Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

meneer 22 juni 2013 00:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6686866)
Of misschien leren aanvaarden dat we ze de eerste 600 000 jaar niet gaan ontmoeten? Een peuleschil op kosmische schaal uiteraard. Je mag de taart al beginnen bakken.

parcifal heeft in zijn glazen bol gekeken zeker ? En dan met andere mensen lachen, en beweren dat zij dromen, hallucineren enz enz ! Tsss Tsss.:-)
600.000 jaar is inderdaad een peuleschil op kosmische schaal, het kan evengoed de tijdspanne zijn gedurende dewelke Aliens onze aarde reeds bezoeken . Parcifal weet daar eigenlijk niets van, maar vanuit zijn mijlenhoge " wetenschappellijke " gestoelte verklaart hij : " wij zullen hen niet ontmoeten ! In nog geen 600.000 jaar, want da kan ni ".:lol:
Ik heb zelden zo een vooringenomenheid bij iemand waargenomen.

meneer 22 juni 2013 00:38

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 6686764)
Dat ontken ik toch nergens ? Leg me geen woorden in de mond aub, mijn zintuigen zijn nog scherp genoeg om laster en leugens op te merken.

Niet akkoord met kiko ? = dus leugens en laster.:lol:
De waarheid is dat je een slechte verliezer bent. Je kunt het niet verkroppen dat je geen bewijs vind voor het niet bestaan van Aliens & hun bezoeken aan de aarde.
De legendes en heilige boekskes van de hele planeet staan bol van verhalen over machtige wezens die over bijzondere krachten beschikken, en tussen ons rondlopen, zich met onze zaken moeien, en soms zelfs grote kuis houden als het hen te gortig word. ( Sodom en Gomorha bvb om er ééntje uit de bijbel aan te halen ).
De Sumeriërs hun geschiedenis vertelt dat zij geregeerd werden door reuzen die van de hemel neerdaalden.
Er zijn nog tientallen voorbeelden...

Lees dit stukje eens bvb:


http://buitenaardsleven.webs.com/debijbel.htm
Citaat:

De Bijbel

De velen door ons bestudeerde bronnen verwijzen nagenoeg allemaal naar dezelfde eeuwenoude bron als ondersteuning van hun theorieën en verklaringen. Deze bron is niks minder dan de Bijbel. De Bijbel is een heilig boek vol mysterieuze teksten die je op verschillende wijzen kan interpreteren. Veel dingen worden door veel ufologen geïnterpreteerd als bewijzen van het bestaan van intelligente buitenaardse wezens. Zo staat in de Genesis, de schepping 1:1-2:7, het eerste deel van het Oude Testament het volgende:‘En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis…’In deze zin vallen twee aspecten op. Ten eerste: God schiep de wereld toch alleen? Waarom spreekt hij over zichzelf in een meervoudsvorm? Waren er soms meer ‘Goden’ die de wereld hebben geschapen? In de oertekst van het Oude Testament wordt ook niet over één God gesproken maar over meerdere Goden: de Elohiem.

Ten tweede worden de mensen naar Gods gelijkenis geschapen. Hier kan je uit opmaken, als je het letterlijk neemt, dat God qua uiterlijk ook een menselijke gedaante heeft. Maar dan kan je je afvragen of het hier wel om God gaat, of zijn het superieure wezens die de mens schiepen? Want als God altijd al bestond en dus altijd al een menselijk uiterlijk had, waarom zou Hij dat in de eerste plaats hebben? Het uiterlijk van wezens, dus ook van de mens, zijn zo dat ze zich kunnen handhaven onder de betreffende leefomstandigheden. Maar dit geldt toch niet voor de onsterfelijke God?Er staan ook omschrijvingen en ooggetuigenverslagen die schijnbaar verwijzen naar bovennatuurlijke verschijnselen. Dit is op zich logisch aangezien de Bijbel, gaande over God die toch zeker bovennatuurlijk is, vol staat met bovennatuurlijke verschijnselen. In sommige delen spreekt men echter over dingen lijkend op technologische apparaten en vreemde robotachtige wezens. Hier volgen enkele fragmenten uit het Oude Testament uit het Ezechiël, 1:1-28. Getuige is de priester Ezechiël die denkt boodschappers van God waar te nemen:‘En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans; daarbinnen, midden in het vuur, was wat eruit zag als blinkend metaal. En in het midden daarvan was wat geleek op vier wezens; en dit was hun voorkomen: zij hadden de gedaante van een mens, ieder van hen vier aangezichten en ieder van hen vier vleugels. Wat hun benen aangaat, deze waren recht: en hun voetzolen waren als die van een kalf en fonkelden als gepolijst koper(…) En wat de gedaante der wezens betreft, hun aanblik was als die van brandende vuurkolen, als van fakkels - zich bewegend tussen de wezens: en het vuur glansde en bliksemen schoten daaruit. De wezens snelden heen en weer als bliksemschichten (…) En ik zag naar de wezens en zie, op de grond naast de wezens was een rad. De aanblik en het maaksel van de radaren was als de schittering van een turkoois; zij hadden alle vier een zelfde vorm; hun aanblik en maaksel was, alsof er een rad was midden in een rad.(…) Hun velgen waren hoog en ontzagwekkend; en bij alle vier waren deze velgen rondom vol ogen.(…) Als zij ginge, hoorde ik het geruis hunner vleugels als het gebruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen: een dreunend geluid als van een leger, (…)een gedaante, die er uitzag als een mens. En ik zag iets schitteren als metaal; vanaf wat op zijn lendenen leek naar boven als vuur omvat door een hulsel; en vanaf wat op zijn lendenen leek naar beneden, zag ik iets als vuur omgeven door glans.`(links) De profeet Ezechiël, schilderij van MichelangeloZegt u nou zelf, is dit hoe u zich engelen voorstelt? Als wezens met koperen voetzolen als een kalf met een aanblik als brandende vuurkolen, die arriveerden per ruimteschip? Of klinkt dit u allemaal meer als een bezoek van ET in de oren? Of iets anders…u mag het zeggen.

Maar, zoals verwacht, is dit een fragment die UFO-aanhangers vaak zien als onomstotelijk bewijs van een bezoek uit de ruimte aan de aarde. De stormwind in de eerste regel zou dan veroorzaakt worden door stuwraketten en het vuur in het begin verwijst naar aanjaagraketten.Blumrich

Een zeer bekend voorbeeld van een aanhanger van de laatste theorie is Erich von Däniken. Deze Zwitser heeft een geheel eigen theorie ontwikkeld, inhoudende dat buitenaardse wezens in het verleden zeker bezoek hebben gebracht aan de aarde. Bewijs hiervoor zouden geschriften, beeldwerken en tekens zijn van oude beschavingen die nu nog te bewonderen zijn. Zijn eerste en tevens bekendste boek is "Waren de goden kosmonauten?" Later zal hij nog aan de orde komen. Een zeker heerschap genaamd Blumrich, een ingenieur bij NASA, las dit boek en raakte bij het deel over de profeet Ezechiël zeer nieuwsgierig. Hij bestudeerde deze teksten uit de Bijbel en maakte berekeningen en constructietekeningen van het omschreven voertuig. Er verscheen een ruimteschip op het papier wat een soort combinatie was tussen ruimteschip en helikopter. Het volgende fragment uit het deel van Ezechiël 1:1-28 wijst op de helikopter:‘Boven de hoofden der wezens was wat geleek op een uitspansel als ontzagwekkend ijskristal, uitgespreid boven hun hoofden. En onder het uitspansel stonden hun vleugels recht naar elkander uitgestrekt. En een stem klonk van oven het uitspansel dat boven hun hoofden was; als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen.’Deze vleugels wijzen op de propellers van de helikopter die er in ongeveer 300 v.C. echt nog niet waren (op de aarde dan). De wezens hadden, zoals je in een eerder fragment kon lezen, 4 aangezichten. Blumrich wijst deze aangezichten toe aan de ingewikkelde structuur van het centrale rotormechanisme. Ook hun aanblik als brandende vuurkolen wijst eerder op een apparaat dan op een werkelijk wezen. Laat staan een engel of God zelf.

Vreemd was overigens dat de door Blumrich gemaakte tekening reeds al bedacht was door een ingenieur van NASA die later ook succesvol getest werd. Blumrich veronderstelde verder dat het ruimteschip een shuttle was, vanwege de bedachte vorm, die in contact stond met het moederschip. Zijn bevindingen heeft Blumrich opgeschreven in het boek: The spaceships of Ezekhiël.(Onder) Een constructie-tekening van het door Blumrich ontworpen ruimteschip dat de profeet Ezechiël in de Bijbel zou beschrijven.©2007 E&N
Zever ? Vertelselkes ? Mogelijk. Net zoals jouw beweringen zever kunnen zijn. Bewijzen op tafel leggen kan je in elk geval niet.:-)
Ik daarentegen heb wel degelijk grond om te veronderstellen dat er in deze verhalen op z'n minst een grond van waarheid zit.;-)

meneer 22 juni 2013 00:38

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 6686764)
Dat ontken ik toch nergens ? Leg me geen woorden in de mond aub, mijn zintuigen zijn nog scherp genoeg om laster en leugens op te merken.

Niet akkoord met kiko ? = dus leugens en laster.:lol:
De waarheid is dat je een slechte verliezer bent. Je kunt het niet verkroppen dat je geen bewijs vind voor het niet bestaan van Aliens & hun bezoeken aan de aarde.
De legendes en heilige boekskes van de hele planeet staan bol van verhalen over machtige wezens die over bijzondere krachten beschikken, en tussen ons rondlopen, zich met onze zaken moeien, en soms zelfs grote kuis houden als het hen te gortig word. ( Sodom en Gomorha bvb om er ééntje uit de bijbel aan te halen ).
De Sumeriërs hun geschiedenis vertelt dat zij geregeerd werden door reuzen die van de hemel neerdaalden.
Er zijn nog tientallen voorbeelden...

Lees dit stukje eens bvb:


http://buitenaardsleven.webs.com/debijbel.htm
Citaat:

De Bijbel

De velen door ons bestudeerde bronnen verwijzen nagenoeg allemaal naar dezelfde eeuwenoude bron als ondersteuning van hun theorieën en verklaringen. Deze bron is niks minder dan de Bijbel. De Bijbel is een heilig boek vol mysterieuze teksten die je op verschillende wijzen kan interpreteren. Veel dingen worden door veel ufologen geïnterpreteerd als bewijzen van het bestaan van intelligente buitenaardse wezens. Zo staat in de Genesis, de schepping 1:1-2:7, het eerste deel van het Oude Testament het volgende:‘En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis…’In deze zin vallen twee aspecten op. Ten eerste: God schiep de wereld toch alleen? Waarom spreekt hij over zichzelf in een meervoudsvorm? Waren er soms meer ‘Goden’ die de wereld hebben geschapen? In de oertekst van het Oude Testament wordt ook niet over één God gesproken maar over meerdere Goden: de Elohiem.

Ten tweede worden de mensen naar Gods gelijkenis geschapen. Hier kan je uit opmaken, als je het letterlijk neemt, dat God qua uiterlijk ook een menselijke gedaante heeft. Maar dan kan je je afvragen of het hier wel om God gaat, of zijn het superieure wezens die de mens schiepen? Want als God altijd al bestond en dus altijd al een menselijk uiterlijk had, waarom zou Hij dat in de eerste plaats hebben? Het uiterlijk van wezens, dus ook van de mens, zijn zo dat ze zich kunnen handhaven onder de betreffende leefomstandigheden. Maar dit geldt toch niet voor de onsterfelijke God?Er staan ook omschrijvingen en ooggetuigenverslagen die schijnbaar verwijzen naar bovennatuurlijke verschijnselen. Dit is op zich logisch aangezien de Bijbel, gaande over God die toch zeker bovennatuurlijk is, vol staat met bovennatuurlijke verschijnselen. In sommige delen spreekt men echter over dingen lijkend op technologische apparaten en vreemde robotachtige wezens. Hier volgen enkele fragmenten uit het Oude Testament uit het Ezechiël, 1:1-28. Getuige is de priester Ezechiël die denkt boodschappers van God waar te nemen:‘En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans; daarbinnen, midden in het vuur, was wat eruit zag als blinkend metaal. En in het midden daarvan was wat geleek op vier wezens; en dit was hun voorkomen: zij hadden de gedaante van een mens, ieder van hen vier aangezichten en ieder van hen vier vleugels. Wat hun benen aangaat, deze waren recht: en hun voetzolen waren als die van een kalf en fonkelden als gepolijst koper(…) En wat de gedaante der wezens betreft, hun aanblik was als die van brandende vuurkolen, als van fakkels - zich bewegend tussen de wezens: en het vuur glansde en bliksemen schoten daaruit. De wezens snelden heen en weer als bliksemschichten (…) En ik zag naar de wezens en zie, op de grond naast de wezens was een rad. De aanblik en het maaksel van de radaren was als de schittering van een turkoois; zij hadden alle vier een zelfde vorm; hun aanblik en maaksel was, alsof er een rad was midden in een rad.(…) Hun velgen waren hoog en ontzagwekkend; en bij alle vier waren deze velgen rondom vol ogen.(…) Als zij ginge, hoorde ik het geruis hunner vleugels als het gebruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen: een dreunend geluid als van een leger, (…)een gedaante, die er uitzag als een mens. En ik zag iets schitteren als metaal; vanaf wat op zijn lendenen leek naar boven als vuur omvat door een hulsel; en vanaf wat op zijn lendenen leek naar beneden, zag ik iets als vuur omgeven door glans.`(links) De profeet Ezechiël, schilderij van MichelangeloZegt u nou zelf, is dit hoe u zich engelen voorstelt? Als wezens met koperen voetzolen als een kalf met een aanblik als brandende vuurkolen, die arriveerden per ruimteschip? Of klinkt dit u allemaal meer als een bezoek van ET in de oren? Of iets anders…u mag het zeggen.

Maar, zoals verwacht, is dit een fragment die UFO-aanhangers vaak zien als onomstotelijk bewijs van een bezoek uit de ruimte aan de aarde. De stormwind in de eerste regel zou dan veroorzaakt worden door stuwraketten en het vuur in het begin verwijst naar aanjaagraketten.Blumrich

Een zeer bekend voorbeeld van een aanhanger van de laatste theorie is Erich von Däniken. Deze Zwitser heeft een geheel eigen theorie ontwikkeld, inhoudende dat buitenaardse wezens in het verleden zeker bezoek hebben gebracht aan de aarde. Bewijs hiervoor zouden geschriften, beeldwerken en tekens zijn van oude beschavingen die nu nog te bewonderen zijn. Zijn eerste en tevens bekendste boek is "Waren de goden kosmonauten?" Later zal hij nog aan de orde komen. Een zeker heerschap genaamd Blumrich, een ingenieur bij NASA, las dit boek en raakte bij het deel over de profeet Ezechiël zeer nieuwsgierig. Hij bestudeerde deze teksten uit de Bijbel en maakte berekeningen en constructietekeningen van het omschreven voertuig. Er verscheen een ruimteschip op het papier wat een soort combinatie was tussen ruimteschip en helikopter. Het volgende fragment uit het deel van Ezechiël 1:1-28 wijst op de helikopter:‘Boven de hoofden der wezens was wat geleek op een uitspansel als ontzagwekkend ijskristal, uitgespreid boven hun hoofden. En onder het uitspansel stonden hun vleugels recht naar elkander uitgestrekt. En een stem klonk van oven het uitspansel dat boven hun hoofden was; als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen.’Deze vleugels wijzen op de propellers van de helikopter die er in ongeveer 300 v.C. echt nog niet waren (op de aarde dan). De wezens hadden, zoals je in een eerder fragment kon lezen, 4 aangezichten. Blumrich wijst deze aangezichten toe aan de ingewikkelde structuur van het centrale rotormechanisme. Ook hun aanblik als brandende vuurkolen wijst eerder op een apparaat dan op een werkelijk wezen. Laat staan een engel of God zelf.

Vreemd was overigens dat de door Blumrich gemaakte tekening reeds al bedacht was door een ingenieur van NASA die later ook succesvol getest werd. Blumrich veronderstelde verder dat het ruimteschip een shuttle was, vanwege de bedachte vorm, die in contact stond met het moederschip. Zijn bevindingen heeft Blumrich opgeschreven in het boek: The spaceships of Ezekhiël.(Onder) Een constructie-tekening van het door Blumrich ontworpen ruimteschip dat de profeet Ezechiël in de Bijbel zou beschrijven.©2007 E&N
Zever ? Vertelselkes ? Mogelijk. Net zoals jouw beweringen zever kunnen zijn. Bewijzen op tafel leggen kan je in elk geval niet.:-)
Ik daarentegen heb wel degelijk grond om te veronderstellen dat er in deze verhalen op z'n minst een grond van waarheid zit.;-)

Dixie 22 juni 2013 00:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 6686764)
Dat ontken ik toch nergens ? Leg me geen woorden in de mond aub, mijn zintuigen zijn nog scherp genoeg om laster en leugens op te merken.

tjakka!

parcifal 22 juni 2013 06:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door meneer (Bericht 6687313)
parcifal heeft in zijn glazen bol gekeken zeker ? En dan met andere mensen lachen, en beweren dat zij dromen, hallucineren enz enz ! Tsss Tsss.:-)
600.000 jaar is inderdaad een peuleschil op kosmische schaal, het kan evengoed de tijdspanne zijn gedurende dewelke Aliens onze aarde reeds bezoeken . Parcifal weet daar eigenlijk niets van, maar vanuit zijn mijlenhoge " wetenschappellijke " gestoelte verklaart hij : " wij zullen hen niet ontmoeten ! In nog geen 600.000 jaar, want da kan ni ".:lol:
Ik heb zelden zo een vooringenomenheid bij iemand waargenomen.

Natuurlijk weet ik dat niet, maar jij weet dat evenmin met uw 'klapke met de aliens doen'.

Maar als ik uw repliek spiegel, is het dus vooringenomen? Hmmmmm, grappig.
U hebt in feite dus uw eigen post bestempeld als voorkngenomen zonder het te beseffen. ;-)

kiko 22 juni 2013 09:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door meneer (Bericht 6687333)
Niet akkoord met kiko ? = dus leugens en laster.:lol:
De waarheid is dat je een slechte verliezer bent. Je kunt het niet verkroppen dat je geen bewijs vind voor het niet bestaan van Aliens & hun bezoeken aan de aarde.
De legendes en heilige boekskes van de hele planeet staan bol van verhalen over machtige wezens die over bijzondere krachten beschikken, en tussen ons rondlopen, zich met onze zaken moeien, en soms zelfs grote kuis houden als het hen te gortig word. ( Sodom en Gomorha bvb om er ééntje uit de bijbel aan te halen ).
De Sumeriërs hun geschiedenis vertelt dat zij geregeerd werden door reuzen die van de hemel neerdaalden.
Er zijn nog tientallen voorbeelden...

Lees dit stukje eens bvb:


http://buitenaardsleven.webs.com/debijbel.htm


Zever ? Vertelselkes ? Mogelijk. Net zoals jouw beweringen zever kunnen zijn. Bewijzen op tafel leggen kan je in elk geval niet.:-)
Ik daarentegen heb wel degelijk grond om te veronderstellen dat er in deze verhalen op z'n minst een grond van waarheid zit.

Geeuw...

Ik heb je zever en getrol niet gelezen, dus ik hou het bij het good old "geef me één onweerlegbaar bewijs van buitenaardse activiteit hier op Aarde.", iets waar je steeds omheen tracht te dansen.

Eén onweerlegbaar bewijs is goed, het hoeven er geen twee of drie te zijn.

Uiteraard kun je dit niet, maar ik lach al eens graag.

Micele 22 juni 2013 11:58

http://www.globalsecurity.org/milita...otary-army.htmhttps://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_astronauts


The "Helicopter hieroglyphs", at Abydos, Egypt that are said to depict aircraft.;-)

https://www.google.be/search?q=Helic...ml%3B965%3B517

DeProf_eet 22 juni 2013 12:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door meneer (Bericht 6687332)
Ik daarentegen heb wel degelijk grond om te veronderstellen dat er in deze verhalen op z'n minst een grond van waarheid zit.;-)

Verspil uw tijd en uw gezond verstand toch niet aan mensen als parcifal, kiko en andere gelijksoortige mensen. Het zal u of niemand ooit lukken om hen van ook maar iets te overtuigen. Een reden waarom ik trouwens dit soort draden niet meer bezoek. Het zijn gewoon koppigaards die enkel in hun eigen geloven en vermoederlijk nog ergens op de een of andere payroll staan om alles zo wat te debunken dat niet langs officiele weg via TV en media bekend werd gemaakt.

kiko 22 juni 2013 13:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door DeProf_eet (Bericht 6687905)
Verspil uw tijd en uw gezond verstand toch niet aan mensen als parcifal, kiko en andere gelijksoortige mensen. Het zal u of niemand ooit lukken om hen van ook maar iets te overtuigen. Een reden waarom ik trouwens dit soort draden niet meer bezoek. Het zijn gewoon koppigaards die enkel in hun eigen geloven en vermoederlijk nog ergens op de een of andere payroll staan om alles zo wat te debunken dat niet langs officiele weg via TV en media bekend werd gemaakt.

Bewijzen op tafel of zwijgen, makker, één van de twee.

Wat kies je ?

meneer 22 juni 2013 14:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 6687547)
Geeuw...

Ik heb je zever en getrol niet gelezen, dus ik hou het bij het good old "geef me één onweerlegbaar bewijs van buitenaardse activiteit hier op Aarde.", iets waar je steeds omheen tracht te dansen.

Eén onweerlegbaar bewijs is goed, het hoeven er geen twee of drie te zijn.

Uiteraard kun je dit niet, maar ik lach al eens graag.

Geeuw...

Ik hou het bij het good old "geef me één onweerlegbaar bewijs DAT buitenaardse activiteit hier op Aarde NIET BESTAAT.", iets waar je steeds omheen tracht te dansen.

Eén onweerlegbaar bewijs is goed, het hoeven er geen twee of drie te zijn.

Uiteraard kun je dit niet, maar ik lach al eens graag MET IN HUN ZEKERHEDEN VASTGEROESTE " DAKANIËRS ".:lol:

meneer 22 juni 2013 14:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 6687931)
Bewijzen op tafel of zwijgen, makker, één van de twee.

Wat kies je ?

Jij hebt niemand het zwijgen op te leggen, " makker ". Zélfs als andermans mening niet strookt met jouw in graniet gebeitelde zekerheden. Je doet me denken aan een godsdienstwaanzinnige fanatiekeling, wiens overtuigingen door de eeuwen heen onveranderd moeten gehandhaafd worden.

parcifal 22 juni 2013 16:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door meneer (Bericht 6688080)
Geeuw...

Ik hou het bij het good old "geef me één onweerlegbaar bewijs DAT buitenaardse activiteit hier op Aarde NIET BESTAAT.", iets waar je steeds omheen tracht te dansen.

Eén onweerlegbaar bewijs is goed, het hoeven er geen twee of drie te zijn.

Uiteraard kun je dit niet, maar ik lach al eens graag MET IN HUN ZEKERHEDEN VASTGEROESTE " DAKANIËRS ".:lol:

Niemand kan een negatieve stelling bewijzen, dat is basiskennis voor kleuters.
Of probeer jij maar eens te bewijzen dat er geen smurfen bestaan in je eigen tuin. Het zal je uiteraard niet lukken.

Kijk, in de normale wereld, jou blijkbaar vreemd, gaat het steeds zo : iemand stelt het bestaan voor van iets en levert het bewijs dat hem ertoe leidt om dat voorstel te maken. Zeggen 'dakantoch' is Niet, ik herhaal NIET goed genoeg. Het kan ook zijn dat jij een kalf bent dat leren typen heeft (een echt kalf dus, het dier) maar zonder ernstig bewijs daarvoor kan ik die stelling niet poneren. Ik heb minstens een demonstratie van dat kalf dat typt voor getuigen nodig als bewijs. Een schimmige foto van een kalf in een weide met typmachine of de bewering van zatte jack mcplop, de dorpsdronkaard zijn niet voldoende.

kiko 22 juni 2013 16:09

Geen bewijzen dus. Vreemd, want deze draad heet nochtans "Aliens ! Ze bestaan !", dus men zou toch redelijkerwijs mogen verwachten om hier overtuigend feitenmateriaal aan te treffen.

Niets evenwel. Zero. Nul. Nada.

Uitleg genoeg hoor, daar zal het niet aan liggen. En omkering van de bewijslast ook voldoende.

Maar zelf iets bewijzen, da's blijkbaar een ander paar mouwen...

Max van Dietschland 22 juni 2013 16:15

Hoe zit dat nu met die vliegende schotel die is neergestort in New Mexico in 1947 ?

kiko 22 juni 2013 16:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Max van Dietschland (Bericht 6688160)
Hoe zit dat nu met die vliegende schotel die is neergestort in New Mexico in 1947 ?

Ik mag daar geen commentaar op geven. Volgens minder begaafde forumleden sta ik officieel op de loonlijst van Duistere Machten en is het mijn taak om alle vragen omtrent buitenaards leven staalhard te ontkennen.

Dus neen ! Er is geen vliegende schotel neergestort in New Mexico in 1947 !! Vergeet alles wat je daarover weet !!!

(en daarbij, het was 1948)

parcifal 22 juni 2013 16:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Max van Dietschland (Bericht 6688160)
Hoe zit dat nu met die vliegende schotel die is neergestort in New Mexico in 1947 ?

Dat was bijna zeker een van de modules van project mogul, die de us gebruikte om de russen af te luisteren.


Micele 22 juni 2013 16:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Max van Dietschland (Bericht 6688160)
Hoe zit dat nu met die vliegende schotel die is neergestort in New Mexico in 1947 ?

De krant niet gelezen ? ;-)


http://en.wikipedia.org/wiki/Roswell_UFO_incident

Citaat:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Roswellincident

Roswellincident

Het Roswellincident was op 8 juli 1947 via diverse media (kranten en radiostations) groot nieuws in de Verenigde Staten. De vermeende crash van een vliegende schotel nabij Roswell staat bij ufo-aanhangers bekend als het belangrijkste ufo-incident ooit. Talrijke getuigen hebben, soms tot aan hun dood, volgehouden dat een buitenaards ruimteschip met buitenaardse lijken is geborgen.

Mysterieuze crash

In juli 1947 zou er op een boerderij nabij Roswell een opmerkelijke gebeurtenis hebben plaatsgevonden die korte tijd voor wereldnieuws zorgde. De persdienst van het Roswell Army Air Field (RAAF) verklaarde namelijk in een officieel persbericht, dat een neergestorte vliegende schotel, een ufo, was geborgen (RAAF captures Flying Saucer, zo stond er in diverse Amerikaanse kranten). Een dag later kwam er een nieuw communiqué waarin werd gesproken over een neergestorte weerballon. Daarna werd het meer dan dertig jaar stil.

Pas in 1978 kwam het Roswellincident weer in het nieuws toen de bekende Canadese ufo-onderzoeker Stanton T. Friedman in contact kwam met oud-majoor Jesse Marcel. Marcel was in 1947 betrokken bij de berging van de resten van wat de luchtmacht een weerballon noemde. Als majoor buiten dienst verklaarde Marcel in 1978 tegenover Friedman, dat het geen weerballon was geweest, maar toch een buitenaards ruimtevaartuig.

Friedman vond in Roswell nog tientallen andere getuigen, onder wie zelfs een generaal, die de lezing van Marcel bevestigden. Friedman schreef een boek waarna nog meer getuigen zich meldden en er nog tientallen boeken verschenen.

Nieuwe verklaringen Amerikaanse luchtmacht

De discussie rond het Roswellincident, die nog altijd aanhoudt, leidde tot vragen in het Amerikaanse congres en een nieuwe verklaring van de Amerikaanse luchtmacht. In 1998 presenteerde de US Air Force de nieuwe uitleg in een persconferentie die zelfs door CNN rechtstreeks werd uitgezonden. Daarin kwam de luchtmacht met het Project Mogul-verhaal. De crash was niet die van een weerballon, maar van een veel grotere spionageballon, waarmee de Amerikanen de Russische vorderingen op nucleair gebied trachtten te monitoren.

In 2006 heeft de luchtmacht # een vierde verklaring voor het Roswellincident gepresenteerd. Volgens de laatste lezing is er sprake geweest van een crash van een cockpitdummy met etalagepoppen. De nieuwe verklaring en vooral het voortdurend wijzigen van de uitleg van de overheid heeft de aanhangers van de ufotheorie er nog meer van overtuigd, dat er in Roswell meer is gebeurd dan dat wat de luchtmacht hen voorhoudt.

Saillant detail is dat in de jaren veertig in Roswell de enige kernbommen van de wereld waren opgeslagen.[bron?] Roswell was vanaf november 1945 ook de basis van de vliegtuigen Enola Gay en Bockscar die in augustus 1945 de atoombommen boven Hiroshima en Nagasaki hadden afgeworpen.

Op 11 april 2011 maakte de FBI een verslag uit 1950 openbaar waarin een luchtmachtfunctionaris de vondst van drie ufo's en negen lichamen rapporteert. Hierin staan onder meer de vorm van de objecten beschreven, alsmede de geborgen lichamen in de objecten.[1]
# Hoe meer (fantasierijke) desinfo verspreid wordt hoe meer "ze" trachten iets te verbergen wat niet te verbergen valt. ;-)

http://www.youtube.com/watch?v=R6rkx...yer_detailpage

peter1962 22 juni 2013 17:48

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door meneer (Bericht 6687332)
Niet akkoord met kiko ? = dus leugens en laster.:lol:
De waarheid is dat je een slechte verliezer bent. Je kunt het niet verkroppen dat je geen bewijs vind voor het niet bestaan van Aliens & hun bezoeken aan de aarde.
De legendes en heilige boekskes van de hele planeet staan bol van verhalen over machtige wezens die over bijzondere krachten beschikken, en tussen ons rondlopen, zich met onze zaken moeien, en soms zelfs grote kuis houden als het hen te gortig word. ( Sodom en Gomorha bvb om er ééntje uit de bijbel aan te halen ).
De Sumeriërs hun geschiedenis vertelt dat zij geregeerd werden door reuzen die van de hemel neerdaalden.
Er zijn nog tientallen voorbeelden...

Lees dit stukje eens bvb:


http://buitenaardsleven.webs.com/debijbel.htm


Zever ? Vertelselkes ? Mogelijk. Net zoals jouw beweringen zever kunnen zijn. Bewijzen op tafel leggen kan je in elk geval niet.:-)
Ik daarentegen heb wel degelijk grond om te veronderstellen dat er in deze verhalen op z'n minst een grond van waarheid zit.;-)

Hoe komt het dat die Elohim eruit ziet als een mens ? Is dat dan geen reptilian ?

JBM 22 juni 2013 18:27

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door meneer (Bericht 6688080)
Ik hou het bij het good old "geef me één onweerlegbaar bewijs DAT buitenaardse activiteit hier op Aarde NIET BESTAAT.", iets waar je steeds omheen tracht te dansen.

Belachelijke vraag, maar dat besef je in je eigen arrogantie en vooringenomenheid waarschijnlijk niet eens. Het is niet aan ons (of wie dan ook) om te bewijzen dat er geen Aliens zijn. Dat is omkering van de bewijslast (zoals hier al tot in den treure herhaald werd).

Het is aan uzelf om te bewijzen dat ze er wel zijn. En als je dat niet kan houdt het simpelweg op.

Diego Raga 22 juni 2013 19:25

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 6685814)
Dat is wel heel erg kort door de bocht. Onze zintuigen zijn, net als die van andere dieren, beperkt en bedrieglijk, maar dat betekent niet dat alles plotseling kapot gerelativeerd moet worden.

Ik zie met mijn ogen een boek op tafel liggen. Dat boek ligt er, geen twijfel mogelijk, dus mijn ogen hebben mij niet bedrogen. Ik voel een vlieg op mijn arm kruipen, en als ik met mijn ogen kijk, zie ik inderdaad een vlieg op mijn arm zitten.

Volgens jou is dit alles evenwel niet waar, hetgeen uiteraard nonsens is. Onze zintuigen nu ook niet onderschatten he.

Om je eerste zin te gebruiken voor het onderlijnde…

Nu, om een idee te krijgen van onze zintuiglijke beperkingen, komt dit wel eens van pas:

“Maar het elektromagnetische spectrum strekt zich uit tot ver buiten het zichtbare lichtspectrum, zowel aan de kant van de langere als van de kortere golflengten. Er zijn stralingen bekend die variëren van golflengten die juist iets te lang zijn om door het menselijke oog te worden gezien, tot aan die met een golflengte die vele miljoenen keren zo groot zijn. Evenzo zijn er stralingen bekend met golflengten die zo kort zijn dat er miljoenen van nodig zijn om gelijk te zijn aan de kortste golflengte die door het menselijke oog kan worden gezien. Naarmate de wetenschappelijke kennis toeneemt breidt het elektromagnetische spectrum zich uit. Het zou zich voorzover we weten wel onbeperkt in beide richtingen kunnen uitbreiden, en te midden van deze bijna oneindige verscheidenheid van stralingen is de kleine groep die door het menselijke oog kan worden waargenomen een oneindig klein deel.”
http://www.theosofie.net/onlineliter...arenatuur.html

Ongetwijfeld kan je daar een wiskundige variant tegenover plaatsen, maar de conclusie blijft dezelfde, nl, dat er oneindig veel meer is dan wat zintuiglijk vatbaar is.
Waarom zou dit niet een gelijk equivalent hebben in bewustzijn ?

Trouwens, uit diezelfde link:

"Het centrum van bewustzijn in ons dat zichzelf herkent als ‘ik ben mezelf en niet iemand anders’, de lerende en zich ontwikkelende entiteit, is onzichtbaar. Gedurende het fysieke leven is deze verbonden met het lichaam; ze drukt zich uit door middel van het lichaam, en toch is dit centrum van bewustzijn zelf onzichtbaar.

Hoeveel kunnen we over het karakter, de intelligentie en de capaciteiten van een mens te weten komen door zijn uiterlijke verschijning waar te nemen? In de meeste gevallen heel weinig, en als we een mens alleen op grond hiervan beoordelen, maken we algauw heel ernstige fouten. Als het mogelijk zou zijn het karakter van een mens te bepalen op basis van zijn uiterlijk, zouden we een misdadiger moeten kunnen herkennen nog voordat hij zijn vergrijp pleegt. Maar dit is niet mogelijk, want het karakter behoort tot het onzichtbare deel van de mens.

Gedachten en ideeën zijn werkelijkheden, want ze beïnvloeden individuen en de hele mensheid, maar niemand heeft ooit een gedachte gezien. Begrip, sympathie, liefde en haat, al deze zijn sterke krachten die de mens ertoe brengen ten goede of ten kwade te handelen; toch zijn ze onzichtbaar.

We zien het leven niet dat de boom bezielt, maar we weten dat het er moet zijn, want we zien het verschil wanneer de boom is gestorven. We zien het proces niet waardoor een plant het materiaal uit de donkere grove aarde opneemt en het verandert in het tere weefsel van een mooie bloem, maar we zien het resultaat van dit proces zich voor onze ogen ontvouwen. We kunnen de lucht niet zien, en veel andere gassen zijn ook onzichtbaar. Zwaartekracht, magnetisme en elektriciteit zijn krachten die nooit zijn gezien, maar alleen bekend zijn door hun gevolgen".Wat je dus kan zien, horen, voelen enz zijn de zichtbare gevolgen van hun onzichtbare oorzaken.

Maw, wat je pretendeert te zien, te horen, te voelen enz is in feite nougabollen, in vergelijking met de (ongeziene) totaliteit van ons bestaan.
Zoiets blijven ontkennen getuigt dan ook van een onzichtbare..., nou ja, vul zelf maar in.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 11:38.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be