Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Suggesties & Mededelingen (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Nieuwe forumlayout - eerste ronde: voorstellen rond subfora! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=210417)

Troubadour 5 december 2014 16:36

Nieuwe forumlayout - eerste ronde: voorstellen rond subfora!
 
Deze thread is de eerste fase van het proces voor een nieuwe forumlayout. Deze thread dient enkel als verzamelpunt voor voorstellen en discussiepunt met betrekking tot subfora. Voor discussie, vragen en antwoorden over het hele proces en een overzicht van de verschillende fases kan je in deze thread terecht.

Forumgebruikers die deelnemen worden vrijblijvend gevraagd om een verwijzing naar deze threads te maken in hun forumhandtekening zodat ook de andere gebruikers betrokken kunnen worden.

En dan nu ... fase één!

Citaat:

In de eerste fase verzamelen we alle mogelijke wijzigingen die we graag zouden zien. Deze ronde is vooral bedoeld om na te gaan welke wijzigingen we graag zouden zien in subfora en categorieën. Dit kan gaan van zeer kleine ingrepen tot volledige herzieningen van het hele forum. Aan het einde van de eerste fase wordt met een uitgebreide stemronde nagegaan welke wijzigingen het populairst zijn.
Onder de wijzigingen die hier ter bespreking staan vallen onder andere (maar zijn niet beperkt tot):
 • nieuwe subfora voorstellen
 • archiveren van oude subfora
 • splitsen en samenvoegen van subfora
 • herbenoemen, herbeschrijven, herbestemmen van bestaande subfora

Een aantal aandachtspunten die ik wil meegeven:
 • Alle subfora staan open ter bespreking.
 • Beargumenteer je voorstellen.
 • Geef een korte omschrijving mee wanneer je een nieuw subforum voorstelt.
 • Blijf bij de kerntaak van dit forum: politiek.
 • Wijzigingen aan de categorieën kunnen voorgesteld worden ter duiding maar blijven buiten beschouwing in de stemronde van de eerste fase.
 • Een einddatum voor deze fase is er nog niet maar zal op tijd bekend gemaakt worden.

Speciale aandacht gaat onder andere naar:
 • Het subforum 'Binnenland', het drukste en daarmee ook meest onoverzichtelijke subforum.
 • Het subforum 'Over koetjes en kalfjes...', het tweede meest gebruikte subforum.
 • De indelingen van 'Europa' en 'Internationaal', dewelke momenteel allebei zeer breed zijn.
 • De ideologische subfora 'Links' en 'Rechts' die nog amper gebruikt worden.

Bij deze verklaar ik het proces voor een nieuwe forumlayout voor geopend! ;-)

Troubadour 5 december 2014 17:13

Forumgebruikers die op de hoogte willen blijven van de status van dit project en van elke stemronde kunnen mij hiervan op de hoogte brengen per PM. Ik informeer hen persoonlijk bij aanvang van elke fase en elke nieuwe stemronde. Dit is geen officieel initiatief van Politics.be en wordt louter door mijzelf onderhouden.

AVV.VVK 5 december 2014 17:24

Allez, omdat ge zo u best hebt gedaan voor dit, zal ik reageren.
Maar ik betwijfel sterk in welke mate je serieus gaat genomen worden bij de moderatoren...

1. Bij 'nieuwe berichten' de berichten uit K&K niet meer weergeven.
Argumentatie? Gewoon omdat mij het totaal niet boeit welke buurvrouw demper nu weer heeft gebeft!
En ook omdat dit uiteindelijk , zoals jij zegt, een politiek forum is, en geen forum voor eindeloos gezever en getrol...

2. subfora links en rechts inderdaad afschaffen. Want daar wordt inderdaad niets meer geplaatst.

3. subfora 'De Arabische Lente' vervangen door 'ISIS' of 'Oekraïne'.

4. Het lid dat hier politics.be noemt een permanente ban geven voor spammen : die maakt eindeloos veel topics aan waar toch niemand op reageert en dat stoort als je de 'nieuwe berichten' nakijkt.

5. Schimmelpenninck zijn ban moet kwijtgescholden worden. We hebben geen zondebokje meer en we kunnen niet meer lachen met extreem-linksen...

6. Ook kwalijke handtekeningen moeten kunnen gerapporteerd worden. Het is niet de bedoeling dat ik als handtekening 'Troubadour neukt geiten' gebruik.

Hypochonder 5 december 2014 17:46

Misschien een onderdeel 'wetgeving en gerecht' erbij.


Het zou ook handig zijn mocht dit forum toegankelijk zijn via Tapatalk.

Johan Bollen 5 december 2014 18:01

Gisteren schreef ik volgende in een andere draad

Citaat:

De naam van Arabische lente veranderen naar Midden Oosten zou een oplossing zijn voor een aantal zaken:

1. De voorbijgestreefde sectie "Arabische lente" hoeft niet te verdwijnen waardoor een hoop draden niet hoeven te verdwijnen.

2. De sectie "Internationaal" zou ontlast worden van een hele boel topics die over het midden Oosten gaan. Was zo'n ontlasting ook niet de oorspronkelijke bedoeling van de Arabische lente sectie? Er zijn nu minstens even veel Midden Oosten topics in Internationaal als indertijd.

3. Nu moet je voor een midden Oosten topic te zoeken gokken waar hij zou zitten, in Internationaal of in Arabische lente. Midden Oosten topics zitten in beide groepen bijna willekeurig verdeeld.

Een ordelijker forum zou zo'n naamsverandering tot gevolg hebben. Dan enkel nog wat discipline vragen van de forummers om in de juiste sectie te posten.

De moderatie zou best beschrijven welk gebied precies bedoeld wordt met 'Midden Oosten'. Van mij mag dat zijn van Marokko tot en met Pakistan, of specifieker van Egypte tot en met Iran. Turkije hoort er ook best bij.

Men kan het gebied ook bv. 'west Azië' noemen zoals China doet, maar Midden oosten is een bekendere naam.

Het lijkt me ook voor de hand liggend dat men de indeling doet op basis van geografische ligging omwille van de neutraliteit en omdat dat overeen komt met andere secties zoals 'binnenland' en 'Europa'.

"Internationaal" blijft dan de restcategorie. Desnoods kan men dat dan noemen "rest van de wereld". Een beschrijving van wat dan onder "internationaal" valt voldoet echter ook denk ik.
Verder zou ik persoonlijk graag een subforum "media" zien (massamedia, internet, propaganda, manipulaties, alternatieve media,...). Lijkt me dat daar meer verkeer zal zijn dan in het "Vakbonden" themaforum.

Mobiliteit is ook zo iets raars. Typisch België zou ik bijna zeggen om juist dat apart te zetten. Ik heb er geen 'last' van.

Wat ook de veranderingen zou het teleurstellend zijn moesten bestaande draden en topics verdwijnen. Dan liever geen veranderingen.

Een forum is ook iets dat groeit. Dient de sectie Democratie. Nu te verdwijnen bijvoorbeeld? Voor daar een zicht op te krijgen dien je de motivaties van de moderatie te kennen. Daar wil ik dus niet zomaar over oordelen.

Thema subfora zijn handig en de geografische (Europa, internationaal,..) fora zijn dat ook.

Te veel versnippering is echter ook niet aan te raden om niet te veel te moeten zoeken. je kan wel zoeken binnen subforums namelijk met de zoekfunctie maar je kan niet zoeken vanaf de beginpagina. Dus soms is de vraag..."In welk subforum stond die topic ook alweer." en dan moet je verschillende subfora open doen. Gevolg: meer subforums, meer tijd nodig om iets terug te vinden. Een oplossing zou dan zijn de zoekfunctie uitbreiden zodat men in alle subfora tegelijk kan zoeken. Maar dat lijkt me ook een kwestie van bandbreedte.

Alles bijeen zijn er geen grote veranderingen nodig mijns inziens.

Troubadour 5 december 2014 18:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hypochonder (Bericht 7439543)
Misschien een onderdeel 'wetgeving en gerecht' erbij.

Een subforum 'Justitie' maw?

Troubadour 5 december 2014 18:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Johan Bollen (Bericht 7439563)
Verder zou ik persoonlijk graag een subforum "media" zien (massamedia, internet, propaganda, manipulaties, alternatieve media,...).

Hoe en waarover zou discussie in dat subforum dan gaan? Kan je voorbeelden geven van specifieke onderwerpen die je daar zou bespreken?

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Johan Bollen (Bericht 7439563)
Lijkt me dat daar meer verkeer zal zijn dan in het "Vakbonden" themaforum.

Mobiliteit is ook zo iets raars. Typisch België zou ik bijna zeggen om juist dat apart te zetten. Ik heb er geen 'last' van.

Hoe zie je de toekomst van deze twee subfora?

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Johan Bollen (Bericht 7439563)
Wat ook de veranderingen zou het teleurstellend zijn moesten bestaande draden en topics verdwijnen. Dan liever geen veranderingen.

Da's dan ook de bedoeling niet. Ik zou in het finale voorstel pogen zo weinig mogelijk threads te moeten verplaatsen.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Johan Bollen (Bericht 7439563)
Thema subfora zijn handig en de geografische (Europa, internationaal,..) fora zijn dat ook.

Zou je iets wijzigen aan de huidige indeling daarvan?

brother paul 5 december 2014 18:28

en moest je de logica volgen van de belgische kabinetten en staatstructuur en europese structuur

Als we eens kijken naar de website hier...
http://www.belgium.be/nl/contactinfo_en_sites/


Belastingen (2)
Economie (17)
Familie (9)
Gezondheid (12)
Huisvesting (2)
Justitie (3)
Leefmilieu (9)
Leren (5)
Mobiliteit (6)
Over België (5)
Werk (20)

Verfijn op Bevoegdheidsniveau

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (20)
Duitstalige gemeenschap (11)
Europa (63)
Federaal (107)
Franse gemeenschap (26)
Internationaal (2)
Provincies (23)
Steden en gemeenten (589)
Vlaamse overheid (57)
Waals Gewest (23)

__________________________________________________ _________________________
Ofwel
http://www.belgium.be/nl/over_belgie...ling_regering/

ofwel in funcite van de ministeries;..
of in functie van de kabinetten


Ministerie van...
Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie Post
Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
Justitie
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Pensioenen
Financiën
Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

______________________________________-

Troubadour 5 december 2014 18:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door brother paul (Bericht 7439614)
en moest je de logica volgen van de belgische kabinetten en staatstructuur en europese structuur

Als we eens kijken naar de website hier...
http://www.belgium.be/nl/contactinfo_en_sites/

Da's allemaal wel wat veel. Zorgt voor te veel versnippering, denk ik. Zitten wel wat goeie suggesties bij.

Maar een subforum dat de sociale zekerheid, sociale voorzieningen, onderwijs en gezondheidszorg combineert zie ik anders wel zitten. Eventueel onder de noemer 'Sociaal Welzijn'?

'Milieu' kunnen we inderdaad uitbreiden tot 'Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling' vermits dat nu subforum nu eigenlijk al de facto zo gebruikt wordt.

'Mobiliteit' kan in haar omschrijving eventueel uitgebreid worden met ruimtelijke ordening en stedenbouw?

Zelf zou ik eigenlijk best graag een subforum 'Politieke filosofie en ethiek' zien.

Guinevere 5 december 2014 19:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hypochonder (Bericht 7439543)
Misschien een onderdeel 'wetgeving en gerecht' erbij.


Het zou ook handig zijn mocht dit forum toegankelijk zijn via Tapatalk.

Heel handig zelfs. Waar zit hier de webmaster?! Dit forum heeft echt dringend Tapatalk nodig. Steeds meer deftige internetgebruikers zijn of gaan mobiel (tablet, GSM). Dit forum is echt niet gebruiksvriendelijk voor hen.
Tapatalk is belangrijker dan een nieuwe lay-out.

Maar wat betreft de subfora, zie ik er liever minder. Het mag eenvoudiger, want ik kan ze nu al niet allemaal volgen.

brother paul 5 december 2014 19:01

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hypochonder (Bericht 7439543)
Misschien een onderdeel 'wetgeving en gerecht' erbij.


Het zou ook handig zijn mocht dit forum toegankelijk zijn via Tapatalk.

het zou de bedoeling zijn... dat androids apps het forum kunnen lezen jawel

Ratatosk 5 december 2014 20:29

Politics.be veranderen in Toogzever.be

Nr.10 6 december 2014 00:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hypochonder (Bericht 7439543)
Misschien een onderdeel 'wetgeving en gerecht' erbij.

Het zou ook handig zijn mocht dit forum toegankelijk zijn via Tapatalk.

De juridisering van de maatschappij is inderdaad een belangrijke tendens.

cookie monster 6 december 2014 03:31

Voor mezelf ben ik te vrede over hoe het er nu uitziet :)
Maar ja , ik ben niet echt een politiekvolger :oops:
Op zich interesseert politiek me niet !!

AVV.VVK 6 december 2014 10:05

Ik wil van die blauwe kleur af, die hier heerst!!

Ik wens een gele achtergrond met een zwarte omkaderingen.


Rood is uit den boze...

tandem 6 december 2014 10:15

Alvast een suggestie om een 'One to One' sectie toe te voegen, een en ander ter bevordering van de dialoog. In het kort:

Een goedbedoeld onderwerp wordt vaak 'gekaapt' door allerhande uitingen van frustratie en verplaatsingen, dit ondermijnt elke dialoog waardoor niet de kans wordt geboden om iets verder uit te diepen. Wanneer mensen bereid zijn dat wel te doen kunnen ze terecht in deze 'One to One' sectie, anderen tonen dan het respect niet te interveniëren in deze dialoog, via andere topics (of PM) kunnen ze echter wel commentaar geven.

De doelstelling van dialoog is mi om er iets van op te steken, meningsverschillen te synchroniseren en/of deze te aanvaarden vanuit de persoonlijke beleving. In het beste geval kunnen we op deze manier evolueren van kakofonie naar harmonie, zeker gezien de maatschapelijke malaise lijkt me dit noodzakelijk. Deze 'One to One' sectie kan hiertoe een bijdrage zijn.

AVV.VVK 6 december 2014 10:32

Waar ik ook al enkele keren aan dacht was een 'vind-ik-leuk-knop' bij elk bericht.

Ik , als dolenthousiast persoon , heb al te vaak voor gehad dat ik zo onder de indruk was van iemands post, dat ik ze gewoon heb als een quote heb overgenomen in mijn bericht met daaronder ,van mijn eigen hand, 'mooi!'.

Zo'n facebook-achtig duimpje zou daar verandering in kunnen brengen.

Als we daarbovenop ook nog een 'vin-i-niet-leuk-knop' aan toevoegen, zullen velen misschien 2 keer nadenken voor ze een one-liner posten...

Kristof Piessens 6 december 2014 10:38

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door AVV.VVK (Bericht 7440279)
Waar ik ook al enkele keren aan dacht was een 'vind-ik-leuk-knop' bij elk bericht.

Ik , als dolenthousiast persoon , heb al te vaak voor gehad dat ik zo onder de indruk was van iemands post, dat ik ze gewoon heb als een quote heb overgenomen in mijn bericht met daaronder ,van mijn eigen hand, 'mooi!'.

Zo'n facebook-achtig duimpje zou daar verandering in kunnen brengen.

Als we daarbovenop ook nog een 'vin-i-niet-leuk-knop' aan toevoegen, zullen velen misschien 2 keer nadenken voor ze een one-liner posten...

Lijkt mij zeker iets leuks om te doen, maar dan ligt dat wel in het kader van het onderwerp..

Leuk of niet leuk, is het onderscheid misschien 'picking out of the losers' ?

AVV.VVK 6 december 2014 11:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Kristof Piessens (Bericht 7440286)
Lijkt mij zeker iets leuks om te doen, maar dan ligt dat wel in het kader van het onderwerp..

Leuk of niet leuk, is het onderscheid misschien 'picking out of the losers' ?

Er zal misschien wel in het subfora 'partijpolitiek & stromingen' een kamp ontstaan tussen links en rechts , bij het subfora 'godsdienst & levensovertuiging' een kamp tussen atheïsten en theïsten,

maar dat is uiteraard niet de bedoeling.


Sommige berichten werken werkelijk op de zenuwen, naast ze te rapporteren zou je dus ook op die 'vind-ik-niet-leuk-knop' kunnen klikken.
Maar het voornaamste is dat je bij een zeer inhoudsvol bericht , waar je het volledig mee eens bent, dat ook kunt laten merken.
En niet zoals mij dat helemaal moet kopiëren en eronder 'mooi!' schrijven.

Of zoals de meesten er 'twee!' bijzetten , waar ik mij ook de betekenis van afvraag ;-)


Daarvoor zou zo'n vind-ik-leuk-knop, die eigenlijk eerder een 'ga-ik-mee-akkoord-knop' is, een goed alternatief zijn.

Dat beperkt ook het aantal berichten binnen een topic.

Want overal stoort het wel als je tijdens het doorlezen van die hele quotes ziet met daaronder een 'twee'...

Guinevere 6 december 2014 13:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door brother paul (Bericht 7439651)
het zou de bedoeling zijn... dat androids apps het forum kunnen lezen jawel

Apps zijn niet nodig. Tapatalk of een responsive vbulletin theme volstaan. En AUB zo snel mogelijk, want gewone desktop websites en fora zijn al vanaf 2012 verouderd. Dit forum trekt heel weinig nieuwe (internet)gebruikers of leden aan en met reden dus.

Hypochonder 6 december 2014 14:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Troubadour (Bericht 7439577)
Een subforum 'Justitie' maw?

Inderdaad. Ik vind dat een zeer belangrijk onderdeel van onze maatschappij en politiek gezien is dit ook meer dan relevant.

Klojo eerste klas 6 december 2014 15:59

Het enige wat mij hier tegensteekt zijn de ontelbare draden over altijd maar weer hetzelfde onderwerp, die door telkens dezelfde poster worden geopend. Die draden zouden misschien beter stelselmatig kunnen worden samengevoegd tot 1 draad. (als er mij zou gevraagd worden om een voorbeeld te geven : ambtenarenpensioenen ;-) )
(Och ja, die smiliekes die (bij mij toch) niet meer zichtbaar zijn als smiliekes, maar enkel nog als 'bladafbeelding', da's ook irritant. Maar misschien ligt dat aan mijn masjien ?)

Allesstroomt 6 december 2014 16:21

Een apart subforum over ambtenaren zie ik ook wel zitten :/

Klojo eerste klas 6 december 2014 17:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Allesstroomt (Bericht 7440684)
Een apart subforum over ambtenaren zie ik ook wel zitten :/

;-)
You say eether and I say eyether,
You say neether and I say nyther;
Eether, eyether, neether, nyther,
Let's call the whole thing off!
You like potato and I like potahto,
You like tomato and I like tomahto;
Potato, potahto, tomato, tomahto!
Let's call the whole thing off!
But oh! If we call the whole thing off,
Then we must part.
And oh! If we ever part,
Then that might break my heart!
So, if you like pajamas and I like pajahmas,
I'll wear pajamas and give up pajahmas.
For we know we need each other,
So we better call the calling off off.
Let's call the whole thing off!

You say laughter and I say lawfter,
You say after and I say awfter;
Laughter, lawfter, after, awfter,
Let's call the whole thing off!
You like vanilla and I like vanella,
You, sa's'parilla and I sa's'parella;
Vanilla, vanella, Choc'late, strawb'ry!
Let's call the whole thing off!
But oh! If we call the whole thing off,
Then we must part.
And oh! If we ever part,
Then that might break my heart!
So, if you go for oysters and I go for ersters
I'll order oysters and cancel the ersters.
For we know we need each other,
So we better call the calling off off!
Let's call the whole thing off! "

tandem 6 december 2014 18:51

Een speelhoekje voor kinderen, misschien ook een suggestie

AVV.VVK 6 december 2014 19:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door tandem (Bericht 7440834)
Een speelhoekje voor kinderen, misschien ook een suggestie

Oh ja! En dan nodigen we de beschimmelde weer uit!

Eliyahu 7 december 2014 07:50

Bs'd

Een subforum over het Midden Oosten. Een hoop mensen irriteren zich aan alle Israel onderwerpen, dan is dat ook opgelost.

reservespeler 7 december 2014 08:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door AVV.VVK (Bericht 7440279)
Waar ik ook al enkele keren aan dacht was een 'vind-ik-leuk-knop' bij elk bericht.

Ik , als dolenthousiast persoon , heb al te vaak voor gehad dat ik zo onder de indruk was van iemands post, dat ik ze gewoon heb als een quote heb overgenomen in mijn bericht met daaronder ,van mijn eigen hand, 'mooi!'.

Zo'n facebook-achtig duimpje zou daar verandering in kunnen brengen.

Als we daarbovenop ook nog een 'vin-i-niet-leuk-knop' aan toevoegen, zullen velen misschien 2 keer nadenken voor ze een one-liner posten...

Jongen ga dan op feesboek

Hier gebruiken we gewoon de twee.

Hypochonder 7 december 2014 08:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door AVV.VVK (Bericht 7440279)
Waar ik ook al enkele keren aan dacht was een 'vind-ik-leuk-knop' bij elk bericht.

Ik , als dolenthousiast persoon , heb al te vaak voor gehad dat ik zo onder de indruk was van iemands post, dat ik ze gewoon heb als een quote heb overgenomen in mijn bericht met daaronder ,van mijn eigen hand, 'mooi!'.

Zo'n facebook-achtig duimpje zou daar verandering in kunnen brengen.

Als we daarbovenop ook nog een 'vin-i-niet-leuk-knop' aan toevoegen, zullen velen misschien 2 keer nadenken voor ze een one-liner posten...

Spaar ons aub van die toestanden. Als dat er is dan zet je de deur open voor vriendjespolitiek van het zevende knoopsgat. Ieder forum waar ze dat gebruiken is na een bepaalde tijd om zeep.

Johan Bollen 7 december 2014 13:46

Voor de geografische forums lijkt me een objectieve manier van indeling er een gebaseerd op de alom bekende continenten. Een nadeel van deze aanpak is dat sommige categorieën zo goed als leeg zullen blijven. Men kan eventueel categorieën samen voegen. Voordeel is dat verwarring sterk gereduceerd wordt. Marokko en Pakistan in 1 categorie zetten is eigenlijk ook niet echt correct geografisch gezien. Verwarring met Afrika en Azië zullen blijven. Dan misschien liever nog een relatief lege categorie zoals Oceanië/Antartica of 'rest van de wereld'. Persoonlijk zou ik dat laatste vermeiden. een positieve omschrijving is ergens respectvoller.

Men kan er eventueel een simpel kaartje bijzetten voor alle duidelijkheid.

Citaat:

...the seven recognised continents of the World - Africa, Antarctica, Asia, Australasia, Europe, North America and South America

Some authorities recognise only six continents combining either Europe and Asia (Eurasia) or North and South America (America) while others prefer a five continent model - Africa, Antarctica, Australasia, Eurasia, America


De categorie 'binnenland' zou men zelfs kunnen weglaten of in een ander subforum onderbrengen, meer thematisch (bv. onder de naam 'binnenlandse politiek' of 'Belgische politiek') Eventueel risico is dat mensen dat in Europa over België gaan posten, maar dat kan uitgelegd worden.

Een groot politiek forum uit de VS maakt het onderscheid tussen west Europa en Oost Europa + Rusland. Gezien het bestaan van de EU misschien niet zo'n goed idee

Op datzelfde forum bestaat er een (vage jammer genoeg) categorie 'midden Oosten' die druk bezocht wordt. Midden Oosten en islam worden dan nog al eens verward. Centraal Aziatische republieken zijn eigenlijk geen midden Oosten. Indien men zou uitgaan van continenten wordt deze vaagheid vermeden.

Daarom..na overleg met mezelf zou ik voor continenten gaan.

De vraag is dan welke?

Subforum 'continenten':
Oplossing met 5 categorieën
 • De Americas (noord en Zuid)
 • Europa
 • Azië
 • Afrika
 • Oceanië/Antarctica (rest van de wereld)
Aangezien Africa apart staat zou men Noord en zuid Amerika ook kunnen splitsen. Dan komt men tot 6 categorieën (7 indien men 'binnenland' daarbij zou zetten. En 8 indien men 'Vlaanderen' er ook zou bij zetten. Maar dat zou ik misschien eerder oplossen via thematische categorieën)

manta 7 december 2014 14:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door reservespeler (Bericht 7441362)
Jongen ga dan op feesboek

Hier gebruiken we gewoon de twee.

Als ze zo'n tien keer in een draad een postje quoten met een tweetje is 't op den duur wel vervelend...

Johan Bollen 7 december 2014 14:22

Thematische categorieën.

Zoals hierboven geargumenteerd zijn er bepaalde voordelen om de categorie 'binnenland' af te schaffen en onder te brengen bij maar thematische categorieën. Vooral van belang is denk ik dat het redelijk duidelijk is waar een draad thuis hoort. Het aantal categorieën kan sterk variëren. Men kan eventueel zelfs denken aan subsubforums. Ik ga (voorlopig) enkel een aantal mogelijke categorieën opsommen en me (nog) niet te veel bekommeren om afscheiding van categorieën

Vlaamse politiek (partijen en verkiezingen)
Belgische politiek (partijen en verkiezingen)
(eventueel samen te voegen onder 'binnenlandse politiek' )
actualiteit / nieuws
economie / handel
recht / justici
media / internet
geschiedenis / verleden
filosofie / religie
wetenschap`/ technologie
kultuur /sport
milieu / duurzaamheid
maatschappij (bv. onderwijs)
Gezondheid ( abortus, euthanasie,...)
Migratie (gegeven forumsamenstelling behouden schat ik)
Vakbonden (kleine bestaande categorie maar in ieder geval duidelijk omlijnd. Persoonlijk zou ik de vakbonden niet zo isoleren in een aparte categorie)
Mobiliteit (goede nieuwe categorie, duidelijk omlijnd en goed bezocht)


Opmerkingen:
Thema's mbt "energie" kunnen betrekking hebben bij milieu of technologie afhankelijk van invalshoek. Ik zou er geen aparte categorie voor maken.

K&K...Een discussie op zich. De boog staat nooit gespannen bij sommigen. Spam is schering en inslag. Hangt van instelling moderatie af. Vrijheid tgo orde en overzichtelijkheid. In ieder geval goed dat de draden die zich in K&K bevinden niet elders verspreiden. De categorie op zich is nuttig alleen al daarvoor.

Citaat:

'Mobiliteit' kan in haar omschrijving eventueel uitgebreid worden met ruimtelijke ordening en stedenbouw?
Lijkt me een goed voorstel.

Debatclub subforum zou ik afschaffen. 'Geschiedenis' handhaven in themaforums en Democratie.Nu misschien elders indelen en herbenoemen zodat het ruimer en meer bezocht wordt. Desnoods gewoon de ".nu" weglaten. De drie andere categorieën schrappen.

"Staatsinrichting"... elders onderbrengen ? Ik zou erover denken "Staatsinrichting", "Partijpolitiek en stromingen" en "binnenland" te vervangen door "Vlaamse politiek" en "Belgische politiek". Toch als discussiepunt op agenda zetten. Er is hier veel overlapping. Zeker met "Maatschappij en samenleving" en "migratie" er ook nog eens bij als aparte categorieën.

AVV.VVK 7 december 2014 14:22

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door manta (Bericht 7441715)
Als ze zo'n tien keer in een draad een postje quoten met een tweetje is 't op den duur wel vervelend...

2

inderdaad

Allesstroomt 7 december 2014 14:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door AVV.VVK (Bericht 7441728)
2

inderdaad

niet 3

AVV.VVK 7 december 2014 14:39

Mijn lijstje :

1. Themafora
- Migratie/integratie
- Justitie/criminaliteit
- Filosofie/religie
- ruimtelijke ordening (=samentrekking van milieu, mobiliteit en veiligheid)
- Staatsinrichting
- economie
- politiek stromingen/partijen/organisaties (dus ook vakbonden)
- maatschappij en samenleving

2. Mondiaal
- Westen (EU, VS , Australië)
- Midden-Oosten
- Afrika
- Azië
- Rusland
- Mondiaal
(Geen Z-Amerika , daar gebeurd toch nooit iets)

3. Suggesties en mededelingen

4. Koetjes en Kalfjes

5. archief
naar het archief met :
-> links
-> rechts
-> forumsessies met politici
-> algemeen
-> democratie.NU
-> Geschiedenis (ik vraag mij af hoe je nu over feiten kan discussiëren)
Ik denk wel dat dit mogelijk moet zijn...

Johan Bollen 7 december 2014 14:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hypochonder (Bericht 7440512)
Inderdaad. Ik vind dat een zeer belangrijk onderdeel van onze maatschappij en politiek gezien is dit ook meer dan relevant.

Akkoord. Samen met media enorm bepalend voor de maatschappij en politiek. De 'vierde' machten niet?

Johan Bollen 7 december 2014 14:50

Een inspiratiebron De Gross national happiness index

Citaat:

GNH value is proposed to be an index function of the total average per capita of the following measures:

Economic Wellness: Indicated via direct survey and statistical measurement of economic metrics such as consumer debt, average income to consumer price index ratio and income distribution
Environmental Wellness: Indicated via direct survey and statistical measurement of environmental metrics such as pollution, noise and traffic
Physical Wellness: Indicated via statistical measurement of physical health metrics such as severe illnesses
Mental Wellness: Indicated via direct survey and statistical measurement of mental health metrics such as usage of antidepressants and rise or decline of psychotherapy patients
Workplace Wellness: Indicated via direct survey and statistical measurement of labor metrics such as jobless claims, job change, workplace complaints and lawsuits
Social Wellness: Indicated via direct survey and statistical measurement of social metrics such as discrimination, safety, divorce rates, complaints of domestic conflicts and family lawsuits, public lawsuits, crime rates
Political Wellness: Indicated via direct survey and statistical measurement of political metrics such as the quality of local democracy, individual freedom, and foreign conflicts.
'vakbonden' kan bv. "werk" worden (workplace welness). Iets ruimer. Physical en mental wellness zijn "gezondheid". Social wellness komt overeen met "maatschappij en samenleving". Een uitbreiding van "Democratie.nu" komt overeen met 'political wellness'.

Voorlopig enkel brainstormen.

Johan Bollen 7 december 2014 15:17

Subforum media voor discussies over

Journalistiek, TV, krant, radio, film, internet, propaganda, media gebeurtenissen, analisten in de media,...

Troubadour 7 december 2014 16:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Johan Bollen (Bericht 7441770)
'vakbonden' kan bv. "werk" worden (workplace welness). Iets ruimer.

Wat denk je ervan om het subforum 'Vakbonden' uitbreiden naar een algemener subforum 'Maatschappelijk middenveld'?

'Werk' lijkt mij te algemeen omdat dat afhankelijk van de inslag (financiën, arbeidsrechten, beleid, markten, belastingen, organisatie, ...) in verschillende subfora terecht kan.

Troubadour 7 december 2014 16:49

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Johan Bollen (Bericht 7441802)
Subforum media voor discussies over

Journalistiek, TV, krant, radio, film, internet, propaganda, media gebeurtenissen, analisten in de media,...

Ja, maar waar moet dat net om gaan? Ik vermoed dat het dan draait over het bespreken van journalistieke rechten en analyseren van hoe media met bepaalde dingen omgaan? Of is het ook een plek waar mensen gewoon links naar andere media kunnen linken? Want dan lijkt het meer K&K.

Allezja, het is mij echt niet goed duidelijk waar je met zulk subforum heen wilt, dus kan je dat verhelderen?


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 00:46.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be