Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

meneer 8 december 2013 01:25

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bembem (Bericht 6919457)
Ben je nu serieus?

Bloedserieus. Hoe verklaar je al die mythen & legenden wereldwijd, over wezens die uit de hemel neerdaalden en met de mensen omgingen op allerlei manieren ?

bembem 8 december 2013 01:28

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door meneer (Bericht 6919463)
Bloedserieus. Hoe verklaar je al die mythen & legenden wereldwijd, over wezens die uit de hemel neerdaalden en met de mensen omgingen op allerlei manieren ?


pinda toch :lol: :lol:

meneer 8 december 2013 01:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bembem (Bericht 6919466)
pinda toch :lol: :lol:

Inplaats van schaapachtig te lachen, probeer eens een redelijk antwoord te geven ? Voor de verandering...
Ik zeg dat voor jou, hé, je hersens stimuleren door na te denken zou je enorm veel goed doen denk ik.:-)

bembem 8 december 2013 01:57

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door meneer (Bericht 6919471)
Inplaats van schaapachtig te lachen, probeer eens een redelijk antwoord te geven ? Voor de verandering...
Ik zeg dat voor jou, hé, je hersens stimuleren door na te denken zou je enorm veel goed doen denk ik.:-)


Die mythen en legenden berusten enkel op roddels en fabels.. Geloof jij ook in het monster van Loch Ness enz?

praha 8 december 2013 02:26

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door meneer (Bericht 6917918)
we gaan het kort houden hé jong !;-)

ja doe dat
IK zal het ook kort houden se
Citaat:

In feite komt het hierop neer : Haramein heeft géén ongelijk, en zijn beweringen worden bevestigd door de " erkende " wetenschappers in hun laatste bevindingen...
Haramein heeft gelijk wat betreft bepaalde beweringen die niks te maken hebben met zijn onnozel papierke noch resultaat zijn van enig wetenschappelijk inzicht van hem..
Ze zijn een samenraapsel van het werk van anderen ( echte wetenschappers) en diens vermoedens.
Niet moeilijk dat de kans er dik inzat dat ze bevestigd werden.

Hebdem snuggere ?

praha 8 december 2013 02:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Diego Raga (Bericht 6918001)
Qué? Was het voor jou soms wat te moeilijk om daarop te reageren ?
Pot...ketel...

Waarop precies reageren ? mijn beste Diego
Op dat weerwoord van hem ?
Ik zie daar nergens iets bruikbaars buiten wat gepalaver en bovendien weerlegt hij de bedenkingen nergens... hij beaamt ze zelfs ( zoals ik al zei ) onder meer onder dat puntje b

Citaat:

Laten we het dan hier bij houden.
idd

Citaat:

De toekomst zal uitwijzen wat zijn papers waard zijn en hoop dat we daarvoor lang mogen leven. ;-)
Ik kan je dat NU al voorspellen
NIKS RIEN NOUGABOLLEN omdat die paper geen wetenschappelijk werk is.
Zels moest ie ten volle 100% gelijk hebben ( en achteraf krijgen ) dan zal het niet aan die scriptie liggen.

praha 8 december 2013 02:34

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Diego Raga (Bericht 6918012)
Wat klopt er niet aan ?

halo tokyo ... gaan we weer dien toer op
Aan jou om aan te tonen wat er wel van klopt

praha 8 december 2013 02:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 6919312)
Daar draait het voor jou om, nietwaar? Om je spirituele overtuigingen te ondersteunen met wetenschappelijke of pseudo-wetenschappelijke 'opinies'?

Let wel, persoonlijke opinies. Meer niet. Recuperatie door kwaks van concepten uit QM is klassiek. Wat betreft hahaha-haramein, als hij nog veel oefent wordt hij misschien ooit nog een echte kwak, nu is het nog altijd een amateur die maar wat aanmoddert

En die quotes van de wetenschappers van 6 a 9 decennia geleden, inderdaad, zij waren vaak filosofisch van aard en creatief. Je mag hun filosofische hersenspinsels niet als authoriteitsargument gebruiken, dat is niet relevant en een beetje ridicuul. Einstein zei ook ooit : god dobbelt niet. We weten allemaal hoe dat is uitgedraaid nietwaar? :-D

Ik kan gerust vele vele andere wetenschappelijke quotes daartegen zetten die puur materialistisch en aspiritueel zijn en die een veel meer gegronde en moderene kijk geven op QM en bewustzijn.
Maar die zullen niet in je smaak vallen vanzelfsprekend. ;-)

²

Geen enkele van de gequote geleerden hebben die persoonlijke 'misbruikt' ( als ik zo mag stellen ) om te gaan mixen met het wetenschaplijk werk.
Bovendien zijn ze allemaal flink uit hun context gerukt.
Het stereotype en meest bekende vb is wel 'Gott würfelt nicht'
Het slaat enkel op zijn ambivalente houding tov van de onzekerheidsprincipes in de kwantummechica

meneer 8 december 2013 11:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door praha (Bericht 6919491)
ja doe dat
IK zal het ook kort houden se

Haramein heeft gelijk wat betreft bepaalde beweringen die niks te maken hebben met zijn onnozel papierke noch resultaat zijn van enig wetenschappelijk inzicht van hem..
Ze zijn een samenraapsel van het werk van anderen ( echte wetenschappers) en diens vermoedens.
Niet moeilijk dat de kans er dik inzat dat ze bevestigd werden.

Hebdem snuggere ?

Ach so ! Nu maak je hem niet meer uit voor bedrieger, fantast enz enz, hij heeft gelijk !:lol:
MAAR...!! Nu beschuldig je hem van plagiaat !:lol::lol:
Goed bezig man, doe zo verder met je belachelijk maken.
Hele slimme...:lol:

meneer 8 december 2013 11:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door praha (Bericht 6919492)
Waarop precies reageren ? mijn beste Diego
Op dat weerwoord van hem ?
Ik zie daar nergens iets bruikbaars buiten wat gepalaver en bovendien weerlegt hij de bedenkingen nergens... hij beaamt ze zelfs ( zoals ik al zei ) onder meer onder dat puntje b


idd


Ik kan je dat NU al voorspellen
NIKS RIEN NOUGABOLLEN
omdat die paper geen wetenschappelijk werk is.
Zels moest ie ten volle 100% gelijk hebben ( en achteraf krijgen ) dan zal het niet aan die scriptie liggen.

madame praha met haar glazen bol vanop de foor !

Micele 8 december 2013 12:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bembem (Bericht 6919480)
Die mythen en legenden berusten enkel op roddels en fabels.. Geloof jij ook in het monster van Loch Ness enz?

Was de vraag echt te moeilijk omdat je nu kronkelt ?

Allemaal fabels of was het een samenzwering ? :lol:
Citaat:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelvaartsdag

Bijbelse geschiedenis

Deze gebeurtenis staat beschreven in Marcus 16:19, Lucas 24:51 en Handelingen van de Apostelen 1:1-12.

Het Evangelie volgens Marcus plaatst de hemelvaart direct na de laatste verschijning van de opgestane Jezus, aan de elf apostelen. In het Evangelie volgens Lucas vindt de hemelvaart plaats in Bethanië, ook direct na de laatste verschijning van Jezus.

Volgens het verhaal uit het boek Handelingen van de Apostelen voer Jezus pas veertig dagen na zijn opstanding op naar de hemel:
"Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God." (Handel�*ngen 1: 3)

Zijn discipelen waren bij de hemelvaart aanwezig. Hij beloofde hen dat binnen korte tijd de Heilige Geest zou komen om hen te helpen en te ondersteunen.

"Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan." (Handelingen 1:9-11)
Volgens dit Bijbelverhaal werd de belofte van de Heilige Geest tien dagen later vervuld, met Pinksteren.

Gedetailleerde Bijbelse geschiedenis[bewerken]

Marcus 16:19; Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. (Nieuwe Bijbelvertaling).
Lucas 24:51; Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. (NBV).
Johannes 6:62; (Jezus vraagt aan de Joden) "Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was?" (NBV)
Johannes 20:17b; (Jezus zegt tegen Maria Magdalena) "Houd me niet vast," zei Jezus. "Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is." (NBV).
Handelingen van de Apostelen 1:1-12; zie boven.
Handelingen van de Apostelen 2:33a en 34a; Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand (...) David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen (...) (NBV)
Romeinen 10:6; En over de rechtvaardigheid die op grond van geloof geschonken wordt staat geschreven: "Zeg niet bij uzelf: Wie zal opstijgen naar de hemel?" – en dat betekent: wie zal Christus naar beneden brengen? (NBV)
Efeze 4:8-10; Daarom staat er: "Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen." "Hij steeg op" – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. NBV)
1 Timoteüs 3:16b; Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. (NBV)
1 Petrus 3:22; (Jezus Christus) die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. (NBV)
Hoe de "samenzwering met getuigen" was bij de andere godsdiensten mag je zelf uitzoeken.;-)

meneer 8 december 2013 12:12

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bembem (Bericht 6919480)
Die mythen en legenden berusten enkel op roddels en fabels.. Geloof jij ook in het monster van Loch Ness enz?

Wie zegt dat " het monster " van Loch Ness niet bestaat ? Ik heb daar alvast geen bewijzen voor.
Ik neem aan dat enkele van onze hier aanwezige internet-gediplomeerde geleerden u daar wel aan zullen kunnen helpen, maar ik zou die hun beweringen toch maar met een kilo zout nemen als ik van u was.

Micele 8 december 2013 12:28

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door meneer (Bericht 6919847)
Wie zegt dat " het monster " van Loch Ness niet bestaat ? Ik heb daar alvast geen bewijzen voor.
Ik neem aan dat enkele van onze hier aanwezige internet-gediplomeerde geleerden u daar wel aan zullen kunnen helpen, maar ik zou die hun beweringen toch maar met een kilo zout nemen als ik van u was.

Die feestdag "Hemelvaartsdag" is een Bijbelse wereldwijde samenzwering en wordt afgeschaft. Over Pinksteren moet nog beraad worden. ;-)

Yog Sothoth 8 december 2013 13:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door meneer (Bericht 6919847)
Wie zegt dat " het monster " van Loch Ness niet bestaat ? Ik heb daar alvast geen bewijzen voor.
Ik neem aan dat enkele van onze hier aanwezige internet-gediplomeerde geleerden u daar wel aan zullen kunnen helpen, maar ik zou die hun beweringen toch maar met een kilo zout nemen als ik van u was.

Jij lijkt niet te snappen hoe bewijslast in zijn werk gaat...

Descartes Jr 8 december 2013 13:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door meneer (Bericht 6919847)
Wie zegt dat " het monster " van Loch Ness niet bestaat ?

Het "monster van Loch Ness" was een badende olifant uit een circus dat in 1933 opgesteld stond aan de oever van het bewuste meer.Het befaamde monster van Loch Ness
was niet meer dan een circus-succes.
Vier olifanten
dreven als planten
tussen de acro- en muziekles.

National Geographic

praha 8 december 2013 18:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Diego Raga (Bericht 6919450)
...
Tuurlijk kan je dat, net zoals je wsl ook kan verklaren hoe zoiets onstoffelijk als bewustzijn kan voortkomen uit zoiets materieels als hersenen, maar een analogie dringt zich hier op, nl dat ook zwarte gaten op zich onzichtbaar zijn, maar we hun bestaan wordt bevestigd en bewezen, door de relatie met hun omgevingsverschijnselen te bestuderen.

Met bewustzijn is dat net zo, zintuiglijk eveneens onzichtbaar maar het is onmiskenbaar en stuwend aanwezig door de rechtstreekse zelf-ervaring (ik ben) en de uiterlijke invloed ervan op lichaam en omgeving.
Bewustzijn is dus even onmis(ken)baar in het categorische onderzoek naar het totaalbeeld van het leven, net zoals zwarte gaten dat zijn voor het totaalbeeld van het heelal.

Daarom dat ik de uitspraak van Max Planck toch iets meer waarde toedicht, dan het materialistische a-spirituele beeld dat je van jezelf en je omgeving handhaaft, want in de fond houd dat gewoon geen steek.
;-)

Daar hebben we het toch al eens over gehad, niet ?
Er bestaat zelfs een aparte draad voor ergens in "Godsdienst en levensovertuiging"
Waar je toch ook al eens op bezoek bent geweest, dacht ik ?
Uitdraai was steeds : nougabollen

Ik zal het nog eens proberen duidelijk te maken...

1) het is niet omdat iets niet bewezen zou worden vanuit de materialistische visie dat het daarom geen materialistisch verschijnsel zou zijn en derhalve je wensdroom inzake spiritualisme zou bevestigd worden

2) Met iets dat niet behoorlijk gedefinieerd kan je weinig aanvangen.
We hebben enkel een brede consensus van wat onder dat begrip dient verstaan te worden.
Dus geef ons een mooie welomlijnde definitie met materialistisch meetbare grootheden
3) Wat die brede interpretatie betreft is het jaar na jaar dat de materialistische visie erop terrein wint ten koste van de spirituele visie die niet veel meer kan dan de doelpalen te verplaatsen
4) Je eerder geciteerde bekendheden hebben dat nooit in hun werk betrokken.
Misschien was het wel hun diepe wens maar ik betwijfel dat
5) Men dient die uitspraken niet letterlijk te interpreteren (ook niet in de tijdsgeest van weleer).
't Zou me wat worden hé
Die uitspraak van Planck over het bewustzijn zou immers includeren dat materie (een objectief iets) ophoudt te bestaan zodra bewustzijn (een subjectief iets) ophoudt te bestaan
"

praha 8 december 2013 18:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door meneer (Bericht 6919788)
Ach so ! Nu maak je hem niet meer uit voor bedrieger, fantast enz enz, hij heeft gelijk !:lol:
MAAR...!! Nu beschuldig je hem van plagiaat !:lol::lol:
Goed bezig man, doe zo verder met je belachelijk maken.
Hele slimme...:lol:

Leer lezen manneke
Misschien kan je eens beginnen met te achterhalen van wanneer die 'scriptie' dateert en dat ik het licht te zetten van wat men ( -> wetenschap ) toen al lang wist

praha 8 december 2013 18:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 6919836)
Was de vraag echt te moeilijk omdat je nu kronkelt ?

Allemaal fabels of was het een samenzwering ? :lol:


Hoe de "samenzwering met getuigen" was bij de andere godsdiensten mag je zelf uitzoeken.;-)

...misschien helpt het als je de zaken niet letterlijk opvat.
Zowat alles wat new-ager in die teksten ( bijbel ed ) menen aan te treffen wat op confrontaties met aliens zou kunnen duiden zijn is :
1) erg selectief uitgekozen -> over al de rest lezen we nooit wat
2) letterlijk genomen vanuit een symbolische context en geïnterpreteerd in hedendaagse context -> afhankelijk van de periode krijgen we dus steeds de laatste nieuwigheden op ons brood

Het beste tegenvoorbeeld is dat van Ezekiel's visioen.
Die heeft de zaken zo goed in detail willen beschrijven dat een volgende new-age interpretatie over een ufo steeds weer totale onzin wordt :-)

In feite begint het al met de misconceptie van het woord hemel daar dat voor ons twee betekenissen heeft daar waar het voor de desbetreffende religie uitsluitend steeds een 'plek' (-> bestaanssfeer) waar God (of goden), engelen ed verblijven.

Diego Raga 8 december 2013 19:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door praha (Bericht 6920431)
Daar hebben we het toch al eens over gehad, niet ?
Er bestaat zelfs een aparte draad voor ergens in "Godsdienst en levensovertuiging"
Waar je toch ook al eens op bezoek bent geweest, dacht ik ?
Uitdraai was steeds : nougabollen

Sure, in jou perceptie mss wel, maar vanuit de mijne en die van tal van wetenschappers echter niet.
Citaat:

Ik zal het nog eens proberen duidelijk te maken...

het is niet omdat iets niet bewezen zou worden vanuit de materialistische visie dat het daarom geen materialistisch verschijnsel zou zijn en derhalve je wensdroom inzake spiritualisme zou bevestigd worden.
En weer neem je automatisch aan dat het géén spiritueel verschijnsel zou zijn, wegens geen bewijzen (ook geen materiele…) .
Wie wensdroomt er hier dan ?
Citaat:

2) Met iets dat niet behoorlijk gedefinieerd kan je weinig aanvangen.
We hebben enkel een brede consensus van wat onder dat begrip dient verstaan te worden.
Dus geef ons een mooie welomlijnde definitie met materialistisch meetbare grootheden
Hoe kan ik nu een welomlijnde definitie of grootheid geven, van iets wat alle definities en meetbaarheid voorafgaat ?
Citaat:

3) Wat die brede interpretatie betreft is het jaar na jaar dat de materialistische visie erop terrein wint ten koste van de spirituele visie die niet veel meer kan dan de doelpalen te verplaatsen
Je verwart steeds toenemende (materiele) data met oneindig (spiritueel) bewustzijn en gezien dit laatste geen doelpalen heeft maar het hele veld beslaat, is het de wetenschap zelf die door haar materialistische visie de markeerpaaltjes uitzet en zo het totaalbeeld verknipt tot een abstract werkje.
Citaat:

4) Je eerder geciteerde bekendheden hebben dat nooit in hun werk betrokken.
Misschien was het wel hun diepe wens maar ik betwijfel dat
Dat klopt, en zelfs mocht dat hun wens zijn, dan nog is het aspect van bewustzijn niet noodzakelijk voor de objectieve uitkomst van wetenschappelijke proeven, alhoewel het fotonengedrag in het twee spleten-experiment hieromtrent toch de nodige vragen opwerpt.

Citaat:

5) Men dient die uitspraken niet letterlijk te interpreteren (ook niet in de tijdsgeest van weleer).
't Zou me wat worden hé
Die uitspraak van Planck over het bewustzijn zou immers includeren dat materie (een objectief iets) ophoudt te bestaan zodra bewustzijn (een subjectief iets) ophoudt te bestaan
En is dat zo niet het geval bij biologische organismen ?

Pff, met al je gepalaver heb je nog steeds niet aangegeven wat bewustzijn, wat dat ook voor jou inhoud, dan wél zou zijn.
Ben je je wel bewust van het feit dat je hiermee de invloed en zelfs de bron van je eigen begripsvermogen (dat uit je oorspronkelijk bewustzijn voortspruit) radicaal ontkent ?
Daar moet je idd ne straffe intellectueel voor zijn.

praha 8 december 2013 20:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Diego Raga (Bericht 6920562)
Sure, in jou perceptie mss wel, maar vanuit de mijne en die van tal van wetenschappers echter niet.

De jouwe is nu geen wonder hé
Wat die andere wetenschappers dat is dan eveneens jouw perceptie hé
Er is geen enkele wetenschapper de revue gepasseerd die wat heeft aangetoond op dat vlak ... een persoonlijke menig doet er immers niet toe

Citaat:

En weer neem je automatisch aan dat het géén spiritueel verschijnsel zou zijn, wegens geen bewijzen (ook geen materiele…) .
Wie wensdroomt er hier dan ?
vergeet het maar ... je legt woorden in mijn mond, Diego
Ik zeg helemaal niet dat het géén spiritueel verschijnsel zou kunnen zijn.
(whatever that may be ... want uiteindelijk is dat het zoveelste containerbegrip uitgaande van een dogma)
Ik zeg alleen dat het helemaal niet bewezen of aangetoond

Jij echter claimt dat wel maar hebt tot nu toe nog niks geleverd wat die claim zou kunnen bekrachtigen.

Citaat:

Hoe kan ik nu een welomlijnde definitie of grootheid geven, van iets wat alle definities en meetbaarheid voorafgaat ?
Goed dan zeg je in feite zoveel dat het enkel tot het fantasierijk ,metafysica of de filosofie thuishoort maar verder niet bestaat.

Citaat:

Je verwart steeds toenemende (materiele) data met oneindig (spiritueel) bewustzijn en gezien dit laatste geen doelpalen heeft maar het hele veld beslaat, is het de wetenschap zelf die door haar materialistische visie de markeerpaaltjes uitzet en zo het totaalbeeld verknipt tot een abstract werkje.
leuke uitleg die er enkel op neerkomt dat ge 'burden of proof' uit de weg wilt gaan

Citaat:

Dat klopt, en zelfs mocht dat hun wens zijn, dan nog is het aspect van bewustzijn niet noodzakelijk voor de objectieve uitkomst van wetenschappelijke proeven, alhoewel het fotonengedrag in het twee spleten-experiment hieromtrent toch de nodige vragen opwerpt.
1) dat er zoiets als objectief buiten 'bewustzijn' ( whatever) bestaat
2) neen dat tweespleten experiment roept helemaal geen vragen op inzake 'bewustheid' ... sterker dat spreekt het net tegen
Die invloed van waarnemer/waarneming <> invloed bewustzijn.
jouw misvatting/misinterpretatie dus

Citaat:

En is dat zo niet het geval bij biologische organismen ?
?????? 8-)
Dus jij beweert dat als het bewustzijn van een biologische eenheid verdwijnt of verstoord zou zijn materie door de andere biologische eenheden verdwijnt of zou veranderen ?

Citaat:

Pff, met al je gepalaver heb je nog steeds niet aangegeven wat bewustzijn, wat dat ook voor jou inhoud, dan wél zou zijn.
Ben je je wel bewust van het feit dat je hiermee de invloed en zelfs de bron van je eigen begripsvermogen (dat uit je oorspronkelijk bewustzijn voortspruit) radicaal ontkent ?
Daar moet je idd ne straffe intellectueel voor zijn.
Weer veel gepalaver van jou zal je bedoelen ?
Jij hecht er zo'n belang aan, jij hebt er een bepaalde kijk en jij ziet het als iets dat materie bestendigd .... dus definieer het maar hé

Mijn visie erop vind je terug in die topic
Voor mijn part kan een machine theoretisch perfect met een vorm van 'bewustzijn' ( datgene wat we bij anderen denken erkennen ... er is immers geen andere toets ) uitgerust worden.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 00:27.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be