Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

zonbron 3 mei 2012 17:51

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110374)
Het is duidelijk dat je geen ingenieur bent.

Alle technische machines die ooit door de mens zijn gemaakt werken op basis van een set aannames, het technisch (referentie-)kader.

Zodra 1 van de aannames niet meer klopt, werkt de machine NIET meer betrouwbaar.

Kader dat maar in en hang het boven uw bed.

Het werk van een ingenieur en machinebouwer bestaat erin de set aannames zo klein mogelijk te maken en de machine operationeel in het breedst mogelijke toepassingsgebied in functie van het beschikbaar budget en randfactoren zoals bvb. veiligheidsbeperkingen.
Maar dat is ALTIJD beperkt.

Gaat dat uw petje te boven?

De meeste 'aannames' zijn trouwens niet correct en de oorsprong van deze aannames is dikwijls van religiueze aard.

Toch werken bepaalde(vele) zaken binnen deze aanname en het gedefinieerde.

Dat mag je aldanniet ingekaderd boven je bed hangen en lang... denken.

parcifal 3 mei 2012 17:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door zonbron (Bericht 6110415)
De meeste 'aannames' kloppen trouwens niet en de oorsprong van deze aannames is dikwijls van religiueze aard.

Ah, zeg eens welke religieuze aannames bvb een autobouwer volgt bij het ontwerpen van een nieuwe auto?

Surprise us. :-D

zonbron 3 mei 2012 17:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110421)
Ah, zeg eens welke religieuze aannames bvb een autobouwer volgt bij het ontwerpen van een nieuwe auto?

Surprise us. :-D

Enkel wat ze aanneembaar (lees: gegeven werd) vinden. Zoniet waren deze auto's reeds lang veel meer 'Surprising'

Think . . .

Micele 3 mei 2012 18:01

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110374)
Het is duidelijk dat je geen ingenieur bent.

En gij ook niet.
Citaat:

Alle technische machines die ooit door de mens zijn gemaakt werken op basis van een set aannames, het technisch (referentie-)kader.
Dat weet ik binnen bepaalde minimum toleranties.
En binnen die toleranties moet een radar 100 % betrouwbaar zijn.
Dus als men hem doorcheckt volgens procedure en al zijn referentiemetingen kloppen is hij 100 % betrouwbaar voor de klanten: de luchtverkeersleider.

Die heeft op zijn beurt bepaalde veiligheidsprocedures, zoals de piloot dat ook heeft met zijn materiaal.

En daar steunt de luchtverkeerveiligheid op.

Citaat:

Zodra 1 van de aannames niet meer klopt, werkt de machine NIET meer betrouwbaar.
Hangt er vanaf voor wat, als het essentieel is voor de goede werking zien we dat onmiddelijk of beter gezegd de techniek detecteert dat automatisch en schakelt een essentieel reservedeel in dat inspringt.

Ofwel is de radar 100 % betrouwbaar of niet, er is geen "grijs" tussen.

Citaat:

Kader dat maar in en hang het boven uw bed.
jij bent geen ingenieur en zelfs nog geen technieker.

Citaat:

Het werk van een ingenieur en machinebouwer bestaat erin de set aannames zo klein mogelijk te maken en de machine operationeel in het breedst mogelijke toepassingsgebied in functie van het beschikbaar budget en randfactoren zoals bvb. veiligheidsbeperkingen.
Maar dat is ALTIJD beperkt.
In de mate van het mogelijke, maar dat weet men op voorhand van het materiaal.

Citaat:

Gaat dat uw petje te boven?
Jou blijkbaar wel.

En wat is nu de relevantie dat die UFO tussen ONGEVEER 160 kmh en ONGEVEER 11.500 kmh accelerreerde ? :lol:

parcifal 3 mei 2012 18:01

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door zonbron (Bericht 6110427)
Enkel wat ze aanneembaar vinden. Zoniet waren deze auto's veel meer 'Surprising'

Think . . .

Allez, ge wilt het dus niet zeggen?
Hoe verrassend. :-D

parcifal 3 mei 2012 18:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 6110432)
En gij ook niet.

Nee? Er staan nochtans tientallen tot honderden machines over de gehele wereld die ik (met andere mensen samen) ontworpen heb.

Op maat gemaakte machines die niet in uw huisje kunnen. :-P

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 6110432)
Dat weet ik binnen bepaalde minimum toleranties.
En binnen die toleranties moet een radar 100 % betrouwbaar zijn.
Dus als men hem doorcheckt volgens procedure en al zijn referentiemetingen kloppen is hij 100 % betrouwbaar voor de klanten: de luchtverkeersleider.

Onnozelaar. Ge snapt er geen reet van. :lol:

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 6110432)
jij bent geen ingenieur en zelfs nog geen technieker.

Uw begripsvermogen is te laag voor een betekenisvolle conversatie vrees ik.

zonbron 3 mei 2012 18:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110433)
Allez, ge wilt het dus niet zeggen?
Hoe verrassend. :-D

U bent voldoende op de hoogte van de oorsprong van de ontcijfering (of beter de creatie) van licht, kleuren, klank, het atoom etc...

Zeer praktisch, maar een uiterst beperkende aanname. Is dat voldoende ?

Micele 3 mei 2012 18:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110440)
Nee? Er staan nochtans tientallen tot honderden machines over de gehele wereld die ik (met andere mensen samen) ontworpen heb.

Alez gij bij dat onbegrijpend lezen van jou en dat voordurend nietzeggend ontwijken van het topic zou ik dat zelfs niet denken.

Citaat:

Op maat gemaakte machines die niet in uw huisje kunnen. :-P
En werken ze ? :lol:

Citaat:

Onnozelaar. Ge snapt er geen reet van. :lol:
Prachtig, die zit.

Citaat:

Uw begripsvermogen is te laag voor een betekenisvolle conversatie vrees ik.
En uw gezond verstand heb je blijkbaar in die machines gelaten.

Citaat:

The irrefutable radar returns were seen at Washington National Airport and Andrews Air Force Base. Government officials were at a loss to account what was happening over their own air space. The blips traveled around 100 mph for the most part, but what was unbelievable was their ability to reach the astonishing speed of 7,200 mph when accelerating. The capabilities of the UFOs were far beyond our technological proficiency at the time.

exodus 3 mei 2012 18:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110374)
Het is duidelijk dat je geen ingenieur bent.

Alle technische machines die ooit door de mens zijn gemaakt werken op basis van een set aannames, het technisch (referentie-)kader.

Zodra 1 van de aannames niet meer klopt, werkt de machine NIET meer betrouwbaar.

Kader dat maar in en hang het boven uw bed.

Het werk van een ingenieur en machinebouwer bestaat erin de set aannames zo klein mogelijk te maken en de machine operationeel in het breedst mogelijke toepassingsgebied in functie van het beschikbaar budget en randfactoren zoals bvb. veiligheidsbeperkingen.
Maar dat is ALTIJD beperkt.

Gaat dat uw petje te boven?

Micele (en anderen) brengen specifieke situaties en feiten naar voor, en jij insinueert er maar wat op los met algemeenheden zodat je niet hoeft in te gaan op de specifieke voorbeelden.

Vanaf dat skeptici worden geconfronteerd met onweerlegbare feiten kronkelen ze er rond als slangen in heet water.

Het is niet omdat een radar in de fout kan gaan, dat het daarom altijd gebeurt in situaties die nu net niet binnen jouw wereldbeeld passen. Zeker niet als het om meerdere radars gaat, en zeker niet als de radarwaarnbemingen bevestigd zijn door verschillende expert getuigen, en zeker niet als er bewijs van die waarnemingen is in de vorm van opnames van het luchtverkeer.

kiko 3 mei 2012 18:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door exodus (Bericht 6110478)
Vanaf dat skeptici worden geconfronteerd met onweerlegbare feiten kronkelen ze er rond als slangen in heet water.

Geef eens één onweerlegbaar feit. Twee hoeft niet, één is voldoende.

Micele 3 mei 2012 18:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door exodus (Bericht 6110478)
Het is niet omdat een radar in de fout kan ...

Dan wordt hij onmiddellijk niet meer gebruikt, zo simpel is dat.

En het wordt gemeld en genoteerd. En pas weer gebruikt als ie weer 100 % betrouwbaar is, ttz na een bepaalde testfase.

Hoofdverantwoordelijkheid ligt bij de luchtverkeersleider (die is helemaal geen radartechnieker of ingenieur of whatever).

parcifal 3 mei 2012 18:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door exodus (Bericht 6110478)
Micele (en anderen) brengen specifieke situaties en feiten naar voor, en jij insinueert er maar wat op los met algemeenheden zodat je niet hoeft in te gaan op de specifieke voorbeelden.

Vanaf dat skeptici worden geconfronteerd met onweerlegbare feiten kronkelen ze er rond als slangen in heet water.

Het is niet omdat een radar in de fout kan gaan, dat het daarom altijd gebeurt in situaties die nu net niet binnen jouw wereldbeeld passen. Zeker niet als het om meerdere radars gaat, en zeker niet als de radarwaarnbemingen bevestigd zijn door verschillende expert getuigen, en zeker niet als er bewijs van die waarnemingen is in de vorm van opnames van het luchtverkeer.

Ik zeg alleen dat zijn logica niet klopt.

Een onverklaarbare waarneming via radar kan onmogelijk tot de valide conclusie leiden, puur op basis daarvan, dat er een buitenaards tuig rondvliegt.

Wist je trouwens dat enkele van de beroemde UFO-'waarnemingen' door F-16's in Belgie waar generaal De Brouwer zo mee uitpakte, in feite gewoon registraties waren door een van de F-16' van de andere F-16?

Micele 3 mei 2012 18:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 6110496)
Geef eens één onweerlegbaar feit. Twee hoeft niet, één is voldoende.

Jij hebt ook geen antwoord hé.
Kronkel kronkel.

parcifal 3 mei 2012 18:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 6110523)
Jij hebt ook geen antwoord hé.
Kronkel kronkel.

Gewoon ter illustratie :

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_ufogolf

Citaat:

Wim van Utrecht publiceerde in het septembernummer (1994) van Skepter zijn visie als scepticus op de gebeurtenissen. Een van de piloten van de F16 die de UFO achtervolgden had een verkeerde handeling uitgevoerd waardoor diens radargegevens niet bewaard bleven. De registraties van de tweede F16, die de bewuste radarwaarneming registreerde, werd in handen gegeven van de aan M.I.T. verbonden professor Auguste Meessen, natuurkundeprofessor aan de Katholieke Universiteit van Louvain-La-Neuve. Na een eerste analyse concludeerde de professor dat 'de enige redelijke hypothese deze is van de UFO's, waarvan de prestaties duidelijk in de richting van een niet-aardse herkomst wijzen'. Waarop sceptici reageerden dat een parallel uitgevoerde analyse door kolonel Salmon en door burgerlijk ingenieur Gilmard aantoonde dat er grote fouten zijn gemaakt bij de interpretatie van de radaropnamen. Het officiële onderzoek laat zien dat in ten minste drie van de tien abnormale registraties, de boordradar van de ene F-16 de tweede F-16 voor een UFO had aangezien.[6]

Bij de resterende niet-geïdentificeerde echo's wordt door sceptici gedacht aan de weerkaatsing van radargolven op inversielagen of op compacte en vochtige luchtmassa's. De lichtpunten die vroeger op de avond waren gesignaleerd konden voordien al, aan de hand van een door een getuige gemaakte schets, als sterren worden verklaard. De ongewone meteorologische situatie die die nacht heerste, zou verklaren waarom een groep rijkswachters sterren en planeten voor UFO's had aanzien. Vreemd is volgens sceptici ook dat in een persmededeling die de luchtmacht kort na de F-16-jacht vrijgaf, met geen woord over de radaropnames werd gerept terwijl zijzelf enkele maanden later met het verhaal naar de pers stapte. Het heeft mensen die kritisch staan tegenover de hypothese dat de waarneming een UFO was doen denken dat feitelijke bedoeling was om als afleidingsmanoeuvre voor vluchten met experimentele vliegtuigen of ballons, ofwel om een gebrekkige omgang met pas aangeschafte radarapparatuur af te schrijven naar een externe oorzaak.
"interpretatie".
"weerkaatsingen op inversielagen"
"Gebrekkige omgang met pas aangeschafte radar-apparatuur."

Allemaal onmogelijke dingen, nietwaar, Micele?
De radar is altijd juist. ;-)

kiko 3 mei 2012 18:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 6110523)
Jij hebt ook geen antwoord hé.

Je antwoordt niet op de vraag.

Geef me één onweerlegbaar feit.

zonbron 3 mei 2012 19:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 6110496)
Geef eens één onweerlegbaar feit. Twee hoeft niet, één is voldoende.

Ik ben.

kiko 3 mei 2012 19:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door zonbron (Bericht 6110569)
Ik ben.

Je bent, denk je.

zonbron 3 mei 2012 19:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 6110582)
Je bent, denk je.

Dat is waar, ik denk dat.

Carnivore 3 mei 2012 20:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110542)
Gewoon ter illustratie :

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_ufogolf"interpretatie".
"weerkaatsingen op inversielagen"
"Gebrekkige omgang met pas aangeschafte radar-apparatuur."

Allemaal onmogelijke dingen, nietwaar, Micele?
De radar is altijd juist. ;-)


't is zowat als bvb de x-dossiers rond Dutroux. (zonder hier rond een polemiek te willen starten)
Men stelt zaken vast, die niet leuk zijn, men laat herlezen, en 't valt ineens allemaal geweldig goed mee.
nu slaat mìjn bullshit-meter op hol.

Tamam 3 mei 2012 21:12

[quote=parcifal;6110542]Gewoon ter illustratie :

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_ufogolf


Haha super.. Ik ben de trotste wiki-bijdrager van de skeptische en technische kantjes van de radar opneminingen van die UFO achtervolging in het gelinkte artikel. Was grootendeels knippen en plakken uit een artikel van Scepsis moet ik toegeven, ere wie ere toekomt. :-)

Vraagje... iemand heeft hier nog interessante video's? Ik ben geen "believer" meer maar dit soort zaken is en blijft entertainment!

parcifal 3 mei 2012 21:15

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Carnivore (Bericht 6110762)
't is zowat als bvb de x-dossiers rond Dutroux. (zonder hier rond een polemiek te willen starten)
Men stelt zaken vast, die niet leuk zijn, men laat herlezen, en 't valt ineens allemaal geweldig goed mee.
nu slaat mìjn bullshit-meter op hol.

Ik zal ook eens een filmpke posten, van 1 minuut maar en van een monument van de wetenschap.

Dat somt het wel zo'n beetje op, alle wind van sommige posters ten spijt...

www.youtube.com/watch?v=wLaRXYai19A

Carnivore 3 mei 2012 21:26

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110878)
Ik zal ook eens een filmpke posten, van 1 minuut maar en van een monument van de wetenschap.

Dat somt het wel zo'n beetje op, alle wind van sommige posters ten spijt...

www.youtube.com/watch?v=wLaRXYai19A

quote : You can see Buddy Holly at 1:02.
guyonthebenchful 3 maanden geleden


lol


Wat is het dan wel?
Leg jij het dan eens uit wetenschapper!?

Voor jou bestaat het niet eens.
Zo kan ik ook wetenschapper zijn.
Al wat ik niet kan verklaren bestaat niet.

parcifal 3 mei 2012 21:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Carnivore (Bericht 6110906)
Wat is het dan wel?
Leg jij het dan eens uit wetenschapper!?

Voor jou bestaat het niet eens.
Zo kan ik ook wetenschapper zijn.
Al wat ik niet kan verklaren bestaat niet.

maar nee. Heb je niet gehoord wat feynman zei?
Wat snap je er niet aan?

Dit gaat niet over bewijzen of zekerheden, met wat we nu hebben kunnen we geen definitieve conclusie trekken. Opschorten van oordeel is de enige correcte houding tot je effectief iets in handen hebt, iets materieels.

Wat we wel kunnen zeggen, op basis van 200 jaar wetenschap die toch iets gepresteerd heeft, is dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er aliens naar hier komen gevlogen in schotels.
Minder waarschijnlijk zelfs dan dat je morgen een roze ijsbeer tegenkomt met 6 poten.
Dat klinkt misschien onnozel maar zo is het.

Nietzsche 3 mei 2012 21:57

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6110938)
maar nee. Heb je niet gehoord wat feynman zei?
Wat snap je er niet aan?

Dit gaat niet over bewijzen of zekerheden, met wat we nu hebben kunnen we geen definitieve conclusie trekken. Opschorten van oordeel is de enige correcte houding tot je effectief iets in handen hebt, iets materieels.

Wat we wel kunnen zeggen, op basis van 200 jaar wetenschap die toch iets gepresteerd heeft, is dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er aliens naar hier komen gevlogen in schotels.
Minder waarschijnlijk zelfs dan dat je morgen een roze ijsbeer tegenkomt met 6 poten.
Dat klinkt misschien onnozel maar zo is het.

Dat slaat werkelijk helemaal nergens op, realiseer jij je wel dat wij nog niet eens 1 % van het heelal ontdekt hebben?

parcifal 3 mei 2012 22:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Nietzsche (Bericht 6110981)
Dat slaat werkelijk helemaal nergens op, realiseer jij je wel dat wij nog niet eens 1 % van het heelal ontdekt hebben?

Ontdekt? :-D

Stel dat er ergens op 1 zandkorrel in de gigantische sahara een ras van micro-wezentjes woont die legendes hebben over gigantische wezens die naar hen toe reizen om hen te observeren.

Hoe realistisch klinkt dat?
En toch is dat nog altijd veel en veel voor de.hand liggender dan wat de ufo-believers zeggen.

kiko 4 mei 2012 05:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Nietzsche (Bericht 6110981)
Dat slaat werkelijk helemaal nergens op, realiseer jij je wel dat wij nog niet eens 1 % van het heelal ontdekt hebben?

En dan ?

Niemand ontkent de aanwezigheid van andere levensvormen in het heelal. Persoonlijk denk ik dat het heelal barst van het leven.

Dat die buitenaardse levensvormen op dit ogenblik aanwezig zouden zijn op de aarde, is echter een geheel ander iets. We hebben geen reden om aan te nemen van wel.

Nietzsche 4 mei 2012 08:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6111133)
Ontdekt? :-D

Stel dat er ergens op 1 zandkorrel in de gigantische sahara een ras van micro-wezentjes woont die legendes hebben over gigantische wezens die naar hen toe reizen om hen te observeren.

Hoe realistisch klinkt dat?
En toch is dat nog altijd veel en veel voor de.hand liggender dan wat de ufo-believers zeggen.

Het licht er volgens mij aan hoe je het naar kijkt, je kan ook zeggen: het heelal is zo groot de kans is daarom redelijk aannemelijk dat er ergens in het heelal ook leven bestaat. Hoe intelligent of wat de uiterlijke kenmerken van dat leven dan zijn, is totaal irrelevant.

bacterie zijn ook al leven hé

Nietzsche 4 mei 2012 08:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 6111382)
En dan ?

Niemand ontkent de aanwezigheid van andere levensvormen in het heelal. Persoonlijk denk ik dat het heelal barst van het leven.

Dat die buitenaardse levensvormen op dit ogenblik aanwezig zouden zijn op de aarde, is echter een geheel ander iets. We hebben geen reden om aan te nemen van wel.

Naja, als ik naar sommige mensen kijk, begin ik toch te twijfelen hoor.

parcifal 4 mei 2012 09:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Nietzsche (Bericht 6111481)
Het licht er volgens mij aan hoe je het naar kijkt, je kan ook zeggen: het heelal is zo groot de kans is daarom redelijk aannemelijk dat er ergens in het heelal ook leven bestaat. Hoe intelligent of wat de uiterlijke kenmerken van dat leven dan zijn, is totaal irrelevant.

bacterie zijn ook al leven hé

Wie zegt er iets anders misschien?

Nietzsche 4 mei 2012 09:01

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6111489)
Wie zegt er iets anders misschien?

Jij beweert dat het bestaan van buitenaards leven, totaal niet aannemelijk is.

parcifal 4 mei 2012 09:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Nietzsche (Bericht 6111490)
Jij beweert dat het bestaan van buitenaards leven, totaal niet aannemelijk is.

Nee dat heb je dan fout gelezen, het bestaan van buitenaards leven is zo goed als zeker.
Ik heb nooit iets anders gezegd.

Nietzsche 4 mei 2012 09:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6111492)
Nee dat heb je dan fout gelezen, het bestaan van buitenaards leven is zo goed als zeker.
Ik heb nooit iets anders gezegd.

Wat was dan zo onaannemelijk volgens jou?

parcifal 4 mei 2012 09:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Nietzsche (Bericht 6111494)
Wat was dan zo onaannemelijk volgens jou?

Dat ze naar hier komen natuurlijk, zoals beweerd wordt door Ufo-believers die blijkbaar graag buitenaardse tuigen zien vliegen.

Laten we eens aannenen dat 99,9% van het leven in het heelal microscopisch is en dat van de rest 99,99% technologisch niet ver genoeg gevorderd is.

Dan heb je al minstens 10 miljoen levensvormen nodig om er 1 te vinden die van zijn planeet kan afgeraken, zoals wij dus.

Daar bovenop komen nog 2 onneembare hindernissen (zelfs theoretisch) :

Waar moet je naartoe vliegen, hoe vind je je bestemming?
Hoe geraak je daar, als de afstand zo groot is dat hij het menselijke bevattingsvermogen te boven gaat?

En daarbovenop : waarom zou je het doen?

Zou jij meewerken aan een project om een onbekende aliensoort te gaan opzoeken, als je hen miraculeus hebt ontdekt in het quasi oneindige heelal, zonder dat er een gegarandeerd resultaat is, maar je zou wel de energie van minstens 1 ster zoals onze zon nodig hebben om de reis te maken en/of een paar duizend jaar reistijd.

Lijkt dat niet een klein beetje een slechte investering?

Nietzsche 4 mei 2012 09:18

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6111501)
Dat ze naar hier komen natuurlijk, zoals beweerd wordt door Ufo-believers die blijkbaar graag buitenaardse tuigen zien vliegen.

Laten we eens aannenen dat 99,9% van het leven in het heelal microscopisch is en dat van de rest 99,99% technologisch niet ver genoeg gevorderd is.

Dan heb je al minstens 10 miljoen levensvormen nodig om er 1 te vinden die van zijn planeet kan afgeraken, zoals wij dus.

Daar bovenop komen nog 2 onneembare hindernissen (zelfs theoretisch) :

Waar moet je naartoe vliegen, hoe vind je je bestemming?
Hoe geraak je daar, als de afstand zo groot is dat hij het menselijke bevattingsvermogen te boven gaat?

En daarbovenop : waarom zou je het doen?

Zou jij meewerken aan een project om een onbekende aliensoort te gaan opzoeken, als je hen miraculeus hebt ontdekt in het quasi oneindige heelal, zonder dat er een gegarandeerd resultaat is, maar je zou wel de energie van minstens 1 ster zoals onze zon nodig hebben om de reis te maken en/of een paar duizend jaar reistijd.

Lijkt dat niet een klein beetje een slechte investering?

Oh, nu ben ik het helemaal met je eens.

exodus 4 mei 2012 09:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tamam (Bericht 6110874)
Gewoon ter illustratie :

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_ufogolf


Haha super.. Ik ben de trotste wiki-bijdrager van de skeptische en technische kantjes van de radar opneminingen van die UFO achtervolging in het gelinkte artikel. Was grootendeels knippen en plakken uit een artikel van Scepsis moet ik toegeven, ere wie ere toekomt. :-)

Vraagje... iemand heeft hier nog interessante video's? Ik ben geen "believer" meer maar dit soort zaken is en blijft entertainment!

Welja, dat zegt genoeg. Copy pastes van skepp in feite.

Die stukken van skepp zijn hier al hier zovele keren aangehaald en hun argumentie is al even vele keren uit elkaar gehaald.

Nietzsche 4 mei 2012 09:33

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door GalacticSupermarket (Bericht 6111519)
LOL zijn daar getuigen van dan? eh neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Dus die waarschijnlijkheid is niet groter, maar kleiner o slimme mier.

:roll:

Nietzsche 4 mei 2012 09:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door GalacticSupermarket (Bericht 6111527)
He Nietzche!


What's in a name eh? ;)

Ben jij een vrouw of een man?

Nietzsche 4 mei 2012 09:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door GalacticSupermarket (Bericht 6111534)
ha ha ha ha ha wat een onzin weer

?

Nietzsche 4 mei 2012 09:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door GalacticSupermarket (Bericht 6111549)
Oh je hebt het zelgf niet door? ;)

8O

Nietzsche 4 mei 2012 10:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door GalacticSupermarket (Bericht 6111554)
je kan niet eens goed 'quoten' man! :) :):)

8O


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 13:18.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be