Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Persmededelingen (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=132)
-   -   Open VLD : vraagt bijzondere aanpak voor autisme in het onderwijs (https://forum.politics.be/showthread.php?t=157152)

Politics.be 28 juni 2011 16:50

Open VLD : vraagt bijzondere aanpak voor autisme in het onderwijs
 
In een voorstel van resolutie vraagt Open Vld een evaluatie van de uiteenlopende initiatieven die er vandaag bestaan over onderwijs aan autistische kinderen. De huidige regelgeving is ontoereikend. Op grond van een evaluatie moet de Vlaamse regering volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Marleen Vanderpoorten structurele maatregelen nemen en onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een plaats geven in het pedagogisch hoger onderwijs.

Elk jaar krijgen 400 ouders te horen dat hun kind autisme heeft. Vaak is deze diagnose gekomen na een lange zoektocht. De symptomen van autisme zijn immers zeer verscheiden. Er wordt wel eens gesteld dat er evenveel vormen van autisme bestaan als er autisten zijn. Maar alle autistische kinderen hebben één zaak gemeen: ze ondervinden veel problemen. In de sociale omgang kunnen ze moeilijk met anderen communiceren. Op verstandelijk vlak is de groep zeer verscheiden. De helft van deze kinderen heeft verstandelijke beperkingen, soms licht, soms ernstig. Anderen zijn normaal tot zelfs hoogbegaafd: zij hebben doorgaans het syndroom van Asperger.

Juist door de complexiteit van deze aandoening en de diversiteit binnen de groep hebben scholen vaak problemen om hen gepast onderwijs aan te bieden. De scholen hebben meestal niet de kennis en de gepaste professionele omkadering om deze kinderen onderwijs op maat te verschaffen. Spijtig genoeg worden zij niet geholpen door de huidige onderwijsregelgeving, die geen rekening houdt met hun specifieke noden. Het verbaast daarom niet dat kinderen met autisme vaak falen of een opleiding krijgen die niet past bij hun intellectuele capaciteiten. Sommigen moeten zelfs noodgedwongen kiezen voor het thuisonderwijs.

Een structurele regelgeving met betrekking tot onderwijs aan kinderen met autisme is door de minister altijd gekoppeld geweest aan de goedkeuring van het decreet Leerzorg. “Nu het er meer en meer op lijkt dat dit decreet er niet komt, mogen we niet langer aarzelen”, zegt Marleen Vanderpoorten. “We moeten een sluitende regeling uitwerken voor deze jongeren.”

Met de voorstellen mikt Open VLD op een evaluatie van de huidige, zeer uiteenlopende initiatieven in verband met onderwijs aan autisten. Vooral de werking van het geïntegreerd onderwijs en de inbreng van het centrum voor leerlingenbegeleiding verdienen aandacht. De evaluatie moet toelaten structurele maatregelen te nemen, binnen het huidige onderwijsbudget. Daarenboven moet de opleiding van het pedagogisch hoger onderwijs jonge leerkrachten meer kennis geven en ervaring laten opdoen op het vlak van onderwijs aan en opvoeding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Tenslotte moet er meer aandacht komen voor navormingsprojecten voor leerkrachten. Hoe meer leerkrachten vertrouwd zijn met de noden van leerlingen met autisme hoe beter ze deze kennis kunnen gebruiken bij het lesgeven.


VOOR MEER INFORMATIE

Marleen Vanderpoorten, Vlaams volksvertegenwoordiger

Bron: politics.be

Vlad 23 juli 2018 06:51

Citaat:

Dat maakt historische of internationale vergelijkingen zo goed als onmogelijk: het aantal diagnoses houdt bijna geen enkel verband met het aantal autisten.

Over een autisme-epidemie hoeven we ons vooralsnog geen zorgen te maken. Maar de grafiek hierboven kan misschien wel een ander nut dienen: als graadmeter van waar ter wereld autistische kinderen het best worden ondersteund, en een diagnose bijgevolg het meest gegeerd is.

Bron.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 14:39.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be