Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Bart Tommelein (Open VLD) - 12 tot 18 maart (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Is de VLD nog een liberale partij? (https://forum.politics.be/showthread.php?t=83805)

Rene Artois 12 maart 2007 18:28

Is de VLD nog een liberale partij?
 
Het klassieke liberalisme houdt voor dat de greep van de staat op haar burgers zoveel mogelijk ingeperkt moet worden, zowel qua belastingen als qua regelgeving. Na 8 jaar bewind waarvoor liberale partijen mee verantwoordelijk moeten tekenen is er m.i. hiervan weinig te merken. Of de belastingdruk gedaald is als men alle lasten samenneemt wordt al betwist. Het overheidsapparaat is gegroeid. Vooral de regelneverij is nog nooit zo erg geweest.

Kan de VLD zich nog liberaal noemen en zoja, wat is er dan liberaal aan?

Bart Tommelein 13 maart 2007 18:06

Is de Open Vld nog een liberale partij?
 
In de maanden juni en juli vullen ikzelf en mijn medewerkers, op mijn dienstbetoon, tientallen belastingsbrieven in. Ik kan u verzekeren dat de belastingsmaatregelen van de paarse regeringen duidelijk merkbaar zijn. Het overgrote merendeel van de mensen verlaat mijn kantoor dan ook bijzonder tevreden.

Wat betreft de regelneverij moet ik er u toch op wijzen dat de inspanningen van onze staatssecretaris Van Quickenborne wel degelijk voelbaar zijn. De staatssecretaris kreeg zelfs internationale erkenning voor zijn gevoerde beleid.
Het is echter een feit dat zijn collega op Vlaams niveau, de heer Bourgeois, niet dezelfde dynamiek aan de dag legt. Anderzijds is het ook zo dat Vincent Van Quickenborne maatregelen neemt die op gemeentelijk niveau moeten of kunnen worden doorgevoerd terwijl de gemeenten nalaten dit op te volgen. Ik denk hierbij aan de gemeentelijke zegel.

Rene Artois 17 maart 2007 10:22

Ik zal niet ontkennen dat er al wat stappen gezet zijn maar de overwegende indruk is toch dat ze aan de kleine kant zijn en zeer laat komen. De afschaffing van de fiscale zegels is hiervoor een mooi voorbeeld.

Daartegenover staat een karrevracht aan nieuwe reglementering die hoe langer hoe meer ondoorzichtig wordt. Dan denk ik aan de gevolgen van de nieuwe wapenwet, de verwarring rond het softdrugsgedoogbeleid, de nieuwe rookreglementering en een belastingwetgeving waar de meerderheid van de ambtenaren financiën zelf niet meer aan uit kan. Met de laatste wijziging van de huurwet gaat het opnieuw de verkeerde kant uit.

Alles samen nemend lijken de socialisten hun stempel op het beleid veel meer doorgedrukt te hebben dan de liberalen.

Overigens deed u het niet slecht in Morgen Beter inzake de citibankheisa. De verhouding aan tafel tussen de twee posities was weer typisch VRT.

Bart Tommelein 18 maart 2007 10:56

Lijken lijkt mij hier inderdaad het correcte werkwoord. Het verschil tussen liberalen en socialisten ligt het- of liever gezegd lag – in het feit dat socialisten communiceren naar de buitenwereld wat ze hebben bereikt. Liberalen communiceerden vooral op welke punten ze hadden moeten toegeven.

rik47 18 maart 2007 11:27

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bart Tommelein (Bericht 2532127)
Lijken lijkt mij hier inderdaad het correcte werkwoord. Het verschil tussen liberalen en socialisten ligt het- of liever gezegd lag – in het feit dat socialisten communiceren naar de buitenwereld wat ze hebben bereikt. Liberalen communiceerden vooral op welke punten ze hadden moeten toegeven.

Klopt, en die vele punten waar de liberalen hebben moeten inbinden tegenover de sossen hebben de rechtgeaarde blauwe kiezer de gordijnen ingejaagd.

Jan Meuleman 18 maart 2007 11:35

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bart Tommelein (Bericht 2532127)
Lijken lijkt mij hier inderdaad het correcte werkwoord. Het verschil tussen liberalen en socialisten ligt het- of liever gezegd lag – in het feit dat socialisten communiceren naar de buitenwereld wat ze hebben bereikt. Liberalen communiceerden vooral op welke punten ze hadden moeten toegeven.

Dat is juist beste Bart, de socialisten hebben bvb het migrantenstemrecht bereikt en de liberalen hebben het toegegeven.
Als de VLD niets anders doet dan toegevingen doen, kan men niet spreken over wat er werd bereikt.

van Maerlant 18 maart 2007 13:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bart Tommelein (Bericht 2517529)
Het is echter een feit dat zijn collega op Vlaams niveau, de heer Bourgeois, niet dezelfde dynamiek aan de dag legt. Anderzijds is het ook zo dat Vincent Van Quickenborne maatregelen neemt die op gemeentelijk niveau moeten of kunnen worden doorgevoerd terwijl de gemeenten nalaten dit op te volgen. Ik denk hierbij aan de gemeentelijke zegel.

:lol: Ik had het wel gedacht. Denkt u nu echt dat ook maar iemand dit soort van discussie voeren ernstig neemt?
'We zijn de goei, en de rest zijn de slechten'. Geweldig, zeg :roll:

En over dat individualisme. Mensen binnen uw partij hebben blijkbaar geen recht op een eigen visie, aangezien ze buiten gegooid worden wanneer ze niet akkoord gaan met de partijtop. Uw partij is een schande voor het liberale gedachtengoed.

Ambiorix 18 maart 2007 14:01

Uhu, de VLD niet liberaal? laat me niet lachen. Gans het establishment is liberaal. De liberaal-democratie heeft al lang gezegevierd. Chaos, materialisme en individualisme als gevolg.
Er zijn hier en daar nog wat ultrablauwen en libertariërs die pleiten voor nóg minder staat, voor nóg minder sociale correctie (of gewoonweg geen!) en voor nog een orde-lozere samenleving.

De echte oppositie is bjigevolg collectief en ofwel radicaalrechts of radicaallinks. De rest is allemaal systeemhielenlikkend gehuil om aandacht, maar geen écht alterntief voor het huidige systeem.

jleech 18 maart 2007 14:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bart Tommelein (Bericht 2517529)
Ik kan u verzekeren dat de belastingsmaatregelen van de paarse regeringen duidelijk merkbaar zijn.

Dat heb ik als zelfstandige al reeds ondervonden ja, ik ga namelijk heel graag werken voor een ander... dank aan U en uw paarse collega's...

Percalion 18 maart 2007 15:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bart Tommelein (Bericht 2517529)
In de maanden juni en juli vullen ikzelf en mijn medewerkers, op mijn dienstbetoon, tientallen belastingsbrieven in. Ik kan u verzekeren dat de belastingsmaatregelen van de paarse regeringen duidelijk merkbaar zijn. Het overgrote merendeel van de mensen verlaat mijn kantoor dan ook bijzonder tevreden.

Is de VLD ooit een liberale partij geweest, eigenlijk?

De afgelopen acht jaar had men de gelegenheid om het overheidsbeslag drastisch te reduceren zonder dat ook maar één departement moest inleveren; gewoon door de groei van de overheidsuitgaven lager te houden dan de groei van de economie.

Het saldo had men kunnen gebruiken voor nog meer schuldafbouw, en structurele belastingverminderingen.

Ik denk dat het VLD-congres over welvaart goed aantoonde hoe erg het gesteld is met het liberalisme in Vlaanderen. Het voorstel van een vlaktaks werd opgenomen onder voorbehoud: met een 'tweetaks' als overgangsmaatregel. Die tweetaks is een overbodige, complexe, nutteloze tussenstap die bovendien alle gebreken van het huidige systeem gewoon overneemt (de aftrekposten, namelijk).

Uiteindelijk zou ook de vlaktaks slechts een overgangsmaatregel mogen zijn op weg naar de volledige afschaffing van het direct belasten van arbeid, maar kom.

Patriot! 18 maart 2007 17:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Percalion (Bericht 2533024)

Ik denk dat het VLD-congres over welvaart goed aantoonde hoe erg het gesteld is met het liberalisme in Vlaanderen. Het voorstel van een vlaktaks werd opgenomen onder voorbehoud: met een 'tweetaks' als overgangsmaatregel. Die tweetaks is een overbodige, complexe, nutteloze tussenstap die bovendien alle gebreken van het huidige systeem gewoon overneemt (de aftrekposten, namelijk).

Uiteindelijk zou ook de vlaktaks slechts een overgangsmaatregel mogen zijn op weg naar de volledige afschaffing van het direct belasten van arbeid, maar kom.

Ik ben het met u eens op uw stellingen over belasting op arbeid, maar vertelt u mij eens hoe u zo'n radicale verandering zou kunnen realiseren zonder overgangsmaatregelen zoals de tweetaks? Zelfs als het wenselijk zou zijn die tussenstap niet te nemen, dan kan dat nog steeds niet gewoon worden doorgevoerd owv het feit dat in België een coalitiesysteem bestaat. Denken dat de liberale partijen in België in hun eentje gewoon iets zouden kunnen opleggen aan de hele regering is gewoonweg naief.

Percalion 18 maart 2007 17:12

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Patriot! (Bericht 2533337)
Ik ben het met u eens op uw stellingen over belasting op arbeid, maar vertelt u mij eens hoe u zo'n radicale verandering zou kunnen realiseren zonder overgangsmaatregelen zoals de tweetaks? Zelfs als het wenselijk zou zijn die tussenstap niet te nemen, dan kan dat nog steeds niet gewoon worden doorgevoerd owv het feit dat in België een coalitiesysteem bestaat. Denken dat de liberale partijen in België in hun eentje gewoon iets zouden kunnen opleggen aan de hele regering is gewoonweg naief.

Een idee waar ik al een tijdje mee speel, is het volgende:

we creëren naast het huidige belastingsysteem een vlaktaks van 20%, zonder aftrekposten, zonder belastingvrije som: gewoon 20% op alle inkomsten die nu in de inkomstenbelasting vallen.
Iedere belastingplichtige mag dan kiezen onder welk stelsel hij belast wil worden.

Zoiets zou een overgangsfase kunnen zijn: we stellen bijvoorbeeld dat iemand die voor de vlaktaks kiest, voortaan onder die vlaktaks belast zal worden.

Het volgend jaar voeren we in die vlaktaks bv. een belastingvrije som in van 1000 euro; en ieder jaar verhogen we die belastingvrije som met een bepaald bedrag. (Afhankelijk van hoeveel men kan vrijmaken voor zo'n belastingvermindering, maar als libertariër zeg ik natuurlijk: hoe minder belastingen hoe liever).

Ieder jaar zijn er dan meer en meer belastingplichtigen die voor de vlaktaks kiezen omdat dat interessanter wordt voor hen. Uiteindelijk komen we in een situatie waarbij de belastingvrije som hoog is, en bijna niemand nog het oude stelsel gebruikt.

Besparingen op de administratiekosten dus, en niemand moet plots méér betalen dan nu. Het lijkt me een goede overgangsmaatregel, en tegelijk radicaal: want het hoogste tarief wordt van de ene dag op de andere 20%. (Dat is ook ongeveer het gemiddelde tarief de dag van vandaag trouwens; maar het voordeel is dat die 20% de mensen niet ontmoedigt om bij te verdienen).

Patriot! 18 maart 2007 17:15

En waarmee ga je die 1000 euro betalen? 20 procent is trouwens al behoorlijk laag om mee te beginnen...

Gun 18 maart 2007 17:18

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bart Tommelein (Bericht 2517529)
In de maanden juni en juli vullen ikzelf en mijn medewerkers, op mijn dienstbetoon, tientallen belastingsbrieven in. Ik kan u verzekeren dat de belastingsmaatregelen van de paarse regeringen duidelijk merkbaar zijn. Het overgrote merendeel van de mensen verlaat mijn kantoor dan ook bijzonder tevreden.

Dan kan U ze waarschijnlijk goed sussen.

Het klinkt zo hol wanneer alweer één of andere verkozene staat aan te kondigen dat de belastingen op inkomsten met x aantal € zijn gezakt ... terwijl er bij elke begrotingscontrole alweer nieuwe taksen worden geboren.

Denkt U echt dat de Vlaamse bevolking zo dom is dat je ze er met een kluitje in het riet mee kunt sturen?

Wait & C 10 juni 20078-)

Gun 18 maart 2007 17:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bart Tommelein (Bericht 2532127)
Lijken lijkt mij hier inderdaad het correcte werkwoord. Het verschil tussen liberalen en socialisten ligt het- of liever gezegd lag – in het feit dat socialisten communiceren naar de buitenwereld wat ze hebben bereikt. Liberalen communiceerden vooral op welke punten ze hadden moeten toegeven.

Niets lijkt wat het is?

U kan het hier een beetje corrigeren

Waar heeft de VLD zijn stempel doorgedrukt en beslissingen doorgeduwd die indruisten tegen de oorspronkelijke standpunten van de socialisten?

driewerf 18 maart 2007 17:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bart Tommelein (Bericht 2532127)
Het verschil tussen liberalen en socialisten ligt het- of liever gezegd lag – in het feit dat socialisten communiceren naar de buitenwereld wat ze hebben bereikt.

Hartelijk dan k om te bevestigen dat ergeen enkel inhoudelijk verschil meer is tussen de SP.A en de VLD, en dat de SP.A dus een neoliberaal anti-arbeidersbeleid voert.
Hoog tijd voor verzet tegen de neoliberale aanvallen, hoog tijd voor de CAP!

Percalion 18 maart 2007 17:35

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Patriot! (Bericht 2533373)
En waarmee ga je die 1000 euro betalen? 20 procent is trouwens al behoorlijk laag om mee te beginnen...

Het is niet veel minder dan het huidige gemiddelde tarief in de personenbelasting (afhankelijk van welke basis je neemt voor je berekeningen, ligt dat gemiddeld tarief ergens tussen de 18 en de 23%).

We hebben hoge tarieven, maar de belastbare som wordt met allerlei aftrekposten verminderd, zodat uiteindelijk maar een klein deel van het inkomen echt onder die hoogste tarieven valt.

Die hoge tarieven zorgen er echter wél voor dat mensen ontmoedigd raken, of (veel belangrijker) dat ze frauderen.

Zo'n tarief van 20% zou dus niet wereldschokkend zijn, denk ik: zelfs de hoogste inkomens betalen nu niet veel meer. Voor hen zou het een besparing zijn: ze moeten niet langer fiscalisten onder de arm nemen.

Er is trouwens elk jaar economische groei... als de overheidsuitgaven minder snel stijgen dan de economische groei, is er ruimte voor zo'n hervorming.

Patriot! 18 maart 2007 17:40

Gesteld dat uw systeem werkt, wat ik voorlopig wel wil aannemen, dan is het nog quasi onmogelijk om het zonder aanpassingen door een coalitie te laten uitvoeren. Politiek bedrijven eist compromissen, zeker in België waar je altijd met 4 of zelfs 6 partijen in de regering zit. Daarom raken zoveel mensen gedesillusioneerd door de politiek: ze vinden hun partij niet ideologisch zuiver meer; maar hoe kan de VLD enkel zuiver liberale punten doorvoeren als ze samen met de socialisten moeten besturen?

born2bewild 18 maart 2007 17:48

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Patriot! (Bericht 2533445)
Gesteld dat uw systeem werkt, wat ik voorlopig wel wil aannemen, dan is het nog quasi onmogelijk om het zonder aanpassingen door een coalitie te laten uitvoeren. Politiek bedrijven eist compromissen, zeker in België waar je altijd met 4 of zelfs 6 partijen in de regering zit.

good point. Belgie is het eerste probleem. En de VLD het tweede.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Patriot! (Bericht 2533445)
maar hoe kan de VLD enkel zuiver liberale punten doorvoeren als ze samen met de socialisten moeten besturen?

Moeten? Ik denk dat de vld zich beter niet al te veel illusies maakt. Mogen is het hoogst haalbare.

Percalion 18 maart 2007 17:49

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Patriot! (Bericht 2533445)
Gesteld dat uw systeem werkt, wat ik voorlopig wel wil aannemen, dan is het nog quasi onmogelijk om het zonder aanpassingen door een coalitie te laten uitvoeren. Politiek bedrijven eist compromissen, zeker in België waar je altijd met 4 of zelfs 6 partijen in de regering zit. Daarom raken zoveel mensen gedesillusioneerd door de politiek: ze vinden hun partij niet ideologisch zuiver meer; maar hoe kan de VLD enkel zuiver liberale punten doorvoeren als ze samen met de socialisten moeten besturen?

Een groot deel van de weerstand tegen de vlaktaks is het idee dat de aftrekposten afgeschaft worden: het idee dat sommigen meer zullen moeten betalen.
Wat ik voorstel, is dat mensen mogen kiezen; dus zo vermijden we dat.

Bovendien is het zo dat het vlaktakstarief dat ik voorstel, ongeveer hetzelfde is als de huidige gemiddelde tarieven voor iedereen. Dus het is niet meteen een cadeautje voor de rijken; het is vooral een vereenvoudiging.

En ik vind niet dat het een onhaalbaar voorstel is... Wie weinig vraagt, zal weinig uit een onderhandeling halen, natuurlijk. Met zo'n voorstel zou VLD zich overigens duidelijk kunnen profileren. Nu ja, in zoverre dat ze nog geloofwaardigheid hebben natuurlijk.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 03:48.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be