Desk at defendant's Research & Development department.

That on or about July 6, 1947 while stationed at Fort Riley, Kansas, I personally observed a 4-foot non-human creature with bizarre-looking 4-fingered hands, thin legs and feet, and an oversized incandescent light bulb-shaped head. The eye sockets were oversized and almond shaped and pointed down to its tiny nose. The creature's skull was overgrown to the point where all its facial features were arranged frontally, occupying only a small circle on the lower part of the head.

There were no eyebrows or any indications of facial hair. The creature had only a tiny flat slit for a mouth and it was completely closed, resembling more of a crease or indentation between the nose and the bottom of the chinless skull than a fully functioning orifice.

That in 1961, I came into possession of what I refer to as the "Roswell File". This file contained field reports, medical autopsy reports, and technological debris from the crash an extraterrestrial vehicle in Roswell, New Mexico in 1947.

That I have personally read the medical autopsy reports which refer to the autopsy of the previously described creature that I saw in 1947 at Fort Riley, Kansas.

That said autopsy reports indicated the autopsy was performed at Walter Reed Hospital which was under the authority of the defendant at the time of the autopsy.

That said autopsy report referred to the creature as an "Extraterrestrial Biological Entity".

Colonel Philip J. Corso (ret.)

Sworn before me this day of ___ May, 1998
Als men zulke beëdigde verklaring enkele maanden voor zijn dood aflegt, dan is men zeker overtuigd van zijn gelijk. De kans is dus groot dat wat hij in deze verklaring beweert, inderdaad de waarheid is.

Een echt bewijs van het bestaan van aliëns is dit affidavit nog niet, maar we komen nu wel dicht in de buurt. Zie ook de brief van Sarbacher, de verklaringen van Uhouse, enz, enz.
:lol::lol::lol:

een schriftelijke verklaring onder ede
Komaan hé... dat moet het goedmaken zeker ?
Toch wel echt jammer dat hij er nooit mee geconfronteerd kon worden in een rechtbank wegens overleden

praha 23 november 2017 01:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8577998)
Ik haalde de man aan omdat hij nagegaan is of Philip Corso al dan niet bazelde wanneer Corso dingen over zichzelf vertelde in zijn boek ‘The day after Roswell’. Uit zijn onderzoek blijkt dat zo goed als alles wat Corso beweerde over zichzelf overeenkomt met de waarheid op enkele dingen na, en deze zijn dan meestal nog vatbaar voor interpretatie.

NOGMAALS ! daar gaat het niet over
WEER zit ge hier uitsluitend wat te teren op een drogreden autoriteit

Het gaat over wat hij zegt ivm aliens etc.... daar zitten de inconsistenties en meer in het bijzonder als hij ze linkt met verifieerbare zaken zoals alientechnologie die heimelijk in de industrie zou gebracht zijn etc

Citaat:

Of Michael Salla een ‘totale crackpot’ is, laat ik in het midden. Mogelijk. Maar in ieder geval niet voor wat het onderzoek naar Corso betreft. Het is een gedegen onderzoek dat iedereen kan controleren.
... met dus 0,0 waarde betreffende wat hij te vertellen had.
We hadden er misschien evengoed een bioloog op kunnen loslaten om na te gaan of Corso wel behoort tot de soort homo sapiens... dat is even nuttige informatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 23:44.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be