Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

Cdude 23 juni 2010 21:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door praha (Bericht 4836670)
Moest ik nu niet onnoemelijk bang zijn voor zo'n weirdo zou ik z'n uitnodiging aannemen :lol:

Welke uitnodiging?
Link gezien deze keer?

praha 23 juni 2010 23:30

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Cdude (Bericht 4836680)
Welke uitnodiging?

deze :
Citaat:

Khwajagan said :
Hoe kan je zoiets zomaar zeggen? Ik en anderen met mij doen het.
Ik doe die cursus al jaren en altijd zijn er wetenschappertjes bij het begin van de cursus die het wel even gaan zeggen hoe het zit, en dan... na vele oefeningen, zijn ze om! altijd!
Citaat:

Link gezien deze keer?
Ja toch wel... moet het nog wel bekijken
Nogmaals thnks

parcifal 24 juni 2010 08:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Khwajagan (Bericht 4836426)
ja je klets lekker! DAT verwacht ik helemaal niet! Maar jij zegt niet dat je het niet slikt, je verwerpt het a priori! Dat vind ik een onlogische houding.

Waarom is dat een onlogische houding?

Cdude 24 juni 2010 09:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 4837205)
Waarom is dat een onlogische houding?

Alien species alien logic?

parcifal 24 juni 2010 09:13

Het is maar dat ik onlangs een stuk van Etienne Vermeersch las dat daarover ging en dat zeer mooi opgebouwd was. Zie hieronder.

Misschien kan aandachtshoertje Khwajagan een ernstig opgebouwde tegenwerping formuleren tegen deze eminente wetenschapsfilosoof. :)

Wetenschappelijke apriori's tegen het paranormale.

Citaat:

De basisthesis luidt als volgt: wanneer we een bewering aantreffen betreffende een waarneming die radicaal in strijd zou zijn met feiten of wetten uit dit kerngebied van de wetenschappen, dan mogen we die bewering als hoogst onbetrouwbaar beschouwen. We moeten immers goed beseffen dat dit kerngebied de grondslag vormt van de wijze waarop wij ons normaal in de wereld gedragen. Wanneer we in ernst zouden gaan twijfelen aan de algemene betrouwbaarheid van deze wetten, dan zouden we ons nog nauwelijks op een adequate wijze in de wereld kunnen bewegen. Iedereen die de durf heeft in een vliegtuig plaats te nemen is ervan overtuigd dat de wetten van de dynamica en aërodynamica niet plots verstek zullen laten gaan, evenmin als de scheikundige wetten betreffende de explosie van de brandstof, of de elektromagnetisme-wetten die de werking van de waarnemings- en controle-apparatuur beheersen. Wat geldt voor onze instelling tegenover vliegtuigen, geldt eveneens voor de meest essentiële gedragingen van ons bestaan. Wanneer wij voedsel tot ons nemen, dan doen we dit in de overtuiging dat de scheikundige structuur ervan niet plots zal veranderen, zodat het giftig wordt; wanneer we ons bewegen en handelen in de driedimensionele ruimte door onze zintuigen laten controleren, dan gebeurt dit in de overtuiging dat de wetten van de optica en de akoestiek betrouwbaar blijven.

Iemand die nu een bewering formuleert die er op neerkomt dat deze basiswetten in een bepaald geval plots niet meer functioneren (bv. dat een zwaar voorwerp in de lucht zou gaan zweven in strijd met de gravitatie), doet er goed aan te beseffen wat de implicaties daarvan zijn. Bij iedere handeling die hij uitvoert, bij elke stap die hij zet, moet hij er nu rekening mee houden dat de wetten van Newton niet altijd gelden en dat iedere stap dus een definitieve misstap kan zijn. Op grond van dit inzicht zullen mensen met een rationele instelling zich meestal niet eens de moeite getroosten om na te gaan of zo'n onmogelijk voorval zich misschien toch niet voor een keer heeft voorgedaan.

Men voert daartegen aan dat zo'n houding voor een wetenschapsmens ongepast is, want, zo zegt men, een wetenschapsmens moet bereid zijn alles te onderzoeken. Deze stelling is een grove misvatting. De wetenschapsmens hoeft helemaal niet alles te onderzoeken. Hij heeft nauwelijks de tijd om die zaken te onderzoeken die werkelijk belangrijk zijn en waarover hij nog niets of weinig weet. Waarom zou hij zich dan hoeven bezig te houden met het onderzoek van fenomenen waarvan hij "weet" dat ze er niet zijn? Waarom zou hij rekening moeten houden met het waarnemings- en oordeelsvermogen van een of een paar individuen, wanneer hun relaas manifest in strijd is met datgene wat wij op grond van duizenden of soms miljoenen streng gecontroleerde experimenten kunnen aannemen?
Zonder een waardehiërarchie betreffende wat waarschijnlijk en wat ongeloofwaardig is, kan een wetenschapsmens geen ernstig onderzoeksprogramma volgen, kan zelfs een doorsnee mens niet op een coherente wijze door het leven gaan.

Sodomis 27 juni 2010 23:03

Zijn UFO's paranormale verschijnselen?
Ik dacht het niet...

Kan de wetenschap claimen dat er jarenlang observaties zijn geweest om "anomaliëen" die op radar werden opgepikt, visueel te bevestigen om achteraf te verklaren?
Heeft al één wetenschapper het budget & de middelen gekregen om eens uit te dokteren wat er allemaal door onze atmosfeer vliegt?

Khwajagan 28 juni 2010 09:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Sodomis (Bericht 4842524)
Zijn UFO's paranormale verschijnselen?
Ik dacht het niet...

Kan de wetenschap claimen dat er jarenlang observaties zijn geweest om "anomaliëen" die op radar werden opgepikt, visueel te bevestigen om achteraf te verklaren?
Heeft al één wetenschapper het budget & de middelen gekregen om eens uit te dokteren wat er allemaal door onze atmosfeer vliegt?

natuurlijk niet, want dat mag niet.

exodus 28 juni 2010 10:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Sodomis (Bericht 4842524)
Zijn UFO's paranormale verschijnselen?
Ik dacht het niet...

Kan de wetenschap claimen dat er jarenlang observaties zijn geweest om "anomaliëen" die op radar werden opgepikt, visueel te bevestigen om achteraf te verklaren?
Heeft al één wetenschapper het budget & de middelen gekregen om eens uit te dokteren wat er allemaal door onze atmosfeer vliegt?

Er zijn er al geweest. Maar die krijgen natuurlijk geen ruchtbaarheid als ze de "verkeerde" conclusies trekken.

Het COMETA report (Frankrijk) bijvoorbeeld:Citaat:

COMETA was a high-level French UFO study organisation from the late 1990s, composed of high-ranking officers and officials, some having held command posts in the armed forces and aerospace industry. The name "COMETA" in English stands for "Committee for in-depth studies." The study was carried out over several years by an independent group of mostly former "auditors" at the Institute of Advanced Studies for National Defence, or IHEDN, a high-level French military think-tank, and by various other experts.

The group was responsible for the 'COMETA Report' (1999) on UFOs and their possible implications for defence in France. The report concluded that about 5% of the UFO cases they studied were utterly inexplicable and the best hypothesis to explain them was the extraterrestrial hypothesis (ETH). The authors also accused the United States government of engaging in a massive cover-up of the evidence.

Cdude 28 juni 2010 10:15

5 % "utterly inexplicable" ...
Gene vetten eh?

exodus 28 juni 2010 10:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Cdude (Bericht 4843022)
5 % "utterly inexplicable" ...
Gene vetten eh?

Is het nu één procent, of 50 % of 5%, dat doet er niet toe. Deze onderzoekgroep van experten heeft beslist dat de best mogelijke verklaring buitenaards is (en iedereen die het fenomeen grondig bestudeert ziet dit in).

Cdude 28 juni 2010 10:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door exodus (Bericht 4843025)
Is het nu één procent, of 50 % of 5%, dat doet er niet toe. Deze onderzoekgroep van experten heeft beslist dat de best mogelijke verklaring buitenaards is (en iedereen die het fenomeen grondig bestudeert ziet dit in).

Ik vind die gevallekes niet zo direkt in het rapport(wel over een rokende bol van een J_M Jarre concert :rofl:).
Ben eens benieuwd op welke basis men die beslissing nam.
We zijn tenslotte toch weer al 20 jaar verder, n'est-ce pas?

exodus 28 juni 2010 10:34

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Cdude (Bericht 4843032)
Ik vind die gevallekes niet zo direkt in het rapport(wel over een rokende bol van een J_M Jarre concert :rofl:).
Ben eens benieuwd op welke basis men die beslissing nam.
We zijn tenslotte toch weer al 20 jaar verder, n'est-ce pas?

Het rapport staat er vol van; nu pik je iets uit de sectie "rapports that have been explained"

Ik raad iedereen die erin geinsteresseerd aan het rapport zelf te lezen in plaats van naar jou eenzijdige zever te luisteren.

Hier en link naar het volledig leesbare rapport:

http://www.ufoevidence.org/topics/cometa.htm

Cdude 28 juni 2010 10:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door exodus (Bericht 4843050)
Het rapport staat er vol van; nu pik je iets uit de sectie "rapports that have been explained"

Ik raad iedereen die erin geinsteresseerd aan het rapport zelf te lezen in plaats van naar jou eenzijdige zever te luiseren.

Hier en link naar het volledig leesbare rapport:

http://www.ufoevidence.org/topics/cometa.htm

Hoe rijm je "het rapport staat er vol van" en "5%"
Tssk tssk tssk, ik nam een willekeurig geval in het eerste deel.
Voor de rest heb ik nu geen tijd.

atmosphere 28 juni 2010 10:46


parcifal 28 juni 2010 12:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door exodus (Bericht 4843025)
Is het nu één procent, of 50 % of 5%, dat doet er niet toe. Deze onderzoekgroep van experten heeft beslist dat de best mogelijke verklaring buitenaards is (en iedereen die het fenomeen grondig bestudeert ziet dit in).

En die experten kunnen niet fout of bevooroordeeld zijn?

Bovenbuur 28 juni 2010 13:15

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 4843235)
En die experten kunnen niet fout of bevooroordeeld zijn?

Nou, experts... Het betreft een onderzoek uitgevord door militairen. Het onderzoek was geen opdracht van de regering of een andere instelling en is dus uitgevoerd door de opdrachtgevers zelf, door mensen die UFO's als een bedreiging zagen.
Nou wil dat natuurlijk allemaal niks zeggen, maar het verhoogt wel de urgentie van de vraag hoe zorgvuldig het onderzoek is uitgevoerd. Als je af gaat op het soort bewijs dat er is voor UFO's dan moet je concluderen dat onder andere kabouters bestaan en er in meren over de hele wereld enorme monsters wonen, die bovendien tussen de ene bezichtiging en de volgende van vorm kunnen veranderen. Tenzij dat niet vreemd is is het dus maar de vraag hoe serieus je die 5% onverklaarbaar kan nemen.

Micele 28 juni 2010 16:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Cdude (Bericht 4843032)
Ik vind die gevallekes niet zo direkt in het rapport(wel over een rokende bol van een J_M Jarre concert :rofl:).
Ben eens benieuwd op welke basis men die beslissing nam.
We zijn tenslotte toch weer al 20 jaar verder, n'est-ce pas?

20 ? Cometa 1999 uitgebracht lees ik.

Soit, 5 % vind ik eerder veel, zeker al die gevallen ondersteund met vooral -analoge (radar)technologie - toen er van "digitale vervalsingen" geen sprake kon zijn.

Voor mij telt nog altijd hoe vroeger hoe algemeen geloofwaardiger, zonder iets uit te willen sluiten.

Deze hoort alleszins ook bij die 5 % of the UFO cases they studied were utterly inexplicable and the best hypothesis to explain them was the extraterrestrial hypothesis (ETH) :

Citaat:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_ufogolf

De Belgische ufogolf verwijst naar een reeks van waarnemingen van driehoekige ufo's in België, die duurde van 29 november 1989 tot begin 1991. Deze zaak van ufo-waarnemingen is uniek in die zin dat burgerlijke en militaire ambtenaren onderling informatie uitwisselden en samenwerkten en hierover vrij in te kijken rapporten samenstelden.

De Belgische ufogolf bereikte met de gebeurtenissen van de nacht van 30 op 31 maart 1990 een hoogtepunt. Op die nacht werden onbekende voorwerpen gevolgd op de radar, gefotografeerd en waargenomen door naar schatting 13.500 mensen op de grond. 2.600 van hen hebben schriftelijke verklaringen in detail afgelegd van wat ze hadden gezien.[1] Na het incident bracht de Belgische Luchtmacht een rapport uit over de gebeurtenissen van die nacht.
...]

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/...eUFOgolf1.html

http://www.youtube.com/watch?v=V3qA-TY6rFg&NR=1 (en)
http://www.youtube.com/watch?v=s7psG...CF9A55&index=4 (en)

Bovenbuur 28 juni 2010 19:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 4843521)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_ufogolf

De Belgische ufogolf verwijst naar een reeks van waarnemingen van driehoekige ufo's in België, die duurde van 29 november 1989 tot begin 1991. Deze zaak van ufo-waarnemingen is uniek in die zin dat burgerlijke en militaire ambtenaren onderling informatie uitwisselden en samenwerkten en hierover vrij in te kijken rapporten samenstelden.

De Belgische ufogolf bereikte met de gebeurtenissen van de nacht van 30 op 31 maart 1990 een hoogtepunt. Op die nacht werden onbekende voorwerpen gevolgd op de radar, gefotografeerd en waargenomen door naar schatting 13.500 mensen op de grond. 2.600 van hen hebben schriftelijke verklaringen in detail afgelegd van wat ze hadden gezien.[1] Na het incident bracht de Belgische Luchtmacht een rapport uit over de gebeurtenissen van die nacht.
...]

http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/...eUFOgolf1.html

http://www.youtube.com/watch?v=V3qA-TY6rFg&NR=1 (en)
http://www.youtube.com/watch?v=s7psG...CF9A55&index=4 (en)

Look, now we're talking. Dat klinkt al beter.
Alleen jammer dat ook hier de zaken weer net iets gecompliceerder liggen dan de ufologen vermelden.

Cdude 28 juni 2010 19:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bovenbuur (Bericht 4843811)
Look, now we're talking. Dat klinkt al beter.
Alleen jammer dat ook hier de zaken weer net iets gecompliceerder liggen dan de ufologen vermelden.

PWNED by the (in)coherence :clapping:

Micele 28 juni 2010 22:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bovenbuur (Bericht 4843811)
Look, now we're talking. Dat klinkt al beter.
Alleen jammer dat ook hier de zaken weer net iets gecompliceerder liggen dan de ufologen vermelden.

Spijtig voor jullie dat ikzelf al dat skepticreportje gemakkelijk kan debunken.

Je moet natuurlijk het fijne weten hoe meerdere analoge - militaire - grondradars technisch werken (primary raw video zegt jullie dat iets), ook tesamen werken, en ook tesamen met de tracking radars van de F16...

Sodomis 29 juni 2010 00:15

Die skeptic-kritiek is toch ook maar dunnetjes hoor.

Op de man spelen tegen vrijwilligers van een ufo-vzw,
omdat hun interviews te oncoherent blijken te zijn...
Wat wil je? Die gasten worden door de band als gekken behandeld
& opééns moeten ze wetenschappelijke documenten afleveren. :lol:

En Micele -de lokale radarspecialist- beweert hier toch ook al jaar & dag
dat die radarlocks ECHT waren & technisch onmogelijk "angels" konden zijn.

Kunnen we dan concluderen dat ALLE officiële wetenschappelijke/militaire observatiestudies, hoe dubieus ook, nogal vreemde conclussies trekken?
project bluebook, GEPAN, het belgisch leger :-)

Citaat:

Hoe rijm je "het rapport staat er vol van" en "5%"
Euh, indien slechts 0,5% van de cases enkel te verklaren zou zijn door ET,
dan is dat toch nog groot nieuws niet? dat is 1/200 gevallen hé.
Toch de moeite om een deftige studie rond op te zetten toch? ;-)

Bovenbuur 29 juni 2010 07:04

Ik vraag me wel af hoeveel procent van de foto's van het monster van Loch Ness volgens dit soort mensen onverklaarbaar is...

Cdude 29 juni 2010 07:15

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Sodomis (Bericht 4844331)
Euh, indien slechts 0,5% van de cases enkel te verklaren zou zijn door ET,
dan is dat toch nog groot nieuws niet? dat is 1/200 gevallen hé.
Toch de moeite om een deftige studie rond op te zetten toch? ;-)

Je maakt een fout door te stellen dat ze "te verklaren zijn door ET.

Het enige wat je kan stellen is dat ze met, momenteel voor handen zijnde gegevens , niet verklaarbaar zijn.
Het is geen bewijs dat de oorsprong buitenaards is.

Dat is wishfull thinking, geen wetenschap meer ;)

Bovenbuur 29 juni 2010 07:22

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Cdude (Bericht 4844451)
Je maakt een fout door te stellen dat ze "te verklaren zijn door ET.

Het enige wat je kan stellen is dat ze met, momenteel voor handen zijnde gegevens , niet verklaarbaar zijn.
Het is geen bewijs dat de oorsprong buitenaards is.

Dat is wishfull thinking, geen wetenschap meer ;)

Ze zijn immers ook te verklaren als tekenen van god, technologie van een onderwaterbeshaving of elke andee verklaring die slecht te debunken is omdat praktisch ieder verschijnsel ermee verklaard kan worden en er geen regels zijn waaraan een object zich dient te houden vooraleer het niet meer op die manier verklaarbaar is.

exodus 29 juni 2010 09:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bovenbuur (Bericht 4844460)
Ze zijn immers ook te verklaren als tekenen van god, technologie van een onderwaterbeshaving of elke andee verklaring die slecht te debunken is omdat praktisch ieder verschijnsel ermee verklaard kan worden en er geen regels zijn waaraan een object zich dient te houden vooraleer het niet meer op die manier verklaarbaar is.

DAt zijn ze helemaal niet.

Het gaat hier duidelijk om intelligent bestuurde toestellen die een voor ons ongekend technologische capaciteit bezitten.

Khwajagan 29 juni 2010 09:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bovenbuur (Bericht 4844460)
Ze zijn immers ook te verklaren als tekenen van god, technologie van een onderwaterbeshaving of elke andee verklaring die slecht te debunken is omdat praktisch ieder verschijnsel ermee verklaard kan worden en er geen regels zijn waaraan een object zich dient te houden vooraleer het niet meer op die manier verklaarbaar is.

o ja? hoe? da's de vraag dan! Anders zeg je hier niks!

fox 29 juni 2010 09:49

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Khwajagan (Bericht 4844626)
o ja? hoe? da's de vraag dan! Anders zeg je hier niks!

Er is hier maar 1 iemand die helemaal niets zegt en dat ben jij Pindar

Khwajagan 29 juni 2010 09:51

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door fox (Bericht 4844630)
Er is hier maar 1 iemand die helemaal niets zegt en dat ben jij Pindar

volgens mij zit jou iets dwars, ga effe naar die andere thread, heb je net geantwoord, jij bent gewoon een luie donder die denkt met een linkje te geven dat je er bent, maar nee. O ja, en wie is toch die godvergete Pinda?
Iedere keer als jij frustie raakt kom je er mee! En je raakt nogal eens frustie hoor, echt erg veel en je hebt erg kleine berichtjes. alsof je niet echt kan.;)

fox 29 juni 2010 09:57

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Khwajagan (Bericht 4844640)
volgens mij zit jou iets dwars, ga effe naar die andere thread, heb je net geantwoord, jij bent gewoon een luie donder die denkt met een linkje te geven dat je er bent, maar nee. O ja, en wie is toch die godvergete Pinda?
Iedere keer als jij frustie raakt kom je er mee! En je raakt nogal eens frustie hoor, echt erg veel en je hebt erg kleine berichtjes. alsof je niet echt kan.;)

De enige die lui is ben jij, want je weigert om op ook maar 1 vraag te antwoorden Pindar. En doe maar niet alsof je neus bloedt, want dat is simpelweg laf Pindar.

De enige die hier gefrustreerd is ben jij zelf. Je berichten staan er vol van en ze zullen je op termijn wel weer een ban opleveren zoals je alter ego Pindar.

Khwajagan 29 juni 2010 10:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door fox (Bericht 4844650)
De enige die lui is ben jij, want je weigert om op ook maar 1 vraag te antwoorden Pindar. En doe maar niet alsof je neus bloedt, want dat is simpelweg laf Pindar.

De enige die hier gefrustreerd is ben jij zelf. Je berichten staan er vol van en ze zullen je op termijn wel weer een ban opleveren zoals je alter ego Pindar.

gefrustreerd? wel nee hoor, ben de rust zelve. Ben je aan het projecteren?
alter ego Pindar? hmmm, kan je nu echt niet beter?
O ja en ik heb op je vragen beantwoord. Dat jij ze niet kan lezen is niet mijn probleem. Maar goed, je begint nu erger opgefoxt over te komen dan anders, is daar een speciale reden voor? Het maakt mij verder niet uit hoor, had niet veel van je verwacht dus niks aan het handje wat mij betreft.

fox 29 juni 2010 10:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Khwajagan (Bericht 4844658)
gefrustreerd? wel nee hoor, ben de rust zelve. Ben je aan het projecteren?
alter ego Pindar? hmmm, kan je nu echt niet beter?
O ja en ik heb op je vragen beantwoord. Dat jij ze niet kan lezen is niet mijn probleem. Maar goed, je begint nu erger opgefoxt over te komen dan anders, is daar een speciale reden voor? Het maakt mij verder niet uit hoor, had niet veel van je verwacht dus niks aan het handje wat mij betreft.

Aangezien je er niet in slaagt om ons maar van 1 link te voorzien waarin je op iets antwoord zegt dit alles. Je liegt. Een liegen is een teken van ongelooflijke frustratie.

Dezelfde schrijfstijl, dezelfde nietszeggende holle woorden, dezelfde kinderlijke woordspelletjes met de nicks van andere forumgebruikers, hetzelfde categoriek weigeren van antwoorden, de gebrekkige of zelfs niet bestaande technische kennis over elk onderwerp waarvan je beweert de waarheid in pacht te hebben en blijven ontkennen Pindar. Zwak jongentje, zwak.

Khwajagan 29 juni 2010 10:08

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door fox (Bericht 4844668)
Aangezien je er niet in slaagt om ons maar van 1 link te voorzien waarin je op iets antwoord zegt dit alles. Je liegt. Een liegen is een teken van ongelooflijke frustratie.

Dezelfde schrijfstijl, dezelfde nietszeggende holle woorden, dezelfde kinderlijke woordspelletjes met de nicks van andere forumgebruikers, hetzelfde categoriek weigeren van antwoorden, de gebrekkige of zelfs niet bestaande technische kennis over elk onderwerp waarvan je beweert de waarheid in pacht te hebben en blijven ontkennen Pindar. Zwak jongentje, zwak.

LOL
wel holle woorden? welke? kinderlijke woordspelletjes? welke? weigeren van antwoorden? welke? niet bestaande technische kennis? welke?
Waarheid in pacht te hebben? waar zeg ik dat? wat ontkennen?
Jemig zelfs in een iets langer stukje ben je in staat niks te zeggen, wat wil je nu eignelijk echt zeggen, zou je dat voor 1 keer willen proberen?

parcifal 29 juni 2010 10:20

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Khwajagan (Bericht 4844676)
Wat wil je nu eignelijk echt zeggen, zou je dat voor 1 keer willen proberen?

Ik zal diplomatisch zijn :

Er zijn eencelligen die meer respect verdienen voor hun redeneringsvermogen dan een zeker Pinda/Khwajagan.

Een mol met kataract en een lasbril op zijn kop in een diepe grot ziet meer dingen dan jij.

Jij herkent nog geen feitenmateriaal al moest het in 18-punt lettertype getatoueerd zijn op de borsten van een stripteaseuse die haar balkon een uur lang tegen uw neus drukt.

:-D

Khwajagan 29 juni 2010 10:22

Kijk, nu is het weer rustig :)

Citaat:

parcifal
Dit bericht is verborgen omdat parcifal op jouw negeerlijst staat.
Wat ik echt niet begrijp van dat gastje is dat ie soms nog serieus op postings van me ingaat. Typisch voorbeeld van iemand die niet wil leren van zijn ervaringen.

fox 29 juni 2010 10:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Khwajagan (Bericht 4844676)
LOL
wel holle woorden? welke? kinderlijke woordspelletjes? welke? weigeren van antwoorden? welke? niet bestaande technische kennis? welke?
Waarheid in pacht te hebben? waar zeg ik dat? wat ontkennen?
Jemig zelfs in een iets langer stukje ben je in staat niks te zeggen, wat wil je nu eignelijk echt zeggen, zou je dat voor 1 keer willen proberen?

Bon, veel plezier nog in je eigen wereldje. Dat je het niveau van een kleuter nog niet kan overstijgen is eerlijk gezegd niet mijn probleem.

De "alles-wat-je-zegt-ben-je-zelf-spelletjes" ben ik al een decennium of 2 ontgroeid.

Khwajagan 29 juni 2010 10:34

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door fox (Bericht 4844722)
Bon, veel plezier nog in je eigen wereldje. Dat je het niveau van een kleuter nog niet kan overstijgen is eerlijk gezegd niet mijn probleem.

De "alles-wat-je-zegt-ben-je-zelf-spelletjes" ben ik al een decennium of 2 ontgroeid.

wel, beste, als dat echt alles is wat je kan zeggen op mijn vragen dan heeft het weinig zin inderdaad. Jammer dat je er op zo'n rare manier een draai aangeeft. En dat ik het niveau van een kleuter niet kan overstijgen is niet zo relevant. relevant is de vraag die ik je stelde waar je nog steeds geen antwoord op heb gegevebn. Je weet toch ook wel dat kleuters vaak zeer goede vragen kunnen stellen. Maar ok als je niet kunt of durft, mij best hoor.

Bovenbuur 29 juni 2010 11:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Khwajagan (Bericht 4844626)
o ja? hoe? da's de vraag dan! Anders zeg je hier niks!

Nou ja, de tweede is makkelijk, als het "duidelijk om intelligent bestuurde toestellen die een voor ons ongekend technologische capaciteit bezitten" gaat kunnen die net zo goed van Atlantis, een geheime octopussenbeschaving, het binnenste van de aarde of feeenland twee dimensies verderop afkomstig zijn als uit de ruimte. Maar feitelijk is het bewijs veel te vaagt om zelfs die aanname te doen. En zelfs als je stelt dat de gebruikelijke verklaringen niet gelden en er dus naar een onorthodoxe oplossing gezocht mag worden zouden het net zo goed bijvoorbeeld engelen kunnen zijn in hun ware gedaante, in plaats van voertuigen. Of misschien wel nieuwe exotische deeltjes die door de lucht heen en weer schieten, of een andere "oplossing" die niet of heel slecht te ontkrachten is. Het enige echte argument dat je aan kan voeren is "o ja, en wat is het dan wel?". En al die graancirkels enzo, daar heb je geen echte verklaring voor nodig, je zegt gewoon dat god's uhh de aliens hun wegen ondoorgrondelijk zijn. Wie weet waarom ze het doen... Dat argument is voor ons mensen kennelijk zo sterk dat we bereid zijn geheel te vergeten dat mensen die cirkels net zo goed kunnen maken, en dat er zat zijn die het toegeven en gewoon vertellen waarom ze het doen. En daarom dus de vergelijking met god, de redenering lijkt op die van religies.

Micele 29 juni 2010 11:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bovenbuur (Bericht 4844437)
Ik vraag me wel af hoeveel procent van de foto's van het monster van Loch Ness volgens dit soort mensen onverklaarbaar is...

Oh is Nessie ook gelijktijdig en meermaals gedetecteerd en getrackt door de beste Sonar-meettechnieken van de NATO ? ;-)

Dat hoeft het niet te zijn:
http://en.wikipedia.org/wiki/SOSUS

zoiets is al genoeg voor Loch Ness
http://en.wikipedia.org/wiki/Sonar#Fisheries

parcifal 29 juni 2010 12:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 4844872)
Oh is Nessie ook gelijktijdig en meermaals gedetecteerd en getrackt door de beste Sonar-meettechnieken van de NATO ? ;-)

Dat is moeilijk aangezien NATO geen sonars heeft in Loch Ness afaik.

Met een Raython Echosounder hebben ze wel dingen gezien :

http://www.loch-ness.org/sonar.html#baker


Micele 29 juni 2010 13:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 4844917)
Dat is moeilijk aangezien NATO geen sonars heeft in Loch Ness afaik.

Weet ik daarom mijn smiley ;-)

Citaat:

Met een Raython Echosounder hebben ze wel dingen gezien :
http://www.loch-ness.org/sonar.html#baker
Oh wist ik niet, maar dat lijkt me zeer zwak, en het is maar één Sonar.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 02:49.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be