Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Staatsinrichting (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Is een dialect ook al werelderfgoed? (https://forum.politics.be/showthread.php?t=242046)

Jan van den Berghe 14 mei 2018 21:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door edwin2 (Bericht 8715789)
Er zijn inderdaad nog wat uitvoeringsproblemen aangaande het Limburgs, maar dat is een kwestie van tijd dat dit wordt opgelost door de Limburgers zelf.
Het is erkend en dat is een geweldige eerste stap.

Met welke uitvoeringsproblemen wordt er dan wel geworsteld in relatie tot de erkenning onder deel II van het Handvest?

Indomitable 15 mei 2018 07:30

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door edwin2 (Bericht 8715673)
Is dat in de buurt van het huidige "Akbarristan"?;-)

Jammer genoeg wel ja. :-(

edwin2 16 mei 2018 17:03

.

edwin2 16 mei 2018 17:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Indomitable (Bericht 8715939)
Jammer genoeg wel ja. :-(

Het is triest en droevig om te zien hoe gezellige volksbuurten met vaak een grote sociale cohesie veranderen naar buurten met mensen die langs elkaar heen leven en wonen. Vooral het deels vervangen van goedkope naar dure woningen en het deels laten staan van oude woningen zorgt voor een scherpe tweedeling. Zag onlangs een rapportage over Crooswijk in Rotterdam op de televisie. Het was erg triest allemaal.

Link https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/03...swijk-a1597947

Jan van den Berghe 16 mei 2018 18:14

Edwin?

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8715808)
Met welke uitvoeringsproblemen wordt er dan wel geworsteld in relatie tot de erkenning onder deel II van het Handvest?


edwin2 16 mei 2018 18:57

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8717627)
Edwin?

Pfff, weer die EU richtlijnen, heb ik overdag ook al mee te maken. Wil je dat nu echt zo graag zien? Wanneer je er vrolijk van wordt wil ik dit best doen. Laat het mij weten.

Het grote probleem met EU richtlijnen is de implementatie in de nationale wetgeving, dat noem ik probleem 1, de tweede is de invulling van de provincie van die nationale richtlijn en de inzet in de gemeenten. Verder is er ook interpretatie probleem. En tenslotte de inrichting van een onderwijssysteem. Het is echt een studiewaardig onderwerp met problemen op diverse niveaus. Dus daarom ook mijn pfffff.

In de basis is er al wel een begin met het doceren van en in het Limburgs.

Link:https://www.nu.nl/algemeen/228828/cu...bo-niveau.html

Het is duidelijk dat Limburgs levend is dat vrijwel iedereen het daar spreekt in Nederland, alleen is er geen standaard.

Jan van den Berghe 16 mei 2018 18:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door edwin2 (Bericht 8717660)
Pfff, weer die EU richtlijnen, heb ik overdag ook al mee te maken. Wil je dat nu echt zo graag zien? Wanneer je er vrolijk van wordt wil ik dit best doen. Laat het mij weten.

EU-richtlijnen?

Neen.

Wel een vraag over uw bewering over die "uitvoeringsproblemen". Met welke problemen wordt men dan wel geconfronteerd?

edwin2 16 mei 2018 19:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8717661)
EU-richtlijnen?

Neen.

Wel een vraag over uw bewering over die "uitvoeringsproblemen". Met welke problemen wordt men dan wel geconfronteerd?

Ja, kijk even terug.

Jan van den Berghe 16 mei 2018 19:25

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door edwin2 (Bericht 8717665)
Ja, kijk even terug.

Geen enkel inhoudelijke beschrijving van wat er precies aan de hand is. Wie? Wat? U geeft geen enkele info.

edwin2 16 mei 2018 19:34

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8717692)
Geen enkel inhoudelijke beschrijving van wat er precies aan de hand is. Wie? Wat? U geeft geen enkele info.

Bij precies gaat men de diepte in, terwijl het een veelkoppig monster is. Een afstudeerscriptie waardig. Ik geef slechts de contouren weer waarbinnen zich de problematiek zich bevindt, zonder in de diepte te gaan.

Jan van den Berghe 16 mei 2018 19:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door edwin2 (Bericht 8717703)
Bij precies gaat men de diepte in, terwijl het een veelkoppig monster is. Een afstudeerscriptie waardig. Ik geef slechts de contouren weer waarbinnen zich de problematiek zich bevindt, zonder in de diepte te gaan.

U geeft niets weer. U zwaait een beetje met "er zijn problemen met de uitvoering". Vraag naar een concrete onderbouw wimpelt u af.

Ik vraag trouwens niet een beschrijving in diepte en breedte. Gewoon een voorbeeldje waaruit dat er sprake is van "uitvoeringsproblemen". Slechts één voorbeeld.

edwin2 18 mei 2018 11:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8717705)
U geeft niets weer. U zwaait een beetje met "er zijn problemen met de uitvoering". Vraag naar een concrete onderbouw wimpelt u af.

Ik vraag trouwens niet een beschrijving in diepte en breedte. Gewoon een voorbeeldje waaruit dat er sprake is van "uitvoeringsproblemen". Slechts één voorbeeld.

Onderstaand de punten uit deel II van de EU regelgeving, moet nog uitzoeken in hoeverre dit geïmplementeerd is in de nationale wetgeving.
Als het goed is, is ook een evaluatie verplicht conform dezelfde Europese richtlijn, weet niet of dit al gebeurd is?

Zie onderstaande commentaar, voor zover ik weet op het handvest.
Indien u nog meer weet of commentaar hier op, gaarne commentaar.
DEEL II. OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, EERSTE LID, NAGESTREEFDE
DOELSTELLINGEN EN BEGINSELEN

De Partijen baseren hun beleid, wetgeving en praktijk ten aanzien van regionale talen of talen van
minderheden in de gebieden waar deze talen worden gebruikt en overeenkomstig de situatie van elke taal,
op de volgende doelstellingen en beginselen:
1
de erkenning van de regionale talen of talen van minderheden als uiting van a. culturele rijkdom;
de eerbiediging van het geografisch gebied van elke regionale taal of taal van een minderheid ten
einde te verzekeren dat bestaande of nieuwe bestuurlijke indelingen geen belemmering vormen
voor de bevordering van de desbetreffende regionale taal of taal van een minderheid;

Limburgs is door de regering erkend als regionale taal en meer niet.

b.
de noodzaak van vastberaden optreden ter bevordering van regionale talen of talen van een
minderheid ten einde deze te beschermen;

Maatregelen zijn niet vastgelegd of ingevoerd en dus nooit uitgevoerd.

c.
de vergemakkelijking en/of aanmoediging van het gebruik van regionale talen of talen van
minderheden, in gesproken en geschreven vorm, in het openbare en het particuliere leven;

In Limburg wordt in het dagelijks leven door 70% van de Limburgse bevolking Limburgs gesproken. Dus praktisch geen hinder.

d.
de instandhouding en ontwikkeling van banden, op de door dit Handvest bestreken terreinen, tussen
groepen die een regionale taal of taal van een minderheid gebruiken en andere groepen in de Staat
die een taal spreken die in identieke of soortgelijke vorm wordt gebruikt, alsmede de
totstandkoming van culturele betrekkingen met andere groepen in de Staat die andere talen
gebruiken;

Het is mij niet bekend dat elders in Nederland Limburgs gesproken wordt.


e.
het voorzien in passende vormen en middelen voor het onderwijs in en de bestudering van regionale
talen of talen van minderheden op alle daarvoor in aanmerking komende onderwijsniveaus;

In de Nederlandse wetgeving is dit niet duidelijk vastgelegd, daarom ook geen uitvoering aan gegeven.

f.
het verschaffen van voorzieningen om degenen die een regionale taal of taal van een minderheid
niet spreken en die wonen in het gebied waar deze wordt gebruikt, in staat te stellen deze taal te
leren indien zij dit wensen;

Is niet vastgelegd in de Nederlandse wetgeving, dus geen uitvoering aan gegeven

g.
de bevordering van studie en onderzoek van regionale talen of talen van minderheden aan
universiteiten of gelijkwaardige instellingen;

Is wel een begin mee gemaakt, maar programmering en ontbreekt hierbij

h.
de bevordering van passende soorten internationale uitwisselingen, op de door dit Handvest
bestreken terreinen, voor regionale talen of talen van minderheden die in identieke of soortgelijke
vorm worden gebruikt in twee of meer Staten.

Is geen concrete invulling van de Nederlandse of Belgische/Vlaamse wetgeving

pajoske 18 mei 2018 14:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door edwin2 (Bericht 8718892)
In Limburg wordt in het dagelijks leven door 70% van de Limburgse bevolking Limburgs gesproken. Dus praktisch geen hinder.

Daarom dat ik al eens graag naar Ned. Limburg ga. Of dat nu in een winkel is, of elders. men spreekt bijna altijd Limburgs. Idd voor in België werkende jonge winkeljuffrouwen. Die spreken tenminste Limburgs. Voor de Belgische is dat eerder uitzonderlijk, dank zij de Vlaamse indoctrinatie in scholen als zou Limburgs minderwaardig zijn.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door edwin2;8718892[
de bevordering van passende soorten internationale uitwisselingen, op de door dit Handvest
bestreken terreinen, voor regionale talen of talen van minderheden die in identieke of soortgelijke
vorm worden gebruikt in twee of meer Staten.

[I
Is geen concrete invulling van de Nederlandse of Belgische/Vlaamse wetgeving[/i]

Volgens volgende site krijgt de vereniging veldeke in Nederland subsidie.
Citaat:

Ondertussen was men in 2000 gestart met Veldeke Bels(j) Limburg met in As, Genk, Hasselt en Pelt. Door de erkenning door UNESCO krijgt Veldeke Limburg (Nederland) subsidies om het dialect in de scholen te promoten en aan te leren zodat het niet verdwijnt.
bron: http://www.paalonline.be/cms55/nieuw...limburgse-taal

Of gemeentelijke subsidie:

bron: http://veldekekrinkech.nl/euver-vke/lidmaatsjap/

Tavek 18 mei 2018 15:01

Dat moet iedereen voor zich uitmaken. Hier thuis is het AN dat gesproken wordt, en als mijn kinderen "plat" zouden krijgen op school haalde ik ze daar weg.

edwin2 18 mei 2018 15:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door pajoske (Bericht 8719026)
Daarom dat ik al eens graag naar Ned. Limburg ga. Of dat nu in een winkel is, of elders. men spreekt bijna altijd Limburgs. Idd voor in België werkende jonge winkeljuffrouwen. Die spreken tenminste Limburgs. Voor de Belgische is dat eerder uitzonderlijk, dank zij de Vlaamse indoctrinatie in scholen als zou Limburgs minderwaardig zijn.Volgens volgende site krijgt de vereniging veldeke in Nederland subsidie.


bron: http://www.paalonline.be/cms55/nieuw...limburgse-taal

Of gemeentelijke subsidie:

bron: http://veldekekrinkech.nl/euver-vke/lidmaatsjap/

Het is een kwestie van geduld voordat....... ;-)

pajoske 18 mei 2018 16:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door edwin2 (Bericht 8719055)
Het is een kwestie van geduld voordat....... ;-)

We kunnen onze kinderen ook Hollensj lieëre. https://www.youtube.com/watch?v=vBUU7dVZ9Fw

edwin2 18 mei 2018 17:08

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door pajoske (Bericht 8719096)
We kunnen onze kinderen ook Hollensj lieëre. https://www.youtube.com/watch?v=vBUU7dVZ9Fw

Leuk liedje! :-)

Maar Hollands bestaat niet, alleen Hollandse dialecten wel.

Link Katwijks dialect: https://youtu.be/qa_FBGhkU58

Jan van den Berghe 19 mei 2018 13:34

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door pajoske (Bericht 8719026)
Daarom dat ik al eens graag naar Ned. Limburg ga. Of dat nu in een winkel is, of elders. men spreekt bijna altijd Limburgs. Idd voor in België werkende jonge winkeljuffrouwen. Die spreken tenminste Limburgs. Voor de Belgische is dat eerder uitzonderlijk, dank zij de Vlaamse indoctrinatie in scholen als zou Limburgs minderwaardig zijn.

U vindt weer een vijandbeeld uit. Er is helemaal geen sprake van enige "Vlaamse indoctrinatie in scholen als zou Limburgs minderwaardig zijn". Totaal niet. In ons onderwijs zien we dat de laatste tien, vijftien jaar de AN-norm wordt losgelaten. Ik hoor jonge collega's veel vaker tussentaal gebruiken dan AN.

Correct AN gebruiken is trouwens geen "indoctrinatie" tegen een dialect. Op school vind ik het maar normaal dat we daar onze cultuurtaal aanleren. Dialect mag gerust op de speelplaats. In de lessen horen we ons AN te gebruiken.

In tegenstelling tot wat u denkt, zie ik hoegenaamd geen tegenstelling tussen AN en dialect. Een goede beheersing van het AN betekent niet dat men het dialect in bijvoorbeeld informele situaties zou moeten miskennen. Ik ben zelf een dialectspreker en bij ons thuis is dialect de omgangstaal. AN spreek ik in andere situaties. Op school bijvoorbeeld.

cato 19 mei 2018 19:26

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door edwin2 (Bericht 8719144)
Leuk liedje! :-)

Maar Hollands bestaat niet, alleen Hollandse dialecten wel.

Link Katwijks dialect: https://youtu.be/qa_FBGhkU58

Het is geen dialect van Katwijk maar van Den Oever of Den Helder.

edwin2 19 mei 2018 20:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door cato (Bericht 8719893)
Het is geen dialect van Katwijk maar van Den Oever of Den Helder.

De klanken in "Kattekers dialect" komen ook elders voor. Dus het zou best kunnen, zou mij niet verassen. Vooral de "W" en de "ea" klank is bijzonder. Ook lijkt dit ook sterk op Scheveningse dialect. De "ea" klank in plaats van de lange "a" komt ook voor op de Zuid-Hollandse eilanden. Lijkt mij "Oud-Hollands" .


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 01:10.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be