Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

Yog Sothoth 6 augustus 2015 10:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Frank51 (Bericht 7765538)
Denk je dat nu echt? Geen enkel contact? Dan heb je nog geen deftig onderzoek gedaan. Hoe verder je in de tijd terugkeert, hoe meer je te maken krijgt met aliens. De Atlantiërs of Atturiërs kwamen van Venus 33000 jaar geleden. Eigenlijk zijn wij een buitenaardse kolonie van Venus (ook hol).

Echt, man, hoe blijf jij die kwatsch toch verzinnen? Begin eens met bewijs te tonen dat Atlantis uberhaupt bestaan heeft. En geen gechannelde zever of zo of geruchten, fysiek bewijs!

Yog Sothoth 6 augustus 2015 11:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Frank51 (Bericht 7765563)
Hier kan ik je mee overspoelen: Alien-mayan artefacts
https://www.youtube.com/watch?v=VzT6JAOb7Dw
Werkelijk duizenden foto's van deze artefacten bestaan.. have fun.

Ancient Aliens? Meen je dat nu echt? Deze kerel?En dan verwacht je nog serieus genomen te worden?

Irsan 6 augustus 2015 13:22

Atlantis reuze interessant!

De val van atlantis... een prachtige beschaving die geïnfiltreerd is geweest door de duisteren van Nebiru, en dan is het verval ingezet. Veel parrallellen met onze huidige beschaving....


Lees en geniet:

Citaat:

De mensheid heeft het eerder ervaren, toen de grote antediluviaanse beschaving van Atlantis zo’n grote staat van disharmonie bereikte dat het de energie netwerken van de planeet kortsloot, en het leven was bijna vernietigd op vele hoeken van de Aarde. De machtsstructuur van die tijd (de almachtige krachten van het Donkere Priesterschap van Atlán) geloofde, in hun blinde arrogantie, dat zij zichzelf de krachten van Gaia konden toe-eigenen, door haar op te tuigen gelijk een lastdier. Zij duwden zich voorbij de uiterste grenzen en alles werd virtueel weggewassen in de Grote Vloed, toen Gaia haar lichaam schoonmaakte van de intense negatieve vibratie en bracht haarzelf terug in het centrum om opnieuw te starten, vernieuwd en weer bezield. Hier bent u weer de Godheid buiten spel aan het zetten, alles uit balans gooiend met uw prikkeling van de dualiteit die onder de drie-diemensionale werkelijkheid ligt. Vanuit uw beperkt gunstige positie, schijnt het dat het natuurlijke bestaan is gebaseerd op de oorlog tussen goed en kwaad en zelfs nu, als u spiraalsgewijs de toekomst ingaat, wordt u geconfronteerd met dit dualisme op ieder knooppunt…in ieder moment van uw levens. U mag zich dan wel hebben neergelegd bij het idee dat er geen hoop voor de mensheid is – dat u het punt van geen terugkeer hebt bereikt – maar dat is een gevaarlijke zelf-vernietigende geloofsstructuur. Het voedt alleen maar de duisternis, versterkend diegenen die geloven zich meer van u te kunnen toe-eigenen. Het versterkt de duisternis, u zelfs afschietend in meer wanhoop. Het ontneemt uw licht …uw kracht…uw vreugde

JBM 6 augustus 2015 14:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Irsan (Bericht 7767810)
Lees en geniet:

Ik heb al betere Fantasy gelezen.

Yog Sothoth 6 augustus 2015 21:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Irsan (Bericht 7767810)
Atlantis reuze interessant!

De val van atlantis... een prachtige beschaving die geïnfiltreerd is geweest door de duisteren van Nebiru, en dan is het verval ingezet. Veel parrallellen met onze huidige beschaving....


Lees en geniet:

Eerder "Lees en kom niet meer bij van het lachen". Geloof jij die belachelijke new age hippie bullshit nu echt?

Frank51 6 augustus 2015 22:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 7767602)
Meer hier (maar die ken je wslk al) :
2.787.215 keer bekeken...

Beschaving Zuid-Afrika vanaf 20 minuten; maar ook het voorgaande is de moeite.

Tnx a lot. Inderdaad, die had ik al bekeken ;) Sommige stukken geskipped, zoals geld en ubuntu

Frank51 6 augustus 2015 22:33

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Yog Sothoth (Bericht 7767626)
Echt, man, hoe blijf jij die kwatsch toch verzinnen? Begin eens met bewijs te tonen dat Atlantis uberhaupt bestaan heeft. En geen gechannelde zever of zo of geruchten, fysiek bewijs!

De onderwaterruïnes van Yonaguni, is dat geen fysiek bewijs?
De Piramides van Gizeh, Paaseiland, Emerald tabletten?
Over Atlantis is weinig fysiek bewijs te vinden, dat klopt. Misschien omdat het vergaan is? Als ik een atoombom op uw huis laat vallen, welk fysiek bewijs zal er zijn van jou 5000 jaar later?

Lees even rustig mee, meer hebben we niet:

In 1939 and ensuing years the Germans continued their exploration of the Inner Earth, and in theautumn of 1943 Germany dispatched an aerial expedition into the hollow earth by way of the SouthPole region. The expedition was peaceful, its purpose to inquire if Inner Earth lands were available forcolonization by upper world Germans. The upper Germans brought gifts and werewell-received by those Germanic Saxon cousins who had migrated below in the 1600's. On the sameexploration, the upper Germans from the Third Reich encountered what is perhaps the world's mostsuperior race in development -- the Bodlanders, another German offshoot whose cradle of life began inthe Antarctic but who had migrated below 30,000 years ago via tunnels from what is now Iran.(Language scholars claim that Iran [Persia] retains a similarity to ancient Germanic writing symbols andthe spoken word.)

As the reader is already aware, the visiting Germans from the upper world were invited into the capitolcity of Bodland, named Bod, where they were guests at Parliament and entertained by the King.Officials explained to the upper Germans that their hosts were ancestors of the first distinct race whichhad migrated to the inner side of the planet's shell. Later interior racial arrivals included the Vikings, theAtturians (or Atlanteans) and the Eskimos. The Bodlanders claimed that the Japanese had no ancestralrelatives inside the earth, but were, in fact, descendants from the sunken continent of Mu, which somerecords say predated the sinking of Atlantis by as much as 250,000 years. The Bodlander chroniclersbelow said that four civilizations had already developed and faded away on the upper Earth, the presentbeing the fifth.

In 1943, the visiting Germans were also told, and NASA confirmed in 1979, that there are three largecontinents below in the interior world and two smaller ones. (See map in appendix.) There are sevennamed oceans, the largest of which is the North Ocean. The name often applied to the entire interior is New Atlantis.

The German expedition of 1943 also discovered that the largest interior continent is that of Agharta,covering a continental area three times larger than that of North America, and occupiedmainly by a distinct people called Atturians. This group are the descendants from the sunken continent of Atlantis whose ancestors immigrated into the interior 15,000 to 11,500 B.C. prior to the final sinkingof their original homeland when many millions of their ancestors perished. The Atturians claim they arerelated to many surface white races also and that their combined motherrace was brought from Venus 33,000 years ago, but that adventure was not the first Venusian attemptto recolonize Earth. They also claim Venus was originally an Earth colony.

But information on the Inner World procured strictly from German sources seemed unreal to the author,so further corroborating evidence was sought. In 1977 some startling information was obtained fromthe U.S. State Department. A department source revealed the whereabouts of a man namedHaammaan from New Atlantis who had been relocated into the mainstream of American life, married toan American girl and raised a family in Massachusetts. If the professor would talk without jeopardizinghis American residency, we would have a scoop to rival all dcoops. This material, therefore, on Men of Atlantis was prepared chiefly from interviews with this Atlantean contact. Then, unexpectedly in 1979,another contact was made with another Inner World man of exceptional brilliance, an outstandingscholar in philosophy and ancient history who, with his wife, is currently on a five year visa to theU.S.A., where he teaches history at George Washington University and spends his spare timecounseling students and non-students about family and social problems.

The following, therefore, is the summarized story of how Atlantis and other upper world landsdisappeared beneath the ocean as explained in the chronicles of their race and studied in the historicaltext books used in the schools and universities of Atturas in the interior of the Earth as Professor Haammaan tells it:

The original Atlantis began as a Venusian colony 33,000 years ago in the fertile valleys and plateaus of a continent located in the mid Atlantic. (Venus itself was originally a space colony of Earth from which the inhabitants had fled at an unknown time because of an earthly cataclysm of planetary nature.) Before destruction 11,500 years ago in an atomic war, Atlantis stretched from thevicinity of Africa to what is now the Islands of the Caribbean. It was once a land of great wealth andhad developed a society and technology equal to the leading nations of the upper Earth in the 20thcentury. Their space ships travelled Earth skies and also ventured into outer space where trade routesto other planets were developed.

... enz..

Yog Sothoth 7 augustus 2015 07:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Frank51 (Bericht 7768467)
De onderwaterruïnes van Yonaguni, is dat geen fysiek bewijs?

Nee, het zijn immers geen ruïnes maar een natuurlijke rotsformatie, gevormd door aardbevingen, ook al lijkt dat op het eerste zicht niet zo:

Citaat:

"These rocks contain numerous well-defined, parallel bedding planes along which the layers easily separate. The rocks of this group are also criss-crossed by numerous sets of parallel and vertical ... joints and fractures. Yonaguni lies in an earthquake-prone region; such earthquakes tend to fracture the rocks in a regular manner... The more I compared the natural, but highly regular, weathering and erosional features observed on the modern coast of the island with the structural characteristics of the Yonaguni Monument, the more I became convinced that the Yonaguni Monument is primarily the result of natural geological and geomorphological processes at work. On the surface I also found depressions and cavities forming naturally that look exactly like the supposed 'post holes' that some researchers have noticed on the underwater Yonaguni Monument."

http://skeptoid.com/episodes/4220
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Frank51 (Bericht 7768467)
De Piramides van Gizeh, Paaseiland, Emerald tabletten?

Wat hebben de piramides en Paaseiland daarmee te maken? De piramides dateren van 2500 BC, en de beelden van Paaseiland zijn zo'n 800 jaar oud, dus dat valt ruimschoots buiten de veronderstelde tijd van Atlantis. Wat betreft die Emerald tabletten, tot jij aankomt met overtuigend bewijs dat die werkelijk bestaan en geen hoax zijn ga ik die netjes negeren.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Frank51 (Bericht 7768467)
Over Atlantis is weinig fysiek bewijs te vinden, dat klopt. Misschien omdat het vergaan is? Als ik een atoombom op uw huis laat vallen, welk fysiek bewijs zal er zijn van jou 5000 jaar later?

Welk bewijs er dan zal zijn? Probeer misschien eens radioactiviteit! En weinig fysiek bewijs? Nul komma nul bewijs! Behalve Plato heeft niemand anders het er ooit over gehad, dus je zal toch een stuk harder je best moeten doen!

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Frank51 (Bericht 7768467)
Lees even rustig mee, meer hebben we niet:

In 1939 and ensuing years the Germans continued their exploration of the Inner Earth, and in theautumn of 1943 Germany dispatched an aerial expedition into the hollow earth by way of the SouthPole region. The expedition was peaceful, its purpose to inquire if Inner Earth lands were available forcolonization by upper world Germans.

blablabla, zwamzwamzwam, ...

It was once a land of great wealth andhad developed a society and technology equal to the leading nations of the upper Earth in the 20thcentury. Their space ships travelled Earth skies and also ventured into outer space where trade routesto other planets were developed.

... enz..

Rijke verbeelding, eens goed gelachen!

Irsan 7 augustus 2015 08:18

Hier nog een stukje over de innerlijke aarde!!

Citaat:

Over wonderlijke mogelijkheden, willen we nu tot u spreken over een Utopisch land van schoonheid en licht – een die, zonder dat de meesten van het menselijk ras er iets van weten, nu bestaat in de gelijktijdige fysieke werkelijkheid van de Aarde. In de diepe innerlijke wereld van Gaia, leeft een bedrijvige, florerende beschaving van hoog ontwikkelde wezens – afstammelingen van de eerste Atlantische kolonisatoren van de ondergrond. Beschermd tegen de geofysische verstoring en ontreddering die door uw oppervlakte wereld is heengegaan gedurende zoveel miljoenen jaren, overleefden de Atlantiërs niet alleen de laatste IJstijd, maar gingen door met het scheppen van een magnifieke wereld in de baarmoeder van Moeder Aarde…een land van de yin-vibratie. Een land gekend als Agharta. Het idee van een grote ondergrondse beschaving is geen vreemde hypothese. De wereld van Agharta en zijn culturele centrum Shambala, is goed bekend bij gestudeerde Boeddhisten en Tibetaanse Lama’s en velen zijn de mystici en zieners die deze landen hebben ‘gezien’ en daar in het lichtlichaam hebben gereisd. De gelukkigen en de uitverkorenen van uw geestelijke leiders gaan daar regelmatig in fysieke vorm op bezoek. Bij hen is een uitgebreide kennis aanwezig over de hoogontwikkelde wereld binnenin de Aarde, want zij zijn frequente bezoekers aan Shambala, waar zij begeleiding en duiding krijgen, om dit naar de oppervlakte terug te brengen, van de priesters van de Witte Broederschap die in dit rijk presideren.

Wijzen uit veel tijdperken hebben de wijsheid en de uitzonderlijke begaafdheid van de idyllische samenleving dat beneden floreert doorgegeven, en de kennis zit in uw collectieve bewustzijn, wachtend op herkenning. Gedurende aardse tijd, hebben verschillende beschavingen onderling kontakt gehad met deze Atlantische superwezens, want er zijn nog tunnelopeningen op meerdere punten van de planeet en er zijn bezoeken geweest van de Aghartanen op verschillende cruciale punten in de geschiedenis in ‘oppervlakte tijd’. Op belangrijke momenten in de geschiedenis van de Aarde werden uitgekozen gemeenschappen, zoals de Lemurianen, de Tibetanen, de Maya’s, oude Egyptenaren, de Druïden en Etruskanen, bezocht door Aghartaanse geestelijke leiders, die hun wijsheid naar de oppervlakte brachten om de zielen bij te staan die overgingen naar de uiterlijke wereld en te dienen voor Gaia’s hoger doel.

Yog Sothoth 7 augustus 2015 08:28

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Irsan (Bericht 7768657)
Hier nog een stukje over de innerlijke aarde!!

:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:

En in mijn gat leven kaboutertjes

morte-vivante 7 augustus 2015 08:29

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door JBM (Bericht 7767942)
Ik heb al betere Fantasy gelezen.

inderdaad

Irsan 7 augustus 2015 10:05

Over channeling gesproken! Een channeling van Bashar via Daryl Anka.

Hij zegt dat we "voorzichtig" first contact gaan krijgen met buitenaardsen tussen 2025 en 2033. De eerste stadia zouden dan gebeuren. Dan gaan we over een periode van 50 jaar een volwaardig lid worden van de allianties tussen de beschavingen die er zijn in het universum. In deze periode zal het bestaan en co-existeren van buitenaardsen een volledig geaccepteerde realiteit worden.

Nu is er al contact, maar het is nog via channeling.

Zie hier het clipje!!

https://www.youtube.com/watch?v=NuT4Wr4kLrA

Frank51 7 augustus 2015 10:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Yog Sothoth (Bericht 7768630)
Nee, het zijn immers geen ruïnes maar een natuurlijke rotsformatie, gevormd door aardbevingen, ook al lijkt dat op het eerste zicht niet zo:

Wat hebben de piramides en Paaseiland daarmee te maken? De piramides dateren van 2500 BC, en de beelden van Paaseiland zijn zo'n 800 jaar oud, dus dat valt ruimschoots buiten de veronderstelde tijd van Atlantis. Wat betreft die Emerald tabletten, tot jij aankomt met overtuigend bewijs dat die werkelijk bestaan en geen hoax zijn ga ik die netjes negeren.

Welk bewijs er dan zal zijn? Probeer misschien eens radioactiviteit! En weinig fysiek bewijs? Nul komma nul bewijs! Behalve Plato heeft niemand anders het er ooit over gehad, dus je zal toch een stuk harder je best moeten doen!

Rijke verbeelding, eens goed gelachen!

Get lost, overheidstrol!

Frank51 7 augustus 2015 10:45

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Irsan (Bericht 7768803)
Over channeling gesproken! Een channeling van Bashar via Daryl Anka.

Hij zegt dat we "voorzichtig" first contact gaan krijgen met buitenaardsen tussen 2025 en 2033. De eerste stadia zouden dan gebeuren. Dan gaan we over een periode van 50 jaar een volwaardig lid worden van de allianties tussen de beschavingen die er zijn in het universum. In deze periode zal het bestaan en co-existeren van buitenaardsen een volledig geaccepteerde realiteit worden.

Nu is er al contact, maar het is nog via channeling.

Zie hier het clipje!!

https://www.youtube.com/watch?v=NuT4Wr4kLrA

Nog zo lang wachten.. pff

Yog Sothoth 7 augustus 2015 11:18

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Frank51 (Bericht 7768859)
Get lost, overheidstrol!

Is je voorraad bullshit uitgeput en begin je nu te schelden? Klasse, man!

Another Jack 7 augustus 2015 11:26

Frank, in hoeverre beïnvloedt het geloof in een holle aarde, de VS die zichzelf aanvallen, leven op Mars, filmstudio's bij de NASA, alienbasissen zowat overal... je dagelijkse leven?

Wat met je collega's, hobby's, familie, spreek je daar openlijk over of niet?

parcifal 7 augustus 2015 11:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Another Jack (Bericht 7768906)
Frank, in hoeverre beïnvloedt het geloof in een holle aarde, de VS die zichzelf aanvallen, leven op Mars, filmstudio's bij de NASA, alienbasissen zowat overal... je dagelijkse leven?

Wat met je collega's, hobby's, familie, spreek je daar openlijk over of niet?

En Frank, hoe diep is de kuil in je tuin ondertussen? Al enig spoor van de holle aarde?

doremi 7 augustus 2015 13:22

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 7768913)
En Frank, hoe diep is de kuil in je tuin ondertussen? Al enig spoor van de holle aarde?

De holle aarde is gewoon gemaakt van Gyproc.

doremi 7 augustus 2015 13:22

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 7768913)
En Frank, hoe diep is de kuil in je tuin ondertussen? Al enig spoor van de holle aarde?

De holle aarde is gewoon gemaakt van Gyproc.

JBM 7 augustus 2015 14:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Yog Sothoth (Bericht 7768662)
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:

En in mijn gat leven kaboutertjes

Neem jij dan maar eens een ontwormingstablet :)


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 03:06.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be