Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Godsdienst en levensovertuiging (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=111)
-   -   De duivel, hij bestaat. (https://forum.politics.be/showthread.php?t=256490)

Max van Dietschland 12 december 2020 20:09

De duivel, hij bestaat.
 
Lucifer was een aartsengel die zichzelf boven God wilde plaatsen, daarop heeft God Lucifer uit de hemel geworpen. Lucifer werd Satan, de duivel, de vijand van God. Sindsdien probeert de duivel de mens op aarde tegen God op te zetten.

Hij probeerde zelfs Jezus tegen de Vader op te zetten, maar toen de De Heer zijn lijden en dood vrijwillig aanvaard had, leed Satan een enorme nederlaag.

Echter tot de Dag Des Oordeels zal de duivel mensen proberen mee te slepen in het hellevuur. Op de Dag des Oordeels zal de duivel vernietigd worden, maar tot dan zal hij steeds sterker worden.

In La Salette in 1846 zei de Heilige Maagd Maria het volgende :

Citaat:

In die tijd zal de Antichrist geboren worden uit een onechte maagd, die gemeenschap zal hebben met de oude slang, de meester der onzuiverheid. […] Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist. De duivelen der lucht zullen met de Antichrist grote wonderen doen op aarde en in de lucht en de mensen zullen meer en meer ontaarden. […] Dit is de tijd, de afgrond opent zich. Ziehier de koning der duisternis. Hier is het Beest met zijn trawanten dat zich de redder der wereld noemt. Hij zal zich hoogmoedig in de luchten verheffen om tot aan de hemel te stijgen maar hij zal gewurgd worden door de adem van de aartsengel Michaël.
Met de secularisering voel je de macht van Satan steeds groter worden, het is een kwestie van tijd alvorens de Antichrist op aarde zal verschijnen.

Bach 12 december 2020 20:14

Volgens verschillende evangelische kerken is de paus de antichrist.

Max van Dietschland 12 december 2020 20:38

Het is zeker niet onmogelijk dat de Antichrist zich zal voordoen als een gelovig Christen, misschien zelfs de paus. Daarom is grote waakzaamheid geboden als katholiek Christen.

Wat er in 2013 gebeurd is in Rome, baart mij wel grote zorgen. De abdicatie van paus Benedictus is mogelijk niet vrijwillig geweest...

Jan van den Berghe 12 december 2020 20:51

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Max van Dietschland (Bericht 9543521)
Wat er in 2013 gebeurd is in Rome, baart mij wel grote zorgen. De abdicatie van paus Benedictus is mogelijk niet vrijwillig geweest...

Al veel vroegere ontwikkelingen in de RKK zijn zorgwekkend. Denk maar aan de bijeenkomst van Assisi, waar plotseling alle religies op dezelfde lijn worden gezet en waar de paus niet langer wenste te getuigen van de uniciteit van Jezus in Gods heilsplan.

Zucht 12 december 2020 21:14

Als niet-gelovige, maar wel geïnteresseerd in de ontwikkeling van culturen en religies doorheen de geschiedenis, meen ik dat de verhalen over de duivel, de opstand en verbanning naar hel enz.... niet bevat zijn in de "canonishe" geschriften van de christelijke kerk. Iedereen kent ze wel, maar vanuit "niet-officiële" geschriften zoals het boek van Enoch of het testament van Salomon.
Zie ik dat juist ? En hoe komt dat eigenlijk dat die histories wel algemeen aanvaard worden maar niet officieel, zeg maar. Ik druk me misschien slecht uit.

Bach 12 december 2020 21:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 9543533)
Al veel vroegere ontwikkelingen in de RKK zijn zorgwekkend. Denk maar aan de bijeenkomst van Assisi, waar plotseling alle religies op dezelfde lijn worden gezet en waar de paus niet langer wenste te getuigen van de uniciteit van Jezus in Gods heilsplan.

Welke katholieke groeperingen hebben dan een probleem met de bijeenkomst van Assisi in 1986? Of heeft u het over een andere bijeenkomst?

Bach 12 december 2020 21:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Max van Dietschland (Bericht 9543521)
Het is zeker niet onmogelijk dat de Antichrist zich zal voordoen als een gelovig Christen, misschien zelfs de paus. Daarom is grote waakzaamheid geboden als katholiek Christen.

Wat er in 2013 gebeurd is in Rome, baart mij wel grote zorgen. De abdicatie van paus Benedictus is mogelijk niet vrijwillig geweest...

Interne verdeeldheid in het katholicisme is in opmars?

Jan van den Berghe 12 december 2020 22:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bach (Bericht 9543575)
Welke katholieke groeperingen hebben dan een probleem met de bijeenkomst van Assisi in 1986? Of heeft u het over een andere bijeenkomst?

Allerlei groeperingen.

Jan van den Berghe 12 december 2020 22:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bach (Bericht 9543579)
Interne verdeeldheid in het katholicisme is in opmars?

Openlijk sedert Vaticanum II.

CUFI 12 december 2020 23:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Max van Dietschland (Bericht 9543489)
Lucifer was een aartsengel die zichzelf boven God wilde plaatsen, daarop heeft God Lucifer uit de hemel geworpen. Lucifer werd Satan, de duivel, de vijand van God. Sindsdien probeert de duivel de mens op aarde tegen God op te zetten.

Hij probeerde zelfs Jezus tegen de Vader op te zetten, maar toen de De Heer zijn lijden en dood vrijwillig aanvaard had, leed Satan een enorme nederlaag.

Echter tot de Dag Des Oordeels zal de duivel mensen proberen mee te slepen in het hellevuur. Op de Dag des Oordeels zal de duivel vernietigd worden, maar tot dan zal hij steeds sterker worden.

In La Salette in 1846 zei de Heilige Maagd Maria het volgende :Met de secularisering voel je de macht van Satan steeds groter worden, het is een kwestie van tijd alvorens de Antichrist op aarde zal verschijnen.

Maar de geest van de antichrist heeft zich al meer dan ooit tevoren getoond. Alleen occulte organisaties (die onze wereld zo seculariseren) houden zich met zulke perversiteiten bezig die we vandaag massaal op ons bord krijgen.
De vooruitgang los van God zal nog een zeer hoge prijs vragen. Wie is nu Heer over onze samenleving? De duivel of God?

CUFI 13 december 2020 00:26

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Zucht (Bericht 9543551)
Als niet-gelovige, maar wel geïnteresseerd in de ontwikkeling van culturen en religies doorheen de geschiedenis, meen ik dat de verhalen over de duivel, de opstand en verbanning naar hel enz.... niet bevat zijn in de "canonishe" geschriften van de christelijke kerk. Iedereen kent ze wel, maar vanuit "niet-officiële" geschriften zoals het boek van Enoch of het testament van Salomon.
Zie ik dat juist ? En hoe komt dat eigenlijk dat die histories wel algemeen aanvaard worden maar niet officieel, zeg maar. Ik druk me misschien slecht uit.

Die zijn eruit gehaald omdat ze de echtheid van de schriften betwijfelde. Maar ze blijven wel erkende figuren. Alleen de echtheid van teksten erover worden betwist.

In het NT wordt het meest gesproken over de duivel en de hel. Jezus sprak meer over de hel en de duivel dan al wie voor Hem God bij naam noemde. Hij had er ook een encounter mee tijdens Zijn vastenperiode in de woestijn.

Het is dankzij het evangelie dat de mens zijn evenbeeld naar God kan herstellen door Jezus Christus. Anders lopen we in de gelijkenis van de duivel en gaan we naar de hel. Dat is wat de Bijbel leert als je het helemaal door leest van voor naar achter en in totaliteit toepast.
Geen bekering en zonde bekentenis; geen wedergeboorte. En om wedergeboren te worden moet de mens eerst herboren worden in Christus.
Het is deze wereld die je moet overwinnen om de volgende waardig te zijn. Anders mee naar de put met den duivel. Dat zeg ik niet, maar wat ik samenvat uit de Bijbel.

Stultitiae 13 december 2020 01:45

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 9543713)
Die zijn eruit gehaald omdat ze de echtheid van de schriften betwijfelde. Maar ze blijven wel erkende figuren. Alleen de echtheid van teksten erover worden betwist.

In het NT wordt het meest gesproken over de duivel en de hel. Jezus sprak meer over de hel en de duivel dan al wie voor Hem God bij naam noemde. Hij had er ook een encounter mee tijdens Zijn vastenperiode in de woestijn.

Het is dankzij het evangelie dat de mens zijn evenbeeld naar God kan herstellen door Jezus Christus. Anders lopen we in de gelijkenis van de duivel en gaan we naar de hel. Dat is wat de Bijbel leert als je het helemaal door leest van voor naar achter en in totaliteit toepast.
Geen bekering en zonde bekentenis; geen wedergeboorte. En om wedergeboren te worden moet de mens eerst herboren worden in Christus.
Het is deze wereld die je moet overwinnen om de volgende waardig te zijn. Anders mee naar de put met den duivel. Dat zeg ik niet, maar wat ik samenvat uit de Bijbel.


CUFI 13 december 2020 01:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Stultitiae (Bericht 9543734)

Zijn wil uiteindelijk geschiede.
Niet mijn maar Zijn.

Er is een zeer uitvoerig debat te bouwen op de duivel. Maar gezien die zo ijdel is en komt meeluisteren praat ik liever over onze Abba.

Bach 13 december 2020 02:45

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 9543637)
Allerlei groeperingen.

Ah. U wil het niet zeggen.

Bach 13 december 2020 03:07

De duivel is daar aanwezig waar men er veel over spreekt.

Daar waar men zich verborgen houdt.

harriechristus 13 december 2020 11:46

[quote=CUFI;9543698Wie is nu Heer over onze samenleving? De duivel of God?[/QUOTE]God is ook zelf de duivel. Lees Jesaja 45:7
Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

Het goede kan niet bestaan zonder het kwaad, het hoge niet zonder het lage, het licht niet zonder de duisternis, de man niet zonder de vrouw, oorlog niet zonder vrede.
De wereld is opgebouwd uit een eenheid van tegendelen.
Al reeds door de Griekse filosoof Heraclitus ontdekt en verder ontwikkeld door Hegel tot een totaal systeem.

CUFI 13 december 2020 12:03

De zondagpreek beste mensen:
https://m.youtube.com/watch?v=iPP9fIqxblQ

Het Oosten 13 december 2020 12:35

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Max van Dietschland (Bericht 9543489)
Lucifer was een aartsengel die zichzelf boven God wilde plaatsen, daarop heeft God Lucifer uit de hemel geworpen. Lucifer werd Satan, de duivel, de vijand van God. Sindsdien probeert de duivel de mens op aarde tegen God op te zetten.

Hij probeerde zelfs Jezus tegen de Vader op te zetten, maar toen de De Heer zijn lijden en dood vrijwillig aanvaard had, leed Satan een enorme nederlaag.

Echter tot de Dag Des Oordeels zal de duivel mensen proberen mee te slepen in het hellevuur. Op de Dag des Oordeels zal de duivel vernietigd worden, maar tot dan zal hij steeds sterker worden.

In La Salette in 1846 zei de Heilige Maagd Maria het volgende :Met de secularisering voel je de macht van Satan steeds groter worden, het is een kwestie van tijd alvorens de Antichrist op aarde zal verschijnen.

Lucifer, Satan, Belzebub, Iblis, en ga zo maar door, zijn hersenspinsels. Bedacht door de mens om het Kwade te verpersoonlijken. Evenmin bestaan er geen boze geesten en/of djinns. Want moesten ze bestaan, dan zouden er al heel wat mensen daar last van gehad hebben, gelovig of ongelovig. Het zijn vooral mensen met een aanleg voor (vaak religieuze) hysterie die de zogenaamde duivel ervaren. Ik heb de duivel nog nooit gezien of ervaren. Noch djinns. En mijn kennissenkring maar evenmin.

harriechristus 13 december 2020 12:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 9543995)
Lucifer, Satan, Belzebub, Iblis, en ga zo maar door, zijn hersenspinsels. Bedacht door de mens om het Kwade te verpersoonlijken. Evenmin bestaan er geen boze geesten en/of djinns. Want moesten ze bestaan, dan zouden er al heel wat mensen daar last van gehad hebben, gelovig of ongelovig. Het zijn vooral mensen met een aanleg voor (vaak religieuze) hysterie die de zogenaamde duivel ervaren. Ik heb de duivel nog nooit gezien of ervaren. Noch djinns. En mijn kennissenkring maar evenmin.

De duivel als verpersoonlijking van het kwaad, kan ook werkelijk innerlijk als persoon verschijnen.
Dus in een droom of visioen.
Zoals er ook mensen zijn die Maria hebben zien verschijnen.

CUFI 13 december 2020 12:51

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 9543995)
Lucifer, Satan, Belzebub, Iblis, en ga zo maar door, zijn hersenspinsels. Bedacht door de mens om het Kwade te verpersoonlijken. Evenmin bestaan er geen boze geesten en/of djinns. Want moesten ze bestaan, dan zouden er al heel wat mensen daar last van gehad hebben, gelovig of ongelovig. Het zijn vooral mensen met een aanleg voor (vaak religieuze) hysterie die de zogenaamde duivel ervaren. Ik heb de duivel nog nooit gezien of ervaren. Noch djinns. En mijn kennissenkring maar evenmin.

Probeer die geest eens niet als iets fysiek te zien maar als iets geestelijk.
Een geest die de mens bezint. Je hebt goede geesten en je hebt slechte geesten.
In dit geval van het onderwerp: de duivel. De duivel heeft volgens de christelijke eschatologie een agenda met ons. Door onze geest op deze leefwereld te richten kan het kwade voorkomen.
Wij vormen onszelf niet meer maar volgen een beeld en geven ons hele leven er aan.

Dat is veel echter dan je zou durven vermoeden. De hele realiteit die jij waarneemt is uit het geestelijke gekomen. Zonder de menselijke geest erachter om het waar te nemen was het nooit tot constructie gekomen.
Een mens zijn positief of negatief denken kan een hele dag, week, maand, jaar, leven bepalen. Allemaal door de geest en waarop die geest bezint.

Het geestelijke is veel sterker dan het materiële.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 14:44.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be