Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Staatsinrichting (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Staatshervorming in 2024? (https://forum.politics.be/showthread.php?t=257935)

pajoske 8 maart 2021 16:34

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door vlijmscherp (Bericht 9622908)
waarom zijn die populair? omdat het Nederlandstalig onderwijs beter is dan het Franstalige of omdat het Nederlands toch zo een mooie taal is?

ik wil maar zeggen dat als het Nederlandstalig Brussels onderwijs op hetzelfde niveau gaat komen als het Franstalig onderwijs, die populariteit snel zal zakken.

Omdat Brusselse ouders het belang van tweetaligheid kennen.

vlijmscherp 8 maart 2021 16:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door pajoske (Bericht 9622914)
Omdat Brusselse ouders het belang van tweetaligheid kennen.

Ze kennen het belang van goed onderwijs, dat is zeker. Het Nederlandstalig onderwijs is ondertussen ook al niet meer echt hoogstaand maar blijkbaar nog altijd beter dan het Franstalige.
Geef daar Engelstalig betaalbaar onderwijs op hoog niveau en die scholen lopen ook vol.

Yarisken 8 maart 2021 16:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door pajoske (Bericht 9622914)
Omdat Brusselse ouders het belang van tweetaligheid kennen.

Nee die kinderen gaan naar daar omdat het Franstalige onderwijs echt ondermaats is. Heb gewerkt in NL scholen te Brussel.

Pandareus 8 maart 2021 16:45

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door pajoske (Bericht 9622913)
Het is de keuze van de Vlaamse overheid om onvoldoende te investeren in Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daardoor is het aanbod ver beneden het niveau van de vraag.

Eens temeer is het beleid van de Vlaamse overheid niet wat de burgers zouden mogen verwachten. De Vlaamse overheid maakt van zichzelf een peperdure, nutteloze instelling.

Daar ben ik het mee eens. En ik vind het van een tenenkrullende dwaasheid als ik hier soms Blokkers zie die beweren dat het nutteloos is om nederlandstalig onderwijs in brussel te organiseren omdat dit toch maar om makakken gaat.
Telkens als er door capaciteitstekort een leerling niet kan ingeschreven worden, en die dan naar het franstalig onderwijs trekt, is die verloren voor de nederlandstaligheid v/d burgers van morgen.

Knuppel 8 maart 2021 17:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 9622927)
Daar ben ik het mee eens. En ik vind het van een tenenkrullende dwaasheid als ik hier soms Blokkers zie die beweren dat het nutteloos is om nederlandstalig onderwijs in brussel te organiseren omdat dit toch maar om makakken gaat.
Telkens als er door capaciteitstekort een leerling niet kan ingeschreven worden, en die dan naar het franstalig onderwijs trekt, is die verloren voor de nederlandstaligheid v/d burgers van morgen.


Toon ons eens zo'n tenenkrullende dwaasheid van een Blokker.

Tavek 8 maart 2021 18:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 9622984)
Toon ons eens zo'n tenenkrullende dwaasheid van een Blokker.

Hebt gij geen database met al die posts ?

Knuppel 8 maart 2021 18:30

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tavek (Bericht 9623015)
Hebt gij geen database met al die posts ?

Heb ik jou iets gevaagd?
Panda zal zijn beweringen wel kunnen staven, zeker?

Boduo 8 maart 2021 18:35

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door BWarrior (Bericht 9621550)
In Tsjechoslovakije voorzag de Grondwet in het recht op afscheiding.

Bron ?

Tavek 8 maart 2021 18:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 9623046)
Heb ik jou iets gevaagd?
Panda zal zijn beweringen wel kunnen staven, zeker?

Boe, gisteren was het Tavek, Tavek, Tavek ?

En nu ziet ge me niet meer staan !

Knuppel 8 maart 2021 18:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tavek (Bericht 9623061)
Boe, gisteren was het Tavek, Tavek, Tavek ?

En nu ziet ge me niet meer staan !

Ocharme.....

Boduo 8 maart 2021 18:49

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door BWarrior (Bericht 9622575)
Dat zeggen ze bij elke verkiezing en vóór en na elke verkiezing.

Belgie vaart een blinde koers omdat de Belgische staat eigenlijk onbestuurbaar is geworden.
In La Libre bekent men dat de Waalse industrie een klein kwart v.d. Belgische ekonomie vertegenwoordigt...
Het verschil tussen Noord & Zuid groeit elke week.
Hoe eindigt dit verhaal ???

Boduo 8 maart 2021 18:51

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Xenophon (Bericht 9622582)
Niet geheel en al juist. VB heeft een separatistisch programma, CD&V heeft een confederaal programma.

Verder, het aantal partijen dat geen interesse heeft, dat zegt eigenlijk niets, zeker als je naar hun stemmen kijkt.

Stemmen > partijen.

Hopelijk toont de CD&V dat als de corona-crisis voorbij is.

Boduo 8 maart 2021 18:52

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tavek (Bericht 9622899)
Brusselaars willen dat niet. Wat nu ?

Een van de zaken die mij stoort is dat men vanuit Wallonie of Vlaanderen altijd vergeet dat er zoiets bestaat als de Brusselaar.

en Samusocial...

Pandareus 8 maart 2021 18:57

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Boduo (Bericht 9623071)
Belgie vaart een blinde koers omdat de Belgische staat eigenlijk onbestuurbaar is geworden.
In La Libre bekent men dat de Waalse industrie een klein kwart v.d. Belgische ekonomie vertegenwoordigt...
Het verschil tussen Noord & Zuid groeit elke week.
Hoe eindigt dit verhaal ???

De werkende bevolking blijft jouw pensioen betalen. Net zoals ze dat voor alle andere landgenoten doet, eender of die Vlaams of Waals zijn.

Knuppel 8 maart 2021 19:07

Feit blijft wat iedereen toegeeft "dat het zo niet verder kan".

Feit blijft dat de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië bestaat, en ondanks beloften en paardenmiddelen niet kleiner wordt.

Knuppel 8 maart 2021 19:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Boduo (Bericht 9623071)
Belgie vaart een blinde koers omdat de Belgische staat eigenlijk onbestuurbaar is geworden.
In La Libre bekent men dat de Waalse industrie een klein kwart v.d. Belgische ekonomie vertegenwoordigt...
Het verschil tussen Noord & Zuid groeit elke week.
Hoe eindigt dit verhaal ???

Volgens de Belgische nationalisten bestaat dit verhaal niet eens.
Ze negeren het alleszins straal.

Tavek 8 maart 2021 19:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 9623103)
Feit blijft wat iedereen toegeeft "dat het zo niet verder kan".

Tiens de MR, de groenen, en nog heel wat anderen spreken dit tegen. Iedereen is dus geen correcte vaststelling.


Citaat:

Feit blijft dat de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië bestaat, en ondanks beloften en paardenmiddelen niet kleiner wordt.
Er is ook een kloof tussen Antwerpen en Limburg, die minstens evengroot is. En die wordt ook niet kleiner, ondanks paardenmiddelen en goeie vlaai.

DeZeeuw 8 maart 2021 19:26

Iemand (weet niet meer wie) zei: "Een van de zaken die mij stoort is dat men vanuit Wallonie of Vlaanderen altijd vergeet dat er zoiets bestaat als de Brusselaar."

Maar wat is nu eigenlijk een Brusselaar?
Is een Brusselaar sowieso tweetalig? Of Franstalig (maar wat onderscheidt een Brusselaar dan van een Waal)?
Of is een Brusselaar stomweg een inwoner van de stad Brussel, ongeacht welke taal hij spreekt?

Ik ben een domme Zeeuw en weet het oprecht niet ; )

Pandareus 8 maart 2021 19:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Boduo (Bericht 9623053)
Bron ?

Vandaag heeft BWarrior je daar nog op gewezen, en nu zit je weeral 'uit de lucht te vallen' ?

Knuppel 8 maart 2021 19:42

Citaat:

Zelfbeschikking en mensenrechten

Zelfbeschikking is het recht op eigen keuzen en zelfstandigheid, zowel voor het individu als voor een collectief, bijvoorbeeld een volk.

Het individuele recht op zelfbeschikking kan gezien worden als een element van de persoonlijke vrijheid, en daarmee als een grondslag van de mensenrechten. De individuele zelfbeschikking speelt onder meer een rol bij privacy, bij euthanasie en in het opkomen voor menselijke waardigheid.

Het collectieve recht op zelfbeschikking is de autonomie die volken en staten hebben. De VN-verdragen van 1966 noemen het recht op zelfbeschikking van volken, het Afrikaans Handvest voor de Rechten van Mens en Volken stelt dit met nog meer nadruk. Dat zelfbeschikkingsrecht is daarmee onderdeel van de collectieve rechten geworden. In de praktijk echter wordt het internationaal recht beheerst door staten; volken zonder staat kunnen zelden aanspraak maken op soevereiniteit. Er bestaat geen criterium op grond waarvan een bepaalde groep zich als ‘volk’ internationaal-rechtelijk zelfbeschikking kan verwerven.

Een volk is een groep mensen met een gedeelde taal, cultuur en geschiedenis. Volken zijn formeel de basis van het internationaal recht (volkenrecht). Het aantal volken in de wereld is moeilijk te schatten, maar zou gelijk kunnen worden gesteld aan het aantal talen: ongeveer vijfduizend. De uitroeiing, of poging daartoe, van een volk heet genocide als het om een etnische groep gaat. Er is sprake van (massale) buitengerechtelijke executies als het een ander soort volk of (politieke) bevolkingsgroep betreft.

Amnesty steunt het beginsel van zelfbeschikking, maar heeft geen standpunt over de rechtvaardigheid van concrete aanspraken. In elk geval mag een streven naar zelfbeschikking niet worden onderdrukt of afgedwongen met middelen die de mensenrechten schenden.
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/...-mensenrechten

DeZeeuw 8 maart 2021 19:48

"Een volk is een groep mensen met een gedeelde taal, cultuur en geschiedenis."

Dus "de Brusselaar" bestaat niet ; )

Tavek 8 maart 2021 19:49

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 9623148)

Ik ga de twee zinnetjes die je in het vet zet er uit lichten, omdat die voor jou belangrijk waren.

Vlaanderen kent geen gemeenschappelijke geschiedenis. De geschiedenis van het huidige Vlaanderen is pas begonnen in de Belgische tijd, en zelfs pas concreet geworden na de eerste staatshervormingen. Limburg en Brabant waren voorheen NOOIT Vlaams. Je kan dus enigzinds correct stellen dat de huidige bindende factor tussen de drie gebieden de belgische staat is. Tot 1795 zat Limburg zelfs nooit in dezelfde overkoepelende superstaat (habsburgs rijk, spanje, etc..).

Taal is ook een relatief gegeven. Nederlands is de bindende factor, echter, kwa dialecten, kan er geen groter verschil zijn dan tussen oost en west.

Nu, de tweede zin. Er bestaat een juridsche grondslag voor zelfbeschikking.

http://www.un-documents.net/a15r1514.htm

Artiekel 6 sluit bvb Catalonie en Vlaanderen al meteen uit.

Pandareus 8 maart 2021 19:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 9623148)

Les in recht op basis van teksten van linkiewinkie woke geitenwollensokkenbreiërs, luchtfietsers & kumbaya-hemelbestormers van amnesty-kust-mijn-kloten...

djeezes...

DucDEnghien 8 maart 2021 20:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door DeZeeuw (Bericht 9623154)
"Een volk is een groep mensen met een gedeelde taal, cultuur en geschiedenis."

Dus "de Brusselaar" bestaat niet ; )

Jouw definitie sluit uit dat Brussel tot Vlaanderen behoort, tenzij geschiedenis van heel lang geleden.

Knuppel 8 maart 2021 20:03

Zelfs Brussel was in 1830 nog overwegend Vlaams. Ondanks zijn dialecten.
Daar gaat je relatief gegeven.

Citaat:

Amnesty steunt het beginsel van zelfbeschikking, maar heeft geen standpunt over de rechtvaardigheid van concrete aanspraken. In elk geval mag een streven naar zelfbeschikking niet worden onderdrukt of afgedwongen met middelen die de mensenrechten schenden.

In Catalonië werd op volmaakt democratische basis voor onafhankelijkheid gekozen.

Spanje belet dat met middelen die de mensenrechten schenden.

Wat de juridisch grondslag betreft voor zelfbeschikking: daar heeft zelfs de sovjet-unie niets aan gehad.

Knuppel 8 maart 2021 20:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door DucDEnghien (Bericht 9623165)
Jouw definitie sluit uit dat Brussel tot Vlaanderen behoort, tenzij geschiedenis van heel lang geleden.


DeZeeuw 8 maart 2021 20:06

Brussel is van oudsher Nederlandstalig... maar voor zover ik weet is Brussel nooit Vlaams geweest.
Wel Brabants ; )

DucDEnghien 8 maart 2021 20:08

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door DeZeeuw (Bericht 9623171)
Brussel is van oudsher Nederlandstalig... maar voor zover ik weet is Brussel nooit Vlaams geweest.
Wel Brabants ; )

Fantastisch voer voor advocaten in internationaal recht!!! :-D

Knuppel 8 maart 2021 20:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door DeZeeuw (Bericht 9623171)
Brussel is van oudsher Nederlandstalig... maar voor zover ik weet is Brussel nooit Vlaams geweest.
Wel Brabants ; )

Nederlands.

Tavek 8 maart 2021 20:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 9623175)
Nederlands.

Nope.

Brabants. Oostenrijks. Spaans.

Knuppel 8 maart 2021 20:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tavek (Bericht 9623176)
Nope.

Brabants. Oostenrijks. Spaans.

Je vergeet Frans.

DeZeeuw 8 maart 2021 20:13

Ook Nederlands (1815-1830).

DucDEnghien 8 maart 2021 20:16

En Bourgondisch en Duits!!!

DeZeeuw 8 maart 2021 20:17

En Europees naar het schijnt ; )

DucDEnghien 8 maart 2021 20:25

Brussel heeft veel minnaars gekend.

Knuppel 8 maart 2021 20:27

Maar hoe dan ook overwegend Vlaams in 1830.

Dat dit drastisch veranderde na het Belgisch separatisme in 1830 is geen toeval.

Gelukkig duurt het niet lang meer tot Brussel uit 100% van vreemde origine bestaat ipv de huidige 80%. Ze steken de Brusselse boel nu al om de haverklap in de fik.

Knuppel 8 maart 2021 20:28

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door DucDEnghien (Bericht 9623198)
Brussel heeft veel minnaars gekend.

En nog meer Rand-gevallen

Tavek 8 maart 2021 20:29

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 9623179)
Je vergeet Frans.

Ja, een kort stukje, net zoals Nederland. Maar deze periodes waren zodanig kort dat ze weinig invloed hadden.

Tavek 8 maart 2021 20:30

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 9623203)
Maar hoe dan ook overwegend Vlaams in 1830.

Dat dit drastisch veranderde na het Belgisch separatisme in 1830 is geen toeval.

Gelukkig duurt het niet lang meer tot Brussel uit 100% van vreemde origine bestaat ipv de huidige 80%. Ze steken de Brusselse boel nu al om de haverklap in de fik.

Brabants.

Ze kozen zelfs voor de Brabantse kleuren in 1830. Brussel is geen Vlaamse stad.

Je benoemt Nederlandstalig met de bril van vandaag. Vlaanderen was Oost en West Vlaanderen in 1830. Met misschien nog wat aanhangsel in Nederland en Frankrijk.

Boduo 8 maart 2021 20:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 9623166)
Zelfs Brussel was in 1830 nog overwegend Vlaams. Ondanks zijn dialecten.
Daar gaat je relatief gegeven.In Catalonië werd op volmaakt democratische basis voor onafhankelijkheid gekozen.

Spanje belet dat met middelen die de mensenrechten schenden.

Wat de juridisch grondslag betreft voor zelfbeschikking: daar heeft zelfs de sovjet-unie niets aan gehad.

OK maar wel grotendeels georganiseerd met geld van Madrid. Vandaar de reaktie van Madrid.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 00:23.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be