Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Persmededelingen (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=132)
-   -   N-VA : Fiets volwaardig transportmiddel in mobiliteitsbeleid (https://forum.politics.be/showthread.php?t=197765)

Politics.be 1 februari 2014 14:00

N-VA : Fiets volwaardig transportmiddel in mobiliteitsbeleid
 
De fiets is geen bijkomend vervoersalternatief, maar een volwaardig transportmiddel. Dat is het uitgangspunt van de resolutie ‘betreffende de fiets als volwaardig vervoersmiddel’ die Vlaams volksvertegenwoordigers Tine Eerlingen en Lies Jans van de N-VA samen met de collega’s van de meerderheid indiende in de commissie mobiliteit en Openbare werken. Ze werd vandaag door de meerderheidspartijen goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

De indieners van dit voorstel van resolutie hebben de ambitie om van Vlaanderen een echte fietsregio te maken waar de fiets als transportmiddel een volwaardige plaats krijgt in het mobiliteitsverhaal.

"Met deze resolutie willen we in een ‘Kenniscentrum Fietsbeleid’ de aanwezige kennis van verschillende actoren over het fietsbeleid en praktijkvoorbeelden beter bundelen en verspreiden. Een fietsvademecum is een goede basis, maar het uitwisselen van kennis en goede praktijkvoorbeelden, kunnen projecten beter maken én versnellen", vindt Tine Eerlingen.

De afgelopen jaren werd al geïnvesteerd in meer kilometers fietspad, beter onderhouden fietspaden en een kwaliteitsnormering voor fietspaden, zowel voor het utilitaire als voor het recreatieve gebruik. Vlaanderen investeert momenteel gemiddeld 100 miljoen euro per jaar in fietsinfrastructuur.

De fiets zelf evolueert echter verder. Daarom geldt het fietsgebruik vandaag niet alleen meer voor de korte afstand. Recente trends, zoals de spectaculaire toename van het elektrisch of semi-elektrische fietsen voor verplaatsingen over een langere afstand, versterken deze evolutie nog. Aan de andere kant is de vouwfiets voor een gecombineerd traject met tram en trein zo’n een alledaags verschijnsel geworden dat we er zelfs niet meer van opkijken.

"De fiets is een belangrijke schakel in het multimodale model dat we als N-VA sterk ondersteunen. Het belang van de fiets als transportmiddel naar belangrijke openbare vervoersknooppunten moet sterk gestimuleerd worden. De fiets wordt steeds duidelijker een deel van de vervoersketen en kan dus in eender welk mobiliteitsplan (ook gemeentelijk) niet meer ontbreken of stiefmoederlijk behandeld worden", stelt Lies Jans.

"Door meer in te zetten op meer vrij liggende fietspaden, veilige kruisingen met drukke wegen, aangepaste fietssnelwegen en kwalitatieve fietsparkings verhogen we de veiligheid en het gebruikscomfort voor fietsers. Zo stimuleren we mensen om vaker de fiets te nemen, zowel voor korte als lange afstanden en al dan niet in aansluiting op andere vervoersmiddelen", besluit Tine Eerlingen.

De volledige resolutie is raadpleegbaar op http://docs.vlaamsparlement.be/docs/...14/g2251-1.pdf.

Contactinfo:
Ferry Comhair, Woordvoerder N-VA-fractie Vlaams Parlement
E-post: [email protected]

Auteur(s):
Tine Eerlingen, Vlaams parlementslid
Lies Jans, Ondervoorzitter fractie Vlaams Parlement, Vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap in de Senaat
Thema('s): Mobiliteit & verkeersveiligheid


Bron: politics.be

Johan Daelemans 1 februari 2014 17:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Politics.be (Bericht 6996537)
De fiets is geen bijkomend vervoersalternatief, maar een volwaardig transportmiddel.
Bron: politics.be

De burger, hij of zij, zal na dagen van opgedane ervaring in alle weersomstandigheden en na kennismaking van het al of niet aanwezig zijn van fietspaden dat voor zichzelf wel uitmaken.

R.Verhiest 3 februari 2014 13:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Johan Daelemans (Bericht 6996676)
De burger, hij of zij, zal na dagen van opgedane ervaring in alle weersomstandigheden en na kennismaking van het al of niet aanwezig zijn van fietspaden dat voor zichzelf wel uitmaken.

Intussen is het goed onderhouden en aanleggen van fietspaden, d aanpassing van de verkeersregels e.d. wel een politieke beslissing m.a.w. de al dan niet fietsende burger kan met zijn stem de politiek (lichtjes ?) beïnvloeden...

Vlad 15 november 2017 07:13

Citaat:

Show us the money. Het is deze keer geen partijvoorzitter die het zegt, maar een eerbiedwaardige instelling als het Rekenhof. Die uitte met die woorden kritiek op Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), omdat over de 100 miljoen euro die moet dienen voor nieuwe fietspaden niets terug te vinden is in de begroting.Bron.
Bla blablabalabalab blabalab balabaabla ik Ben Weyts bla blablablbalbalba bla bla ... als Weyts ooit aan 100 miljoen euro aan fietspaden zal geraken zal het zijn omdat hij veel te veel betaald. Eerlijk is eerlijk. Ook Crevits beloofde blablabla lang geleden al voor 100 miljoen aan fietspaden.
Het rekenhof vindt er echter niets van terug.

Anna List 15 november 2017 07:30

ola zeker, komen er werkende fietsliften in de fietserstunnels onder de schelde, met een gegarandeerde maximum herstel en onderhoudstijd?

komt er eindelijk een fietsbrug over t Scheld?

en een paar straten in kruis door elke stad uniek gedediceerd aan fietsers?

Vlad 15 november 2017 08:26

nog blablabla van Weyts blijkbaar

Volgens mij zijn er een pak minder verkeersdoden doordat het verkeer stil staat. Dus door iets waar de politici in falen, niet dankzij hun maatregelen en goed bestuur.

Johan Daelemans 15 november 2017 08:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Vlad (Bericht 8573409)
nog blablabla van Weyts blijkbaar

Volgens mij zijn er een pak minder verkeersdoden doordat het verkeer stil staat. Dus door iets waar de politici in falen, niet dankzij hun maatregelen en goed bestuur.

Elk positief resultaat mag je op rekening schrijven van de autoconstructeurs.
Met de wagens van vandaag overleef je ongevallen aan twee maal de snelheid van 20 jaar geleden.
Als voetganger of fietser kan je een impactsnelheid van een wagen overleven aan twee maal de snelheid van 20 jaar geleden.
Allemaal dankzij de vooruitgang die wagens hebben geboekt aan passieve en actieve veiligheid. Het is gewoon weerzinwekkend hoe politiek telkens een ander zijn verdienste als zijn eigen tracht te verkopen.

Wat wel een positief effect heeft veroorzaakt zijn de weggewerkte zwarte punten.Zeg maar, het herstellen van stommiteiten in onze wegeninfrastructuur uit het verleden.

Vlad 15 november 2017 12:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Johan Daelemans (Bericht 8573418)
Elk positief resultaat mag je op rekening schrijven van de autoconstructeurs.
Met de wagens van vandaag overleef je ongevallen aan twee maal de snelheid van 20 jaar geleden.
Als voetganger of fietser kan je een impactsnelheid van een wagen overleven aan twee maal de snelheid van 20 jaar geleden.
Allemaal dankzij de vooruitgang die wagens hebben geboekt aan passieve en actieve veiligheid. Het is gewoon weerzinwekkend hoe politiek telkens een ander zijn verdienste als zijn eigen tracht te verkopen.

Wat wel een positief effect heeft veroorzaakt zijn de weggewerkte zwarte punten.Zeg maar, het herstellen van stommiteiten in onze wegeninfrastructuur uit het verleden.

Zou het weg werken van de zwarte punten niet ook propaganda zijn ? Ik woon aan een zwart punt en sinds het weg werken ervan is het alleen erger geworden. Vroeger waren de verkeerslichten dikwijls defect. Ze zijn volledig vernieuwd. Mooi. Helaas geraak je nu niet meer in één keer over dus moet je in het midden wachten. Met als gevolg dat er meer mensen dan ooit door het rood wandelen. Het is gewoon wachten op het volgende ongeluk.

En wat is het toch in Antwerpen met die verkeerslichten ? Ik zie meer en meer kruispunten opduiken waar de voetganger veel langer groen heeft dan de fietser. Vermoedelijk zit er ergens een programmeur die ervan uit gaat dat vermits een voetganger er langer over doet dat licht langer op groen moet blijven. Het moet echter omgekeerd. Vermits de voetganger trager is, moet hij vroeger gestopt worden dan de fietser. De fietser kan nog beginnen oversteken als de voetganger al bijna over is en nog eerst de baan over zijn.

Anna List 15 november 2017 13:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Vlad (Bericht 8573645)
Zou het weg werken van de zwarte punten niet ook propaganda zijn ? Ik woon aan een zwart punt en sinds het weg werken ervan is het alleen erger geworden. Vroeger waren de verkeerslichten dikwijls defect. Ze zijn volledig vernieuwd. Mooi. Helaas geraak je nu niet meer in één keer over dus moet je in het midden wachten. Met als gevolg dat er meer mensen dan ooit door het rood wandelen. Het is gewoon wachten op het volgende ongeluk.

En wat is het toch in Antwerpen met die verkeerslichten ? Ik zie meer en meer kruispunten opduiken waar de voetganger veel langer groen heeft dan de fietser. Vermoedelijk zit er ergens een programmeur die ervan uit gaat dat vermits een voetganger er langer over doet dat licht langer op groen moet blijven. Het moet echter omgekeerd. Vermits de voetganger trager is, moet hij vroeger gestopt worden dan de fietser. De fietser kan nog beginnen oversteken als de voetganger al bijna over is en nog eerst de baan over zijn.

haha klinkt idd als een denkfoutje ve programmeur, heb t nog niet gemerkt, zal er eens op letten.

als t klopt, dringend die mens zijn bedrijfsautootje afpakken, dat m wat voeling krijgt met zijn materie. ;-)

Erw 15 november 2017 13:43

Ik moet lachen met de propaganda dat de Commies verplaatsingen met de fiets makkelijker zouden maken. Hun "fietssnelwegen" en andere propaganda onderdelen.
De realiteit is het tegendeel:
- elke zijstraat = over 2 drempels hotsen
- oversteken = tussen palen en hoge stenen sukkelen - je moet zodanig hun bazar in de gaten houden dat je er nauwelijks nog aan toe komt om dat voor het verkeer te doen.
- scheidingen autodeel / fietsdeel weg: je kunt niet meer inhalen.
- fietspad links van de straat: het tegengestelde richtings-autoverkeer geeft je telkens windstoten en vuilwater douches, en typerend staat de rechterkant van de autobaan vol plassen waardoor je gordijnen water op je af ziet komen.
- 2 richtings fietspad: meestal te nauw om te kruisen, omdat de Commies een halve meter van de vroegere baan hebben versmeten aan hun struiken en andere rommel, als scheiding tussen autoweg en fietspad.
- afslaan als fietser op een T punt aan een bocht, fietspad ligt links op de op te rijden baan, je moet dus op de af te rijden baan naar links oversteken, gewoon recht op verkeer dat wil afslaan naar de baan waar je uit komt.
-die gescheiden fietspaden, vroeger, in herfst werden de takken kapotgereden en opzijgesmeten door de auto's. Nu blijven ze tot sint juttemis liggen. Dito modder, allerhande rommel, blijft nu liggen in plaats van weggespoeld / weggeduwd door auto's.
- weer gescheiden fietspaden: de Commie scheidings struiken schermen het fietspad dan nog af van de straatverlichting die aan de andere kant van de autobaan staat.
- de verkeerssituatie als fietser is totale chaos. Vroeger bleef je gewoon rechts van de baan, nu moet je X keer oversteken, soms zelfs een parallelsteegje, waar je dan om gewoon rechtdoor te kunnen voorrang moet verlenen aan auto's om de baan weer verder te kunnen.
- steden, centra, die verkeersdrempels, door het vele remmen / optrekken van auto's zijn de kasseien of klinkers in putten ingeduwd. Hele series achter elkaar. En daar moet je dus als fietser door hotsen, met 0 uitwijkingsmogelijkheid want de Commies zitten toch o zo graag elke doorgang te vernauwen tot een sukkelsteegje.
- afslaan is tegenwoordig voorbijrijden, oversteken, en aan de andere kant terugrijden. De doorgangen zo nauw, en de bochten zo haaks / scherp, dat je moet zitten hotsen over de rioolgeulen - je rijdt er loodrecht op, te nauw om schuin te gaan, serieuze stamp. Ik heb er al spaken op gebroken.

Van alle deze nadelen is het vooral de chaos die ik het gevaarlijkst vind.
Je weet op den duur niet meer waar je moet rijden als fietser, als je ergens komt waar je nog niet bent geweest. Dat verplicht fietspad bord staat dan ergens aan de andere kant van de straat, buiten je blikveld, en je moet het "gewaarworden" dat je op een autoweg aan het rijden bent, en dat er een fietspad is aan de andere kant, waar je dan moet afstappen en tevoet over sukkelen, wegens de drempels.

"Mobiliteitsbeleid", noemen ze dat...
In de realiteit hebben de Commies zodanig weinig werk dat ze de zotste en rotste bezigheden verzinnen, en daar ben je dan de dupe van.
Ik vond de oude banen, zonder scheidingen en rommel, met verkeer dat langs je raast, maar toch in dezelfde richting, veel veiliger. Gewoon omdat de simpliciteit weggebruikers gemakkelijk maakte om te voorspellen / te anticiperen. Nu is het rijden van de ene verrassing naar de andere, optrekken, remmen, enz. Vroeger moest je maar in de rijrichting kijken, nu moet je rondom kijken inclusief achter je schouder - je moet oversteken om links te gaan rijden :P

Jan van den Berghe 16 november 2017 22:38

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Erw (Bericht 8573707)
De realiteit is het tegendeel:
- elke zijstraat = over 2 drempels hotsen

Manifest gelogen. Ik fietste enige tijd geleden een stuk af van fietssnelweg nr. 1. Op meerdere kruispunten perfect vlakke overgangen en dan eens met voorrang voor de fietsers. Dat laatste is wel niet overal het geval, maar die "drempels" vindt u uit.

Erw 23 november 2017 18:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8575267)
Manifest gelogen. Ik fietste enige tijd geleden een stuk af van fietssnelweg nr. 1. Op meerdere kruispunten perfect vlakke overgangen en dan eens met voorrang voor de fietsers. Dat laatste is wel niet overal het geval, maar die "drempels" vindt u uit.

U bent zelf een manifeste leugenaar.
Reeds eerder bewezen bij het geval van de achterbakse wijziging van facultatief (niet moeten) fietspad naar verplicht, in Aalter, Mariahovelaan, waar u uw bewering baseerde op verouderde Google Streetview, die nog de oude borden liet zien. U pretendeerde er toen ook dat u er passeerde, leugenaar.
Daarnaast gebruikt u stromannen, wat ook liegen is, leugenaar.

Jan van den Berghe 24 november 2017 00:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Erw (Bericht 8580199)
U bent zelf een manifeste leugenaar.

U mag het altijd bewijzen, hoor. Ik stel voor dat u dat doet aan de hand van het traject Berchem - Duffel.

Erw 26 november 2017 17:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8580440)
U mag het altijd bewijzen, hoor. Ik stel voor dat u dat doet aan de hand van het traject Berchem - Duffel.

Ik moet helemaal geen stromannen bewijzen.
Die moet u bewijzen, tegenover uzelf dan, want ik heb niks te maken met zaken die niet ik, maar u beweert, en me in de mond tracht te schuiven...
, hebben steevast drempels voor elke zijstraat.
Op die verhoogde fietspaden is elke zijstraat voor fietsers hetzelfde als een verkeersdrempel is voor autobestuurders. Ik weet één uitzondering, waar de Commies het verhoogde fietspad hebben doorgetrokken, waardoor auto's hotsen in de plaats van fietsers. Nogal wat chauffeurs worden erdoor verrast, omdat het meeste verkeer daar afslaat, en tegenwoordig zelfs quasi al het verkeer, wegens omleidingen door allerhande werken (op/afritten complex, spoorwegbrugvervanging, wegenwerken verder aan de rechtdoor van de straat, enz - de Commies saboteren graag in clubverband :P .

Dat "mobiliteitsbeleid" is voor fietsers even crap als voor autobestuurders.
Het is het tegendeel: de Commies doen er alles aan om mobiliteit te saboteren, tegenwoordig tot zelfs bannen.

zonbron 27 november 2017 02:35

Men zal 'eindelijk' de fietsers aanpakken.

https://www.hln.be/nieuws/binnenland...5478/#comments

Blue Sky 27 november 2017 14:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Erw (Bericht 8582093)
Ik moet helemaal geen stromannen bewijzen.
Die moet u bewijzen, tegenover uzelf dan, want ik heb niks te maken met zaken die niet ik, maar u beweert, en me in de mond tracht te schuiven...
, hebben steevast drempels voor elke zijstraat.
Op die verhoogde fietspaden is elke zijstraat voor fietsers hetzelfde als een verkeersdrempel is voor autobestuurders. Ik weet één uitzondering, waar de Commies het verhoogde fietspad hebben doorgetrokken, waardoor auto's hotsen in de plaats van fietsers. Nogal wat chauffeurs worden erdoor verrast, omdat het meeste verkeer daar afslaat, en tegenwoordig zelfs quasi al het verkeer, wegens omleidingen door allerhande werken (op/afritten complex, spoorwegbrugvervanging, wegenwerken verder aan de rechtdoor van de straat, enz - de Commies saboteren graag in clubverband :P .

Dat "mobiliteitsbeleid" is voor fietsers even crap als voor autobestuurders.
Het is het tegendeel: de Commies doen er alles aan om mobiliteit te saboteren, tegenwoordig tot zelfs bannen.

Als frequente fietser moet ik u nochtans tegenspreken. Drempels zijn veel minder hinderlijk voor fietsers dan voor auto's. Komt onder meer door de grotere wieldiameter. Wellicht fietst u zelf nooit en doet u die uitspraak uit onwetendheid?

Jan van den Berghe 29 november 2017 22:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Erw (Bericht 8582093)
Ik moet helemaal geen stromannen bewijzen.

Hilarisch!

Iets beweren en bij gebrek aan eigen bewijs dan maar op de vraagsteller schieten.

Jan van den Berghe 29 november 2017 22:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Erw (Bericht 8582093)
Dat "mobiliteitsbeleid" is voor fietsers even crap als voor autobestuurders.
Het is het tegendeel: de Commies doen er alles aan om mobiliteit te saboteren, tegenwoordig tot zelfs bannen.

Heel de wereld lijkt wel tegen u te zijn.

Jan van den Berghe 29 november 2017 22:57

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door zonbron (Bericht 8582353)
Men zal 'eindelijk' de fietsers aanpakken.

https://www.hln.be/nieuws/binnenland...5478/#comments

Niet de eerste keer.

Erw 1 december 2017 18:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Blue Sky (Bericht 8582665)
Als frequente fietser moet ik u nochtans tegenspreken. Drempels zijn veel minder hinderlijk voor fietsers dan voor auto's. Komt onder meer door de grotere wieldiameter. Wellicht fietst u zelf nooit en doet u die uitspraak uit onwetendheid?

Ik fiets elke dag 50+ km, in alle weer, wellicht fiets u zelf nooit en doet u die uitspraak uit bloemetjes bijtjes en zonneschijn zondagsrijder op toeristische trajecten?

Erw 1 december 2017 18:34

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8583589)
Heel de wereld lijkt wel tegen u te zijn.

Niet de wereld, gewoon de centraal plannende dievenbende die zichzelf "overheid" noemt.

Enkele weken terug publicatie van de gemeente-lokale dievenbende afdeling waar ik woon: hun "Strooiplan" met kapitale S, met kordate blabla over strooien fietspaden.
Vannacht en vannamiddag de realiteit gezien: de enige gestrooide fietspaden waren deze zonder scheiding met de autobaan.
Zelfs top bruggen - met een parkeervak tussen auto en fietsdeel: niet gestrooid, parkeervak evenmin. Allemaal klonters ijs, die vannacht gaan verharden tot stenen, en totaal niet meer berijdbaar zijn.
En de kul is dat ze met hun separatisme van de voorbije decennia de autovakken smaller hebben gemaakt om scheidingsruimte te hebben, waardoor je als fietser nu in de weg zit van auto's.

Vooral deze dagen, winterdagen, zijn auto's mijn vrienden. Ze maken berijdbare stroken in de sneeuw en duwen de ijsklompen plat.

Herinner u nog Aalter, Mariahovelaan - uw leugen toen?
Wel, er is nog een baan in Aalter, genaamd "Oude Gentweg", aan de Kranepoel.
Ze hebben die afgesloten (met palletten stenen, betonblokken en hekkens) voor auto's met als excuus sluipverkeer weren, dat ontstond bij de verklooiingswerken van het E40 afrittencomplex aldaar.
Wel, dat ligt nu vol takken en bladeren.
Vroeger reden mijn vrienden de auto's die plat. De voorbije weken heb ik al talloze keren moeten stoppen, om takken van de baan te halen, uit egoisme, want de volgende nacht moet ik er weer passeren, en in het donker is een ongeziene tak in je wiel levensgevaarlijk.
De wereld, die uw vrindjes Commies om zeep aan het helpen zijn.

Erw 1 december 2017 18:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8583587)
Hilarisch!

Iets beweren en bij gebrek aan eigen bewijs dan maar op de vraagsteller schieten.

U wijzigde wat ik zei, waardoor het over uw eigen gebrek gaat, beste Commie.

Jan van den Berghe 1 december 2017 22:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Erw (Bericht 8585362)
Herinner u nog Aalter, Mariahovelaan - uw leugen toen?
Wel, er is nog een baan in Aalter, genaamd "Oude Gentweg", aan de Kranepoel.
Ze hebben die afgesloten (met palletten stenen, betonblokken en hekkens) voor auto's met als excuus sluipverkeer weren, dat ontstond bij de verklooiingswerken van het E40 afrittencomplex aldaar.
Wel, dat ligt nu vol takken en bladeren.
Vroeger reden mijn vrienden de auto's die plat. De voorbije weken heb ik al talloze keren moeten stoppen, om takken van de baan te halen, uit egoisme, want de volgende nacht moet ik er weer passeren, en in het donker is een ongeziene tak in je wiel levensgevaarlijk.
De wereld, die uw vrindjes Commies om zeep aan het helpen zijn.

In plaats van te klagen: neem een borstel en veeg die bladeren weg als ze u mateloos hinderen. Dat is het verschil tussen de zuurpruim en de engageerde.

Jan van den Berghe 1 december 2017 22:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Erw (Bericht 8585362)
Enkele weken terug publicatie van de gemeente-lokale dievenbende afdeling waar ik woon: hun "Strooiplan" met kapitale S, met kordate blabla over strooien fietspaden.
Vannacht en vannamiddag de realiteit gezien: de enige gestrooide fietspaden waren deze zonder scheiding met de autobaan.
Zelfs top bruggen - met een parkeervak tussen auto en fietsdeel: niet gestrooid, parkeervak evenmin. Allemaal klonters ijs, die vannacht gaan verharden tot stenen, en totaal niet meer berijdbaar zijn.
En de kul is dat ze met hun separatisme van de voorbije decennia de autovakken smaller hebben gemaakt om scheidingsruimte te hebben, waardoor je als fietser nu in de weg zit van auto's.

Vooral deze dagen, winterdagen, zijn auto's mijn vrienden. Ze maken berijdbare stroken in de sneeuw en duwen de ijsklompen plat.

Die zogezegde "kul" doen ze al vele tientallen jaren in Nederland. Heel goed gedaan, tot ieders tevredenheid. Daar vinden ze de Belgische oplossing van aanliggende fietspaden ronduit fietsonvriendelijk. En gelijk hebben ze!

Erw 2 december 2017 10:15

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8585548)
Die zogezegde "kul" doen ze al vele tientallen jaren in Nederland. Heel goed gedaan, tot ieders tevredenheid. Daar vinden ze de Belgische oplossing van aanliggende fietspaden ronduit fietsonvriendelijk. En gelijk hebben ze!

De "tevredenheid" uit uw Commie propaganda-praat is te horen.

De geroepen waarschuwingen bij groepjes wielrenners.

De vloek bij de individuele fietser.

De vrouwen die een gil geven als ze bij het oversteken in een geforceerd nauw steegje over zo een drempel-af>rioolgeul>drempel-op hotsen.

De toeristische koppels die merken dat er iets scheelt, stoppen en pogen te ontdekken waar ze MOETEN zijn.

De fietsers die fietspad-delen met veel zijstraten/drempels links of rechts laten liggen en het hele deel op de autobaan blijven rijden, soms spijtig genoeg met een sliert auto's erachter die vroeger konden passeren en door de Commie verengingen niet meer.

De nauwe oversteek-steegjes die worden gemeden - zijnde fietsers die de minst erge van de Commie Crap kiezen: niet het Commie dwangpad, maar het pad met het kleinste aantal / minst hoge drempels.

De drempels kul doen ze even "vele tientallen jaren" in Belgie ook, Commie.
Eerst voor chauffeurs van auto's en kamions, daarna ook voor fietsers.
Zelfs hun wan/brolprestaties volgden, de Commie drempels / plateaus vol putten, afgereden Commie rommel (paaltjes, struiken), zelfs het flutgewicht van fietsers volstaat blijkbaar al, bij de recentere wegblokkades (die de ene rij richting nopen te stoppen voor de andere - kruisen gaat niet meer) die zo een apart zijsteegje hebben voor fietsers, zelfs daar zie je al ingedrukte rode klinkers.

De Commies zullen bij de aanbesteding allicht zo weinig mogelijk willen uitgegeven hebben aan materiaal/prestatie, om zoveel mogelijk boven en onder tafel in de eigen zakskes te proppen. :P

Erw 2 december 2017 10:22

hun
 
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8585545)
In plaats van te klagen: neem een borstel en veeg die bladeren weg als ze u mateloos hinderen. Dat is het verschil tussen de zuurpruim en de engageerde.

Uw diefstal maakt dat iemand die 3 broden bakt, er maar 1 kan terugkopen.
Ruim zelf op wat u met het gestolene koopt, onbeschaamde.
Dat is het verschil tussen een sociaal mens, bereid om te helpen in de samenleving / economie, en asociaal tuig, dat wil kunnen consumeren zonder te helpen produceren.

Jan van den Berghe 2 december 2017 11:20

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Erw (Bericht 8585778)
De "tevredenheid" uit uw Commie propaganda-praat is te horen.

De geroepen waarschuwingen bij groepjes wielrenners.

De vloek bij de individuele fietser.

De vrouwen die een gil geven als ze bij het oversteken in een geforceerd nauw steegje over zo een drempel-af>rioolgeul>drempel-op hotsen.

De toeristische koppels die merken dat er iets scheelt, stoppen en pogen te ontdekken waar ze MOETEN zijn.

De fietsers die fietspad-delen met veel zijstraten/drempels links of rechts laten liggen en het hele deel op de autobaan blijven rijden, soms spijtig genoeg met een sliert auto's erachter die vroeger konden passeren en door de Commie verengingen niet meer.

De nauwe oversteek-steegjes die worden gemeden - zijnde fietsers die de minst erge van de Commie Crap kiezen: niet het Commie dwangpad, maar het pad met het kleinste aantal / minst hoge drempels.

De drempels kul doen ze even "vele tientallen jaren" in Belgie ook, Commie.
Eerst voor chauffeurs van auto's en kamions, daarna ook voor fietsers.
Zelfs hun wan/brolprestaties volgden, de Commie drempels / plateaus vol putten, afgereden Commie rommel (paaltjes, struiken), zelfs het flutgewicht van fietsers volstaat blijkbaar al, bij de recentere wegblokkades (die de ene rij richting nopen te stoppen voor de andere - kruisen gaat niet meer) die zo een apart zijsteegje hebben voor fietsers, zelfs daar zie je al ingedrukte rode klinkers.

De Commies zullen bij de aanbesteding allicht zo weinig mogelijk willen uitgegeven hebben aan materiaal/prestatie, om zoveel mogelijk boven en onder tafel in de eigen zakskes te proppen. :P

Allemaal onzin, want de Nederlandse Fietsersbond is grote voorstander van gescheiden infrastructuur. In Nederland is de Fietsersbond een machtige organisatie met vele duizenden leden. Geen enkele beleidsmaker negeert daar de Fietsersbond.

Jan van den Berghe 2 december 2017 11:22

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Erw (Bericht 8585786)
Uw diefstal maakt dat iemand die 3 broden bakt, er maar 1 kan terugkopen.
Ruim zelf op wat u met het gestolene koopt, onbeschaamde.
Dat is het verschil tussen een sociaal mens, bereid om te helpen in de samenleving / economie, en asociaal tuig, dat wil kunnen consumeren zonder te helpen produceren.

Het enige wat u doet, is klagen en zagen. U zaagt en klaagt over takjes en bladeren op een fietspad. Wel, neem een borstel. Of ga naar de bevoegde schepen. We hebben daar zelfs een instrument voor: het meldpunt.

De zuurpruim doet niets en bewerkt ook geen verandering.

Erw 3 december 2017 05:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8585875)
Allemaal onzin, want de Nederlandse Fietsersbond is grote voorstander van gescheiden infrastructuur. In Nederland is de Fietsersbond een machtige organisatie met vele duizenden leden. Geen enkele beleidsmaker negeert daar de Fietsersbond.

Er was geen logica in de post die u quote, zin en onzin is daardoor niet relevant, het was een loutere opsomming van wat ik heb gezien en gehoord "op het veld".
Gelieve bij de les te blijven, Commie.

Verder, interesseert uw "Nederlandse Fietsersbond" me geen fluit, evenmin als uw "beleidsmakers", maar gebaseerd op uw blabla hier, lijkt me die "bond" gewoon een Committee van Commies, dat typerend vooral "Macht" en "Dwang" in haar vaandel voert. Een beetje zoals Unizo en consoorten hier. Overheid en haar gesponsorde belangengroepen hoeven onderling "Macht" noch "Dwang" uit te oefenen, het zijn gewoon samenspannende Committees binnen een centraal plannende dievenbende.

Erw 3 december 2017 05:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8585879)
Het enige wat u doet, is klagen en zagen. U zaagt en klaagt over takjes en bladeren op een fietspad. Wel, neem een borstel. Of ga naar de bevoegde schepen. We hebben daar zelfs een instrument voor: het meldpunt.

De zuurpruim doet niets en bewerkt ook geen verandering.

Commies zijn asociaal leeg tuig, melden is gewoon tijdsverlies, en de rommel op de baan komt door hen, het Commie Crapuul weet wat het doet, en kent ook de gevolgen van wat het doet.
De oplossing hier is de blokkade opruimen en mijn vrienden de auto's terug doorlaten, die dan gratis ruimen, in tegenstelling tot de Commies, die bezigheden als excuus hanteren voor hun afwezigheid op de werkvloer van de samenleving.

Erw 3 december 2017 06:00

Net even opgezocht:
https://www.rijksoverheid.nl/documen...tsersbond-2017
https://www.rijksoverheid.nl/binarie...sbond-2017.pdf
Citaat:

De subsidieregeling is in hoofdzaak een voortzetting van de Subsidieregeling
Fietsersbond 2013. De totale administratieve lasten komen op circa € 14.688 per
jaar. Dit is circa 2,6 % van het jaarlijkse subsidiebedrag in de periode 2018 -
2022.
Even rekenen, 100 / 2.6 maal 14688 = 565000 euro jaarlijkse subsidie.
Of hoe andermans afgepakt geld de Commie-Zijn vaandel omhoog steekt. :P

Jan van den Berghe 4 december 2017 00:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Erw (Bericht 8586732)
Commies zijn asociaal leeg tuig, melden is gewoon tijdsverlies, en de rommel op de baan komt door hen, het Commie Crapuul weet wat het doet, en kent ook de gevolgen van wat het doet.
De oplossing hier is de blokkade opruimen en mijn vrienden de auto's terug doorlaten, die dan gratis ruimen, in tegenstelling tot de Commies, die bezigheden als excuus hanteren voor hun afwezigheid op de werkvloer van de samenleving.

Daar is de zuurpruim weer!

Iedereen is slecht! Iedereen is verkeerd!

Alleen ik ben de uitzondering!

Erw 21 december 2017 22:22

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8587609)
Daar is de zuurpruim weer!

Iedereen is slecht! Iedereen is verkeerd!

Alleen ik ben de uitzondering!

Dat is wat Commies doen: beweren dat iets goed of slecht is voor "iedereen", terwijl de realiteit is dat ze een deel van de bevolking bestelen om 1) de eigen zakken te vullen en 2) aanhang te kopen bij een ander deel van de bevolking.
U maakt duidelijk deel uit van die gekochte aanhang.
Wees er trots op...

Jan van den Berghe 22 december 2017 00:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Erw (Bericht 8603765)
Dat is wat Commies doen: beweren dat iets goed of slecht is voor "iedereen", terwijl de realiteit is dat ze een deel van de bevolking bestelen om 1) de eigen zakken te vullen en 2) aanhang te kopen bij een ander deel van de bevolking.
U maakt duidelijk deel uit van die gekochte aanhang.
Wees er trots op...

Weer last van zure oprispingen?

Erw 24 december 2017 22:48

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8603967)
Weer last van zure oprispingen?

Wat u "last" noemt, noem ik "werken".
De taak hier zijnde de Commies in de samenleving als dusdanig kenmerken.
Want ze steken zich, net alle dieven, graag weg.

daiwa 27 december 2017 04:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Johan Daelemans (Bericht 6996676)
De burger, hij of zij, zal na dagen van opgedane ervaring in alle weersomstandigheden en na kennismaking van het al of niet aanwezig zijn van fietspaden dat voor zichzelf wel uitmaken.

De fiets zal nooit een volwaardig transportmiddel worden !

Jay-P. 27 december 2017 13:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door daiwa (Bericht 8608226)
De fiets zal nooit een volwaardig transportmiddel worden !

Gelukkig maar.

Jan van den Berghe 9 januari 2018 22:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door daiwa (Bericht 8608226)
De fiets zal nooit een volwaardig transportmiddel worden !

De fiets IS een volwaardig transportmiddel. Dagelijks doen er heel wat mensen in Vlaanderen, en vooral in Nederland, hun verplaatsingen met de fiets.

Erw 10 januari 2018 21:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8619401)
De fiets IS een volwaardig transportmiddel. Dagelijks doen er heel wat mensen in Vlaanderen, en vooral in Nederland, hun verplaatsingen met de fiets.

Bij slecht weer kort uw "heel wat" meetliniaal in naar "prul".
De auto heeft zo van die voordelen, je verplaatst je moeiteloos vanuit een zetel met regen en kou achter glas en met veel bagageruimte.
Ogen en meetlinialen (zoals fietstellers) bewijzen hoe minderwaardig uw volwaardig is.

Blue Sky 16 februari 2018 12:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door daiwa (Bericht 8608226)
De fiets zal nooit een volwaardig transportmiddel worden !

Objectief bekeken kan je niet anders vaststellen dat het dat wel is. Het is in velen gevallen ook een veel beter alternatief dan de auto, die tal van nadelen heeft die zwaar doorwegen.

Dergelijke stelling zie je vaak innemen in achterlopende landen als het deze in het voormalige oostblok. Ook bij ons zijn er veel van die bekrompen figuren met tunnelvisie die vastgeroest zijn in hun gewoontes en niet beter weten dan alle verplaatsingen met de auto te doen. Vandaar het belang van hoge taksen op autogebruik.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 06:32.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be