Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Democratie.NU (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=191)
-   -   Invoering van de gewestelijke volksraadpleging in Vlaanderen (https://forum.politics.be/showthread.php?t=218016)

Paul Nollen 1 mei 2015 11:04

Invoering van de gewestelijke volksraadpleging in Vlaanderen
 
De vzw Democratie.Nu (www.democratie.nu)* ijvert in Vlaanderen voor de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief (BROV).
Naast denk- en studiewerk ontwikkelt DN ook de nodige initiatieven zoals de petitiewebsite*www.petitie.be. Momenteel staat een project rond de gewestelijke volksraadpleging in de startblokken.
*
Het bestuur is op zoek naar een projectleider met naast de nodige taakgerichte vaardigheden, ook het nodige idealisme en hart voor de zaak.
**
Democratie.nu wil*democratie*bereiken door de invoering van het Bindend*Referendum*op Volksinitiatief (BROV). Met dat direct-democratisch instrument kan de bevolking rechtstreeks beslissen, ook tegen de wil van de politici in.

*
VACATURE PROJECTLEIDER

“Invoering van de gewestelijke volksraadpleging in Vlaanderen”
(v/m – tijdsbesteding overeen te komen)

Word jij onze projectleider?
*
In Zwitserland zijn de burgers de helden van de democratie. Met bindende referenda slagen ze er op eigen initiatief in om burgerthema’s te realiseren.
*
In Vlaanderen zijn regionale volksraadplegingen sinds kort grondwettelijk mogelijk (voor meer info:*http://www.democratie.nu/index.php/doneer-nu).
Maar ... eerst moeten er uitvoeringsbesluiten gemaakt worden. Democratie.nu gaat in Vlaanderen campagne voeren om ervoor te zorgen dat deze zo burgervriendelijk en democratisch mogelijk worden.
*
Hiervoor zoeken we een projectleider.
De bestuursleden en de medewerkers zijn louter vrijwilligers en het ontbreekt ons aan de nodige slagkracht.
U vormt samen met het bestuur en de medewerkers een*team*en krijgt ruime bevoegdheden om deze heldendaad voor elkaar te krijgen: democratische uitvoeringsbesluiten over de volksraadpleging door het Vlaams parlement doen goedkeuren.
*
Wat kan ons huidige team bieden?
*
Expertise rond directe democratie. Ondersteuning op o.a. ICT-vlak. Een bestand van zo’n 20.000 geïnteresseerden. Ervaring rond het opzetten van kleine acties. Een coherent team dat graag overlegt, spitsvondig is, vernieuwende ideeën exploreert, goede praktijken weet te onderkennen, tolerant en open van geest is. We hebben/beschikken over net voldoende middelen om*democratie.nu*en*petitie.be*draaiende te houden. We ondervinden ook dat er voldoende geld geschonken wordt als we concrete projecten lanceren.
*
Wie hebben we nodig?
*
Een bezieler die projectmatig de Vlaamse volksraadpleging tot een goed eind weet te brengen. En een goede PR-communicator die de politieke wereld kent. Deze twee eigenschappen mogen zich in één persoon voordoen maar dat hoeft niet.
*
Hoe kom je bij ons team?
*
In een eerste fase laat je ons weten hoeveel tijd je ter beschikking kunt stellen en onder welke voorwaarden. Je geeft ook aan hoe je een en ander denkt aan te pakken. Doe je dit gratis uit idealisme, doe je het vooral om ervaring op te doen, of hebben je relatienetwerk en je expertise genoeg trefzekerheid om zelf voor je verloning in te staan? We staan open voor verschillende formules.
*
Na deze eerste ronde gaan we onderzoeken hoe we met de ernstige kandidaten een team kunnen vormen. We brengen samen met de deelnemers alle beschikbare elementen bij elkaar en zetten een projectplan op. En daarna gaan we er voor!
Stuur je kandidatuur (met CV) vóór zondag 17 mei naar*[email protected]*a.u.b.
*
Voor meer inlichtingen contacteer*[email protected]*of gsm 0495/687006
*
*
Bronnen:

Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
*
Terugblik op 2014 en toekomstige activiteiten
*
Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
*
Campagne van democratie.nu over de gewestelijke volksraadpleging
*
Projectplan gewestelijke volksraadpleging met bijbehorende online communicatie
*
*
Realisaties:

De recentste realisatie van Democratie.nu (2014) is het aanbieden van het petitieplatform*www.petitie.be*waar burgers gratis een professionele petitie (officieel: verzoekschrift) kunnen lanceren en/of ondertekenen. Democratie.nu staat met het boek “Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum” bij de zusterbewegingen in het buitenland bekend voor zijn fundamenteel onderzoek naar het wezenlijke van democratie.

Democratie.nu onderhoudt nauwe contacten met Democracy International*www.democracy-international.org/*(zetel: Köln, DE).

De schoofzak 1 mei 2015 12:08

't Is niet omdat dat werkt in Zwitserland, dat dat gegarandeerd hier ook zal werken.

Ik zal zulke systemen van referenda bestrijden op politiek vlak, zonder weerga.

.

Paul Nollen 1 mei 2015 12:45

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 7637634)
't Is niet omdat dat werkt in Zwitserland, dat dat gegarandeerd hier ook zal werken.

Ik zal zulke systemen van referenda bestrijden op politiek vlak, zonder weerga.

.

Zwitserland is maar één van de landen en staten die referenda invoeren en ingevoerd hebben. Zo is bv in de helft van de staten in de US het recht op referenda en initiatief al meer dan honderd jaar ingevoerd. En er is geen zicht op dat die tendens afneemt, integendeel. Het vertrouwen in het electoraal representatief systeem keldert verder elk jaar. https://www.democracy-international.org/nl/navigator
Maar het zou natuurlijk verwonderlijk zijn als directe democratie geen tegenstanders zou hebben hé. Er zijn ook mensen voorstander van een Theocratie of een Monarchie.

patrickve 11 mei 2015 18:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 7637634)
't Is niet omdat dat werkt in Zwitserland, dat dat gegarandeerd hier ook zal werken.

Ge weet wat ge verliest, ge weet niet wat ge wint. Wat wel al duidelijk is, is dat de manier waarop het nu hier gedaan wordt, niet werkt.

Maar ik ben niet speciaal een voorstander van referenda, ook niet. Ik ben veeleer een aanhanger van directe democratie, ttz waar het volk het parlement is, de wetsvoorstellen uitschrijft, en erover stemt. Waar er dus geen professionele en betaalde politici meer zijn. Waar het parlement (het ganse volk dus) eventueel wel tijdelijke werkcommissies aanduidt om technischer zaken te behandelen, en waar voor de rest ambtenaren op tijdelijk contract missies toegewezen krijgen ter uitvoering van de beslissingen van het parlement, en zich daarvoor ook geregeld moeten verantwoorden (eventueel in kleinere stappen voor commissies, en nu en dan eens voor het parlement, ttz, het volk).

Het staatsapparaat zelf mag geen beslissingen meer kunnen nemen, anders dan technische beslissingen, voortdurend gecontroleerd door het volk. Er mogen geen leiders en beslissers meer komen.

Het probleem met referenda is immers dat politici het organiseren, de vraag stellen, en dat het zeldzaam is. Als dusdanig is het gewoon een grote volksmanipulatie door politici, om hetzelfde te doen als de gewone verkiezingen: een smoes voor de "legitimiteit" waarmee ze hun privileges uitoefenen.

Paul Nollen 11 mei 2015 19:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 7651358)

Het probleem met referenda is immers dat politici het organiseren, de vraag stellen, en dat het zeldzaam is. Als dusdanig is het gewoon een grote volksmanipulatie door politici, om hetzelfde te doen als de gewone verkiezingen: een smoes voor de "legitimiteit" waarmee ze hun privileges uitoefenen.

Referenda georganiseerd door politici is in een "directe democratie" niet toegelaten omwille van de gekende misbruiken. Door de politici geïnitieerde referenda zijn "plebiscieten" en dan ook bv in Zwitserland verboden.
De essentie van directe democratie is dan ook het "bindend referendum op volksinitiatief". Natuurlijk is het referendum enkel een deel van een hele procedure die begint met het bepalen van een agendapunt, het voorleggen aan de bevolking om een voldoende draagvlak aan te tonen (handtekeningwerving) en dan het referendum dat voorafgegaan wordt door de openbare discussie. http://www.democratie.nu
Verkiezingen moeten teruggebracht worden tot wat ze zijn : de aanstelling van de "beste voor de job". Per definitie een "electorale aristocratie" die niets met democratie te maken heeft http://blog.seniorennet.be/democratie/ maar best kan dienen voor een "dagelijks bestuur". De soevereiniteit moet uitgeoefend kunnen worden door de burgers, als zij dat wensen. Dit in tegenstelling tot het "primaat van de politiek" waar onze partijen voor staan.

eno2 17 juni 2015 11:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Paul Nollen (Bericht 7651371)
Referenda georganiseerd door politici is in een "directe democratie" niet toegelaten omwille van de gekende misbruiken. Door de politici geïnitieerde referenda zijn "plebiscieten" en dan ook bv in Zwitserland verboden.
De essentie van directe democratie is dan ook het "bindend referendum op volksinitiatief". Natuurlijk is het referendum enkel een deel van een hele procedure die begint met het bepalen van een agendapunt, het voorleggen aan de bevolking om een voldoende draagvlak aan te tonen (handtekeningwerving) en dan het referendum dat voorafgegaan wordt door de openbare discussie. http://www.democratie.nu
Verkiezingen moeten teruggebracht worden tot wat ze zijn : de aanstelling van de "beste voor de job". Per definitie een "electorale aristocratie" die niets met democratie te maken heeft http://blog.seniorennet.be/democratie/ maar best kan dienen voor een "dagelijks bestuur". De soevereiniteit moet uitgeoefend kunnen worden door de burgers, als zij dat wensen. Dit in tegenstelling tot het "primaat van de politiek" waar onze partijen voor staan.

Oud Grieks. Grotendeels akkoord.

morte-vivante 17 juni 2015 11:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 7637634)
't Is niet omdat dat werkt in Zwitserland, dat dat gegarandeerd hier ook zal werken.

Ik zal zulke systemen van referenda bestrijden op politiek vlak, zonder weerga.

.

zo veel minachting voor het gepeupel Schoof?

Jan van den Berghe 24 juni 2015 20:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 7637634)
't Is niet omdat dat werkt in Zwitserland, dat dat gegarandeerd hier ook zal werken.

Ik zal zulke systemen van referenda bestrijden op politiek vlak, zonder weerga.

.

Waarom bent u tegen directe democratie naar Zwitsers voorbeeld? Wat maakt de Zwitsers zo anders dat het daar werkt, maar bij ons, volgens u toch, schijnbaar niet?

Patrick M. 14 juli 2015 15:35

In Griekenland heeft het referendum ook niet gewerkt want Tsipras is 180 graden gekeerd.
En het Griekse volk heeft nee gestemd en krijgt nu ja.

Zwitser 20 juli 2015 20:15

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Patrick M. (Bericht 7740115)
In Griekenland heeft het referendum ook niet gewerkt want Tsipras is 180 graden gekeerd.
En het Griekse volk heeft nee gestemd en krijgt nu ja.

In Griekenland was het referendum niet bindend.

patrickve 23 juli 2015 05:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Zwitser (Bericht 7746783)
In Griekenland was het referendum niet bindend.

Strict genomen was dat referendum, volgens de letter, dan ook bijzonder dom. "Willen jullie, ja of nee, een akkoord goedkeuren dat niet meer op tafel ligt ?".

Het zou pas problematisch geweest zijn indien ze "ja" gestemd hadden, want die optie bestond, strikt genomen, niet meer.

Wat natuurlijk de mop is, is dat die gast een iets strengere versie van dat akkoord is gaan tekenen 3 dagen later.

Zwitser 23 juli 2015 19:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 7749261)
Strict genomen was dat referendum, volgens de letter, dan ook bijzonder dom. "Willen jullie, ja of nee, een akkoord goedkeuren dat niet meer op tafel ligt ?".

Het zou pas problematisch geweest zijn indien ze "ja" gestemd hadden, want die optie bestond, strikt genomen, niet meer.

Wat natuurlijk de mop is, is dat die gast een iets strengere versie van dat akkoord is gaan tekenen 3 dagen later.

Tsirpas had een "plan B": De Russen om 10 miljard vragen en daarmee de Drahme weer invoeren. Database ook Varoufakis' voorkeur. En eigenlijk is de Drahme weer invoeren het beste wat Griekenland kan doen...
Maar op de dag van het referendum zei Putin dus njet. Rusland zit economisch ook in de penarie.
Tsirpas heeft hoog gepokerd. En verloren...

Jan van den Berghe 5 augustus 2015 22:43

Schoofzak?

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 7712581)
Waarom bent u tegen directe democratie naar Zwitsers voorbeeld? Wat maakt de Zwitsers zo anders dat het daar werkt, maar bij ons, volgens u toch, schijnbaar niet?


Jan van den Berghe 5 augustus 2015 22:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Patrick M. (Bericht 7740115)
In Griekenland heeft het referendum ook niet gewerkt want Tsipras is 180 graden gekeerd.
En het Griekse volk heeft nee gestemd en krijgt nu ja.

De schuld ligt dus bij Tsipras; niet bij het referendum.

subocaj 12 augustus 2015 15:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Zwitser (Bericht 7750286)
Tsirpas had een "plan B": De Russen om 10 miljard vragen en daarmee de Drahme weer invoeren. Database ook Varoufakis' voorkeur. En eigenlijk is de Drahme weer invoeren het beste wat Griekenland kan doen...
Maar op de dag van het referendum zei Putin dus njet. Rusland zit economisch ook in de penarie.
Tsirpas heeft hoog gepokerd. En verloren...

Dacht je dat het pokeren voorbij is?
De bluf langs beide zijden is nochtans duidelijk zichtbaar.
De Griekse banken worden bevoorraad en het spelletje gaat verder.

Het "plan B" ook, of dacht je dat Putin geen 10 miljard bij elkaar krijgt?
Olie en gas wat duurder deze winter en het is binnen.
Dacht je dat alleen westerse landen wat belastingen kunnen bij verzinnen om hun kassa terug aan te vullen?

Jan van den Berghe 15 augustus 2015 22:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door subocaj (Bericht 7776352)
Dacht je dat het pokeren voorbij is?
De bluf langs beide zijden is nochtans duidelijk zichtbaar.
De Griekse banken worden bevoorraad en het spelletje gaat verder.

Het "plan B" ook, of dacht je dat Putin geen 10 miljard bij elkaar krijgt?
Olie en gas wat duurder deze winter en het is binnen.
Dacht je dat alleen westerse landen wat belastingen kunnen bij verzinnen om hun kassa terug aan te vullen?

Tsipras heeft geen mandaat gekregen om zijn land uit de eurozone te trekken en bij Rusland aan te kloppen.

Zwitser 23 augustus 2015 10:30

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door subocaj (Bericht 7776352)
Dacht je dat het pokeren voorbij is?
De bluf langs beide zijden is nochtans duidelijk zichtbaar.
De Griekse banken worden bevoorraad en het spelletje gaat verder.

Het "plan B" ook, of dacht je dat Putin geen 10 miljard bij elkaar krijgt?
Olie en gas wat duurder deze winter en het is binnen.
Dacht je dat alleen westerse landen wat belastingen kunnen bij verzinnen om hun kassa terug aan te vullen?

Putin krijgt geen 10 miljard bij elkaar. Olie en gas een beetje duurder maken? Denk je dat Putin dat niet al lang gedaan had als hij dat kon?

Paul Nollen 29 januari 2016 16:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 7766980)
De schuld ligt dus bij Tsipras; niet bij het referendum.

Zoals gezegd, het ging over een plebisciet (referendum op initaitief van de overheid) en geen Bindend Referendum op Volksinitiatief. Een wereld van verschil.

N-Vb 13 februari 2016 19:52

http://insilentium.be/MyBB/sendthread.php?tid=2

Paul Nollen 24 februari 2016 10:08

2 Bijlage(n)
http://www.democratie.nu/index.php/n...ele-documenten

De voorstellen van uitvoeringsbesluit werden ingediend op 28 januari 2016 bij de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans.

Op 17 feb 2016 wordt ons medegedeeld dat er aan het verzoekschrift geen gevolg gegeven wordt. (zie bijlage)

Tot zover de "democratische" werking van onze instellingen


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 00:14.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be