Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Persmededelingen (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=132)
-   -   Minister van Financiën breidt vrijstelling van btw voor jeugdhuizen uit (https://forum.politics.be/showthread.php?t=226890)

Politics.be 18 december 2015 14:50

Minister van Financiën breidt vrijstelling van btw voor jeugdhuizen uit
 
Een maand geleden kondigde de minister van Financiën en Fraudebestrijding aan dat jeugdhuizen zich in regel dienden te stellen met de Europese richtlijnen inzake btw. Die richtlijnen en de interpretatie door het Europees Hof zeggen immers duidelijk dat de vrijstelling van btw waarop jeugdhuizen zich kunnen beroepen gelinkt moet zijn aan de bescherming van kinderen en jongeren. Hoewel het uitbaten van een drankgelegenheid een waardevolle sociale activiteit kan zijn, valt dit dus niet onder die bepaling.Bovendien zegt het Europees Hof dat handelingen die worden verricht in rechtstreekse mededinging t.o.v. commerciële ondernemingen die wél btw-plichtig zijn, uitgesloten moeten worden. De minister van Financiën kondigde dus een pragmatische oplossing aan via een administratieve richtlijn die jeugdhuizen enerzijds zou onderwerpen aan de btw-plicht, maar anderzijds ook een plafond voorzag waaronder jeugdhuizen zouden kunnen genieten van een vrijstelling (50.000 euro omzet per jaar). Die vrijstelling zou reeds veel ruimer –dubbel zo groot- zijn dan voor ondernemingen of andere verenigingen (25.000 euro).

Vanuit de sector kwamen er de afgelopen weken heel wat reacties en acties. Hoewel deze maatregel enkel het zich in regel stellen met Europese richtlijnen betreft, en hoewel alle betrokken partijen al geruime tijd daarvan op de hoogte zijn, wil de minister van Financiën rekening houden met de bezorgdheden van de jeugdhuissector.

Minister van Financiën Van Overtveldt: “Het plafond voor de vrijstelling van btw zal opgetrokken worden van de voorziene 50.000 euro omzet naar 80.000. Ik heb de signalen van de jeugdhuizen gehoord en ik begrijp ze. Het optrekken van het plafond is de maximaal mogelijke tegemoetkoming die ik kan doen. Verder kunnen we niet gaan, dat zou tegen de Europese regels zijn."

De jeugdhuizen krijgen hiermee een vrijstelling die veel groter is dan die voor ondernemingen of andere verenigingen (plafond van 25.000 euro omzet). Het optrekken van het plafond houdt in dat +/- 20 procent van de jeugdhuizen onder de btw-plicht zullen vallen. Daarmee wordt er zowel aan de Europese eisen als aan de verzuchtingen van de sector tegemoetgekomen.

Tenslotte mag er op gewezen worden dat de onderwerping aan btw ook voordelen kan hebben voor jeugdhuizen, bijvoorbeeld bij bouwwerken. Jeugdhuizen die btw-plichtig zijn mogen uiteraard de aangerekende btw voortaan volgens de normale regels in aftrek brengen (neutraal karakter van de btw).

De minister benadrukt tenslotte dat de administratie in de aanvangsperiode de nodige soepelheid aan de dag zal leggen voor jeugdhuizen die btw-plichtig worden.

Bron: politics.be


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 00:22.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be