Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

zonbron 3 mei 2012 17:51

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110374)
Het is duidelijk dat je geen ingenieur bent.

Alle technische machines die ooit door de mens zijn gemaakt werken op basis van een set aannames, het technisch (referentie-)kader.

Zodra 1 van de aannames niet meer klopt, werkt de machine NIET meer betrouwbaar.

Kader dat maar in en hang het boven uw bed.

Het werk van een ingenieur en machinebouwer bestaat erin de set aannames zo klein mogelijk te maken en de machine operationeel in het breedst mogelijke toepassingsgebied in functie van het beschikbaar budget en randfactoren zoals bvb. veiligheidsbeperkingen.
Maar dat is ALTIJD beperkt.

Gaat dat uw petje te boven?

De meeste 'aannames' zijn trouwens niet correct en de oorsprong van deze aannames is dikwijls van religiueze aard.

Toch werken bepaalde(vele) zaken binnen deze aanname en het gedefinieerde.

Dat mag je aldanniet ingekaderd boven je bed hangen en lang... denken.

parcifal 3 mei 2012 17:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door zonbron (Bericht 6110415)
De meeste 'aannames' kloppen trouwens niet en de oorsprong van deze aannames is dikwijls van religiueze aard.

Ah, zeg eens welke religieuze aannames bvb een autobouwer volgt bij het ontwerpen van een nieuwe auto?

Surprise us. :-D

zonbron 3 mei 2012 17:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110421)
Ah, zeg eens welke religieuze aannames bvb een autobouwer volgt bij het ontwerpen van een nieuwe auto?

Surprise us. :-D

Enkel wat ze aanneembaar (lees: gegeven werd) vinden. Zoniet waren deze auto's reeds lang veel meer 'Surprising'

Think . . .

Micele 3 mei 2012 18:01

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110374)
Het is duidelijk dat je geen ingenieur bent.

En gij ook niet.
Citaat:

Alle technische machines die ooit door de mens zijn gemaakt werken op basis van een set aannames, het technisch (referentie-)kader.
Dat weet ik binnen bepaalde minimum toleranties.
En binnen die toleranties moet een radar 100 % betrouwbaar zijn.
Dus als men hem doorcheckt volgens procedure en al zijn referentiemetingen kloppen is hij 100 % betrouwbaar voor de klanten: de luchtverkeersleider.

Die heeft op zijn beurt bepaalde veiligheidsprocedures, zoals de piloot dat ook heeft met zijn materiaal.

En daar steunt de luchtverkeerveiligheid op.

Citaat:

Zodra 1 van de aannames niet meer klopt, werkt de machine NIET meer betrouwbaar.
Hangt er vanaf voor wat, als het essentieel is voor de goede werking zien we dat onmiddelijk of beter gezegd de techniek detecteert dat automatisch en schakelt een essentieel reservedeel in dat inspringt.

Ofwel is de radar 100 % betrouwbaar of niet, er is geen "grijs" tussen.

Citaat:

Kader dat maar in en hang het boven uw bed.
jij bent geen ingenieur en zelfs nog geen technieker.

Citaat:

Het werk van een ingenieur en machinebouwer bestaat erin de set aannames zo klein mogelijk te maken en de machine operationeel in het breedst mogelijke toepassingsgebied in functie van het beschikbaar budget en randfactoren zoals bvb. veiligheidsbeperkingen.
Maar dat is ALTIJD beperkt.
In de mate van het mogelijke, maar dat weet men op voorhand van het materiaal.

Citaat:

Gaat dat uw petje te boven?
Jou blijkbaar wel.

En wat is nu de relevantie dat die UFO tussen ONGEVEER 160 kmh en ONGEVEER 11.500 kmh accelerreerde ? :lol:

parcifal 3 mei 2012 18:01

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door zonbron (Bericht 6110427)
Enkel wat ze aanneembaar vinden. Zoniet waren deze auto's veel meer 'Surprising'

Think . . .

Allez, ge wilt het dus niet zeggen?
Hoe verrassend. :-D

parcifal 3 mei 2012 18:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 6110432)
En gij ook niet.

Nee? Er staan nochtans tientallen tot honderden machines over de gehele wereld die ik (met andere mensen samen) ontworpen heb.

Op maat gemaakte machines die niet in uw huisje kunnen. :-P

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 6110432)
Dat weet ik binnen bepaalde minimum toleranties.
En binnen die toleranties moet een radar 100 % betrouwbaar zijn.
Dus als men hem doorcheckt volgens procedure en al zijn referentiemetingen kloppen is hij 100 % betrouwbaar voor de klanten: de luchtverkeersleider.

Onnozelaar. Ge snapt er geen reet van. :lol:

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 6110432)
jij bent geen ingenieur en zelfs nog geen technieker.

Uw begripsvermogen is te laag voor een betekenisvolle conversatie vrees ik.

zonbron 3 mei 2012 18:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110433)
Allez, ge wilt het dus niet zeggen?
Hoe verrassend. :-D

U bent voldoende op de hoogte van de oorsprong van de ontcijfering (of beter de creatie) van licht, kleuren, klank, het atoom etc...

Zeer praktisch, maar een uiterst beperkende aanname. Is dat voldoende ?

Micele 3 mei 2012 18:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110440)
Nee? Er staan nochtans tientallen tot honderden machines over de gehele wereld die ik (met andere mensen samen) ontworpen heb.

Alez gij bij dat onbegrijpend lezen van jou en dat voordurend nietzeggend ontwijken van het topic zou ik dat zelfs niet denken.

Citaat:

Op maat gemaakte machines die niet in uw huisje kunnen. :-P
En werken ze ? :lol:

Citaat:

Onnozelaar. Ge snapt er geen reet van. :lol:
Prachtig, die zit.

Citaat:

Uw begripsvermogen is te laag voor een betekenisvolle conversatie vrees ik.
En uw gezond verstand heb je blijkbaar in die machines gelaten.

Citaat:

The irrefutable radar returns were seen at Washington National Airport and Andrews Air Force Base. Government officials were at a loss to account what was happening over their own air space. The blips traveled around 100 mph for the most part, but what was unbelievable was their ability to reach the astonishing speed of 7,200 mph when accelerating. The capabilities of the UFOs were far beyond our technological proficiency at the time.

exodus 3 mei 2012 18:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110374)
Het is duidelijk dat je geen ingenieur bent.

Alle technische machines die ooit door de mens zijn gemaakt werken op basis van een set aannames, het technisch (referentie-)kader.

Zodra 1 van de aannames niet meer klopt, werkt de machine NIET meer betrouwbaar.

Kader dat maar in en hang het boven uw bed.

Het werk van een ingenieur en machinebouwer bestaat erin de set aannames zo klein mogelijk te maken en de machine operationeel in het breedst mogelijke toepassingsgebied in functie van het beschikbaar budget en randfactoren zoals bvb. veiligheidsbeperkingen.
Maar dat is ALTIJD beperkt.

Gaat dat uw petje te boven?

Micele (en anderen) brengen specifieke situaties en feiten naar voor, en jij insinueert er maar wat op los met algemeenheden zodat je niet hoeft in te gaan op de specifieke voorbeelden.

Vanaf dat skeptici worden geconfronteerd met onweerlegbare feiten kronkelen ze er rond als slangen in heet water.

Het is niet omdat een radar in de fout kan gaan, dat het daarom altijd gebeurt in situaties die nu net niet binnen jouw wereldbeeld passen. Zeker niet als het om meerdere radars gaat, en zeker niet als de radarwaarnbemingen bevestigd zijn door verschillende expert getuigen, en zeker niet als er bewijs van die waarnemingen is in de vorm van opnames van het luchtverkeer.

kiko 3 mei 2012 18:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door exodus (Bericht 6110478)
Vanaf dat skeptici worden geconfronteerd met onweerlegbare feiten kronkelen ze er rond als slangen in heet water.

Geef eens één onweerlegbaar feit. Twee hoeft niet, één is voldoende.

Micele 3 mei 2012 18:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door exodus (Bericht 6110478)
Het is niet omdat een radar in de fout kan ...

Dan wordt hij onmiddellijk niet meer gebruikt, zo simpel is dat.

En het wordt gemeld en genoteerd. En pas weer gebruikt als ie weer 100 % betrouwbaar is, ttz na een bepaalde testfase.

Hoofdverantwoordelijkheid ligt bij de luchtverkeersleider (die is helemaal geen radartechnieker of ingenieur of whatever).

parcifal 3 mei 2012 18:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door exodus (Bericht 6110478)
Micele (en anderen) brengen specifieke situaties en feiten naar voor, en jij insinueert er maar wat op los met algemeenheden zodat je niet hoeft in te gaan op de specifieke voorbeelden.

Vanaf dat skeptici worden geconfronteerd met onweerlegbare feiten kronkelen ze er rond als slangen in heet water.

Het is niet omdat een radar in de fout kan gaan, dat het daarom altijd gebeurt in situaties die nu net niet binnen jouw wereldbeeld passen. Zeker niet als het om meerdere radars gaat, en zeker niet als de radarwaarnbemingen bevestigd zijn door verschillende expert getuigen, en zeker niet als er bewijs van die waarnemingen is in de vorm van opnames van het luchtverkeer.

Ik zeg alleen dat zijn logica niet klopt.

Een onverklaarbare waarneming via radar kan onmogelijk tot de valide conclusie leiden, puur op basis daarvan, dat er een buitenaards tuig rondvliegt.

Wist je trouwens dat enkele van de beroemde UFO-'waarnemingen' door F-16's in Belgie waar generaal De Brouwer zo mee uitpakte, in feite gewoon registraties waren door een van de F-16' van de andere F-16?

Micele 3 mei 2012 18:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 6110496)
Geef eens één onweerlegbaar feit. Twee hoeft niet, één is voldoende.

Jij hebt ook geen antwoord hé.
Kronkel kronkel.

parcifal 3 mei 2012 18:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 6110523)
Jij hebt ook geen antwoord hé.
Kronkel kronkel.

Gewoon ter illustratie :

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_ufogolf

Citaat:

Wim van Utrecht publiceerde in het septembernummer (1994) van Skepter zijn visie als scepticus op de gebeurtenissen. Een van de piloten van de F16 die de UFO achtervolgden had een verkeerde handeling uitgevoerd waardoor diens radargegevens niet bewaard bleven. De registraties van de tweede F16, die de bewuste radarwaarneming registreerde, werd in handen gegeven van de aan M.I.T. verbonden professor Auguste Meessen, natuurkundeprofessor aan de Katholieke Universiteit van Louvain-La-Neuve. Na een eerste analyse concludeerde de professor dat 'de enige redelijke hypothese deze is van de UFO's, waarvan de prestaties duidelijk in de richting van een niet-aardse herkomst wijzen'. Waarop sceptici reageerden dat een parallel uitgevoerde analyse door kolonel Salmon en door burgerlijk ingenieur Gilmard aantoonde dat er grote fouten zijn gemaakt bij de interpretatie van de radaropnamen. Het officiële onderzoek laat zien dat in ten minste drie van de tien abnormale registraties, de boordradar van de ene F-16 de tweede F-16 voor een UFO had aangezien.[6]

Bij de resterende niet-geïdentificeerde echo's wordt door sceptici gedacht aan de weerkaatsing van radargolven op inversielagen of op compacte en vochtige luchtmassa's. De lichtpunten die vroeger op de avond waren gesignaleerd konden voordien al, aan de hand van een door een getuige gemaakte schets, als sterren worden verklaard. De ongewone meteorologische situatie die die nacht heerste, zou verklaren waarom een groep rijkswachters sterren en planeten voor UFO's had aanzien. Vreemd is volgens sceptici ook dat in een persmededeling die de luchtmacht kort na de F-16-jacht vrijgaf, met geen woord over de radaropnames werd gerept terwijl zijzelf enkele maanden later met het verhaal naar de pers stapte. Het heeft mensen die kritisch staan tegenover de hypothese dat de waarneming een UFO was doen denken dat feitelijke bedoeling was om als afleidingsmanoeuvre voor vluchten met experimentele vliegtuigen of ballons, ofwel om een gebrekkige omgang met pas aangeschafte radarapparatuur af te schrijven naar een externe oorzaak.
"interpretatie".
"weerkaatsingen op inversielagen"
"Gebrekkige omgang met pas aangeschafte radar-apparatuur."

Allemaal onmogelijke dingen, nietwaar, Micele?
De radar is altijd juist. ;-)

kiko 3 mei 2012 18:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 6110523)
Jij hebt ook geen antwoord hé.

Je antwoordt niet op de vraag.

Geef me één onweerlegbaar feit.

zonbron 3 mei 2012 19:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 6110496)
Geef eens één onweerlegbaar feit. Twee hoeft niet, één is voldoende.

Ik ben.

kiko 3 mei 2012 19:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door zonbron (Bericht 6110569)
Ik ben.

Je bent, denk je.

zonbron 3 mei 2012 19:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 6110582)
Je bent, denk je.

Dat is waar, ik denk dat.

Carnivore 3 mei 2012 20:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110542)
Gewoon ter illustratie :

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_ufogolf"interpretatie".
"weerkaatsingen op inversielagen"
"Gebrekkige omgang met pas aangeschafte radar-apparatuur."

Allemaal onmogelijke dingen, nietwaar, Micele?
De radar is altijd juist. ;-)


't is zowat als bvb de x-dossiers rond Dutroux. (zonder hier rond een polemiek te willen starten)
Men stelt zaken vast, die niet leuk zijn, men laat herlezen, en 't valt ineens allemaal geweldig goed mee.
nu slaat mìjn bullshit-meter op hol.

Tamam 3 mei 2012 21:12

[quote=parcifal;6110542]Gewoon ter illustratie :

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_ufogolf


Haha super.. Ik ben de trotste wiki-bijdrager van de skeptische en technische kantjes van de radar opneminingen van die UFO achtervolging in het gelinkte artikel. Was grootendeels knippen en plakken uit een artikel van Scepsis moet ik toegeven, ere wie ere toekomt. :-)

Vraagje... iemand heeft hier nog interessante video's? Ik ben geen "believer" meer maar dit soort zaken is en blijft entertainment!


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 15:50.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be