Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Democratie.NU (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=191)
-   -   Het raadgevend referendum in Nederland (https://forum.politics.be/showthread.php?t=242572)

Paul Nollen 23 februari 2018 15:34

Het raadgevend referendum in Nederland
 
Geachte heer/mevrouw ??,

Het is vandaag een zwarte dag voor de democratie. Zojuist stemde de Tweede Kamer met een minieme meerderheid voor de afschaffing van het referendum. En dat met juridische trucs die ervoor moeten zorgen dat wij over de afschaffing van het referendum zelf geen referendum kunnen houden.

Maar… de strijd is nog niet voorbij. Meer Democratie start namelijk een tweede rechtszaak vanwege de afschaffing van het referendum. Wij stappen naar de civiele rechter in Den Haag.

Verderop in deze email leest u hoe u kunt meedoen en hoe u uw naam als medestander kunt toevoegen aan de dagvaarding. Of klik meteen hier:

https://www.meerdemocratie.nl/doemee

Eerdere rechtszaak

Op 2 februari j.l. deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in onze eerste rechtszaak. De Afdeling oordeelde toen dat ze niet bevoegd was om een uitspraak te doen. Dat hadden wij wel zo’n beetje verwacht.

Maar we moesten wel eerst naar de Raad van State gaan, omdat een rechtszaak bij de civiele rechter pas mogelijk is als vaststaat dat er geen weg openstaat naar de bestuursrechter.

Staatsrechtjuristen: onze zaak is kansrijk

Het is niet zo dat we de eindoverwinning al in onze zak hebben. Maar kansloos is onze zaak zeker niet. Het kabinet plaatst zich boven de wet door een wet terzijde te willen schuiven die juist regelt dat dit niet zo maar kan. Daarmee ondermijnt het de rechtszekerheid uit politiek belang. De wet raadgevend referendum verbiedt de inwerkingtredingsbepaling met terugwerkende kracht.

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans noemt de juridische route van Ollongron “juridische gegoochel” en “illegaal”, en acht onze rechtszaak "kansrijk".

De inzet van onze rechtszaak

De rechtszaak is er met name op gericht om een referendum over de afschaffing van het referendum af te dwingen. Dat is namelijk de meest kansrijke eis. De Tweede Kamer heeft nu eenmaal het recht om wetten in te trekken. Maar daarbij moet ze zich wel aan de bestaande wetten houden. En de referendumwet zorgt er op een hele harde manier voor dat er altijd een referendum over een nieuwe wet of verdrag kan worden gehouden (behoudens enkele uitzonderingen die wettelijk geregeld zijn). Ook over een intrekkingswet.

Onze dagvaarding bevat meerdere eisen die in een structuur zijn geplaatst van primaire, subsidiaire en meer subsidiaire vorderingen. Als de rechter de primaire eis afwijst komen we aan de subsidiaire toe en daarna de meer subsidiaire.

We sturen erop aan in ieder geval een uitspraak van de rechter te krijgen voordat de minister de intrekkingswet in werking wil laten treden, desnoods vooruitlopend op de uitkomst van de bodemprocedure. Als de rechter één van onze eisen toewijst, dan kan de intrekkingswet niet in werking treden en blijft het referendum bestaan.

Hoe u mee kunt doen met de rechtszaak

Elke Nederlandse staatsburger heeft recht op en belang bij het voortbestaan van het referendum. Het is zaak dat wij ons aaneensluiten en gezamenlijk actie ondernemen voor de goede zaak.

Wij roepen daarom zoveel mogelijk Nederlanders op om medestander van de rechtszaak te worden. U kunt zich op deze pagina eenvoudig aanmelden:

https://www.meerdemocratie.nl/doemee

We hopen dat u dan ook een financiële bijdrage aan de rechtszaak wilt doen. Procederen is erg duur en de kosten voor de eerste rechtszaak liepen al flink op. Maar het doen van een donatie is niet verplicht. Want we willen iedereen de gelegenheid geven zich bij onze actie aan te sluiten.

Dus: ook zonder donatie kunt u uw naam als medestander laten toevoegen aan de dagvaarding. Andersom is het ook mogelijk om wel een donatie te doen maar niet in de dagvaarding te worden vermeld.

Van onze kant voelen wij dat we niet anders kunnen. Wij kunnen niet werkeloos toekijken terwijl politici met onrechtmatige juridische trucs onze referendumwet de nek omdraaien.

We hopen dat u met ons meedoet. Dus nogmaals… ga naar onze actiepagina en schrijf u in:

https://www.meerdemocratie.nl/doemee

Voor ons is de strijd nog lang niet gestreden. Wij gaan met volle kracht door met onze inspanningen om de referendumwet te redden!

Bedankt voor uw aandacht,
met vriendelijke groeten

Niesco Dubbelboer
Arjen Nijeboer


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 11:04.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be