Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Staatsinrichting (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Staatshervorming in 2024? (https://forum.politics.be/showthread.php?t=257935)

BWarrior 7 maart 2021 22:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 9621714)
Dat betwijfel ik. Vlaanderen stikt van de resistente Belgische vlooien. Het duurt minstens een halve eeuw om van die plaag af te geraken.

Ik voel mij nog meer Belg als ik deze dwaze zever lees.

BWarrior 7 maart 2021 22:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 9621606)
Hoe is Belgique tot stand gekomen?
Welke grondwet speelde daar een rol in?

België is niet in 1830 ‘ontstaan’. Wist u dat Koning Willem I reeds overweeg zijn Rijk het Koninkrijk der beide Belgiën te noemen, ja dat geschiedenis van België tijdens de Oostenrijkse tijd op school gedoceerd werd?

En dat de regels inzake staatsvorming sedert 1830 veranderd zijn?

Het afscheidingsrecht is niet absoluut. Men kan de revolutie, de onderhandelde splitsing en de afscheiding na referendum onderscheiden.

België werd onafhankelijk na een revolutie. Maar in 1830 stond het volkenrecht nog in zijn kinderschoenen en was het grotendeels onderworpen aan de militaire macht van de grote landen. Onafhankelijkheidsstrijders moesten dus « geluk hebben » en de Belgen hadden dat.

Andere revoluties, zoals die van de Polen op hetzelfde ogenblik, mislukten. Die van de Koerden vandaag zal ook mislukken om militaire redenen. Revolutie is dus risicovol en in de huidige wereld waar de internationale gemeenschap alsook supra-nationale organen zoals de Europese Unie en de NAVO de eerste viool spelen, erg hypothetisch. Bovendien moet men met het internationaal publiekrecht rekening houden.

Vanuit het oogpunt van het volkenrecht kan een kolonie, een bezet of onderdrukt gebied toevlucht nemen tot een eenzijdig afscheidingsrecht. Maar tegelijk beklemtoont de resolutie 1514 (XV) van de Verenigde Naties van 14 december 1960 dat het verstoren van de eenheid of de territoriale integriteit van een land onverzoenbaar is met de principes van de organisatie.

De Joegoslavische Grondwet van 1974 bepaalde in zijn preambule dat elk volk recht had op zelfbeschikking, daarin begrepen het recht om zich af te scheiden. Daarbij werd weliswaar gepreciseerd dat Joegoslavië een federale staat was, onder de vorm van een « staatkundige gemeenschap van naties die vrij verenigd zijn en van hun Republieken ». Het gewelddadige uiteenvallen van Joegoslavië werd door de internationale gemeenschap dus als een interne aangelegenheid beschouwd en bijgevolg als zijnde in overeenstemming met het internationale recht. Bovendien was het Joegoslavisch separatisme ook het gevolg van de toepassing van het recht op zelfbeschikking als laatste redmiddel in de context van een burgeroorlog.

De regio die zich van de centrale staat wil afscheiden, kan ook proberen om met de centrale staat de afscheiding te onderhandelen, zoals de Catalaanse separatisten dat vandaag willen. Maar om te onderhandelen moet men met twee zijn.

De ontbinding van Tsjechoslovakije is een onvolledig voorbeeld omdat de centrale staat verdwenen is. Het gaat om een onderhandelde ontmanteling van het land. Deze splitsing gebeurde volledig binnen het wettelijke kader van dat land. De federale Grondwet van 1968 voorzag immers in het «onvervreemdbaar zelfbeschikkingsrecht». Maar Tsjechoslovakije is België niet (zie onze tekst) en de splitsing gebeurde er tegen de zin van de bevolking.

Vanuit het standpunt van het internationaal recht was er echter geen enkel probleem.

Overigens had ook de Sovjet-Unie het zelfbeschikkingssrecht in zijn grondwet ingeschreven. De Grondwet van de USSR (1978) bepaalde immers dat de Sovjetrepublieken uit vrije wil de Unie mochten verlaten (art. 72-73). Onnodig te zeggen dat deze bepalingen na 1990 door de separatisten gebruikt werden.

De Belgische Grondwet kent daarentegen geen recht op afscheiding.

Xenophon 7 maart 2021 23:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door BWarrior (Bericht 9622343)
Ik voel mij nog meer Belg als ik deze dwaze zever lees.

Dat wil zeggen dat je tot nu toe nog niet ten volle Belg was. Dat begrijp je en dat zal ongetwijfeld twijfel zaaien.

Er is misschien nog hoop voor u. Misschien ontgroei je die Belgische zotternijen nog.

Boduo 7 maart 2021 23:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door BWarrior (Bericht 9622350)
...

...

De Joegoslavische Grondwet van 1974 bepaalde in zijn preambule dat elk volk recht had op zelfbeschikking, daarin begrepen het recht om zich af te scheiden. Daarbij werd weliswaar gepreciseerd dat Joegoslavië een federale staat was, onder de vorm van een « staatkundige gemeenschap van naties die vrij verenigd zijn en van hun Republieken ». Het gewelddadige uiteenvallen van Joegoslavië werd door de internationale gemeenschap dus als een interne aangelegenheid beschouwd en bijgevolg als zijnde in overeenstemming met het internationale recht. Bovendien was het Joegoslavisch separatisme ook het gevolg van de toepassing van het recht op zelfbeschikking als laatste redmiddel in de context van een burgeroorlog.

De regio die zich van de centrale staat wil afscheiden, kan ook proberen om met de centrale staat de afscheiding te onderhandelen, zoals de Catalaanse separatisten dat vandaag willen. Maar om te onderhandelen moet men met twee zijn.

De ontbinding van Tsjechoslovakije is een onvolledig voorbeeld omdat de centrale staat verdwenen is. Het gaat om een onderhandelde ontmanteling van het land. Deze splitsing gebeurde volledig binnen het wettelijke kader van dat land. De federale Grondwet van 1968 voorzag immers in het «onvervreemdbaar zelfbeschikkingsrecht». Maar Tsjechoslovakije is België niet (zie onze tekst) en de splitsing gebeurde er tegen de zin van de bevolking.

Vanuit het standpunt van het internationaal recht was er echter geen enkel probleem.

Overigens had ook de Sovjet-Unie het zelfbeschikkingssrecht in zijn grondwet ingeschreven. De Grondwet van de USSR (1978) bepaalde immers dat de Sovjetrepublieken uit vrije wil de Unie mochten verlaten (art. 72-73). Onnodig te zeggen dat deze bepalingen na 1990 door de separatisten gebruikt werden.

De Belgische Grondwet kent daarentegen geen recht op afscheiding.

De Belgische Grondwet is een vod papier.
Sorry.
Dat werd de laatste jaren meermaals aangetoond door FEITEN.
De Vlamingen & Walen zullen vroeg of laat onderhandelen over een of andere vorm van confederalisme (of zelfs separatisme).
Doen ze dat niet vóór 2024 dan wordt een regeringsvorming nóg moeilijker dan de laatste 3.

Knuppel 8 maart 2021 02:46

De grondvod werd bij elke staatshervorming verkracht. Artikel 33 en 195 zijn sprekende voorbeelden van een grondwet die vraagt om met een vrachtwagen zout te worden genomen.

https://limo.libis.be/primo-explore/...&fromSitemap=1

https://www.demorgen.be/nieuws/de-tr...-195~b7417ad2/

Voor het Brusselluik van het Lambermontakkkoord werd de grondwet eveneens geweld aangedaan.
Uit schrik dat het Vlaams Blok de Brusselse instellingen zou kunnen blokkeren. Karel De Gucht noemde het Lombard-akkoord "perfide maar efficiënt".
We weten toch wat "perfide" betekent?

Citaat:

Het anti-blokkeringssysteem in Brussel na de vijfde staatshervorming
Karel Bourgeois
Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. A. Alen

Eén van de belangrijke onderdelen van het Lombardakkoord[1], het Brussel-luik van de jongste staatshervorming, betreft het zogenaamde anti-blokkeringssysteem. Dit systeem heeft alleszins zijn naam[2] niet gestolen: het is immers gericht tegen een blokkering van de Brusselse instellingen door het Vlaams Blok. Aangezien het Lombardakkoord bijna woordelijk in wetteksten werd omgezet – met alle gevolgen vandien voor de wetgevingskwaliteit – , kan het anti-blokkeringssysteem gedefinieerd worden als het geheel van regels in de Bijzondere Brusselwet [3](hierna: Bijz. Wet Brussel), zoals gewijzigd door de Bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en gemeenschappen[4], dat erop gericht is een mogelijke blokkering van de Brusselse instellingen door het Vlaams Blok te vermijden.

Een beeld dat de potentiële kracht van de antiblokkeringsmechanismen in de Bijzondere Brusselwet, goed weergeeft, is dat van het ‘tweesnijdend zwaard’.
Aan de ene kant kunnen deze maatregelen, de ene met al meer doeltreffendheid dan de andere, de mogelijke plannen van het Vlaams Blok om de instellingen te blokkeren, dwarsbomen. Of het Vlaams Blok ooit de ‘burcht Brussel’ zal veroveren en met deze zijde van het zwaard door de andere partijen zal moeten worden gecounterd, is weinig waarschijnlijk, nu de Nederlandse taalgroep een vaste vertegenwoordiging heeft verworven van zeventien zetels. Wel staat vast dat aan dit doel veel werd opgeofferd. Het doel rechtvaardigde zelfs in hoofde van de (bijzondere) meerderheidspartijen ongrondwettige regels. Hoe belangrijk het doel om het Vlaams Blok te verhinderen de instellingen te blokkeren ook moge zijn[91], ongrondwettigheden, zeker wanneer ze manifest zijn zoals bij de samenstelling en bepaalde taken van de uitgebreide VGC, kan dit doel niet rechtvaardigen in een rechtsstaat die naam waardig.
Jammer genoeg werkt de link niet meer.

Citaat:

Op 11 oktober 1978 kondigde toenmalig premier Leo Tindemans het ontslag van zijn regering aan. Het "bewind" was gestruikeld over het Egmontpact over de omvorming van België naar een federale staat. Tindemans gaf zijn ontslag in een vurige toespraak en met de historische woorden: "Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
https://www.hln.be/default/voor-mij-...pier~a9d2936f/

lamenielachen 8 maart 2021 08:26

https://www.hln.be/binnenland/di-rup...bben~a4e7bff9/

Hier zie mijnheer. "on n'est demandeur de rien" maakt er nu ineens 4 gewesten van.
Die van Brussel mogen alvast beginnen rekenen wie dat daar gaat betalen?
Ik hoop dat Vlaanderen dan zo verstandig is daar zijn handen van af te houden.

BWarrior 8 maart 2021 09:45

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door lamenielachen (Bericht 9622527)
https://www.hln.be/binnenland/di-rup...bben~a4e7bff9/

Hier zie mijnheer. "on n'est demandeur de rien" maakt er nu ineens 4 gewesten van.
Die van Brussel mogen alvast beginnen rekenen wie dat daar gaat betalen?
Ik hoop dat Vlaanderen dan zo verstandig is daar zijn handen van af te houden.

Bespottelijk idee dat voor 90 procent al bestaat.

BWarrior 8 maart 2021 09:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Boduo (Bericht 9622375)
De Vlamingen & Walen zullen vroeg of laat onderhandelen over een of andere vorm van confederalisme (of zelfs separatisme).

Dat zeggen ze bij elke verkiezing en vóór en na elke verkiezing.

Pandareus 8 maart 2021 09:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door BWarrior (Bericht 9622575)
Dat zeggen ze bij elke verkiezing en vóór en na elke verkiezing.

Dat zeggen de N-VA adepten. En negeren daarbij de realiteit dat geen enkele andere partij interesse heeft voor hun fetisj.

Xenophon 8 maart 2021 10:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 9622579)
Dat zeggen de N-VA adepten. En negeren daarbij de realiteit dat geen enkele andere partij interesse heeft voor hun fetisj.

Niet geheel en al juist. VB heeft een separatistisch programma, CD&V heeft een confederaal programma.

Verder, het aantal partijen dat geen interesse heeft, dat zegt eigenlijk niets, zeker als je naar hun stemmen kijkt.

Stemmen > partijen.

Tavek 8 maart 2021 10:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 9621606)
Hoe is Belgique tot stand gekomen?
Welke grondwet speelde daar een rol in?

Belgie is tot stand gekomen door de populaire wil. Reeds in 1793 sprak de toemalige gouverneur van oostenrijkse nederlanden over de "Belgische provincies", en we weten dat er in die periode ook al een poging is geweest tot opstand om de Belgische staat te vormen. Belgie is nadien respectievelijk, tegen haar wil in, ingelijfd bij Frankrijk, en na het verslaan van Napoleon, door een grote deal bij Nederland gevoegd.

Het idee dat wij dus "Nederlands" waren is absurd. We zijn dat nooit of nauwelijks geweest, en zeker niet uit vrije wil of omdat we een volk waren. Want het katholieke zuiden verschilde enorm van het protestante noorden.

Die 15 jaar overheersing door een autocraat (Willem) heeft het proces versneld en in 1830 kregen we Belgie. En de zowat meest liberale grondwet ter wereld, die inspriratie haalde uit de amerikaanse grondwet en de magna carta.

Xenophon 8 maart 2021 10:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tavek (Bericht 9622591)
Belgie is tot stand gekomen door de populaire wil. Reeds in 1793 sprak de toemalige gouverneur van oostenrijkse nederlanden over de "Belgische provincies", en we weten dat er in die periode ook al een poging is geweest tot opstand om de Belgische staat te vormen. Belgie is nadien respectievelijk, tegen haar wil in, ingelijfd bij Frankrijk, en na het verslaan van Napoleon, door een grote deal bij Nederland gevoegd.

Het idee dat wij dus "Nederlands" waren is absurd. We zijn dat nooit of nauwelijks geweest, en zeker niet uit vrije wil of omdat we een volk waren. Want het katholieke zuiden verschilde enorm van het protestante noorden.

Die 15 jaar overheersing door een autocraat (Willem) heeft het proces versneld en in 1830 kregen we Belgie. En de zowat meest liberale grondwet ter wereld, die inspriratie haalde uit de amerikaanse grondwet en de magna carta.

Die grondwet ja, die verbiedt een avondklok geloof ik.

Terwijl er overduidelijk een avondklok is.

Hoe liberaal...

Tavek 8 maart 2021 10:29

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Xenophon (Bericht 9622592)
Die grondwet ja, die verbiedt een avondklok geloof ik.

Terwijl er overduidelijk een avondklok is.

Hoe liberaal...

De specialisten verwijzen naar het artiekel dat stelt dat de grondwet niet tijdelijk geschorst kan worden. Ik geef ze hierin gelijk. De avondklok is een draak.

De vraag die ik mij stel is waarom de oppositie niet naar het grondwettelijk hof trekt...de plek om dit te betwisten en hier een einde aan te maken. En te voorkomen dat het in de toekomst nog plaats kan vinden.

Pandareus 8 maart 2021 10:33

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Xenophon (Bericht 9622582)
Niet geheel en al juist. VB heeft een separatistisch programma, CD&V heeft een confederaal programma.

Verder, het aantal partijen dat geen interesse heeft, dat zegt eigenlijk niets, zeker als je naar hun stemmen kijkt.

Stemmen > partijen.

CD&V die het confederalisme gaat realiseren ?
Daar gaat volk naar komen kijken.

En aangezien De Wever formeel is dat er nooit zal samengewerkt worden met het Blok, blijven ze met hun confederaal verhaal in de praktijk alleen staan.

Tavek 8 maart 2021 10:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 9622605)
CD&V die het confederalisme gaat realiseren ?
Daar gaat volk naar komen kijken.

En aangezien De Wever formeel is dat er nooit zal samengewerkt worden met het Blok, blijven ze met hun confederaal verhaal in de praktijk alleen staan.

Een confederatie vereist eerst een onafhankelijkheidsverklaring.

Als je dat uitsluit ben je federalist.

Maar onze vrienden kiezers en leden van de NVA hebben dat niet door.

Xenophon 8 maart 2021 11:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 9622605)
CD&V die het confederalisme gaat realiseren ?
Daar gaat volk naar komen kijken.

En aangezien De Wever formeel is dat er nooit zal samengewerkt worden met het Blok, blijven ze met hun confederaal verhaal in de praktijk alleen staan.

Tja, ze hebben een confederaal programma, dat was het punt.

Peumans die zei over de N-VA, "natuurlijk zijn we separatisten". Daar veranderen de neurosen van BDW niets aan, het programma is er en het is separatistisch.

Over BDW die niet wil samenwerken met het VB, er is een tijd van komen en van gaan. Zijn tijd om te vertrekken zal komen, hij zal eerst proberen van de N-VA kapot te maken, Belgisch te maken zeg maar, maar dat zal stemmen kosten, en veel meen ik.
Die stemmen gaan niet naar de OVLD alleszins.

patrickve 8 maart 2021 11:18

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tavek (Bericht 9622600)
De vraag die ik mij stel is waarom de oppositie niet naar het grondwettelijk hof trekt...de plek om dit te betwisten en hier een einde aan te maken. En te voorkomen dat het in de toekomst nog plaats kan vinden.

Het begint U ook te dagen he, dat er dingen niet kloppen. Nog nooit in de geschiedenis van dit land en van de meeste democratieen in het Westen is er zo een algemene unanimiteit geweest over zo een zware en controversiele inbreuk op de fundamentele rechten.

Nog nooit is er "geen keuze" geweest in gans het politieke spectrum. Nog nooit is een totaal ongefundeerde en fenomenale ingreep in de maatschappij zonder het minste politieke debat doorgedrukt. Terwijl men oeverloos kan vijveren over de kleur van de palen van verkeerslichten.

Gans de politieke kaste, de "extremen" eerst, zijn gestuurde robotjes geworden van het virologen-dictaat.

Pandareus 8 maart 2021 11:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tavek (Bericht 9622616)
Een confederatie vereist eerst een onafhankelijkheidsverklaring.

Als je dat uitsluit ben je federalist.

Maar onze vrienden kiezers en leden van de NVA hebben dat niet door.

....en de tsjeven maken voluit gebruik van die mist om zoals gebruikelijk op twee benen te kunnen dansen. "Ja wij zijn voor staatshervorming, ooit, ja wij willen confederaliseren maar niet teveel, neen wij willen geen separatisme, wat wij vooral niet willen is de zwarte piet krijgen dat er weer niks van in huis zal komen."

Pandareus 8 maart 2021 11:29

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Xenophon (Bericht 9622664)
Tja, ze hebben een confederaal programma, dat was het punt.

Peumans die zei over de N-VA, "natuurlijk zijn we separatisten". Daar veranderen de neurosen van BDW niets aan, het programma is er en het is separatistisch.

Dat er iets over confederalisme in hun programma staat betwist ik niet.
Er staat ook in dat ze een christelijk geïnspireerde partij zijn. Die liegen dus nooit, wat dat is voor christenen een doodzonde.

En Peumans behoort tot de geschiedenis, terwijl Bart De Wever de voorzitter voor het leven is en blijkbaar zal blijven. Hoor jij veel separatistische ambities in zijn discours ? Die wil gewoon in 2024 terug mee aan de dis. Daar staat zijn kompas op gericht.

Let wel, dat belet niet dat men lyrisch gelukkig mag zijn en blijven omdat artikel 1 nog altijd bestaat hoor.


Citaat:

Over BDW die niet wil samenwerken met het VB, er is een tijd van komen en van gaan. Zijn tijd om te vertrekken zal komen, hij zal eerst proberen van de N-VA kapot te maken, Belgisch te maken zeg maar, maar dat zal stemmen kosten, en veel meen ik.
Die stemmen gaan niet naar de OVLD alleszins.
Ik ga het etappe per etappe bekijken, volgende vervaldag is 2024. 8-)

Xenophon 8 maart 2021 11:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 9622680)
Dat er iets over confederalisme in hun programma staat betwist ik niet.
Er staat ook in dat ze een christelijk geïnspireerde partij zijn. Die liegen dus nooit, wat dat is voor christenen een doodzonde.

En Peumans behoort tot de geschiedenis, terwijl Bart De Wever de voorzitter voor het leven is en blijkbaar zal blijven. Hoor jij veel separatistische ambities in zijn discours ? Die wil gewoon in 2024 terug mee aan de dis. Daar staat zijn kompas op gericht.

Let wel, dat belet niet dat men lyrisch gelukkig mag zijn en blijven omdat artikel 1 nog altijd bestaat hoor.
Ik ga het etappe per etappe bekijken, volgende vervaldag is 2024. 8-)

Precies. Dat ze - N-VA - daar nog redelijk gaan wegkomen deze maal komt omdat men BDW zijn regeringsvorming met de PS heeft afgeschoten, anders had hij in 24 al kunnen vertrekken wegens een historische verkiezingsnederlaag.
BDW heeft trouwens in het verleden al zijn ontslag aangeboden aan de partijraad - of hoe the powers that be daar ook mogen heten. Eén van volgende keren nemen ze dat ontslag aan, als er nog meer stemmen verloren zijn gegaan.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 01:36.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be