Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Staatsinrichting (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Is een dialect ook al werelderfgoed? (https://forum.politics.be/showthread.php?t=242046)

Jan van den Berghe 12 mei 2018 08:33

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8713826)
Het Groene Boekje spelt ook samenstellingen waarin 'waarde' die eerste
betekenis heeft, zoals waardeoordeel, zonder tussen-n.

Dus volgens de officiële spelling hoort in samenstellingen met 'waarde-'
hoe dan ook geen tussen-n.Ken uw taal Van den Berghe.

Schijnbaar hebt u niet eens gelezen wat ik schrijf. Ik herhaal dan maar eventjes de kern:

Citaat:

Misschien weet u het niet, maar als taalgebruiker is men eigenlijk vrij om de taal naar eigen inzichten te schrijven. De officiële spelling moet men nu eenmaal alleen gebruiken in een aantal door de wet omschreven gevallen (onderwijs, ambtenarij...). Voor het overige is iedereen vrij.

Het Oosten 12 mei 2018 08:38

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8713827)
Schijnbaar hebt u niet eens gelezen wat ik schrijf. Ik herhaal dan maar eventjes de kern:

Citaat:

Citaat:

Misschien weet u het niet, maar als taalgebruiker is men eigenlijk vrij om de taal naar eigen inzichten te schrijven. De officiële spelling moet men nu eenmaal alleen gebruiken in een aantal door de wet omschreven gevallen (onderwijs, ambtenarij...). Voor het overige is iedereen vrij.
Wat zullen nog allemaal moeten aanhoren.

Naar eigen inzichten? Mij goed, dan zullen we maar 'complementen' gebruiken in plaats van 'complimenten'. Dat is mijn eigen taalinzicht. Gezien mijn innige verbondenheid met het Limburgs.

Jan van den Berghe 12 mei 2018 08:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8713832)
Wat zullen nog allemaal moeten aanhoren. Naar eigen inzichten?

U vertelt wartaal.

Helemaal niet, want in dit land is spelling vrij behoudens de gevallen door de wet geregeld. Ik sta verbaasd dat u dat schijnbaar niet weet of niet eens beseft. Ofwel bent u van slechte wil. Die laatste mogelijkheid kan zo stilaan niet meer uitgesloten worden.

De uitgeverij Manteau hanteert bijvoorbeeld ook niet de officiële spelling, een afwijzing vooral omwille van de regels voor de tussen -n.

NRC Handelsblad gebruikt ook niet de officiële spelling. Toch niet zomaar de eerste de beste krant van Nederland.

Enzovoort.

Als u meent dat het allemaal "wartaal" is, moet u misschien eens Manteau aanschrijven of Peter Vandermeersch van het NRC. Ongetwijfeld zitten ze daar echt te wachten op een expert die hen duidelijk maakt hoe verkeerd ze bezig zijn...

Jan van den Berghe 12 mei 2018 08:49

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8713832)
Wat zullen nog allemaal moeten aanhoren.

Naar eigen inzichten?

Ja, als u "Belgies" wil schrijven i.p.v. "Belgisch", bent u daar vrij in. Wel vraagt het dan enig consequent handelen zodat het een coherent geheel vormt. Dan wordt "logisch" nu eenmaal ook "logies". Enzovoort.

Het Oosten 12 mei 2018 08:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8713835)
Helemaal niet, want in dit land is spelling vrij behoudens de gevallen door de wet geregeld. Ik sta verbaasd dat u dat schijnbaar niet weet of niet eens beseft. Ofwel bent u van slechte wil. Die laatste mogelijkheid kan zo stilaan niet meer uitgesloten worden.

De uitgeverij Manteau hanteert bijvoorbeeld ook niet de officiële spelling, een afwijzing vooral omwille van de regels voor de tussen -n.

NRC Handelsblad gebruikt ook niet de officiële spelling. Toch niet zomaar de eerste de beste krant van Nederland.

Enzovoort.

Als u meent dat het allemaal "wartaal" is, moet u misschien eens Manteau aanschrijven of Peter Vandermeersch van het NRC. Ongetwijfeld zitten ze daar echt te wachten op een expert die hen duidelijk maakt hoe verkeerd ze bezig zijn...

Het is 'waardeoordeel' Van den Berghe, en niet waardenoordeel.

U lijkt in uw uitleg wel erg op Gwylan. Al hetgeen u in casu nu uit uw mouw schudt is wartaal. En meer energie ga ik aan deze discussie niet meer verspillen.

Jan van den Berghe 12 mei 2018 08:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8713837)
Het is 'waardeoordeel' Van den Berghe, en niet waardenoordeel.

U lijkt in uw uitleg wel erg op Gwylan. Al hetgeen u in casu nu uit uw mouw schudt is wartaal. En meer energie ga ik aan deze discussie niet meer verspillen.

Het "is" helemaal niet. Op dit forum is de spelling vrij. Als iemand doelbewust "waardenoordeel" wil schrijven om aldus een betekenisverschil aan te geven met "waardeoordeel", dan mag dat gerust. En de uitleg van Gwylan is dermate begrijpelijk dat die ook wel kan behappen. Proberen maar, zou ik zeggen!

Bach 12 mei 2018 09:06

Merk ik hier enige jaloersheid van de rest van Vlaanderen ten opzichte van een status van het Limburgs als taal of streektaal in plaats van een dialect? Dat de Limburgers hier naar streven op zich wil al zeggen dat hun eigen taalidentiteit groter is dan elders in Vlaanderen alwaar het mijn indruk is dat het Frans ongegeneerd oprukt en Vlaams taalfierheid ontbreekt. Misschien verdienen Limburgers wel dat hun taal een 'hogere' of uniekere status krijgt juist omdat ze opkomen voor hun manier van spreken.

Jan van den Berghe 12 mei 2018 09:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bach (Bericht 8713846)
Merk ik hier enige jaloersheid van de rest van Vlaanderen ten opzichte van een status van het Limburgs als taal of streektaal in plaats van een dialect? Dat de Limburgers hier naar streven op zich wil al zeggen dat hun eigen taalidentiteit groter is dan elders in Vlaanderen alwaar het mijn indruk is dat het Frans ongegeneerd oprukt en Vlaams taalfierheid ontbreekt. Misschien verdienen Limburgers wel dat hun taal een 'hogere' of uniekere status krijgt juist omdat ze opkomen voor hun manier van spreken.

Waar bemerkt u dat streven? In Vlaanderen is dat een doos die eens werd opengedaan maar ondertussen al lang weer dicht is.

Henri1 12 mei 2018 17:52

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8713839)
Het "is" helemaal niet. Op dit forum is de spelling vrij. Als iemand doelbewust "waardenoordeel" wil schrijven om aldus een betekenisverschil aan te geven met "waardeoordeel", dan mag dat gerust. En de uitleg van Gwylan is dermate begrijpelijk dat die ook wel kan behappen. Proberen maar, zou ik zeggen!

Welk verschil specifiek ?

cato 13 mei 2018 06:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bach (Bericht 8713846)
Merk ik hier enige jaloersheid van de rest van Vlaanderen ten opzichte van een status van het Limburgs als taal of streektaal in plaats van een dialect? Dat de Limburgers hier naar streven op zich wil al zeggen dat hun eigen taalidentiteit groter is dan elders in Vlaanderen alwaar het mijn indruk is dat het Frans ongegeneerd oprukt en Vlaams taalfierheid ontbreekt. Misschien verdienen Limburgers wel dat hun taal een 'hogere' of uniekere status krijgt juist omdat ze opkomen voor hun manier van spreken.

Wat is het verschil tussen streektaal en dialect?

http://www.opgenort.nl/limburgse_taal

Bach 13 mei 2018 08:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door cato (Bericht 8714322)
Wat is het verschil tussen streektaal en dialect?

http://www.opgenort.nl/limburgse_taal

interessante link

Daaruit:


"Het Limburgs is geen historische afgeleide van het Nederlands, maar staat op taxonomisch niveau gelijk hieraan. Linguïstisch staat het Limburgs verder af van het Algemeen Nederlands dan andere dialecten en streektalen in Nederland (van Hout en Münstermann 1981)."

Ik vermoed dat hetzelfde kan gezegd worden mbt andere dialecten en streektalen ook in Vlaanderen in verhouding tot het Limburgs. Hieruit kan men dus besluiten dat het Limburgs eerder dan pak het west Vlaams een aparte status ten opzichte van het Nederlands verdient. Dat dit niet gebeurt in België maar wel in Nederland heeft mijns inziens niets te maken met de wensen of acties van de Limburgers maar met verschillende in nationale politiek waar men kan vermoeden dat er in Nederland meer openheid bestaat om de Limburgers te respecteren in hun eigenheid. In België wordt Limburg al vlug "de" Limburg genoemd alsof het om een achtergesteld gebied zou gaan vol negers zoals in "de" Congo. Ze moeten echter niet denken aan onafhankelijkheid of iets dat daar in de verte nog maar op lijkt zoals de erkenning van hun taal. Dat creëert schokgolven doorheen bekrompen Vlaanderen en België. In België zou men zelfs het station in de brouse, Genk, sluiten. In plaats van te dromen van dit eindstation een tussenstation naar Nederlands Limburg te maken.

Bach 13 mei 2018 08:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8713849)
Waar bemerkt u dat streven? In Vlaanderen is dat een doos die eens werd opengedaan maar ondertussen al lang weer dicht is.

Het verlangen blijft ook al weet Limburg dat België te machtig en te onwillend is om aan haar wensen te voldoen. In Nederland is dat wel gelukt. Nederland keek naar de realiteit en handelde ernaar.

edwin2 13 mei 2018 16:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bach (Bericht 8714395)
Het verlangen blijft ook al weet Limburg dat België te machtig en te onwillend is om aan haar wensen te voldoen. In Nederland is dat wel gelukt. Nederland keek naar de realiteit en handelde ernaar.

Nederland is een land waar men respect heeft voor de culturen van de regio's. In de Belgique ligt dit politiek moeilijker omdat de Belgique al divers is met drie talen en dan ook nog de dialecten en streektalen er bij is dit nog ingewikkelder. Maar het Limburgs wordt niet overal in Nederlands Limburg gesproken, in het noordelijk deel niet dus.

Jan van den Berghe 13 mei 2018 18:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bach (Bericht 8714389)
Ik vermoed dat hetzelfde kan gezegd worden mbt andere dialecten en streektalen ook in Vlaanderen in verhouding tot het Limburgs. Hieruit kan men dus besluiten dat het Limburgs eerder dan pak het west Vlaams een aparte status ten opzichte van het Nederlands verdient. Dat dit niet gebeurt in België maar wel in Nederland heeft mijns inziens niets te maken met de wensen of acties van de Limburgers maar met verschillende in nationale politiek waar men kan vermoeden dat er in Nederland meer openheid bestaat om de Limburgers te respecteren in hun eigenheid. In België wordt Limburg al vlug "de" Limburg genoemd alsof het om een achtergesteld gebied zou gaan vol negers zoals in "de" Congo. Ze moeten echter niet denken aan onafhankelijkheid of iets dat daar in de verte nog maar op lijkt zoals de erkenning van hun taal. Dat creëert schokgolven doorheen bekrompen Vlaanderen en België. In België zou men zelfs het station in de brouse, Genk, sluiten. In plaats van te dromen van dit eindstation een tussenstation naar Nederlands Limburg te maken.

Schokgolven? Geen idee waar u over spreekt, want er vallen geen schokken of golven over Limburg te bespeuren in Vlaanderen.

Ik denk dat u het tikkeltje provinciale rivaliteit tot ongekende proporties opblaast en er een negatieve bedoeling van maakt die het totaal niet heeft. Ja, er wordt al eens gespot met West-Vlaanderen. En Antwerpen lacht met de Limburgers. Maar Kortrijkzanen vinden zich de West-Vlaamse Antwerpenaars en kijken op de rest van West- en zuidelijk Oost-Vlaanderen neer. Moeten we dat nu allemaal opblazen alsof we elkaar verachten?

Jan van den Berghe 13 mei 2018 18:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door edwin2 (Bericht 8714669)
Nederland is een land waar men respect heeft voor de culturen van de regio's. In de Belgique ligt dit politiek moeilijker omdat de Belgique al divers is met drie talen en dan ook nog de dialecten en streektalen er bij is dit nog ingewikkelder. Maar het Limburgs wordt niet overal in Nederlands Limburg gesproken, in het noordelijk deel niet dus.

Euh, de Zeeuws-Vlamingen vroegen erkenning van hun streektaal zoals het Limburgs.

En dat was een brug te ver voor de Nederlandse overheid.

Waar zit dan dat "respect voor de culturen van de regio's" als u alles in perspectief zit: de erkenning van het Limburgs en de afwijzing van een erkenning voor het Zeeuws?

Gamla 13 mei 2018 18:58

Het West-Vlaams verdwijnt.

In de bus hoor ik altijd iets raars. Scholieren met een GSM aan hun oor. Het is
noch West-Vlaams, noch Nederlands. Het is afschuwelijk.

Jan van den Berghe 13 mei 2018 18:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bach (Bericht 8714395)
Het verlangen blijft ook al weet Limburg dat België te machtig en te onwillend is om aan haar wensen te voldoen. In Nederland is dat wel gelukt. Nederland keek naar de realiteit en handelde ernaar.

Handelde...

Hebt u al eens nagegaan wat die erkenning in de praktijk "maar" betekent? Het is niet meer dan een lege doos met een heel mooie strik er rond.

Jan van den Berghe 13 mei 2018 19:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Gamla (Bericht 8714707)
Het West-Vlaams verdwijnt.

In de bus hoor ik altijd iets raars. Scholieren met een GSM aan hun oor. Het is
noch West-Vlaams, noch Nederlands. Het is afschuwelijk.

Tussentaal.

Je vindt het overal. Dialect is in heel Vlaanderen en Nederland aan het verdwijnen. Regiolect en tussentaal komen ervoor in de plaats.

Gamla 13 mei 2018 19:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8714709)
Tussentaal.

Je vindt het overal. Dialect is in heel Vlaanderen en Nederland aan het verdwijnen. Regiolect en tussentaal komen ervoor in de plaats.

Geert Van Istendaal noemde het verkavelingsvlaams.
Hij was er ook zo op tegen.

Jan van den Berghe 13 mei 2018 19:35

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Gamla (Bericht 8714740)
Geert Van Istendaal noemde het verkavelingsvlaams.
Hij was er ik zo op tegen.

Hij was er inderdaad tegen, vooral als het gebruikt werd/wordt op tv en bij andere culturele uitingen.

Ik ben ook voorstander van een nette scheiding tussen dialect enerzijds en cultuurtaal anderzijds. Alleen moeten we niet doen alsof we nog in de jaren zeventig leven. Door toegenomen (sociale) mobiliteit trouwens mensen niet zelden buiten het eigen dialectgebied. Hierdoor gaat men knippen in het eigen dialect of besluit men in het huisgezin AN te spreken. Jammer genoeg komt men dan vaak niet tot AN maar tot een tussentaal.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 03:38.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be