Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Godsdienst en levensovertuiging (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=111)
-   -   Onze Vader ... (https://forum.politics.be/showthread.php?t=249705)

Piero 14 augustus 2019 12:18

Onze Vader ...
 
Het schijnt dat in alle culturen aan de vaderfiguur een grote waarde wordt toegekend. Stamhoofden en koningen worden ook wel vader genoemd en dan is dat omdat zij grote autoriteit hebben over de stamleden of het volk en omdat zij ook de beschermers zijn. Ook militaire leiders zoals Willem van Oranje worden wel vader genoemd.

Bij het kijken naar Planeet Nigeria (NPO2) vorige week viel mij op dat de tribale vorst daar de titel Oba heeft en dat men gelooft in zijn macht om met een banvloek (voodoo) mensen te straffen. Zijn banvloek over bepaalde ongewenste zaken heeft meer effect dan een strafwet. Hij wordt geëerd met veel protocol. Oba lijkt sterk op opa en op abba (hebreeuws) en ook wel op pappa.

In het Onze Vader wordt God vergeleken met een vader. Hoe oud dat gebruik toen was weet ik niet, maar het was niet universeel want in de islam is het niet overgenomen. Misschien moet Mohammed daar gezien worden als de vaderfiguur. Het woord Mohammedaan wijst daar op. Maar dat kan ook wel als afgoderij worden gezien en dan kan men volgelingen van Mohammed islamieten noemen. Niettemin worden alle handelingen van Mohammed gezien als voorbeelden voor zijn 'volgelingen', of in zekere zin zijn nageslacht.

Piero 14 augustus 2019 12:44

Misschien vermeldenswaardig is dat het omegateken, als hoofdletter, een hoofd en armen verbeeldt. Het is de hoogste letter en hij ontstond in het Ionische alfabet. Er was al een ander o-teken. In Openbaringen wordt God de alfa en omega genoemd, het begin en het einde. In yoga is Ohm / AUM : "not just a sound or vibration. It is not just a symbol. It is the entire cosmos, whatever we can see, touch, hear and feel. Moreover, it is all that is within our perception and all that is beyond our perception."

Aton 14 augustus 2019 14:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Piero (Bericht 9091930)
Het woord Mohammedaan wijst daar op.

Neen, Mohammed komt van Moehammadoe-n en wil ' Geprezene, prijzenswaardige, tot uitverkorene ' zeggen.

Piero 14 augustus 2019 15:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Aton (Bericht 9092064)
Neen, Mohammed komt van Moehammadoe-n en wil ' Geprezene, prijzenswaardige, tot uitverkorene ' zeggen.

Prima. Niettemin betekent mohammedaan volgeling van Mohammed evenals Nastoriaan volgeling van Nestor betekent en Lutheraan volgeling van Luther.

Aton 14 augustus 2019 15:38

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Piero (Bericht 9092116)
Prima. Niettemin betekent mohammedaan volgeling van Mohammed evenals Nastoriaan volgeling van Nestor betekent en Lutheraan volgeling van Luther.

Dat was niet het punt of ben je vergeten wat je geschreven hebt ???

Piero 14 augustus 2019 16:28

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Aton (Bericht 9092172)
Dat was niet het punt of ben je vergeten wat je geschreven hebt ???

Ik schreef en bedoelde dat het woord Mohameddaan er op wijst dat Mohammed wordt gezien als (geestelijke-) vaderfiguur. Het ging mij om de uitgang -daan, niet om de betekenis van Mohammed en evenmin om de betekenis van Nestor of Luther in de andere voorbeelden met de uitgang -daan.

Aton 14 augustus 2019 17:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Piero (Bericht 9092208)
Ik schreef en bedoelde dat het woord Mohameddaan er op wijst dat Mohammed wordt gezien als (geestelijke-) vaderfiguur. Het ging mij om de uitgang -daan, niet om de betekenis van Mohammed en evenmin om de betekenis van Nestor of Luther in de andere voorbeelden met de uitgang -daan.

Jaja, probeer je je hier weer maar eens uit te lullen.
Citaat:

Misschien moet Mohammed daar gezien worden als de vaderfiguur. Het woord Mohammedaan wijst daar op.
Wijst het woord ' Mohammedaan ' op een vaderfiguur ? Neen dus. De uitgang wijst enkel op 'volgeling van'.

Piero 15 augustus 2019 09:01

vervolg
 
In de Joodse Encyclopedie wordt het gebruik van het woord vader in de joodse bijbel en traditie vrij uitvoerig uiteengezet. Het woord werd soms gebruikt voor personen met grote autoriteit. De macht van een vader ging wel heel erg ver, zo blijkt uit het laatste stukje in dit citaat.

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/6037-father
By: Solomon Schechter, Caspar Levias

Table of Contents

Duties.

The word [father] denotes primarily the begetter or genitor of an individual. In a looser sense it is used to designate the grandfather or remoter progenitor in general; also the head of the household, family, or clan; or the originator or patron of a class, profession, or art; or the benefactor or protector. Hence arises the employment of this term as a title of respect and honor. When used of God it generally refers to the covenant relation between Him and Israel (compare Murray's "Eng. Dict." s.v.). Moses is called "the father of wisdom" and "the father of the Prophets" (Lev. R. i.). Rabbi Hoshaya is called "the father of the Mishnah" (Yer. Yeb. 4d). The one next in authority to the NASI in the court of justice was called "father of the bet din" (?ag. xvi. 6; compare Rapoport, "'Erek Millin," p. 2); and in the Middle Ages the head of the academy was called "father of the yeshibah" (see Schechter, "Saadyana," p. 82; Büchler, "Das Synedrion in Jerusalem," p. 173, and Index, s.v. "Ab-Bet-Din"). In the plural the word is used in the sense of famous men, celebrities in Israel's history, especially of the three patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob (Ecclus. [Sirach] xliv., heading). In Mishnah 'Eduyot, Shammai and Hillel are called "the fathers of the world," a title which was also accorded to Akiba and Ishmael (Yer. R. H. 56d).

The father was supreme over his children. His power of life and death is attested by the proposed sacrifice of Isaac (Gen. xxii.), the case of Jephthah's daughter (Judges xi.), and the practise of sacrificing children to Molech (Lev. xviii. 21, xx. 2-5; II Kings xxiii. 10; Jer. xxxii. 35). A later limitation of that right is the requirement in the case of a stubborn and rebellious son, a glutton, or a drunkard, to bring the matter before the elders. It was only by their decision that the son was stoned to death by his fellow citizens (Deut. xxi. 18-21). ...........

harriechristus 15 augustus 2019 09:52

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Piero (Bericht 9091930)
Het schijnt dat in alle culturen aan de vaderfiguur een grote waarde wordt toegekend. Stamhoofden en koningen worden ook wel vader genoemd en dan is dat omdat zij grote autoriteit hebben over de stamleden of het volk en omdat zij ook de beschermers zijn. Ook militaire leiders zoals Willem van Oranje worden wel vader genoemd.

De moeder is men geheel en al vergeten en daar is het in de geschiedenis der mensheid geheel en al mis gegaan.

Piero 15 augustus 2019 12:22

vervolg
 
Volgens de Joodse Encyclopedie: "When (father was) used of God it generally refers to the covenant relation between Him and Israel (compare Murray's "Eng. Dict." s.v.)." Jezus schijnt daarop te doelen als hij het "onze vader" introduceert. Dat gebed is gekaapt door christenen en die gaan soms zo ver dat zij beweren dat de Joden eerder niet tot god als vader hadden gebeden en dat alleen christenen dat mogen doen. De Joden waren kinderen van de Duivel. Bijvoorbeeld deze prediker. Hij ontkent dat de Joden geloofden dat zij door hun (mytische) bevrijding uit Egypte en een Wetverbond door Mozes als God's volk 'geadopteerd' waren. Christenen zijn wel door God geadopteerd en zij kunnen kennelijk geen kwaad doen. :roll: (4;5 minuut) https://www.geloofstoerusting.nl/vid...spreken-vader/

Jezus noemde de Farizeeërs en schriftgeleerden wel kinderen van de duivel, maar van het volk heeft hij dat niet gezegd. Dat zou godslasterlijk zijn.

marie daenen 15 augustus 2019 16:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door harriechristus (Bericht 9092632)
De moeder is men geheel en al vergeten en daar is het in de geschiedenis der mensheid geheel en al mis gegaan.

Inderdaad, want in den beginne was er alleen maar de moeder, moeder aarde dat en niets anders telde voor de bewoners van de aarde...
zij was de moeder en zij gaf eten, onderdak, zorg en alles voor de aardse schepselen...

In den beginne was de vaderfiguur er enkel als beschermingsfiguur die de moeder moest dienen door haar te beschermen... de stormgoden werden ze wel eens genoemd... en ja, die stormgoden hebben de macht gegrepen... en zijn, dwaas als ze zijn, zichzelf gaan ophemelen tot het hoogste dat er bestaat...

In feite is het verval gekomen op het moment dat men van moeder aarde, die er voor iedere sterfeling zonder onderscheid was, en gewoon onder de mensen leefde werd opgehemeld tot de moedergodin en zo ergens op een verhoog werd geplaatst...en gescheiden werd van haar schepsels...
En iemand op een verhoog wordt gemakkelijk, enfin het zal wel een paar honderden jaren geduurd hebben, maar toch, van dat verhoog afgegooid en vervangen door een andere patser...

Meer moet daar niet achter gezocht worden...
Alles gaat inderdaad verkeerd vanaf dat ogenblik en wi kon van stormgoden iets anders verwachten dan dat ze mettertijd de hele aarde zouden kapotregeren...

satiper 15 augustus 2019 17:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door marie daenen (Bericht 9092923)
Inderdaad, want in den beginne was er alleen maar de moeder, moeder aarde dat en niets anders telde voor de bewoners van de aarde...
zij was de moeder en zij gaf eten, onderdak, zorg en alles voor de aardse schepselen...

In den beginne was de vaderfiguur er enkel als beschermingsfiguur die de moeder moest dienen door haar te beschermen... de stormgoden werden ze wel eens genoemd... en ja, die stormgoden hebben de macht gegrepen... en zijn, dwaas als ze zijn, zichzelf gaan ophemelen tot het hoogste dat er bestaat...

In feite is het verval gekomen op het moment dat men van moeder aarde, die er voor iedere sterfeling zonder onderscheid was, en gewoon onder de mensen leefde werd opgehemeld tot de moedergodin en zo ergens op een verhoog werd geplaatst...en gescheiden werd van haar schepsels...
En iemand op een verhoog wordt gemakkelijk, enfin het zal wel een paar honderden jaren geduurd hebben, maar toch, van dat verhoog afgegooid en vervangen door een andere patser...

Meer moet daar niet achter gezocht worden...
Alles gaat inderdaad verkeerd vanaf dat ogenblik en wi kon van stormgoden iets anders verwachten dan dat ze mettertijd de hele aarde zouden kapotregeren...

Ooit een cartoon gezien waar een holbewonersvrouw in een berenvel haar echtgenoot verwijt dat ze niks deftig heeft om aan te trekken en dat ie maar beter een luipaard of zo kan gaan schieten zodat ze vestimentair tenminste haar buurvrouw van de grot er naast wat kan jennen/jaloers maken.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden zegt men wel eens.
Ik vond dat alleszins een zeer straf beeld, wat mij betreft zit er heel veel in wat de tragiek van de mens verklaart.

De vrouw is diegene die vooruit wil en daarin de man aanmaant om met resultaten te komen.
Diegene die mooie resultaten kan laten zien wordt wel eens beloont (je kan vast raden waarmee).

Gedeelde verantwoordelijkheid dus.
Vrouwen zelden tevreden (verlanglijstje lijkt automatisch aan te groeien).
Mannen dom genoeg om zich voor de kar te laten spannen.

harriechristus 16 augustus 2019 09:15

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door marie daenen (Bericht 9092923)
Inderdaad, want in den beginne was er alleen maar de moeder, moeder aarde dat en niets anders telde voor de bewoners van de aarde...
zij was de moeder en zij gaf eten, onderdak, zorg en alles voor de aardse schepselen...

En was er niet de Vader om haar te beminnen en met haar te paren zodat zij kinderen kon baren?
Citaat:

In den beginne was de vaderfiguur er enkel als beschermingsfiguur die de moeder moest dienen door haar te beschermen... de stormgoden werden ze wel eens genoemd... en ja, die stormgoden hebben de macht gegrepen... en zijn, dwaas als ze zijn, zichzelf gaan ophemelen tot het hoogste dat er bestaat...
Ook dat moest gebeuren zodat de manlijke geest van het denken tot bewustzijn kwam.
Citaat:

In feite is het verval gekomen op het moment dat men van moeder aarde, die er voor iedere sterfeling zonder onderscheid was, en gewoon onder de mensen leefde werd opgehemeld tot de moedergodin en zo ergens op een verhoog werd geplaatst...en gescheiden werd van haar schepsels...
Ja, daar zit wel wat in: moeder mocht alleen nog maar heilig wezen.
Maria dus. En daarbij het celibaat.
Wat een gefrustreerde ellende.
Neuken was er niet meer bij....:lol::lol::lol:
Citaat:

En iemand op een verhoog wordt gemakkelijk, enfin het zal wel een paar honderden jaren geduurd hebben, maar toch, van dat verhoog afgegooid en vervangen door een andere patser...
Dat is me niet zo duidelijk. Een bodybuilder?
Terwijl ik dacht dat het om de moeder ging.
Die is naar beneden gegooid als hoer.
Citaat:

Meer moet daar niet achter gezocht worden...
Alles gaat inderdaad verkeerd vanaf dat ogenblik en wi kon van stormgoden iets anders verwachten dan dat ze mettertijd de hele aarde zouden kapotregeren...
Die stormgoden, dat zie ik niet zo.
Een beetje wind dat kan geen kwaad.
En wat bliksem erbij, dat doet me aan Wodan denken, waar toch niemand meer in gelooft.

harriechristus 16 augustus 2019 09:16

En hoe zit het met de grootvader?
Daar komt de ware wijsheid vandaan.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 12:16.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be