Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Boudewijn Bouckaert - 7 feb. t.e.m. 13 feb. (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=92)
-   -   Subsidies voor de islam (https://forum.politics.be/showthread.php?t=29138)

Knipp 6 februari 2005 11:01

Subsidies voor de islam
 
Uw partijgenoot Marino Keulen laat weten dat ie van plan is de islam (meer) te subsidiëren. Er wordt gemeenschapsgeld vrijgemaakt voor de bouw van moskeeën en de opleiding van imams... Daar tegenover staat dan de eis tot meer transparantie, gebruik van het nederlands en het niet verkondigen van extremistische ideeën ...

Mijn vragen :

Acht u het koppelen van subsidies aan een verbod op het verkondigen van extremistische ideeën in moskeeën wenselijk ?

En is zoiets juridisch afdwingbaar ?

Percalion 6 februari 2005 11:26

Of vindt u eerder dat geen enkele godsdienst door de staat zou mogen gesubsidieerd worden?

Bent u van mening dat de subsidiëring van godsdiensten door de staat indruist tegen het principe van scheiding van kerk en staat?

Marco 6 februari 2005 15:40

Of nog meer algemeen: wat denkt u van subsidies voor gelijk wat?

Rob Verreycken 6 februari 2005 21:41

Marino Keulen had aanvankelijk inderdaad verkondigd dat hij aan de subsidiëring van de islam 'strenge voorwaarden' zou verbinden, zoals het gebruik van Nederlands in de gesubsidieerde moskeeën, maar gisterenavond heeft hij op Terzake die woorden volledig ingeslikt: volgens zijn verkeerde interpretatie van 'scheiding van kerk en staat' moet je de islam wel subsidiëren, maar kan je ze niet verplichten Nederlands te gebruiken.

Meent u als liberaal niet dat 'scheiding van kerk en staat' betekent, dat je als staat de religie niet subsidieert?
De islam is al erkend sedert 1974 maar heeft terecht nooit geld gekregen, waarom wil de VLD dat nu per se veranderen?
Als er geen voorwaarden kunnen opgelegd worden - zoals Keulen nu zegt - wordt de subsidiëring van de islam dan niet gewoon geven zonder voorwaarden? Is dat wenselijk?

ingenious 6 februari 2005 23:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Rob Verreycken
Als er geen voorwaarden kunnen opgelegd worden - zoals Keulen nu zegt - wordt de subsidiëring van de islam dan niet gewoon geven zonder voorwaarden? Is dat wenselijk?

Dat heeft Marino Keulen niet gezegd. De voorwaarden die hij aanvankelijk had opgesomd heeft hij bijgesteld, maar hij heeft niet gezegd dat je geen voorwaarden kan opleggen. Wat hij op Terzake zei is dat hij zich niet met de inhoud van de erediensten wil bemoeien. Dat lijkt me essentieel als je pleit voor een scheiding van kerk en staat. Heel wat geloofsteksten zijn nu eenmaal in het arabisch opgesteld. In heel wat gebedshuizen worden andere talen gebruikt (vb: synagogen, grieks-orthodoxe kerken, anglicaanse kerken). Zij krijgen ook subsidies zonder aan taalvereisten te moeten voldoen. Pleit u nu ook voor een intrekking van deze subsidies, of pleit u voor een andere aanpak van de islam tov. andere godsdiensten?

Rob Verreycken 7 februari 2005 10:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ingenious
Dat heeft Marino Keulen niet gezegd. De voorwaarden die hij aanvankelijk had opgesomd heeft hij bijgesteld, maar hij heeft niet gezegd dat je geen voorwaarden kan opleggen. Wat hij op Terzake zei is dat hij zich niet met de inhoud van de erediensten wil bemoeien. Dat lijkt me essentieel als je pleit voor een scheiding van kerk en staat. Heel wat geloofsteksten zijn nu eenmaal in het arabisch opgesteld. In heel wat gebedshuizen worden andere talen gebruikt (vb: synagogen, grieks-orthodoxe kerken, anglicaanse kerken). Zij krijgen ook subsidies zonder aan taalvereisten te moeten voldoen. Pleit u nu ook voor een intrekking van deze subsidies, of pleit u voor een andere aanpak van de islam tov. andere godsdiensten?

Van 1974 tot 2004 heeft België, met VLD vaak in de regering, de islam anders behandeld dan de andere godsdiensten, door hen terecht geen subsidies te geven. Waarom wil de VLD dat nu per se veranderen? Natuurlijk is de islam een andere godsdienst dan de andere: de Koran roept letterlijk op tot moord, doodslag en terreur, de aanhang van het fundamentalisme onder moslims is ook in ons land op minstens 40% te ramen, terreur (o.a. via zelfmoordaanslagen op Israelische burgers) wordt in sommige moskeeën, en heel wat moslims verwerpen laconiek onze wetgeving (bv. recent door het illegaal zonder verdoving thuisslachten van schapen.)

Redenen genoeg om de islam héél anders te behandelen dan de brave orthodoxen of rabbijnen - net zoals de VLD in België dus terecht gedaan heeft van 1974 tot 2004.

Overigens merkwaardig dat Logeman De Gucht waar mogelijk de katholieken jent, maar nu per se de islam wil gaan uitbouwen...

Willem 7 februari 2005 12:12

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Marco
Of nog meer algemeen: wat denkt u van subsidies voor gelijk wat?

Dat lijkt me een goede vraag. Waarom is een moslim of christen meer dan een aanhanger van een of andere Afrikaanse natuurgodsdienst?

Kerk en staat zouden toch gescheiden moeten zijn?

deeko-diver 7 februari 2005 12:13

Men spreekt van scheiding tussen kerk en staat. Maar niet wat betreft geld. De Belgische ( zeg maar Vlaamse ) belastingsbetaler betaalt jaarlijks 480 miljoen Euro om één of andere religie in stand te houden.Hoe sta je tegenover het gebruik in Duitsland ?
In Duitsland kunnen de mensen kiezen voor welke godsdienst ze eventueel willen betalen. De 'belasting voor de Kerk'
komt dan bij de gewone belastingen. De godsdiensten krijgen dan dat deel van de belastingen.
Ze kunnen ook kiezen om voor geen enkele godsdienst te betalen, maar dan kunnen ze in de kerk niet trouwen of begraven worden.


deekodiver
http://deekodiver.skynetblogs.be

kicxstart 7 februari 2005 12:42

Subsidie voor Islam?
 
Ik begrijp niet waarom de regering geld wil geven aan mensen die zich langst de ene kant niet willen aanpassen in België. Door hen subsidies te geven gaan ze zich zeker niet aanpassen.
Ik denk ook niet dat ze geen extreme verkondigingen gaan uiten in hun moskee omdat de regering die mensen geld toestopt. Ik denk integendeel dat die mensen nog meer met onze voeten gaan spelen en dat ze denken " die domme Belgen toch".

Bobke 7 februari 2005 12:49

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door deeko-diver
Men spreekt van scheiding tussen kerk en staat. Maar niet wat betreft geld. De Belgische ( zeg maar Vlaamse ) belastingsbetaler betaalt jaarlijks 480 miljoen Euro om één of andere religie in stand te houden.Hoe sta je tegenover het gebruik in Duitsland ?
In Duitsland kunnen de mensen kiezen voor welke godsdienst ze eventueel willen betalen. De 'belasting voor de Kerk'
komt dan bij de gewone belastingen. De godsdiensten krijgen dan dat deel van de belastingen.
Ze kunnen ook kiezen om voor geen enkele godsdienst te betalen, maar dan kunnen ze in de kerk niet trouwen of begraven worden.


deekodiver
http://deekodiver.skynetblogs.be

Subsidie aan godsdiensten afschaffen.
Wie voor de kerk wilt trouwen moet maar zelf zijn eredienst betalen.
Voor de gewone erediensten vraagt ge maar entreegeld.
Onderhoud aan kerken en kathedralen vallen onder cultureel erfgoed en kunnen wel gesubsidieerd worden.

voicelesscharlie 7 februari 2005 16:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ingenious
Dat heeft Marino Keulen niet gezegd. De voorwaarden die hij aanvankelijk had opgesomd heeft hij bijgesteld, maar hij heeft niet gezegd dat je geen voorwaarden kan opleggen. Wat hij op Terzake zei is dat hij zich niet met de inhoud van de erediensten wil bemoeien. Dat lijkt me essentieel als je pleit voor een scheiding van kerk en staat. Heel wat geloofsteksten zijn nu eenmaal in het arabisch opgesteld. In heel wat gebedshuizen worden andere talen gebruikt (vb: synagogen, grieks-orthodoxe kerken, anglicaanse kerken). Zij krijgen ook subsidies zonder aan taalvereisten te moeten voldoen. Pleit u nu ook voor een intrekking van deze subsidies, of pleit u voor een andere aanpak van de islam tov. andere godsdiensten?

De islam is geen gewone godsdienst zoals bijvoorbeeld het boedhisme.
Het is voor het westen een gevaarlijke doctrine die de verlichting niet heeft gekend.
Speciaal voor de moslims nog eens de verlichting overdoen, is net zoals de koran herschrijven een utopie.

Willem 7 februari 2005 16:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door deeko-diver
Men spreekt van scheiding tussen kerk en staat. Maar niet wat betreft geld. De Belgische ( zeg maar Vlaamse ) belastingsbetaler betaalt jaarlijks 480 miljoen Euro om één of andere religie in stand te houden.Hoe sta je tegenover het gebruik in Duitsland ?
In Duitsland kunnen de mensen kiezen voor welke godsdienst ze eventueel willen betalen. De 'belasting voor de Kerk'
komt dan bij de gewone belastingen. De godsdiensten krijgen dan dat deel van de belastingen.
Ze kunnen ook kiezen om voor geen enkele godsdienst te betalen, maar dan kunnen ze in de kerk niet trouwen of begraven worden.

Dat lijkt me fair.

Aangebrande Phönix 7 februari 2005 19:38

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Willem
Dat lijkt me fair.

Als socialist ben ik fervente tegenstander van dit met-de-voeten-treden van het staatsverdelende principe.

Als liberaal ben ik tegen subsidies voor religies, afschaffen.

Hendrik GORIS 7 februari 2005 20:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Rob Verreycken
Marino Keulen had aanvankelijk inderdaad verkondigd dat hij aan de subsidiëring van de islam 'strenge voorwaarden' zou verbinden, zoals het gebruik van Nederlands in de gesubsidieerde moskeeën, maar gisterenavond heeft hij op Terzake die woorden volledig ingeslikt: volgens zijn verkeerde interpretatie van 'scheiding van kerk en staat' moet je de islam wel subsidiëren, maar kan je ze niet verplichten Nederlands te gebruiken.

Meent u als liberaal niet dat 'scheiding van kerk en staat' betekent, dat je als staat de religie niet subsidieert?
De islam is al erkend sedert 1974 maar heeft terecht nooit geld gekregen, waarom wil de VLD dat nu per se veranderen?
Als er geen voorwaarden kunnen opgelegd worden - zoals Keulen nu zegt - wordt de subsidiëring van de islam dan niet gewoon geven zonder voorwaarden? Is dat wenselijk?

Robje zou moeten weten dat de RK kerk als slachtoffer van de Franse Revolutie gewoon een schadevergoeding krijgt onder de vorm van een eeuwigdurende rente. Napoleon heeft deze ingesteld om te betalen voor de door de Fransen gestolen bezittingen.:oops:
Voor de oud-katholieken, én slachtoffer van de Franse Revolutie én van Napoleon, geldt dat nog meer. Deze aanhangers van bisschop Stevens weigerden de Franse eed van haat te zweren. Een echte christen kan immers enkel trouw zweren aan of ten voordele van iets, nooit tegen iets.8)

Mvg,
h

koolvis 7 februari 2005 20:46

Hoe steun je het VB?
Door iets voor te nemen en dat dan te veranderen:
- Tegen het migrantenstemrecht zijn en dat dan toch goedkeuren.
- Beloven voorwaarden te stellen aan de islam en die dan intrekken of "nuanceren".
Doe zo voort beste vld-ers en maak van het VB een partij met meer dan 50% van de stemmen!
Hier heeft men toch wel een kans laten liggen m i om meer kontrole te krijgen over de islam.

Veleden week maandag een artikel in het volk ivm:
Minister Keulen stelt forse voorwaarden financiering islam
31/01/2005 08:11
""Als we geld geven aan de islam is het belanggrijk dat de godsdienst zich ook gedraagt als alle andere erkende godsdiensten", aldus Keulen."

In Panorama Zaterdag: "Ik moei me niet met de eredienst."
Gaat Mr Keulen er niet van uit, ten onrechte, dat de islam een godsdienst is als de andere?
Vinden de moslims zelf de islam een godsdienst als een andere?

Hoog tijd dat men hier in de scholen les geeft over het ontstaan en de geschiedenis van de islam in het vak geschiedenis, niet godsdienst!

Leo 8 februari 2005 07:52

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door voicelesscharlie
De islam is geen gewone godsdienst zoals bijvoorbeeld het boedhisme.
Het is voor het westen een gevaarlijke doctrine die de verlichting niet heeft gekend.
Speciaal voor de moslims nog eens de verlichting overdoen, is net zoals de koran herschrijven een utopie.

Even bijstellen, het boeddhisme is geen godsdienst, wel een levensbeschouwing. En de steun die gegeven wordt is trouwens steun aan levensbeschouwelijke instellingen, dus tot zover geen geen probleem. Voor mij mag dat allemaal gesubsidiëerd worden zolang de scheiding van kerk en staat overeind blijft. Daaronder versta ik dat de kerk zich niet bemoeit met de aanstelling van keizers en koningen zoals dat ooit geweest is, en dat de staat zich niet bemoeit met de kerkelijke leerstellingen of benoemingen van bisschoppen, rabijnen, imams, je zegt het maar...

Alle levensbeschouwingen voldoen daaraan, met uitzondering van de islam, en dáár nijpt het schoentje. Het is dus van twee zaken één: ofwel aanvaardt de islam de scheiding mét alles erop en eraan en dan is subsidiëring geen probleem, ofwel niet en dan valt er niets te subsidiëren.

voicelesscharlie 8 februari 2005 09:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Leo
Even bijstellen, het boeddhisme is geen godsdienst, wel een levensbeschouwing. En de steun die gegeven wordt is trouwens steun aan levensbeschouwelijke instellingen, dus tot zover geen geen probleem. Voor mij mag dat allemaal gesubsidiëerd worden zolang de scheiding van kerk en staat overeind blijft. Daaronder versta ik dat de kerk zich niet bemoeit met de aanstelling van keizers en koningen zoals dat ooit geweest is, en dat de staat zich niet bemoeit met de kerkelijke leerstellingen of benoemingen van bisschoppen, rabijnen, imams, je zegt het maar...

Alle levensbeschouwingen voldoen daaraan, met uitzondering van de islam, en dáár nijpt het schoentje. Het is dus van twee zaken één: ofwel aanvaardt de islam de scheiding mét alles erop en eraan en dan is subsidiëring geen probleem, ofwel niet en dan valt er niets te subsidiëren.

De scheiding van kerk en staat kunnen ze gewoon niet aanvaarden.
Dat tegen hun geloof/doctrine.
Bovendien is de islam geen KERK.
In de koran staat dat iedere moslim een islam is op zichzelf.

Kamacypta 8 februari 2005 10:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knipp
Uw partijgenoot Marino Keulen laat weten dat ie van plan is de islam (meer) te subsidiëren. Er wordt gemeenschapsgeld vrijgemaakt voor de bouw van moskeeën en de opleiding van imams... Daar tegenover staat dan de eis tot meer transparantie, gebruik van het nederlands en het niet verkondigen van extremistische ideeën ...

Mijn vragen :

Acht u het koppelen van subsidies aan een verbod op het verkondigen van extremistische ideeën in moskeeën wenselijk ?

En is zoiets juridisch afdwingbaar ?

Hoe gaan jullie die extremistische ideeên controleren?
Is dit zo'n belachelijke voorstelling van meer blauw op straat?
Of ga je er een priester bijzetten?

Leo 8 februari 2005 10:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door voicelesscharlie
De scheiding van kerk en staat kunnen ze gewoon niet aanvaarden.
Dat tegen hun geloof/doctrine.
Bovendien is de islam geen KERK.
In de koran staat dat iedere moslim een islam is op zichzelf.

Dat niet-kerk-zijn klopt, en dat maakt het er niet eenvoudiger op. De term "scheiding van kerk en staat" zou dan ook beter vervangen worden door "scheiding van levensbeschouwing en staat". Het is niet omdat de term stamt uit de ruzies tussen katolieken en protestanten (die trouwens ook geen éne "kerk" vormen, maar een groep kristelijke "gemeenten" - nóg zo een verwarrende term) dat we de bedoeling niet kennen: de levensbeschouwing is een persoonlijke zaak, verdient steun en bescherming, kan waardevolle elementen aandragen voor de samenleving en dus ook voor de staat, maar mag zélf niet in die staat ingrijpen. Althans, zo begrijp ik dat. Daarom ook dat ik elders al heb betoogd dat het weigeren van levensbeschouwelijke symbolen het tégengestelde is van de neutraliteit in een sekuliere staat: het is het manu militari opdringen van het ateïsme (ook een levensbeschouwing) dóór die zogezegd sekuliere staat. De zoveelste grove leugen. Kan gewoon niet. De énige manier om neutraal te blijven en je niet met de levensbeschouwing van je ingezetenen in te laten is élke levensbeschouwing haar (ere)plaats geven van zogauw ze zich aandient. En dus óók aan de loketten hoofddoeken toestaan, "broederlijk" naast keppeltjes, tulbanden, of wat je ook maar kan verzinnen.

Leo 8 februari 2005 10:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Kamacypta
Hoe gaan jullie die extremistische ideeên controleren?
Is dit zo'n belachelijke voorstelling van meer blauw op straat?
Of ga je er een priester bijzetten?

Goeie vraag! Als het al een ekstremistisch idee is te vragen om de grondwet toe te passen....


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 11:31.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be