Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Staatsinrichting (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Is een dialect ook al werelderfgoed? (https://forum.politics.be/showthread.php?t=242046)

Jay-P. 11 mei 2018 02:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Gwylan (Bericht 8712371)
Omtrent hetgeen Newton volgens u misschien zei : mijn twee hersencellen laten nog steeds toe om terug in de tijd te gaan en mij in herinnering te brengen wat ik als klein braaf gebrild meisje in diverse scholen heb geleerd, en ik verzeker u dat ik nooit heb gehoord dat Newton Nederlands sprak, laat staan een lokaal Vlaams dialect.


Voor wat de duidelijke taalfout van de interlocuteur betreft, en zijn poging tot het goedpraten ervan : u mag zich voor mijn part voor de gek laten houden, maar ik ben wat minder naïef : als de interlocuteur in zijn post 12 letterlijk schrijft “Ik dank u voor de complementen.”, dan was het vanzelfsprekend zijn bedoeling dat dit goed Nederlands zou zijn, en geen dialect van waar dan ook.
Immers, mocht het zijn bedoeling geweest zijn om een dialect te gebruiken, dan zou hij dat niet enkel gedaan hebben met het woord “complementen”, maar evenzeer met de woorden “Ik dank u voor de”.
Nice try but no cigar.

En toch bent U er helemaal naast (enni zoe een bekke). Maar ook dat staat je wel vrij hoor.
Memmeun complemente. :lol: (Humor can, yes it can!)

Gwylan 11 mei 2018 06:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jay-P. (Bericht 8712838)
En toch bent U er helemaal naast (enni zoe een bekke). Maar ook dat staat je wel vrij hoor.
Memmeun complemente. :lol: (Humor can, yes it can!)

Uw voorgehouden “humor” slaagt er geenszins in om uw gebrek aan een nuttig argument te verdoezelen, maar vermits alles er op wijst dat u het vak humor in dezelfde school hebt gevolgd waar uw forumvriend Nederlands heeft gekregen, heb ik wel enig begrip voor het feit dat oude schoolkameraadjes elkaar onvoorwaardelijk bijstaan, zelfs tot in het onzinnige.

Jay-P. 11 mei 2018 08:47

Pffft... Gwyke toch, 'k zal nogmaals proberen in al mijn goedheid uw miskleunen te vergoelijken.
Stank voor dank. Triest, ik nu ben. :cry:P.S.: en toch zat ge d'er helemaal naast! :> :>

Het Oosten 11 mei 2018 10:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Gwylan (Bericht 8712858)
Uw voorgehouden “humor” slaagt er geenszins in om uw gebrek aan een nuttig argument te verdoezelen, maar vermits alles er op wijst dat u het vak humor in dezelfde school hebt gevolgd waar uw forumvriend Nederlands heeft gekregen, heb ik wel enig begrip voor het feit dat oude schoolkameraadjes elkaar onvoorwaardelijk bijstaan, zelfs tot in het onzinnige.

Il y a des grands esprits dans ce monde et des esprits mesquins.

U moogt zelf kiezen tot welke categorie u behoort. Maar de eerste categorie zal het zeker niet zijn. Zoveel is zeker.

Jan van den Berghe 11 mei 2018 10:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8712980)
Il y a des grands esprits dans ce monde et des esprits mesquins.

U moogt zelf kiezen tot welke categorie u behoort. Maar de eerste categorie zal het zeker niet zijn. Zoveel is zeker.

Ik twijfel heel sterk over de waarde van uw oordeel, zeker als men de moeite doet de inhoud van de berichten van JP af te toetsen.

Jay-P. 11 mei 2018 12:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8713009)
Ik twijfel heel sterk over de waarde van uw oordeel, zeker als men de moeite doet de inhoud van de berichten van JP af te toetsen.

Daarvoor hebt gij niet lang genoeg in 't correct deel van de klas gezeten, manneke.
Spijtig he? :lol:

Gwylan 11 mei 2018 12:57

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8712980)
Il y a des grands esprits dans ce monde et des esprits mesquins.

U moogt zelf kiezen tot welke categorie u behoort. Maar de eerste categorie zal het zeker niet zijn. Zoveel is zeker.

De categorie waartoe ik behoor is niet dezelfde als deze waartoe u behoort. De wellevendheid belet mij evenwel om daar verder uitspraken over te doen, laat staan om er een waardenoordeel aan vast te knopen.

Ik durf wel eens een vraagje stellen als zich een flagrant voorbeeld voordoet van uw foutief gebruik van uw eigen taal. Inzake uw flagrant foutief gebruik van mijn taal daarentegen onthou ik mij meestal van commentaar, en dat is ook nu het geval : het is tenslotte voor u een vreemde taal, nietwaar.

Voor het overige wens ik u en uw humoristisch ex-schoolkameraadje annex forumcollega een zonnig en sereen weekend toe.

Jay-P. 11 mei 2018 13:36

TGIF!!!
:lolabove:

:cheer: Het Oosten & Gwylan in een sacochen gevecht :cheer:

quercus 11 mei 2018 14:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8712980)
Il y a des grands esprits dans ce monde et des esprits mesquins.

U moogt zelf kiezen tot welke categorie u behoort. Maar de eerste categorie zal het zeker niet zijn. Zoveel is zeker.

Dit is toch wel grof hoor.

Het Oosten 11 mei 2018 16:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Gwylan (Bericht 8713148)
De categorie waartoe ik behoor is niet dezelfde als deze waartoe u behoort. De wellevendheid belet mij evenwel om daar verder uitspraken over te doen, laat staan om er een waardenoordeel aan vast te knopen.

Ik durf wel eens een vraagje stellen als zich een flagrant voorbeeld voordoet van uw foutief gebruik van uw eigen taal. Inzake uw flagrant foutief gebruik van mijn taal daarentegen onthou ik mij meestal van commentaar, en dat is ook nu het geval : het is tenslotte voor u een vreemde taal, nietwaar.

Voor het overige wens ik u en uw humoristisch ex-schoolkameraadje annex forumcollega een zonnig en sereen weekend toe.

In ieder geval, wat onze taal betreft, kunt u zeker nog een tandje bijsteken.

Niet 'waardenoordeel' , maar 'waardeoordeel' , wijsneus.

En dus, voordat u op een kneuterige manier de anderen de les meent te moeten lezen door hen te wijzen op al dan niet vermeende fouten , moet u zelf eerst zonder fouten leren schrijven. U maakt zich gewoon belachelijk.

Gwylan 11 mei 2018 19:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8713374)
In ieder geval, wat onze taal betreft, kunt u zeker nog een tandje bijsteken.

Niet 'waardenoordeel' , maar 'waardeoordeel' , wijsneus.

En dus, voordat u op een kneuterige manier de anderen de les meent te moeten lezen door hen te wijzen op al dan niet vermeende fouten , moet u zelf eerst zonder fouten leren schrijven. U maakt zich gewoon belachelijk.

Het Nederlands is voor mij een vreemde en in de praktijk zelfs volkomen onnuttige taal, dus dan gebeurt het wel eens dat ik een foutje maak. Dat hebt u mij hier nog nooit zien ontkennen (wel integendeel), maar zoals ik aangeef in mijn post 67 lijkt het mij verschoonbaar dat mensen in andere talen dan hun moedertaal wel eens een foutje maken. Mensen zoals u die fouten maken in hun eigen taal, dat is heel wat minder verschoonbaar, vind ik.

Nu, voor wat het woord “waardenoordeel” betreft…..

Ik heb mij desbetreffend vanzelfsprekend tegenover niemand te verantwoorden, maar ik geef u een woordje uitleg opdat u misschien zou kunnen pogen te begrijpen welke waarden en normen mensen van mijn categorie hanteren.

Vermits u het in uw post 64 had over categorieën van mensen, is dat in mijn reactie (post 67) uiteraard niet anders. Ik zou desgewenst een oordeel kunnen vellen over de waarde van een ding – een aftandse PC, bijvoorbeeld – maar ik zou mezelf nooit toelaten om een oordeel te vellen over de waarde van een mens of van mensen, want gezien de waarden en normen die mijn opvoeding mij meegaf zijn alle mensen hoe dan ook evenwaardig.

Ik zou daarentegen wel een oordeel kunnen vellen over de waarden en normen die andere “categorieën” van mensen dan de mijne blijken te hanteren, maar de wellevendheid laat mij dat niet toe.

Kortom, in mijn post 67 gaat het zeer duidelijk niet over de waarde van een ding (dan zou ik “waardeoordeel” gebruikt hebben) maar betreft het een oordeel over normen en waarden (andere betekenis en bovendien meervoud) die mensen hanteren, dus wegens dat zeer duidelijk onderscheid gebruikte ik het woord “waardenoordeel”.

Als een taal – welke het ook weze – ondanks dat zeer duidelijk onderscheid om welke reden ook in één en ander geen verschil maakt, dan doe ik dat zelf. Derhalve kunt u nu gerust noteren dat ik ook in de toekomst, telkens ik een oordeel omtrent normen en waarden bedoel, het woord “waardenoordeel” zal gebruiken, zelfs al zie ik in mijn boekjes dat het Nederlands niet in dat woord blijkt te voorzien, en zelfs al merk ik zoals zowel deze middag als nu dat mijn tekstverwerker het woord op mijn schermpje met een rood gegolfd lijntje onderstreept.

Dat u mij dientengevolge gefrustreerd de gebreken van uw taal ten kwade duidt neem ik er zonder enig probleem bij.

Het Oosten 11 mei 2018 20:51

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Gwylan (Bericht 8713475)
Het Nederlands is voor mij een vreemde en in de praktijk zelfs volkomen onnuttige taal, dus dan gebeurt het wel eens dat ik een foutje maak. Dat hebt u mij hier nog nooit zien ontkennen (wel integendeel), maar zoals ik aangeef in mijn post 67 lijkt het mij verschoonbaar dat mensen in andere talen dan hun moedertaal wel eens een foutje maken. Mensen zoals u die fouten maken in hun eigen taal, dat is heel wat minder verschoonbaar, vind ik.

Nu, voor wat het woord “waardenoordeel” betreft…..

Ik heb mij desbetreffend vanzelfsprekend tegenover niemand te verantwoorden, maar ik geef u een woordje uitleg opdat u misschien zou kunnen pogen te begrijpen welke waarden en normen mensen van mijn categorie hanteren.

Vermits u het in uw post 64 had over categorieën van mensen, is dat in mijn reactie (post 67) uiteraard niet anders. Ik zou desgewenst een oordeel kunnen vellen over de waarde van een ding – een aftandse PC, bijvoorbeeld – maar ik zou mezelf nooit toelaten om een oordeel te vellen over de waarde van een mens of van mensen, want gezien de waarden en normen die mijn opvoeding mij meegaf zijn alle mensen hoe dan ook evenwaardig.

Ik zou daarentegen wel een oordeel kunnen vellen over de waarden en normen die andere “categorieën” van mensen dan de mijne blijken te hanteren, maar de wellevendheid laat mij dat niet toe.

Kortom, in mijn post 67 gaat het zeer duidelijk niet over de waarde van een ding (dan zou ik “waardeoordeel” gebruikt hebben) maar betreft het een oordeel over normen en waarden (andere betekenis en bovendien meervoud) die mensen hanteren, dus wegens dat zeer duidelijk onderscheid gebruikte ik het woord “waardenoordeel”.

Als een taal – welke het ook weze – ondanks dat zeer duidelijk onderscheid om welke reden ook in één en ander geen verschil maakt, dan doe ik dat zelf. Derhalve kunt u nu gerust noteren dat ik ook in de toekomst, telkens ik een oordeel omtrent normen en waarden bedoel, het woord “waardenoordeel” zal gebruiken, zelfs al zie ik in mijn boekjes dat het Nederlands niet in dat woord blijkt te voorzien, en zelfs al merk ik zoals zowel deze middag als nu dat mijn tekstverwerker het woord op mijn schermpje met een rood gegolfd lijntje onderstreept.

Dat u mij dientengevolge gefrustreerd de gebreken van uw taal ten kwade duidt neem ik er zonder enig probleem bij.

Heel uw uitleg: larie en apekool. Bij ons zeggen ze : “veel complementen om niks.” En zo is het ook.

Gwylan 11 mei 2018 21:21

Uw poging om te begrijpen welke waarden en normen mensen van mijn categorie hanteren is dus mislukt. Jammer maar helaas.

Jan van den Berghe 11 mei 2018 21:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8713587)
Heel uw uitleg: larie en apekool.

Dat moet ik volstrekt tegenspreken, want door die uitleg wordt het heel begrijpelijk en ook aanvaardbaar waarom Gwylan "waardenoordeel" gebruikt en niet "waardeoordeel".

Doe toch nog maar eens een poging om zijn bijdrage te lezen en... te begrijpen!

LiberaalNL 11 mei 2018 22:26

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8713587)
Heel uw uitleg: larie en apekool. Bij ons zeggen ze : “veel complementen om niks.” En zo is het ook.

Zeg schoolmeester, misschien moet je je forumvriend en tevens nar Henri1 eerst eens Nederlands leren.
https://forum.politics.be/showpost.p...postcount=6039

Jay-P. 12 mei 2018 04:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door LiberaalNL (Bericht 8713692)
Zeg schoolmeester, misschien moet je je forumvriend en tevens nar Henri1 eerst eens Nederlands leren.
https://forum.politics.be/showpost.p...postcount=6039

Sal jy die boere kom lei? :lol:

Het Oosten 12 mei 2018 07:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door LiberaalNL (Bericht 8713692)
Zeg schoolmeester, misschien moet je je forumvriend en tevens nar Henri1 eerst eens Nederlands leren.
https://forum.politics.be/showpost.p...postcount=6039


Ik speel slechts de schoolmeester voor mensen die mensen zelf schoolmeestertje denken te moeten spelen en me taalfouten aanwrijven. Maar die er zelf niet veel van bakken. Zoals Quercus, Gwylan, en nog van die pretentieuze kornuiten. Dat ze zelf eerst leren zonder fouten schrijven in plaats van zich op te werpen als mislukte schoolmeestertjes die denken de anderen te moeten verbeteren!

Overigens gaat het hier op dit forum om discussie's over bepaalde onderwerpen. Het forum is geen taalles of taalcursus. En zeker niet wanneer zulke lessen gegeven worden door vermeende 'taalperfesters' die regelmatig kanjers van fouten schrijven.

Zeer kleingeestige mensen deze mislukte onderwijzers. Voor 100 % kneuterige mensen. Neem dat maar van mij aan!

Het Oosten 12 mei 2018 08:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8713650)
Dat moet ik volstrekt tegenspreken, want door die uitleg wordt het heel begrijpelijk en ook aanvaardbaar waarom Gwylan "waardenoordeel" gebruikt en niet "waardeoordeel".

Doe toch nog maar eens een poging om zijn bijdrage te lezen en... te begrijpen!

Tut tut. 'Waardenoordeel' bestaat niet. Alleen 'waardeoordeel' is correct. Punt uit.

Jan van den Berghe 12 mei 2018 08:20

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8713816)
Tut tut. 'Waardenoordeel' bestaat niet. Alleen 'waardeoordeel' is correct. Punt uit.

Natuurlijk bestaat het. Ik zie het woord hier zwart op wit staan. En de uitleg geeft mooi weer waarover het gaat.

Misschien weet u het niet, maar als taalgebruiker is men eigenlijk vrij om de taal naar eigen inzichten te schrijven. De officiële spelling moet men nu eenmaal alleen gebruiken in een aantal door de wet omschreven gevallen (onderwijs, ambtenarij...). Voor het overige is iedereen vrij.

En dat gebeurt ook. Bepaalde Nederlandse kranten volgen de zogenaamde "witte spelling" die afwijkt van de officiële. En in Vlaanderen was er lange tijd De Standaard alsook vele andere kranten en tijdschriften (links als rechts) die de progressieve vorm gebruikten, alhoewel in ambtenarij en onderwijs toen de conservatieve spelling moest gebruikt worden.

In deze gaat het eigenlijk niet zozeer om dat element, maar wel om een inhoudelijk verschil dat je aangeeft door niet "waardeoordeel" maar wel "waardenoordeel" te gebruiken. Mits een beetje goede wil had u begrepen waarover het gaat. U koos om dat niet te doen. Uw beslissing, maar wel best wel jammer. Het zij zo.

Het Oosten 12 mei 2018 08:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8713822)
Natuurlijk bestaat het. Ik zie het woord hier zwart op wit staan. En de uitleg geeft mooi weer waarover het gaat.

Misschien weet u het niet, maar als taalgebruiker is men eigenlijk vrij om de taal naar eigen inzichten te schrijven. De officiële spelling moet men nu eenmaal alleen gebruiken in een aantal door de wet omschreven gevallen (onderwijs, ambtenarij...). Voor het overige is iedereen vrij.

En dat gebeurt ook. Bepaalde Nederlandse kranten volgen de zogenaamde "witte spelling" die afwijkt van de officiële. En in Vlaanderen was er lange tijd De Standaard alsook vele andere kranten en tijdschriften (links als rechts) die de progressieve vorm gebruikten, alhoewel in ambtenarij en onderwijs toen de conservatieve spelling moest gebruikt worden.

In deze gaat het eigenlijk niet zozeer om dat element, maar wel om een inhoudelijk verschil dat je aangeeft door niet "waardeoordeel" maar wel "waardenoordeel" te gebruiken. Mits een beetje goede wil had u begrepen waarover het gaat. U koos om dat niet te doen. Uw beslissing, maar wel best wel jammer. Het zij zo.


Het Groene Boekje spelt ook samenstellingen waarin 'waarde' die eerste
betekenis heeft, zoals waardeoordeel, zonder tussen-n.

Dus volgens de officiële spelling hoort in samenstellingen met 'waarde-'
hoe dan ook geen tussen-n.Ken uw taal Van den Berghe.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 20:23.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be