Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

tatooke 24 maart 2010 18:03

deze theorie is dan ook niet aan te nemen ?
citaat pagina 115 lees dan!
Dat de piramide van Cheops eigenlijk niet aan Cheops toebehoorde staat vast. Het moge ook duidelijk zijn dat de 3 grote piramides op het Gizehplateau geen graftombes waren van overleden farao's, want in geen van allen werd ooit een tombe gevonden. En dat terwijl vele kamers nog verzegeld of gesloten waren en pas in onze generatie voor de buitenwereld opnieuw te bereiken waren.
De piramides werden ook niet gebouwd door slaven zoals door sommigen nog steeds wordt beweerd. Althans, er kan met zekerheid gezegd worden dat niet alle piramides door slaven werden gebouwd. Dat wezen de recente opgravingen in Egypte uit. Maar als veel van de 'algemene' oud-Egyptische kennis omver valt, wat blijft dan nog overeind?

Enkele kenmerken van de piramide

Wat meteen opvalt aan de grote piramide is dat de top ontbreekt. Hoewel sommigen vermoeden dat het gebouw simpelweg niet afgewerkt is, lijkt het eerder alsof de top eraf is gehaald. Op de vermiste top van de piramide zou -wat men noemt- de Benben steen hebben gestaan. Een steen met mystiek allure. Er zijn wel meerdere 'onverklaarbare' beschadigingen aan de piramide te bespeuren. In de good ol'days waren de piramides bedekt met een laag witte gladde kalksteen die de zon reflecteerde. Het moet een prachtig schouwspel zijn geweest om de mastodonten te zien schitteren. De trappen/lagen van de piramide waren niet zichtbaar, maar ze fungeerden wel uitstekend als dragers van de kalkstenen blokken. De stralende piramides doorstonden de tand des tijds totdat de inwoners van de streek de kalksteen gingen gebruiken voor hun eigen woningen. Rondom de piramide zijn nog steeds enkele stukken van de mantelkap te bezichtigen, maar het overgrote deel ervan is opgegaan in de tijd.

Waarom de piramide van 'Cheops'

Algemeen wordt aangenomen dat de grote piramide aan de farao Cheops (Khufu) toebehoorde. In 1980 is bewezen dat dit niet het geval was. Net zoals veel van de kennis die we weten van het oude Egypte hebben we dit van de griek Herodotus. De historicus Herodotus had het voorrecht om met een Egyptische gids/priester te praten en informatie los te krijgen. Dat veel van deze informatie klopt, is zeker. Maar er zijn reeds enkele bewijzen die vertellen dat Herodotus zich soms iets op de mouw heeft laten spelden.
Waarom zou dat gebeurd zijn? Volgens de Egyptische overlevering zijn de piramides heel oud, ouder dan de eerste dynastie. Voor hen zijn ze er altijd al geweest, net als de eerste versie van de Sfinx. Er zijn, met uitzondering van de Sumerische, weinig geschriften die iets vertellen over de grote piramide. De Egyptische gids die Herodotus bereid had gevonden om -anders niet zo gauw vrijgegeven kennis- te delen met hem wist waarschijnlijk simpelweg niet alle antwoorden op Herodotus' vragen. Aannemelijk als je weet dat Herodotus Egypte bezocht in 500 voor Christus, meer dan 2.000 jaar na de regeringsperiode van Cheops, Chephren en Mycerinos. Er zijn geen Egyptische, noch andere geschriften die erop duiden dat de piramide daadwerkelijk tot de genoemde farao's behoorde. Sterker nog, de inrichting van de piramides is niet geschikt als tombe. Oud-Egyptenaren staan befaamd omwille van hun prachtige hieroglyfen die altijd de eigenaar of het doel van een locatie vertellen. In de grote piramide zijn nergens hieroglyfen te vinden met uitzondering van 1 stuk gekrabbel... In 1837 deed Howard Vyse, een kolonel, een reeks opgravingen in en nabij de piramide. Vyse gebruikte vaak harde middelen en schuwde het niet om de monumenten te beschadigen om tot nieuwe ontdekkingen te komen. Helaas, na enkele vruchteloze seizoenen was het budget van Vyse op. Omdat zijn archeologie helemaal geen nieuwe vondsten opleverde, zag men er weinig in om nog een volgend seizoen te bekostigen. Op het allerlaatste moment vond Vyse enkele kamers boven de koningskamers. Het bestaan van deze kamers was reeds bekend en er waren kruipgangen zichtbaar van de koningskamer naar de kamers. De kruipgangen waren echter te smal om een persoon door te laten. Vyse verbreedde deze doorgangen en merkte in de 4 nieuw ontdekte smalle ruimtes boven de koningskamer toch enkele tekens op. Er stond o.a. geschreven:

"De werkploeg, hoe sterk is de witte kroon van Chnoem-Choefoe - Choefoe - Chnoem Choefoe - Het jaar zeventien"

Wat Vyse niet wist is dat er ook een 5e kamer was. En er wordt aangenomen dat, indien Vyse deze kamer ook had ontdekt, er ook tekenen gevonden zouden zijn. Met andere woorden: Vyse zou de boel opgelicht hebben en de tekenen zelf hebben aangebracht om de gewenste subsidiering te bekomen. Wat dat sterke vermoeden ondersteunt is het feit dat de inscripties foutief zijn gespeld. Zechariah Sitchin, een gerenomeerd vertaler van oudheidkundige teksten, noemt de inscripties in de grote piramide uitdrukkelijk vals. Enkele tekens van de inscriptie zijn ondersteboven geschreven, andere zijn onherkenbaar en vele woorden zijn foutief of grammaticaal fout gespeld. Fouten die de Egyptenaren nooit kunnen gemaakt hebben en nooit eerder, noch later, gemaakt hadden. Vyse had dus een ontdekking nodig en heeft daar zelf voor gezorgd.

Chronologie van oud-Egypte

Indien de piramide van Cheops inderdaad aan farao Cheops toebehoorde dan zou de piramide van rond 2.500 voor Christus zijn. Cheops regeerde 23 jaar, van 2.589 tot 2.566 voor Christus en in die regeringsperiode zou hij de piramide gebouwd hebben. Knap onmogelijk om een dergelijk gebouw neer te zetten als je weet dat de piramide verre van een massieve hoop stenen is. De interne infrastructuur en het schachtensysteem zijn zaken die de bouw alleen maar moeilijker konden maken. De grote piramide in Egypte is de oudste. De eerste dynastische piramide was een trappiramide die ontworpen was door de Egyptische architect/priester/astroloog Imhotep voor de farao Djoser. Dit verhaal speelde zich af in de 3e dynastie. Deze piramide verschilt aanzienelijk qua grootte en ontwerp, maar past wel in geostellair plaatje. De piramides zijn niet lukraak gebouwd. Ze vertegenwoordigen een positie aan de sterrenhemel, waarbij de Nijl de melkweg voorstelt. Kort samengevat natuurlijk, de stellaire religie/kennis van de Egyptenaren is heel onderbouwd. Daarnaast ligt nog het feit dat ook de Maya's en de Inca's duidelijk hun gebouwen en leven hadden gefocused op het hogere stellaire. We kunnen dus spreken van een duidelijk patroon. De piramide van Cheops (laat ik hem maar zo blijven noemen) is de meest perfecte piramide die Egypte heeft. Normaliter worden uitvindingen steeds beter naarmate ze verder ontwikkeld worden, maar voor de piramides scheen dat niet op te gaan. Vanuit een aangenomen 0-kennis verschijnt er een piramide die wiskunde bevat waarvan je pet gaan rijzen. De omvang, perfectie en inhoudelijke structuur bewijzen dat dit niet het werk geweest kan zijn van de farao's en hun gevolg. Net zoals de Sfinx, die zich ook op het Gizeh-plateau bevindt, dateren de piramides uit een periode lang voor de eerste pampers van farao Menes. (de eerste farao van de eerste dynastie) Wat weet de wetenschap van Menes en de pre-dynastische periode? Het is bekend dat Menes Opper- en Neder- Egypte heeft verenigd of herenigd. Waarom? Geen verklaring, maar dat er (ideologie-)gevechten waren om het samenbrengen tot stand te brengen is zeker. De dynastische chronologie zoals we die nu kennen is geen zeker feit. De Egyptologie is gebaseerd op schuimrubberen fundering. De bronnen van onze kennis zijn de koningslijsten van Manetho. Deze index werd samengesteld aan de hand van duizenden jaren oude oorkondes en zijn lang na de eerste dynastieen opgetekend. Accurraatheid is dus verre van een garantie.

Opmerkelijk is dat de lijsten van Manetho een pre-dynastische periode van 350 jaar chaos vermelden. Vóór die periode beschreef hij 30 halfgoden die 3.650 jaar hebben geregeerd en nog eens daarvoor 2 dynastieen van goden die 13.870 jaar hebben geregeerd. Waarom weten we hier niets van? Alan F. Alford wist het in zijn boek 'Goden uit de Kosmos' mooi te beschrijven:

"Deze waardevolle sleutel tot de geschiedenis van de mensheid wordt genegeerd, gewoon omdat de vermelding van goden de deskundigen niet in hun historische kraam te pas komt."

Voor ik een rekensom ga loslaten dien ik te zeggen dat het niet enkel Manetho was die een dergelijke vroege beschavingen beschreef. Ook Herodotus en Diodorus Siculus, een Romeins historicus, beschrijven koninkrijken die bestaan uit goden en godinnen en duizenden jaren voor de tijd van de farao's hun bestaan hebben gekent. Door de wetenschap wordt dit weggehoond. Gek eigenlijk, want aangezien Herodotus en Manetho voor de wetenschap vaak gebruikte bronnen zijn, lijkt het geloof in wat ze vertellen selectief te zijn. Vooral in het geval van Manetho en zijn chronologie is dat opmerkelijk. Het komt inderdaad neer op gebruiken wat in je straatje past. En met oogkleppen op zijn de straatjes nogal smal. Zou het stom zijn om de Sumeriers als invloed van de Egyptenaren te zien? Ik denk het niet, want de beide culturen hebben veel met elkaar gemeen. Van de Sumeriers is bekend dat ze reizigers waren, dus dat ze uberhaupt de kans hadden om in aanraking te komen met andere volkeren is groot.

Wat zegt de pre-dynastische beschaving?

De wetenschap laat ons hier behoorlijk in de steek. Volgens archeologen was de aarde toen bevolkt door domme oermensen die als nomaden door het land trokken. Overblijfselen op de planeet en geschriften van de oudste beschavingen zeggen het tegendeel. De Sumeriers beschrijven de grote piramide als een functioneel geheel. Volgens hen was de god Marduk de eigenaar ervan. De piramide zelf was een Ekur. De Sumerische teksten beschrijven het verhaal van de plunderingen en beschadiging van de Ekur. Het resulteerde in de opsluiting van Marduk in de piramide. Marduk werd opgesloten door middel van de granieten sluitsteen die zich nog steeds in de piramide bevindt. Marduk zelf ontsnapte en leefde lang als banneling in Babylonie. Na zijn ballingschapsperiode keerde hij terug naar de zijn streek van herkomst.
Waarom zouden we geloven dat de Ekur de grote piramide is? In de Mythe is sprake van plunderingen. Omdat de beschrijving van de structuur (innerlijk en uiterlijk) hetzelfde is, kan dus makkelijk gekeken worden of er inderdaad sporen van plundering zijn. In de piramide zijn vele nissen aanwezig. Boven de nissen zijn vertikale inkepingen gekruist met een andere inkeping die evenwijdig loopt aan de nisbank. De inkepingen wijzen erop dat in deze nissen ooit iets was bevestigd. Bijna alle inkepingen vertonen sporen van brute verwijdering. De Sumerische teksten melden ons dat deze beschadinging is van de godin Ninurta. De teksten zeggen ook dat in deze nissen stenen waren bevestigd. Iedere nis bevatte een andere steen. Het is mogelijk dat deze stenen kristallen waren, want algemeen bekend is dat kristallen een diversiteit aan eigenschappen bevatten en de Sumeriers beschrijven stenen die omhuld zijn met een gloed. De teksten van de Sumeriers beschrijven 22 stenen bij hun naam, maar dat er meer stenen waren is zeker. Helaas zijn vele tekenen door de tijd onleesbaar geworden. De stenen hebben (vertaalde) namen zoals 'Richtingsbepaler', 'steen van het lot'. In de galerij nam Ninurta dus ten minste 22 stenen weg. Zo zijn onder andere in de grote gallerij van de piramide van Cheops 27 paar lege nissen. De teksten beschrijven ook het weghalen van de UL van de Ekur. UL betekent 'zo hoog als de hemel'. Je kunt dus makkelijk de associatie leggen dat de topsteen van de piramide eraf werd gehaald, oftewel de Benben-steen. De gevonden teksten worden afgedaan als mythes en religieuze sprookjes. Eigenlijk kun je ze niet eens mythes noemen, want het algemeen geloof erin is vergelijkbaar met dat van Roodkapje. Misschien komt het door de drukte van het dagelijkse leven dat weinigen zich nog de oude vragen stellen. Denken we echt dat alle oude culturen zich alleen maar bezig hielden met oorlog voeren en uit hun neus vreten? Waarom leeft een volk rond een sterrencultus en waarom spreken ze van buitenaardse goden die met ons DNA hebben geprutst?

Tijdsbepaling van de grote piramide.

Robert Bauval en Adrian Gilbert hebben geconstateerd dat de piramides op het gizehplateau samen met die in Sakkara een spiegelbeeld aan de sterrenhemel toonden. Doordat de sterrenhemel een constante baan maakt was het voor twee onderzoekers mogelijk om de exacte tijd van de afspiegeling te berekenen. Dit bracht hen op een datum van 10.450 voor Christus. Met andere woorden: toen stonden de piramides identiek aan hun hemelse tegenhangers. Een knap staaltje opmerkingsvermogen om de sterrenreligie van de Egyptenaren te koppelen aan de door hun toegepaste geologie. Het bleek te kloppen. Sterker nog, hetzelfde geld voor onder andere de Maya en de Inca's.

Laten we de Sfinx erbij betrekken. Door middel van geologische aanwijzingen heeft men de Sfinx kunnen dateren tussen en 9.000 en 7.000 voor Christus. Dat het qua datering niet klopt met de Egyptische dynastieën verklaart waarom de Sfinx uniek is in positionering, omvang en stijl.
De waterschade die de Sfinx kenmerkt in ouderdom is niet terug te vinden op de piramides. Er zijn bewijzen van een zogenaamde allesvernietigende vloed die bijna 13.000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. De piramides kunnen dus niet vóór 11.000 voor Christus zijn gebouwd en niet na 9.000 voor Christus. Dit bevestigt de theorie van Bauval en Gilbert. 10.450 voor Christus kan de bouwperiode geweest zijn. 10.450 voor Christus valt in de periode van de goddelijke dynastieën.
Deze en en hun heersers worden uitvoerig beschreven in de Sumerische geschriften.
http://www.worldwidebase.com/science...iramides.shtml

Johnny Blaze 24 maart 2010 18:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 4657299)
Zucht...

Primo, zwaartekracht, universum, donkere materie enz. zijn zaken waarvan ik probleemloos kan toegeven dat ze mijn kennis overstijgen en dat ik geen kenner ben. Jij trouwens ook niet, tenzij je een astrofysicus bent, hetgeen ik betwijfel, dus eventuele kritiek op dit model van jouwentwege is ook maar van ergens horen zeggen.

Secundo, wat ik er wel van weet, is dat kritische opmerkingen inzake zwarte gaten en donkere materie wel uit de wetenschappelijke hoek komen, en niet geformuleerd werden door enkele anoniemen op het internet. "De wetenschap", tot zover dat al bestaat, bekijkt haar eigen theorieën dus kritisch en het laatste woord is er nog niet over gezegd.

Astrofysica en kosmologie zijn heel jonge wetenschapstakken en dienen bijgevolg uiteraard constant aangepast te worden. Maar de funderingen staan er al.

Tertio, als je een beter model hebt - en dit en passant ook nog kunt bewijzen - wat houdt je tegen om zelf je geünificeerde theorie online te gooien ? Einstein was daar lang op zoek naar, dus wie weet lukt het jou wel ?

Zucht...

Don't shoot the messenger

Mag ik uit Primo uitmaken dat jij dan archeoloog bent, of komt jou kennis dan ook maar van ergens horen zeggen?

Secundo, ik veralgemeen niet met groepjes zoals "de wetenschappers" of "de wetenschap", maar wou ff inpikken op je vraag die in mijn ogen vrij "bekakt" was. Vergeet niet wat voor schade peer review, subsidies en allerlei daaraan vast hangende privileges met zich kunnen meebrengen. Om een voorbeeldje te geven, Halton Arp zijn telescoop tijd en subsidies werden afgepakt na zijn publicaties over quasars.

Tertio, waarom val je mij weer aan? Ik heb zelf geen model, maar vind het elektrisch model persoonlijk veel eleganter en plausibeler dan het zwaartekracht model.

tatooke 24 maart 2010 18:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Johnny Blaze (Bericht 4657326)
Zucht...

Don't shoot the messenger

Mag ik uit Primo uitmaken dat jij dan archeoloog bent, of komt jou kennis dan ook maar van ergens horen zeggen?

Secundo, ik veralgemeen niet met groepjes zoals "de wetenschappers" of "de wetenschap", maar wou ff inpikken op je vraag die in mijn ogen vrij "bekakt" was. Vergeet niet wat voor schade peer review, subsidies en allerlei daaraan vast hangende privileges met zich kunnen meebrengen. Om een voorbeeldje te geven, Halton Arp zijn telescoop tijd en subsidies werden afgepakt na zijn publicaties over quasars.

Tertio, waarom val je mij weer aan? Ik heb zelf geen model, maar vind het elektrisch model persoonlijk veel eleganter en plausibeler dan het zwaartekracht model.

idd don't shoot de messenger

Khwajagan 24 maart 2010 18:30

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 4657234)
Geef zo eens enkele concrete voorbeelden waarbij theorieën, die volgens jou fout zijn, toch hardnekkig verdedigd worden door de wetenschappers...

nou da's makkelijk, de evolutietheorie! De Quantum mechanica die op verkeerde gronden gebouwd is! De Big Bang onzin, ga maar door.

kiko 24 maart 2010 18:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Johnny Blaze (Bericht 4657326)
Mag ik uit Primo uitmaken dat jij dan archeoloog bent, of komt jou kennis dan ook maar van ergens horen zeggen?

Je hoeft ècht geen archeoloog te zijn om de constructie van een piramide te begrijpen.

Citaat:

Secundo, ik veralgemeen niet met groepjes zoals "de wetenschappers" of "de wetenschap", maar wou ff inpikken op je vraag die in mijn ogen vrij "bekakt" was. Vergeet niet wat voor schade peer review, subsidies en allerlei daaraan vast hangende privileges met zich kunnen meebrengen. Om een voorbeeldje te geven, Halton Arp zijn telescoop tijd en subsidies werden afgepakt na zijn publicaties over quasars.
Ook de wetenschapswereld bevat spijtig genoeg vele kleingeestige mensen, die elkaar het succes niet gunnen en nog liever doodvallen dan hun ongelijk te moeten toegeven.

Toch kun je niet ontkennen dat de wetenschap, en zeker die inzake astrofysica en kosmologie, jaar per jaar vorderingen maakt. Om de zoveel tijd worden nieuwe ontdekkingen "die een nieuw licht brengen op ons beeld van tijd en ruimte" aangekondigd, wat op zijn minst wijst op de wil om verder te ontdekken en zonodig de bestaande theoretische modellen aan te passen.
Citaat:

Tertio, waarom val je mij weer aan? Ik heb zelf geen model, maar vind het elektrisch model persoonlijk veel eleganter en plausibeler dan het zwaartekracht model.
Het was niet de bedoeling je persoonlijk aan te vallen, indien het zo overkwam mijn excuses.

Carnivore 24 maart 2010 19:01

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door II Gandalf II (Bericht 4657204)
De kalender eindigt omdat ze al goed op schema zaten. Er was niet meteen nood om tot 10.000 NC te gaan. Dus ze konden even uitblazen.


maar er was wel nood aan een kalender tot 2000 na christus?

Carnivore 24 maart 2010 19:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 4657234)
Geef zo eens enkele concrete voorbeelden waarbij theorieën, die volgens jou fout zijn, toch hardnekkig verdedigd worden door de wetenschappers...de big bang.

Carnivore 24 maart 2010 19:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 4657280)
Er zijn meerdere theorieën over de bouw van de piramides.

Eén ervan is dat men van te voren uitgehakte rotsblokken liet aanbrengen vanuit naburige steengroeves, eventueel gedeeltelijk via de Nijl. De stenen werden hoogstwaarschijnlijk gesleept door zowel werkers (slaven ?) als door lastdieren.

Er zijn zelfs aanwijzingen gevonden dat het pad waar de rotsblokken passeerden van tevoren bewerkt werd met olie om het glijden te vergemakkelijken.

Op de site zelf bouwde men gewoon de eerste laag stenen, waartegen men later een lang aflopende helling bouwde (hellingen van aangestampte aarde, steengruis, om het even), zodat men die helling slechts moest bewandelen om op de eerste laag te staan.

Via deze kunstmatige helling werden de rotsblokken voor de volgende laag naar boven gesleept. Als deze tweede laag stenen klaar was, verhoogde en verlengde men de helling, om zo het proces te herhalen.


Dat bewijst toch helemaal niets ? Misschien dat ze er eeuwen geleden een half jaar over deden om een bepaald beeld 500 meter te verplaatsen, en dan ?


Dus ?

denkt u dat de mensen toen niets beters te doen hadden, dan en masse stenen te versleuren voor iets dat dan nog geen enkel nut zou gehad hebben?

Neenee, de piramides van zowel gizeh als die van de maya's, de sfinx, stonehenghe en weet ik wat nog allemaal hebben nog steeds hun geheimen, waaronder hoe en waarom ze juist gebouwd zijn, nog niet prijsgegeven.

Ik persoonlijk denk dat ze uit een eerdere beschaving komen.
De wetenschap dénkt momenteel dat de aarde 4miljard jaar bestaat. Ons tijdsrekening is amper 2000jaar ver.
Dus perfect mogelijk dat alles al eens geweest is, de eerste mensachtigen... tot een tijd, vergelijkbaar met nu.
Stel, stel dat morgen zo goed als elk mens door welke reden ook sterft op enkele 1000en kinderen na, dan ondekken die hun nazaten, die er terug 2000 jaar over zouden doen om terug hetzelfde intellect te bereiken, plots enkele overgebleven bouwwerken en men zou nogal speculeren over hun doel.

parcifal 24 maart 2010 19:29

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Carnivore (Bericht 4657425)
denkt u dat de mensen toen niets beters te doen hadden, dan en masse stenen te versleuren voor iets dat dan nog geen enkel nut zou gehad hebben?

Dus bijvoorbeeld de kathedralen in onze steden zijn volgens jou ook door aliens gebouwd als ik het goed voorheb?

tatooke 24 maart 2010 20:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 4657438)
Dus bijvoorbeeld de kathedralen in onze steden zijn volgens jou ook door aliens gebouwd als ik het goed voorheb?

nee door deze man ?

http://rense.com/1.mpicons/deesA2.htm

Kallikles 24 maart 2010 20:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ministe van agitatie (Bericht 3808295)
De mogelijkheid dat er elders een planeet bestaat die volgens onze normen levensvatbaar is, is zeer reëel, zelfs plausibel. De kans dat zich daar ook effectief leven heeft ontwikkeld is mathematisch gezien al veel kleiner. Als er daar al leven bestaat, is de kans dat het zich heeft ontwikkeld zoals op onze planeet miniem. Dat dat eventuele leven dan nog 'intelligent' zou zijn is bijna onbestaande. Dat is gewoon mathematisch zo, zij het niet onmogelijk.

Dan wil ik toch wel even je formule zien.

tatooke 24 maart 2010 21:14

De Grote Pyramide
Door: Observer


Wat heeft de Grote Pyramide met de Hemel en 1 $ te maken?
citaat: De tijdlijn gevangen tussen dogma en drogreden.

· Niet lang nadat de soldaten van Napoleon de kop van de sfinx als schietschijf voor hun kannonen gebruikt hadden onstond ontstond er zoiets als Egyptologie.
Avonturiers, romantici, obscure wetenschappers en esoterische genootschappen doken, bijna letterlijk, massaal op, in en onder de piramiden.
Al deze 'Egyptologen' produceren tot aan de dag van vandaag één dikke brei van feiten, verzinsels, verdachtmakingen en vage aannames.
lees heel het artikel : http://weeswaakzaam.punt.nl/index.php?r=1&id=416554

kiko 24 maart 2010 21:33

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Carnivore (Bericht 4657425)
denkt u dat de mensen toen niets beters te doen hadden, dan en masse stenen te versleuren voor iets dat dan nog geen enkel nut zou gehad hebben?

Dat zeg ik toch niet ?

Zonder enige twijfel zullen ze ook een heleboel andere zaken gedaan hebben, maar jij bekijkt de zaak met 21-ste eeuwse ogen. In hun ogen was hetgeen ze deden hoogstwaarschijnlijk van heel groot belang.

Citaat:

Neenee, de piramides van zowel gizeh als die van de maya's, de sfinx, stonehenghe en weet ik wat nog allemaal hebben nog steeds hun geheimen, waaronder hoe en waarom ze juist gebouwd zijn, nog niet prijsgegeven.
Misschien, maar dat wil niet zeggen dat de fantasie op hol moet slaan en dat elke zaak die we nog niet weten synoniem is met een groot Mysterie uit Vervlogen Tijden.

In veel gevallen is de waarheid heel banaal.
Citaat:

Ik persoonlijk denk dat ze uit een eerdere beschaving komen.
Kan zijn, maar of het nu de klassieke Egyptenaren zelf waren die de piramides bouwden, of een beschaving voor hen, maakt dat, in deze draad over aliens, nu echt zoveel verschil ?

tatooke 24 maart 2010 21:47

Tempels en piramides in Mexico

De grootste invloed van de Maya waren de Olmeken. Het waren niet de Maya zelf, maar de Olmeken die de uitmuntende kennis boven aarde brachten. Die beschikten over een kalender en een vergevorderde kennis van de wiskunde. De Olmeken fungeerden als leiders in de Maya bevolking. Door het als eerst beoefenen van de landbouw en het vestigen van de eerste nederzettingen in de streek van Yucatan, Guatemala en Honduras maakten ze zich bekend. Hun nederzettingen werden namelijk gesierd door de meest prachtige bouwwerken. De eerste vestigingsplaatsen waren Tikal en Palenque. Het was pas veel later, toen de Maya plots verdwenen uit die streek dat de piramides in Yucatan er kwamen. In Yucatan ligt de stad Chichen Itza, bekend onder andere van de piramide van Kulkulkan. Voordat de Olmeken er hun intrede deden waren de Maya ook reeds actief. Het van oorsprong Aziatisch volk (11.000 voor Christus) leefde van de jacht en de visvangst. Er werd aan landbouw gedaan, maar dat was nog in een primitieve vorm. 4000 jaar geleden rezen de eerste Olmeekse tempels en piramiden op en traden de Maya een stapje hoger op de evolutieladder. De Olmeken brachten de Maya wiskunde, astrologie, astronomie, inzicht van tijd, geluid en cultuur. De oorsprong van de Olmeken is onbekend. Er zijn geen verdere sporen gevonden van deze beschaving en het lijkt wel alsof ze hier uit het niets zijn terechtgekomen.
lees verder : http://www.seriewoordenaar.nl/seriew...nleidingKey=14

tatooke 24 maart 2010 21:57

de chinezen

De Chinese piramiden zijn minder gekend, misschien door de afstandelijkheid van het land. Ik heb behoorlijk wat gespeurd en kwam maar weinig fotomateriaal tegen op het internet. De hoogste van de Chinese piramiden is 294 meter. Het dubbele van de piramide van Cheops en het vierdubbele van de Maya.
De Chinese Piramides staan ten Noorden van de stad Hsj-king. De eerste foto werd in 1947 gemaakt door een Amerikaanse piloot. Dat is de foto hierboven. Deze piramides zijn van klei gemaakt.
De ligging van de piramides in China
hier te zien
lees verder : http://www.seriewoordenaar.nl/seriew...InleidingKey=7

tatooke 24 maart 2010 22:03

Filmverslag, The Year Zero

The year zero is een documentaire over Mayavoorspellingen aan de vooravond van grote veranderingen. Volgens vele Indiaanse mythen en profetieën zal, na de voorspelde enorme gebeurtenissen in een uiterst turbulente tijd, de Aarde een tijdperk kennen van harmonie en vrede, wanneer de mensen zich verenigen door respect voor elkaar, zichzelf en de natuur. In de documentaire worden Don Julian, een uit Guatamala afkomstige Mayagenezer en regenmaker en Zwervende Wolf, de Mayaziener en kenner van de profetieen gevolgd in hun doen en laten. Zij vertellen over de Mayakalender en profetieen. Indiaanse medicijnmannen en -vrouwen en stamoudsten van meer dan 400 inheemse stammen uit het hele Amerikaanse continent verzamelden zich in eind jaren negentig in Colombia om zich als broeders en zusters middels rituelen voor te bereiden op de nieuwe tijd.

Bij deze ontmoeting kwam een droom voor Zwervende Wolf uit, van wie de oproep tot verzameling aldaar afkomstig was. Wiek Lenssen was hierbij aanwezig. Voor Zwervende Wolf betekende de vereniging der stammen het eindpunt van zijn levenslange zwerftocht langs alle Indianenstammen in Amerika. Zo bezocht hij onder anderen de Navaho's, Apaches, Comanches, Cherokee, Hopi's, Nahua, Cree, Dene, Zapotheken, Inca's, etc.
http://www.seriewoordenaar.nl/seriew...leidingKey=114

Carnivore 25 maart 2010 08:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 4657438)
Dus bijvoorbeeld de kathedralen in onze steden zijn volgens jou ook door aliens gebouwd als ik het goed voorheb?


dat heb ik nooit gezegd.
Maar ik denk wel te mogen stellen dat het leven ten tijde van de kathedralen niet hetzelfde was als ten tijde van de egyptenaren. Wie die deed trouwens de catering voor die 1000en arbeiders of slaven die de piramiden bouwden?

en een kathedraal is toch wel even iets anders dan de grote piramide.

aliens?

in elk geval over dit hoor je de wetenschap niet veel.
http://www.theforbiddenknowledge.com/chaptera/index.htm
http://www.world-mysteries.com/sar_11.htm

waarschijnlijk te moeilijk en niet passend in het kraam.

Carnivore 25 maart 2010 08:22

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 4657606)
Dat zeg ik toch niet ?

Zonder enige twijfel zullen ze ook een heleboel andere zaken gedaan hebben, maar jij bekijkt de zaak met 21-ste eeuwse ogen. In hun ogen was hetgeen ze deden hoogstwaarschijnlijk van heel groot belang.


Misschien, maar dat wil niet zeggen dat de fantasie op hol moet slaan en dat elke zaak die we nog niet weten synoniem is met een groot Mysterie uit Vervlogen Tijden.

In veel gevallen is de waarheid heel banaal.

Kan zijn, maar of het nu de klassieke Egyptenaren zelf waren die de piramides bouwden, of een beschaving voor hen, maakt dat, in deze draad over aliens, nu echt zoveel verschil ?


ok.
Terug naar aliens.

Er is geen enkele logische verklaring voor het feit dat zowat alle volkeren, los van elkaar, de egyptenaren, de maya's de tibetanen, chinesen, Bosniers of hoe ze toen genoemd werden... plots allemaal piramides willen bouwen, kost wat kost.
Een bezoek van buitenaardsen zou veel uitleggen, de tot op heden rondwarende godsdienstidiotie bvb.

tatooke 25 maart 2010 08:47

The Pyramide Code

The Pyramide Code is een vijf-delige documentaire serie, die onderzoek doet naar de pyramides en eeuwenoude Egyptische tempels maar ook naar oude megalitische plekken over de gehele wereld op zoek naar aanwijzingen die wijzen op een matriarchaal bewustzijn, oude kennis en geavanceerde technologie in een Gouden Eeuw.

De serie is gebaseerd op het uitgebreide onderzoek tijdens 23 reizen naar Egypte en 50 andere landen over de hele wereld door Dr Carmen Boulter van de Universiteit van Calgary.

De Piramide Code bevat interviews met vooraanstaande geleerden en schrijvers op diverse multidisciplinaire gebieden: geologie, fysica, astrofysica, archeologie, bilogical engineering, magnetisch veld theorie, hiërogliefen, en Egyptologie. De serie onderzoekt indringende vragen zoals: * Wie waren de Ouden en wat wisten ze? * Zijn de piramides niet veel ouder dan de traditionele Egyptologie ons willen doen geloven? * Kan het zijn dat de ouden meer technologisch geavanceerd waren dan wij in de huidige tijd? * Waarom hebben we zo weinig kennis en inzicht over de oude Egyptenaren? * Zijn er nog geheimen verborgen in het volle zicht? * Hebben nieuwe ontdekkingen invloed bij het eventueel formuleren van een nieuwe chronologie? * Zijn er weinig bekende plekken die aanwijzingen geven voor een nieuw begrip van ons verre verleden? * Zijn we echt de meest geavanceerde beschaving die ooit heeft geleefd op aarde? Zegeningen van Isis

EPISODES

De Band van Vrede
High Level Technologie
Sacred Kosmologie
De Empowered Human
Een chronologie
http://www.youtube.com/watch?v=IS3uN...layer_embedded
http://www.argusoog.org/?p=8368

Khwajagan 25 maart 2010 09:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Carnivore (Bericht 4657964)

en een kathedraal is toch wel even iets anders dan de grote piramide.

over Kathedralen gesproken:

Citaat:

Christians would be shocked to learn that the Fraters Solomonis mystery school architects incorporated magic squares into the architecture of those most wondrous of structures, the Gothic cathedrals, the magic square of the Sun, which totals 666 being prevalent (666 represents the energy of the central sun and can be used either spiritually or malevolently). Incorporation of magic squares insures that gothic cathedrals function as resonant cavities, in attunement with the cosmos.

eti1777 25 maart 2010 15:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door tatooke (Bericht 4657321)
deze theorie is dan ook niet aan te nemen ?
citaat pagina 115 lees dan!
Dat de piramide van Cheops eigenlijk niet aan Cheops toebehoorde staat vast. Het moge ook duidelijk zijn dat de 3 grote piramides op het Gizehplateau geen graftombes waren van overleden farao's, want in geen van allen werd ooit een tombe gevonden. En dat terwijl vele kamers nog verzegeld of gesloten waren en pas in onze generatie voor de buitenwereld opnieuw te bereiken waren.
De piramides werden ook niet gebouwd door slaven zoals door sommigen nog steeds wordt beweerd. Althans, er kan met zekerheid gezegd worden dat niet alle piramides door slaven werden gebouwd. Dat wezen de recente opgravingen in Egypte uit. Maar als veel van de 'algemene' oud-Egyptische kennis omver valt, wat blijft dan nog overeind?

Enkele kenmerken van de piramide

Wat meteen opvalt aan de grote piramide is dat de top ontbreekt. Hoewel sommigen vermoeden dat het gebouw simpelweg niet afgewerkt is, lijkt het eerder alsof de top eraf is gehaald. Op de vermiste top van de piramide zou -wat men noemt- de Benben steen hebben gestaan. Een steen met mystiek allure. Er zijn wel meerdere 'onverklaarbare' beschadigingen aan de piramide te bespeuren. In de good ol'days waren de piramides bedekt met een laag witte gladde kalksteen die de zon reflecteerde. Het moet een prachtig schouwspel zijn geweest om de mastodonten te zien schitteren. De trappen/lagen van de piramide waren niet zichtbaar, maar ze fungeerden wel uitstekend als dragers van de kalkstenen blokken. De stralende piramides doorstonden de tand des tijds totdat de inwoners van de streek de kalksteen gingen gebruiken voor hun eigen woningen. Rondom de piramide zijn nog steeds enkele stukken van de mantelkap te bezichtigen, maar het overgrote deel ervan is opgegaan in de tijd.

Waarom de piramide van 'Cheops'

Algemeen wordt aangenomen dat de grote piramide aan de farao Cheops (Khufu) toebehoorde. In 1980 is bewezen dat dit niet het geval was. Net zoals veel van de kennis die we weten van het oude Egypte hebben we dit van de griek Herodotus. De historicus Herodotus had het voorrecht om met een Egyptische gids/priester te praten en informatie los te krijgen. Dat veel van deze informatie klopt, is zeker. Maar er zijn reeds enkele bewijzen die vertellen dat Herodotus zich soms iets op de mouw heeft laten spelden.
Waarom zou dat gebeurd zijn? Volgens de Egyptische overlevering zijn de piramides heel oud, ouder dan de eerste dynastie. Voor hen zijn ze er altijd al geweest, net als de eerste versie van de Sfinx. Er zijn, met uitzondering van de Sumerische, weinig geschriften die iets vertellen over de grote piramide. De Egyptische gids die Herodotus bereid had gevonden om -anders niet zo gauw vrijgegeven kennis- te delen met hem wist waarschijnlijk simpelweg niet alle antwoorden op Herodotus' vragen. Aannemelijk als je weet dat Herodotus Egypte bezocht in 500 voor Christus, meer dan 2.000 jaar na de regeringsperiode van Cheops, Chephren en Mycerinos. Er zijn geen Egyptische, noch andere geschriften die erop duiden dat de piramide daadwerkelijk tot de genoemde farao's behoorde. Sterker nog, de inrichting van de piramides is niet geschikt als tombe. Oud-Egyptenaren staan befaamd omwille van hun prachtige hieroglyfen die altijd de eigenaar of het doel van een locatie vertellen. In de grote piramide zijn nergens hieroglyfen te vinden met uitzondering van 1 stuk gekrabbel... In 1837 deed Howard Vyse, een kolonel, een reeks opgravingen in en nabij de piramide. Vyse gebruikte vaak harde middelen en schuwde het niet om de monumenten te beschadigen om tot nieuwe ontdekkingen te komen. Helaas, na enkele vruchteloze seizoenen was het budget van Vyse op. Omdat zijn archeologie helemaal geen nieuwe vondsten opleverde, zag men er weinig in om nog een volgend seizoen te bekostigen. Op het allerlaatste moment vond Vyse enkele kamers boven de koningskamers. Het bestaan van deze kamers was reeds bekend en er waren kruipgangen zichtbaar van de koningskamer naar de kamers. De kruipgangen waren echter te smal om een persoon door te laten. Vyse verbreedde deze doorgangen en merkte in de 4 nieuw ontdekte smalle ruimtes boven de koningskamer toch enkele tekens op. Er stond o.a. geschreven:

"De werkploeg, hoe sterk is de witte kroon van Chnoem-Choefoe - Choefoe - Chnoem Choefoe - Het jaar zeventien"

Wat Vyse niet wist is dat er ook een 5e kamer was. En er wordt aangenomen dat, indien Vyse deze kamer ook had ontdekt, er ook tekenen gevonden zouden zijn. Met andere woorden: Vyse zou de boel opgelicht hebben en de tekenen zelf hebben aangebracht om de gewenste subsidiering te bekomen. Wat dat sterke vermoeden ondersteunt is het feit dat de inscripties foutief zijn gespeld. Zechariah Sitchin, een gerenomeerd vertaler van oudheidkundige teksten, noemt de inscripties in de grote piramide uitdrukkelijk vals. Enkele tekens van de inscriptie zijn ondersteboven geschreven, andere zijn onherkenbaar en vele woorden zijn foutief of grammaticaal fout gespeld. Fouten die de Egyptenaren nooit kunnen gemaakt hebben en nooit eerder, noch later, gemaakt hadden. Vyse had dus een ontdekking nodig en heeft daar zelf voor gezorgd.

Chronologie van oud-Egypte

Indien de piramide van Cheops inderdaad aan farao Cheops toebehoorde dan zou de piramide van rond 2.500 voor Christus zijn. Cheops regeerde 23 jaar, van 2.589 tot 2.566 voor Christus en in die regeringsperiode zou hij de piramide gebouwd hebben. Knap onmogelijk om een dergelijk gebouw neer te zetten als je weet dat de piramide verre van een massieve hoop stenen is. De interne infrastructuur en het schachtensysteem zijn zaken die de bouw alleen maar moeilijker konden maken. De grote piramide in Egypte is de oudste. De eerste dynastische piramide was een trappiramide die ontworpen was door de Egyptische architect/priester/astroloog Imhotep voor de farao Djoser. Dit verhaal speelde zich af in de 3e dynastie. Deze piramide verschilt aanzienelijk qua grootte en ontwerp, maar past wel in geostellair plaatje. De piramides zijn niet lukraak gebouwd. Ze vertegenwoordigen een positie aan de sterrenhemel, waarbij de Nijl de melkweg voorstelt. Kort samengevat natuurlijk, de stellaire religie/kennis van de Egyptenaren is heel onderbouwd. Daarnaast ligt nog het feit dat ook de Maya's en de Inca's duidelijk hun gebouwen en leven hadden gefocused op het hogere stellaire. We kunnen dus spreken van een duidelijk patroon. De piramide van Cheops (laat ik hem maar zo blijven noemen) is de meest perfecte piramide die Egypte heeft. Normaliter worden uitvindingen steeds beter naarmate ze verder ontwikkeld worden, maar voor de piramides scheen dat niet op te gaan. Vanuit een aangenomen 0-kennis verschijnt er een piramide die wiskunde bevat waarvan je pet gaan rijzen. De omvang, perfectie en inhoudelijke structuur bewijzen dat dit niet het werk geweest kan zijn van de farao's en hun gevolg. Net zoals de Sfinx, die zich ook op het Gizeh-plateau bevindt, dateren de piramides uit een periode lang voor de eerste pampers van farao Menes. (de eerste farao van de eerste dynastie) Wat weet de wetenschap van Menes en de pre-dynastische periode? Het is bekend dat Menes Opper- en Neder- Egypte heeft verenigd of herenigd. Waarom? Geen verklaring, maar dat er (ideologie-)gevechten waren om het samenbrengen tot stand te brengen is zeker. De dynastische chronologie zoals we die nu kennen is geen zeker feit. De Egyptologie is gebaseerd op schuimrubberen fundering. De bronnen van onze kennis zijn de koningslijsten van Manetho. Deze index werd samengesteld aan de hand van duizenden jaren oude oorkondes en zijn lang na de eerste dynastieen opgetekend. Accurraatheid is dus verre van een garantie.

Opmerkelijk is dat de lijsten van Manetho een pre-dynastische periode van 350 jaar chaos vermelden. Vóór die periode beschreef hij 30 halfgoden die 3.650 jaar hebben geregeerd en nog eens daarvoor 2 dynastieen van goden die 13.870 jaar hebben geregeerd. Waarom weten we hier niets van? Alan F. Alford wist het in zijn boek 'Goden uit de Kosmos' mooi te beschrijven:

"Deze waardevolle sleutel tot de geschiedenis van de mensheid wordt genegeerd, gewoon omdat de vermelding van goden de deskundigen niet in hun historische kraam te pas komt."

Voor ik een rekensom ga loslaten dien ik te zeggen dat het niet enkel Manetho was die een dergelijke vroege beschavingen beschreef. Ook Herodotus en Diodorus Siculus, een Romeins historicus, beschrijven koninkrijken die bestaan uit goden en godinnen en duizenden jaren voor de tijd van de farao's hun bestaan hebben gekent. Door de wetenschap wordt dit weggehoond. Gek eigenlijk, want aangezien Herodotus en Manetho voor de wetenschap vaak gebruikte bronnen zijn, lijkt het geloof in wat ze vertellen selectief te zijn. Vooral in het geval van Manetho en zijn chronologie is dat opmerkelijk. Het komt inderdaad neer op gebruiken wat in je straatje past. En met oogkleppen op zijn de straatjes nogal smal. Zou het stom zijn om de Sumeriers als invloed van de Egyptenaren te zien? Ik denk het niet, want de beide culturen hebben veel met elkaar gemeen. Van de Sumeriers is bekend dat ze reizigers waren, dus dat ze uberhaupt de kans hadden om in aanraking te komen met andere volkeren is groot.

Wat zegt de pre-dynastische beschaving?

De wetenschap laat ons hier behoorlijk in de steek. Volgens archeologen was de aarde toen bevolkt door domme oermensen die als nomaden door het land trokken. Overblijfselen op de planeet en geschriften van de oudste beschavingen zeggen het tegendeel. De Sumeriers beschrijven de grote piramide als een functioneel geheel. Volgens hen was de god Marduk de eigenaar ervan. De piramide zelf was een Ekur. De Sumerische teksten beschrijven het verhaal van de plunderingen en beschadiging van de Ekur. Het resulteerde in de opsluiting van Marduk in de piramide. Marduk werd opgesloten door middel van de granieten sluitsteen die zich nog steeds in de piramide bevindt. Marduk zelf ontsnapte en leefde lang als banneling in Babylonie. Na zijn ballingschapsperiode keerde hij terug naar de zijn streek van herkomst.
Waarom zouden we geloven dat de Ekur de grote piramide is? In de Mythe is sprake van plunderingen. Omdat de beschrijving van de structuur (innerlijk en uiterlijk) hetzelfde is, kan dus makkelijk gekeken worden of er inderdaad sporen van plundering zijn. In de piramide zijn vele nissen aanwezig. Boven de nissen zijn vertikale inkepingen gekruist met een andere inkeping die evenwijdig loopt aan de nisbank. De inkepingen wijzen erop dat in deze nissen ooit iets was bevestigd. Bijna alle inkepingen vertonen sporen van brute verwijdering. De Sumerische teksten melden ons dat deze beschadinging is van de godin Ninurta. De teksten zeggen ook dat in deze nissen stenen waren bevestigd. Iedere nis bevatte een andere steen. Het is mogelijk dat deze stenen kristallen waren, want algemeen bekend is dat kristallen een diversiteit aan eigenschappen bevatten en de Sumeriers beschrijven stenen die omhuld zijn met een gloed. De teksten van de Sumeriers beschrijven 22 stenen bij hun naam, maar dat er meer stenen waren is zeker. Helaas zijn vele tekenen door de tijd onleesbaar geworden. De stenen hebben (vertaalde) namen zoals 'Richtingsbepaler', 'steen van het lot'. In de galerij nam Ninurta dus ten minste 22 stenen weg. Zo zijn onder andere in de grote gallerij van de piramide van Cheops 27 paar lege nissen. De teksten beschrijven ook het weghalen van de UL van de Ekur. UL betekent 'zo hoog als de hemel'. Je kunt dus makkelijk de associatie leggen dat de topsteen van de piramide eraf werd gehaald, oftewel de Benben-steen. De gevonden teksten worden afgedaan als mythes en religieuze sprookjes. Eigenlijk kun je ze niet eens mythes noemen, want het algemeen geloof erin is vergelijkbaar met dat van Roodkapje. Misschien komt het door de drukte van het dagelijkse leven dat weinigen zich nog de oude vragen stellen. Denken we echt dat alle oude culturen zich alleen maar bezig hielden met oorlog voeren en uit hun neus vreten? Waarom leeft een volk rond een sterrencultus en waarom spreken ze van buitenaardse goden die met ons DNA hebben geprutst?

Tijdsbepaling van de grote piramide.

Robert Bauval en Adrian Gilbert hebben geconstateerd dat de piramides op het gizehplateau samen met die in Sakkara een spiegelbeeld aan de sterrenhemel toonden. Doordat de sterrenhemel een constante baan maakt was het voor twee onderzoekers mogelijk om de exacte tijd van de afspiegeling te berekenen. Dit bracht hen op een datum van 10.450 voor Christus. Met andere woorden: toen stonden de piramides identiek aan hun hemelse tegenhangers. Een knap staaltje opmerkingsvermogen om de sterrenreligie van de Egyptenaren te koppelen aan de door hun toegepaste geologie. Het bleek te kloppen. Sterker nog, hetzelfde geld voor onder andere de Maya en de Inca's.

Laten we de Sfinx erbij betrekken. Door middel van geologische aanwijzingen heeft men de Sfinx kunnen dateren tussen en 9.000 en 7.000 voor Christus. Dat het qua datering niet klopt met de Egyptische dynastieën verklaart waarom de Sfinx uniek is in positionering, omvang en stijl.
De waterschade die de Sfinx kenmerkt in ouderdom is niet terug te vinden op de piramides. Er zijn bewijzen van een zogenaamde allesvernietigende vloed die bijna 13.000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. De piramides kunnen dus niet vóór 11.000 voor Christus zijn gebouwd en niet na 9.000 voor Christus. Dit bevestigt de theorie van Bauval en Gilbert. 10.450 voor Christus kan de bouwperiode geweest zijn. 10.450 voor Christus valt in de periode van de goddelijke dynastieën.
Deze en en hun heersers worden uitvoerig beschreven in de Sumerische geschriften.
http://www.worldwidebase.com/science...iramides.shtml

:thumbsup:

tatooke 25 maart 2010 17:06


wil je meer weten over het reilen en zeilen kijk dan op deze site voor de video's want tube heeft de meeste verwijderd ;-)
http://zideo.nl/index.php?playzideo=...344b5a6f673d3d

kiko 25 maart 2010 17:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Carnivore (Bericht 4657968)
ok.
Terug naar aliens.

Er is geen enkele logische verklaring voor het feit dat zowat alle volkeren, los van elkaar, de egyptenaren, de maya's de tibetanen, chinesen, Bosniers of hoe ze toen genoemd werden... plots allemaal piramides willen bouwen, kost wat kost.

"Plots allemaal piramides willen bouwen" ? Dit is regelrecht fout.

1. De architecturale ontwikkeling van een piramide is al lang gekend, nl. van een simpel rotsgraf of grafheuvel tot een trappiramide tot een volwaardige piramide. Dit was een proces van eeuwen en was dus in geen geval "plots" zoals jij beweert.

2. Ook de functie was verschillend, bij de Maya's diende de piramides vooral als tempels, bij de Egyptenaren waren het privé-graftombes.

3. Ik zwijg dan nog maar over het feit dat er op zijn minst meer dan 2000 jaar verschil is tussen de bouw van de piramides van Egypte en die van Midden-Amerika. Dat is waanzinnig lang.

4. Daar komt dan nog eens bij dat de bouwwijze van de piramides geheel anders is...

(Over de Chinese piramides spreek ik me slechts met voorzichtigheid uit, want daar is niet zo veel over gekend)

Citaat:

Een bezoek van buitenaardsen zou veel uitleggen, de tot op heden rondwarende godsdienstidiotie bvb
Ik zie echt niet in waar eventuele buitenaardse invloeden of hulp passen in het hele piramide verhaal.

Khwajagan 25 maart 2010 19:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 4659182)
"Plots allemaal piramides willen bouwen" ? Dit is regelrecht fout.

1. De architecturale ontwikkeling van een piramide is al lang gekend, nl. van een simpel rotsgraf of grafheuvel tot een trappiramide tot een volwaardige piramide. Dit was een proces van eeuwen en was dus in geen geval "plots" zoals jij beweert.

2. Ook de functie was verschillend, bij de Maya's diende de piramides vooral als tempels, bij de Egyptenaren waren het privé-graftombes.

3. Ik zwijg dan nog maar over het feit dat er op zijn minst meer dan 2000 jaar verschil is tussen de bouw van de piramides van Egypte en die van Midden-Amerika. Dat is waanzinnig lang.

4. Daar komt dan nog eens bij dat de bouwwijze van de piramides geheel anders is...

(Over de Chinese piramides spreek ik me slechts met voorzichtigheid uit, want daar is niet zo veel over gekend)


Ik zie echt niet in waar eventuele buitenaardse invloeden of hulp passen in het hele piramide verhaal.

LOL knap hoor! Heel knap!!!

tatooke 25 maart 2010 19:38

Bosnische piramiden: tunnels 5000 jaar oud01-05-2009 | 07:13: Het Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation laat weten dat een stalagmiet, die gevonden werd in een ingestort gedeelte van het ondergrondse tunnelnetwerk in Visoko, gedateerd werd op minimum 5000 jaar oud. Dat betekent concreet dat de constructie van de tunnels, of tenminste een gedeelte van het tunnelnetwerk rond de Vallei van de Piramiden, nog véél ouder moet zijn.


lees verder : http://www.grenswetenschap.nl/blogs/...5000-jaar-oud/

kiko 25 maart 2010 19:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Khwajagan (Bericht 4659342)
LOL knap hoor! Heel knap!!!

Graag tegenargumenten a.u.b.

En probeer ze voor één keer zelf neer te pennen, en niet klakkeloos te kopiëren van een website of artikel. Zoiets getuigt namelijk van intellectuele luiheid.

Khwajagan 25 maart 2010 19:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 4659352)
Graag tegenargumenten a.u.b.

En probeer ze voor één keer zelf neer te pennen, en niet klakkeloos te kopiëren van een website of artikel. Zoiets getuigt namelijk van intellectuele luiheid.

rustig jochie rustig maar!

tatooke 25 maart 2010 19:47

het feit dat ze toen nog geen telefoon of fax en dergelijke hadden duiken overal ter wereld piramides op ? er waren toen ook nog geen vliegtuigen toeval dat ieder land met soortgelijke constructies komen - Tetrahedron (afb)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Tetrahedron.gif

kiko 25 maart 2010 19:48

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Khwajagan (Bericht 4659360)
rustig jochie rustig maar!

Het lukt blijkbaar niet zo heel goed, de tegenargumenten. Dat verrast me echt wel.

kiko 25 maart 2010 19:51

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door tatooke (Bericht 4659364)
het feit dat ze toen nog geen telefoon of fax en dergelijke hadden duiken overal ter wereld piramides op ? er waren toen ook nog geen vliegtuigen toeval dat ieder land met soortgelijke constructies komen - Tetrahedron(afb)

We zullen maar eventjes negeren dat er tussen de verschillende piramides wereldwijd vele, vele eeuwen zitten. En dat ze een geheel andere constructiewijze hebben. En dat de functie anders was. En dat de architecturale evolutie van de piramides volledig gekend is.

Dus je kunt je theorie de prullenbak ingooien.

tatooke 25 maart 2010 19:57

je kan wel zelf iets neerpennen maar je kan de wetenschap toch niet negeren?is hier herhaaldelijk aangehaald ! ik ben geen wetenschapper dus vandaar de artikels zo simpel is dat ,en aan u om de mensen daarin te volgen of niet,dat is u keuze en recht

tatooke 25 maart 2010 19:58

mijn theorie??? doemme moet ik weer gaan plakken en copieéren ?

tatooke 25 maart 2010 20:02

allemaal anders maar met één en hetzelfde doel
Bosnische piramiden: connectie met sterrenhemel

lees verder : http://www.grenswetenschap.nl/blogs/...-sterrenhemel/

tatooke 25 maart 2010 20:12Duitse en Bosnische experten hebben als eersten het artefact gedateerd op 6.000 tot 3.000 voor Christus. De inscripties op de vier zijden zijn gelijkaardig aan het Vinča alfabet. De Vinča beschaving leefde tussen het zesde en derde millennium voor Christus. Theoretisch gezien hoort het artefact bij de vroege of late neolithische periode (6.000 - 3.000 voor Christus).

Dit nieuw bewijsmateriaal ondersteunt niet alleen het bestaan van Bosnische piramiden, maar ook de hypothese dat er heel lang geleden een grote en complexe beschaving bestond die tot ver buiten Visoko reikte.
http://www.grenswetenschap.nl/blogs/...fact-gevonden/

kiko 25 maart 2010 20:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door tatooke (Bericht 4659388)
je kan wel zelf iets neerpennen maar je kan de wetenschap toch niet negeren?is hier herhaaldelijk aangehaald ! ik ben geen wetenschapper dus vandaar de artikels zo simpel is dat ,en aan u om de mensen daarin te volgen of niet,dat is u keuze en recht

Zo is het wel gemakkelijk he ?

Het forum volspammen met de ene straffe bewering na de andere, maar wel elke vraag stuk voor stuk onbeantwoord laten, zelfs geen moeite doen.

tatooke 25 maart 2010 20:19

wat wil je nu horen van mij? dat ze niet bestaan en dat de piramides gewoon werden gebruikt voor graven?? dat geloof jij ! maar ik sta er anders tegenover,ik heb mijn gevoel bevestigd in de info die ik steeds vind ,ik post deze info voor mensen die ook vooruit willen

tatooke 25 maart 2010 20:21

onbeantwoord? slaap je ? heb jij gelezen wat info dat hier staat het beantwoord al u tegenstellingen

tatooke 25 maart 2010 20:30

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 4659431)
Zo is het wel gemakkelijk he ?

Het forum volspammen met de ene straffe bewering na de andere, maar wel elke vraag stuk voor stuk onbeantwoord laten, zelfs geen moeite doen.

doe zelf eens moeite aub en laat u ego los- en ga zelf eens op onderzoek ,ben er zeker van dat als je goed leest er ook een lampje gaat branden

Carnivore 25 maart 2010 20:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 4659182)
"Plots allemaal piramides willen bouwen" ? Dit is regelrecht fout.

1. De architecturale ontwikkeling van een piramide is al lang gekend, nl. van een simpel rotsgraf of grafheuvel tot een trappiramide tot een volwaardige piramide. Dit was een proces van eeuwen en was dus in geen geval "plots" zoals jij beweert.

2. Ook de functie was verschillend, bij de Maya's diende de piramides vooral als tempels, bij de Egyptenaren waren het privé-graftombes.

3. Ik zwijg dan nog maar over het feit dat er op zijn minst meer dan 2000 jaar verschil is tussen de bouw van de piramides van Egypte en die van Midden-Amerika. Dat is waanzinnig lang.

4. Daar komt dan nog eens bij dat de bouwwijze van de piramides geheel anders is...

(Over de Chinese piramides spreek ik me slechts met voorzichtigheid uit, want daar is niet zo veel over gekend)


Ik zie echt niet in waar eventuele buitenaardse invloeden of hulp passen in het hele piramide verhaal.

nooit "waren de goden kosmonauten?" gelezen? erg verrijkend.

kiko 25 maart 2010 20:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Carnivore (Bericht 4659500)
nooit "waren de goden kosmonauten?" gelezen? erg verrijkend.

Je neemt dat au sérieux of zo ? Nou ja, elk zijn meug uiteraard.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 04:21.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be