Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

Pandareus 15 november 2017 10:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 8573573)
Tja dat soort dooddoeners kun je van iederéén zeggen.

Feit: het was een leugenaar en fantast, heeft niets wetenschappelijks bijgedragen en werd volledig ontkracht.

Dat jij hem toch nog enigszins in bescherming neemt (ontken het maar niet) zegt veel over jou.

Laat die zeveraar toch eens volledig links liggen, het is een oplichter.

Een fantast die milljonair geworden is door miljoenen mensen zijn quatsch te verkopen. Er zijn er nog die dezelfde truuk toepassen om rijk te worden : David Icke is daar een goed voorbeeld van. Ron Hubbard ook.

Het is nooit onschuldig...
En zeker nooit belangeloos.

Het Oosten 15 november 2017 11:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8573572)
Een fantast die boeken schrijft zitten vergoelijken als "een kind van zijn tijd" is een beetje al te gemakkelijk. Dat had vroeger dezelfde betekenis als nu.

Ik denk dat Von Däniken een punt had toen hij zelf zei:

"Ich bin ein Fantast - doch möchte ich zu bedenken geben, es sind die Fantasten welche die Welt verändern - und nicht die Erbsenzähler."

Micele 15 november 2017 12:05

-

Micele 15 november 2017 12:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573590)
Ik denk dat Von Däniken een punt had toen hij zelf zei:

"Ich bin ein Fantast - doch möchte ich zu bedenken geben, es sind die Fantasten welche die Welt verändern - und nicht die Erbsenzähler."

Haha die zit. :-)

Pandareus 15 november 2017 12:48

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573590)
Ik denk dat Von Däniken een punt had toen hij zelf zei:

"Ich bin ein Fantast - doch möchte ich zu bedenken geben, es sind die Fantasten welche die Welt verändern - und nicht die Erbsenzähler."

Als die uitspraak al iets wil aantonen, dan vooral toch dat hij naast een fantast ook een mythomaan is die denkt dat hij iets verwezenlijkt heeft. Zielig personage.

Het Oosten 15 november 2017 12:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8573654)
Als die uitspraak al iets wil aantonen, dan vooral toch dat hij naast een fantast ook een mythomaan is die denkt dat hij iets verwezenlijkt heeft. Zielig personage.

Niet zo snel. Fantasten en ideeën van fantasten zijn meer dan eens een zegen voor de mensheid gebleken.

"Of all of the parts of society, the field of technology is the most impacted by science fiction. Multiple fields including communication, home entertainment, space travel, and transportation are improved because of the fantastical ideas presented in the science fiction genre. Communication increased mobility and efficiency with the invention of the cellular telephone. The cell phone is credited to the "communicator" that was used in the television series Star Trek. The communicator allowed Captain Kirk to wirelessly contact other starships throughout the galaxy. The inventor of cell phones, Martin Cooper credits Star Trek as the major source of inspiration while developing the new technology (Lawinski)."

Het is maar dat u het weet.


Het kan natuurlijk ook zijn dat u het meest respect hebt voor 'Ersbenzälher'.

Pandareus 15 november 2017 12:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573659)
Niet zo snel. Fantasten en ideeën van fantasten zijn meer dan eens een zegen voor de mensheid gebleken.

"Of all of the parts of society, the field of technology is the most impacted by science fiction. Multiple fields including communication, home entertainment, space travel, and transportation are improved because of the fantastical ideas presented in the science fiction genre. Communication increased mobility and efficiency with the invention of the cellular telephone. The cell phone is credited to the "communicator" that was used in the television series Star Trek. The communicator allowed Captain Kirk to wirelessly contact other starships throughout the galaxy. The inventor of cell phones, Martin Cooper credits Star Trek as the major source of inspiration while developing the new technology (Lawinski)."

Het is maar dat u het weet.

Wat heeft dat met een bedrieger te maken die mensen intentioneel zever in de maag splitst onder het mom van "wetenschap" en dat om geld uit hun zakken te kloppen ?

Het Oosten 15 november 2017 13:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8573668)
Wat heeft dat met een bedrieger te maken die mensen intentioneel zever in de maag splitst onder het mom van "wetenschap" en dat om geld uit hun zakken te kloppen ?

Iedereen heeft het recht om ideeën te spuien. En deze later te verdedigen. Of men daar nu geld mee verdient of niet. Dat doet niet ter zake.

En iedereen heeft het recht om deze ideeën te geloven of te verwerpen.

Niemand was verplicht het boek te kopen of het boek als hoogstaande wetenschap te beschouwen.

Zo eenvoudig is het allemaal.

kiko 15 november 2017 13:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573677)
Iedereen heeft het recht om ideeën te spuien.

Iedereen heeft het recht om te liegen en te bedriegen louter voor geldgewin ?

Ok, als jij het zegt zal het wel zo zijn.

Het Oosten 15 november 2017 13:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 8573680)
Iedereen heeft het recht om te liegen en te bedriegen louter voor geldgewin ?

Ok, als jij het zegt zal het wel zo zijn.

Als ik een boek koop, dan zal ik zelf wel beslissen of hetgeen wat erin staat waar is, half waar is of onwaar.

En als de titel van het boek luidt: Waren de goden kosmonauten?, dan weet ik aan welk soort literatuur ik me kan verwachten. En dan moet ik achteraf daarover niet komen janken zoals u dat nu doet.

kiko 15 november 2017 13:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573686)
Als ik een boek koop, dan zal ik zelf wel beslissen of hetgeen wat erin staat waar is, half waar is of onwaar.

En als de titel van het boek luidt: Waren de goden kosmonauten?, dan weet ik aan welk soort literatuur ik me kan verwachten. En dan moet ik achteraf daarover niet komen janken zoals u dat nu doet.

Als er iemand jankt, ben jij het wel degelijk, want ik heb ten minste mijn tijd niet verspild aan die verzinsels.

Jij wel, en je wéét dat het verzinsels zijn, maar toegeven is uiteraard iets anders.

Het Oosten 15 november 2017 13:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 8573691)
Als er iemand jankt, ben jij het wel degelijk, want ik heb ten minste mijn tijd niet verspild aan die verzinsels.

Jij wel, en je wéét dat het verzinsels zijn, maar toegeven is uiteraard iets anders.

Tijd verspillen? Hoe komt u daar nu bij. Men verspilt nooit zijn tijd wanneer men probeert uit te vissen -bijvoorbeeld door een boek te lezen - of iets waar is of niet. Zelfs niet al moet men daar 20 boeken voor lezen.

Zo, en dat was het dan weer voor een tijdje voor wat deze draad betreft.

kiko 15 november 2017 14:12

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573700)
Tijd verspillen? Hoe komt u daar nu bij. Men verspilt nooit zijn tijd wanneer men probeert uit te vissen -bijvoorbeeld door een boek te lezen - of iets waar is of niet. Zelfs niet al moet men daar 20 boeken voor lezen.

De ene heeft dat sneller door dan de andere uiteraard.

praha 15 november 2017 23:01

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573275)
U beweert zelfs dat 99% van de filmpjes fake zijn. Hoe weet u dat?

...en ? Gaat je het deze maal lukken om te antwoorden op deze toch vrij simpele vraagjes

praha 15 november 2017 23:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573398)
Helemaal niet. In deze stel ik gewoon de vraag wat we nu aan moeten met de schrijfsels van Corso. Waarbij ik suggereer dat het ook waar zou kunnen zijn. Ik herhaal dus : ‘zou kunnen waar zijn’.

neen ge deed/doet véél meer dan dat door een hoop drogredenen aan te voeren
- Waarom zou hij liegen ?
- klinkt heel geloofwaardig
- hij kan het weten gezien zijn verleden
- etc etc

Citaat:

Van den Berghe van zijn kant, voor wat zijn zaken betreft, zegt dat het zonder twijfel en so wie so waar is. Een fundamenteel verschil.Uw vergelijking loopt dus goed mank.
In de zin van geloof... hij is daar vrij strikt afgebakend in
Misschien moet jij dat ook eens doen dan het te laten overkomen als iets dat des te waarschijnlijker zou worden

Citaat:

Dit gezegd zijnde, en op basis van hetgeen ik gelezen heb over het ufo-gebeuren, ben ik tot de overtuiging gekomen dat de kans zeer groot is dat ufo’s een realiteit zijn en we bezocht werden en wórden door EBE’s. In die zin heb ik een shift gedaan van het vroegere ‘Ufo’s en aliens? Zo goed als uitgesloten.’ naar ‘Ufo’s en aliens ? Zo goed als waar’.
allez...nogmaals
Hoe kom je dan tot zo'n conclusie

Citaat:

Maar het blijft, ik geef het toe, een soort geloof. Maar dan een geloof gebaseerd op hetgeen ik erover gelezen heb. Gesteund dus op de ratio.
dank U ... eindelijk een geloof
Maar iets klopt er niet aan hé daar ge spreekt over ratio
Wel dan moet ge ons kunnen uitleggen _ ik zelf zou daartoe zelfs een zekere drang hebben _ hoe ge tot die conclusie zijt gekomen aan de hand van de feiten

praha 15 november 2017 23:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573417)
Wanneer men wil discussiëren over de Schrift, dan moet men zich wel de moeite doen om die te lezen en te bestuderen.Heel veel mensen kennen de Schrift dan ook niet ,maar willen toch hun zegje doen over de Schrift. In die zin heeft Van den Berghe overschot van gelijk. Over de interpretatie van de Schrift, kan men natuurlijk van mening verschillen.

...ik herinner me vagelijk discussies tussen jullie
En ? Waar eindigt dat meestal ?

Citaat:

En natuurlijk moet men mensen als Von Däniken lezen. Iets anders is alles te geloven wat de man vertelt. Hoe kunt u nu Von Däniken verwerpen als u hem nooit gelezen heeft? U gedraagt zich nu zoals de fundamentele moslims die oreren: "men moet niets lezen, �*lles staat in de Koran."
neen ge zijt fout daarin want dan dient ge alles te lezen... al eens uitgerekend hoeveel tijd dat ge dan nog hebt om hier wat te palaveren, laat staan te werken, slapen, eten, etc ?

En wat Von Däniken betreft... ja ik heb daar een tweetal,drietal dingetjes van gelezen ( net zoals zoveel mensen denk ik )... dien brol ( maar toen werd dat anders ontvangen ) kwam met de verplichting dat ge een boekske moest kiezen bij de boekenclub of zo
Waren de goden kosmonauten? , Profeet van het verleden was er al zeker bij
.. de ret weet ik niet meer
Best spannend hoor maar halverwege bekruipt je toch het idee waarom hij zo karig is met de conventionele uitleg... dus ga je zoeken
het duurt echt niet zo lang of ge merkt dat hij erg selectief is en alleen dat laat zien wat zijn stelling dient te sterken... nooit iets anders
Nog wat verder merk je dat het op het randje van vervalsing is als het gaat over die ene steen of beeltenis op de duizenden waaruit dan iets zou moeten blijken.
Nog wat verder en ge ontdekt dat hij gewoon een loopje neemt met de feiten.

... dat is nu kritsich een boek lezen, het Oosten
Zou jij dat ook doen dan zou je op z'n gemerkt hebben dat Corso full of bullshit is

praha 15 november 2017 23:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573417)
Wanneer men wil discussiëren over de Schrift, dan moet men zich wel de moeite doen om die te lezen en te bestuderen.Heel veel mensen kennen de Schrift dan ook niet ,maar willen toch hun zegje doen over de Schrift. In die zin heeft Van den Berghe overschot van gelijk. Over de interpretatie van de Schrift, kan men natuurlijk van mening verschillen.

...ik herinner me vagelijk discussies tussen jullie
En ? Waar eindigt dat meestal ?

Citaat:

En natuurlijk moet men mensen als Von Däniken lezen. Iets anders is alles te geloven wat de man vertelt. Hoe kunt u nu Von Däniken verwerpen als u hem nooit gelezen heeft? U gedraagt zich nu zoals de fundamentele moslims die oreren: "men moet niets lezen, �*lles staat in de Koran."
neen ge zijt fout daarin want dan dient ge alles te lezen... al eens uitgerekend hoeveel tijd dat ge dan nog hebt om hier wat te palaveren, laat staan te werken, slapen, eten, etc ?

En wat Von Däniken betreft... ja ik heb daar een tweetal,drietal dingetjes van gelezen ( net zoals zoveel mensen denk ik )... dien brol ( maar toen werd dat anders ontvangen ) kwam met de verplichting dat ge een boekske moest kiezen bij de boekenclub of zo
Waren de goden kosmonauten? , Profeet van het verleden was er al zeker bij
.. de ret weet ik niet meer
Best spannend hoor maar halverwege bekruipt je toch het idee waarom hij zo karig is met de conventionele uitleg... dus ga je zoeken
het duurt echt niet zo lang of ge merkt dat hij erg selectief is en alleen dat laat zien wat zijn stelling dient te sterken... nooit iets anders
Nog wat verder merk je dat het op het randje van vervalsing is als het gaat over die ene steen of beeltenis op de duizenden waaruit dan iets zou moeten blijken.
Nog wat verder en ge ontdekt dat hij gewoon een loopje neemt met de feiten.

... dat is nu kritisch een boek lezen, het Oosten
Zou jij dat ook doen dan zou je op z'n gemerkt hebben dat Corso full of bullshit is

praha 15 november 2017 23:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573522)
We hadden het hier niet over het katholicisme maar wel over de Schrift.

En als men de geschiedenis van de katholieke kerk wil kennen, dan zal men zich ook moeten verdiepen in bijvoorbeeld de geschriften van de kerkvaders. Vaneiges.

Hetgeen u nu over Van Däniken zegt, dat kunt u dus pas weten nadat u zijn boek gelezen hebt. Want iedereen kan van alles en nog wat beweren over de man. Het pas wanneer men zijn boek zelf gelezen heeft en vervolgens getoetst heeft aan de kritieken over zijn boek, dat men zich een valabele mening kan vormen over de schrijfsels van Von Däniken. En zo is dit ook voor het boek van Philip Corso.

wat is dat nu weer voor onzin ?
Dan zou dat betekenen dat
1) men inderdaad alles moeten lezen van dat heerschap, want boekje 36 of 37 zou misschien wel een beetje waarheidsgetrouw kunnen zijn
2) men alles van alle andere kwakzalvers moeten lezen die wat dan ook beweren en waar één of andere persoon, of schrijver naar verwijst
3) ge pas aan het werk schiet als e kritiek komt met net dezelfde ammunitie als wanneer ge het boek voor het eerst las... ook vreemd hé... dus geen kritiek en ge slikt alles netjes
4) dat ge de man zijn woord boven 1000den kritieken van 100oden critici stelt tot ge uw onderzoek ( uw toetsing dus ) stelt
Dus ge steekt in feite enkel uw tijd in de geloofwaardigheid van de schrijfsels van die critici en niet in de geloofwaardigheid van het schrijfsel van de geviseerde auteur

5) Wanneer begint ge met uw toetsing ivm de kritiek op Corso ?
Klopt het wat de critici stellen of denkt ge dat ze liegen ? :lol:

praha 15 november 2017 23:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8573523)
Zijn boek "waren de goden kosmonauten" was pure quatsch, maar het heeft hem miljonair gemaakt. Wetenschappers lachen hem vierkant uit met zijn fantasie verhalen.

Dit artikel over hem vind ik pertinent : misschien had de reguliere wetenschap toch meer tijd en energie moeten steken om hem te debunken voor het grote publiek. Want blijkbaar zijn er nog altijd grote massa's mensen die zijn bullshit slikken...
bron : https://historiek.net/over-de-schade...gericht/70144/

en ja, inderdaad : een website over geschiedenis. Echte geschiedenis, geen fake verhalen van fantasten op zoek naar roem en geld.

...dat is er idd pal op

praha 15 november 2017 23:52

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573545)
Ik zal dan maar nog eens herhalen hetgeen ik in een vroegere post stelde:

Von Däniken (en nog enkele anderen) was een kind van zijn tijd. Gewoon iemand die een boek schreef dat buiten de lijntjes kleurde van de traditionele archeologie en geschiedenis. Buiten de traditionele lijntjes kleuren was in zijn tijd een nationale sport.

Het was wel een boek dat een geweldig succes kende. Én het was tevens een boek dat heel wat mensen deed nadenken. Of het allemaal waar was wat in het boek stond , is weer een andere zaak.

Deze mensen echter die wat pienter waren of wat kritisch , lazen ook het boek dat een antwoord was op Van Däniken en dat als titel droeg 'Hebben ze gelijk??' . Een boek waarin heel wat hypotheses van Von Däniken ontzenuwd werden. Maar niet alle hypotheses.

tjah en neen

In grote lijnen ga ik daarmee akkoord maar dit "een boek dat heel wat mensen deed nadenken" klopt langs geen kanten
Het is eerder het omgekeerde... sinds Von Däniken ( er waren er nog vroeger hoor ) is het inderdaad ( zoals de tekst hierboven al zei ) zeer pover gesteld met de kritische ingesteldheid
Nu is het alles wordt geslikt ( als het een leuke en buiten het kader gedachte is ) tenzij het kan worden weerlegd... en zelfs dat laatste wordt wankel de laatste tijd
Denk maar aan jouw eigenste mantra van afgelopen 20 �* 30 pagina's :
ge kunt niet bewijzen dat het niet zo is... dus het kan evengoed waar zijn

... en die tendens wordt in die tekst zelf nog eens bevestigt door te stellen :
"Een boek waarin heel wat hypotheses van Von Däniken ontzenuwd werden. Maar niet alle hypotheses."

Daar wordt zelfs het woordje hypothese een nieuwe betekenis toegedicht

praha 15 november 2017 23:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573590)
Ik denk dat Von Däniken een punt had toen hij zelf zei:

"Ich bin ein Fantast - doch möchte ich zu bedenken geben, es sind die Fantasten welche die Welt verändern - und nicht die Erbsenzähler."

..zelfs daar is hij foutief in
Er is nog geen enkele fantast ( in de zuivere betekenis van het woord dus ) geweest die wat fundamenteel bijgedragen heeft.
Wat ze ( ik doel hier in het bijzonder op de filosofen... toch nog net een iets ander slag ) op hun conto hebben dat ze soms het zaadje hebben geleverd die een veel mindere fantast ( daarmee wil ik zeggen dat die zijn haar hypothese heeft kunnen waarmaken ) een andere kijk op de zaak gaf

praha 15 november 2017 23:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8573654)
Als die uitspraak al iets wil aantonen, dan vooral toch dat hij naast een fantast ook een mythomaan is die denkt dat hij iets verwezenlijkt heeft. Zielig personage.

idd

:lol:

praha 16 november 2017 00:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573659)
Niet zo snel. Fantasten en ideeën van fantasten zijn meer dan eens een zegen voor de mensheid gebleken.

"Of all of the parts of society, the field of technology is the most impacted by science fiction. Multiple fields including communication, home entertainment, space travel, and transportation are improved because of the fantastical ideas presented in the science fiction genre. Communication increased mobility and efficiency with the invention of the cellular telephone. The cell phone is credited to the "communicator" that was used in the television series Star Trek. The communicator allowed Captain Kirk to wirelessly contact other starships throughout the galaxy. The inventor of cell phones, Martin Cooper credits Star Trek as the major source of inspiration while developing the new technology (Lawinski)."

Het is maar dat u het weet.

...ik dacht het wel dat ge met zoietske ging afkomen.
Alleen klopt het langs geen kanten
Dat valt niet meer onder fantasme en fantasten zelfs niet aan de zijde van de sf-schrijvers... die baseerde zich immers al te vaak op wat in het vooruitzicht lag
En dus van al die zaken die de sf eerst uitvoerig beschreef en die later zijn verwezenlijkt lag het zaadje reeds te kiemen of was er al maar niet commercieel bekend
Die gsm bv is daar een uitstekend voorbeeld van.
De serie Star Trek begon in 1966 terwijl men in de jaren 50 al begon I men met de opzet van een semi-openbaar netwerk van mobilofoons en het bestond in feite al veel vroeger van de jaren 30

praha 16 november 2017 00:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573686)
Als ik een boek koop, dan zal ik zelf wel beslissen of hetgeen wat erin staat waar is, half waar is of onwaar.

Dat is ondertussen gebleken :lol:

Nu, waar blijft die toetsing want de kritiek is er l heel lang hoor

praha 16 november 2017 00:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573700)
Tijd verspillen? Hoe komt u daar nu bij. Men verspilt nooit zijn tijd wanneer men probeert uit te vissen -bijvoorbeeld door een boek te lezen - of iets waar is of niet. Zelfs niet al moet men daar 20 boeken voor lezen.

Zo, en dat was het dan weer voor een tijdje voor wat deze draad betreft.

:lol::lol::lol:

Het grote kabouterboek nu al gelezen ?

Jongejonge... ge kunt voor zowat alles wat ooit geclaimd is aan nonsens wel een boekje vinden... dient ge die allemaal te lezen ?

En wat als ge dan zo'n boek gelezen hebt ? Vertelt U dat dan ( tenslotte is dat een verzameling van woordjes ) of iets waar of niet waar is ?
Ge zult sowieso terug afstand moeten nemen van dat boek en het via andere wegen gaan uitzoeken.

Jan van den Berghe 16 november 2017 21:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573700)
Tijd verspillen? Hoe komt u daar nu bij. Men verspilt nooit zijn tijd wanneer men probeert uit te vissen -bijvoorbeeld door een boek te lezen - of iets waar is of niet. Zelfs niet al moet men daar 20 boeken voor lezen.

Dus door een boek van Von Däniken weten we dat de piramides door buitenaardse wezens zijn gebouwd?

Ja?

Het Oosten 17 november 2017 17:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8575203)
Dus door een boek van Von Däniken weten we dat de piramides door buitenaardse wezens zijn gebouwd?

Ja?


Wanneer iemand mij komt vertellen dat Justinus Martyr dikwijls nonsens vertelt, dan zal ik toch eerst enkele werken of toch minstens één werk van Justinus de Martelaar moeten lezen om te checken of dit inderdaad zo is. En/of in hoeverre dit het geval is.

En zo is het ook met Von Däniken. Wanneer deze schrijver beweert dat de Goden (uit de mythen) eigenlijke kosmonauten waren, dan zal men toch eerst het boek moeten lezen om te weten te komen waarop de man zich steunt om zoiets te beweren.

Dit wat Von Däniken betreft.

P.S.

Let wel, de titel van Von Däniken’s boek roept associaties op met een passage uit de joodse bijbel, meer bepaald Gen. 6, 1:
“Toen de mensen talrijk begonnen te worden op de aardbodem en dochters kregen, (2) zagen de zonen van God hoe mooi de dochters van de mensen waren, en zij kozen zich uit die dochters ieder een vrouw”,
dan kan ik me wel voorstellen dat sommige mensen deze passage op een welbepaalde manier gaan interpreteren.

Hoe zou men deze passage trouwens moeten interpreteren? Dat is hier in onze context een pertinente vraag. Immers volgens de algemene opvatting over de engelen zijn engelen ‘geestelijke’ wezens en kunnen zij in principe niet paren met mensen. Hoe zouden ze trouwens dit wel doen, zijnde louter geestelijke wezens. De zogenaamde ‘zonen van God’ echter in de joodse bijbel zijn in ieder geval wezens die dat wèl kunnen, anders konden zij geen kinderen verwekken bij de menselijke vrouwen (noteer dat de bijbel een expliciet en duidelijk onderscheid maakt tussen de ‘zonen van god’ en het ‘menselijk ras’). Deze ‘zonen van God’ zijn met andere woorden geen louter ‘geestelijke wezens’ en geen ‘engelen’ zoals wij dit nu verstaan.

Volgende vraag is dan : wie zijn ze dan wel? Te meer, dat deze ‘zonen van God’ blijkbaar uit te hemel komen. Want het zijn de ‘zonen van God’ en God resideert nu eenmaal in de hemel. Nu weten we dat volgens de toenmalige opvattingen de hemel een plaats was die ergens (ver?) boven de aarde lag. En bij de christenen is dat nog steeds zo. Want uw God, Jezus, steeg op ten hemel toen hij zijn ‘Vader’ ging vervoegen…

Besluit.
De conclusie trekken door te stellen dat uit deze passage uit de joodse bijbel blijkt dat de ‘zonen van God’ entiteiten waren die uit de hemel kwamen en die seksuele omgang hadden met voor hen aantrekkelijke menselijke vrouwen, en bovendien met hen kinderen hadden, is zeker geen overdreven conclusie. Integendeel zou ik zo zeggen.

En tenslotte: welke wezens nu zouden uit de hemel kunnen komen en zich vermengen met het aardse ras? Er zijn niet zo veel mogelijkheden.

Pandareus 17 november 2017 17:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575771)
Wanneer iemand mij komt vertellen dat Justinus Martyr dikwijls nonsens vertelt, dan zal ik toch eerst enkele werken of toch minstens één werk van Justinus de Martelaar moeten lezen om te checken of dit inderdaad zo is. En/of in hoeverre dit het geval is.

En zo is het ook met Von Däniken. Wanneer deze schrijver beweert dat de Goden (uit de mythen) eigenlijke kosmonauten waren, dan zal men toch eerst het boek moeten lezen om te weten te komen waarop de man zich steunt om zoiets te beweren.

Dit wat Von Däniken betreft.

P.S.

Let wel, de titel van Von Däniken’s boek roept associaties op met een passage uit de joodse bijbel, meer bepaald Gen. 6, 1:
“Toen de mensen talrijk begonnen te worden op de aardbodem en dochters kregen, (2) zagen de zonen van God hoe mooi de dochters van de mensen waren, en zij kozen zich uit die dochters ieder een vrouw”,
dan kan ik me wel voorstellen dat sommige mensen deze passage op een welbepaalde manier gaan interpreteren.

Hoe zou men deze passage trouwens moeten interpreteren? Dat is hier in onze context een pertinente vraag. Immers volgens de algemene opvatting over de engelen zijn engelen ‘geestelijke’ wezens en kunnen zij in principe niet paren met mensen. Hoe zouden ze trouwens dit wel doen, zijnde louter geestelijke wezens. De zogenaamde ‘zonen van God’ echter in de joodse bijbel zijn in ieder geval wezens die dat wèl kunnen, anders konden zij geen kinderen verwekken bij de menselijke vrouwen (noteer dat de bijbel een expliciet en duidelijk onderscheid maakt tussen de ‘zonen van god’ en het ‘menselijk ras’). Deze ‘zonen van God’ zijn met andere woorden geen louter ‘geestelijke wezens’ en geen ‘engelen’ zoals wij dit nu verstaan.

Volgende vraag is dan : wie zijn ze dan wel? Te meer, dat deze ‘zonen van God’ blijkbaar uit te hemel komen. Want het zijn de ‘zonen van God’ en God resideert nu eenmaal in de hemel. Nu weten we dat volgens de toenmalige opvattingen de hemel een plaats was die ergens (ver?) boven de aarde lag. En bij de christenen is dat nog steeds zo. Want uw God, Jezus, steeg op ten hemel toen hij zijn ‘Vader’ ging vervoegen…

Besluit.
De conclusie trekken door te stellen dat uit deze passage uit de joodse bijbel blijkt dat de ‘zonen van God’ entiteiten waren die uit de hemel kwamen en die seksuele omgang hadden met voor hen aantrekkelijke menselijke vrouwen, en bovendien met hen kinderen hadden, is zeker geen overdreven conclusie. Integendeel zou ik zo zeggen.

En tenslotte: welke wezens nu zouden uit de hemel kunnen komen en zich vermengen met het aardse ras? Er zijn niet zo veel mogelijkheden.

Sinds wanneer is de joodse bijbel een geschiedkundig werk ?
Waarom zou iemand zo raar doen om conclusies te willen trekken over afkomst van mensen op basis van een oud metafysisch boek ?

Het Oosten 17 november 2017 18:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8575774)
Sinds wanneer is de joodse bijbel een geschiedkundig werk ?
Waarom zou iemand zo raar doen om conclusies te willen trekken over afkomst van mensen op basis van een oud metafysisch boek ?

Niet alle verhalen in de bijbel zijn fictieve verhalen. En dat nu uitgerekend de joodse bijbel spreekt over de 'zonen van God' die neerstreken op de aarde en zich vermengden met het aardse ras, is op zijn minst verwonderlijk te noemen.

Het is dus zeker niet uitgesloten dat deze verhalen teruggaan op veel oudere overleveringen.

Pandareus 17 november 2017 18:38

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575783)
Niet alle verhalen in de bijbel zijn fictieve verhalen. En dat nu uitgerekend de joodse bijbel spreekt over de 'zonen van God' die neerstreken op de aarde en zich vermengden met het aardse ras, is op zijn minst verwonderlijk te noemen.

Het is dus zeker niet uitgesloten dat deze verhalen teruggaan op veel oudere overleveringen.

Dat de joodse bijbel geschreven is op basis van veel oudere teksten van andere mythologïen is duidelijk. Ahura Mazda e.a.
Wat dat te maken heeft met "echtheid" van die verhalen en op wat je die conclusie eigenlijk maakt is veel minder duidelijk.
Wat dat te maken heeft met het kosmonauten verhaal van fantast Von Däniken is volstrekt onduidelijk.

Het Oosten 17 november 2017 18:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8575796)
Dat de joodse bijbel geschreven is op basis van veel oudere teksten van andere mythologïen is duidelijk. Ahura Mazda e.a.
Wat dat te maken heeft met "echtheid" van die verhalen en op wat je die conclusie eigenlijk maakt is veel minder duidelijk.
Wat dat te maken heeft met het kosmonauten verhaal van fantast Von Däniken is volstrekt onduidelijk.

Wanneer de bijbel spreekt over de zondvloed, dan maakt het in feite niet veel uit of de samenstellers van de joodse bijbel het verhaal hadden van andere overleveringen. Wat uitmaakt is de vraag of er al dan niet een zondvloed is geweest. En dat lijkt zo te zijn geweest.

Het Oosten 17 november 2017 18:51

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8575796)
Dat de joodse bijbel geschreven is op basis van veel oudere teksten van andere mythologïen is duidelijk. Ahura Mazda e.a.
Wat dat te maken heeft met "echtheid" van die verhalen en op wat je die conclusie eigenlijk maakt is veel minder duidelijk.
Wat dat te maken heeft met het kosmonauten verhaal van fantast Von Däniken is volstrekt onduidelijk.

Ik repliceerde op de post van JVDB. Hoe kan men nu weten of Von Däniken zinnige of onzinnige dingen vertelt, als men zich de moeite niet eens wil getroosten het boek te lezen.

Jan van den Berghe 17 november 2017 18:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575806)
Ik repliceerde op de post van JVDB. Hoe kan men nu weten of Von Däniken zinnige of onzinnige dingen vertelt, als men zich de moeite niet eens wil getroosten het boek te lezen.

Conclusie van uw redenering: "Ik bepaal na het lezen van een boek of het waar of onwaar is". Nogal een aanmatigend standpunt, niet?!

Het Oosten 17 november 2017 18:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8575808)
Conclusie van uw redenering: "Ik bepaal na het lezen van een boek of het waar of onwaar is". Nogal een aanmatigend standpunt, niet?!

Neen, een vrij rationeel standpunt. Ik heb ook nooit gesteld dat Von Däniken het bij het rechte eind had. Ik heb alleen gesteld dat men niet zinnig kan oordelen over een boek wanneer men het niet heeft gelezen. Dat is de evidentie zelf.

kiko 17 november 2017 19:22

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575800)
Wanneer de bijbel spreekt over de zondvloed, dan maakt het in feite niet veel uit of de samenstellers van de joodse bijbel het verhaal hadden van andere overleveringen. Wat uitmaakt is de vraag of er al dan niet een zondvloed is geweest. En dat lijkt zo te zijn geweest.

Overstromingen zijn een frequent voorkomend verschijnsel en zijn van alle tijden.

Dus natuurlijk zijn er in de Bijbelse periode eveneens overstromingen geweest.

kiko 17 november 2017 19:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575800)
Wanneer de bijbel spreekt over de zondvloed, dan maakt het in feite niet veel uit of de samenstellers van de joodse bijbel het verhaal hadden van andere overleveringen. Wat uitmaakt is de vraag of er al dan niet een zondvloed is geweest. En dat lijkt zo te zijn geweest.

Overstromingen zijn een frequent voorkomend verschijnsel en zijn van alle tijden.

Dus natuurlijk zijn er in de Bijbelse periode eveneens overstromingen geweest.

Het Oosten 17 november 2017 19:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 8575834)
Overstromingen zijn een frequent voorkomend verschijnsel en zijn van alle tijden.

Dus natuurlijk zijn er in de Bijbelse periode eveneens overstromingen geweest.

Het zou toch ook kunnen dat de zondvloed wereldwijd was.

Jan van den Berghe 17 november 2017 19:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575814)
Neen, een vrij rationeel standpunt. Ik heb ook nooit gesteld dat Von Däniken het bij het rechte eind had. Ik heb alleen gesteld dat men niet zinnig kan oordelen over een boek wanneer men het niet heeft gelezen. Dat is de evidentie zelf.

Jawel, uw ratio neemt u als ultieme referentie. U leest een boek en erna bepaalt u of het wel "zinnig" is wat erin staat.

Het Oosten 17 november 2017 20:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8575860)
Jawel, uw ratio neemt u als ultieme referentie. U leest een boek en erna bepaalt u of het wel "zinnig" is wat erin staat.


U vergist zich. Na een boek te hebben gelezen, lees altijd een kritisch boek over het boek of de theorie die ik heb gelezen. En dan pas trek ik een besluit.

En dat is rationeel denken. Informeren, afwegen, en conclusies trekken uit hetgeen men te weten is gekomen. U zou dat ook moeten doen.

Jan van den Berghe 17 november 2017 21:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575878)
U vergist zich. Na een boek te hebben gelezen, lees altijd een kritisch boek over het boek of de theorie die ik heb gelezen. En dan pas trek ik een besluit.

En dat is rationeel denken. Informeren, afwegen, en conclusies trekken uit hetgeen men te weten is gekomen. U zou dat ook moeten doen.

Kortom, uzelf beschouwt u als de ultieme referentie.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 02:44.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be