Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) - 26 februari tot 4 maart (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=142)
-   -   Ierland en Vlaanderen-België (https://forum.politics.be/showthread.php?t=77942)

labyrinth 5 februari 2007 22:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Frans Oghtendlicht (Bericht 2405721)
En u denkt dat het waals-vlaams staatsverband samenhouden de mensen die solidariteit in vraag stellen gaat tegenhouden? Dan hebt u veel illusies. De Belgische staat is even reactionair en asociaal en gevaarlijk voor het milieu als de Vlaamse staat die u vreest. Of de Europese superstaat die door velen gehuldigd wordt als het summum van sociaalvoelende solidariteit...
Nogmaals: hoe de staat heet is van geen enkel belang. Hoe de staat wordt georganiseerd wel. En ik zie echt niet hoe het al dan niet behouden van de Belgische staat of het streven naar een Vlaamse staat ook maar iets zal veranderen aan het milieubeleid. De Waalse ardennen zullen er zijn, of er nu een grens bijkomt of niet doet niet ter zake.

Het is inderdaad heel belangrijk hoe een staat georganiseerd wordt. Hoeveel decennia zijn jullie nu al aan het 'filibusteren' en kostbare tijd aan het verliezen terwijl andere en grotere landen zich ontwikkelen aan de snelheid van een HST ?

Frans Oghtendlicht 5 februari 2007 22:41

Wie zijn 'jullie'?

Naar wat ik gehoord heb behoort België tot een van de welvarendste landen in de wereld. Is dat het gevolg van filibusteren?

maarte 5 februari 2007 22:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Frans Oghtendlicht (Bericht 2406513)
Wie zijn 'jullie'?

Naar wat ik gehoord heb behoort België tot een van de welvarendste landen in de wereld. Is dat het gevolg van filibusteren?


Frans Oghtendlicht 10 februari 2007 00:41

u quote mijn post maar geeft geen commentaar. Wat wou u zeggen?

labyrinth 10 februari 2007 15:27

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Frans Oghtendlicht (Bericht 2406513)
Wie zijn 'jullie'?

Naar wat ik gehoord heb behoort België tot een van de welvarendste landen in de wereld. Is dat het gevolg van filibusteren?

Dat weet ik.
Met jullie bedoel ik de eeuwige klagers, de negativisten die noch Vlaanderen noch België noch Europa dienen en filibusteren om alleen hun eigen belang te dienen.

neutron 30 mei 2007 22:27

dat Ierland de laatste jaren zijn achterstand inhaalt ligt ook aan de lage personenbelastingen;
maar op die manier kan je alles oplossen,
wanneer er in een land fiscaalvoordelige zones worden gemaakt, gaan natuurlijk de bedrijven naar die zones;
in België zouden ze dan bv van Kortrijk naar Doornik verhuizen;

op dezelfde manier investeren nu heel wat bedrijven in Ierland,
resultaat veel werk, weinig werklozen
maar de arbeiders zijn er nergens meer uitgebuit dan daar in Europa

labyrinth 30 mei 2007 23:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door neutron (Bericht 2695606)
dat Ierland de laatste jaren zijn achterstand inhaalt ligt ook aan de lage personenbelastingen;
maar op die manier kan je alles oplossen,
wanneer er in een land fiscaalvoordelige zones worden gemaakt, gaan natuurlijk de bedrijven naar die zones;
in België zouden ze dan bv van Kortrijk naar Doornik verhuizen;

op dezelfde manier investeren nu heel wat bedrijven in Ierland,
resultaat veel werk, weinig werklozen
maar de arbeiders zijn er nergens meer uitgebuit dan daar in Europa

West-Vlaamse bedrijven krijgen fiscale voordelen wanneer ze Noord-Franse arbeiders in dienst nemen. Waarom dan geen fiscale voordelen in Wallonië. Transfers of fiscale voordelen, il faut choisir.

carlgustaaf 31 mei 2007 10:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door labyrinth (Bericht 2386484)
Het is misschien niet zo'n gek idee om Vlamingen aan te sporen in eigen land wat over de taalgrens te investeren in levenskwaliteit, maar ik vermoed dat u dat eerder als grap bedoelde.

ik zou wel een bedrijf willen oprichten in Wallonië, mijn werknemers goed betalen,een beetje meer als elders, maar ze moeten wél Nederlands spreken op het werk.Heel de werktijd lang, ook onderéén...
Men moet de Walen niet verstoten, maar opvoeden.Wat in de 19 de eeuw gebeurde, de Franstalige heerschappij, dat moet men nu omgedraaid doen, maar met goede lonen & sociale voorzieningen erbij.De Vlamingen hebben de financiële mogelijkheden om in Wallonië de baas te spelen.:-) De paarse ezels aan de macht moeten wel eerst buitengesjot worden daarvoor.die verkloten de hele atmosfeer...Enkel op die manier kan het in België nog iets goed worden...

carlgustaaf 31 mei 2007 10:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 2386956)
De regio Kortrijk-Waregem kampt al jaren met een personeelstekort. Daarom worden er al enige tijd mensen aangetrokken uit het naburige Frankrijk... Er komen nauwelijks mensen uit de regio Moeskroen. Ook in de taalopleidingen Nederlands voor Franstaligen wemelt het van Fransen. Niet echter van Walen.

Er schort dus weldegelijk iets aan de werkbereidheid van de Walen. In Frankrijk is er niet die verzorgingsstaat die werklozen pampert... Daarom zien we ook dat een veel grotere motivatie is onder de Fransen dan de Walen.

in Frankrijk zijn alle sociale voorzieningen voorhanden: werklozensteun, kindergeld, ziekenkas en leefloon (RMI=revenu mimimum d'insertion/ 400 euros per maand voor een allenstaande + 100 % gratis medische hulp+ tot max. 450 euros hulp voor huishuur).Er zijn daar 3 miljoen doppers, en nog eens 2 miljoen half-timers en seizoenarbeiders.En je mag een half miljoen Sans Domicile Fixe (landlopers) erbij rekenen, die nergens ingeschreven staan, en die overleven hoe ze kunnen.Paris staat vol bidonvilles, tot in het midden van de stad en/of tegen de Grote Ring (périphérique) gebouwd...
Nu , de sociale voorzieningen gaan mischien wel wat afgebouwd worden met het nieuwe President(je), en dan ga je nog meer bidonvilles zien in Frankrijk, en wat meer Fransen in België. Maar dat is de oplossing niet.Men zou de Waalse steuntrekkers moeten verplichten om Nederlands te leren, op straffe hun uitkering te verliezen.Met een examen en alles natuurlijk, schriftelijk & oraal:-)

carlgustaaf 31 mei 2007 10:57

[quote=Arn3;2387081]Het is ongelooflijk hoe groot het verschil is in belgie tussen vlamingen en wallonie. Die mentaliteit zit er (of het nu door het wanbeleid van de PS is) ingebakken.

De enige manier om die luie lakse mentaliteit eruit te krijgen is het toedraaien van de geldkraan en het verantwoordelijkheidsgevoel opdrijven.

Je houdt het niet voor mogelijk dat op deze manier belgisch geld naar het buitenland vloeit. Dan verwacht men van ons nog van solidair te zijn?
Mijn gezond verstand zegt iets anders.

Wat betreft ierland. Een dokterbezoek van 100€ zal er tenminste voor zorgen dat mensen niet om de haverklap naar de dokter gaan voor een verkoudheid of een pruts. Sociale zorg moet mogelijk zijn, maar dit systeem wordt zo misbruikt dan het gigantisch veel geld kost aan de samenleving.

Bijgevolg zeg ik: 100€ voor de dokter en daarmee een verlaging van de sociale zekerheidsbijdrage: 100% mee eens!

Ik heb al in geen jaren een dokter nodig gehad. En als ik verkouden ben dan ziek ik wel uit![/quote]en als ge morgen suikerziekte krijgt, of kanker? Teelbalkanker bvb, wat dan?

carlgustaaf 31 mei 2007 11:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door labyrinth (Bericht 2402019)
Neen, maar uw eeuwig gekibbel over een taalgrens gaat het land wel afleiden van de dringenste en de belangrijkste zaken o.a. het uitbouwen van een betere en gezondere ecologische economie die op termijn naar een meer harmonieuze samenleving moet leiden waar men letterlijk niet in verstikt. Dit kan enkel bekomen worden door meer samenwerking en niet door minder, door bruggen te bouwen en niet door ze te doen instorten. :-(

de Vlamingen zouden terug meer kinderen moeten maken, en Wallonië gewoon inpalmen, een beetje zoals de Marokkanen hier doen.Levensruimte opeisen...Dat is de enige oplossing.Waalse meisjes versieren , er kinderen aan maken, en ze in het Nederlands opvoeden, op Nederlands-talige scholen.Zonder volks-dynamisme zijn jullie allemaal ten dode opgeschreven...

duncan 31 mei 2007 20:52

niks van verhuizen naar het buitenland ja
;-)

Jeronimo 24 juni 2007 00:30

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hans1 (Bericht 2385296)
Dat lijkt me toch wat karikaturaal, meneer Dedecker. Het zuiden heeft nog veel plaats, er zijn nog heerlijke bossen, er zijn nog werkkrachten die niet liever willen dan werken. Zou een unitair systeem hier geen betere oplossing zijn om de voordelen van beide regio's met elkaar te verbinden.

Bovendien is Henegouwen Luxemburg niet. U vergeet de soms zeer grote provinciale verschillen, zowel in Noord- als in Zuid-België.

Ah, is de werkeloosheid in Wallonië deze week gehalveerd? Want als ik me het goed herinner was deze vorige week nog het dubbele van de Vlaamse. In Wallonië wonen gezinnen die 3 generaties lang, dus een zoon, zijn vader en zijn grootvader, nooit gewerkt hebben en ook nooit zullen werken onder dit PS-beleid. Dit is niet direct mijn idee van "niet liever willen dan werken" :|

duncan 24 juni 2007 00:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jean-Marie Dedecker (Bericht 2385172)
Beste,

Als u Vlaanderen te klein vindt om investeringen aan te trekken dan moeten we de bevolking nu aanraden om te verhuizen. Door de hulpverslaving is Wallonië een slaapland geworden met een baxter-economie. Ierland heeft na zijn toetreding bij de EU haar subsidies aangewend om haar welvaart uit te bouwen. Dat gebeude in een consensus met werkgevers en vakbonden waar opleiding en flexibiliteit voorop stonden. In Wallonië worden subsidies gebruikt om de socialistische verzorginsstaat te handhaven. Dat moet verkeerd aflopen.Zijt gij altij zo weinig online of ist omdatge zo veel €'s gewonnen hebt datge ne lange vacantie neemt ?! ;-)

duncan 24 juni 2007 00:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jeronimo (Bericht 2751976)
Ah, is de werkeloosheid in Wallonië deze week gehalveerd? Want als ik me het goed herinner was deze vorige week nog het dubbele van de Vlaamse. In Wallonië wonen gezinnen die 3 generaties lang, dus een zoon, zijn vader en zijn grootvader, nooit gewerkt hebben en ook nooit zullen werken onder dit PS-beleid. Dit is niet direct mijn idee van "niet liever willen dan werken" :|Neen ik mag ni werken moh wil wel :-)

born2bewild 24 juni 2007 04:25

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door labyrinth (Bericht 2421818)
Dat weet ik.
Met jullie bedoel ik de eeuwige klagers, de negativisten die noch Vlaanderen noch België noch Europa dienen en filibusteren om alleen hun eigen belang te dienen.

ik denk dat de Flaminganten de wind in de zeilen hebben. De klagers zitten dus in het andere hoekje.

born2bewild 24 juni 2007 04:27

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door neutron (Bericht 2695606)
dat Ierland de laatste jaren zijn achterstand inhaalt ligt ook aan de lage personenbelastingen;
maar op die manier kan je alles oplossen,
wanneer er in een land fiscaalvoordelige zones worden gemaakt, gaan natuurlijk de bedrijven naar die zones;
in België zouden ze dan bv van Kortrijk naar Doornik verhuizen;

op dezelfde manier investeren nu heel wat bedrijven in Ierland,
resultaat veel werk, weinig werklozen
maar de arbeiders zijn er nergens meer uitgebuit dan daar in Europa

fiscale concurrentie moet er zijn

Vandaar dat Europa zo'n farce is en gelukkig ten dode opgeschreven.

een plumpudding als het ware.

born2bewild 24 juni 2007 04:28

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door labyrinth (Bericht 2695674)
West-Vlaamse bedrijven krijgen fiscale voordelen wanneer ze Noord-Franse arbeiders in dienst nemen. Waarom dan geen fiscale voordelen in Wallonië. Transfers of fiscale voordelen, il faut choisir.

ik denk dat u een beetje verloren aan het lopen bent. Wat wil u hier zeggen? Geen van beide mijn beste..geen fiscale voordelen en geen transers.

nog iets?

born2bewild 24 juni 2007 04:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door C2C (Bericht 2386365)
Dat Ierse groeimirakel moet toch ook genuanceerd worden.

niks van
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door C2C (Bericht 2386365)
Geef mij maar het Franse model,

dat zal wel.

en het noord-koreaanse nog liever zeker, goed voor neuroten.

labyrinth 24 juni 2007 21:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door carlgustaaf (Bericht 2696209)
ik zou wel een bedrijf willen oprichten in Wallonië, mijn werknemers goed betalen,een beetje meer als elders, maar ze moeten wél Nederlands spreken op het werk.Heel de werktijd lang, ook onderéén...
Men moet de Walen niet verstoten, maar opvoeden.Wat in de 19 de eeuw gebeurde, de Franstalige heerschappij, dat moet men nu omgedraaid doen, maar met goede lonen & sociale voorzieningen erbij.De Vlamingen hebben de financiële mogelijkheden om in Wallonië de baas te spelen.:-) De paarse ezels aan de macht moeten wel eerst buitengesjot worden daarvoor.die verkloten de hele atmosfeer...Enkel op die manier kan het in België nog iets goed worden...

Absoluut en nu maar hopen dat uw cliënten niet franstalig zijn want anders begrijpen ze niet wat uw werknemers zeggen......


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 16:38.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be