Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Tarik Fraihi - 4 april t.e.m. 10 april (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=93)
-   -   Hypocriet? (https://forum.politics.be/showthread.php?t=31948)

gm10 7 april 2005 21:27

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hanne
In sommige steden en wijken is de kans nochtans heel groot.
Molenbeek bv, Kuregem, sommige wijken van Anderlecht, ...
Toevallig bijna volledig geïslamiseerde wijken....

Ah ik wandel nog graag eens door Molenbeek als ik er ben. Zwarte Vijvers, Ribaucourt. Ik heb er 5 jaar gewoond. Zalig gewoon. Wordt trouwens ook nooit overvallen daar.

Dina 7 april 2005 21:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door gm10
Ah ik wandel nog graag eens door Molenbeek als ik er ben. Zwarte Vijvers, Ribaucourt. Ik heb er 5 jaar gewoond. Zalig gewoon. Wordt trouwens ook nooit overvallen daar.

Ik ben ook van die kanten en ik kan je verzekeren dat een mens met gezond verstand zich daar 's avonds niet meer op straat vertoont. Tenzij je knettergek bent.

Betweter 8 april 2005 08:03

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Meia noite
:lol: :lol:

Ik kan echt wel zeggen dat die mensen amper in een echte stad komen ja. Behalve in een provinciestadje, maar daar lopen er ook al amper allochtonen rond. Wat denk jij wel dat het hier is? de bronx?
Ik woon nu al vijf jaar in een grote stad en heb nog nooit last gehad van iemand die me probeerde te overvallen.

Zeg eens, hoeveel keer ben jij al overvallen?

Al veel.
In Brussel moet je elke week wel eens knokken.

Betweter 8 april 2005 08:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Meia noite
..toevallig ook wijken waar de werkloosheidsgraad mega-hoog ligt. Ooit gedacht dat dat mss oorzaak nummer 1 kon zijn?

Ik ben afkomstig uit die wijken en ik ben er opgegroeid. Ik heb ertussen geleefd en naar school gegaan. Ik denk dus dat ik met kennis van zaken spreek. Zij willen niet eens gaan werken, de misdaad loont meer. Ze zetten zich af tegen elke vorm van gezag. En dat is de waarheid, die ik zovele jaren dagdagelijks meemaakte in de straat, in de klas. En ja, ze gaven dat met evenveel woorden toe.

gm10 8 april 2005 10:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dina
Ik ben ook van die kanten en ik kan je verzekeren dat een mens met gezond verstand zich daar 's avonds niet meer op straat vertoont. Tenzij je knettergek bent.

Tiens ik heb daar haast nooit iets van gemerkt. Ooit eens 200BEF moeten afgeven in de Leopold II laan maar traumatisch was dat alleszins niet.

Dina 8 april 2005 10:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door gm10
Tiens ik heb daar haast nooit iets van gemerkt. Ooit eens 200BEF moeten afgeven in de Leopold II laan maar traumatisch was dat alleszins niet.

Waarom heb je maar 200 BEF afgegeven? Je had minstens zo vriendelijk kunnen geweest zijn even naar de bankautomaat te lopen en het maximum af te halen. :roll: Voor een keertje dat je dan overvallen wordt....

DrFrege 8 april 2005 22:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door DrFrege
U verwijst natuurlijk graag naar het beruchte Gentse arrest. Diep in uw hart vermoed ik dat u wel weet dat dit een politiek en illegitiem vonnis was, om politieke tegenstanders schade proberen toe te brengen. Nu dat is dus niet gelukt. Integendeel, het VB is er sindsdien nog op vooruitgegaan.
Wanneer gaat men nu eens eerlijk toegeven vanwege het huidige beleid dat er ontelbaar veel blunders begaan worden inzake vreemdelingenbeleid, dat men de Marokkaanse gemeenschap ahw. misbruikt om het verlies aan kiezers (aan het VB dus) te kunnen compenseren.
Ik ben zelf gehuwd met een Afrikaanse vrouw tien jaar geleden, als autochtone Belg. Mensen zoals ik en mijn vrouw zijn twee jaar door een hel moeten gaan door de pesterijen en de intimidatie vanwege de overheid.
Maar Marokkaanse gezinsherenigingen en visa worden vlot verstrekt(kent u de nota van de Belgische vice-consul in Casablanca? Ik zuig het heus niet uit mijn duim hoor). Wanneer een Marokkaanse koppel enkele maanden moet wachten op het visum, leggen ze klacht neer bij de ombudsdienst en bij het Centrum(vroeger Leman, nu De Witte). En die schieten inderdaad direkt in aktie. Maar als andere allochtonen(van bijv. zwart-Afrikaanse, Oosteuropese of Zuidamerikaanse afkomst) en hun autochtone partner zich beklagen over de JARENLANGE procedures, die niet anders dan pesterijen zijn, komt er nauwelijks of geen gevolg. Waarom? Omdat niet-Marokkaanse allochtonen minder politiek gewicht in de schaal kunnen leggen, omdat zij met te weinig zijn, ook dikwijls geen stemplicht of stemrecht hebben.
Men spreekt dikwijls van het 'vreemdelingenprobleem'. Voor mij is dat probleem voor 75 % een 'Marokkaans probleem'. Grote groepen mannelijke jongeren (geen 'kleine kernen') verpesten heler buurten, gedragen zich racistisch tegenover niet alleen autochtonen, maar ook tegenover bijv. zwarten en oosteuropeanen, denken zich alles te kunnen permitteren(en eigenlijk kunnen ze dat tot op grote hoogte ook, door de hypocrisie en het opportunisme van het huidig beleid...). U beweert dat het VB discriminatie, haat en racisme predikt. Vergeet het maar, mijn waarde heer, Het is vooral door allochtonen van Marokkaanse afkomst, meestal jeugdigen van het mannelijk geslacht, dat mensen voor het VB gaan stemmen. U moet oorzaak en gevolg niet verdraaien. Eerst is er het reeds decennialang durende wangedrag, agressie en criminaliteit van vooral Marokkanen, en dan heeft het VB dat tot één van haar thema's gemaakt. Dat is ook logisch, want het VB is de enige partij die nog naar de gewone mens luistert.
Weet u dat ook zwarten en oosteuropeanen een dégoût krijgen van 'de Marokkanen', dat zijn dan ook allemaal racisten zeker? Het spijtige is natuurlijk wel dat daardoor een hele gemeenschap met een imagoprobleem kampt, maar dat ligt dan wel aan een deel van hun jongeren, en niet aan de Vlamingen ofzo...
Trouwens, hoe komt het dat Marokkaanse meisjes en jonge vrouwen het dikwijls zo schitterend doen, op school, op de arbeidsmarkt, in de dagelijkse omgang in de wijk, in de supermarkt(ze gedragen zich zelfs soms beleefder dan menig autochtoon)? Die komen toch uit dezelfde gezinnen als de hangjongeren en criminelen. Ik zal u het antwoord geven: omdat SOMMIGE ouders, vooral de vader, hun zonen niet opvoeden, ja, hen zelfs aanmoedigen met hun wangedrag.
De enige vorm van discriminatie en racisme die mijn Afrikaanse vrouw hier in België heeft gekend was afkomstig van Marokkaanse jongeren én van de SOCIALISTISCHE MINISTERS VANDELANOTTE EN DE RYCKE EN HUN AMBTENARIJ DIE WETENS EN WILLENS EEN TERREURBELEID VOERDEN TEGEN ALLOCHTONEN EN HUN EVENTUELE BELGISCHE PARTNERS OP HET GEBIED VAN VISUMVERSTREKKING EN GEZINSHERENIGING , behalve als het Marokkanen
waren.
Niet alleen ik stem VB, mijn beste, maar ook mijn vrouw. En zelfs mijn Turkse achterbuur. Er zijn zelfs al Marokkanen die voor het VB stemmen.
Uw hele discours is niet ter zake, niet op de realiteit geënt en gaat voor nog meer polarisatie zorgen.
Marokkanen hebben het juist van alle allochtonen het best (wat ook logischis, vermits ze hier al veertig jaar zijn), maar brengen de meeste overlast.
Ik hoor u en uwsgelijken toch nooit klagen over de echte sukkelaars, de zwarten, de oosteuropeanen?
Hoe verklaart u dat?

En ik wacht dus nog altijd op een antwoord van dhr. fraihi...

Hanne 8 april 2005 22:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Meia noite
..toevallig ook wijken waar de werkloosheidsgraad mega-hoog ligt. Ooit gedacht dat dat mss oorzaak nummer 1 kon zijn?

In België leeft 6 % van de bevolking onder de armoedegrens. Geeft dat feit hun dan carte blanche om te gaan stelen?

gm10 8 april 2005 23:27

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dina
Waarom heb je maar 200 BEF afgegeven? Je had minstens zo vriendelijk kunnen geweest zijn even naar de bankautomaat te lopen en het maximum af te halen. :roll: Voor een keertje dat je dan overvallen wordt....

Geen idee. Ze hadden een specifieke aankoop in gedachten misschien?

Meia noite 8 april 2005 23:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hanne
In België leeft 6 % van de bevolking onder de armoedegrens. Geeft dat feit hun dan carte blanche om te gaan stelen?

Dat zeg ik toch helemaal niet?

Wat ik wel zeg is dat er een duidelijke correlatie bestaat tuusen armoede/werkloosheid en criminaliteit doorheen de hele geschiedenis.

In de negentiende eeuw waren het zo de arbeiderswijken in de steden die hetzelfde imago hadden als daar nu de 'migrantenwijken'. Ook toen werd vanuit de gegoede burgerij neergekeken op inwoners uit deze wijken als waren ze allen dieven en profiteurs.
Geschiedenis herhaalt zich altijd.

Hanne 9 april 2005 07:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Meia noite
Dat zeg ik toch helemaal niet?

Dat insinueert u. Hoe dan ook in gerechtszaken wordt de sociale status te pas, maar vooral te onpas misbruikt als verzachtende omstandigheid.

Wat ik wel zeg is dat er een duidelijke correlatie bestaat tuusen armoede/werkloosheid en criminaliteit doorheen de hele geschiedenis.

In de negentiende eeuw waren het zo de arbeiderswijken in de steden die hetzelfde imago hadden als daar nu de 'migrantenwijken'. Ook toen werd vanuit de gegoede burgerij neergekeken op inwoners uit deze wijken als waren ze allen dieven en profiteurs*.
Geschiedenis herhaalt zich altijd.

De situatie is helemaal niet vergelijkbaar.
De gegoede burgerij keek neer op het 'gepeupel' niet omdat dat gepeupel zich gedroeg als dieven en profiteurs, maar omdat zij bang waren dat dat gepeupel (te) mondig zou worden en dat hun sociale strijd te aanstekelijk zou worden.

Van opmerkelijke verschillen gesproken.
Het gepeupel van indertijd deed een inspanning om zich uit haar benarde sitautie los te wrikken via een sociale strijd, terwijl de allochtone onderklasse van vandaag zich nog meer nestelt in haar slachtofferrol.
He gepeupel van indertijd wrikte zich los uit de greep van de clerus, terwijl de allochtone onderklasse van vandaag zich meer dan ooit vastklampt aan religieuse heilsboodschappen en voorschriften.

* in die tijd was er geen sociaal vangnet waarin men zich kon nestelen


DrFrege 9 april 2005 07:57

Inderdaad, Hanne. En bovendien verklaart armoede nog niet waarom er zo buitensporig veel Marokkanen in de criminaliteit(grote en kleine) verzeild geraken. Bovendien hebben zij het veel beter dan andere allochtonen van buiten-Europese afkomst. Ik zie niet veel negers of Oosteuropeanen met een mercedes of BMW rondrijden, hoor...

gm10 9 april 2005 11:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door DrFrege
Inderdaad, Hanne. En bovendien verklaart armoede nog niet waarom er zo buitensporig veel Marokkanen in de criminaliteit(grote en kleine) verzeild geraken. Bovendien hebben zij het veel beter dan andere allochtonen van buiten-Europese afkomst. Ik zie niet veel negers of Oosteuropeanen met een mercedes of BMW rondrijden, hoor...

Is de Antwerpse maffia niet in handen van oost-europeanen?

Hanne 9 april 2005 12:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door gm10
Is de Antwerpse maffia niet in handen van oost-europeanen?

De maffia houdt zich niet bezig met roofovervallen op weerloze autochtone bejaarden.

DrFrege 9 april 2005 13:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door gm10
Is de Antwerpse maffia niet in handen van oost-europeanen?

Dat kan wel wezen,maar dat is een zeer kleine minderheid van de oost-europeanen. Bovendien zijn de meeste oost-europeanen in het straatbeeld en in het grootwarenhuis bijvoorbeeld, veel beleefder en gezelliger dan veel Marokkaanse mannelijke jongeren, die dikwijls agressief, arrogant en onbeschoft zijn. Ik kan het weten,want ik woon in de 'beruchte' Seefhoek. Daar wonen veel Marokkanen, Oosteuropeanen, Aziaten en zwarten. Ik ben zelf met een Afrikaanse vrouw getrouwd. Ik denk dat ik dus wel een beetje kennis en ervaring heb met al deze toestanden... Denk je niet?

Meia noite 9 april 2005 14:34

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door DrFrege
Inderdaad, Hanne. En bovendien verklaart armoede nog niet waarom er zo buitensporig veel Marokkanen in de criminaliteit(grote en kleine) verzeild geraken. Bovendien hebben zij het veel beter dan andere allochtonen van buiten-Europese afkomst. Ik zie niet veel negers of Oosteuropeanen met een mercedes of BMW rondrijden, hoor...

En jij ziet zo met het blote oog of een BMW-eigenaar een Oost-Europeaan of een Belg is? sterk.

En wat vindt jouw Afrikaanse vrouw er overigens van dat je zwarte mensen 'negers' noemt?

Meia noite 9 april 2005 14:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hanne
Dat insinueert u. Hoe dan ook in gerechtszaken wordt de sociale status te pas, maar vooral te onpas misbruikt als verzachtende omstandigheid.
De situatie is helemaal niet vergelijkbaar.

Als u denkt dat een verklarende omstandigheid gelijk staat aan een vrijgeleide tot, dan raad ik u toch eens aan een boekje taalsemantiek te lezen.

De gegoede burgerij keek neer op het 'gepeupel' niet omdat dat gepeupel zich gedroeg als dieven en profiteurs, maar omdat zij bang waren dat dat gepeupel (te) mondig zou worden en dat hun sociale strijd te aanstekelijk zou worden.
Van opmerkelijke verschillen gesproken.
Het gepeupel van indertijd deed een inspanning om zich uit haar benarde sitautie los te wrikken via een sociale strijd, terwijl de allochtone onderklasse van vandaag zich nog meer nestelt in haar slachtofferrol.
He gepeupel van indertijd wrikte zich los uit de greep van de clerus, terwijl de allochtone onderklasse van vandaag zich meer dan ooit vastklampt aan religieuse heilsboodschappen en voorschriften.
* in die tijd was er geen sociaal vangnet waarin men zich kon nestelen

U bent geen Historicus he? Ik had wel al zoiets door. Ik raad u aan eens een paar deftige wetenschappelijke artikels te lezen over de sociale situatie in de negentiende eeuw ipv uw kennis te baseren op films als Daens. U zou versteld staan van de gelijkenissen met de sociale situatie van allochtonen.

gm10 9 april 2005 15:15

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hanne
De maffia houdt zich niet bezig met roofovervallen op weerloze autochtone bejaarden.

Haha. Ze houdt zich bezig met het volproppen met drugs van jonge onschuldige tieners.

gm10 9 april 2005 15:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door DrFrege
Dat kan wel wezen,maar dat is een zeer kleine minderheid van de oost-europeanen. Bovendien zijn de meeste oost-europeanen in het straatbeeld en in het grootwarenhuis bijvoorbeeld, veel beleefder en gezelliger dan veel Marokkaanse mannelijke jongeren, die dikwijls agressief, arrogant en onbeschoft zijn. Ik kan het weten,want ik woon in de 'beruchte' Seefhoek. Daar wonen veel Marokkanen, Oosteuropeanen, Aziaten en zwarten. Ik ben zelf met een Afrikaanse vrouw getrouwd. Ik denk dat ik dus wel een beetje kennis en ervaring heb met al deze toestanden... Denk je niet?

Sorry maar ik vind het net andersom, Oost-Europeanen vind ik veel onbeleefder dan MArrokanen.

Hanne 9 april 2005 17:03

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Meia noite
U bent geen Historicus he? Ik had wel al zoiets door. Ik raad u aan eens een paar deftige wetenschappelijke artikels te lezen over de sociale situatie in de negentiende eeuw ipv uw kennis te baseren op films als Daens. U zou versteld staan van de gelijkenissen met de sociale situatie van allochtonen.

Ik ben geen historicus, en u nog minder.
Ik stel voor dat u gewoon eens de koran leest en een stage culturele en regilieuse onderdompeling in bv. Molenbeek volgt.
U zal versteld staan van hoe weinig achtergestelde sociale status daar te maken heeft criminaliteit.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 04:25.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be