Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Staatsinrichting (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Confederatie Nederland-Vlaanderen (https://forum.politics.be/showthread.php?t=96604)

Jantje 1 juli 2018 10:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door edwin2 (Bericht 8750479)
U geeft een gradatie aan door het een " nepeenheid " te noemen, dat mag. Maar het was juridisch wél een juridische onder één hoofd geplaatst.

Dat er onderlinge verschillen waren in de regio's waarbij mensen niet welkom waren lijkt mij vanuit juridisch oogpunt niet relevant.

Weet wel dat vooral Vlamingen en Hollanders het onverteerbaar vonden dat Frans de administratieve taal zou worden temeer Middelnederlands toen de voertaal was.

Citaat:


Deze vereniging was slechts een personele unie. Elke provincie bleef een autonome landsheerlijkheid met eigen instellingen, rechten en tradities

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bourgondische_tijd

Er was dus geen eenheid, enkel een gezamlijk staatshoofd.

De Lage Landen,( Dietsland) bestonden uit 17 provincies, die elk hun eigen bestuur, rechtsysteem enz hadden, je kan Dietsland vergelijken met het huidige
commonwealth, op papier een groot rijk, maar in werkelijkheid slechts een gebied met 1 staathoofd en verschillende besturen, wetten en cultuur, verder hebben die niets met elkaar te maken.


Citaat:

Ik zou wel leuk vinden de bron willen leren kennen waarom de Vlamingen zijn weggejaagd in die periode mocht u die hebben
Dat zal je moeten vragen aan Willem en Maurits van Oranje-Nassau.
Denk dat het iets had te maken met geld en geloofsovertuigingen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurits_van_Oranje.

edwin2 1 juli 2018 11:08

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jantje (Bericht 8750521)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bourgondische_tijd

Er was dus geen eenheid, enkel een gezamlijk staatshoofd.

De Lage Landen,( Dietsland) bestonden uit 17 provincies, die elk hun eigen bestuur, rechtsysteem enz hadden, je kan Dietsland vergelijken met het huidige
commonwealth, op papier een groot rijk, maar in werkelijkheid slechts een gebied met 1 staathoofd en verschillende besturen, wetten en cultuur, verder hebben die niets met elkaar te maken.
Dat zal je moeten vragen aan Willem en Maurits van Oranje-Nassau.
Denk dat het iets had te maken met geld en geloofsovertuigingen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurits_van_Oranje.

"Slechts" een gebied met een staatshoofd is opnieuw een classificatie ergens aan geven. Het is een gebied met één staatshoofd dus was een juridische entiteit of het is het niet. Het staatshoofd was souverein vorst met een eigen staat. Dat de staten daar een eigen rechtspraak in hadden of niet doet er niet toe, dat is eerder het probleem van de vorst van destijds.

Verder, het overkoepelende HRR maar ook de Bourgondische Nederlanden vormden een personele unie, dat deze unie worden genoemd is op zich ook leuk want het woord "unie" geeft ook juridische vereniging of eenheid aan. Denk maar aan: "union fait de la force" . Ook de huidige UK is nu ook een juridische personele unie, Schotland en Engeland hebben ieder een eigen rechtssysteem daar.

Verder, de verwijzing van u gaat over de periode van de opstand tegen Spanje en niet de tijd van de Bourgondische Nederlanden waar ik om vroeg.

Jantje 1 juli 2018 11:51

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door edwin2 (Bericht 8750534)
"Slechts" een gebied met een staatshoofd is opnieuw een classificatie ergens aan geven. Het is een gebied met één staatshoofd dus was een juridische entiteit of het is het niet. Het staatshoofd was souverein vorst met een eigen staat. Dat daar vrijbuiters in wonen of niet doet er niet toe, dat is eerder het probleem van de vorst van destijds.

Dus als ik jou logica volg, is Griekenland een juridische entiteit met Nederland.
Is Polen een jurdische entiteit met Spanje.

Het staatshoofd van de EU is een president en dat daar vrijbuiters met een adelijke titel in wonen, doet er niet toen.
Dat men in Polen totaal andere normen en waarden heeft dan in Nederland doet er niet toe, ze zijn een geheel.


Citaat:


Verder los van dit, dat het overkoepelende HRR maar ook de Nederlanden zelf destijds ook personele unie worden genoemd is op zich ook leuk want het woord "unie" geeft ook vereniging of eenheid aan. Denk maar aan: "union fait de la force" . De huidige UK is nu ook een personele unie.
Ja, ja, zeg meer eens tegen een Schot dat hij een Brit is of omgekeerd.

En ik ben niet zo voor al dat orange, vind dat geen mooie kleur.
En nu we het toch daarover hebben.
Het valt mij steeds weer op, dat bij nationale gelegenheden de Nederlanders niet hun nationale vlag gebruiken maar een orange wimpel.
De Nederlanders doen dus nog steeds aan koningsverering, terwijl de Belgen niet verlegen zijn om het koninkhuis op zijn plaats te zetten en terecht te wijzen.

En dan WW I, een periode waarin Nederland zo gezegd onafhankelijk was, maar wel partij trok voor de Duitse Kiezer, weigerde België te helpen, maar de Duitse keizer en zijn zoon wel asiel verleende en zo zijn gerechtvaardigde straf lieten ontlopen.

edwin2 1 juli 2018 12:12

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jantje (Bericht 8750557)
Dus als ik jou logica volg, is Griekenland een juridische entiteit met Nederland.
Is Polen een jurdische entiteit met Spanje.

Het staatshoofd van de EU is een president en dat daar vrijbuiters met een adelijke titel in wonen, doet er niet toen.
Dat men in Polen totaal andere normen en waarden heeft dan in Nederland doet er niet toe, ze zijn een geheel.Ja, ja, zeg meer eens tegen een Schot dat hij een Brit is of omgekeerd.

En ik ben niet zo voor al dat orange, vind dat geen mooie kleur.
En nu we het toch daarover hebben.
Het valt mij steeds weer op, dat bij nationale gelegenheden de Nederlanders niet hun nationale vlag gebruiken maar een orange wimpel.
De Nederlanders doen dus nog steeds aan koningsverering, terwijl de Belgen niet verlegen zijn om het koninkhuis op zijn plaats te zetten en terecht te wijzen.

En dan WW I, een periode waarin Nederland zo gezegd onafhankelijk was, maar wel partij trok voor de Duitse Kiezer, weigerde België te helpen, maar de Duitse keizer en zijn zoon wel asiel verleende en zo zijn gerechtvaardigde straf lieten ontlopen.

Nederland heeft zich sinds 1939 niet meer bemoeid met het zuiden. Logisch, wat schiet je op er mee? Slecht voor de handel. Verder was de ww1 tamelijk ongelukkig, we zaten in een spagaat.

Keizer Wilhelm was trouwens familie van onze toenmalige koningin en de koninklijke families vallen elkaar nooit af.

Verder zijn er ook republikeinen in Nederland zoals ikzelf.

Maar wanneer je kijkt naar de UK dan zie je hetzelfde enthousiasme voor hun Koningin. Is dat vreemd? Nee het is een eeuwenoud fenomeen. Verder is het gewoon een gezellige gebeurtenis zo'n dag zowel bij ons als in de UK.

Het terechtwijzen van het koningshuis is diverse keren gebeurd, denk maar aan de vader van Koningin Máxima die niet bij het huwlijk van zijn dochter was. Verder natuurlijk de Lockheed affère met Prins Bernard. Nee, genoeg vingertjes naar het koningshuis.

Verder staat net als in het zuiden de financiële handel en wandel van het koningshuis en steun daaraan iedere keer weer ter discussie.

edwin2 1 juli 2018 12:49

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door edwin2 (Bericht 8750568)
Nederland heeft zich sinds 1939 niet meer bemoeid met het zuiden. Logisch, wat schiet je op er mee? Slecht voor de handel. Verder was de ww1 tamelijk ongelukkig, we zaten in een spagaat.

Keizer Wilhelm was trouwens familie van onze toenmalige koningin en de koninklijke families vallen elkaar nooit af.

Verder zijn er ook republikeinen in Nederland zoals ikzelf.

Maar wanneer je kijkt naar de UK dan zie je hetzelfde enthousiasme voor hun Koningin. Is dat vreemd? Nee het is een eeuwenoud fenomeen. Verder is het gewoon een gezellige gebeurtenis zo'n dag zowel bij ons als in de UK.

Het terechtwijzen van het koningshuis is diverse keren gebeurd, denk maar aan de vader van Koningin Máxima die niet bij het huwlijk van zijn dochter was. Verder natuurlijk de Lockheed affère met Prins Bernard. Nee, genoeg vingertjes naar het koningshuis.

Verder staat net als in het zuiden de financiële handel en wandel van het koningshuis en steun daaraan iedere keer weer ter discussie.

Correctie: 1939 moet 1839 zijn.

Weyland 1 juli 2018 13:15

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8750507)
"Nu al in januari en februari 1477 (Karel de Stoute overleed op 5 januari 1477) kwamen de steden van Holland haastig op eigen gezag bijeen om zich te beraden hoe zij de vroegere verhoudingen konden herstellen. Hun bezwaar richtte zich niet alleen tegen de zware belastingen maar ook -en dat was veelzeggend (sic)-tegen de vele vreemdelingen, vooral Vlamingen, die tot het bestuur van hun gewest waren doorgedrongen."

(Prof. Manning en Prof. De Vroede, 'Onze Lage Landen' , blz 71.)


Een ander boek (wiens titel ik nu kwijt ben) vermeldt dat deze Vlamingen-bestuurders letterlijk verjaagd werden na de dood van Karel de Stoute. Ze werden gezien als indringers, die de politiek uitvoerden van de hertogen en ze werden beschouwd als handlangers van deze (in de ogen van de Hollanders) vermaledijde hertogen van Bourgondië. Gezien de (toenmalige) politieke context wellicht begrijpelijk.

Kortom, niet veel eenheid. Toen al niet.

Ik heb er jaren geleden over gelezen in het boek 'De Republiek' door Jonathan Israel (een Brits-Joods historicus).

De hoofdreden voor de Hollandse opstand was de vervanging van het Nederlands door het Frans als bestuurstaal, op Hollandse bodem. Eigenlijk werd het soort Vlamingen weggejaagd dat velen hier zelf niet van moeten hebben; zij die tabula rasa voor hun cultuur aanvaarden voor postjes en centen.

Het leert ons wel dat bepaalde negatieve Vlaamse trekken ouder zijn dan men zou denken.

Jantje 1 juli 2018 13:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door edwin2 (Bericht 8750568)
Nederland heeft zich sinds 1939 niet meer bemoeid met het zuiden. Logisch, wat schiet je op er mee? Slecht voor de handel. Verder was de ww1 tamelijk ongelukkig, we zaten in een spagaat.

Keizer Wilhelm was trouwens familie van onze toenmalige koningin en de koninklijke families vallen elkaar nooit af.

Verder zijn er ook republikeinen in Nederland zoals ikzelf.

Maar wanneer je kijkt naar de UK dan zie je hetzelfde enthousiasme voor hun Koningin. Is dat vreemd? Nee het is een eeuwenoud fenomeen. Verder is het gewoon een gezellige gebeurtenis zo'n dag zowel bij ons als in de UK.

Het terechtwijzen van het koningshuis is diverse keren gebeurd, denk maar aan de vader van Koningin Máxima die niet bij het huwlijk van zijn dochter was. Verder natuurlijk de Lockheed affère met Prins Bernard. Nee, genoeg vingertjes naar het koningshuis.

Verder staat net als in het zuiden de financiële handel en wandel en steun daaraan iedere keer weer ter discussie.

Wat een logica, Willem III van Orange-Nassau was de echtgenoot van Maria II van Engeland.
George V van het Verenigd Koninkrijk geboren onder de naam Saksen-Coburg en Gotha was de neef van Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen
Hun grootmoeder was Alexandrina Victoria van Hannover, beter bekend onde de naam Koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk.

De toenmalige Nederlandse koningin Wilhelmina was trouwens niet erg gesteld op Wilhem, die ze een onbekwam vorst en als volksverrader bestempelde.

Het Oosten 1 juli 2018 14:18

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Weyland (Bericht 8750585)
Ik heb er jaren geleden over gelezen in het boek 'De Republiek' door Jonathan Israel (een Brits-Joods historicus).

De hoofdreden voor de Hollandse opstand was de vervanging van het Nederlands door het Frans als bestuurstaal, op Hollandse bodem. Eigenlijk werd het soort Vlamingen weggejaagd dat velen hier zelf niet van moeten hebben; zij die tabula rasa voor hun cultuur aanvaarden voor postjes en centen.

Het leert ons wel dat bepaalde negatieve Vlaamse trekken ouder zijn dan men zou denken.

De reden voor de opstand waren veelvuldig. Het was vooral een opstand tegen het centralistisch bestuur van de hertogen van Bourgondië, het opleggen van een bestuurstaal, de drukkende belastingen door de hertogen opgelegd, het berechten van burgers buiten het gewest, het afschaffen van heel wat privilegies van (in casu) Hollandse steden, enz, enz.

De discussie ging over het feit dat reeds in de Bourgondische tijd er geen echte eenheid was tussen noord en zuid. Dit bleek ook na de dood van Karel de Stoute waarna het particularisme onmiddellijk weer hoogtij vierde . Kortom, in de kortste keren was het een terugkeer naar middeleeuwse toestanden.

Bovendien werden in Holland en Zeeland na de dood van Karel de Stoute de Zuiderlingen wettelijk uitgesloten in het gewestelijk bestuur of gewestelijke ambten van het noorden. Brabanders, Vlamingen, en mensen uit Henegouwen werden beschouwd als vreemdelingen door de mensen uit het noorden . Met andere woorden, er was dus zeker geen echte band tussen noord en zuid in die tijd.

Er is er nooit een geweest. Later werd de kloof tussen noord en zuid nog verdiept door de Tachtigjarige Oorlog en de godsdiensttwisten tussen Noord en Zuid, plus de eeuwenlange scheiding tussen Noord en Zuid.

edwin2 1 juli 2018 15:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8750612)
De reden voor de opstand waren veelvuldig. Het was vooral een opstand tegen het centralistisch bestuur van de hertogen van Bourgondië, het opleggen van een bestuurstaal, de drukkende belastingen door de hertogen opgelegd, het berechten van burgers buiten het gewest, het afschaffen van heel wat privilegies van (in casu) Hollandse steden, enz, enz.

De discussie ging over het feit dat reeds in de Bourgondische tijd er geen echte eenheid was tussen noord en zuid. Dit bleek ook na de dood van Karel de Stoute waarna het particularisme onmiddellijk weer hoogtij vierde . Kortom, in de kortste keren was het een terugkeer naar middeleeuwse toestanden.

Bovendien werden in Holland en Zeeland na de dood van Karel de Stoute de Zuiderlingen wettelijk uitgesloten in het gewestelijk bestuur of gewestelijke ambten van het noorden. Brabanders, Vlamingen, en mensen uit Henegouwen werden beschouwd als vreemdelingen door de mensen uit het noorden . Met andere woorden, er was dus zeker geen echte band tussen noord en zuid in die tijd.

Er is er nooit een geweest. Later werd de kloof tussen noord en zuid nog verdiept door de Tachtigjarige Oorlog en de godsdiensttwisten tussen Noord en Zuid, plus de eeuwenlange scheiding tussen Noord en Zuid.

Eigenlijk bestonden noord en zuid nog helemaal niet, het hertogdom Brabant bestreek een gebied dat diep doorliep in het huidige noorden.

Het graafschap Holland, Zeeland en Henegouwen vormden lang eenheid, ook toen de Nederlanden er nog niet waren. Dit is gewoon doorgezet daarna. Natuurlijk waren er wat locale conflicten maar dat mocht geen grote naam hebben.

Ook tussen andere gebieden zijn er verbindingen geweest, nog voor dat de Nederlanden er waren. De relatie tussen Brabant en Holland was een innige en familiaire band.

Graaf Willem II is Rooms Koning geworden dankzij de hertog van Brabant, Hendrik II, zijn oom. De verhoudingen waren dus minder dramatisch dan dat u zich voorstelde. Dat noord zuid verhaal zit vooral in u zelf.

Verder waren de Hollandse graven verwant aan de Vlaamse graven, dus ook daar is verbinding. Daar waren wel wat problemen mee, maar uiteindelijk ook opgelost.

Het was dus niet vreemd dat de voormalige Frankische gebieden zich als eerste verenigden onder één leider. Dit had natuurlijk ook alles te maken met de familiebanden.

edwin2 1 juli 2018 16:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Weyland (Bericht 8750585)
Ik heb er jaren geleden over gelezen in het boek 'De Republiek' door Jonathan Israel (een Brits-Joods historicus).

De hoofdreden voor de Hollandse opstand was de vervanging van het Nederlands door het Frans als bestuurstaal, op Hollandse bodem. Eigenlijk werd het soort Vlamingen weggejaagd dat velen hier zelf niet van moeten hebben; zij die tabula rasa voor hun cultuur aanvaarden voor postjes en centen.

Het leert ons wel dat bepaalde negatieve Vlaamse trekken ouder zijn dan men zou denken.

Geweldig, super bedankt! ;-)

Dadeemelee 1 juli 2018 17:33

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Weyland (Bericht 8750585)
Ik heb er jaren geleden over gelezen in het boek 'De Republiek' door Jonathan Israel (een Brits-Joods historicus).

De hoofdreden voor de Hollandse opstand was de vervanging van het Nederlands door het Frans als bestuurstaal, op Hollandse bodem. Eigenlijk werd het soort Vlamingen weggejaagd dat velen hier zelf niet van moeten hebben; zij die tabula rasa voor hun cultuur aanvaarden voor postjes en centen.

Het leert ons wel dat bepaalde negatieve Vlaamse trekken ouder zijn dan men zou denken.

Ik heb ergens gelezen dat de voertaal bij de graven van Holland Frans was.

Het Oosten 1 juli 2018 19:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee (Bericht 8750696)
Ik heb ergens gelezen dat de voertaal bij de graven van Holland Frans was.

Vanaf 1433 (Bourgondische periode) werd de voertaal aan het Hof van de graven van Holland inderdaad het Frans. Hoelang dit zo bleef, is mij vooralsnog onbekend.

Jacob Van Artevelde 1 juli 2018 20:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jantje (Bericht 8750521)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bourgondische_tijd

Er was dus geen eenheid, enkel een gezamlijk staatshoofd.

Men wist inderdaad wat hen scheidde maar men wist tevens maar al te goed wat hen verbond.

Ik verwijs hiervoor naar "Van Clovis tot Di Rupo" die in het hoofdstuk "De Bourgondische Statenbond" van dat boek het ontstaan van een samenhorigheidsgevoel beschrijft en de Staten-Generaal schetst als belichaming van een eenheid.

En ik citeer:
Zo kon de Bourgondische staatsvorming gebruik maken van een verwantschapsgevoel dat, ondanks onderlinge rivaliteit, bestond tussen de hoog ontwikkelde, sterk verstedelijkte gebieden aan de Noordzee.

Het is duidelijk dat de vereniging van de Nederlanden gebeurde met de instemming van de steden en vooral de patriciaten Vlaanderen, Brabant en Holland.
De Brabanders bijvoorbeeld vreesden wel dat hun belangen zouden ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van de Bourgondische dynastie maar toch kozen hun Staten voor Bourgondië, vooral omwille van de militaire veiligheid en de verzekering van ekonomische banden met Vlaanderen.


Verder stelt hij dat de Bourgondische vernieuwing belangrijk geweest is voor de ontwikkeling van een proto-nationaal bewustzijn in de Nederlanden.

Zowel bij de dood van Karel de Stoute als bij de dood van Filips de Schone waren de Statenvergaderingen erom bekommerd dat de eenheid van de Nederlanden zou bewaard blijven.

Volgens Huizinga was er rond 1460 zelfs sprake van een Bourgondich-Nederlands nationalisme.

Toen de 21-jarige Maria van Bourgondie plots als weeskind aan het hoofd van het Rijk stond viel de eeuwenoude vijand, de Franse koning, de Nederlanden aan en bezette Artesië en Henegouwen.
De macht van Maria werd beperkt door het Groot Privilege maar tegelijkertijd erkend.

De oorlog sloot de Nederlanden aan mekaar op een moment dat ze de monarchale banden losser maakten. De Staten-Generaal erkenden de door Maria benoemde kapitein-generaal van de landen, haar neef, de heer van Ravenstein.
Ook de Staten van de meest noordelijke provincies Holland-Zeeland, die dus niet aangevallen werden, droegen zonder tegensputteren bij tot de oorlogsinspanningen. Dat was toch heel duidelijk de uitdrukking van een gemeenschapsgevoel in de kernlanden.

Het Oosten 2 juli 2018 07:30

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jacob Van Artevelde (Bericht 8750815)
Men wist inderdaad wat hen scheidde maar men wist tevens maar al te goed wat hen verbond.

Ik verwijs hiervoor naar "Van Clovis tot Di Rupo" die in het hoofdstuk "De Bourgondische Statenbond" van dat boek het ontstaan van een samenhorigheidsgevoel beschrijft en de Staten-Generaal schetst als belichaming van een eenheid.

En ik citeer:
Zo kon de Bourgondische staatsvorming gebruik maken van een verwantschapsgevoel dat, ondanks onderlinge rivaliteit, bestond tussen de hoog ontwikkelde, sterk verstedelijkte gebieden aan de Noordzee.

Het is duidelijk dat de vereniging van de Nederlanden gebeurde met de instemming van de steden en vooral de patriciaten Vlaanderen, Brabant en Holland.
De Brabanders bijvoorbeeld vreesden wel dat hun belangen zouden ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van de Bourgondische dynastie maar toch kozen hun Staten voor Bourgondië, vooral omwille van de militaire veiligheid en de verzekering van ekonomische banden met Vlaanderen.


Verder stelt hij dat de Bourgondische vernieuwing belangrijk geweest is voor de ontwikkeling van een proto-nationaal bewustzijn in de Nederlanden.

Zowel bij de dood van Karel de Stoute als bij de dood van Filips de Schone waren de Statenvergaderingen erom bekommerd dat de eenheid van de Nederlanden zou bewaard blijven.

Volgens Huizinga was er rond 1460 zelfs sprake van een Bourgondich-Nederlands nationalisme.

Toen de 21-jarige Maria van Bourgondie plots als weeskind aan het hoofd van het Rijk stond viel de eeuwenoude vijand, de Franse koning, de Nederlanden aan en bezette Artesië en Henegouwen.
De macht van Maria werd beperkt door het Groot Privilege maar tegelijkertijd erkend.

De oorlog sloot de Nederlanden aan mekaar op een moment dat ze de monarchale banden losser maakten. De Staten-Generaal erkenden de door Maria benoemde kapitein-generaal van de landen, haar neef, de heer van Ravenstein.
Ook de Staten van de meest noordelijke provincies Holland-Zeeland, die dus niet aangevallen werden, droegen zonder tegensputteren bij tot de oorlogsinspanningen. Dat was toch heel duidelijk de uitdrukking van een gemeenschapsgevoel in de kernlanden.

Er was geen eenheid tussen noord en zuid. Meer nog, er was zelfs geen eenheid tussen Brabant en Vlaanderen bij ons in die tijd. Brabant en Vlaanderen waren erfvijanden van mekaar en dit omdat de graaf van Vlaanderen eertijds Brabant was binnengevallen en het had bezet en het daarna weer had moeten prijsgeven. Het was versnippering alom.

De hertogen van Bourgondië hebben niet lang genoeg geleefd om een eenheid te smeden en ze waren overigens niet geliefd. Steden die niet in de pas liepen, werden streng gestraft door de hertogen. Een soort van eenheid werd dan bewerkstelligd door Karel V die er gebieden aan toevoegde. En met het beding dat ze niet meer mochten gescheiden worden. Maar ook die eenheid hield het niet lang uit door de politieke verwikkelingen onder Filips II die we kennen.

Henri1 2 juli 2018 08:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8750987)
Er was geen eenheid tussen noord en zuid. Meer nog, er was zelfs geen eenheid tussen Brabant en Vlaanderen bij ons in die tijd. Brabant en Vlaanderen waren erfvijanden van mekaar en dit omdat de graaf van Vlaanderen eertijds Brabant was binnengevallen en het had bezet en het daarna weer had moeten prijsgeven. Het was versnippering alom.

De hertogen van Bourgondië hebben niet lang genoeg geleefd om een eenheid te smeden en ze waren overigens niet geliefd. Steden die niet in de pas liepen, werden streng gestraft door de hertogen. Een soort van eenheid werd dan bewerkstelligd door Karel V die er gebieden aan toevoegde. En met het beding dat ze niet meer mochten gescheiden worden. Maar ook die eenheid hield het niet lang uit door de politieke verwikkelingen onder Filips II die we kennen.

Dat is net zo moeilijk te aanvaarden dat dat we met z'n allen Belg zijn en in België wonen.

edwin2 2 juli 2018 09:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Henri1 (Bericht 8751013)
Dat is net zo moeilijk te aanvaarden dat dat we met z'n allen Belg zijn en in België wonen.

Staat in uw paspoort, dat is uw nationaliteit.
Of het Belgische volk bestaat is daarom niet eens relevant.

Verder, in de Middeleeuwen bestond er geen paspoort of id kaart, nationaliteit bestond niet. Men kreeg geloofsbrieven mee voor de volgende plek waar men wou gaan wonen of werken.

Dus wanneer je aan iemand vroeg welke nationaliteit men had zal men vreemd hebben opgekeken, want het paspoort moest nog worden uitgevonden.

Het enige belangrijke was aan wie men belasting verschuldigd was. En dat was op een gestaffelde manier.
Dus de hoogste in de boom was de keizer of koning, dan de hertogen, dan de graven etc.

Die structuur was echt wel duidelijk in de Nederlanden van toen. Je kreeg als graaf echt ruzie wanneer je niet aan je verplichtingen voldeed. Grappig is dat Holland een zwaardleen was binnen het HRR en dat de erfopvolging officieel moest lopen binnen de mannelijke lijn, dat gaf problemen dikwijls.

Dus de eenheid was er zeker in financiële zin, of dat alles zo soepel liep als nu is niet echt relevant. De structuur was er gewoon. Die personele unie zorgde voor duidelijke structuur en hiërarchie binnen de vereniging van afzonderlijke vorstendommen.

In 1464 is Filips de goede begonnen met het inrichten van een Staten Generaal. Maar Filips de Goede heeft nog veel meer gedaan om de Nederlanden tot een eenheid te smeden. Het was een man met een visionaire blik op de toekomst omdat hij de potentie zag in de Nederlanden.

Wat ik hier constateer dat de Bourgondische geest is verdwenen in de Belgique en veel zielen rondlopen met een berg frustratie naar het noorden toe, terwijl omgekeerd dit niet zo is.

Jacob Van Artevelde 2 juli 2018 14:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8750987)
Er was geen eenheid tussen noord en zuid.

Noord en zuid bestond toen nog niet.

Citaat:

Kortom, de eenheid waarover u en uw acolieten het steeds hebben, bestaat alleen in uw hoofd.
Wie beweerde hier dat er een eenheid was zoals gij en uw akolieten "eenheid" lijken op te vatten ?

(Ik heb effe teruggespoeld en gezien dat gij en Jantje begonnen zijn over eenheid. Dus weeral de truk van anderen iets in de mond te leggen en dat dat idee te bestrijden....)

Jacob Van Artevelde 2 juli 2018 14:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8750987)
De hertogen van Bourgondië hebben niet lang genoeg geleefd om een eenheid te smeden en ze waren overigens niet geliefd.

Welke vorsten waren wél geliefd in de Zuidelijke Nederlanden ?

Het Oosten 2 juli 2018 14:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jacob Van Artevelde (Bericht 8751192)
Welke vorsten waren wél geliefd in de Zuidelijke Nederlanden ?

Maria Theresia was redelijk geliefd.

Jantje 2 juli 2018 14:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee (Bericht 8750696)
Ik heb ergens gelezen dat de voertaal bij de graven van Holland Frans was.

De adel gebruikte inderdaad niet het Diets als voertaal.
De voertaal veranderde regelmatig, maar de geschreven taal was doorgaans het Latijn.
In Vlaanderen gebruikt de adel nog steeds het Frans als voertaal, in Nederland is de adel overgestapt op het Nederlands na de erkenning van het ABN.
Bestuurlijk werd het Nederlands wel gebruikt, het was dus niet dat de adel geen Nederlands konden, maar het was voor hen de taal van het Plebs.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 15:11.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be