Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Godsdienst en levensovertuiging (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=111)
-   -   Het evangelie van Mattheüs (https://forum.politics.be/showthread.php?t=170048)

harriechristus 15 april 2012 18:27

Het evangelie van Mattheüs
 
Het evangelie naar Matteüs
Geslachtsregister

1:1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham.
2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broeders, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, 4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6 Isaï verwekte David, de koning.
David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7 Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, 8 Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, 9 Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10 Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia, 11 Josia verwekte Jechonja en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap.
12 Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel, 13 Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, 14 Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, 15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, 16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt.

Nu dacht ik toch dat God himself Jezus had verwekt en dat Jozef zijn piemeltje netjes in zijn broek had gehouden.

Maar wat staat hier: het hele geslachtsregister van Abraham tot Jozef....8O

Het begint dus al meteen met een hoop onzin om God, die een andermans vrouw inpikt (het oude recht van de heerser de vrouw van een onderdaan bij te slapen tijdens de huwelijksnacht), vreemd gaat dus, de hand boven het hoofd te houden.

:boo:

lombas 15 april 2012 18:44

Ik begrijp niet wat je probleem is. Jezus is geboren uit Maria en was de wettelijke zoon van Jozef.

Xenophon 15 april 2012 18:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door lombas (Bericht 6081732)
Ik begrijp niet wat je probleem is. Jezus is geboren uit Maria en was de wettelijke zoon van Jozef.

Dus, Jezus is niet de zoon van God.

Oh, en Nestor had ook gelijk dan, Maria was niet de moeder van god.

ViveLaBelgique 15 april 2012 18:51

Jozef heeft een BOM getrouwd, so what ?

lombas 15 april 2012 18:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Xenophon (Bericht 6081738)
Dus, Jezus is niet de zoon van God.

Oh, en Nestor had ook gelijk dan, Maria was niet de moeder van god.

Deel de nevenzinnen eens op in zinnen.

1) X, Y, (...) verwekte Jozef.
2) Jozef was de man van Maria.
3) Maria was de moeder van Jezus.

Wat hier wordt uitgelegd, is de wettelijke (patrileaire) afkomst van Jezus, niet zijn fysieke afkomst van Jozef.

Het is duidelijk dat Jezus de wettelijke zoon van Jozef is, dat zegt niets over zijn fysieke afkomst.

harriechristus 15 april 2012 19:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door lombas (Bericht 6081732)
Ik begrijp niet wat je probleem is. Jezus is geboren uit Maria en was de wettelijke zoon van Jozef.

Dus de wet bedekt een leugen.
Want om het bestaan van een bastaardkind te verheimelijken wordt het kind gewettigd.

Terwijl de wet er toch is om de waarheid, is het niet?

Een slecht begin voor een heilig evangelie.
Want nog steeds heeft God zijn zonde niet beleden door met Maria te trouwen en Jezus als zijn Zoon te erkennen.

Het Oosten 15 april 2012 19:15

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door lombas (Bericht 6081760)
Deel de nevenzinnen eens op in zinnen.

1) X, Y, (...) verwekte Jozef.
2) Jozef was de man van Maria.
3) Maria was de moeder van Jezus.

Wat hier wordt uitgelegd, is de wettelijke (patrileaire) afkomst van Jezus, niet zijn fysieke afkomst van Jozef.

Het is duidelijk dat Jezus de wettelijke zoon van Jozef is, dat zegt niets over zijn fysieke afkomst.

Dit klopt niet wat u hier allemaal vertelt. Een wettelijke zoon is een zoon die verwekt is binnen het huwelijk door de echtgenoot van de moeder. Dus als er niemand klaagt, worden de kinderen verondersteld de zonen of dochters te zijn van de vader en worden zij eveneens verondersteld wettige kinderen te zijn.

Maar, en hier wringt het schoentje, in dit verhaal is er wel degelijk iemand die klaagt na vernomen te hebben dat zijn vrouw zwanger is...

Mattheus 1, 18.
"Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden."


Of maw: de Jezus in de buik van Maria wordt door Jozef (de echtgenoot) ervaren als een.... koekoeksjong.

lombas 15 april 2012 21:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 6081795)
Dit klopt niet wat u hier allemaal vertelt. Een wettelijke zoon is een zoon die verwekt is binnen het huwelijk door de echtgenoot van de moeder. Dus als er niemand klaagt, worden de kinderen verondersteld de zonen of dochters te zijn van de vader en worden zij eveneens verondersteld wettige kinderen te zijn.

Neen, een kind was wettelijk indien het erkend werd door de vader. Jozef erkende Jezus als zijn zoon. Volgens de joodse wet hoef je trouwens zelfs niet getrouwd te zijn om wettelijke kinderen voort te brengen.

Citaat:

Maar, en hier wringt het schoentje, in dit verhaal is er wel degelijk iemand die klaagt na vernomen te hebben dat zijn vrouw zwanger is...

Mattheus 1, 18.
"Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden."


Of maw: de Jezus in de buik van Maria wordt door Jozef (de echtgenoot) ervaren als een.... koekoeksjong.
Hij "klaagt" helemaal niet.

24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw,
25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.


Mt 1:24-25

fonne 15 april 2012 23:28

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door harriechristus (Bericht 6081700)
Het evangelie naar Matteüs
Geslachtsregister

1:1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham.
2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broeders, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, 4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6 Isaï verwekte David, de koning.
David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7 Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, 8 Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, 9 Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10 Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia, 11 Josia verwekte Jechonja en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap.
12 Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel, 13 Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, 14 Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, 15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, 16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt.

Nu dacht ik toch dat God himself Jezus had verwekt en dat Jozef zijn piemeltje netjes in zijn broek had gehouden.

Maar wat staat hier: het hele geslachtsregister van Abraham tot Jozef....8O

Het begint dus al meteen met een hoop onzin om God, die een andermans vrouw inpikt (het oude recht van de heerser de vrouw van een onderdaan bij te slapen tijdens de huwelijksnacht), vreemd gaat dus, de hand boven het hoofd te houden.

:boo:

Is het nu echt niet opgevallen dat daar nergens staat: Jozef verwekte Jezus? In dat geval zou Jezus dus echt een afstammeling van het huis van David geweest zijn. Jozef erkende zelfs het vaderschap niet, want hij stelde zijn huwelijk doelbewust uit tot na de geboorte van Jezus, waardoor Jezus een voorkind werd van Maria.

fonne 15 april 2012 23:30

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door lombas (Bericht 6082162)
Neen, een kind was wettelijk indien het erkend werd door de vader. Jozef erkende Jezus als zijn zoon. Volgens de joodse wet hoef je trouwens zelfs niet getrouwd te zijn om wettelijke kinderen voort te brengen.

Jozef erkende Jezus niet als zijn zoon. Hij stelde daarvoor zelfs zijn huwelijk uit, zodat het kind buiten de relatie geboren zou worden.

lombas 15 april 2012 23:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door fonne (Bericht 6082343)
Jozef erkende Jezus niet als zijn zoon. Hij stelde daarvoor zelfs zijn huwelijk uit, zodat het kind buiten de relatie geboren zou worden.

Lees de laatste zin van het citaat van me dat je beantwoordt nog eens. Voor de joodse wet hoef je niet getrouwd te zijn om wettige kinderen voort te brengen..

Het Oosten 16 april 2012 07:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door lombas (Bericht 6082162)
Neen, een kind was wettelijk indien het erkend werd door de vader. Jozef erkende Jezus als zijn zoon. Volgens de joodse wet hoef je trouwens zelfs niet getrouwd te zijn om wettelijke kinderen voort te brengen.Hij "klaagt" helemaal niet.

24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw,
25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.


Mt 1:24-25

In feite zegt u hetzelfde als ik.

Want wanneer ik zeg dat Jozef zich (be) klaagt, dan doet hij dat wel degelijk, maar dan in zijn hart. Vermits hij wil scheiden. Uiteindelijk laat hij maar alles zoals het is en erkent het kind.

In ieder geval, Jezus stamt dus niet af van David. Langs vaderskant niet en langs moederskant niet. Alleen op dat vlak al, kan hij nooit de joodse messias geweest zijn.

harriechristus 16 april 2012 07:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door fonne (Bericht 6082340)
Is het nu echt niet opgevallen dat daar nergens staat: Jozef verwekte Jezus? In dat geval zou Jezus dus echt een afstammeling van het huis van David geweest zijn. Jozef erkende zelfs het vaderschap niet, want hij stelde zijn huwelijk doelbewust uit tot na de geboorte van Jezus, waardoor Jezus een voorkind werd van Maria.

Dus dat hele geslachtsregister is een wassen neus.

Het was wel zo eerlijk en fair geweest een geslachtsregister van Maria op te schrijven en Jezus haar achternaam te geven (als ze zoiets hadden tenminste).
En tevens een geslachtsregister van God, die immers ook niet zomaar uit de lucht is komen vallen, maar de zoon is van Ahura Mazda en Isjtar
9 - Ahura Mazda schiep zich een vrouw en ook nog een zoon daarbij: Elohim.

Inmiddels was de wind gaan liggen en alles was geheel en al rustig om hen heen. Ook haalde Zarathustra, want zo heette d'ie, zei hij zelf, een zak tevoorschijn met eten en gaf daarvan aan iedereen. Vervolgens opende hij het boek en begon te lezen.
Zarathustra: "In den beginne was er alleen Ahura Mazda, de eeuwige en oneindige God, de almachtige. Uit het Niets is Hij verschenen, uit het Niets tot het Zijn. Hij verscheen uit zijn eigen Geest. Hij heeft zeven heelallen geschapen, maar van de laatste hield hij het meest. Maar ondanks al zijn scheppingen van ruimte en tijd en vele planeten, gevoelde Ahura Mazda zich vreselijk eenzaam en hij besloot zich een paargenoot te scheppen en wel uit een ei, omdat hijzelf een vogel is.
Daaruit verscheen een schone vrouw, een Godin, schoner dan de maan en de zon en al de sterren tezamen en Ahura Mazda werd danig verliefd, smoorverliefd zelfs, zodat hij met haar paarde en zij lei een ei, die ook de maan is en ook de barende buik van de vrouw, waaruit haar zoon Elohim verscheen.
"Zoon", zei Ahura Mazda, "schep voor ons de hemel, opdat jij en je moeder en ik daar gelukkig zij". En Elohim toog aan het werk en schiep zich een hemel voor zijn ouders, met engelen en muziek erbij, opdat het eeuwige liefdesgeluk van zijn ouders en hij gestalte zoude vinden in deelgenootschap van even zovele gelukkige wezens met de kunst erbij.
De beide ouders waren gelukkig met wat Elohim had gewrocht en samen vlogen ze veel uit in de wijde oneindigheid van het heelal en van de hemel, die toen nog niet gescheiden waren, maar één. Ja: de een was niet beter dan de ander en er was nog geen jaloezie. Maar op een goede dag wilde Ahura ook een aarde maken, en wel met planten en dieren en mensen erbij, zodat ook die hem zouden eren, want hoe meer leven in allerlei soorten, hoe meer geluk er zij. Zo had Hij, Ahura, zich dat gedacht en Elohim en ook zijn vrouw Ishtar vonden hun man en vader zeer knap. Hij was pienter van Geest."

....paragraaf 10:

Maar inmiddels was er nog meer gebeurd, want Ishtar had nogmaals een ei gelegd en daaruit was haar tweede zoon Jahweh geboren, die dus uit dat ei kwam gekropen. Hij had het ei stuk gebroken met veel macht en uiterlijk vertoon. Hij was heel anders dan Elohim, want hij was al meteen jaloers om wat Elohim had gewrocht, en hij maakte alles weer kapot, zo klein als hij nog was, en zeide: "Ik zal dat beter doen".

Uit het epos: het laatste oordeel hoofdstuk 87/9 en 10

http://home.kpn.nl/wegge168/Frame-nederlands.htmlIsjtar

En dan kan Jozef beter vergeten worden als een onnozele hals die zich heeft beet laten nemen...;-)

lombas 16 april 2012 11:35

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 6082491)
In feite zegt u hetzelfde als ik.

Want wanneer ik zeg dat Jozef zich (be) klaagt, dan doet hij dat wel degelijk, maar dan in zijn hart. Vermits hij wil scheiden. Uiteindelijk laat hij maar alles zoals het is en erkent het kind.

In ieder geval, Jezus stamt dus niet af van David. Langs vaderskant niet en langs moederskant niet. Alleen op dat vlak al, kan hij nooit de joodse messias geweest zijn.

Uiteraard stamde hij wel (wettelijk) af van David volgens Bijbelse overlevering, net zoals Marcus Aurelius wettelijk afstamde van Marcus Cocceius Nerva.

Het Oosten 16 april 2012 12:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door lombas (Bericht 6082734)
Uiteraard stamde hij wel (wettelijk) af van David volgens Bijbelse overlevering, net zoals Marcus Aurelius wettelijk afstamde van Marcus Cocceius Nerva.

Dat is geen bloedlijn. In bloede stamt Jezus zeker niet af van Jozef vermits hij verwekt wordt door niemand minder dan God.

giserke 16 april 2012 12:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Xenophon (Bericht 6081738)
Dus, Jezus is niet de zoon van God.

Oh, en Nestor had ook gelijk dan, Maria was niet de moeder van god.

Toch wel, God heeft het werk gedaan.
Net zoals uw echte vader die de melkboer kan zijn, en de vader die U niet opvoedt.

lombas 16 april 2012 13:03

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 6082790)
Dat is geen bloedlijn. In bloede stamt Jezus zeker niet af van Jozef vermits hij verwekt wordt door niemand minder dan God.

Waar zie jij "bloedlijn" staan?

Het Oosten 16 april 2012 13:12

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door lombas (Bericht 6082879)
Waar zie jij "bloedlijn" staan?

Heel Mattheus is een bloedlijn wanneer het over de afstamming van Jezus gaat. Dat wordt verondersteld. Of wat dacht u. Net zoals in Lucas.

Overigens doet dit maar allemaal maar weinig terzake. Jezus werd verwekt door God en dus is het bewijs van de afstamming van David (die Mattheus probeert te geven) volstrekt overbodig.

harriechristus 16 april 2012 17:37

1:18 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest.

Hier komt de aap uit de mouw.
Wie is die heilige geest?
Is dat:

1 - de melkboer die elke week langs komt?2 - de Romeinse soldaat Ben Panthera, wiens legioen in het dorpje Bethlehem gelegen was, en wiens graf later in Duitsland is gevonden.

3 - Of was het Julius Caesar, die toentertijd met de reeds zwangere Cleopatra op doorreis was van Alexandrië naar Rome, en wat staat beschreven in de epos van harriechristus: het laatste oordeel, hoofdstuk 76, paragraaf 23.
In welks geval de geboorte van Jezus veel vroeger geplaatst moet worden, namelijk zo'n 47 jaar eerder.

4 - Of was het Jahweh, die genoeg had van zijn oerlelijke vrouw Asjera en wel eens lekker vreemd wilde gaan.

5 - Of meen jij dat er nog een andere mogelijkheid is?

harriechristus 17 april 2012 08:10

Nu is er nog een zesde mogelijkheid en dat is dat Maria inderdaad bevrucht is door de heilige geest.Ik lees dat ook in andere godengeschiedenissen vaak sprake is van maagdelijke geboorten, maar dat is dan wel een bewijs dat Maria en Jezus nooit hebben bestaan, zoals ook andere goden nooit hebben bestaan, en dat het verhaal een sprookje is.
De enige plaats waar ze wel bestaan is in het innerlijk van de mens zelf, waar inderdaad de hemel is.

Daar is dan verder niks op tegen, want sprookjes zijn heel mooi en hebben ook een diepe innerlijke betekenis.
En dat is ook zo met godengeschiedenissen.
En net als in sprookjes gaat het bij Jezus om de Liefde, al heeft ie dan nog niet helemaal in de gaten dat het dan om een vrouw gaat, en is ie daardoor aan zijn moeder blijven hangen, wat overeen komt met Freuds moederbinding.In het verhaal heeft Jezus zijn seksuele libido (om in de het Freudiaanse jargon te spreken) van zijn moeder overgeheveld naar het arme volk.
Kortom: hij is socialist geworden.

Maar omdat Jezus nog niet aan de vrouw is toegekomen is het verhaal eigenlijk minder dan een sprookje, maar als godengeschiedenis toch weer meer.
Dat is dan een tegenstrijdigheid.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 03:32.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be