Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Bart Tommelein (Open VLD) - 12 tot 18 maart (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Al Gore tax ... nieuwe belasting of optimalisatie. (https://forum.politics.be/showthread.php?t=83725)

Desiderius 12 maart 2007 10:04

Al Gore tax ... nieuwe belasting of optimalisatie.
 
Mr. Tommelein
Beste Bart,

Wie de euvele moed heeft om uit te rekenen hoeveel hij/zij van z'n duurverdiende centjes afdraagt aan vadertje staat, komt uiteindelijk tot de vaststelling dat van elke 100 € die een werkgever betaalt voor de gepresteerde arbeid, er ongeveer 70 € onder één of andere vorm naar de overheid (in de brede zin) vloeit. Anders gesteld: de gemiddelde hardwerkende Vlaming werkt van maandagochtend tot donderdagmiddag voor de gemeenschap. Om het iets theoretischer te stellen: de kloof tussen bruto loonkost en netto koopkracht bedraagt voor een gemiddelde werknemer (profiel NIS) in dit land ongeveer 70% [hierbij niet gerekend met een exotisch uitgavenpatroon].

Toen de premier de fameuze 'Al Gore'-taks aankondigde, kwam mij dit spontaan over als een ordinaire belastingsverhoging. De zoveelste uitdieping van een kloof die -naar liberale maatstaven gerekend- de schande reeds vér voorbij is. Als 'Open-VLD' zichzelf nog liberaal wil noemen, dan ware het zeker geen slechte zaak om eerder te streven naar een verschuiving van de fiscaliteit; of een zgn. 'groene optimalisering' eerder dan een platte verhoging. U zou bvb. kunnen denken aan het verminderen van de fiscale druk op arbeid met een even groot bedrag als u hoopt op te halen met zo'n CO² -taks. Het voordeel is dat de incentive (waar het -volgens de premier- in de eerste plaats om te doen is) behouden blijft, maar uw partij anderzijds niet kan verweten worden haar vroegere beloften (nogmaals) met de voeten te treden. Laat staan zich voor de zoveelste keer uit te putten in maatregelen die ronduit anti-liberaal kunnen genoemd worden.

Of moet die fameuze Al Gore taks dan toch dienen om een deficitaire begroting een meer geloofwaardig tintje te geven? Klopt het dan toch wat wij -terecht achterdochtige burgers met een geheugen- in feite al van in het begin wisten?

Met blauwe Groet,Desiderius

boerenverstand 13 maart 2007 12:03

We worden op onze wenken bediend, er komt waarschijnlijk een algehele verpakkingstaks, geen woord wat men ermee gaat doen voor het milieu.
Bovendien zijn we al de beste sorteerders van gans Europa.
Er is nog goed nieuws, via een harmonisering rond dieseltaksen (Europa), zouden er weeral wat taksen op diesel bijkunnen.
Spijtig genoeg zijn de taksen op diesel al zo hoog dat het voor België marginaal zou zijn.
Zoals gesteld, een ordinaire bijkomende taks om de begroting in evenwicht te krijgen, alhoewel ik het wel ferm vind dat men dit net voor de verkiezingen doet.
Waarschijnlijk is de nood zeer hoog.

Pieke 13 maart 2007 12:06

Citaat:

Mocht de streefdatum van 1 juli niet worden gehaald, overweegt de regering een alternatief om het inkomensverlies te compenseren.
Dit zinnetje vanop de website van de vrt spreekt boekdelen.

boerenverstand 13 maart 2007 12:27

Bart,

de anti-belastingspartij bij uitstek voert een nieuwe milieu-taks in.
Op hetzelfde ogenblik wordt bekend dat Verwilghen en Guy een dienstwagen aankopen , die tot de meest CO2-vervuilende behoren en mega-benzinezuipend.
Flahaut gaat met de helicopter de film bekijken: Bierset, Brussel, Hasselt, Brussel,Bierset......
Kunt u hierbij een commentaar geven of mogen wij niet verzuurd doen ?

jef 13 maart 2007 17:11

Die milieu of de CO2 taks is niet bedoeld om het milieu, maar zuiver een zoveelste uitzuiging van de burger. Gisteren heeft Verhostadt het duidelijk zelf gezegd op het nieuws dat het om de centen ging. Hij kondigde aan dat wanneer de taks op de verpakking niet direkt kon ingevoerd worden, hij de vliegtickets zou belasten wan hij MOEST 320miljoen euro vinden.

KrisKras 13 maart 2007 18:04

Waar het voor mij op neer komt is dat je gewoon al belasting gaat betalen OP DE FUCKING LUCHT DIE GE UITADEMT!!!!!!
Waar gaat dit naartoe? Ik weet (nog) niet hoe of wat, maar ik ga er toch alles aan doen om dit te weigeren. Dit gaat gewoon te ver voor mij. Misschien in de week al eens een gesprekje met mijn advocaat houden, zien in hoe verre zo iets wettelijk kan zijn. Schandalig gewoon!

Sfax 13 maart 2007 23:05

Volgens de berekeningen 150€ (Unizo) tot 250€ (oppositie) extra belasting op jaarbasis. U leest het goed, "extra belasting", want dat is wat deze taks is. Het doel is net niet om ervoor te zorgen dat de Belg meer milieuvriendelijke verpakkingen gaat gebruiken; dat wil men net niet want dan zit er een gat in de begroting.

Wat is er nog liberaal aan die "L" in VLD en waarom steunt de VLD belastingsverhogingen?

Desiderius 14 maart 2007 22:11

Ik wil nu écht niet lastig doen, maar tijdens déze verkiezingscampagne is het thema fiscale druk nog niet eens uitgespeeld door de grote concurrenten in het politieke strijdperk. Veel geleuter over staatshervorming, wat losse ideetjes over gezinsbeleid (mét de nodige cadeautjes van sp-a en CD&V) en van de zijde van 'Open-VLD' vooral een krampachtige poging om de geloofwaardigheid van het begrotingsbeleid van de afgelopen jaren wat op te krikken.

Maar dé belangrijkste vraag blijft: hoe gaan de partijen het CO²-thema in de volgende legislatuur verder uitspelen? Gaan we een nieuwe lawine van extra belastingen over ons heen krijgen onder het mom van die 'inconvenient truth' om de gruwelijke budgettaire ontsporingen te blijven afdekken? Of wordt die ecologische taxatie opgevat als een algemene herschikking van de fiscaliteit, waarbij de mogelijkheid zou bestaan om die absurd hoge druk op arbeid wat te verlichten?

Het feit dat op deze essentiële vraag geen antwoord komt (ik duid het Bart niet ten kwade; van andere leading politici heb ik ook geen antwoord gekregen), doet mij het ergste vermoeden... Het laat zich vandaag aanzien dat om het even welke coalitie na de komende verkiezingen die fameuze 'hardwerkende Vlaming' lelijk pijn zal moeten doen.

Pieke 15 maart 2007 12:21

er wordt door Reynders al gepostuleerd dat de verpakkingstaks niet het verhoopte bedrag gaat opleveren om het gat in de begroting te dichten (Metro van vandaag). Zijt dus maar zeker dat het niet bij een verpakkingstaks gaat blijven.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 22:38.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be