Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Economie (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=179)
-   -   18 miljard zwart geld (https://forum.politics.be/showthread.php?t=246513)

N-Vb 14 december 2018 22:10

18 miljard zwart geld
 
Bron: HLN


18 MILJARD EURO BELGISCHE VERMOGENS WEG UIT FISCALE PARADIJZEN
14 december 2018


De Krant Is er echt 18 miljard euro teruggevloeid naar België, nu blijkt dat landgenoten fiscale constructies in oorden als de Kaaimaneilanden en Hongkong leeghalen? “Niet noodzakelijk”, zegt professor Axel Haelterman (KU Leuven). “Maar dat het net zich steeds meer sluit, heeft iedereen nu wel begrepen.”

Heeft de kaaimantaks nu scherpe tanden of is het een lamme eend? Daarover voeren Johan Van Overtveldt (N-VA) - tot voor kort minister van Financiën - en de sp.a van John Crombez nu al jaren een bitse strijd uit. Het probleem is dat niemand het met zekerheid kan stellen. De kaaimantaks is eigenlijk geen belasting, maar een mechanisme om doorheen buitenlandse fiscale constructies te kijken en de eigenaars ervan tot het betalen van reguliere belastingen aan te zetten. Maar een aparte code op de fiscale aangifte is er niet voorzien, waardoor de middelen die naar België terugvloeien, opgaan in de massa fiscale inkomsten van ons land.

Diamant naar Dubai

Van Overtveldt gaat nu naar de bron om aan te tonen dat de ‘kaaiman’ doet waarvoor hij bedoeld was: fiscale zondaars tot inkeer brengen. Uit een analyse van de Nationale Bank blijkt namelijk dat het Belgisch vermogen dat in fiscale constructies in 48 exotische landen geparkeerd staat, sinds 2013 gedaald is van 47 naar 29 miljard. De terugval is het spectaculairst op de Kaaimaneilanden (min 26,4 miljard), maar ook Hongkong (min 4,5 miljard), Jersey (min 2 miljard), de Maagdeneilanden (min 787 miljoen) en Curaçao (min 820 miljoen) verliezen aan populariteit. Omgekeerd zitten Liberia (plus 240 miljoen), Panama (plus 236 miljoen), Bermuda (plus 920 miljoen) en vooral de Emiraten (plus 6,3 miljard) in de lift. Het vermoeden is dat de diamantsector een nieuwe ‘safe haven’ heeft gevonden in Dubai.

Wat moeten we hieruit afleiden? Volgens Van Overtveldt keren steeds meer fiscale zondaars terug naar België vanwege de kaaimantaks, de versterkte internationale gegevensuitwisseling en de fiscale regularisatie met oplopende tarieven. “Recent werd de kaap van 1 miljard aan aangegeven bedragen overschreden via de fiscale regularisatie. Ook de globale fiscale inkomsten vallen de laatste jaren hoger dan verwacht uit.”

Maar volgens sp.a bewijst dat niks. “Het aantal offshoreconstructies is amper gedaald en de roerende voorheffing brengt vandaag minder op dan in 2014”, zegt Kamerlid Peter Vanvelthoven.

Bang

Volgens professor Fiscaliteit Axel Haelterman is de realiteit genuanceerd. “Iedereen heeft nu wel begrepen dat het net van de fiscus zich steeds meer sluit. Ongetwijfeld zijn er miljoenen uit fiscale paradijzen teruggevloeid naar België. Dat dit zich niet vertaalt in een stijging van de inkomsten uit roerende voorheffing, heeft andere redenen. Die vallen lager uit omdat de rente sterk gedaald is.”

“De kaaimantaks is volgens mij een goede maatregel. Maar we mogen niet naïef zijn. Eigenaars van fiscale constructies kunnen ook gewoon uit België weggetrokken zijn of hun geld in andere constructies verpakt hebben. Zoals Luxemburgse TAK23-verzekeringscontracten. Er zijn volgens mij heel veel mensen die graag met hun zwarte centen zouden terugkeren, maar afgeschrikt worden doordat de BBI veel strenger is geworden. Belgische banken weigeren tegenwoordig elk kapitaal waarvan je niet kan aantonen dat het initieel wit was.”

Anna List 14 december 2018 22:14

1 N-vb is zelfs op Google niet te vinden.
2 uw timing ... Is dit echt waar je t als N-vb op dit moment over wil hebben nu het b-land op springen staat?

N-Vb 14 december 2018 22:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Anna List (Bericht 8885951)
1 N-vb is zelfs op Google niet te vinden.
2 uw timing ... Is dit echt waar je t als N-vb op dit moment over wil hebben nu het b-land op springen staat?


tis niet omdat je iets niet kan vinden dat het niet bestaat hé :-)
2. wat is het probleem, ik heb toch al gezegd waar het naartoe gaat:

- via blockchain wordt alle geld getraceerd
- je hebt nog wat tijd om alles aan te geven
- dan komt er een virtuele munt, de worldcoin
- alle andere coins en deviezen worden waardeloos
- zwart geld wordt waardeloos

Anna List 14 december 2018 23:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door N-Vb (Bericht 8885993)
tis niet omdat je iets niet kan vinden dat het niet bestaat hé :-)
2. wat is het probleem, ik heb toch al gezegd waar het naartoe gaat:

- via blockchain wordt alle geld getraceerd
- je hebt nog wat tijd om alles aan te geven
- dan komt er een virtuele munt, de worldcoin
- alle andere coins en deviezen worden waardeloos
- zwart geld wordt waardeloos

Echt, als Google u niet kent, kent niemand u. Fix dat.
En denk eens na over de timing... waanneer je welk onderwerp tracht te brengen.

N-Vb 15 december 2018 01:28

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Anna List (Bericht 8886016)
Echt, als Google u niet kent, kent niemand u. Fix dat.
En denk eens na over de timing... waanneer je welk onderwerp tracht te brengen.

wat is er mis met de timing?

een verwittigd man/v is er toch waard

N-Vb 15 december 2018 18:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door N-Vb (Bericht 8886072)
wat is er mis met de timing?

een verwittigd man/v is er toch 2 waard


marie daenen 15 december 2018 18:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door N-Vb (Bericht 8885993)
tis niet omdat je iets niet kan vinden dat het niet bestaat hé :-)
2. wat is het probleem, ik heb toch al gezegd waar het naartoe gaat:

- via blockchain wordt alle geld getraceerd
- je hebt nog wat tijd om alles aan te geven
- dan komt er een virtuele munt, de worldcoin
- alle andere coins en deviezen worden waardeloos
- zwart geld wordt waardeloos

En de vraag is dan, wie heeft al ons afgepakt geld???

N-Vb 16 december 2018 01:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door marie daenen (Bericht 8886821)
En de vraag is dan, wie heeft al ons afgepakt geld???

welk afgepakt geld?

N-Vb 16 december 2018 03:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Anna List (Bericht 8885951)
1 N-vb is zelfs op Google niet te vinden.
2 uw timing ... Is dit echt waar je t als N-vb op dit moment over wil hebben nu het b-land op springen staat?kijk eens bij :

www.solidaria-democratia.org

N-Vb 16 december 2018 03:38

http://solidaria-democratia.org/antwerpen/

N-Vb 25 juni 2019 17:27

bron: Trends

Er is op het gebied van fiscale transparantie een groot verschil tussen Belgische en buitenlandse rekeningen. Dat zegt fiscaal expert Michel Maus.

De fiscus heeft net de actiepunten bekendgemaakt waarop de administratie het komende werkjaar zal focussen. Een categorie van belastingplichtigen die de komende tijd wat extra aandacht van de fiscus mag verwachten, zijn de belastingplichtigen met een buitenlandse bankrekening. De administratie heeft vastgesteld dat 200.000 van de 364.000 Belgen met een buitenlandse rekening die nog niet hebben aangegeven.

Het is verwonderlijk dat nog zo veel mensen hun buitenlandse rekening verborgen willen houden. Belgen zijn verplicht een buitenlandse bankrekening aan te geven bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank en ze te vermelden op hun jaarlijkse aangifte in de personenbelasting. Buitenlandse rekeningen verzwijgen voor de fiscus is niet verstandig, temeer omdat sinds kort het systeem van de internationale uitwisseling van bankgegevens op gang is gekomen. Dat systeem zorgt ervoor dat landen automatisch de rekeninggegevens en de identiteit van de rekeninghouders uitwisselen. Ons land heeft met 96 landen akkoorden daarover afgesloten. Wie dus denkt met een buitenlandse rekening onder de fiscale radar van de fiscus te blijven, is eraan voor de moeite.

De internationale fiscale transparantie is een goede zaak. Het was voor mensen met minder fraaie fiscale bedoelingen een koud kunstje inkomsten verborgen te houden via buitenlandse rekeningen. Zo zagen landen heel wat belastinginkomsten verloren gaan, wat extra aan de oppervlakte kwam door de internationale bankencrisis. De internationale gemeenschap sloeg de handen in elkaar, met succes. Vorige week nog meldde de OESO dat de OESO-landen de afgelopen tien jaar 95 miljard euro aan extra belastinginkomsten hebben binnengehaald dankzij de uitwisseling van bankgegevens.

?
Buitenlandse rekeningen verzwijgen voor de fiscus is niet verstandig.


Het feit dat de internationale uitwisseling van bankgegevens positieve effecten heeft op de belastinginkomsten, betekent niet dat we geen kritiek mogen hebben op het systeem. Zo is er in België op het gebied van fiscale transparantie nog een groot verschil tussen Belgische en buitenlandse bankrekeningen. Voor buitenlandse rekeningen is de fiscale transparantie compleet. De fiscus krijgt automatisch zicht op alle bankgegevens. Voor Belgische bankrekeningen kan de fiscus pas inzage krijgen in de bankgegevens als aanwijzingen van fraude bestaan of als de administratie de belastingplichtige wil taxeren op basis van "uitwendige tekenen en indiciën".

Belgische en buitenlandse bankrekeningen worden in ons fiscaal systeem dus verschillend behandeld, en tegen dat onderscheid bestaan juridische bezwaren. Vooreerst is er de vraag of er geen sprake is van juridische discriminatie. Vaak wordt de fiscale discretie van Belgische bankrekeningen verantwoord door te wijzen op de bevrijdende roerende voorheffing, die banken in België verplicht de belasting op intresten bij de bron af te houden en door te storten aan de fiscus. Daardoor zou de fiscale transparantie van Belgische bankrekeningen niet noodzakelijk zijn. Of dat voldoende is om het onderscheid met buitenlandse bankrekeningen te verantwoorden, is zeer de vraag, temeer omdat niet enkel de intresten fiscaal relevant zijn, maar ook de herkomst van het kapitaal.

Daarnaast rijst ook de vraag of het vrije verkeer van kapitaal niet wordt geschonden. Banken moeten in de Europese Unie vrij kunnen concurreren. Dat is niet het geval. Buitenlandse banken die Belgische spaarders willen aantrekken, hebben een nadeel. Zij moeten hun Belgische klanten melden dat zij hun bankgegevens aan de fiscus doorgeven, terwijl Belgische banken fiscale discretie kunnen garanderen. Dat is fiscaal protectionisme. De karrenvracht aan fiscale informatie die de Belgische fiscus van buitenlandse banken heeft ontvangen, kan dan ook weleens een juridische doos van Pandora worden.

---------------------------------------

Als de Worldcoin er is zijn er geen buitenlandse rekeningen meer mogelijk omdat alle landen zowel binnenland als buitenland zijn

N-Vb 25 juni 2019 17:29

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door N-Vb (Bericht 8885993)
tis niet omdat je iets niet kan vinden dat het niet bestaat hé :-)
2. wat is het probleem, ik heb toch al gezegd waar het naartoe gaat:

- via blockchain wordt alle geld getraceerd
- je hebt nog wat tijd om alles aan te geven
- dan komt er een virtuele munt, de worldcoin
- alle andere coins en deviezen worden waardeloos
- zwart geld wordt waardeloos


Het scenario komt steeds dichter bij

marie daenen 25 juni 2019 17:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door N-Vb (Bericht 9054154)
Het scenario komt steeds dichter bij

Inderdaad, de maffia wordt baas in elke portemonnee...

N-Vb 25 juni 2019 17:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door marie daenen (Bericht 9054156)
Inderdaad, de maffia wordt baas in elke portemonnee...


de maffia wordt drooggelegd

marie daenen 25 juni 2019 17:51

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door N-Vb (Bericht 9054160)
de maffia wordt drooggelegd

Droom verder... Wie denkt je dat de macht achter de regering anders is dan de maffia???

N-Vb 25 juni 2019 17:52

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door marie daenen (Bericht 9054169)
Droom verder... Wie denkt je dat de macht achter de regering anders is dan de maffia???


maar er komt toch een andere regering, remember

marie daenen 25 juni 2019 17:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door N-Vb (Bericht 9054170)
maar er komt toch een andere regering, remember

Als de maffia het toestaat...

Eduard Khil 25 juni 2019 17:59

hoe meer zwart geld, hoe beter. Het is geld dat de slinkse linsken niet kunnen afpakken om uit te geven aan de luiaards!

N-Vb 25 juni 2019 22:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Eduard Khil (Bericht 9054176)
hoe meer zwart geld, hoe beter. Het is geld dat de slinkse linsken niet kunnen afpakken om uit te geven aan de luiaards!Al het zwart geld wordt waardeloos bij de invoering van de Weureldkoojn

marie daenen 25 juni 2019 22:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door N-Vb (Bericht 9054412)
Al het zwart geld wordt waardeloos bij de invoering van de Weureldkoojn

Inderdaad, alle mensen mogen dan als slaven werken voor de maffia die de knopjes beheren...


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 10:03.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be