Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Verkiezingen 2014 (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=222)
-   -   Bart De Wever's moeder verspeelt € 4.000 Arco aandelen. (https://forum.politics.be/showthread.php?t=198009)

Knuppel 4 juli 2014 10:35

Het gaat hier niet over de ondergang van dexia maar over de bedrogen "spaarders" van Arco. En daar is het ACW wél verantwoordelijk voor. Het ACW heeft niet zonder reden haar naam veranderd.

Dat de N-VA bij haar standpunt blijft betekent dat ze de schade voor de Arco-klanten op het ACW wil verhalen. NIET op de belastingbetaler.

Knuppel 4 juli 2014 10:46

Wat wapper overheen las....

N-VA wil dat de christelijke zuil mee opdraait voor de ARCO-waarborgregeling. CD&V wijst dat af. Wie van de twee zal moeten inbinden?

De Europese Commissie heeft de waarborgregeling voor de ARCO-gedupeerden afgedaan als illegale staatssteun. Een probleem voor de uittredende regeringspartijen, en dan vooral voor de partij van de christelijke beweging: CD&V.

Voor CD&V zijn het duidelijk spaarders. Niet voor de Europese Commissie. CD&V wil dat de gedupeerden een waarborg krijgen. N-VA wil dat ook, maar voor de Vlaams-nationalisten moet Beweging.net - het oude ACW - mee opdraaien daarvoor. Johan Van Overtveldt zei tijdens de verkiezingscampagne, verrassend, dat de ARCO-gedupeerden 'niet in de kou mogen blijven staan'. Maar dat wel 'tot op het bot moet onderzocht worden' wie schuldig is. En dat is volgens N-VA duidelijk het ACW, zoals moest blijken uit het boek van Dedecker 'Een zuil van zelfbediening'. Dedecker zei in aanloop van de verkiezingen dat een federale regering waarin ACW vrijuit gaat zo goed als onmogelijk is.

ViveLaBelgique 4 juli 2014 10:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 7221866)
Maar je hebt waarschijnlijk gelijk. Ik denk dat beiden (Geens en Dedecker) alletwee nu duidelijk weten dat Europa elke oplossing waar belastingsgeld gebruikt wordt, zal doen terugvorderen.

Koen Geens weet dat hij zal moeten overleggen met de EC als de staatsteun aan de coöperanten juridisch niet stand houdt en hij als hij zijn plan wil verderzetten met een "dading" of een andere niet subsidiaire oplossen voorafgaand overleg moet plegen met de Europese Commissie. Koen Geens heeft zoveel bevestigd nadat Karel De Gucht hem namens de EC hem de levieten heeft gelezen.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 7221866)
Dus in de praktijk komt dat erop neer dat Europa Dedecker zijn stelling volgt.

Wat eveneens de stelling was van Koen Geens die reeds inside info bekend maakte tijdens volle verkiezingscampagne over wat de EC nu pas formeel bekend maakte.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 7221866)
En, zoals iemand anders al zegde, welke ook het standpunt is van de N-VA hierin, wat ze ook doen en laten, dat heeft verder in de praktijk voor de Arco "spaarders" geen belang.

Daar zit je volledig fout. De N-VA lijn in deze is doorslaggevend. CD&V is verworden tot het schoothondje van N-VA. Als N-VA gaat voor de politieke keuze om de Arco coöperanten hun verhaal te laten zoeken bij het ACW zonder enige politieke borgstelling dan zal CD&V als N-VA's schoothondje die lijn volgen.

ViveLaBelgique 4 juli 2014 10:57

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 7222064)
N-VA wil dat de christelijke zuil mee opdraait voor de ARCO-waarborgregeling. CD&V wijst dat af.

Dat is onzin. CD&V wijst dat nergens af.

Knuppel 4 juli 2014 11:48

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 7222097)
Dat is onzin. CD&V wijst dat nergens af.

Edoch....

Citaat:

N-VA wil dat de christelijke zuil mee opdraait voor de ARCO-waarborgregeling. CD&V wijst dat af.


http://www.knack.be/nieuws/belgie/ar...al-262885.html

Gisteren was de N-VA nog de gebeten hond want ze had de bocht gemaakt en "ze ging akkoord met de eis van Geens". Peterpanda en E605 waren er als de kippen bij om de bocht te beamen. Het bewijs van de bocht werd, volgens Belgique, getrokken uit de woorden van de N-VA dat ze de regeringsvorming niet zou bemoeilijken en daarom haar bek zou houden.

Vandaag is de CD&V echter weer het schoothondje van de N-VA voor Belgique.
Je draait en t(r)olt met de wind, Belgique, en bovendien schuw je geen leugens.

Wat zijn echter de feiten?

Dat Geens ZIJN "oplossing" via chantage wil doorduwen. Dit via het regeerakkoord. Met andere woorden: Als de N-VA in de regering wil zal ze Geens ter wille moeten zijn. De N-VA houdt echter voet bij stuk, wil ook een "oplossing" maar geen waar de belastingbetaler voor opdraait maar wel de verantwoorlijken, het ACW.

Geens wil het ACW, de CD&V-zuil, sparen en leurt met de argumenten dat het ACW zoveel geld niet heeft, de procedure te lang zou aanslepen en de arme gedupeerden te lang op hun centen zouden moeten wachten. Alsof een uitspraak aanvechten voor het Europees Hof van Justitie die vanuit Europa komt minder lang zal duren en meer kans op resultaat maakt.

Ik herhaal nog een ander feit. En dat is dat niet Geens de informateur is maar een liberaal. Die willen niet alleen dood-graag aan de macht blijven in de federale regering, maar ook in de Vlaamse inbreken. En ze krijgen steun vanuit Europa. Meer bepaald van Kareltje de Fraudeur. Als Geens een "alternatieve" oplossing wil, dan zal hij langs Europees Kareltje moeten passeren.

Het ziet er dus niet goed uit voor de N-VA die onder druk wordt gezet wil ze mee regeren, maar evenmin voor de tsjeven die Europa én Kareltje tegen hebben, en die maar één échte zorg hebben: hun ACW-zuil buiten schot houden.

patrickve 4 juli 2014 12:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 7222091)
Als N-VA gaat voor de politieke keuze om de Arco coöperanten hun verhaal te laten zoeken bij het ACW zonder enige politieke borgstelling dan zal CD&V als N-VA's schoothondje die lijn volgen.

Dat moet de N-VA niet beslissen, dat kunnen de cooperanten zelf doen door naar de rechtbank te stappen, en dan is het de rechter die zal beslissen. Wat nu echter duidelijk is, is dat de uitvoerende macht in Belgie daar verder niks meer mee te maken heeft, aangezien het idee zelf van die mensen met belastingsgeld te vergoeden teruggefloten is door Europa (heel terecht trouwens).

Ik begrijp dus zelfs niet waar de discussie over gaat, tenzij het is:
- gaan we als staat ZELF eens gaan klappen met het ACW, en dus "bemiddelaar" uithangen tussen de cooperanten en het ACW, of laten we de rechter direct maar beslissen.


Maar met belastingsgeld mag zowieso niet tussengekomen worden, dus die discussie is dood. Dat Geens nog een tijdje wil laten geloven dat hij een manier kent waarop hij het onmogelijke gaat doen en dat Europa dat zal slikken, kan ik best aannemen. Hij blaast maar. Maar hij mag niet.

Dus zitten discussieren over dingen die niet zullen kunnen gebeuren maar wel beloofd werden, ik zie daar het nut niet van in. Voor mijn part zegt de N-VA "ja" of "nee" of "trekt uw plan" of "prince Laurent for president", dat gaan niks veranderen aan de zaak dat er geen belastingsgeld zal gebruikt worden.

Het ENIGE waar kan over gediscussieerd worden, is of de staat bemiddelaar zal spelen tussen ACW en de cooperanten om tot een vergelijk te komen, of niet. In het eerste geval kan men een diplomatiek succes bekomen of niet (in welk geval de cooperanten toch nog naar de rechtbank trekken), in het tweede geval is het direct de rechtbank die zal uitmaken in welke mate de cooperanten bedrogen werden en moeten vergoed worden.

patrickve 4 juli 2014 12:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 7222166)
Geens wil het ACW, de CD&V-zuil, sparen en leurt met de argumenten dat het ACW zoveel geld niet heeft, de procedure te lang zou aanslepen en de arme gedupeerden te lang op hun centen zouden moeten wachten.

Dan is volgens mij Geens verkeerd bezig. Als Geens het ACW uit de wind had willen zetten, dan had hij tenvolle de cooperanten de volle laag moeten geven, namelijk dat ze aandeelhouders zijn, geen spaarders, dat dat duidelijk op hun papier staat, en dat ze niet moeten komen bleiten als ze hun geld kwijt zijn, want met aandelen is dat nu eenmaal een risico.

Nu geeft hij ze extra argumenten om voor de rechter gelijk te krijgen, en dus schadevergoeding te bekomen van het ACW.

ViveLaBelgique 4 juli 2014 13:01

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 7222166)

De feiten zijn dat CD&V nergens de mogelijke aansprakelijkheid van het ACW in heel het Arco dossier buiten kijf gaat zetten. Het artikel dat jij aanhaalt bevestigt dat. Het bevestigt ook de 100% ommezwaai die N-VA gemaakt heeft. In eerste instantie stelde N-VA gerust dat de Arco coöperanten met hun verhaal bij het ACW terechtkunnen en na hun bocht scharen ze zich 100% achter de CD&V oplossing. De sp.a is hier loopt hier als jaknikker van de CD&V achterna.

ViveLaBelgique 4 juli 2014 13:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 7222211)
Ik begrijp dus zelfs niet waar de discussie over gaat, tenzij het is:- gaan we als staat ZELF eens gaan klappen met het ACW, en dus "bemiddelaar" uithangen tussen de cooperanten en het ACW, of laten we de rechter direct maar beslissen.

Ik kan je de cursus deontologie van professor Koen Geens aanbevelen. De overheid kan in deze niet als bemiddelaar optreden. De scheiding der machten laat dat niet toe.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 7222211)
Maar met belastingsgeld mag zowieso niet tussengekomen worden, dus die discussie is dood. Dat Geens nog een tijdje wil laten geloven dat hij een manier kent waarop hij het onmogelijke gaat doen en dat Europa dat zal slikken, kan ik best aannemen. Hij blaast maar. Maar hij mag niet.

Dat is niet waar. Met belastinggeld worden regelmatig cadeau's uitgedeeld. Denk maar aan BBQ-cheques, voetbalstadions en de jobkorting.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 7222211)
Dus zitten discussieren over dingen die niet zullen kunnen gebeuren maar wel beloofd werden, ik zie daar het nut niet van in. Voor mijn part zegt de N-VA "ja" of "nee" of "trekt uw plan" of "prince Laurent for president", dat gaan niks veranderen aan de zaak dat er geen belastingsgeld zal gebruikt worden.

Het ENIGE waar kan over gediscussieerd worden, is of de staat bemiddelaar zal spelen tussen ACW en de cooperanten om tot een vergelijk te komen, of niet. In het eerste geval kan men een diplomatiek succes bekomen of niet (in welk geval de cooperanten toch nog naar de rechtbank trekken), in het tweede geval is het direct de rechtbank die zal uitmaken in welke mate de cooperanten bedrogen werden en moeten vergoed worden.

Dat is allemaal juist het tegenovergestelde wat N-VA momenteel verklaart. N-VA stelt duidelijk dat ze geen oplossingen gaat bemoeilijken en ziet zich niet geplaatst als bemiddelaar. In het recente verleden zagen ze zich wel geplaatst als rechter.

ViveLaBelgique 4 juli 2014 13:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 7222223)
Dan is volgens mij Geens verkeerd bezig. Als Geens het ACW uit de wind had willen zetten, dan had hij tenvolle de cooperanten de volle laag moeten geven, namelijk dat ze aandeelhouders zijn, geen spaarders, dat dat duidelijk op hun papier staat, en dat ze niet moeten komen bleiten als ze hun geld kwijt zijn, want met aandelen is dat nu eenmaal een risico.

Nu geeft hij ze extra argumenten om voor de rechter gelijk te krijgen, en dus schadevergoeding te bekomen van het ACW.

Koen Geens zet het ACW helemaal niet uit de wind. Als het ACW aansprakelijk is zal hij de rechtsgang niet belemmeren. Koen Geens is zich als geen ander bewust van de noodzaak om de perceptie van belangenconflicten te vermijden.

Knuppel 4 juli 2014 13:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 7222244)
Koen Geens zet het ACW helemaal niet uit de wind. Als het ACW aansprakelijk is zal hij de rechtsgang niet belemmeren. Koen Geens is zich als geen ander bewust van de noodzaak om de perceptie van belangenconflicten te vermijden.

Bron?

ViveLaBelgique 4 juli 2014 13:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 7222274)
Bron?

https://extranet.ipcf.be/CLASSIFIED/...EONTOLOGIE.PDF

Wat weinigen weten is dat Koen Geens ondanks zijn ministerambt nog steeds actief professor is. Hij heeft dit jaar nog de cursus deontologie gegeven. Je kan eens zijn les volgen als het academiejaar volgend jaar opnieuw opstart. Dan kan je de info uit eerste hand krijgen.

Knuppel 4 juli 2014 13:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 7222223)
Dan is volgens mij Geens verkeerd bezig. Als Geens het ACW uit de wind had willen zetten, dan had hij tenvolle de cooperanten de volle laag moeten geven, namelijk dat ze aandeelhouders zijn, geen spaarders, dat dat duidelijk op hun papier staat, en dat ze niet moeten komen bleiten als ze hun geld kwijt zijn, want met aandelen is dat nu eenmaal een risico.

Nu geeft hij ze extra argumenten om voor de rechter gelijk te krijgen, en dus schadevergoeding te bekomen van het ACW.

Geens is hoe dan ook verkeerd bezig. De Europese Commissie heeft de waarborgregeling voor de ARCO-gedupeerden afgedaan als illegale staatssteun. Dat betekent, dat hij op zijn kop mag gaan staan, maar dat de zaak NIET met staatsteun kan geregeld worden. Ook en zelfs niet (opnieuw!) via een regeerakkoord. Dan mag Geens daar nog welke draai dan ook aan geven.

ViveLaBelgique 4 juli 2014 14:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 7222290)
Geens is hoe dan ook verkeerd bezig. De Europese Commissie heeft de waarborgregeling voor de ARCO-gedupeerden afgedaan als illegale staatssteun. Dat betekent, dat hij op zijn kop mag gaan staan, maar dat de zaak NIET met staatsteun kan geregeld worden. Ook en zelfs niet (opnieuw!) via een regeerakkoord. Dan mag Geens daar nog welke draai dan ook aan geven.

Als Koen Geens een plan uitwerkt om de arco-aandelen om te zetten in BBQ cheques betaald door de overheid kan de EC daar geen speld tussen wringen.

Knuppel 4 juli 2014 14:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 7222277)
https://extranet.ipcf.be/CLASSIFIED/...EONTOLOGIE.PDF

Wat weinigen weten is dat Koen Geens ondanks zijn ministerambt nog steeds actief professor is. Hij heeft dit jaar nog de cursus deontologie gegeven. Je kan eens zijn les volgen als het academiejaar volgend jaar opnieuw opstart. Dan kan je de info uit eerste hand krijgen.

Lukt het je weer niet om bij het onderwerp te blijven? Dat Geens nog prof is doet hier niet ter zake.

Is het teveel moeite om het citaat te quoten waarin zwart op wit staat dat Geens het ACW NIET uit de wind zet?
Met getrol en afleidingsmaneuvers bewijs je alleen je getrol.

ViveLaBelgique 4 juli 2014 14:33

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 7222295)
Lukt het je weer niet om bij het onderwerp te blijven? Dat Geens nog prof is doet hier niet ter zake.

Is het teveel moeite om het citaat te quoten waarin zwart op wit staat dat Geens het ACW NIET uit de wind zet?
Met getrol en afleidingsmaneuvers bewijs je alleen je getrol.

Het is zo oud als de mensheid zelf dat groepen van mensen die een zelfde doel
voor ogen hebben aan de leden van die groep gedragsregels gaan opleggen en dit met als ultieme doel het succesvolle voortbestaan van die groep te waarborgen. Het eigene hiervan is dat de overheid in beginsel niet tussenkomt bij de totstandkoming en niet bij de handhaving van die regels.


https://extranet.ipcf.be/CLASSIFIED/...EONTOLOGIE.PDF

hamac 4 juli 2014 15:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 7222295)
Is het teveel moeite om het citaat te quoten waarin zwart op wit staat dat Geens het ACW NIET uit de wind zet?
Met getrol en afleidingsmaneuvers bewijs je alleen je getrol.

CD&V trachtte natuurlijk haar zuil te ontzien met de uitwerking van de waarborgregeling.
Meer kunnen ze ook niet doen.
Als de gedupeerden aankloppen bij het gerecht, dan kunnen ze zonder illegale praktijken het ACW geen hand boven het hoofd houden.

patrickve 4 juli 2014 16:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel (Bericht 7222290)
Geens is hoe dan ook verkeerd bezig. De Europese Commissie heeft de waarborgregeling voor de ARCO-gedupeerden afgedaan als illegale staatssteun. Dat betekent, dat hij op zijn kop mag gaan staan, maar dat de zaak NIET met staatsteun kan geregeld worden. Ook en zelfs niet (opnieuw!) via een regeerakkoord. Dan mag Geens daar nog welke draai dan ook aan geven.

Wat ik bedoelde was dat Geens, door zo geweldig aan te dringen dat het spaarproducten zijn, het grote risico loopt dat:

1) de EC daar niet in trapt, en het Europese gerechtshof ook niet, en dus de staat dat NIET mag vergoeden

MAAR

2) ondertussen de verdediging van het ACW, dat de kopers maar hadden moeten weten dat zij een risicovol aandeel hadden, en dus maar op de blaren moeten zitten, helemaal onderuit haalt. Als zelfs de minister "dacht" dat het spaarproducten waren, dan moet de particuliere klant niet verondersteld zijn het beter te weten dan de minister, he, en dan was er dus HEEL DUIDELIJKE MISLEIDING door de verkopers van het product.

Dat het aandelen zijn is zo klaar als pompwater. Of de klanten wisten of hadden moeten weten dat er een risico aan zat (de enige mogelijke verdediging van het ACW) wordt hoe langer Geens hamert dat ze moeten vergoed worden, hoe langer hoe onhoudbaarder voor een rechtbank.

patrickve 4 juli 2014 16:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 7222294)
Als Koen Geens een plan uitwerkt om de arco-aandelen om te zetten in BBQ cheques betaald door de overheid kan de EC daar geen speld tussen wringen.

Wat zijn barbecue cheques ?

Knuppel 4 juli 2014 17:20

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 7222468)
Wat zijn barbecue cheques ?

Iets in de aard van maaltijdcheques en dienstencheques?


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 21:08.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be