Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

exodus 29 oktober 2013 13:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6861159)
Inderdaad, foto's zijn nu eenmaal te gemakkelijk te faken, zoals onlangs nog bewezen met de bekende belgische ufo-foto uit Petit Rechain van 1990, die gewoon een piepschuimen model was met lichtjes op gemonteerd.

Voor de zoveelste keer, met die ene uitspraak is heel die belgische ufo wave zeker niet gedebunked. Er zijn talloze getuigen, waaronder rijkswachters die deze tuigen zien zweven hebben, en lichtstralen naar de aarde hebben zien zenden. Het leger had er ook mee te maken.

Dat deze kerel zich gewoon even in de aandacht wou zetten is ook een mogelijke verklaring, één die julle blijkbaar niet entertainen als het om het debunken gaat. Of dat hij wel degelijk de reëele waarnemingen nagemaakt heeft is nog een andere optie.

Zulke verklaring, zonder enig bewijs, wordt zomaar geaccepteerd, omdat het debunked. Twee maten en twee gewichten. Daarbij alle andere informatie negerend, die incompatibel zijn met de stelling van die kerel, zie deze docu met de originele rijkswachters:

http://www.youtube.com/watch?v=d9PVBL2MkKk

Citaat:

Er zijn duizenden en duizenden fake ufo foto's en filmpjes, het is niet mogelijk om met enige vorm van zekerheid te zeggen welke vals zijn en welke niet. Daarom is dat niet bruikbaar als bewijs, tenzij er hard materieel bewijs is bijgevoegd.
Daarom dat ik mij nooit focus op foto's. Je moet de cases in zijn totaliteit bekijken zoals ik al 100 keer gezegd heb.

Trouwens, ivm de Belgische ufo, hier een brief van Wilfried De Brouwer, de Belgische majoor die indertijd te maken had met deze ufo's, gericht aan Koen Vermeer. Hij heeft het van dichtbij meegemaakt en hij is niet mals voor mannetjes zoals jij. Hij heeft het ook over de namaakfoto:

Citaat:

Wilfried De Brouwer
Zaterdag 21 januari 2012

Beste Coen,

Naar aanleiding van het artikel van Dap Hartmann.

Het is niet mijn gewoonte me in te laten in discussies of UFO's al dan niet buitenaards zijn, maar ik erger mij aan zogenaamde sceptici die hun best doen om alles wat met UFO's te maken heeft te ridiculiseren.

Inderdaad, we moeten sceptisch zijn t.o.v. de stelling dat bepaalde fenomenen van buitenaardse oorsprong zouden zijn. Maar wanneer men deze problematiek met een sceptisch oog bekijkt moet men ook de moed hebben om dit objectief te bekijken. M.a.w. men moet de moeite doen om ongewone waarnemingen op een professionele en onbevooroordeelde manier te onderzoeken. En die zogenaamde sceptici, die alles in het belachelijke willen trekken, doen dit spijtig genoeg niet.

Tijdens de periode 1989/1991 was ik hoofd van de Sectie Operaties in de Staf van de Belgische Luchtmacht toen er zich een ware vlaag van UFO observaties heeft voorgedaan boven België. Gedurende deze periode van twee jaar hebben we rapporten gekregen van honderden getuigen die ongewone luchtactiviteiten hadden waargenomen in het Belgisch luchtruim. Ondanks alle kritiek en spot hadden zij de moed dit te rapporteren; maar er waren er meerdere duizenden die zelf dergelijke ervaringen hadden meegemaakt maar ze niet kenbaar wilden maken. Zo zijn er drie personen uit mijn kennissenkring die mij hun verhaal zijn komen vertellen maar aandrongen om hun naam niet publiek te maken. Er zijn ongeveer 2000 personen die dit wel hebben gedaan. Van deze gerapporteerde waarnemingen werden er 650 onderzocht en hiervan bleven er 90%, dus ongeveer 540, onverklaarbaar. Dit is een ongelooflijk hoog percentage; normaal kunnen 95% van alle UFO waarnemingen gekoppeld worden aan gekende fenomenen.

Ongeveer de helft van die observaties gebeurde op een (geschatte) afstand van minder dan 300 meter en een 200-tal getuigen zagen het fenomeen gedurende langer dan 5 minuten. Vele getuigen zagen de structuur, veelal grijs antraciet.

De overgrote meerderheid beschreef een driehoekig platform met een verticale ontwikkeling, drie enorme lichten, niet ver verwijderd van de hoeken, en een rood pulserend licht in het midden. De spanwijdte werd geschat op ongeveer 20 tot 30 meter. De sterkte van die lichten varieerde, in bepaalde gevallen was die zo intensief dat de verlichting vergelijkbaar was met deze van een voetbalveld. Volgens bepaalde getuigen kon men de krant lezen - we spreken over waarnemingen na zonsondergang. In andere gevallen waren de lichten wel degelijk merkbaar, echter aan zeer lage intensiteit. Volgens een weersvoorspeller van de Luchtmacht, die een tuig zag juist boven de daken van de huizen, hadden die lichten een diameter van 3 tot 5 meter. Maar wat het meest opvallend was, de toestellen konden immobiel blijven, evolueren aan zeer lage snelheid en soms wegflitsen zoals een raket; dit alles zonder enig noemenswaardig geluid. Onze weersvoorspeller, die tewerkgesteld was op het vliegveld van Luik Bierset, noemde het "een tuig met een futuristische technologie"(vrij vertaald).

De initiële perceptie in de staf van de Luchtmacht was dat de getuigen zich hadden vergist en dat het hier ging over misinterpretatie van normale vliegactiviteiten. Echter, in nauwe samenwerking met de burgerluchtvaart en het NAVO defensiesysteem, kwamen we tot de bevinding dat er op de tijdstippen en plaatsen waar de waarnemingen gebeurden geen enkele luchtactiviteit geregistreerd werd. We hadden dus een probleem, het Belgisch luchtruim werd gebruikt voor niet geautoriseerde vliegactiviteiten. Na consultatie met de NAVO partners bleek dat geen van die landen enige oefeningen of experimentele vluchten hadden uitgevoerd, waarvoor trouwens geen toelating werd gegeven. Ook was geen sprake van geheime militaire oefeningen.

We hebben alle elementen grondig geanalyseerd om na te gaan wat de oorzaak was van dit fenomeen en hebben zelfs vliegtuigen in de lucht gestuurd om bepaalde waarnemingen van dichtbij te onderzoeken. Tevergeefs, de Belgische Luchtmacht heeft niet kunnen bepalen waarover het ging.

Waren het hallucinaties of was het massapsychose? Een grondige analyse van de observaties toonde aan dat dit niet het geval was. Ikzelf heb met een twintigtal geloofwaardige getuigen gesproken; de meesten waren geschokt door wat ze gezien hadden en hun versie werd bevestigd door anderen die ter plaatse waren en hetzelfde hadden meegemaakt.

Deze evenementen werden ernstig op de korrel genomen door een aantal zogenaamde sceptici: "massa hysterie, verkeerde interpretaties, geheime legeroefeningen, enz." maar geen van deze critici heeft de moeite gedaan om een grondig onderzoek te doen. Een psychiater klasseerde alle getuigen als fantasierijke personen, en dit zonder één van hen te ondervragen. Een individu heeft een foto genomen van een model en er een vals verhaal aan gekoppeld dat hij twintig jaar heeft volgehouden, samen met iemand die "erbij" was toen de foto werd genomen. Zijn leugens hebben meerdere onderzoekers op een verkeerd spoor gezet en zijn bekentenis was een bijkomend argument voor de critici om te blijven volhouden dat de Belgische UFO golf loutere fantasie was. De namaakfoto heeft echter niets te maken met de oprechtheid en spontaniteit waarmede honderden waarnemingen gerapporteerd werden en tot hiertoe blijven ongeveer 540 ervan onopgelost.

Mijn uiteindelijke conclusie is dat er wel degelijk luchtactiviteiten geweest zijn waarvan we de aard, oorsprong en intenties niet konden achterhalen. De prestaties van de waargenomen toestellen liggen buiten het domein van de gekende en beschikbare luchtvaarttechnologie. We staan voor een raadsel.

Zijn die tuigen buitenaards? Ik voel mij niet gekwalificeerd om daarover te oordelen maar ben van mening dat de buitenaardse optie niet �* priori mag uitgesloten worden. Hiermee sluit ik mij aan bij de besluiten van het Cometa rapport, een groep van experts die Franse UFO waarnemingen hebben onderzocht
<http://www.ufoevidence.org/topics/Cometa.htm>.

---(Ik denk dat De Brouwer het mij niet kwalijk zal nemen dat ik de link toevoeg naar de Nederlandse vertaling van het COMETA rapport. Paul Harmans)
http://www.ufowijzer.nl/pdf/Cometa%2...20Compleet.pdf
---

Waarom is UFO problematiek zo controversieel? Het is juist dat we met onze huidige wetenschappelijke kennis moeilijk kunnen omvatten dat we zouden bezocht worden door intelligente wezens, toestellen of sensoren van planeten buiten ons zonnestelsel. Maar, hoever staan we met onze huidige kennis? Onze beschaving is amper een paar duizend jaar oud. De eersten die suggereerden dat de aarde rond was werden gek verklaard en het is slechts een goeie 600 jaar geleden dat bewezen werd dat zij het bij het juiste eind hadden. Kunnen we ons voorstellen waar we op wetenschappelijk gebied zullen staan over 1000, 10.000 jaar? Kunnen we ons voorstellen hoever een beschaving staat die een miljoen jaar ouder is dan die van ons? En een miljoen jaar stelt niet veel voor in kosmos terminologie. Laat ons bescheiden blijven en toegeven dat we met onze huidige kennis weinig afweten wat er in dit onmetelijk universum rond ons gebeurt.

Waarom getuigen belachelijk maken die iets uitzonderlijk waarnemen? Het gevolg is dat weinigen hun ervaringen nog durven publiek maken. Waarom afkerig staan tegenover een ernstig onderzoek naar meer informatie over deze getuigenissen? Is men bang dat men de aard en oorzaak van de observaties niet zal kunnen verklaren?

Maar, wat erger is, onderzoekers die de buitenaardse hypothese verdedigen worden vermaledijd, beschimpt en ... belachelijk gemaakt. Ook kranten die de opinie van die onderzoekers publiceren worden op de korrel genomen. Ik dacht dat dergelijke praktijken tot het verleden behoorden, maar zo te zien zijn die voor bepaalde critici nog gangbaar in de 21e eeuw. Ikzelf heb heel wat respect voor onderzoekers die het aandurven om de UFO problematiek ernstig te nemen. Waarnemingen van geloofwaardige personen moeten grondig onderzocht worden door onbevooroordeelde luchtvaartexperten, fysici, astronomen, psychologen, enz. Het is onbegrijpelijk dat dergelijke getuigenissen totaal worden genegeerd; integendeel, men doet zijn best om ze te ridiculiseren.

Beste Coen, langs deze weg kan ik je enkel veel doorzettingsvermogen toewensen en, vergeet niet; diegenen die trachten anderen belachelijk te maken, maken meestal zichzelf belachelijk.

Wilfried De Brouwer

Generaal Majoor Vlieger (buiten dienst)

parcifal 29 oktober 2013 13:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Exodus
Daarom dat ik mij nooit focus op foto's. Je moet de cases in zijn totaliteit bekijken zoals ik al 100 keer gezegd heb.

Nochtans focuste je in je eerdere post net op de geloofwaardigheid van foto's :

Citaat:

Foto's van UFO's en dergelijke worden nooit geloofd, hoe je het draait of keert. Het doet er niet toe of de foto's wazig of scherp zijn. De foto's kwamen trouwens van een tape die in de jaren 80 buiten gesmokkeld zou zijn.
...
Alles met de maken de plausabiliteit in de ogen van diegene die de foto evalueert.

En zoals ik al 200 keer heb gezegd, moet je de cases inderdaad op hun totaliteit evalueren waarbij er amper gewicht kan gegeven worden aan niet materieel bewijs.
Het feit dat je na al die jaren nog altijd niet kan toegeven dat er geen enkel objectief verifieerbaar bewijs bestaat van alien aanwezigheid op aarde, nu en in het verleden, is tekenend.
Je zoekt altijd weer die schaamlap op van de globale allesomvattende samenzwering die al die bewijzen verstopt. :lol:

exodus 29 oktober 2013 13:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6861223)
Nochtans focuste je in je eerdere post net op de geloofwaardigheid van foto's :

Niet zo, ik zeg gewoon dat alles te maken heeft met de plausabiliteit in de ogen van de evaluator, waarmee ik geen waardeoordeel ivm de geloofwaardigheid aan de foto's toeken.

Andere feiten, die ook in de brief van de brouwer opgesomd worden, negeer je, what else is new...

parcifal 29 oktober 2013 15:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door exodus (Bericht 6861273)
Andere feiten, die ook in de brief van de brouwer opgesomd worden, negeer je, what else is new...

De 'feiten' die je opsomt zijn genoegzaam bekend en al in den treure besproken.

In het kort komt het neer op : We hebben een waarneming of meerdere waarnemingen die we niet kunnen plaatsen. bij gebrek aan effectief materiaal om te onderzoeken dienen we de enige positie in te nemen die mogelijk en correct is : zeggen "We weten het niet".
Springen naar conclusies is in elk geval fout.

De Brouwer lijkt dat ook te zeggen, behalve dat hij hier, zonder enige duidelijke reden, meent een lans te moeten breken voor de mogelijkheid van alien bezoekers. Goed, dat is dan zijn persoonlijke opinie, geen probleem.

exodus 29 oktober 2013 16:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6861341)
In het kort komt het neer op : We hebben een waarneming of meerdere waarnemingen die we niet kunnen plaatsen. bij gebrek aan effectief materiaal om te onderzoeken dienen we de enige positie in te nemen die mogelijk en correct is : zeggen "We weten het niet".
Springen naar conclusies is in elk geval fout.

Wel grappig hoe jij schuifelt , maar jij bent diegene die zegt dat het NIET KAN, terwijl je nu zegt, we weten het niet. Allemaal mind-games om de conclusie te moeten ontlopen. Zou je eens beter kritisch naar je eigen gedachteprocessen kijken, kan je dat?

Zoals De Brouwer ook aangeeft, en vele andere, is het bij deze kwestie duidelijk dat de buitenaardse hypothese de meeste logische is, zoals het COMETA report ook aangeeft, voor de cases die niet verklaart kunnen worden. Zeer logisch voor geesten die geen last hebben van conditionering van hun opvoeding en maatschappij, die zegt dat zoiets niet kan. Extreem moeilijk voor diegene die zelfs niet beseffen of willen toegeven dat ze een bepaalde mate van conditionering hebben.

Mij niet gelaten, jij zal het alleen maar lastiger hebben de dag dat aliens zich openlijk gaan vertonen of dat hun bestaan "officieel" wordt bevestigd (want dat is iets waar je bij leeft). Dan zal je moeten toegeven dat je het het altijd verkeerd had en dat zal een deuk voor je ego zijn.

"I was wrong". Ouch :lol:

JBM 29 oktober 2013 17:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door exodus (Bericht 6861418)
Mij niet gelaten, jij zal het alleen maar lastiger hebben de dag dat aliens zich openlijk gaan vertonen of dat hun bestaan "officieel" wordt bevestigd (want dat is iets waar je bij leeft). Dan zal je moeten toegeven dat je het het altijd verkeerd had en dat zal een deuk voor je ego zijn.

"I was wrong". Ouch :lol:

Ik kan niet wachten tot die dag aanbreekt!

parcifal 29 oktober 2013 17:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door exodus (Bericht 6861418)
Wel grappig hoe jij schuifelt , maar jij bent diegene die zegt dat het NIET KAN, terwijl je nu zegt, we weten het niet. Allemaal mind-games om de conclusie te moeten ontlopen. Zou je eens beter kritisch naar je eigen gedachteprocessen kijken, kan je dat?

Je bent uiteraard bewust vaag en warrig, het hoort bij het conspiracy blame game spelletje dat je zo graag speelt. :-)

Dit gaat over UFO's weet je nog wel : er zijn inderdaad een paar procent onverklaarde en onverklaarbare waarnemingen momenteel.
Mijn standpunt is altijd geweest : we kunnen daar niets over concluderen behalve dat ze momenteel onverklaarbaar zijn, ergo : We weten het niet is de enige valide conclusie.

Anderzijds is er de hypothese van buitenaardse bezoekers (zie je dat ik de lijn niet automatisch doortrek, zoals jij uiteraard automatisch doet?)
Daarvan zeg ik : Het kan niet volgens elke gekende fysische wet en volgens elke wetenschappelijke waarneming van de laatste 200 jaar. Punt.

Is het zo duidelijk of moeten er tekeningetjes bij?

Citaat:

Mij niet gelaten, jij zal het alleen maar lastiger hebben de dag dat aliens zich openlijk gaan vertonen of dat hun bestaan "officieel" wordt bevestigd (want dat is iets waar je bij leeft). Dan zal je moeten toegeven dat je het het altijd verkeerd had en dat zal een deuk voor je ego zijn.
Net zoals jouw ego onherstelbaar zal gedeukt zijn de dat dat Thor zich op zijn vliegend paard Sleipnir vertoont met de raven Muggin en Huggin op zijn schouder. :-)

exodus 29 oktober 2013 18:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6861594)
Daarvan zeg ik : Het kan niet volgens elke gekende fysische wet en volgens elke wetenschappelijke waarneming van de laatste 200 jaar. Punt.

Kan ik alleen maar Men in Black quoten :):

Kay: A person is smart. People are dumb, panicky dangerous animals and you know it. Fifteen hundred years ago everybody knew the Earth was the center of the universe. Five hundred years ago, everybody knew the Earth was flat, and fifteen minutes ago, you knew that humans were alone on this planet. Imagine what you'll know tomorrow.

meneer 30 oktober 2013 00:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6861594)
Je bent uiteraard bewust vaag en warrig, het hoort bij het conspiracy blame game spelletje dat je zo graag speelt. :-)

Dit gaat over UFO's weet je nog wel : er zijn inderdaad een paar procent onverklaarde en onverklaarbare waarnemingen momenteel.
Mijn standpunt is altijd geweest : we kunnen daar niets over concluderen behalve dat ze momenteel onverklaarbaar zijn, ergo : We weten het niet is de enige valide conclusie.

Anderzijds is er de hypothese van buitenaardse bezoekers (zie je dat ik de lijn niet automatisch doortrek, zoals jij uiteraard automatisch doet?)
Daarvan zeg ik : Het kan niet volgens elke gekende fysische wet en volgens elke wetenschappelijke waarneming van de laatste 200 jaar. Punt.

Is het zo duidelijk of moeten er tekeningetjes bij?Net zoals jouw ego onherstelbaar zal gedeukt zijn de dat dat Thor zich op zijn vliegend paard Sleipnir vertoont met de raven Muggin en Huggin op zijn schouder. :-)

Sleipnir is Odin zijn paard.:lol:En zijn raven zijn Hugin en Munin.
En wist je dat sommige denken dat al die goden in feite...Aliens zijn ?:-)
Dat vliegend paard zou in feite een vliegende schotel zijn, en de 2 raven drones.;-)
Maar volgens u kan dat allemaal niet hé ? Omdat het niet in uw denkkader past...

parcifal 30 oktober 2013 09:33

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door meneer (Bericht 6862296)
Sleipnir is Odin zijn paard.:lol:En zijn raven zijn Hugin en Munin.
En wist je dat sommige denken dat al die goden in feite...Aliens zijn ?:-)
Dat vliegend paard zou in feite een vliegende schotel zijn, en de 2 raven drones.;-)
Maar volgens u kan dat allemaal niet hé ? Omdat het niet in uw denkkader past...

Jaja, we weten het al : alles kan, zelfs dat jij ooit een intelligente post plaatst.
Alleen is het nog nooit waargenomen he? :-)

exodus 30 oktober 2013 11:23

Citaat:

'Buitenaardsen hebben ondergrondse basis in Peru'
dinsdag, 29 oktober 2013 14:56 geplaatst in:

De Amerikaanse marinier Jonathan Weygandt was gestationeerd in Peru op het moment dat hem werd gevraagd naar de crashplek van een mysterieus toestel te gaan.

Eenmaal aangekomen zag hij dingen die hij nog nooit van zijn leven had gezien. Hij werd gearresteerd en een aantal dagen opgesloten.

Weygandt werkte als beveiliger van een radarinstallatie die formeel werd gebruikt om Boliviaanse drugsvliegtuigen te volgen. Op een nacht kwam een melding binnen dat in de omgeving een vliegtuig was neergestort. Weygandt vertrok met een aantal collega’s richting de crashplek.

Telepathisch contact

De plek waar het toestel was neergekomen was niet moeilijk te vinden omdat het een gapend gat had achtergelaten in de grond. Weygandt was één van de eersten die het grote toestel zag. Het was vast komen te zitten in de flank van een ravijn.

Uit het toestel droop siroopachtige vloeistof met een groenpaarse kleur. De motor van het vaartuig bracht een zoemend geluid voort. Het toestel was voorzien van een soort ventilatiekokers in de vorm van kieuwen van een vis.

In het vaartuig bevonden zich wezens die telepathisch contact met Weygandt probeerden te leggen en hem kalmeerden. Hij meende één van de wezens om hulp te horen roepen. Plotseling kreeg Weygandt opdracht om bij het toestel vandaan te komen.

Zwarte pakken

Werknemers van het Amerikaanse ministerie van Energie verschenen ten tonele en namen de marinier in hechtenis. Mannen in zwarte pakken namen al zijn uitrusting af. Hij werd aan boord van een grote helikopter geleid en vloog weg.

Na een lang verhoor moest Weygandt een formulier ondertekenen waarmee hij verklaarde niets te hebben gezien. Hij werd nog drie weken apart gehouden voordat hij weer terug mocht naar de radarinstallatie.

Weygandt legt uit dat onbekende vliegende objecten, die van buiten de atmosfeer leken te komen, vaker in het gebied werden gezien toen hij er gestationeerd was
Interview:

https://www.niburu.nl/et/5433-buiten...-basis-in-peru

meneer 30 oktober 2013 11:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6862551)
Jaja, we weten het al : alles kan, zelfs dat jij ooit een intelligente post plaatst.
Alleen is het nog nooit waargenomen he? :-)

Ik denk niet dat jij mentaal gezien in staat bent om te oordelen wat een intelligente posting is, of niet.:-)
Je brein is verduistert door ontelbare vooroordelen.:-)
Die beletten elke objectieve overweging...

Another Jack 30 oktober 2013 11:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6862551)
Jaja, we weten het al : alles kan, zelfs dat jij ooit een intelligente post plaatst.
Alleen is het nog nooit waargenomen he? :-)

:lol:
Post van de dag
:lol:

Tamam 30 oktober 2013 12:33

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door exodus (Bericht 6862728)

en alweer is er ook niemand, maar dan ook niemand die foto's lekt. al die mannen die werken aan cover-ups zijn wel heel loyaal precies.

exodus 30 oktober 2013 12:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tamam (Bericht 6862847)
en alweer is er ook niemand, maar dan ook niemand die foto's lekt. al die mannen die werken aan cover-ups zijn wel heel loyaal precies.

Heb je het interview bekeken? Geeft antwoord op al je vragen.

Ze hadden al zijn instrumenten afgenomen en hebben hem twee dagen aan een stuk bedreigd en verder nog 3 weken afgezonderd voordat hij terug zijn normale job mocht verder doen.

Gelukkig zwijgt hij niet, en dit is zeer moedig van hem. Het dateert wel van 1997 hetgeen gebeurde, maar hij zegt het tenminste.

exodus 30 oktober 2013 12:47

Ook interessant op het einde van het interview, als hij zegt hoe het zijn wereldbeeld beïnvloed heeft. Hij had er moeite om er mee om te gaan, en moest alles waar hij in geloofde her evalueren zegt hij zelf. Hij wou het vertellen maar heeft dat voor lange tijd niet gedaan omdat hij bang was dat niemand hem ging geloven. Daarom zijn projecten zoals het disclosure project om mensen aan te moedigen ervoor uit te komen heel interessant.

exodus 30 oktober 2013 14:14

Citaat:

Ned 2: Buitenaards contact in Friesland (video)
zondag, 26 juni 2011 14:30 geplaatst in:

Ned 2: Buitenaards contact in FrieslandBuitenaards contact speelt een belangrijke rol in de wereld. Volgens ingewijden zal het niet lang meer duren voordat buitenaardse wezens zich zichtbaar maken.

De documentaire van Fryslân DOK over buitenaards leven werd in juli 2011 uitgezonden op Nederland 2.

Naar verluidt zijn er in Nederland tussen de acht- en tienduizend mensen die contact hebben met buitenaardsen. Sommigen zien zelfs UFO’s vliegen. Drie mensen vertellen aan Fryslân DOK over hun contact met het buitenaardse leven en de energie die zij ervan krijgen.

Contact met buitenaards leven

Hendrik Kok heeft regelmatig contact met buitenaards leven. In de weilanden achter zijn huis in Oldeberkoop landen geregeld UFO’s. De UFO’s zijn zo’n dertig tot zestig meter in doorsnee. Het Ashtar Command geeft hem op telepathische wijze tekens door. “Dat is een organisatie uit het universum. Zij zeggen: "Maak je geen zorgen, dit is even om kenbaar te maken dat wij er zijn. Wij zitten hierboven in ons ruimteschip. Het kan zijn dat we zichtbaar worden, maar je hoeft niet te schrikken, daar is geen reden voor,” zo zegt Kok.
https://www.niburu.nl/et/795-ned-2-c...riesland-video

Tamam 30 oktober 2013 16:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door exodus (Bericht 6863011)

zonder de video te bekijken zal ik arrogant zijn en zeggen dat niemand van die duizenden mensen die contact hebben met aliens een filmpje, laat staan een duidelijk foto heeft, van hun "intens contact" met aliens.

Tamam 30 oktober 2013 16:15

ik bedoel, een webcam opstellen is toch niet zo moeilijk als ze u s nachts uit uw bed komen beamen? of als je een "vaste ontmoetingsplaats" heb, stel een camera op wat honderd meter verder?

wat weerhoudt die mensen ervan, met al hun praatjes, om niet met beeldmateriaal af te komen?

exodus 30 oktober 2013 16:18

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tamam (Bericht 6863226)
zonder de video te bekijken zal ik arrogant zijn en zeggen dat niemand van die duizenden mensen die contact hebben met aliens een filmpje, laat staan een duidelijk foto heeft, van hun "intens contact" met aliens.

:roll:

Het gaat hier niet om iemand die contact heeft met aliens.

Doe tenminste een beetje moeite om de informatie te bekijken als je wil mee discussieren, nu ben je gewoon je non-geloof aan het spuien.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 02:11.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be