Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Staatsinrichting (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Is een dialect ook al werelderfgoed? (https://forum.politics.be/showthread.php?t=242046)

tomm 27 mei 2018 15:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8725042)
En in de plaats sociaal-economisch relevante stads- en plattelandsgewesten oprichten.

Het tegendeel van centralistisch bestuur.

Waarom perse de provincies afschaffen? Heel veel Vlamingen zijn trots op hun provincie, en de meeste provincies hebben een eigenheid, zeker West-Vlaanderen en Limburg.

Jan van den Berghe 27 mei 2018 15:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door tomm (Bericht 8725048)
idd dat zei ik ook ze kennen nog uitdrukkingen en woorden, maar spreken de taal niet meer, behalve de oudjes.

U komt af met kaarten uit de jaren... zeventig.

Jan van den Berghe 27 mei 2018 15:57

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door tomm (Bericht 8725049)
Waarom perse de provincies afschaffen? Heel veel Vlamingen zijn trots op hun provincie, en de meeste provincies hebben een eigenheid, zeker West-Vlaanderen en Limburg.

Sociologisch valt West-Vlaanderen uiteen in de kust, de Westhoek, het Brugse en het Kortrijkse en het randgebied met Oost-Vlaanderen dat heel sterk met die laatste provincie is verbonden.

Het antagonisme Brugge - Kortrijk is heel opvallend. Getuige het hele gedoe dat gepaard ging rond WTV-Focus.

Jan van den Berghe 27 mei 2018 15:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door tomm (Bericht 8725048)
Wel de overgrote meerderheid Nederlanders verstaan weinig tot niets als mensen West-Vlaams spreken, en zelfs een groot aantal Vlamingen slechts met veel moeite. Het verschil tussen dialecten en talen is ook niet zo duidelijk als U denkt. Bvb. de dialecten die vroeger gesproken werden tussen Eupen en de Voerstreek (nu spreekt men er Frans) zijn een overgang tussen Duitse en Nederlandse dialecten.

Natuurlijk, er is/was een dialectcontinuüm aan de oostzijde van ons taalgebied. Niet echter aan de west/zuidzijde. Daar botst het op de Romaanstalige wereld.

tomm 27 mei 2018 16:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8725045)
Is dit een pleidooi voor Engels als eerste taal in onze Vlaamse scholen en om de verplichting van Frans als eerste vreemde taal los te laten?

Nee, voor alle duidelijkheid. Ik zou integendeel de kennis van het Frans vergroten door er meer uren aan te besteden, door meer uitwisselingsprojecten met franstalige scholen, etc. . In Brussel zou ik ervoor pleiten tweetalige scholen op te richten. De jeugd spreekt veel minder Frans dan vorige generaties. Dat is slecht, bvb. alleen al omdat Brussel grotendeels franstalig is en kennis van Frans erg belangrijk op de arbeidsmarkt. Zeker in de regio's die dicht bij Brussel, Wallonië of Frankrijk liggen, of aan de kust waar franstaligen een groot deel van het toerisme uitmaken.
Ik denk dat verzwakking van de kennis van het Frans ook deel uitmaakt van de flamingante denkwijze, want ze blijven een soort van generatie op generatie doorgegeven angst voor het Frans hebben, terwijl dit in deze tijden absoluut niet meer nodig is, de dreiging van verfransing is verdwenen.

Wat Engels betreft inderdaad is ook zeer belangrijk, en ik heb er geen probleem mee dat lessen aan de universiteit in het Engels gegeven worden, en ook het Engels meer aandacht krijgt op school. Ik vind wel dat ze in Nederland soms te ver gaan, in Amsterdam bvb. zijn er al tal van winkels en zaken waar je enkel nog in het Engels terecht kunt.

tomm 27 mei 2018 16:03

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8725050)
U komt af met kaarten uit de jaren... zeventig.

ja maar je ziet wel mooi de evolutie, die zich sindsdien nog doorgezet heeft.

tomm 27 mei 2018 16:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8725051)
Sociologisch valt West-Vlaanderen uiteen in de kust, de Westhoek, het Brugse en het Kortrijkse en het randgebied met Oost-Vlaanderen dat heel sterk met die laatste provincie is verbonden.

Het antagonisme Brugge - Kortrijk is heel opvallend. Getuige het hele gedoe dat gepaard ging rond WTV-Focus.

Toch hebben West-Vlamingen meer gemeen dan wat hen scheidt. Alleen al taalkundig.

Jan van den Berghe 27 mei 2018 16:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door tomm (Bericht 8725055)
Nee, voor alle duidelijkheid. Ik zou integendeel de kennis van het Frans vergroten door er meer uren aan te besteden, door meer uitwisselingsprojecten met franstalige scholen, etc. . In Brussel zou ik ervoor pleiten tweetalige scholen op te richten. De jeugd spreekt veel minder Frans dan vorige generaties. Dat is slecht, bvb. alleen al omdat Brussel grotendeels franstalig is en kennis van Frans erg belangrijk op de arbeidsmarkt. Zeker in de regio's die dicht bij Brussel, Wallonië of Frankrijk liggen, of aan de kust waar franstaligen een groot deel van het toerisme uitmaken.
Ik denk dat verzwakking van de kennis van het Frans ook deel uitmaakt van de flamingante denkwijze, want ze blijven een soort van generatie op generatie doorgegeven angst voor het Frans hebben, terwijl dit in deze tijden absoluut niet meer nodig is, de dreiging van verfransing is verdwenen.

Wat Engels betreft inderdaad is ook zeer belangrijk, en ik heb er geen probleem mee dat lessen aan de universiteit in het Engels gegeven worden, en ook het Engels meer aandacht krijgt op school. Ik vind wel dat ze in Nederland soms te ver gaan, in Amsterdam bvb. zijn er al tal van winkels en zaken waar je enkel nog in het Engels terecht kunt.

Waarom dan pleiten voor Engels in Frans-Vlaanderen en geen Nederlands? In het Kortrijkse smeken ze om werkkrachten (en die komen al voor een groot deel uit Frankrijk). De haven van Zeebrugge is voortdurend op zoek naar mankracht.

Jan van den Berghe 27 mei 2018 16:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door tomm (Bericht 8725057)
Toch hebben West-Vlamingen meer gemeen dan wat hen scheidt. Alleen al taalkundig.

Taalkundig is het dialect de overgangsstreek tussen Sint-Joris (Beernem) en Waregem veel sterker verwant met Oost- dan West-Vlaams. Luister maar eens goed naar een Waregemnaar!

tomm 27 mei 2018 16:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8725052)
Natuurlijk, er is/was een dialectcontinuüm aan de oostzijde van ons taalgebied. Niet echter aan de west/zuidzijde. Daar botst het op de Romaanstalige wereld.

Dat klopt, er kan geen continuüm zijn omdat Frans (en het Waals) te verschillend is van de Nederlandse dialecten. Toch is er beïnvloeding. Het Luikse dialect is bvb. heel traag en woorden worden lang gerekt, dat schijnt Limburgse invloed te zijn, bijna de helft van de Luikenaars stamt af van Limburgers. In West-Henegouwen spreekt men met de rollende R, dat zou Vlaamse invloed zijn. (van de talloze Vlamingen die in de 19de eeuw naar die streek verhuisden) En zoals we al zeiden de West-Vlaamse uitdrukkingen in Frans-Vlaanderen, en heel wat Vlaamse woorden die gebruikt worden door franstalige Brusselaars. Net als het Waals kent ook het "chti" van Noord-Frankrijk Vlaamse invloeden.

tomm 27 mei 2018 16:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8725058)
Waarom dan pleiten voor Engels in Frans-Vlaanderen en geen Nederlands? In het Kortrijkse smeken ze om werkkrachten (en die komen al voor een groot deel uit Frankrijk). De haven van Zeebrugge is voortdurend op zoek naar mankracht.

Maar veel Fransen spreken nog geen Engels, dat is een prioriteit volgens mij. De meeste professionele Kortrijkzanen spreken goed Frans en Engels, dus ik zie niet goed in waarom Noord-Fransen Nederlands zouden moeten leren. Is nu eenmaal geen wereldtaal zoals het Frans (in sommige delen van de wereld) en het Engels.

Jan van den Berghe 27 mei 2018 16:12

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door tomm (Bericht 8725056)
ja maar je ziet wel mooi de evolutie, die zich sindsdien nog doorgezet heeft.

Dat wel, maar we zijn ondertussen bijna vijftig jaar verder. Het Vlaams staat op punt te verdwijnen uit dat stukje historisch Vlaanderen. Bijzonder jammer, maar we moeten nu eenmaal de werkelijkheid onder ogen durven zien zoals ze zich aandient.

tomm 27 mei 2018 16:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8725059)
Taalkundig is het dialect de overgangsstreek tussen Sint-Joris (Beernem) en Waregem veel sterker verwant met Oost- dan West-Vlaams. Luister maar eens goed naar een Waregemnaar!

Dat zijn inderdaad overgangsdialecten, net als Maldegem.

tomm 27 mei 2018 16:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8725063)
Dat wel, maar we zijn ondertussen bijna vijftig jaar verder. Het Vlaams staat op punt te verdwijnen uit dat stukje historisch Vlaanderen. Bijzonder jammer, maar we moeten nu eenmaal de werkelijkheid onder ogen durven zien zoals ze zich aandient.

Die lessen op school zullen de taal niet redden, maar beter dan helemaal niets.

Jan van den Berghe 27 mei 2018 16:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door tomm (Bericht 8725062)
Maar veel Fransen spreken nog geen Engels, dat is een prioriteit volgens mij. De meeste professionele Kortrijkzanen spreken goed Frans en Engels, dus ik zie niet goed in waarom Noord-Fransen Nederlands zouden moeten leren. Is nu eenmaal geen wereldtaal zoals het Frans (in sommige delen van de wereld) en het Engels.

Als je wil werken in Kortrijk, lijkt me het een belangrijk voordeel om Nederlands te kennen. Of is Nederlands van geen tel meer in Vlaanderen?

Jan van den Berghe 27 mei 2018 16:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door tomm (Bericht 8725065)
Die lessen op school zullen de taal niet redden, maar beter dan helemaal niets.

Die lessen worden alleen nog gegeven in bepaalde basisscholen. Dan nog buiten het leerpakket.

tomm 27 mei 2018 17:18

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8725066)
Als je wil werken in Kortrijk, lijkt me het een belangrijk voordeel om Nederlands te kennen. Of is Nederlands van geen tel meer in Vlaanderen?

Jawel, maar Noord-Fransen die in Kortrijk werken of zaken doen kunnen communiceren in het Frans. Moesten ze nu verhuizen, zou dat een andere zaak zijn. Fransen gaan heus geen Nederlands leren tenzij ze in Vlaanderen of Nederland wonen.
Ik denk dat het veel belangrijker is om iets te doen aan de belabberde kennis van het Nederlands in Brussel en Wallonië, en zelfs van franstaligen die in Vlaanderen wonen, dan aan Frankrijk te denken.

tomm 27 mei 2018 17:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8725068)
Die lessen worden alleen nog gegeven in bepaalde basisscholen. Dan nog buiten het leerpakket.

Zoals ik zei, beter dan helemaal niets. Een stervende taal valt niet te redden, maar kan wel in het collectieve geheugen blijven, zoals het Latijn.

Jan van den Berghe 27 mei 2018 18:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door tomm (Bericht 8725080)
Jawel, maar Noord-Fransen die in Kortrijk werken of zaken doen kunnen communiceren in het Frans. Moesten ze nu verhuizen, zou dat een andere zaak zijn. Fransen gaan heus geen Nederlands leren tenzij ze in Vlaanderen of Nederland wonen.

Merkwaardige houding. Wie als Vlaming in Duitsland gaat werken, moet volgens u dus geen Duits leren. Verhuist de Vlaming naar Duitsland, dan wordt het anders.

Misschien moeten we Fransen eens duidelijk maken dat er een zekere mentaliteitswijziging noodzakelijk is.

Jan van den Berghe 27 mei 2018 18:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door tomm (Bericht 8725080)
Ik denk dat het veel belangrijker is om iets te doen aan de belabberde kennis van het Nederlands in Brussel en Wallonië, en zelfs van franstaligen die in Vlaanderen wonen, dan aan Frankrijk te denken.

In het Kortrijkse is de Franse inbreng bijzonder belangrijk. Ik zie trouwens geen onoverkomelijke tegenstelling om beide problemen aan te pakken. Het hoeft zeker niet of of te zijn.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 01:39.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be