Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Filip Dewinter (Vlaams Blok) - 16 tot 22 februari (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=26)
-   -   Enkele vragen (https://forum.politics.be/showthread.php?t=9650)

pureesoiree.be 21 februari 2004 12:05

Hieronder bevinden zich enkele vragen
van leden van onze site
deze zijn dus niet de vragen/voorkeuren van de site zelf !

Vraag 1

totaal geen actueel thema, maar wat is uw mening omtrent afschaffing van de (algemene) stemplicht

Vraag 2

U hekelt zich al jaren aan het cordon, gedurende deze jaren is het vlaams blok blijven groeien en het begint meer en meer duidelijk te worden dat dit cordon nooit doorbroken zal worden zolang jullie geen hervormingen doorvoeren die van jullie een volwaardige democratische partij maken. Waarom blijft deze hervorming uit, zou het niet de ideale oplossing zijn om de sterkste argumenten van de andere partijen volledig te ontkrachten? Zou dit niet DE oplossing kunnen zijn tegen het linkse front? Denkt u dat het vlaams blok niet meer naar behoren zal functioneren na zulke hervormingen of zijn er bepaalde personen die vrezen hun positie te zullen verliezen?

Vraag 3

Geachte heer Dewinter.
Ik heb een voorstel bedacht om de democratie va vandaag bij te schaven want volgens mij werkt dat niet zoals het meot.
Met dit voorstel hoeft er dan ook helemaal niet meer tijd besteed te worden aan stemrecht, stemplicht of migrantenstemrecht.
Tegenwoordig mag iedereen stemmen.Ik vind dat niet het beste systeem omdat er gewoon heel veel mensen zijn die niks van politiek weten en die gewoon iets aanduiden in het stemhokje zonder nagedacht te hebben.Ik vind niet dat een ongeïnteresseerde massa mag beslissen door wie een land bestuurd mag worden.
Daarom stel ik voor om in plaats van stemplicht zoals het nu is een ander systeem in te voeren.
Namelijk;iedereen mag stemmen maar wie wil stemmen moet eerst een examen afleggen.In dat examen worden dan vragen gesteld over elke partij en over hoe de politieke systemen in elkaar zitten.Iedereen mag dat examen zoveel keer afleggen als hij wil en dat hoeft ook geen moeilijk examen te zijn.En als ge door zijt op dat examen dan moogt ge gaan stemmen.
Op deze manier komen we tot een betere vorm van democratie. Dan gaan tenminste mensen stemmen die geïnteresseerd zijn en niet zoals nu de ongeïnteresseerde massa.
Wat vindt u van dit voorstel?

Vraag 4

als er nieuwe mensen op de kieslijsten willen staan van het Vlaams blok, wordt er dan nagegaan van die personen ofdat ze een 'verleden' hebben (bv nazisten, negationisten,....). Want ik weet dat dit nogal uiterst gevoelig ligt binnen en buiten de partij. Want als de journalisten er op uitkomen, dan zal elke andere partij er wel naar verwijzen en misschien wel kiezers afnemen van jullie partij

Vraag 5

Geachte heer Dewinter,

Wat verstaat u onder de slogan 'eigen volk eerst'?

Wat vindt u van de aanpak van criminaliteit de dag van vandaag? Wat is er teveel? Wat moet er verbeteren? Wat moet er verdwijnen?

Vraag 6

Een tijdje geleden stond er in Humo een artikelreeks over neonazistische groeperingen die rechtstreeks gelinkt konden worden aan partijleden (zelfs vooraanstaande leden). En ik neem aan dat Humo de Story niet is en dus de waarheid schrijft. Ook al ken ik uw antwoord al half, toch zou ik graag weten wat u hier op te zeggen hebt

Vraag 7

Wat is uw standpunt tegenover de BSE kwestie? Wie moet er betalen producent of consument?

En wat wil u doen om de slogan 'Eigen volk eerst' waar te maken?

Vraag 8

Geachte mijnheer Dewinter, waarom mogen de migranten geen stemrecht hebben?
wat is het grote struikelblok?
voor die pakweg 1000 migranten die hier in België wonen en die stemRECHT hebben en geen stemPLICHT, juist ofdat dat een verschil gaat maken bij de verkiezingen.
Is dit gewoon een stemmenslag voor eigen doel of gewoon propaganda, want ik kan me slecht voorstellen dat dit geen reden heeft.

als u zo vriendelijk zou willen zijn deze vraag te beantwoorden met uw eigen ongezoute mening

Vraag 9

Hoe denkt het blok de criminaliteit aan te pakken? Het 'meer blauw op straat' van de (zo goed als) voorbije regering resulteerde enkel in een stapel extra papierwerk voor de politie, waardoor er minder blauw op straat te zien was. Wat moet er volgens het blok dan zo fundamenteel veranderen aan de huidige manier van werken?

Vraag 10

Vreemdelingenbeleid. Wat is uw concrete voorstel hieromtrent? Wat is er in het verleden misgelopen, waardoor de integratie totaal mislukt is, en meer nog, hoe ziet het Blok de toekomst in voor het beleid dat ons niet in aanvaring brengt met de Europese unie, maar toch een beleid dat er weer vor zorgt dat we in een leefbare samenlevingterrecht zullen komen?

Vraag 11

Vlaanderen onafhankelijk. Hoe zoekt u dit te bewerkstelligen? Vanzelfsprekend zal Wallonië hier totaal tegen zijn, omdat zij dan de geldstroom richting het franstalige landsdeel zien ophouden. Hoe wil het Blok dit aanpakken, aangezien Elio Di Rupo zowat de wet dicteert in vlaanderen? Hoe kunnen we als Vlamingen sterk genoeg staan, en genoeg gewicht in de schaal gooien om Di Rupo buitenspel te zetten?

Vraag 12

Laten we aannemen dat de andere partijen morgen het meest ondemocratische princiepe doorbreken, en het cordone sanitair naast zich neerleggen. Met welke partijen zou u dan een coalitie willen vormen? Wie zijn uw gesprekspartners? Zoals de opiniepeiligen nu voorspellen, zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn om met de andere eerder rechtse partijen een meerderheid te vormen (wegens kiesdrempels die waarschijnlijk niet gehaald zullen worden door NVA en Liberaal Appel). Met welke partij(en) zou u in zee willen gaan?Ik dank u van harte als u even tijd moest vinden deze vragen te beantwoorden.mvg

Filip Dewinter 24 februari 2004 10:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door pureesoiree.be
Hieronder bevinden zich enkele vragen
van leden van onze site
deze zijn dus niet de vragen/voorkeuren van de site zelf !

Vraag 1

totaal geen actueel thema, maar wat is uw mening omtrent afschaffing van de (algemene) stemplicht

Vraag 2

U hekelt zich al jaren aan het cordon, gedurende deze jaren is het vlaams blok blijven groeien en het begint meer en meer duidelijk te worden dat dit cordon nooit doorbroken zal worden zolang jullie geen hervormingen doorvoeren die van jullie een volwaardige democratische partij maken. Waarom blijft deze hervorming uit, zou het niet de ideale oplossing zijn om de sterkste argumenten van de andere partijen volledig te ontkrachten? Zou dit niet DE oplossing kunnen zijn tegen het linkse front? Denkt u dat het vlaams blok niet meer naar behoren zal functioneren na zulke hervormingen of zijn er bepaalde personen die vrezen hun positie te zullen verliezen?

Vraag 3

Geachte heer Dewinter.
Ik heb een voorstel bedacht om de democratie va vandaag bij te schaven want volgens mij werkt dat niet zoals het meot.
Met dit voorstel hoeft er dan ook helemaal niet meer tijd besteed te worden aan stemrecht, stemplicht of migrantenstemrecht.
Tegenwoordig mag iedereen stemmen.Ik vind dat niet het beste systeem omdat er gewoon heel veel mensen zijn die niks van politiek weten en die gewoon iets aanduiden in het stemhokje zonder nagedacht te hebben.Ik vind niet dat een ongeïnteresseerde massa mag beslissen door wie een land bestuurd mag worden.
Daarom stel ik voor om in plaats van stemplicht zoals het nu is een ander systeem in te voeren.
Namelijk;iedereen mag stemmen maar wie wil stemmen moet eerst een examen afleggen.In dat examen worden dan vragen gesteld over elke partij en over hoe de politieke systemen in elkaar zitten.Iedereen mag dat examen zoveel keer afleggen als hij wil en dat hoeft ook geen moeilijk examen te zijn.En als ge door zijt op dat examen dan moogt ge gaan stemmen.
Op deze manier komen we tot een betere vorm van democratie. Dan gaan tenminste mensen stemmen die geïnteresseerd zijn en niet zoals nu de ongeïnteresseerde massa.
Wat vindt u van dit voorstel?

Vraag 4

als er nieuwe mensen op de kieslijsten willen staan van het Vlaams blok, wordt er dan nagegaan van die personen ofdat ze een 'verleden' hebben (bv nazisten, negationisten,....). Want ik weet dat dit nogal uiterst gevoelig ligt binnen en buiten de partij. Want als de journalisten er op uitkomen, dan zal elke andere partij er wel naar verwijzen en misschien wel kiezers afnemen van jullie partij

Vraag 5

Geachte heer Dewinter,

Wat verstaat u onder de slogan 'eigen volk eerst'?

Wat vindt u van de aanpak van criminaliteit de dag van vandaag? Wat is er teveel? Wat moet er verbeteren? Wat moet er verdwijnen?

Vraag 6

Een tijdje geleden stond er in Humo een artikelreeks over neonazistische groeperingen die rechtstreeks gelinkt konden worden aan partijleden (zelfs vooraanstaande leden). En ik neem aan dat Humo de Story niet is en dus de waarheid schrijft. Ook al ken ik uw antwoord al half, toch zou ik graag weten wat u hier op te zeggen hebt

Vraag 7

Wat is uw standpunt tegenover de BSE kwestie? Wie moet er betalen producent of consument?

En wat wil u doen om de slogan 'Eigen volk eerst' waar te maken?

Vraag 8

Geachte mijnheer Dewinter, waarom mogen de migranten geen stemrecht hebben?
wat is het grote struikelblok?
voor die pakweg 1000 migranten die hier in België wonen en die stemRECHT hebben en geen stemPLICHT, juist ofdat dat een verschil gaat maken bij de verkiezingen.
Is dit gewoon een stemmenslag voor eigen doel of gewoon propaganda, want ik kan me slecht voorstellen dat dit geen reden heeft.

als u zo vriendelijk zou willen zijn deze vraag te beantwoorden met uw eigen ongezoute mening

Vraag 9

Hoe denkt het blok de criminaliteit aan te pakken? Het 'meer blauw op straat' van de (zo goed als) voorbije regering resulteerde enkel in een stapel extra papierwerk voor de politie, waardoor er minder blauw op straat te zien was. Wat moet er volgens het blok dan zo fundamenteel veranderen aan de huidige manier van werken?

Vraag 10

Vreemdelingenbeleid. Wat is uw concrete voorstel hieromtrent? Wat is er in het verleden misgelopen, waardoor de integratie totaal mislukt is, en meer nog, hoe ziet het Blok de toekomst in voor het beleid dat ons niet in aanvaring brengt met de Europese unie, maar toch een beleid dat er weer vor zorgt dat we in een leefbare samenlevingterrecht zullen komen?

Vraag 11

Vlaanderen onafhankelijk. Hoe zoekt u dit te bewerkstelligen? Vanzelfsprekend zal Wallonië hier totaal tegen zijn, omdat zij dan de geldstroom richting het franstalige landsdeel zien ophouden. Hoe wil het Blok dit aanpakken, aangezien Elio Di Rupo zowat de wet dicteert in vlaanderen? Hoe kunnen we als Vlamingen sterk genoeg staan, en genoeg gewicht in de schaal gooien om Di Rupo buitenspel te zetten?

Vraag 12

Laten we aannemen dat de andere partijen morgen het meest ondemocratische princiepe doorbreken, en het cordone sanitair naast zich neerleggen. Met welke partijen zou u dan een coalitie willen vormen? Wie zijn uw gesprekspartners? Zoals de opiniepeiligen nu voorspellen, zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn om met de andere eerder rechtse partijen een meerderheid te vormen (wegens kiesdrempels die waarschijnlijk niet gehaald zullen worden door NVA en Liberaal Appel). Met welke partij(en) zou u in zee willen gaan?Ik dank u van harte als u even tijd moest vinden deze vragen te beantwoorden.mvg

Beste,

U zal wel begrijpen dat ik geen volledig antwoord kan geven op al uw vragen. Ze allemaal oplossen zou mij een dag bezig houden. Sommige antwoorden vindt u overigens in ons partijprogramma, dat u op eenvoudig verzoek kan ontvangen. Hierbij een kort antwoord:

1. Het Vlaams Blok is voorstander van het afschaffen van de stemplicht.
2. Het Vlaams Blok heeft geen hervormingen nodig om er een democratische partij van te maken. Het Vlaams Blok is niet minder democratisch georganiseerd dan de andere Vlaamse partijen.
3. Dit idee is m.i. noch wenselijk, noch realistisch.
4. Onze partij heeft geen inlichtingendienst die in het privé-leven van elke kandidaat of elk kaderlid gaat snuffelen. Wanneer iemand echter de neonazi uithangt dan plaatst die zich buiten de partij.
5. Het antwoord op deze vraag vindt u in ons programma.
6. Of Humo steeds de waarheid schrijft, durf ik betwijfelen. Humo durft nogal eens te liegen wanneer het erom gaat om mensen met een andere politieke mening te beschadigen. Herinner u de kwestie van Notaris X die in Humo ten onrechte beschuldigd werd van pedofilie.
7-10: Voor een antwoord adviseer ik u eens te surfen naar de website van het Vlaams Blok www.vlaamsblok.be en ons partijprogramma eens door te nemen. Het is me onmogelijk volledig te antwoorden op al deze vragen.
11. Onze strategie naar Vlaamse onafhankelijkheid wordt uitgebreid beschreven in het boek 'Project Vlaamse Staat', dat u zich kan aanschaffen op een van onze secretariaten.
12. Wanneer het Vlaams Blok in een meerderheid stapt, dan zal dit in de eerste plaats op gemeentelijk niveau zijn. CD&V, N-VA of VLD komen hiervoor in aanmerking. Hierbij moet worden opgemerkt dat de koers van de lokale afdelingen van deze partijen vaak niet zo lijks is als de koers van hun nationale partijbestuur.

fdw

Whiskey 5 maart 2004 21:44

Meneer Dewinter het treft me dat op alle uitgebreide vragen die u gesteld zijn wel heel korte en beknopte antwoorden weet te geven.
U legt niets uit en u verduidelijkt weinig.
Komt dat omdat het Vlaams Blok eigenlijk weinig te zegge heeft ?!

Als ik kijk naar wat er gaande is in het parlement is het opvallend hoe weingig het Blok zijn mond open doet.
Tenzij het gaat over zaken als geen stemrecht voor vreemdelingen.

Om even een vraag te stellen.
Bij de dokwerkes van Antwerpen, van wie u zei dat u aan hen kant stond, maar toen het aankwam op het stemmen over de privatiseringen, heeft u absoluut niet hun kant gekozen.
Integendeel u stemde voor de privatiseringen.

Moet ik hier dan uit afleiden dat het Blok zich voordoet als een partij die voor het volk is in wat het zegt, totdat men naar de daadwerkelijke daden gaat kijken?

Nu heb ik hier toch wel reeds enkele vragen gelezen die een verklaring vragen over uw verleden als straatvechter.
Ik ben deze foto's ook al onder ogen gekomen en als kritisch en bezorgd kiezer zou ik hier, zoals vele anderen toch graag een verklaring voor krijgen.

En hoe verklaart u dat het Blok wederom terecht staat voor racisme en seksisme ?!
Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen!

jan hyoens 19 maart 2004 15:38

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Whiskey
En hoe verklaart u dat het Blok wederom terecht staat voor racisme en seksisme ?!
Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen!

:roll: :roll: :roll:

ja, en de engelenlach is een vaststaand feit! :lol:

---------------------------------------------------------------------------------------

Het Skill Effect 19 maart 2004 17:49

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door jan hyoens

ja, en de engelenlach is een vaststaand feit! :lol:

Ik hoor het blok al lachen.
hahahahahahahahahahahahahahahaha... [size=1](met dank aan de forumregels)[/size]


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 11:03.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be