Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Godsdienst en levensovertuiging (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=111)
-   -   Is het corona-vaccin het teken van het beest? (https://forum.politics.be/showthread.php?t=256297)

CUFI 20 februari 2021 09:29

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door harriechristus (Bericht 9608957)
Genesis 1:29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

Dus het is een complot van God...:lol:

Ja en neen. Hij staat het toe maar waarschuwde ons voor de afloop.
Deze wereld zal ons vernederen, willen doden, beliegen en meeslepen in haar ondergang.
Het is de wil van God dat we vrij kunnen kiezen; de wereld gelijk worden of net niet. En met wereld bedoel ik niet het dierenrijk maar deze artificiële constructie van de mens.

Er is een beeld dat telkens opnieuw nagestreefd wordt. Nu opnieuw, bijna 100 jaar na de vorige die dat probeerde. De geest van de anti christ is opnieuw aan een nieuwe wereldorde bezig en zij passen dezelfde technieken toe in een nieuw jasje.

Volgens mij is het vaccin wel degelijk de build up naar ID2020 wat ieder mens een kenteken zal geven, wat digitaal te tracen is.

harriechristus 21 februari 2021 12:22

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9609498)
Ja en neen. Hij staat het toe maar waarschuwde ons voor de afloop.
Deze wereld zal ons vernederen, willen doden, beliegen en meeslepen in haar ondergang.
Het is de wil van God dat we vrij kunnen kiezen; de wereld gelijk worden of net niet. En met wereld bedoel ik niet het dierenrijk maar deze artificiële constructie van de mens.

Jij bent zelf ook gelijk aan deze wereld.
Maar de ondergang van deze wereld zal leiden tot de wedergeboorte in mijn atoomtheorie.
Zoals ook Jezus moest sterven is nu deze wereld aan de beurt, tezamen met al die zogenaamde christenen, die ook mee doen met deze wereld en menen beter te zijn, maar alleen maar zeer conservatief.
Citaat:

Er is een beeld dat telkens opnieuw nagestreefd wordt. Nu opnieuw, bijna 100 jaar na de vorige die dat probeerde. De geest van de anti christ is opnieuw aan een nieuwe wereldorde bezig en zij passen dezelfde technieken toe in een nieuw jasje.
De ware en enige anti-christ ben ik, die helemaal niet in die oude gek gelooft en dat zeer goed kan bewijzen door de oude Bijbel zelf en nog meer door mijn nieuwe Bijbel.
Maar de christenen zien overal spoken die ze zelf zijn.
Citaat:

Volgens mij is het vaccin wel degelijk de build up naar ID2020 wat ieder mens een kenteken zal geven, wat digitaal te tracen is.
Volgens mij is dit dikke onzin.
Maar wel kan door die corona ellende een economische catastrofe ontstaan tot een wereldramp.
Maar zo niet dan zal de milieu ellende daar wel voor zorgen.

CUFI 21 februari 2021 22:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door harriechristus (Bericht 9610190)
Jij bent zelf ook gelijk aan deze wereld.
Maar de ondergang van deze wereld zal leiden tot de wedergeboorte in mijn atoomtheorie.
Zoals ook Jezus moest sterven is nu deze wereld aan de beurt, tezamen met al die zogenaamde christenen, die ook mee doen met deze wereld en menen beter te zijn, maar alleen maar zeer conservatief.
De ware en enige anti-christ ben ik, die helemaal niet in die oude gek gelooft en dat zeer goed kan bewijzen door de oude Bijbel zelf en nog meer door mijn nieuwe Bijbel.
Maar de christenen zien overal spoken die ze zelf zijn.
Volgens mij is dit dikke onzin.
Maar wel kan door die corona ellende een economische catastrofe ontstaan tot een wereldramp.
Maar zo niet dan zal de milieu ellende daar wel voor zorgen.

ID2020 is geen onzin. Men heeft wellicht corona geënsceneerd dat proces te bespoedigen. Ze zijn van hun vader de duivel en geen waarheid is in hen. Ze vertellen alleen maar halve waarheden om hele leugens te verkopen, die coronafascisten.

God is niet conservatief maar absoluut. Hij heeft gesproken en ons het patroon van de anti christ weerlegd.

2 Tessalonicenzen 2:8-12
En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;
En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.
En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;
Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

harriechristus 22 februari 2021 10:38

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9610640)
God is niet conservatief maar absoluut. Hij heeft gesproken en ons het patroon van de anti christ weerlegd.

Het begrip absoluut komt helemaal niet voor in de oude Bijbel en heb je zelf verzonnen.

Maar de waarheid is niet alleen het absolute, maar de eenheid van het absolute en het relatieve, dat wil zeggen dat het absolute ook zelf alle relativiteit omvat en de absoluutheid van de oude Bijbel zichzelf ontwikkelt tot de nieuwe Bijbel, tot de ware goden die de microwezentjes zijn.

Wie gelooft er nog dat God de wereld in 6 dagen heeft geschapen?
Waar is hier de absoluutheid gebleven?

Noch weet jouw God te vertellen waar de duivel vandaan is gekomen.
Ook hierin is hij in gebreke.
Maar dat hij zelf de duivel is, dat vertelt hij in Jesaja:

Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

Nu. zelfs dat is niet absoluut waar, want goed en kwaad zijn ook in de mens en in alle dingen, en niet alleen in God.

CUFI 22 februari 2021 10:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door harriechristus (Bericht 9610822)
Het begrip absoluut komt helemaal niet voor in de oude Bijbel en heb je zelf verzonnen.

Maar de waarheid is niet alleen het absolute, maar de eenheid van het absolute en het relatieve, dat wil zeggen dat het absolute ook zelf alle relativiteit omvat en de absoluutheid van de oude Bijbel zichzelf ontwikkelt tot de nieuwe Bijbel, tot de ware goden die de microwezentjes zijn.

Wie gelooft er nog dat God de wereld in 6 dagen heeft geschapen?
Waar is hier de absoluutheid gebleven?

Noch weet jouw God te vertellen waar de duivel vandaan is gekomen.
Ook hierin is hij in gebreke.
Maar dat hij zelf de duivel is, dat vertelt hij in Jesaja:

Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

Nu. zelfs dat is niet absoluut waar, want goed en kwaad zijn ook in de mens en in alle dingen, en niet alleen in God.

Ik verzin dat niet maar is de christelijke doctrine. Ik gaf daarbij zelfs een zeer relevante bijbelcitaat.

Jezus versloeg de duivel aan het kruis en leverde de Openbaringen over aan apostel Johannes. De anti christ komt meermaals aan bod in het nieuwe testament. Er is een grote misleiding voor zijn komst. De gevallen engelen en de duivel zullen een mens in vlees sturen die als een christus zal regeren en vrede beloofd. Het is echter de man van zonde, de anti christ. Zijn geest is zeer zichtbaar in deze tijden wie door het oog van geloof (volgens de doctrine) speurt.

De Heer heeft het slechte geformeerd om de satan en zijn minions naartoe te verbannen he. Het is niet omdat God een hel geschapen heeft dat jij daarvoor moet kiezen he. Het is door de duisternis te weerstaan wij terug tot het licht komen.

Aton 22 februari 2021 10:57

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9610832)
Ik verzin dat niet maar is de christelijke doctrine. Ik gaf daarbij zelfs een zeer relevante bijbelcitaat.

Jezus versloeg de duivel aan het kruis en leverde de Openbaringen over aan apostel Johannes. De anti christ komt meermaals aan bod in het nieuwe testament. Er is een grote misleiding voor zijn komst. De gevallen engelen en de duivel zullen een mens in vlees sturen die als een christus zal regeren en vrede beloofd. Het is echter de man van zonde, de anti christ. Zijn geest is zeer zichtbaar in deze tijden wie door het oog van geloof (volgens de doctrine) speurt.

De Heer heeft het slechte geformeerd om de satan en zijn minions naartoe te verbannen he. Het is niet omdat God een hel geschapen heeft dat jij daarvoor moet kiezen he. Het is door de duisternis te weerstaan wij terug tot het licht komen.

:lol::lol: :lol: Hoe verzin je dit toch allemaal ?

harriechristus 22 februari 2021 11:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9610832)
Ik verzin dat niet maar is de christelijke doctrine. Ik gaf daarbij zelfs een zeer relevante bijbelcitaat.

Het is dus een christelijk verzinsel.
Citaat:

Jezus versloeg de duivel aan het kruis en leverde de Openbaringen over aan apostel Johannes.
Had Jezus de duivel aan het kruis verslagen dan zouden we nu allemaal heiligen zijn.
Citaat:

De anti christ komt meermaals aan bod in het nieuwe testament. Er is een grote misleiding voor zijn komst.
Hoe kan God dan absoluut zijn als de anti-christ bestaat?
Citaat:

De gevallen engelen en de duivel zullen een mens in vlees sturen die als een christus zal regeren en vrede beloofd. Het is echter de man van zonde, de anti christ. Zijn geest is zeer zichtbaar in deze tijden wie door het oog van geloof (volgens de doctrine) speurt.
Lees Jesaja nogmaals, waaruit toch wel blijkt hoe tegenstrijdig de Bijbel is.

Jesaja 45:7
Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

Nu, ik ben de anti-christ omdat Jezus zelf de duivel is, nog erger dan zijn vader.

Maar ik vertel de waarheid in plaats van allerlei dikke leugens.
Citaat:

De Heer heeft het slechte geformeerd om de satan en zijn minions naartoe te verbannen he.
Dus de Heer is zelf schuldig aan het slechte en daarmee ook aan Satan.
Bovendien is dat jouw fantasie en staat nergens in de Bijbel.
Citaat:

Het is niet omdat God een hel geschapen heeft dat jij daarvoor moet kiezen he. Het is door de duisternis te weerstaan wij terug tot het licht komen.
Duisternis en licht behoren bij elkaar om beelden te kunnen vormen.
De synthese zijn de kleuren.
Was er alleen maar licht dan zou je helemaal niks kunnen zien.
Alles was alleen wit en even zo slecht als dat alles zwart zou wezen.

De Bijbel kent geen filosofische logica om de werkelijkheid te begrijpen.
Dat is ontstaan bij de Grieken en verder bij Hegel en mijn atoomtheorie.

CUFI 22 februari 2021 11:27

Maar jongen lees eens over de 2e dood. Ik verzin dat niet maar leerde dat zo door de Bijbel met eigen ogen te aanschouwen en op te volgen via de gemeenschap.
De duivel heeft een agenda en handhaaft dit via een handjevol mensen die een collectief massavormen en zo tot werelddominantie willen komen. Van Nimrod tot de VN. Steeds een ander beeld dan wat ons gegeven is door God om de dood en verderf over de gehele aarde te brengen.

harriechristus 22 februari 2021 12:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9610862)
Maar jongen lees eens over de 2e dood.

Het betekent dat je ook in de hemel kunt sterven, anders zou het daar maar eindeloos saai zijn.
Citaat:

Ik verzin dat niet maar leerde dat zo door de Bijbel met eigen ogen te aanschouwen en op te volgen via de gemeenschap.
De gehele openbaring is duidelijk fantasie.
Niemand die dat nog letterlijk gaat nemen.
Citaat:

De duivel heeft een agenda en handhaaft dit via een handjevol mensen die een collectief massavormen en zo tot werelddominantie willen komen. Van Nimrod tot de VN. Steeds een ander beeld dan wat ons gegeven is door God om de dood en verderf over de gehele aarde te brengen.
Dus jouw God is zelf de duivel de wereld niet te willen helpen, maar te verderven.

Maar ik ben er om de mensen tot kennis van de waarheid te brengen.

CUFI 23 februari 2021 09:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door harriechristus (Bericht 9610900)
Het betekent dat je ook in de hemel kunt sterven, anders zou het daar maar eindeloos saai zijn.
De gehele openbaring is duidelijk fantasie.
Niemand die dat nog letterlijk gaat nemen.
Dus jouw God is zelf de duivel de wereld niet te willen helpen, maar te verderven.

Maar ik ben er om de mensen tot kennis van de waarheid te brengen.

Uw theologische ongeletterdheid begint me nu wel te dagen. Niet dat ik expert ben, maar de 2e dood is wel dogma he.
Als de Openbaringen fantasie zijn, waarom komt het dan uit? De Woorden dienen wel in een tijdsgeest geplaatst te worden. Kunstmatige intelligentie en draadloze communicatie was toen nog niet bekend. Ook Mohammed deed rake voorspellingen over de eindtijd. De triniteit van Abrahamitische religies is weinig mensen gegeven en is niet te vatten vanuit een werelds perspectief.

God is de duivel niet. De mens en de duivel mogen de gevolgen van hun daden oogsten. Deze wereld zal ons doden, vernederen en meesleuren in haar ondergang. Daarom kiest ge best iets absoluut in plaats van telkens mee te lopen in de riedel van de rattenvanger. 1 Wet 1 God 1 Weg.
Je zit met je microwezens nog logischer in elkaar dan deze goddeloze wereld.

harriechristus 23 februari 2021 11:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9611458)
Uw theologische ongeletterdheid begint me nu wel te dagen. Niet dat ik expert ben, maar de 2e dood is wel dogma he.

dogma's behoeven nog niet waar te zijn en het sterven zal eindeloos vele malen gebeuren, want zonder sterven kan er geen nieuwe geboorte zijn.
Citaat:

Als de Openbaringen fantasie zijn, waarom komt het dan uit?
Ik heb de Hoer van Babylon nog niet gezien, of het moet de vrouw van God zelf wezen.
Maar het komt inderdaad wel uit omdat ik een nieuwe Bijbel heb geschreven, maar toch heel anders dan in de Bijbel staat beschreven.
En het laatste oordeel is bovendien van de Perzen gepikt.
Ahura Mazda had aan Zarathustra verteld dat aan het einde der tijden een maagd zwanger zou worden.
Dit idee is door de joden tijdens de Babylonische ballingschap overgenomen.
Citaat:

De Woorden dienen wel in een tijdsgeest geplaatst te worden. Kunstmatige intelligentie en draadloze communicatie was toen nog niet bekend.
Ook geen atomen en ruimteschepen.
Bovendien dacht men dat het spoedig zou gebeuren, maar nu is het al 2000 jaar later.
Citaat:

Ook Mohammed deed rake voorspellingen over de eindtijd. De triniteit van Abrahamitische religies is weinig mensen gegeven en is niet te vatten vanuit een werelds perspectief.
Ook de Germanen kenden een eindtijd.
En de triniteit is ook in de Indiase religie te vinden.
Maar het ware begrip van de drie-eenheid is alleen in de filosofie te vinden, met name in Hegel en in mijn atoomtheorie.
Het is de eenheid der tegendelen: van God naar mens naar de oneindige veelheid van microgoden, die ook allemaal eens mens waren als wij.
Citaat:


God is de duivel niet.
Zeker wel, Hij heeft hem zelf geschapen.
Anders zou Hij niet almachtig zijn en zouden er 2 goden zijn in plaats van één.
Dat probleem van de dualiteit is van de Perzen over genomen tijdens de Babylonische ballingschap.
De ware oergod boven goed en kwaad verheven was Ahura Mazda.
Later in 2 goden van goed en kwaad gespleten.
De Heilige Geest is de terugkeer tot de eenheid in mijn atoomtheorie.
Het kwaad is de eeuwige dienaar van het goede tot de heiligheid.

Citaat:

De mens en de duivel mogen de gevolgen van hun daden oogsten.
Zo is het ...maar de mens is wezenlijk goed, en zelfs de duivel kan zich bekeren....en de goede God wel eens een duivel kan blijken te zijn.
Citaat:

Deze wereld zal ons doden, vernederen en meesleuren in haar ondergang.
De nieuwe wereld is mijn atoomtheorie.Citaat:Daarom kiest ge best iets absoluut in plaats van telkens mee te lopen in de riedel van de rattenvanger. 1 Wet 1 God 1 Weg.
Het absolute is zelf relatief in zijn ontwikkelingsproces tot een nieuwe openbaring in mijn nieuwe Bijbel.
Citaat:

Je zit met je microwezens nog logischer in elkaar dan deze goddeloze wereld.
Deze goddeloze wereld is zeker niet logisch, met name het heelal van de wetenschap niet.
En jouw Bijbel is ook zeker niet logisch, maar een hoop onlogische onzin bij elkaar, zonder ook maar iets logisch te verklaren.

Maar de Heilige Geest is de logica, niet zomaar iets te beweren, maar deze ook logisch te verklaren.

CUFI 25 februari 2021 08:23

De antichrist is verbonden met de slang, de vloek en het merkteken.

https://m.youtube.com/watch?v=RXy_Ez6qdgY

Dienst van 30min die veel licht op Openbaringen 13 werpt. It is today.

harriechristus 25 februari 2021 09:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9613048)
De antichrist is verbonden met de slang,

De slang is symbolisch voor de penis van de man en de vagina van de vrouw, beide omwille van de lust en de liefde en de geboorte van de kinderen.
De slang is heilig in deze.
Mozes heeft het nog geweten.
Citaat:

de vloek
De vloek is godverdomme, God verdoem mij.
Zo af en toe als het slecht gaat met de mens, kan daar al de goede redenen voor zijn.
Het lucht op zichzelf te vervloeken.
En God, die meent dat de mens een zondaar is, zal daar zeker blij mee zijn.
Citaat:

en het merkteken.
Het merkteken is zelf door God aan Kain gegeven.
Hij heeft het allemaal zelf voorzien dat Kain op aarde en Abel in de hemel moest leven.
Kain heeft alleen Gods Wil volbracht, zoals later Judas met Jezus.
De waarheid in deze is de eenheid van hemel en aarde en de wereld eveneens, alle drie.
En daaraan vooraf gaat dan nog de Logica om alles goed te verklaren.
Maar als hoogste, die alles verbindt is de Heilige Geest van de microwezentjes.

Lees daarom de nieuwe Bijbel.

CUFI 26 februari 2021 05:51

Charles Lawson zegt in die dienst dat het vaccin niet het merkteken is. Ik mailde mijn ongenoegen.
De slang is de big pharma. Geneeskunde wordt gesymboliseerd met een slang.
Hij denkt dat het vaccin geen kenteken is omdat ze het in je bovenarm plaatsen en niet je hand of voorhoofd. Dit vaccin kan stoffen met zich meedragen dat via speciale camera’s te zien is op je hand of voorhoofd.
Ze hebben teveel gelogen vandaag nog geloofwaardig te zijn. In een normale wereld werd China gesanctioneerd, hier plooien ze de rug en trekken ze hun gat open om zich zonder condoom door de wereld te laten pakken.

Aton 26 februari 2021 07:49

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9613930)
De slang is de big pharma. Geneeskunde wordt gesymboliseerd met een slang.

Hoe kun jij toch zo onwetend zijn... De slang is het symbool van kennis en wetenschappen en heeft niks te maken met de duivel ( wat ook maar een belichaming is van het kwade ). Je moet Genesis er maar eens op naslaan, maar dan wel zonder gekleurde bril als je indoctrinatie goeroe het toelaat ten minste.

CUFI 26 februari 2021 08:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Aton (Bericht 9613969)
Hoe kun jij toch zo onwetend zijn... De slang is het symbool van kennis en wetenschappen en heeft niks te maken met de duivel ( wat ook maar een belichaming is van het kwade ). Je moet Genesis er maar eens op naslaan, maar dan wel zonder gekleurde bril als je indoctrinatie goeroe het toelaat ten minste.

Oh toch wel. De slang is ook op het hoofd van faraos te zien. God gebruikt daar met de staf van Aaron ook een slang om de magiërs van de farao te kijken te zetten.
De slang is volgens deze wereld dan wel symbool voor kennis en wetenschap, het is ook een indicatie van zonde/gif/dood. En hoewel meeste kerken het faliekant oneens met me zijn; deze wereldse mensen streven de geest van de anti christ na. De slang in de wetenschap kan voor politiek beleid toegepast,worden. Zie bv het sociaal Darwinisme en Hitler.

Ik ben inderdaad geïndoctrineerd op vrijwillige basis. Daarvoor was ik gemassavormd door mensen die me brainwashte deze wereld gelijk te worden. Kennis en wetenschap is goed, maar kan ook veel ellende teweeg brengen.

harriechristus 26 februari 2021 10:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9613930)
Charles Lawson zegt in die dienst dat het vaccin niet het merkteken is. Ik mailde mijn ongenoegen.
De slang is de big pharma. Geneeskunde wordt gesymboliseerd met een slang.
Hij denkt dat het vaccin geen kenteken is omdat ze het in je bovenarm plaatsen en niet je hand of voorhoofd. Dit vaccin kan stoffen met zich meedragen dat via speciale camera’s te zien is op je hand of voorhoofd.

Dat is een mogelijkheid omwille van medische redenen, niet om daarmede de mensheid te dicteren via een chip.

harriechristus 26 februari 2021 10:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9613983)
Oh toch wel. De slang is ook op het hoofd van faraos te zien. God gebruikt daar met de staf van Aaron ook een slang om de magiërs van de farao te kijken te zetten.
De slang is volgens deze wereld dan wel symbool voor kennis en wetenschap, het is ook een indicatie van zonde/gif/dood. En hoewel meeste kerken het faliekant oneens met me zijn; deze wereldse mensen streven de geest van de anti christ na. De slang in de wetenschap kan voor politiek beleid toegepast,worden. Zie bv het sociaal Darwinisme en Hitler.

De slang is een vrij onschuldig dier in vergelijking met het kwaad der mensen en nog meer in vergelijking met God, die ook zelf de duivel is, hem zelf heeft geschapen.

Satan als uitvoerder van Gods raadsbesluiten

Satans macht is geen almacht. Wij moeten niet vergeten, dat Satan in zijn macht te allen tijde onderworpen blijft aan Gods almacht. Zonder Gods toelating is Satan niet in staat om ook maar iets te doen.

https://www.holyhome.nl/bijbelstudie-321.html

Citaat:

Ik ben inderdaad geïndoctrineerd op vrijwillige basis. Daarvoor was ik gemassavormd door mensen die me brainwashte deze wereld gelijk te worden. Kennis en wetenschap is goed, maar kan ook veel ellende teweeg brengen.
Goed en kwaad gaan tezamen, waar veel licht is, is ook veel schaduw en duisternis.
Maar uit de duisternis wordt het nieuwe licht geboren, dat mijn nieuwe bijbel is.

CUFI 27 februari 2021 06:48

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door harriechristus (Bericht 9614053)
Dat is een mogelijkheid omwille van medische redenen, niet om daarmede de mensheid te dicteren via een chip.

Men dicteert nu al via slangenkennis zonder chip.
Vandaag heet het propaganda. Iets wat voldoende herhaald wordt is na verloop van tijd feit en waarheid voor de massa die het oppikte. Zeker wanneer dit aangeboren is.

Ze jagen nu al met beleid de mens massaal naar zelfmoord, we doen er wijs aan die psycho’s hun vaccin te weigeren.
Het is als Hitler die u een douche aanbiedt. Never again.

CUFI 27 februari 2021 06:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door harriechristus (Bericht 9614057)
De slang is een vrij onschuldig dier in vergelijking met het kwaad der mensen en nog meer in vergelijking met God, die ook zelf de duivel is, hem zelf heeft geschapen.

Satan als uitvoerder van Gods raadsbesluiten

Satans macht is geen almacht. Wij moeten niet vergeten, dat Satan in zijn macht te allen tijde onderworpen blijft aan Gods almacht. Zonder Gods toelating is Satan niet in staat om ook maar iets te doen.

https://www.holyhome.nl/bijbelstudie-321.html

Goed en kwaad gaan tezamen, waar veel licht is, is ook veel schaduw en duisternis.
Maar uit de duisternis wordt het nieuwe licht geboren, dat mijn nieuwe bijbel is.

Ja, maar een samenleving die haar christelijke normen en waarden loslaat is gedoemd iets te worden waar de duivel alleen maar meer terrein wint.

Een mens die weigert God te erkennen en zich vasthoudt aan de wereld zal zo nooit verlost,worden. Altijd prooi voor de duivel. Pas herboren in Hem kunnen wij de duivel weerstaan en krijgen wij autoriteit. Telkens de duivel ons aan ons verleden herinnert, herinneren wij hem aan zijn toekomst.
Er is zero compromis, deze overheid is niet aangesteld door Hem maar door de geest van de anti christ. Ze gebruiken slangenkennis de mens te vergiftigen met haar gedachtengoed en misleidt ons de leugen te geloven.
Solus Christus.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 14:07.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be