Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Tarik Fraihi - 4 april t.e.m. 10 april (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=93)
-   -   Hypocriet? (https://forum.politics.be/showthread.php?t=31948)

malinois 4 april 2005 22:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Betweter
Wat ik hier zie is dat een organisatie haat aanklaagt door zelf haat te spuien.

Al van bij de openingspost druipt de opgekropte haat tegen Tarik Fraihi van uw tussenkomsten af. En ik vermoed dat u de man niet eens kent.

DeoSolis 5 april 2005 07:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door malinois
Is men onverdraagzaam omdat men onverdraagzame organisaties bekritiseert? Dat is wel een vreemde logica.

Misschien geldt het niet voor alle VB'ers, maar in hun rangen zitten heel wat mensen die verdraagzaamheid beschouwen als een "politiek correct" overblijfsel uit een afgeschreven "links" tijdperk.
Daar mogen verdraagzame mensen toch scherp tegen protesteren, zou ik denken.

Juist, er is onverdraagzaamheid aan de twee kanten en daar wordt gretig van geprofiteerd,en dit door alzowel links of rechts en door de media.

Raven 5 april 2005 10:35

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door malinois
Is men onverdraagzaam omdat men onverdraagzame organisaties bekritiseert? Dat is wel een vreemde logica.

De oorlog in Irak is een oorlog die vrede brengt in dat land... Dat is wat u nu beweert, maar dat verschil dat ze op de KifKif site nog niet schieten met kogels, maar met woorden. Dat is wat Betweter volgens mij wilde aantonen, en ook in is geslaagd.

Citaat:

Daar mogen verdraagzame mensen toch scherp tegen protesteren, zou ik denken.
Ik vind de hetse tegen het vlaams belang alles behalve verdraagzaam. Men bevecht haat met nog meer haat. En dat kan nooit een juiste aanpak zijn. De gemakkelijkste, dat wel, maar niet de juiste... en dat zien we ook aan hun verkiezingsresultaten + 'de verdraagzamen' zijn meestal zuurder dan hetgene ze tegen protesteren.

malinois 5 april 2005 16:11

@ Raven
Wie is volgens u de raaf en wie de duif in dit haatverhaal tussen een politieke partij en een bevolkingsgroep ?

lievendr 6 april 2005 08:09

zonder over kifkif te oordelen: er is nog steeds een hele groot verschil een mening te veroordelen (of ene partij die die mening verspreidt) en het veroordelen/stigmatiseren van een bevolkingsgroep of religie.

De vergelijking van de topic starter gaat dus niet op.
Ook al omdat zoals tarik zegt, niet de kiezers maar de partijlijn wordt veroordeeld.
anderzijds worden wel alle allochtonen scheef bekeken.

DrFrege 6 april 2005 18:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door tarik Fraihi
[font=Arial Unicode MS][size=3]De meerderheid zal wel akkoord gaan als ik beweer dat je moord, verkrachting en folteringen niet mag verdragen. Wat niet door de beugel kan, kan niet door de beugel. Ik vind dat het systematisch aanzetten tot discriminatie ook niet kan. Aangeven dat er grenzen zijn aan je verdraagzaamheid, wil niet zeggen dat je hetzelfde gaat doen als diegene waarvan je vindt dat ze iets doen dat echt niet kan. Als ik onverdraagzaam ben t.o.v. moordenaars, verkrachters en folteraars, wil dit niet zeggen dat ik ook ga moorden, verkrachten en folteren. Hetzelfde voor mijn onverdraagzaamheid t.o.v. het systematische aanzetten tot discriminatie. Het is dus niet omdat het VB systematisch aanzet tot discriminatie (waarvoor ze zijn veroordeeld), dat ik het VB systematisch ga discrimineren. Integendeel zelfs. Het VB mocht de vorige verkiezingen net zoals alle andere partijen haar volledige programma ten aanzien van allochtonen op de Kif Kif site plaatsen. Kif Kif zelf discrimineert niet, en tolereert geen enkele vorm van en aanzet tot discriminatie. Had het VB dat op de Kif Kif site wel gedaan dan hadden we dat niet getolereerd. [/size][/font]

[font=Arial Unicode MS][size=3]Doet Kif Kif hetzelfde als het VB? Nee. Kif Kif discrimineert niet, het VB wel (moslims mogen niet op hun lijsten staan , louter en alleen omdat het moslims zijn) [/size][/font]

U verwijst natuurlijk graag naar het beruchte Gentse arrest. Diep in uw hart vermoed ik dat u wel weet dat dit een politiek en illegitiem vonnis was, om politieke tegenstanders schade proberen toe te brengen. Nu dat is dus niet gelukt. Integendeel, het VB is er sindsdien nog op vooruitgegaan.
Wanneer gaat men nu eens eerlijk toegeven vanwege het huidige beleid dat er ontelbaar veel blunders begaan worden inzake vreemdelingenbeleid, dat men de Marokkaanse gemeenschap ahw. misbruikt om het verlies aan kiezers (aan het VB dus) te kunnen compenseren.
Ik ben zelf gehuwd met een Afrikaanse vrouw tien jaar geleden, als autochtone Belg. Mensen zoals ik en mijn vrouw zijn twee jaar door een hel moeten gaan door de pesterijen en de intimidatie vanwege de overheid.
Maar Marokkaanse gezinsherenigingen en visa worden vlot verstrekt(kent u de nota van de Belgische vice-consul in Casablanca? Ik zuig het heus niet uit mijn duim hoor). Wanneer een Marokkaanse koppel enkele maanden moet wachten op het visum, leggen ze klacht neer bij de ombudsdienst en bij het Centrum(vroeger Leman, nu De Witte). En die schieten inderdaad direkt in aktie. Maar als andere allochtonen(van bijv. zwart-Afrikaanse, Oosteuropese of Zuidamerikaanse afkomst) en hun autochtone partner zich beklagen over de JARENLANGE procedures, die niet anders dan pesterijen zijn, komt er nauwelijks of geen gevolg. Waarom? Omdat niet-Marokkaanse allochtonen minder politiek gewicht in de schaal kunnen leggen, omdat zij met te weinig zijn, ook dikwijls geen stemplicht of stemrecht hebben.
Men spreekt dikwijls van het 'vreemdelingenprobleem'. Voor mij is dat probleem voor 75 % een 'Marokkaans probleem'. Grote groepen mannelijke jongeren (geen 'kleine kernen') verpesten heler buurten, gedragen zich racistisch tegenover niet alleen autochtonen, maar ook tegenover bijv. zwarten en oosteuropeanen, denken zich alles te kunnen permitteren(en eigenlijk kunnen ze dat tot op grote hoogte ook, door de hypocrisie en het opportunisme van het huidig beleid...). U beweert dat het VB discriminatie, haat en racisme predikt. Vergeet het maar, mijn waarde heer, Het is vooral door allochtonen van Marokkaanse afkomst, meestal jeugdigen van het mannelijk geslacht, dat mensen voor het VB gaan stemmen. U moet oorzaak en gevolg niet verdraaien. Eerst is er het reeds decennialang durende wangedrag, agressie en criminaliteit van vooral Marokkanen, en dan heeft het VB dat tot één van haar thema's gemaakt. Dat is ook logisch, want het VB is de enige partij die nog naar de gewone mens luistert.
Weet u dat ook zwarten en oosteuropeanen een dégoût krijgen van 'de Marokkanen', dat zijn dan ook allemaal racisten zeker? Het spijtige is natuurlijk wel dat daardoor een hele gemeenschap met een imagoprobleem kampt, maar dat ligt dan wel aan een deel van hun jongeren, en niet aan de Vlamingen ofzo...
Trouwens, hoe komt het dat Marokkaanse meisjes en jonge vrouwen het dikwijls zo schitterend doen, op school, op de arbeidsmarkt, in de dagelijkse omgang in de wijk, in de supermarkt(ze gedragen zich zelfs soms beleefder dan menig autochtoon)? Die komen toch uit dezelfde gezinnen als de hangjongeren en criminelen. Ik zal u het antwoord geven: omdat SOMMIGE ouders, vooral de vader, hun zonen niet opvoeden, ja, hen zelfs aanmoedigen met hun wangedrag.
De enige vorm van discriminatie en racisme die mijn Afrikaanse vrouw hier in België heeft gekend was afkomstig van Marokkaanse jongeren én van de SOCIALISTISCHE MINISTERS VANDELANOTTE EN DE RYCKE EN HUN AMBTENARIJ DIE WETENS EN WILLENS EEN TERREURBELEID VOERDEN TEGEN ALLOCHTONEN EN HUN EVENTUELE BELGISCHE PARTNERS OP HET GEBIED VAN VISUMVERSTREKKING EN GEZINSHERENIGING , behalve als het Marokkanen
waren.
Niet alleen ik stem VB, mijn beste, maar ook mijn vrouw. En zelfs mijn Turkse achterbuur. Er zijn zelfs al Marokkanen die voor het VB stemmen.
Uw hele discours is niet ter zake, niet op de realiteit geënt en gaat voor nog meer polarisatie zorgen.
Marokkanen hebben het juist van alle allochtonen het best (wat ook logischis, vermits ze hier al veertig jaar zijn), maar brengen de meeste overlast.
Ik hoor u en uwsgelijken toch nooit klagen over de echte sukkelaars, de zwarten, de oosteuropeanen?
Hoe verklaart u dat?

malinois 7 april 2005 11:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door DrFrege
Niet alleen ik stem VB, mijn beste, maar ook mijn vrouw. En zelfs mijn Turkse achterbuur. Er zijn zelfs al Marokkanen die voor het VB stemmen.

Zou Filip De Man dat leuk vinden?

Sorry voor dit flauwe grapje, maar ik kon het niet laten.

Overigens ben ik het er niet mee eens dat Marokkanen in België in de watten worden gelegd. Ze hebben misschien wel goede advocaten en andere juridische adviseurs. Dus, zo slecht zijn ze nu ook weer niet georganiseerd.

Maar hun discriminatie op de arbeidsmarkt, om maar een van hun vele hindernissen te noemen, is wetenschappelijk bewezen.

DrFrege 7 april 2005 14:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door malinois
Zou Filip De Man dat leuk vinden?

Sorry voor dit flauwe grapje, maar ik kon het niet laten.

Overigens ben ik het er niet mee eens dat Marokkanen in België in de watten worden gelegd. Ze hebben misschien wel goede advocaten en andere juridische adviseurs. Dus, zo slecht zijn ze nu ook weer niet georganiseerd.

Maar hun discriminatie op de arbeidsmarkt, om maar een van hun vele hindernissen te noemen, is wetenschappelijk bewezen.

Hebt u dan niet gelezen wat ik schreef over de schrijnende ongelijkheid tussen Marokkaanse visumaanvragers en andere allochtonen die een visum aanvragen?
Of wenst u dat liever niet te weten, zodat u verder rustig kunt slapen?

DrFrege 7 april 2005 14:23

Verder hoop ik dat de heer Fraihi nog kan reageren op mijn posting van woensdagavond. Allochtonen van Marokkaanse afkomst die het gemaakt hebben in de maatschappij zoals hij, en dus een voorbeeldfunktie hebben, zouden toch moeten inzien dat wat ik daar schreef in essentie de werkelijkheid weergeeft van onze samenlevingsproblemen. Juist zulke mensen zouden daar iets aan kunnen doen. Spijtig dat ook hij het Politiek-Correcte discours volgt. Misschien moet hij dat wel van zijn partij, de SPa...

Meia noite 7 april 2005 18:20

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dina
Ik bedoel hiermee : was er geen vreemdelingen"probleem" geweest, dan was het Vlaams Blok er misschien ook niet gekomen.
Was dat "probleem" niet zo enorm gegroeid door de loop der jaren, dan was het VB waarschijnlijk ook niet zo gegroeid.

Dat "probleem" is enerzijds de schuld van de vreemdelingen zelf, maar anderzijds nog méér van de "politiek correcte" partijen die het probleem gewoon hebben laten rotten (en mee aan de basis liggen) tot het bijna niet meer op te lossen valt.

Om dan met een beschuldigende vinger naar een partij te wijzen die al jaren roept "HALT! STOP!", vind ik maar hypocriet.

Idd, het "vreemdelingenprobleem" heeft verschillende oorzaken, maar volgens mij vergeet u er nog één, één die volgens mij het meeste aan de basis ervan ligt: nl. het VB zelf. Deze partij weet als geen ander de gemoederen op te hitsen en problemen te creëren waar er geen zijn.
Bvb: ik woon in een echte plattelandsgemeente, ik denk niet dat er meer dan drie mensen van allochtone afkomst in ons dorp wonen. Driekwart van hen zijn landbouwers of tewerkgesteld in het eigen dorp en komen dus amper in contact met allochtonen. Bij gemeenteraadsverkiezingen komt het VB zelfs niet op. Als ik echter de verkiezingsuitslagen bekijk op federaal vlak, merk ik dat maar liefst 20 procent van mijn dorp VB stemt!

Hier bestaat geen enkele zinnige uitleg voor, een vlaamsgezind dorp is het ook al niet want de VU is er nooit van de grond gekomen. Het VB praat de mensen het "vreemdelingenprobleem" aan!

la_Principessa 7 april 2005 18:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Meia noite
Idd, het "vreemdelingenprobleem" heeft verschillende oorzaken, maar volgens mij vergeet u er nog één, één die volgens mij het meeste aan de basis ervan ligt: nl. het VB zelf. Deze partij weet als geen ander de gemoederen op te hitsen en problemen te creëren waar er geen zijn.
Bvb: ik woon in een echte plattelandsgemeente, ik denk niet dat er meer dan drie mensen van allochtone afkomst in ons dorp wonen. Driekwart van hen zijn landbouwers of tewerkgesteld in het eigen dorp en komen dus amper in contact met allochtonen. Bij gemeenteraadsverkiezingen komt het VB zelfs niet op. Als ik echter de verkiezingsuitslagen bekijk op federaal vlak, merk ik dat maar liefst 20 procent van mijn dorp VB stemt!

Hier bestaat geen enkele zinnige uitleg voor, een vlaamsgezind dorp is het ook al niet want de VU is er nooit van de grond gekomen. Het VB praat de mensen het "vreemdelingenprobleem" aan!

Ik snap dat dus ook niet he. In sommige buurten zijn er totaal geen of heel weinig marokkanen en problemen enz, en toch hebben die mensen nog de pretentie om op 't VB te stemmen. Het aantal VB stemmen komt niet overeen met aantal vreemdelingen. (anders zou antwerpen in verhouding met u dorp vér over de 50 zitten)
Bizar. Misschien hebben ze gewoon schrik dat het bij hun ook zo word als in Antwerpen? Broekschijters.

Betweter 7 april 2005 18:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Meia noite
Idd, het "vreemdelingenprobleem" heeft verschillende oorzaken, maar volgens mij vergeet u er nog één, één die volgens mij het meeste aan de basis ervan ligt: nl. het VB zelf. Deze partij weet als geen ander de gemoederen op te hitsen en problemen te creëren waar er geen zijn.
Bvb: ik woon in een echte plattelandsgemeente, ik denk niet dat er meer dan drie mensen van allochtone afkomst in ons dorp wonen. Driekwart van hen zijn landbouwers of tewerkgesteld in het eigen dorp en komen dus amper in contact met allochtonen. Bij gemeenteraadsverkiezingen komt het VB zelfs niet op. Als ik echter de verkiezingsuitslagen bekijk op federaal vlak, merk ik dat maar liefst 20 procent van mijn dorp VB stemt!

Hier bestaat geen enkele zinnige uitleg voor, een vlaamsgezind dorp is het ook al niet want de VU is er nooit van de grond gekomen. Het VB praat de mensen het "vreemdelingenprobleem" aan!

Ja want het VB handelt enkel over vreemdelingen en vlaanderen onafhankelijk :roll:

En denk je nu echt dat die mensen niet buiten hun dorp komen? Ze gaan naar de stad en worden overvallen door allochtonen. Ze gaan naar de stad en ze zien de verloedering. Ze gaan naar de stad en zien...

la_Principessa 7 april 2005 18:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Betweter
Ja want het VB handelt enkel over vreemdelingen en vlaanderen onafhankelijk :roll:

En denk je nu echt dat die mensen niet buiten hun dorp komen? Ze gaan naar de stad en worden overvallen door allochtonen. Ze gaan naar de stad en ze zien de verloedering. Ze gaan naar de stad en zien...

Alsof je meteen overvallen wordt als je even 'tstad binnengaat. :roll:
Niet overdrijven makker.

Hanne 7 april 2005 18:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door la_Principessa
Alsof je meteen overvallen wordt als je even 'tstad binnengaat. :roll:
Niet overdrijven makker.

In sommige steden en wijken is de kans nochtans heel groot.
Molenbeek bv, Kuregem, sommige wijken van Anderlecht, ...
Toevallig bijna volledig geïslamiseerde wijken....

Meia noite 7 april 2005 19:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Betweter
Ja want het VB handelt enkel over vreemdelingen en vlaanderen onafhankelijk :roll:

En denk je nu echt dat die mensen niet buiten hun dorp komen? Ze gaan naar de stad en worden overvallen door allochtonen. Ze gaan naar de stad en ze zien de verloedering. Ze gaan naar de stad en zien...

:lol: :lol:

Ik kan echt wel zeggen dat die mensen amper in een echte stad komen ja. Behalve in een provinciestadje, maar daar lopen er ook al amper allochtonen rond. Wat denk jij wel dat het hier is? de bronx?
Ik woon nu al vijf jaar in een grote stad en heb nog nooit last gehad van iemand die me probeerde te overvallen.

Zeg eens, hoeveel keer ben jij al overvallen?

Meia noite 7 april 2005 19:12

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hanne
In sommige steden en wijken is de kans nochtans heel groot.
Molenbeek bv, Kuregem, sommige wijken van Anderlecht, ...
Toevallig bijna volledig geïslamiseerde wijken....

..toevallig ook wijken waar de werkloosheidsgraad mega-hoog ligt. Ooit gedacht dat dat mss oorzaak nummer 1 kon zijn?

Dina 7 april 2005 19:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Meia noite
Idd, het "vreemdelingenprobleem" heeft verschillende oorzaken, maar volgens mij vergeet u er nog één, één die volgens mij het meeste aan de basis ervan ligt: nl. het VB zelf. Deze partij weet als geen ander de gemoederen op te hitsen en problemen te creëren waar er geen zijn.
Bvb: ik woon in een echte plattelandsgemeente, ik denk niet dat er meer dan drie mensen van allochtone afkomst in ons dorp wonen. Driekwart van hen zijn landbouwers of tewerkgesteld in het eigen dorp en komen dus amper in contact met allochtonen. Bij gemeenteraadsverkiezingen komt het VB zelfs niet op. Als ik echter de verkiezingsuitslagen bekijk op federaal vlak, merk ik dat maar liefst 20 procent van mijn dorp VB stemt!

Hier bestaat geen enkele zinnige uitleg voor, een vlaamsgezind dorp is het ook al niet want de VU is er nooit van de grond gekomen. Het VB praat de mensen het "vreemdelingenprobleem" aan!

U gooit hier een paar zaken door elkaar denk ik.
Het is toch niet omdat bepaalde mensen in uw dorp (zonder vreemdelingen) voor het VB stemmen, dat zij op het VB stemmen omwille van het vreemdelingenstandpunt? Zij kunnen toch ook andere redenen hebben? Al was het maar een proteststem of een foertstem?

Meia noite 7 april 2005 19:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dina
U gooit hier een paar zaken door elkaar denk ik.
Het is toch niet omdat bepaalde mensen in uw dorp (zonder vreemdelingen) voor het VB stemmen, dat zij op het VB stemmen omwille van het vreemdelingenstandpunt? Zij kunnen toch ook andere redenen hebben? Al was het maar een proteststem of een foertstem?

Er zijn idd drie grote redenen waarom men op het VB zou stemmen: vlaanderen, vreemdelingen en foertstemmen. (zie hiervoor de analyses van Prof. Swyngedouw na elke verkiezingen).
Foertstemmen zullen wel degelijk meespelen bij sommigen maar geven niet de doorslag volgens mij. Traditoneel is ons dorp namelijk zwaar CD&V (boeren ed.), dus een stem om de regering af te straffen zou naar de Cd&V gaan. Bovendien heb ik ook oren in mijn kop en ken ik praktisch heel het dorp persoonlijk. En ik kan je verzekeren: het draait rond het vreemdelingenstandpunt. Als je die mensen hoort verkondigen: "ik stem VB omdat er anders van die vuile zwarte in ons straat komen wonen" dan weet je het wel geloof ik.

Overigens, het VB beweert niet racistisch te zijn; bovendien is racisme verboden bij wet. Waarom doet het VB dan niks om racisme bij zijn kiezers weg te werken?

Dina 7 april 2005 19:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Meia noite
Er zijn idd drie grote redenen waarom men op het VB zou stemmen: vlaanderen, vreemdelingen en foertstemmen. (zie hiervoor de analyses van Prof. Swyngedouw na elke verkiezingen).
Foertstemmen zullen wel degelijk meespelen bij sommigen maar geven niet de doorslag volgens mij. Traditoneel is ons dorp namelijk zwaar CD&V (boeren ed.), dus een stem om de regering af te straffen zou naar de Cd&V gaan. Bovendien heb ik ook oren in mijn kop en ken ik praktisch heel het dorp persoonlijk. En ik kan je verzekeren: het draait rond het vreemdelingenstandpunt. Als je die mensen hoort verkondigen: "ik stem VB omdat er anders van die vuile zwarte in ons straat komen wonen" dan weet je het wel geloof ik.

Misschien lezen die mensen wel kranten? Het is niet omdat mensen in een dorp wonen, dat ze wereldvreemd hoeven te zijn he.
Citaat:


Overigens, het VB beweert niet racistisch te zijn; bovendien is racisme verboden bij wet. Waarom doet het VB dan niks om racisme bij zijn kiezers weg te werken?
Heb je een voorstel?
Trouwens, dat woord "racisme" is intussen zodanig verkracht door de politiek-correcte massa, dat niemand meer weet wat racisme juist inhoudt. Tegenwoordig mag je al geen kritiek meer hebben op een vreemdeling, of het vreemdelingenbeleid bekritiseren, of je bent al een racist. Het etiket "racist" is intussen bijna een compliment geworden omdat er te pas en te onpas mee gezwaaid wordt.

Meia noite 7 april 2005 19:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dina
Misschien lezen die mensen wel kranten? Het is niet omdat mensen in een dorp wonen, dat ze wereldvreemd hoeven te zijn he.

en ik die dacht dat het VB onze nationale pers allemaal als links beschouwd, en hen beschuldigt van politiek-correct te zijn...

je moet wel consequent blijven he

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dina
Heb je een voorstel?
Trouwens, dat woord "racisme" is intussen zodanig verkracht door de politiek-correcte massa, dat niemand meer weet wat racisme juist inhoudt. Tegenwoordig mag je al geen kritiek meer hebben op een vreemdeling, of het vreemdelingenbeleid bekritiseren, of je bent al een racist. Het etiket "racist" is intussen bijna een compliment geworden omdat er te pas en te onpas mee gezwaaid wordt.

FDW heeft tegen mij in een interview zelf erkent dat het VB (onterecht volgens hem) racistische kiezers aantrekt. Dus daarover zijn ik en FDW het eens, blijft nog de vraag waarom het VB er niks aan doet.
En ja ik heb een voorstel. Dat het VB eens stopt met hun mentaliteit van de mensen in ghetto's te plaatsen. Andere partijen zorgen voor vormingsavonden, activiteiten die erop gericht zijn allochtonen en autochtonen kennis te laten maken met elkaar. Het VB daarentegen houdt hen zoveel mogelijk weg van hun kiezers. Zeg nu zelf, een congres waar 'eigen volk eerst wordt gescandeerd is niet erg uitnodigend naar allochtonen toe.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 02:36.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be